• Gmina Chełmża
 • Gmina Chełmża
 • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

Zmiana numeru Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

W związku ze zmianą siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży z ul. Paderewskiego 14 na ul. Paderewskiego 11, tymczasowo ulega zmianie telefon kontaktowy. Nowy numer telefonu pod którym należy się kontaktować z GOPS'em to 695297682. Numer telefonu nie jest ostateczny i może ulec zmianie.


Życzenia świąteczne
 • -
Coraz bliżej święta…

Chcąc dobrze przygotować się do tego magicznego czasu Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża zaprosiło do udziału w  warsztatach świątecznych. Uczestniczki spotkania miały okazję stworzyć dla siebie niepowtarzalne ozdoby świąteczne.

 • -

Na zdj. Te barwne stroiki udekorują zapewne stoły wigilijne uczestniczek warsztatów.


KO


Pamiętamy – minęło 30 lat

            13 grudnia 1981 r minęła 30 rocznica wprowadzenie w Polsce stanu wojennego. Tego dnia umarły nadzieje milionów Polaków na wolny od komunizmu kraj. Stan wojenny w Polsce 1981–1983 – to stan nadzwyczajny wprowadzony 13 grudnia 1981 roku na terenie całej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej na mocy uchwały Rady Państwa z dnia 12 grudnia 1981 roku, podjętej niejednogłośnie, z naruszeniem Konstytucji, na polecenie Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego (pozakonstytucyjnego tymczasowego organu władzy, faktycznie nadrzędnego wobec konstytucyjnych władz państwowych), poparty przez Sejm PRL uchwałą z dnia 25 stycznia 1982 roku. Został zawieszony 31 grudnia 1982 roku, a zniesiono go 22 lipca 1983 roku.

Dalsza treść artykułu


 • -

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA BAL SYLEWSTROWY ORGANIZOWANY PRZEZ SOŁECTWO KUCZWAŁY, KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ 31 GRUDNIA 2011 ROKU O GODZINIE 20:00 W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KUCZWAŁACH
ZABAWA TANECZNA PRZY ZESPOLE MUZYCZNYM ,,CARENS’’
DO GODZINY 04:00
CENA BILETU 260 ZŁ OD PARY
W BILET WLICZONE SĄ DANIA GORĄCE , PRZEKĄSKI, SAŁATKI, CIASTO I INNE ORAZ LAMPKA SZAMPANA DLA KAŻDEGO –  przyjmujemy zapisy wraz z wpłatą w sklepie u Państwa Smoczyńskich w miejscowości Kuczwały do dnia 23.12.2011r.

WSZELKIE INFORMACJE POD NUMERAMI TELEFONÓW:
Łukasz Kowalski 721 – 749 – 905
Edyta Stenborowska 663 – 494 – 045
Żak Stanisław 669 – 157 – 388

 • -

Zwolnienie od akcyzy dla węgla i koksu

Uwaga 1 stycznia 2012 roku kończy się ogólne zwolnienie od akcyzy dla węgla i koksu, przeznaczonych do celów opałowych.

Podmioty, które dokonują obrotu węglem lub koksem nieobjętymi zwolnieniem od akcyzy, będą podlegać obowiązkowi:
- składania właściwemu naczelnikowi urzędu celnego deklaracji podatkowych według ustalonego wzoru,
- obliczania i wpłacania akcyzy na rachunek właściwej izby celnej w wysokości 1,28 zł/1 gigadżul (GJ).

Więcej informacji tutaj


ROLNICY     i     SOŁTYSI 
  z  terenu  Gminy CHEŁMŻA 
ZAPROSZENIE


              KRUS      Placówka Terenowa   w Toruniu  ma  zaszczyt zaprosić Państwa  na spotkanie  , którego tematem będą  m.in.:

-  bezpieczeństwo w gospodarstwie  rolnym
-  ubezpieczenia społeczne rolników
-  pokaz pierwszej pomocy medycznej
-  pokaz odzieży ochronnej
-  prezentacje multimedialne
-  renty strukturalne

W spotkaniu wezmą również udział przedstawiciele :

 • Państwowej Inspekcji Pracy  w  Bydgoszczy  
 • Państwowej Straży Pożarnej   w Toruniu
 • Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Toruniu

W trakcie spotkania zostanie przeprowadzony konkurs na temat : „BHP  w rolnictwie ”. Dla laureatów przewidziano atrakcyjne nagrody.

Miejsce spotkania: Urząd Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, sala nr 4
Termin : 12.12.2011, godzina: 10.00
                                                                                                                         
                                                                                     Serdecznie zapraszamy


Projekt Programu współpracy bez uwag

Do dnia 16.11.br   organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogły zgłaszać uwagi do projektu Programu współpracy Gminy Chełmża z organizacjami pozarządowymi na rok 2012.

Program współpracy to dokument regulujący współpracę sektora pozarządowego z samorządem gminnym.

Protokół z wyników konsultcji projektu Programu współpracy w 2012 r Gminy Chełmża z organizacjami pozarządowymi

KO


Zaproszenie na wyjazd

WÓJT GMINY CHEŁMŻA I STOWARZYSZENIE „HOMO-HOMINI” ZAPRASZAJĄ SENIORÓW ORAZ OPIEKUNÓW (DZIECI, WNUKI) NA WYCIECZKĘ DO SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ W LICHENIU. WYCIECZKA ZAPLANWANA JEST  NA DZIEŃ 20 LISTOPADA br. (niedziela) 
 Zapisy na wycieczkę prowadzą Przewodniczące KGW lub Sołtysi oraz zapisywać się można w Urzędzie Gminy Chełmża – Stanisława Stasieczek i Beata Kozłowska.
Odpłatność: 20 zł od osoby. Wycieczka realizowana jest w ramach projektu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii  pn. „Godne i bezpieczne życie seniora – 60 plus”.  
UWAGA: JEŻELI Z DANEJ MIEJSCOWOŚCI BĘDZIE CO NAJMNIEJ 5 OSÓB CHĘTNYCH NA WYJAZD TO TA MIEJSCOWOŚĆ OBJĘTA ZOSTANIE TRASĄ AUTOBUSU.

KO


Wycieczka do Warszawy

              W dniach 22 i 23 października br. odbyła się  2 - dniowa wycieczka do Warszawy zorganizowana w ramach projektu „ Zacznij od nowa – aktywne działanie”  realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży. W wycieczce wzięły udział uczestniczki projektu wraz ze swoimi dziećmi.
W pierwszym dniu wycieczki uczestnicy wycieczki mieli okazję zwiedzić Centrum Nauki Kopernik, które wyposażone jest w ponad 450 eksponatów w
6 tematycznych galeriach, Teatr Robotyczny, Park Odkrywców  i planetarium. Każdy mógł zobaczyć lub  przetestować jak działają różne wynalazki sprzed wielu lat.
Drugi dzień wycieczki rozpoczął się od zwiedzania Starego Miasta w tym Placu Zamkowego z kolumną  Zygmunta , rynku Starego Miasta z pomnikiem Syrenki, oraz Barbakanu.  Następnie wycieczka udała się pod Grób Nieznanego Żołnierza, gdzie miała okazję zobaczyć zmianę warty. Kolejną atrakcją było zwiedzanie Pałacu na wodzie oraz parku w Łazienkach Królewskich. Atrakcyjnym  punktem wycieczki było zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego, które w bardzo ciekawy sposób przedstawia historię powstania warszawskiego w czasie II wojny światowej. Ostatnim punktem wyjazdu był spacer po Krakowskim Przedmieściu, gdzie można było zobaczyć Pałac Prezydencki oraz pomnik naszego poety Adama Mickiewicza.
Wycieczka do Warszawy dostarczyła wszystkim niezapomnianych wrażeń i atrakcji  Z głowami pełnymi wspomnień po warszawskiej przygodzie uczestnicy powrócili do swoich domów.

 • -
Zapraszamy do konsultacji programu współpracy z trzecim sektorem

Wójt Gminy Chełmża zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag do projektu Programu współpracy Gminy Chełmża z organizacjami pozarządowymi na rok 2012.
 Program współpracy z organizacjami pozarządowymi jest najważniejszym dokumentem regulującym współpracę sektora pozarządowego z samorządem gminnym.
Uwagi można składać w formie pisemnych opinii, uwag i wniosków zgłaszanych na formularzu konsultacji programu na adres Urzędu Gminy Chełmża  pocztą tradycyjną ( 87-140 Chełmża, ul. Wodna 2), pocztą elektroniczną ( prom_kate@op.pl) lub faksem ( nr 56 675 60 79) w terminie do 16.11.2011 r.
Zapraszamy do czynnego udziału w konsultacjach.

W załączeniu:

KO


Mieszkańcu, wypełnij ankietę!

W związku z ewaluacją Lokalnej Strategii Rozwoju Ziemi Gotyku  rozpoczętą od bieżącego  roku , Fundacja została  zobowiązana do zebrania i opracowania min. 300 ankiet od mieszkańców obszaru LGD.
 W związku z tym, jako gmina partnerska musimy włączyć się w zbieranie  informacji na specjalnie przygotowanych do tego celu ankietach. Zachęcamy do poświęcenia chwili uwagi i wypełnienia ankiety, która dostępna jest na stronie www.gminachelmza.pl  lub w UG Chełmża, pok. nr.7. Termin wypełniania ankiet upływa w połowie grudnia 2011r.
Wypełnione ankiety należy przesłać na adres e-mailowy: prom_kate@op.pl lub na UG Chełmża, ul. Wodna 2, pok. nr 7.

Ankieta monitorująca

KO


Relacja z gminnych obchodów Narodowego Święta Niepodległości
 • -

W tegorocznych obchodach 11 listopada jak co roku w Kończewicach licznie uczestniczyli mieszkańcy gminy i okolicy, bo świętowano wyjątkowo uroczyście. Oprócz  apelu w Miejscu Pamięci Narodowej Kopiec „Ziemia Polaków” i akademii patriotycznej przygotowano m.in. prezentacje historycznego sprzętu wojskowego. Tego dnia każdy mógł wziąć do ręki prawdziwy karabin, szablę, poczuć na głowie ciężar wojskowego hełmu. Atrakcją były też przejażdżki pojazdami militarnymi,  a obecni żołnierze – rekonstruktorzy opowiadali w trakcie o historii zabytkowego sprzętu wojskowego zgromadzonego na jednej dużej wystawie przy szkole.
 Głównym punktem obchodów był uroczysty apel przy Kopcu „Ziemia Polaków” z wojskowym ceremoniałem, przy którym zebrały się poczty sztandarowe, delegacje, kombatanci i młodzież szkolna. Po odegraniu hymnu narodowego i uroczystym powitaniu zgromadzeni  wzięli udział w Apelu Poległych. Po Apelu kolejni ofiarodawcy przekazali na ręce Prezesa Stowarzyszenia Budowy Kopca „Ziemia Polaków” Lucjana Bytniewskiego i Zastępcy Wójta Gminy Kazimierza Bobera ziemię na budowę tego miejsca, a przybyłe delegacje przedstawicieli wojska, samorządu gminnego i powiatowego, stowarzyszeń historycznych, szkół i mieszkańców gminy oddali hołd wszystkim walczącym o niepodległość składając wiązanki kwiatów pod Murem Pamięci. Wartę honorową przy Murze Pamięci pełnili strzelcy 63 Toruńskiego Pułku Piechoty . Dopisała nie tylko piękna pogoda, lecz także uczestnicy obchodów. Wyjątkowo liczny był udział młodzieży. Po złożeniu wiązanek uczestnicy obchodów udali się na teren szkoły podstawowej im. Ks. Leona Poeplau. Tutaj na miejscu obejrzeli pokaz dynamiczny przygotowany   przez grupę rekonstrukcyjną 63 Toruńskiego Pułku Piechoty. Następnie zgromadzona w sali szkoły publiczność wysłuchała pięknej  inscenizacji patriotycznej w wykonaniu młodzieży z miejscowej szkoły. Nastrój dostojnych, patriotycznych pieśni udzielił się zebranym. Sądząc z frekwencji oraz nastrojów panujących wśród zaproszonych gości i mieszkańców takich spotkań nigdy dosyć. Na wyjątkowe obchody Święta Niepodległości zaprosił Wójt Gminy Chełmża. Organizację tego patriotycznego przedsięwzięcia wsparli : Stowarzyszenie Budowy Kopca „Ziemia Polaków” w Kończewicach, Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia im. Gen. J. Bema w Toruniu, Inspektorat  Wsparcia Sił Zbrojnych  w Bydgoszczy, Wojskowa Komenda Uzupełnień w Toruniu, Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy, Stowarzyszenie Miłośników Artylerii i Militariów  w Toruniu, Fundacja Historii Polskiej Broni Pancernej w Toruniu, Szkoła Podstawowa im. Ks. Leona Poeplau w Kończewicach, Gimnazjum w Głuchowie oraz grono osób prywatnych i instytucji z gminy i miasta Chełmża. Całość obchodów sprzyjała chwili zadumy i refleksji, bo właśnie takie wydarzenia przybliżają współczesnemu obywatelowi historię, pogłębiają jego wiedzę, chronią od zapomnienia bohaterów wydarzeń, które niegdyś zadecydowały o zwycięstwie Polski, sprzyjają kształtowaniu postaw patriotycznych młodego pokolenia.

Zapraszamy do obejrzenia bogatej galerii fotograficzno – filmowej na stronie www.spkonczewice.org.pl oraz tutaj

K.Orłowska

„Świetlica ze smakiem” zakończona

38392.jpg

Zakończyła się  realizacja projektu pt. „Świetlica ze smakiem” współfinansowanego  ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego -Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5. „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”.  Głównym organizatorem całego przedsięwzięcia jest Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża.
Projekt „Świetlica ze smakiem” obejmował swoim działaniem trzy świetlice wiejskie w Gminie Chełmża tj. Głuchowo, Grzywnę i Dźwierzno. Od maja do września w świetlicach odbywały się warsztaty rękodzielnicze, warsztaty wokalne, warsztaty ogrodnicze i warsztaty kulinarne, w których udział wzięło w sumie 30 mieszkańców Gminy Chełmża. Świetlice biorące udział w projekcie zostały ponadto doposażone m.in. w sprzęt nagłaśniający i naczynia kuchenne oraz elementy dekoracyjne: kwiaty z bibuły, wazony, świeczniki , które sami uczestnicy wykonali w ramach warsztatów rękodzielniczych.
Podsumowaniem działań były 3 imprezy promocyjne. W Głuchowie odbyła się uczta ziemniaczana, gdzie podczas imprezy serwowano potrawy m.in. z ziemniaka, a punktem kulminacyjnym było sadzenie drzew owocowych- w Głuchowie posadzono grusze. W piątek 21 października mieszkańcy Dźwierzna i zaproszeni goście biesiadowali  w uczcie śliwkowej, gdzie posadzono śliwy. W ostatnią sobotę października  odbyła się uczta jabłkowa w świetlicy wiejskiej w Grzywnie, tutaj posadzono jabłonie. W programie imprez było również: wystawa zdjęć z przebiegu warsztatów, prezentacje artystyczne uczestników oraz wspólne śpiewanie piosenek ludowych przy akompaniamencie kapeli. Występ kapeli ludowej został dofinansowany przez firmę Nowa Energia SA.
 „Świetlica ze smakiem” to już trzeci projekt realizowany przez Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Poprzednie projekty CIK-u to: „Wiejska Szkoła Animacji Kultury” (2009)oraz „Pracownia rękodzieła ludowego i artystycznego MALWA” (2009). Dotychczasowe inicjatywy cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców Gminy. Pracownia Malwa jest prowadzona do dzisiaj, podczas piątkowych spotkań uczestniczki uczą się sztuki rękodzielniczej, wykonując różnego rodzaju dekoracje i ozdoby rękodzielnicze.

Opracowanie: Justyna Błaszczyk
Dyrektor CIK Gminy Chełmża
Koordynator projektu

Zdjęcia: Paulina Płochacka
Justyna Błaszczyk
Katarzyna Orłowska


 • [obiekt Flash] -
Pieniądze dla przedsiębiorców i rolników

Już od 14 listopada br. przedsiębiorcy i rolnicy z obszaru Ziemi Gotyku będą mogli za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku w Brąchnówku składać wnioski  do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 o przyznanie pomocy w zakresie „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” i „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.
Termin składania w/w wniosków upływa dokładnie 28.11.2011 r.


Uczcimy 93 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości
 • -

Uroczysty apel w  Miejscu Pamięci Narodowej Kopiec „Ziemia Polaków”,  wystawa i pokazy  sprzętu wojskowego, akademia patriotyczna z udziałem młodzieży złożą się na gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości w Kończewicach. Obchody Narodowego Święta Niepodległości zaplanowane zostały na dzień 5 listopada br. Tak zaplanowaną uroczystość można śmiało nazwać lekcją historii na żywo. Jest to wyjątkowa okazja, aby spotkać żołnierzy w historycznych mundurach, wziąć do ręki używaną kiedyś w polskim wojsku broń czy porozmawiać z członkami grup rekonstrukcyjnych.
Organizatorem obchodów jest Wójt Gminy Chełmża wspólnie ze Stowarzyszeniem Budowy Kopca „Ziemia Polaków” w Kończewicach. Organizację święta wspierają również: Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia im. Gen. J. Bema w Toruniu, Stowarzyszenie  Miłośników Artylerii i Militariów  w Toruniu, Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy, Fundacja Historii Polskiej Broni Pancernej w Toruniu, Inspektorat  Wsparcia Sił Zbrojnych  w Bydgoszczy, Szkoła Podstawowa im. Ks. Leona Poeplau w Kończewicach i Gimnazjum w Głuchowie.Organizatorzy zapraszają do udziału w obchodach Święta Niepodległości i liczą, że ta wielka inscenizacja historyczna pozostawi niezapomniane wrażenia szczególnie u młodzieży  oraz okaże się  wspaniałym sposobem na szerzenie wiedzy o polskiej historii i tradycji minionych wieków. 

Program obchodów


Najciekawsza karta świąteczna

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na najciekawsze opracowanie graficzne karty świątecznej „Boże Narodzenie 2011”. Zaproszenie kierujemy do dzieci i młodzieży , do uczniów gminnych szkół podstawowych, gimnazjalnych młodzieży,  a także osób dorosłych – mieszkańców Gminy Chełmża. Główną nagrodą w konkursie jest  publikacja najciekawszego projektu karty świątecznej  i rozesłanie jej  z życzeniami od Wójta Gminy Chełmża. Laureat – autor najpiękniejszej karty świątecznej  otrzyma również nagrodę rzeczową.  Dodatkowo autorzy najwyżej ocenionych prac przez Komisję Konkursową, zostaną uhonorowani  wyróżnieniami w postaci  pamiątkowych dyplomów i upominków . Po ocenie projektów zorganizowana zostanie w Urzędzie Gminy Chełmża wystawa pokonkursowa  wszystkich prac.

KO

Załącznik - regulamin konkursu


Świetlica ze smakiem
 • -

Kliknij na plakat aby powiększyć


Dzień dawcy szpiku
 • -

Kliknij na plakat aby powiększyć


Projekt „ Zacznij od nowa – aktywne działanie” we wsi Głuchowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej już po raz czwarty realizował projekt systemowy
 pt. „ Zacznij od nowa – aktywne działanie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII „ Promocja integracji społecznej”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Instytucją pośredniczącą w realizacji projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu oraz Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Więcej informacji tutaj

 • -

Wyniki wyborów

W związku z zakończeniem prac obwodowych komisji wyborczych w Gminie Chełmża przedstawiamy wynik głosowania w poszczególnych obwodach.

Pozostałe dane statystyczne dostępne są na stronie Państwowej Komisji Wyborczej.


Ubój zwierząt

Informacja dla rolników w sprawie obowiązku zgłaszania powiatowemu lekarzowi weterynarii ubojów zwierząt gospodarskich na użytek własny.

Treść informacji


Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

Rada Ministrów w dniu 27 września 2011 r. przyjęła uchwałę ustanawiającą rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Uchwała przewiduje, że osoby mające w listopadzie lub grudniu 2011 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie. Pomoc będzie przyznawana na wniosek ww. osób.W dniu 4 października 2011 r., Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji, wskazanego wyżej, rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Zgodnie z przepisami rozporządzenia, pomoc będzie wypłacana w przyjętym w danej gminie terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego w listopadzie i grudniu 2011 r.

Osoba mająca ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego musi złożyć wniosek o przyznanie pomocy (nie został określony wzór takiego wniosku co oznacza, że jego forma jest dowolna). Wniosek powinien zostać złożony w terminie do 31 października 2011 r. Osoby, którym świadczenie pielęgnacyjne za miesiąc listopad lub grudzień 2011 r. będzie przyznane po 31 października 2011 r., wniosek o przyznanie pomocy powinny złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna. Wnioski złożone po upływie ww. terminów zostaną pozostawione bez rozpoznania.


 • -
Ćwicz na zdrowie

Ruszyła  II edycja projektu sportowego pn. „SPORT I REKREACJA  DLA WSZYSTKICH - ZDROWIE DLA KAŻDEGO”. Inauguracja  projektu odbyła się 25.09. podczas pikniku na autostradzie A-1 „Amber One Ciclovia”. Zajęcia sportowe prowadzone są raz w tygodniu w salach sportowych w Głuchowie i w Grzywnie. Zajęcia sportowe dla obydwu grup prowadzi instruktorka sportu. W Grzywnie zajęcia odbywają się w każdy poniedziałek o godz. 19.00, a w Głuchowie w środy godz. 19.00. Projekt finansowany jest przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

Zachęcamy chętne osoby do wzięcia udziału w spotkaniach, które są prostą  i przyjemną formą zdrowego ruszania się  i służyć mają  poprawie kondycji ruchowej jak i zarówno poprawie sylwetki uczestników biorących w nich udział.

KO


Uzależnienia – dyskusja nad problemem

Stowarzyszenie „Homo-homini” w Chełmży” w jutrzejszym dniu tj.23.09.br będzie organizatorem w Głuchowie „Festiwalu  zdrowia”.  Rozpoczęcie zaplanowano na godz. 16.00.

Tematyka  festiwalu będą uzależnienia i szkody zdrowotne przez nie wyrządzane. Wiedza na temat choroby alkoholowej i innych uzależnień na terenach wiejskich jest wciąż niewystarczająca. Często uzależnienia są tematem „tabu”. Nie chcemy widzieć problemu, bo nie wiadomo „co z tym zrobić”. Jeszcze nie wszyscy wiedzą, że alkoholizm jest chorobą, którą można leczyć. Podobnie jest z innymi uzależnieniami. Podczas spotkania przeprowadzony zostanie także krótki kurs udzielania pierwszej pomocy. Do udziału w festiwalu  zaproszeni zostali nauczyciele, bibliotekarze, członkowie KGW, OSP i inni liderzy wiejscy, którzy mają duży wpływ na życie społeczne na obszarach wiejskich. To oni są animatorami życia społecznego, kulturalnego, gospodarczego w miejscu zamieszkania i pracy.
Impreza współfinansowana jest przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 • -

KO


OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CHEŁMŻA

Informuję , że rozpoczęły się prace nad projektem  budżetu gminy Chełmża na rok 2012.
Osoby i  instytucje zainteresowane mogą składać wnioski budżetowe w terminie do 30 września 2011 r.(pokój nr 19 – sekretariat Urzędu Gminy ul. Wodna 2)
Sposób załatwienia wniosku budżetowego nie wymaga udzielenia odpowiedzi pisemnej.

Wniosek do budżetu


 • -
„SPORT I REKREACJA DLA WSZYSTKICH - ZDROWIE DLA KAŻDEGO”

Drugą edycję gminnego sportowego projektu pn.„ SPORT I REKREACJA  DLA WSZYSTKICH - ZDROWIE DLA KAŻDEGO”  zainaugurujemy na autostradzie A-1 w dniu 25.09.br.
Po inauguracji projektu zajęcia sportowe ruszą tym razem już nie w jednej, a w dwóch grupach ćwiczeniowych w miejscowościach Głuchowo i Grzywna.
Jeżeli chcesz w dniu 25.09.br  wypróbować autostradę zanim zrobią to samochody  zgłoś się na wspólny wyjazd z gminy na piknik „Amber One Ciclovia”. Autostrada A-1 stanie się otwarta w tym dniu  dla pieszych, rowerzystów, rolkarzy i miłośników nordic walking.
Warunkiem udziału w w/w wyjeździe jest dostarczenie do dnia  16.09.br  do UG Chełmża, pok. nr 7 ankiety zgłoszeniowej wraz z oświadczeniem znajomości warunków uczestnictwa w pikniku. Ankieta i regulamin udziału w pikniku podajemy poniżej.


 • -
Dożynki w Liznowie

Wiele słońca, liczne delegacje mieszkańców ze wszystkich 28 sołectw w gminie przybyłe z chlebami, wieńcami i ozdobami dożynkowymi, obecni goście, muzyka i zabawa, konkursy dożynkowe i wiele dobrego jedzenia - właśnie tak wyglądały Dożynki Gminne 2011, które w tym roku zorganizowano w Liznowie.
Bez dwóch zdań dla Liznowa było to wielkie wydarzenie i pierwsze, o takiej randze w tej miejscowości. Dokładnie 4 września oczy całej gminy i nie tylko skierowane były w stronę tej właśnie miejscowości.


 • -
Wielkie złoto dla lipówki
           Z dużym zainteresowaniem podczas tegorocznych dożynek w Liznowie  spotkał się zorganizowany po raz pierwszy Konkurs Nalewek Domowych. Komisja Konkursowa  oceniła   44 nalewki. Wytwórcy - amatorzy najlepszych nalewek  zostali nagrodzeni pamiątkowymi medalami, dyplomami i nagrodami rzeczowymi.
           Wielki Złoty Medal otrzymała  „Lipówka” - nalewka lipowa  Eugenii Romanowskiej z  Liznowa.  Z kolei Złoty Medal Komisja Konkursowa przyznała   Grzegorzance – nalewce  KGW Grzegorz, z Srebrnym Medalem udekorowano nalewkę  „Odlotową”  Teresy Krawczyk -Parzyszek z Głuchowa. Z kolei Brązowym Medalem w konkursie  uhonorowano nalewkę  „Czarci Ogon” przygotowaną przez  Alicję Glaszka z  Nawry. Dodatkowo wyróżnienia w konkursie otrzymały nalewki: „Zdrówko” - Alicji Glaszka z Nawry, nalewka wiśniowa  KGW Bielczyny i nalewka śliwkowa  Ewy Kasprzak z Kiełbasina.
Organizatorem konkursu był Wójt Gminy Chełmża, a nagrody rzeczowe w konkursie ufundowała Rada Gminy Chełmża.
„- Konkurs na nalewkę to impreza mającą na celu promocję polskich tradycji nalewkarskich na bazie owoców, ziół, miodu i odkrywanie receptur na najlepsze nalewki i nagradzanie ich twórców.  Barwność, różnorodność smaków i pomysłowość nie tylko składu nalewki ale i nazewnictwa pokazuje m.in. twórczość oraz talenty nie tylko kulinarne gospodyń wiejskich. Wiele z proponowanych nalewek posiada właściwości lecznicze, m.in. zwycięska Lipówka. Mam nadzieję, że z roku na rok będzie cieszyć się większym zainteresowaniem, jak również nie zabraknie pomysłów na nowe receptury” – podsumowuje Justyna Błaszczyk Dyrektor Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża.

KO


Zaproszenie na Dożynki w Gminie Chełmża

„Święto plonów"  jako uroczyste zakończenie żniw, a tym samym podsumowanie całorocznego trudu rolnika, zajmuje szczególną pozycję w naszej tradycji i historii. Jest to jeden z najpiękniejszych polskich obrzędów ludowych. Dożynki są świętem nas wszystkich, gdyż wszyscy korzystamy z płodów ziemi. Korzystamy z nich dzięki trudowi pracy rolników i ich rodzin. Podziękujmy za ich wysiłek i za zebrane plony, uczestnicząc w tej pięknej, polskiej tradycji. Niech będzie to dla nas okazja do refleksji i podsumowania całorocznej pracy. Jednocześnie niech tegoroczne obchody „Święta Plonów" wraz z Konkursem Wieńców Dożynkowych, wzbogacone o towarzyszące  imprezy artystyczne i inne atrakcje, będą dla nas wszystkich czasem prawdziwego, wspólnego świętowania i odpoczynku.
Wójt Gminy Chełmża i Społeczny Komitet Dożynkowy zapraszają  wszystkich Mieszkańców Gminy  w dniu 4 września br. do miejscowości Liznowo – tegoroczny gospodarz dożynek ( teren rekreacyjno – sportowy), by wspólnie świętować tegoroczne zbiory.
UWAGA MIESZKAŃCY !  Istnieje możliwość dojazdu na miejsce uroczystości dożynkowych – poniżej podajemy trasy autobusów.

KO


Konkurs Nalewek Domowych

Organizatorzy tegorocznych dożynek w Liznowie zapraszają sympatyków  oraz twórców nalewek domowych do udziału w Konkursie Nalewek Domowych.

Konkurs ma  na celu rozpowszechnianie polskich tradycji nalewkarskich i odkrywanie receptur na najlepsze nalewki oraz nagradzanie ich twórców.
Czy wiecie że …  Tradycja wytwarzania nalewek jest w Polsce bardzo długa, rozwinęła się około 300 lat temu. Nalewkom  przypisuje się nie tylko wyjątkowe walory  smakowe, ale  także właściwości  zdrowotne. Ich rozmaite smaki i aromaty odpowiadały  bogactwu polskich łąk, lasów i sadów. Pod tym względem do dziś nic się nie zmieniło. I to jest piękne! Istota  wytwarzania nalewek zawsze bierze się z głębokiego indywidualizmu autora. Każdy robi nalewki po swojemu i używając teoretycznie takiej samej receptury, uzyskuje różny smak. Wpływ na to ma pogoda, użyte do nalewki  zioła, owoce, a nawet kwiaty oraz dojrzewanie trunku. Najważniejsze jednak są cierpliwość i serce, które każdy twórca nalewek wkłada w ich powstanie.

KO


Nasze sołectwo najlepsze

Czyje sołectwo będzie najlepsze -  okaże się już w najbliższą niedzielę tj. 28.08.br na boisku piłkarskim w Grzywnie. To tutaj  rozegrany zostanie pierwszy w Gminie Chełmża Turniej Sołectw. Organizatorem turnieju jest Wójt Gminy Chełmża Jacek Czarnecki . Rozpoczęcie turnieju zaplanowane jest na godz. 13.30.
Do dnia 24.08.br sołectwa mają czas na podjęcie decyzji o udziale w turnieju. Dla najlepszych drużyn przewidziane sa nagrody finansowe o wartości: I miejsce – 1000 zł, II miejsce 700 zł i III miejsce – 500 zł.
Jeżeli frekwencja sołectw dopisze, to wspomniany turniej poza rywalizacją międzysołecką może okazać się dobrą zabawa dla uczestników i dać niezapomniane emocje. Być może impreza na stałe wpisze się w harmonogram corocznych imprez gminnych.
Pomysł na imprezę o tego rodzaju charakterze pochodzi z sąsiedniej Gminy Łubianka, gdzie tutaj turnieje sołeckie maja już swoją tradycję, bo  odbywają się już od ponad 10 lat ciesząc się zawsze ogromnym zainteresowaniem.
 Drużyny w I Turnieju Sołectw Gminy Chełmża zmierzą się w dziewięciu konkurencjach. Zawodnicy pobiegną w sztafecie na 1000 m, strzelać będą piłką nożną do celu. Poza tym  będą także rywalizować w rzutach jajkiem i gumiakiem. Odbędzie się również slalom rowerowy. Także każda z drużyn będzie mogła zdobyć punkty w konkursie wiedzy o gminie i samorządzie. Tej sportowo – rekreacyjnej imprezie towarzyszyć będzie turniej siatkówki plażowej, atrakcje dla dzieci. Panie z miejscowego KGW przygotują stoisko z lokalnymi smakołykami.
Poza tym, czas spędzany podczas niedzielnego popołudnia  na boisku w Grzywnie  umilać będzie wszystkim zespół muzyczny REMIX.
Zapraszamy chętne drużyny z sołectw do udziału w turnieju, a mieszkańców do dopingowania swoich faworytów na stadionie.

KO

 • -

Internet za złotówkę

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Internet dla wszystkich szansą rozwoju mieszkańców zamieszkujących tereny Gminy Chełmża” informuję , że w zasadach naboru wniosków wprowadzono następujące zmiany

 • termin naboru wniosków został wydłużony  do 31 sierpnia 2011 roku.
 • do projektu włączono nowe miejscowości: Brąchnówko, Kończewice, Kuczwały, Głuchowo, Mirakowo, Sławkowo.
 

Pawełek i Ola idą do przedszkola
 • -
 • -
Biblioteki otwarte na czytelników

BIBLIOTEKI GMINNE ZAPRASZAJĄ MIESZKAŃCÓW GMINY CHEŁMŻA NA  dzień promocji bibliotek pt. ”Aktywna Biblioteka”.
 
Wspomniana akcja zaplanowana została w następujących terminach:

 • Biblioteka Zelgno- 24.08.2011;  godz. 9.00-17.00
 • Biblioteka Grzywna- 24.08.2011 ; 7.30-15.30
 • Biblioteka Głuchowo- 24.08.2011;  8.00-16.00
 • Biblioteka Skąpe – 25.08.2011; 9.00-17.00

Dla czytelników odwiedzających w ten dzień biblioteki oferują: kącik czytelniczo-kawowy, wystawę zdjęć z działalności bibliotek, wystawę  nowości książkowych, gadżety promocyjne  dla odwiedzających i loterię.

Warto w tych dniach odwiedzić nasze placówki biblioteczne i zechcieć uczestniczyć we wspomnianej akcji.


 • -
Uporządkujmy stare sprzęty

Przypominamy, że Gmina Chełmża wspólnie z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmży na dzień 10 września 2011 r ( tj. sobota) ogłasza zbiórkę odpadów wielkogabarytowych. Odpady wielkogabarytowe stanowią: meble domowe, meble ogrodowe, sprzęt AGD i sprzęt elektroniczny.
Mieszkańcy gminy zainteresowani w/w akcją zbiórki odpadów powinni w godz. 6.00 – 9.00 dostarczyć w/w sprzęty w następujące punkty ich odbioru: Kółko Rolnicze Grzywna, Kółko Rolnicze Kuczwały, Kółko Rolnicze Kończewice,Kółko Rolnicze Skąpe i Oczyszczalnia Ścieków Dźwierzno-Zelgno.
Zbiórce nie będą  podlegały  odpady niebezpieczne.


Zajęcia przedszkolne dla dzieci

Harmonogram spotkań informacyjnych
dotyczących możliwości uczęszczania dzieci
na zajęcia przedszkolne
w okresie: wrzesień 2011 – sierpień 2013
w związku z realizacją projektu

pn. „Pawełek i Ola idą do przedszkola”.

Podczas spotkania zostaną przedstawione zasady rekrutacji
oraz sporządzona będzie lista chętnych.

Harmonogram spotkań


Praca dla nauczycieli

W związku z realizacją projektu pn. „Pawełek i Ola idą do przedszkola” w okresie wrzesień 2011 – sierpień 2013 Fundacja „Ziemia Gotyku” poszukuje  osób chętnych do pracy – nauczycieli: języka angielskiego, gimnastyki korekcyjnej i oligofrenopedagogów.
Informacje można uzyskać w biurze Fundacji „Ziemia Gotyku” w Brąchnówku pod nr. tel. 607 774 315.


Ogłoszenie Wójta Gminy Chełmża z dnia 18 lipca 2011 r.

Informuję, że Gmina Chełmża przystępuje do realizacji projektu pn. „Internet dla wszystkich szansą rozwoju mieszkańców zamieszkujących tereny Gminy Chełmża”. Celem projektu jest zapewnienie mieszkańcom powszechnego i bezpiecznego dostępu do wiedzy, usług elektronicznych oraz informacji oferowanych poprzez Internet.

W ramach projektu będą realizowane następujące działania:

 • umożliwienie dostępu do sieci Internet przez operatora wyłonionego w ramach realizacji projektu pn. „Internet dla wszystkich szansą rozwoju mieszkańców zamieszkujących tereny Gminy Chełmża”,
 • wyposażenie użytkowników w urządzenia odbiorcze,
 • szkolenia dla przyszłych użytkowników,
 • promocja usług oferowanych przez Gminę Chełmża z wykorzystaniem sieci  Internet.

Więcej informacji tutaj


Zwrot podatku akcyzowego

Wójt Gminy Chełmża informuje, że wnioski o zwrot podatku akcyzowego należy składać w terminie od  01.09.2011 r  do 30.09.2011 r.Do wniosku należy dołączyć faktury potwierdzające zakup oleju napędowego pod warunkiem, że zakup nastąpił w terminie od 01.03.2011 do 31.08.2011

Wnioski przyjmowane będą   zgodnie z harmonogramem


Centrum Nauki Kopernik - Warszawa

W dniu 10 sierpnia 2011r. dzieci, młodzież oraz dorośli mieli okazję wziąć udział w wakacyjnym wyjeździe organizowanym dla mieszkańców Gminy Chełmża do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Organizatorem wyjazdu był Wójt Gminy Chełmża.

Pięćdziesięciu zainteresowanych miało okazję odwiedzić i zobaczyć ponad 450 eksponatów w sześciu tematycznych galeriach. Uczestnicy wyjazdu zobaczyli zaawansowane technologie i multimedia, ale też proste rozwiązania, często oparte na wynalazkach sprzed wielu lat. Nauka i sztuka razem. Przykładowo w galerii „Świat w ruchu”, dzięki eksponatom tworzącym wystawę można się dowiedzieć, jak rozchodzą się fale dźwiękowe oraz światło, a także, w jaki sposób wprawiane są w ruch palce dłoni. To również okazja do samodzielnego wyprodukowania prądu elektrycznego, do przyjrzenia się, jak powstaje tornado oraz doświadczenia tego, co się dzieje podczas trzęsień ziemi.
Wystarczy być w Centrum Nauki Kopernik, aby zagrać na laserowej harfie lub sprawdzić, czy wygodniej leży się na piłkach, czy na gwoździach. Uczestnicy wyjazdu testowali samodzielnie, sprawdzali i mieli okazję, aby odpowiedzieć sobie na naprawdę wiele pytań. 

Płochacka Paulina

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć...


Badania układu oddechowego – spirometria i RTG płuc
 • -

Kliknij na plakat aby powiększyć


TOUR THE RUN ZIEMIA GOTYKU - pobiegną drogami Ziemi Gotyku
 • -

Kliknij na plakat aby powiększyć


Festyn
 • -

Kliknij na plakat aby powiększyć


”Świetlica ze Smakiem”

Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża jest realizatorem projektu pt.”Świetlica ze Smakiem”,który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet 9. Działanie 9.5. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W szkoleniach uczestnicy grupa 30 mieszkańców Gminy Chełmża z miejscowości: Dźwierzno, Głuchowo, Grzywna. Projekt jest adresowany do mieszkańców poszczególnych wsi w celu wykształcenia i przygotowania grupy lokalnych liderów, którzy swoimi działaniami i zdobytymi umiejętnościami przygotują świetlice wiejskie do działalności kulturalnej. Uczestnicy projektu spotykają się dwa razy w miesiącu. Prowadzone zajęcia obejmują swoim zakresem spotkania ogrodnicze, gdzie uczestnicy planują zagospodarowanie terenu wokół świetlicy, z umiejętnością nasadzania i łączenia ciekawych odmian krzewów i kwiatów.

Więcej informacji tutaj

 • -

Przygoda w Zalesiu zakończona

           Po raz pierwszy w Zalesiu zostały zorganizowane wakacyjne spotkania dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Chełmża pod tytułem: „Leśna przygoda- Zalesie 2011- Zachowaj Trzeźwy Umysł”. W przedsięwzięciu udział wzięło 60 młodych ludzi z terenu Gminy Chełmża. Uczestnicy byli podzielni na 5 grup i działali przez nadanymi przez siebie nazwami: Dzikie koty, Robaczki, Tygrysy, Leśna drużyna, Leśna mafia. Przez 7 dni od 18-24 lipca w Zalesiu uczestnicy wspólnie spędzali wakacyjny czas pod okiem zatrudnionych w ramach programu opiekunów. Opiekunami byli: Ewa Zgurzyńska, Paulina Płochacka, Anna Klimas, Hanna Skrzypczak, Justyna Kozłowska; pielęgniarka- Elżbieta Palkowska; instruktor sportowy- Małgorzata Sadowska.  Program zajęć był obszerny: w Zalesiu odbyły  się  m.in. zajęcia terenowe, sportowe i artystyczne, spotkanie ze Strażą Pożarną, Strażą Gminną oraz  Policją w ramach spotkań o bezpieczeństwie. W środę 20 lipca odbyła się   wycieczka po Gminie Chełmża pt. Poznaję swoją małą ojczyznę , a 22 lipca -wycieczka do Szymbarka. W Szymbarku dzieci miały okazję gościć w domku do góry nogami; zwiedziły replikę jednego z bunkrów, należących w czasie okupacji do TOW Gryf Pomorski, Dom Sybiraka, Dom Powstańca Polskiego z Adampola, Dom Trapera Kaszubskiego z Kanady, zobaczyły najdłuższą deskę świata i Stół Noblisty oraz największy fortepian świata.

Więcej informacji tutaj

 • -
Leśna przygoda - Zalesie 2011
 • -

Kliknij na plakat aby powiększyć


WEŹ UDZIAŁ W BADANIU SATYSFAKCJI KLIENTÓW 10 URZEDÓW
 w ramach projektu
 „Kompetentna kadra, profesjonalny urząd - atutem powiatu toruńskiego”

W połowie grudnia 2010 r. w 10 Urzędach powiatu toruńskiego uruchomiono system pomiaru i monitorowania satysfakcji klientów. Stanowi on jeden z elementów projektu partnerskiego Kompetentna kadra, profesjonalny urząd - atutem powiatu toruńskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Działania V - Dobre Rządzenie  (więcej informacji  o projekcie na stronie www.tnoik.edu.pl)

Liderem projektu jest Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora” w Toruniu a Partnerami projektu jest 10 Urzędów   powiatu toruńskiego:

 • Starostwo Powiatowe w Toruniu
 • Urząd Miasta Chełmży
 • Urząd Gminy Chełmża
 • Urząd Gminy w Czernikowie
 • Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce
 • Urząd Gminy w Lubiczu
 • Urząd Gminy w Łysomicach
 • Urząd Gminy w Łubiance 
 •  Urząd Gminy w Obrowie
 • Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej

Odtąd przynajmniej raz w roku monitorowany będzie poziom satysfakcji klientów w w/w Urzędach, natomiast wyniki pomiaru będą podstawą do poprawy świadczonych usług dla mieszkańców gmin.

Badanie satysfakcji klientów Urzędu realizowane jest w oparciu o papierowy i internetowy kwestionariusz ankiety. Klienci Urzędów mogą wyrażać swoje opinie pisemnie – wypełniając ankietę bezpośrednio w Urzędzie lub elektronicznie na stronie internetowej.

Podziel się Swoją opinią na tematy jakości naszej pracy:

Zachęcamy mieszkańców powiatu toruńskiego, aby wyrażali Swoją opinię na temat jakości otrzymanej usługi poprzez wypełnienie kwestionariusza ankiety.

 • [obiekt Flash] -
Ogłoszenie Wójta Gminy Chełmża

Na podstawie art. 15 ust. 4  ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. Nr 106,  poz. 675) w związku z podjęciem uchwały nr XII/59/11 Rady Gminy Chełmża z dnia 4 lipca 2011 r. zmieniającej budżet Gminy Chełmża na 2011 r.  informuję, że Gmina Chełmża przystępuje do realizacji projektu pn. „Internet dla wszystkich szansą rozwoju mieszkańców zamieszkujących tereny Gminy Chełmża”.
Celem projektu jest zapewnienie mieszkańcom powszechnego i bezpiecznego dostępu do wiedzy, usług elektronicznych oraz informacji oferowanych poprzez Internet.
W ramach projektu będą realizowane następujące działania:

 • stworzenie dostępu do sieci Internet,
 • wyposażenie użytkowników w urządzenia odbiorcze,
 • szkolenia dla przyszłych użytkowników,
 • promocja usług oferowanych przez Gminę Chełmża z wykorzystaniem sieci  Internet.

Warunki i tryb finansowania wspierania rozwoju i dostępu do sieci Internet mieszkańcom Gminy Chełmża oraz warunki kwalifikowania beneficjentów udzielonej pomocy określa uchwała nr XII/53/11 Rady Gminy Chełmża z dnia 4 lipca 2011 r. w sprawie dofinansowania kosztów utrzymania dostępu do sieci Internet mieszkańcom Gminy Chełmża.

Wójt Gminy

Jacek Czarnecki


Wolne stanowisko pracy

Wójt Gminy Chełmża ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne  stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Chełmża - stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat.

Więcej informacji tutaj


Profilaktyka zdrowotna w Grzywnie

Informacje o usługach profilaktyki zdrowotnej realizowanej w Przychodni w Grzywnie w miesiącu lipcu.

Zapraszamy na bezpłatne programy profilaktyczne:

 • pomiar glukozy, ciśnienia i wagi
 • szczepienie przeciwko pneumokokom-dla osób po 65 roku życia, osoby młodsze z chorobami przewlekłymi tj .astma oskrzelowa, cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, przewlekła obturacyjna choroba płuc itp.
 • wykrywanie przewlekłej choroby nerek osoby po 40 roku życia zapisy w przychodni w Grzywnie lub pod numerem tel.56-651-81-91


 • -
MISTRZOSTWA GMINY CHEŁMŻA W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ

TERMIN I MIEJSCE 1 TURNIEJU 16.07.2011 GODZ. 17.30 ORLIK W GRZYWNIE
TERMIN I MIEJSCE 2 TURNIEJU 17.07.2011 GODZ. 9.30 PLAŻA W ZALESIU

Regulamin:
w zawodach mogą wziąć udział pełnoletni Mieszkańcy Gminy Chełmża.
Drużyna składa się z dwóch zawodników.
Obowiązują przepisy gry piłki siatkowej plażowej.
Na ogólną klasyfikację mistrzostw Gminy Chełmża w siatkówce plażowej składa się wynik 1 turnieju + wynik 2 turnieju. Tak więc początek zawodów to 16.07.2011 godz.17.30 w Grzywnie, a zakończenie imprezy z rozdaniem pucharów i nagród to 17.07.2011 około godz.14.00 w Zalesiu.
Zapisy i szczegółowe informacje pierwszego dnia turnieju lub pod numerem telefonu u Gminnego Organizatora Sportu Marcina Sadowskiego 605 13 97 96.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY SIATKARSKIE PARY
Z CAŁEJ GMINY !!!


Festyn rodzinny w Mirakowie
 • -

Kliknij na plakat aby powiększyć.


Wyjazd do Centrum Nauki Kopernik
 • -

Kliknij na plakat aby powiększyć.


„Ekologiczne Wakacje”
 • -

            Tradycyjnie już od 2000r  Stowarzyszenie „Edukacja i Przyszłość”   w Brachnówku  zorganizowało  w okresie wakacji półkolonie dla dzieci w wieku 7-13 lat z Browiny i Brąchnówka i okolic tym razem  pod hasłem „Ekologiczne Wakacje – Ekopotyczki”, organizatorom zależało, aby każdemu uczestnikowi wpoić ideę: „BĄDŹ PRZYJACIELEM PRZYRODY”.  W tym roku zajęcia rozpoczęły się już 27.06 wycieczką do Myślęcinka i zakończyły wycieczką do Sopotu i ZOO w Gdańsku w sobotę 02.07.2011r. Wg opinii uczestników półkolonii zajęcia były bardzo atrakcyjne i ciekawe , obfitowały w szereg interesujących gier i  zabaw oraz zajęć edukacyjno-poznawczych, w  ramach półkolonii dzieci otrzymywały suchy prowiant, napoje, owoce i słodycze, a także atrakcyjne i praktyczne nagrody w ramach różnych konkursów plastycznych, sportowych, wiedzy samorządowej i ekologiczno-przyrodniczej  pod hasłem „Bądź Przyjacielem Przyrody” dofinansowane przez Powiat Toruński, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Toruniu. Zajęcia odbywały się w pięknej scenerii  zespołu parkowo-pałacowego w Brąchnówku, a także  podczas wycieczek  do Myślęcinka, Torunia i Sopotu oraz Gdańska.

Więcej infromacji tutajDofinansowanie
zakupu podręczników w roku szkolnym 2011/2012


Wyprawka
szkolna”

Uprzejmie
informujemy, iż rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie w
ramach
„Wyprawki szkolnej”, termin składania upływa 31
sierpnia 2011 r
.
Uczniowie uprawnieni
do skorzystania z dofinansowania:- uczniowie rozpoczynający w roku szkolnym 2011/2012 naukę w
klasach I-III szkoły podstawowej,- uczniowie rozpoczynający w roku szkolnym 2011/2012 naukę w
klasie III gimnazjum,- uczniowie słabo widzący, niesłyszący, z upośledzeniem
umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniowie z niepełnosprawnościami
sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest
niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o
potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3
ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, realizujący w
roku szkolnym 2011/2012 obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w
szkołach dla dzieci i młodzieży.Wypełnione wnioski należy złożyć w szkole, do której uczeń
będzie uczęszczał.


Więcej informacji oraz wnioski dostępne są tutaj
ZALESIE

Lato w rytmie Czerwonych Gitar

          W plenerze, nad pięknym jeziorem Chełmżyńskim, w rytmach muzyki Czerwonych Gitar mieszkańcy naszej Gminy w dniu 19 czerwca br. powitali lato. Imprezę wspólnie zorganizował Urząd Gminy w Chełmży i Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża. I tak już ośrodek rekreacyjno – wypoczynkowy w Zalesiu stał się centrum rozrywki i sportu. 

         W otwarciu sezonu uczestniczył Wójt Gminy Jacek Czarnecki, Radni Gminni i Sołtysi, mieszkańcy Gminy, okolicznych gmin i miast. Przejazdem w Zalesiu gościł w tym dniu Zbigniew Sosnowski - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

          W wymarzony wakacyjny czas uczestników pikniku w Zalesiu wprowadziły wakacyjne przeboje, gorące i słoneczne piosenki i tańce wykonane przez mieszkańców gminy. Prawie półtoragodzinny koncert w rytmie czerwonych gitar zagrał zespół „Trzy Gitary”. Impreza cieszyła się sporym zainteresowaniem zarówno mieszkańców, jak i wielu przyjezdnych gości. Chociaż pogoda płatała w tym dniu figla, to nie brakowało osób do aktywnego spędzenie niedzielnego popołudnia. Program był ciekawy, znalazło się wiele atrakcji, zarówno sportowych, jak i kulturalnych.  Każdy mógł znaleźć coś dla siebie, zaczynając od najmłodszych, kończąc na najstarszych.

(K.O.)

Galeria zdjęć


 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
Wybory ławników

O G Ł O S Z E N I E
WÓJTA  GMINY  CHEŁMŻA
Z  DNIA  15 CZERWCA 2011  ROKU
w sprawie wyboru ławników

Na podstawie zawiadomienia Prezesa Sądu Okręgowego w Toruniu informuję, że Rada Gminy Chełmża na kadencję 2012-2015 będzie wybierała:
1) 1 ławnika do Sądu Okręgowego w Toruniu do orzekania w sprawach cywilnych,
2) 3 ławników do Sądu Rejonowego w Toruniu w tym: 2 ławników do orzekania w sprawach rodzinnych i nieletnich oraz 1 ławnika do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

Więcej informacji tutaj

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika

Oświadczenie kandydata

Lista osób popierających kandydata 


Gdzie warto być - propozycje na najbliższy weekend

Sobota 18.06. 2011 r

VII  POWIATOWE ZAWODY  SPORTOWO – POŻARNICZE OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH.

            Możemy pokibicować i dopingować druhów – strażaków z naszej Gminy, którzy rywalizować będą z innymi drużynami OSP z obszaru Powiatu Toruńskiego o tytuł Mistrza   w  VII  POWIATOWYCH ZAWODACH SPORTOWO – POŻARNICZYCH OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH.

Miejsce zawodów to stadion miejski w Toruniu, ul. Bema 23/29, godz. 10.00.

            Gminę reprezentować będą jednostki: ZAKŁADOWA OSP KOŃCZEWICE – grupa A, OSP ZAJACZKOWO – grupa A i DRUŻYNA MŁODZIEŻOWA ZAKŁADOWEJ OSP KOŃCZEWICE – chłopcy.

KLUB SPORTOWY GMINY CHEŁMŻA CYKLON - WRACA DO KOŃCZEWIC !!!

 Na nowym stadionie piłkarskim  w Kończewicach  po raz pierwszy rozegrany zostanie mecz piłkarski. Dokładnie o godz. 15.00. mecz ligowy rozegrają pomiędzy sobą drużyny:  Klub Sportowy Gminy Chełmża CYKLON Kończewice i Pomorzanin Serock. Organizatorzy zapraszają wiernych kibiców na trybuny stadionu, bo emocje, które pobudzają do kibicowania, wywołuje mecz oglądany  właśnie na stadionie, na żywo. Drużyny zagrają o Mistrzostwo V ligi – ostatnia kolejka sezonu.


I PIKNIK  LEADER 2011’ – Biały Bór ( Gm. Grudziądz)

            Zainteresowani mieszkańcy Gminy Chełmża mogą odwiedzić w najbliższą sobotę miejscowość Biały Bór ( Gm. Grudziądz). Tutaj w ośrodku wypoczynkowym „Delfin” odbywać się będzie I PIKNIK  LEADER 2011’, którego organizatorem jest samorząd województwa. Od godz. 11.45 naszą Lokalną Grupę Działania Ziemia Gotyku z Brąchnówka reprezentować będzie drużyna mieszkańców LGD w turnieju sportowym. Z kolei o godz. 17.00 będzie miało również miejsce  podsumowanie konkursu „ Małe projekty, Duże efekty”, do którego zgłoszony został między innymi Mały Projekt z Gminy Chełmża pn.” Odnowienie elewacji budynku dawnej pastorówki poprzez wymianę stolarki okiennej”. Liczymy, że organizator konkursu dostrzeże walory odrestaurowanego obiektu pastorówki w Zelgnie, co może i naszej gminie pozwoli znaleźć się w gronie laureatów.

            Poza tym piknikowi towarzyszyć będzie jeszcze wiele ciekawych atrakcji jak: atrakcje kulinarne, żaglowanie, przejażdżki konne i motorówka oraz wiele innych.


Niedziela 19.06.2011 r.

INAUGURACJA SEZONU TURYSTYCZNEGO W GMINIE CHEŁMŻA

            W Zalesiu na terenie ośrodka rekreacyjno – wypoczynkowego będzie miała  miejsce inauguracja Sezonu Turystycznego w Gminie Chełmża – Zalesie 2011’. W programie pikniku zaplanowano:

 • 9.00 – Turniej sietkówki rekreacyjno – plażowej
 • 14.00 – Część rozrywkowa pikniku
 • 17.00 – „Lato w rytmie czerwonych gitar” – koncert Zespołu Trzy Gitary.

K.O.

 • -
GMINA CHEŁMŻA W TVP BYDGOSZCZ

Sport - Chwalimy się, bo mamy czym

Dzisiaj tj. 15.06.br  o godz. 17.45 na antenie TVP Bydgoszcz w Kujawsko – Pomorskim Magazynie Sportowym wyemitowany zostanie felieton poświęcony infrastrukturze sportowej na terenie gminy, inicjatywom i przedsięwzięciom  oraz  osiągnięciom sportowym. Powtórka w/w programu nastąpi w dniu jutrzejszym tj. 16.06.br o godz. 19.15. Program nagrany został dokładnie 14.06.br. w czasie 280 min. Objął 11 miejscowości: Nawra, Kończewice, Głuchowo, Grzywna, Kuczwały, Sławkowo, Zalesie, Pluskowęsy, Dźwierzno, Dziemiony, Skąpe ogólnie z 14 obiektami sportowymi. W jego powstanie zaangażowali się sami mieszkańcy Gminy, zarówno ci starsi jak i ci młodsi.
W rozmowę z ekipą telewizyjną zaangażowanych zostało w sumie 21 rozmówców bezpośrednich. Pośrednio w przygotowanie programu zaangażowanych było prawie 70 osób tj. uczniowie  ze szkół w Kończewicach, Sławkowie, Grzywnie i Małej Szkoły w Brąchnówku. Nagraniu towarzyszyła także cała społeczność SP w Kończewicach, która obchodziła kolejne urodziny patrona.

(K.O.)


 • -
Gmina Chełmża. Otwarcie sezonu

Otwarcie sezonu letniego w Gminie Chełmża zaplanowano na dzień 19 czerwca br. w ośrodku rekreacyjno – wypoczynkowym w Zalesiu położonym nad malowniczym jeziorem Chełmżyńskim. Tradycyjnie już od rana od. godz. 9.00 rozpoczną się rozgrywki w turnieju siatkówki plażowo – rekreacyjnej z udziałem przybyłych czteroosobowych drużyn. Następnie od godz. 14.00 na scenie rozpocznie się program artystyczny, w którym udział zapowiedzieli niektórzy mieszkańcy gminy. Poznamy ich zdolności wokalne, taneczne, a nawet cyrkowe. Gościnnie  z kabaretem wystąpi  grupa teatralna Lulusztangi z Chełmży. Koncert dla uczestników zagra zespół Trzy Gitary,  jedna z najlepszych polskich grup wykonujących przeboje Czerwonych Gitar i Trzech Koron, która będzie bawić publiczność przez ponad godzinę. Pozostałe atrakcje: park zabaw dla dzieci (kula wodna),przejażdżki konne; siatkówka w mega piłki plażowe dla uczestników pikniku. Nie zabraknie jak co roku produktów lokalnych, które przygotują na ten dzień dla uczestników i turystów  Koła Gospodyń Wiejskich z Gminy Chełmża.

 • -
NAWRA – wieś z historią

W dniu 17.06.br tj. w najbliższy piątek w Kościele Parafialnym pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Nawrze odprawiona zostanie msza św. żałobna w intencji śp. Jana Sczanieckiego. Pogrzeb zmarłego odbędzie się 18.06.br w Zielonej Górze.

Jan Sczaniecki – zmarł w wieku 88 lat, syn Jana Sczanieckiego (1873-1952), kolejnego po Kruszyńskich właściciela nawrzyńskiego majątku.

Z kart historii


Likwidacja pokryć dachowych zawierających azbest - dofinansowanie

W związku z ogłoszonym dla gmin naborem wniosków przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na sfinansowanie likwidacji pokryć dachowych zawierających azbest, informuję że:
1. Wnioski składać mogą tylko osoby, które zgłosiły do bazy azbestowej nieruchomość położoną na terenie Gminy Chełmża.
2. Wnioski o sfinansowanie zdjęcia i utylizacji pokryć dachowych zawierających azbest można składać w następujących terminach:
- do dnia 30.06.2011 r. wnioski składać mogą osoby, które zamierzają zrealizować przedsięwzięcie polegające na wymianie dachu w 2011 r.
- od dnia 01.07.2011 r. do dnia 31.10.2011 r. wnioski składać mogą osoby, które zamierzają zrealizować przedsięwzięcie polegające  na wymianie dachu w 2012 r.
3. Druki wniosków dostępne są w Urzędzie Gminy Chełmża,  ul. Wodna 2, pok. nr 13 (parter).
4. Wszelkich informacji w powyższej sprawie udziela Pan Patryk Zabłocki, pok. nr 13 tel. (56) 675 60 77 do 78.


Samospis komunikat GUS

Urzpejmie informujemy, iż tylko do 16 czerwca można dokonać samospisu poprzez sieć Internet. Adres strony WWW samospisu: http://form.spis.gov.pl/


„Ekologiczne Wakacje”
 • -

Wiejskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe  „Edukacja i Przyszłość” 
i Mała Szkoła w Brąchnówku Gmina Chełmża
serdecznie zapraszają
dzieci w wieku 7-13 lat
na  „Ekologiczne Wakacje  ”  czyli
bezpieczny wypoczynek dzieci wiejskich w formie półkolonii 
od dnia 27.06.2011 do 02.07.2011 w godzinach 9.00 –14.00
na terenie zespołu parkowo-pałacowego w Brąchnówku.

            Półkolonie zostały  dofinansowane przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach programu: Wypoczynek Dzieci i Młodzieży w roku 2011, Starostę Toruńskiego  w ramach programu  „Edukacja Ekologiczna” Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska – nagrody w konkursach eko oraz Wójta Gminy Chełmża.
W programie zajęcia plastyczne, muzyczne, sportowe, ekologiczne, komputerowe, wycieczki, konkursy, wspólne ognisko ... uczestnikom zapewniamy skromny posiłek,
a także wiele atrakcji: zaczynamy 27.06 w poniedziałek wycieczką do Myślęcinka,
a kończymy wycieczką nad Bałtyk do Sopotu w dniu 02.07.2011r;  

Zapisy w Szkole w Brąchnówku lub w sklepie w Browinie   do 18.06.2011r !

Przy zapisach prosimy o dostarczenie nr Pesel oraz  zgody rodziców lub opiekunów na udział w półkoloniach, w tym na  wycieczki do Myślęcinka i Sopotu  .
Liczba miejsc ograniczona ( 25)–pierwszeństwo dla dzieci z Browiny i Brąchnówka .

           Uwaga ! Uczestnicy wyjazdu do Sopotu wnoszą wpisowe w kwocie 12zł. W przypadku wolnych miejsc na wyjazd do Sopotu organizatorzy mogą zabrać rodziców .

SERDECZNIE  ZAPRASZAMY !


 • -
LATO Z SIATKÓWKĄ W ZALESIU

Zaproszenie na Turniej Siatkówki Rekreacyjno-Plażowej - Zalesie 

       
Termin:     19 czerwiec 2011, godz. 9.00

Miejsce: Ośrodek Rekreacyjno-Wypoczynkowy w Zalesiu

Regulamin:

 • Drużyna składa się z 4 zawodników
 • Mecz rozgrywany jest do 2 wygranych setów, sety rozgrywane są do 15 pkt.
 • Boisko o nawierzchni piaszczystej o wymiarach  8x16 m
 • Pozostałe przepisy wg zasad siatkówki „halowej”
 • Szczegóły regulaminowe oraz system rozgrywek podane zostaną na miejscu w dniu turnieju.

          Dla uczestników turnieju przewidziany jest poczęstunek,  zimne napoje, a dla najlepszych  - nagrody rzeczowe.
Zgłoszenia drużyn do turnieju do dnia 15 czerwca 2011 r  do Urzędu Gminy w Chełmży pod nr tel. 56 675 60 76  wew. 43  lub na adres  e-mail: kbober@gminachelmza.pl
        Po terminie zgłoszeń lista uczestników zostanie zamknięta, a możliwość uczestnictwa będzie możliwa tylko w przypadku rezygnacji którejś z drużyn zgłoszonej terminowo.
         W dniu turnieju należy być w Zalesiu o 8.30 pod rygorem wykluczenia z udziału.
Obowiązuje wpisowe w wys. 20 zł od drużyny płatne na miejscu zawodów. 
                                                                                                                   (K.O)

Do zobaczenia w Zalesiu!

Pomysł na wakacje

            Te dzieci i młodzież, które chcą spędzić tydzień tegorocznych wakacji ciekawie, atrakcyjnie, na sportowo i wesoło muszą koniecznie przyłączyć do grupy wakacyjnej tworzonej w Gminie Chełmża.  Wspomniana grupa  w okresie od 18-24.07.2011 r weźmie udział w akcji wakacyjnej pod nazwą „LEŚNA PRZYGODA” organizowanej na terenie ośrodka rekreacyjno – wypoczynkowego w Zalesiu.
           Organizatorem wspomnianej akcji wakacyjnej jest Wójt Gminy Chełmża, a nad jej przebiegiem czuwać będzie Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża.
Wakacje finansowane są przez Samorząd Gminy Chełmża w ramach  Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Narkomanii. Celem programu jest, aby dzieci ten czas spędziły bezpiecznie i pożytecznie, z dala od wszelkich używek i zagrożeń. Pobyt wakacyjny dzieci z gminy w Zalesiu zamierza także współfinansować Nowa Energia S.A.
Program pobytu dzieci w Zalesiu w dniach 18-24.07.br  przewiduje gry i zabawy, dzień sportowy, wycieczki, dzień artystyczny, dzień terenowy. Akcję podsumuje festyn familijny z udziałem całych rodzin. Organizator akcji zapewnia 4-godzinną codzienną opiekę, dowozy i odwozy, posiłek  oraz  bezpieczeństwo.
          Już teraz przyjmowane są zgłoszenia uczestników wakacji w Zalesiu. Rodzice lub opiekunowie mogą składać deklaracje uczestnictwa dziecka. Deklaracje można pobrać ze strony www.gminachelmza.pl lub bezpośrednio w siedzibie Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża. Uzupełnioną deklarację udziału i  wpisowe w kwocie 30 zł od osoby należy dostarczyć bezpośrednio do siedziby CIK-u lub do UG Chełmża, pok. nr 7. Uwaga Rodzice: liczba miejsc ograniczona. O udziale dziecka w "LEŚNEJ PRZYGODZIE" decyduje kolejność zgłoszenia.

karta zgłoszenia

(K.O)


Tutaj warto być - Centrum Nauki Kopernik

         Właśnie to wyjątkowe miejsce będzie miała  szansę odwiedzić i zobaczyć  młodzież z Gminy Chełmża, ponieważ w dniu 10 sierpnia br.  organizowany jest   wyjazd  wakacyjny  do  Warszawy. Organizatorem wyjazdu jest Wójt Gminy Chełmża.

           Zapisy na wyjazd prowadzi Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża, tel. 56 637 71 29; e-mail: cik@gminachelmza.pl Koszt wyjazdu wynosi 60,00 zł od osoby. Wyjazd współfinansuje samorząd Gminy Chełmża.
          Centrum Nauki Kopernik, do którego wybiorą się młodzi mieszkańcy gminy liczy  450 eksponatów w sześciu tematycznych galeriach oraz Teatr Robotyczny, Park Odkrywców i planetarium. To tutaj uczestnicy wyjazdu będą mięli okazję odpowiedzieć sobie na kilka pytań m.in.: Jakie są możliwości ludzkiego organizmu? Czy można wpływać na otaczający świat? Czy wygodniej leży się na piłkach, czy na gwoździach?...
         Zapraszamy chętnych do udziału w wyjeździe. Już dzisiaj warto zaplanować sobie ten jedyny wakacyjny dzień w Warszawie.
                                                                                                                       K.O.


Promujcie swoje piękne zielone obejścia


         Masz piękną zagrodę, działkę, ogródek przydomowy, ukwiecony balkon -   zgłoś się na konkurs gminny „Piękna Zagroda”. Wnioski na konkurs można składać jeszcze do 10 czerwca br. w UG w Chełmży, pok. nr 7.Udział w rywalizacji mogą wziąć również ogródki przy obiektach handlowo – usługowych prowadzące działalność na terenie Gminy Chełmża.
 
        Konkurs „Piękna zagroda” prowadzony jest na terenie Gminy Chełmża od szeregu lat.  Promuje funkcjonalną, otoczoną zielenią architekturę wsi, przyczyniającą się do przyjemnego i zdrowego  wypoczynku. Jury pod uwagę weźmie między innymi ogólne wrażenie ocenianego obiektu, układ kompozycyjny, trafność w dobrze gatunków i odmian roślin, wrażenie estetyczne, oryginalność i pomysłowość rozwiązań. Laureatów konkursu poznamy 04  września podczas Dożynek Gminnych. Zwycięzcy otrzymają w nagrodę talony na zakup  sprzętu ogrodniczego, elementów małej architektury oraz roślin ufundowane przez samorząd gminny. Laureaci trzech pierwszych miejsc w kategoriach Zagroda wiejska i działka siedliskowa zgłoszeni zostaną do etapu powiatowego konkursu.  Organizatorem konkursu na etapie gminnym jest Urząd Gminy w Chełmży. Natomiast  organizatorem etapu powiatowego Starostwo Powiatowe w Toruniu i K - PODR w Minikowie. Karty zgłoszenia i regulamin konkursu do pobrania w UG w Chełmży, pok. nr 7. 

K.O.


UWAGA ROLNICY !

         Wojewoda Kujawsko – Pomorski Ewa Mes zaprasza rolników na spotkanie dotyczące sytuacji w rolnictwie w województwie kujawsko-pomorskim, ze szczególnym uwzględnieniem występujących, niekorzystnych zjawisk atmosferycznych o charakterze klęsk żywiołowych. W spotkaniu weźmie udział Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi p. Marek Sawicki oraz przedstawiciele instytucji realizujących politykę rolną w regionie.
         Spotkanie odbędzie się 6 czerwca 2011 roku, o godz. 18.00 w sali konferencyjnej Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego -Oddział w Przysieku.

K.O.


Zwrot podatku akcyzowego

Uprzejmie informujemy, że w związku z otrzymana dotacją od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wypłata podatku akcyzowego nastąpi w dniu 25.05-2011r. (środa) w godzinach od 10.00 do 14.00 w kasie Urzędu Gminy w Chełmży ul. Wodna 2. Środki na konta bankowe zostały przekazane w dniu 24.05.2011r.


Godziny pracy GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży informuje, że w dniu 27.05.2011 roku będzie czynny do godziny 13:00.


Koncepcja obwodnicy miasta Chełmża - konsultacje
 • -
Terminy obowiązkowego szczepienia psów

Gabinet Weterynaryjny Wojciech Wiliński Chełmża ul. Kościuszki 57 informuje o terminach obowiązkowego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie. Koszt szczepienia jednego psa wynosi 20,0 zł.

Harmonogram:

Harmonogram szczepienia psów - Gabinet Weterynaryjny Wojciech Wiliński (Chełmża, ul. Kościuszki 57)

Lp.

Miejscowość

Data

Godziny

Punkt szczepień

1.

Nowa Chełmża

23.05.2011

8:30-9:00

przy świetlicy

2.

Nowa Chełmża

23.05.2011

9:00-9:30

u Sołtysa

3.

Grzegorz

23.05.2011

9:45-11:00

przy sklepie

4.

Dziemiony

23.05.2011

11:15-12:00

przy świetlicy

5.

Drzonówko

23.05.2011

12:15-13:00

przy świetlicy

6.

Szerokopas

23.05.2011

13:15-14:00

przy świetlicy

7.

Bocień

24.05.2011

9:30-10:00

przy sklepie

8.

Swiętosław

24.05.2011

10:15-11:00

przy świetlicy

9.

Zajączkowo

24.05.2011

11:15-12:00

u Sołtysa

10.

Januszewo

24.05.2011

12:15-13:00

u Sołtysa

11.

Dźwierzno

24.05.2011

13:15-14:00

przy sklepie

12.

Witkowo

25.05.2011

9:30-10:00

środek wsi

13.

Liznowo

25.05.2011

10:15-11:00

u Sołtysa

14.

Zelgno-Bezdół

25.05.2011

11:15-12:00

obok sklepu

15.

Zelgno

25.05.2011

12:15-13:15

przy GS

„Świetlica ze smakiem”
 • -

Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża zaprasza do udziału w projekcie pn. „Świetlica ze smakiem” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szkolenie będzie trwało od czerwca do września 2011 roku ( 2 x w miesiącu)  i będzie obejmowało cykl warsztatów w ramach poszczególnych dziedzin: rękodzieła, zajęć wokalnych, warsztatów kulinarnych oraz warsztatów ogrodniczych. Zajęcia będą prowadzone m.in. przez specjalistów z Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury. Zajęcia będą odbywały się w świetlicach wiejskich w: Głuchowie, Grzywnie i Dźwierznie. Uczestnicy projektu „Świetlica ze smakiem” nabędą umiejętności organizacji imprez lokalnych, dekoracji świetlic wiejskich, organizacji spotkań edukacyjno- kulturalnych w swoich wsiach itp. Na koniec projektu zostaną zorganizowane imprezy promocyjno- integracyjne w każdej ze wsi, zaś każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Uczestnicy w ramach projektu otrzymują bezpłatne materiały szkoleniowe oraz gadżety promocyjne.

Więcej informacji tutaj

Karta zgłoszeniowa

 • -

Kliknij na plakat aby powiększyć.


Festiwal Produktu Lokalnego "Ziemi Gotyku"
 • -

Kliknij na plakat aby powiększyć.


„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” - małe projekty
 • -

Kliknij na plakat aby powiększyć.


„Odnowa i rozwój wsi”
 • -

Kliknij na plakat aby powiększyć.


 • -
„Malowany Dzbanek”

„Malowany Dzbanek”
Kwiaty malowane na szkle

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Chełmża do udziału w warsztatach artystycznych. Własnoręcznie namalowane kwiaty na szkle  (wazon, filiżanka itp…)przy użyciu profesjonalnych farb i pod okiem prawdziwej artystki będą wspaniałym i niepowtarzalnym dziełem każdego kto weźmie udział w spotkaniu.

Tematyka: malowanie kwiatów na szkle
Termin: 1- 10 czerwca 2011 roku
Miejsce: świetlica wiejska w Sołectwie biorącym udział w warsztatach .
Czas trwania warsztatu: 2-3 godz.  ; czas rozpoczęcia warsztatów: do uzgodnienia.
Osoba prowadząca: Małgorzata Górecka- instruktor rękodzieła
Koszt udziału 1 osoby:
10 zł  (koszt farb do szkła)
15 zł (koszt farb do szkła  i wazon szklany lub filiżanka)
Wpłaty na miejscu w dniu warsztatów.
Liczba osób w grupie:  max. 15 osób

Zgłoszenia  i informacje: CIK Gminy Chełmża, 56 637 71 29
Zgłoszenia do dnia 27 maja 2011 r.

Organizator: Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Toruniu

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Toruniu przypomina wszystkim hodowcom przeżuwaczy o obowiązku wynikającym z art. 42 ust. 1a ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tj. Dz.U. 213. poz. 1342 z 2008r.), który mówi o konieczności natychmiastowego powiadomienia powiatowego lekarza weterynarii o każdym przypadku padnięcia bydła, owiec lub kóz. Zgłoszenia o padnięciu przeżuwaczy na terenie powiatu toruńskiego należy dokonać do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Toruniu :

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Toruniu
ul. A. Antczaka 39/41
87-100 Toruń
godz. urzędowania pon , śr - pt 7,30 - 15,30; wt 8,00-16,00
tel. (56) 655 30 30, (56) 659 85 32.

Zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 2b (przepisy karne): kto uchyla się od obowiązku informowania powiatowego lekarza weterynarii o każdym przypadku padnięcia bydła, owiec lub kóz- podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo karze grzywny.


ŚWIĘTO STRAŻAKA
 • -

Co roku 4 maja w dzień Świętego Floriana, swoje święto obchodzą strażacy. W  naszej gminie funkcjonuje osiem jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w miejscowościach: Skąpe, Zelgno, Grzegorz, Świętosław, Szerokopas, Kuczwały, Kończewice ( Zakładowa OSP), Zajączkowo.
Uroczyste obchody Gminnego Dnia Strażaka zaplanowane zostały na dzień 7 maja w Zelgnie. Uroczystość zainauguruje o godz. 14.00  uroczysta msza św. w pobliskim kościele parafialnym w Dźwierznie w intencji za pomyślną służbę druhów – ochotników.
 
Później brać strażacka dalszą część uroczystą i  festynową kontynuować będzie już na terenie Centrum Tradycji i Kultury w Zelgnie. .
 Wcześniej, w dzień swojego święta panowie druhowie Prezes Zarządu Gminnego ZOSP Franciszek Piróg i Wiceprezes Kazimierz Gębski odwiedzili w gminie cztery szkoły: w Zelgnie, Pluskowęsach, Sławkowie i Kończewicach, wręczając laureatom tegorocznego Konkursu Plastycznego „Strażacki trud” w ramach Ogólnopolskiego Konkursu „ Młodzież zapobiega pożarom”  nagrody za udział we wspomnianym konkursie. Szkoły bardzo ciepło i gościnnie przyjęły gości – Strażaków, którym w tym dniu życzono wiele dobrego w tej szlachetnej służbie na rzecz drugiego człowieka.

Trochę historii….  Od wieków ochotnicze straże pożarne skupiały grono mężczyzn, którym niegroźny był ogień i woda. Do dzisiejszego dnia one nadal funkcjonują. Do Ochotniczych Straży Pożarnych przystępuje młodzież, tworząc Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze. I to nie tylko chłopcy. Zainteresowane pożarnictwem bywają też dziewczęta. Przynależność do straży pożarnej nakłada na jej członków stosowanie się do pewnych zasad określonych m.in. w statucie. Strażacy ochotnicy swoją pomoc niosą na zasadach swego rodzaju wolontariatu. Poszczególne jednostki OSP otrzymują dotacje ze związku Ochotniczych Straży Pożarnych, Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, władz gminy.
Pomoc tych strażaków jest nieoceniona. Zawsze można na nich liczyć. Niejednokrotnie na dźwięk syreny alarmowej niezależnie od pory dnia, święta i sytuacji, pozostawiają swoje domowe obowiązki, a czasem nawet pracę i ruszają z pomocą innym ludziom. Ponadto przechodzą szereg specjalistycznych szkoleń, dzięki którym doskonalą swoje umiejętności.

Galeria zdjęć

( K.O.)


ŚWIĘTO BIBLIOTEK I BIBLIOTEKARZY
 • -

8 maja obchodzimy dzień Bibliotekarza i Bibliotek. Bibliotekarze z terenu Powiatu Toruńskiego  świętowali tym razem w Bibliotece Samorządowej w Zelgnie. W spotkaniu wzięli  również udział zaproszeni goście- przedstawiciele biblioteki z Golubia Dobrzynia. Gospodarzem spotkania była dyrektor Biblioteki Samorządowej  w naszej gminie Justyna Błaszczyk, a współorganizatorem Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Chełmży. Spotkanie to było inauguracją Tygodnia Bibliotek 2011 w powiecie toruńskim.W programie spotkania było miedzy innymi zapoznanie się z działalnością i siedzibą biblioteki, miejscowej Pracowni Rękodzieła Ludowego MALWA działającej przy Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża oraz  Centrum  Tradycji i Kultury, w którym obecnie mieści się świetlica wiejska. Dyrektor Biblioteki Samorządowej w Zelgnie zapoznała  panie bibliotekarki z powiatu z wizją przyszłej siedziby miejscowej  biblioteki, która mieścić się będzie w budynku pastorówki. Pracownia MALWA i odrestaurowany budynek pastorówki wywarły niesamowite wrażenie na uczestniczkach spotkania, ponieważ takich podobnych obiektów na terenie powiatu nie znajdziemy. Panie przy  okazji wspólnego spotkanie wzięły również udział w warsztatach rękodzielniczych, które specjalnie na te okazję przygotowała Pracownia MALWA. Panie bibliotekarki wykonały dla siebie przepiękne ,kolorowe róże z krepy. Na zakończenie spotkania panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Zelgnie zadbały o poczęstunek – uczestniczki miały okazję zasmakowania lokalnej potrawy- zagraj. Samorząd Gminy Chełmża nie boi się inwestować w biblioteki publiczne wiążąc z nimi duże nadzieje na przyszłość. Przykłady to: przygotowanie pomieszczeń pod przyszłą siedzibę  biblioteki w Zelgnie, oddanie w roku minionym nowych pomieszczeń pod siedzibę biblioteki w Grzywnie, przeprowadzenie remontu i wymiana okien w bibliotece w Skąpem.
                Już w tej chwili znacznie zmienił się wizerunek bibliotekarza . Obecnie bibliotekarz to wysokiej miary specjalista , dobrze  zorientowany w infrastrukturze informatycznej, oczytany w  literaturze i  animator kultury . Jeszcze kilka lat temu pogodzenie tak różnych specjalności wydawało się niemożliwe, a obecnie  jest obowiązującą normą.

Już wkrótce w bibliotekach …

W dniu 10 maja br. - biblioteka w Grzywnie będzie organizatorem  spotkania autorskiego z Barbarą Gawryluk- autorką książek dla najmłodszych czytelników.
Na dzień 19 maja br. o godz. 17.00 w pastorówce w Zelgnie w ramach tegorocznych obchodów Święta Bibliotek i Bibliotekarzy odbędzie się koncert poezji śpiewanej w wykonaniu Adama Dennisona pn.”  Druga przestrzeń. Śladami Czesława Miłosza”. , w którym udział mogą wziąć chętni mieszkańcy naszej gminy.

( K.O.)


BIAŁO – CZERWONE OBCHODY

Marsz patriotyczny młodzieży do Miejsca Pamięci Narodowej Kopiec „Ziemia Polaków” w Kończewicach, koncert i wspomnienie o Janie Pawle II pn. ”Jan Paweł II – pielgrzym globu i ludzkich serc” w kościele parafialnym w Kiełbasinie, mecz piłkarski samorządowców z okazji 3 Maja na ORLIKU w Grzywnie, konkurs gminny na biało – czerwone balkony – to inicjatywy i  wydarzenia, które uczciły  w naszej gminie tegoroczne obchody Dnia Flagi, 220 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja i ważne dla Polski i całego świata wydarzenie: beatyfikację Jana Pawła II.

Galeria:


ZAPROSZENIE

z okazji Beatyfikacji Jana Pawła II
NA KONCERT OKOLICZNOŚCIOWY
„Jan Paweł II
- pielgrzym globu i ludzkich serc”

03.05.2011 r. po Mszy Św. o godz. 11:00 - Kościół Parafialny pw. NMP w Kiełbasinie Koncert w wykonaniu Międzyszkolnego Chóru Gimnazjum im.Jana Pawła II w Pluskowęsach i SP Zelgno.

ORLIK w GRZYWNIE ZAPRASZA

03.05.2011 r.

Turniej Piłkarski Samorządowców z okazji 3 Maja

Boisko ORLIK Grzywna

ORGANIZATOR:
Animator Sportu tel. kont. 603983309


Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011
 • -

O dnia 01 kwietnia rozpoczął się w całym kraju Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, który potrwa do 30 czerwca 2011r. Spis prowadzony jest metodami:
CAII – samopis internetowy, gdzie będziemy mogli się spisać sami w terminie od dnia 01 kwietnia do 16 czerwca
CATI – spis realizowany przez telefonicznie przez ankieterów statystycznych w terminie od 08 kwietnia do 30 czerwca
CAPI – spis realizowany przez rachmistrzów spisowych w terminie od 08 kwietnia do
30 czerwca.

Więcej informacji tutaj


XII Targi Turystyczno-Ogrodnicze LATO NA WSI 2011

Wójt Gminy Chełmża
zaprasza chętnych rolników na wspólny wyjazd

XII Targi Turystyczno-Ogrodnicze LATO NA WSI 2011

8 maja 2011Miejsce imprezy: Kujawsko-Pomorski ODR w Minikowie k. Nakła
Dziedzictwo kulturowe regionu, tradycje kulinarne, produkty ekologiczne, prezentacja parków krajobrazowych, wystawa ogrodnicza, wystawa zwierząt futerkowych i ptactwa ozdobnego.
Organizator targów:
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

Zapisy na wyjazd prowadzi UG Chełmża, p. K.Orłowska, pok. nr 7. Wpisowe od osoby wynosi 10 zł. Liczba miejsc ograniczona.


Wycieczki dla mieszkańców Gminy Chełmża

W roku bieżącym zamierzamy kontynuować wyjazdy mieszkańców Gminy Chełmża w miejsca ciekawe i warte poznania w regionie i w dalszych częściach naszego kraju.
W tym celu przygotowana została specjalna oferta wyjazdów do udziału w których chętnych mieszkańców zaprasza Wójt Gminy Jacek Czarnecki . Sprawy organizacyjne związane z wyjazdami koordynuje Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża w Brąchnówku.
W załączeniu harmonogram proponowanych wyjazdów.


Oferta odbioru odpadów

Oferta Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. na odbiór odpadów innych niż segregowane dla mieszkańców gminy Chełmża:

odbiór na terenie zakładu w godz.8 00-14 00:

- szkła okiennego ( szyby okienne)
- sprzęt elektryczny i elektrotechniczny
- worki po nawozach
- plastikowe meble ogrodowe
- doniczki plastikowe


 • -
AKCJA WIOSNA

Posprzątajmy Gminę!
AKCJA WIOSNA
7-11.04.2011

        Zapraszamy  wszystkich mieszkańców i instytucje z terenu gminy o przystąpienie do uporządkowania swoich posesji i terenów komunalnych. Wiosna i jej warunki pogodowe są sprzyjającym okresem do wykonania tego typu czynności.
Posprzątajmy swoje posesje, obejścia i nasz wspólny dom, którym jest gmina.
       Piękna, schludna i estetyczna  przyniesie nam szczególnie w okresie wiosennym i przedświątecznym wiele satysfakcji i radości.
Organizator akcji : UG Chełmża – Referat Gospodarki Komunalnej.
Ważne informacje dla uczestników akcji porządkowej: rękawice i worki udostępniane bezpłatnie będzie można pobrać u sołtysów lub bezpośrednio w referacie GK w UG Chełmża.
Zebrane śmieci z poszczególnych miejscowości w dniach 11-13.04.br. trafią na wysypisko śmieci. Śmieci, które podlegać będą wywózce przeprowadzonej przez Urząd Gminy identyfikować będzie jednakowa barwa worków na odpady – kolor czerwony.
 Czekamy na ciekawe relacje ( informacje i zdjęcia) z przeprowadzonych akcji porządkowania wsi w gminie, które zamieszczone zostaną w specjalnym dodatku do Kurendy kwietniowej ( e-mail: kurenda@gminachelmza.pl).

Informacja ZGK Sp. z o.o. w Chełmży 
     
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmży  wprowadził dla mieszkańców Gminy Chełmża zbiórkę odpadów innych niż segregowane. Na teren zakładu w godz. 8.00 – 14.00 można dostarczać takie odpady jak:
- szkło okienne ( szyby okienne)
- sprzęt elektryczny i elektrotechniczny
- worki po nawozach ( big – bag)
- plastikowe meble ogrodowe
- doniczki plastikowe.
Odbiór w/w odpadów prowadzony jest bezpłatnie.

K.Orłowska


REAKTYWUJEMY WIOSNĘ W SOBIE

Zaproszenie na spotkania z gimnastyką

Słońce coraz wyżej, wokół zaczyna się zielenić, a tobie brak entuzjazmu, by wybrać się nawet na krótki spacer? Spotkania sportowe  dla pań, które ruszają już jutro tj. 07.04.br  w Gimnazjum w Głuchowie o godz. 19.00 skutecznie mogą przywrócić nam formę. Siłownia, aerobik i inne treningi jak gry zespołowe ... przyłącz się do nowo powstającej grupy i weź  udział w cotygodniowych spotkaniach!

Wspomniane półtoragodzinne, czwartkowe spotkania z gimnastyką zawsze o tej samej porze - godz. 19.00   potrwają do końca czerwca br. Dodatkowo projekt przewiduje także spotkania w terenie w formie nordic walking, marszobiegów, jazdy na rowerze lub wyjazdów na basen. Wspomniana inicjatywa realizowana będzie w ramach projektu pod nazwą „SPORT I REKREACJA  DLA WSZYSTKICH - ZDROWIE DLA KAŻDEGO” objętego  Gminnym Programem Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

Utarte porzekadło mówi, że ruch to zdrowie i nie ma w tym ani krzty przesady. Co więcej, brak ruchu jest ważnym elementem w rozwoju chorób cywilizacyjnych, takich na przykład jak cukrzyca i zespół metaboliczny. Ruch usprawnia nasz metabolizm i poprawia sprawność wewnątrzustrojową. Pamiętajmy więc o  spacerach i porcji gimnastyki szczególnie wiosną, a wyżej wymieniony projekt stwarza nam właśnie  taką możliwość.

K. Orłowska


Hip-hop dla początkujących
 • -

Kliknij na plakat aby powiększyć


Głowa pełna pomysłów
 • -

Kliknij na plakat aby powiększyć


Konkurs „Gospodarczo-Samorządowy HIT 2011 Kujaw i Pomorza"

Jest mi bardzo miło poinformować, że rozpoczynamy XIII edycję konkursu „Gospodarczo-Samorządowy HIT 2011 Kujaw i Pomorza". Zwracam się z prośbą o wskazanie tych podmiotów gospodarczych i samorządowych, których osiągnięcia gospodarcze, ekologiczne lub organizacyjne wyrastają ponad przeciętność i mogą pretendować do Tytułu HIT 2011. Rekomendacje takie ułatwią organizatorom wyłonienie rzeczywistych dokonań rynkowych i samorządowych. Konkurs rozgrywany od szesnastu lat w Wielkopolsce, od dwunastu lat w województwie kujawsko-pomorskim i od siedmiu lat również w województwie lubuskim stwarza sposobność do zaprezentowania dorobku firm i samorządów lokalnych. Dobrze służy również promocji walorów gospodarczych, kulturalnych i turystycznych powiatów i gmin.

Joanna Kucharska - Koordynator

Więcej informacji na:
www.konkurs-hit.pl


 • -
Szkolenia dla rolników

UWAGA ROLNICY !

16.04.2011 r – LIZNOWO, Gm. Chełmża
         Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich wspólnie z Kujawsko-Pomorską Izbą Rolniczą w Przysieku organizuje cykl 19 szkoleń dla rolników.
Tematem szkoleń będzie przetwarzanie w gospodarstwach produktów pochodzenia zwierzęcego oraz ich sprzedaż.
Szkolenia odbędą się w 19 powiatach ziemskich województwa kujawsko-pomorskiego. Jedno z takich szkoleń dla powiatu toruńskiego odbędzie się 16 kwietnia br. w miejscowości Liznowo ( świetlica wiejska). Szczególnie ciekawe mogą okazać się  szkolenia dla  pań z kół gospodyń wiejskich, zainteresowanych wprowadzaniem do obrotu produktów lokalnych i regionalnych. Program szkoleń obejmuje następujące zagadnienia:
• informacje ogólne na temat sprzedaży bezpośredniej oraz przetwarzania produktów pochodzenia zwierzęcego;
• produkty tradycyjne – możliwości sprzedaży;
• wymagania dotyczące prowadzenia działalności związanej z przetwarzaniem i sprzedażą produktów pochodzenia zwierzęcego: 
• ograniczenia ilościowe i terytorialne  
• wymagania sanitarno-higieniczne
• wymagania jakościowe;
• podatki i ubezpieczenie społeczne a sprzedaż bezpośrednia i działalność związana z przetwórstwem produktów pochodzenia zwierzęcego;
• przykłady projektów technicznych i technologicznych zakładu przetwórstwa spożywczego, spełniających wymagania weterynaryjne;
• przykłady biznesplanów.         
Zgłoszenia udziału w szkoleniach można dokonać za pośrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej (tel. 56 678 92 40 i 56 678 92 41, faks 56 678 92 98). Decyduje kolejność zgłoszeń.

Harmonogram w/w szkoleń w województwie


 • -
CENTRUM INICJATYW KULTURALNYCH GMINY CHEŁMŻA zaprasza

WARSZTATY WIELKANOCNE - tworzenie tradycyjnych dekoracji wielkanocnych (stroiki, palmy).

Warsztaty odbędą się 11 kwietnia br. w Urzędzie Gminy w Chełmży sala nr 4 o godz. 10.00. Koszt udziału w warsztacie: 8zł (koszt materiałów).Uczestnik przynosi ze sobą: bukszpan,bazie, brzózkę itp.

Chętne osoby prosimy o zgłoszenie udziału w warsztatach do dnia 07.04.2011r. do organizatora pod numer tel. 56 637 71 29

W ramach spotkania: kącik kawowy z tradycyjną babką wielkanocną.

  Serdecznie zapraszamy!!!


Lekarz wyznaczony do badania zwierząt rzeźnych i mięsa

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Toruniu , w wykonaniu delegacji zawartej w art. 7, ust. 5 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2010 roku w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa na użytek własny ( Dz. U. Nr 207, poz. 1370 z 2010r.), przesyła informację o urzędowych lekarzach weterynarii wyznaczonych do badania zwierząt rzeźnych i mięsa w myśl w/w rozporządzenia oraz ich siedzibach i obszarze działania.
- Lek. wet. Wojciech Wiliński-Gabinet Wet.-87-140 Chełmża, ul. Kościuszki 5 Telef. 566752046, obsługa: miasto i gmina Chełmża.


Informacja dotycząca zmiany organizacji ruchu w Toruniu

Za dwa miesiące zostanie wprowadzona zmiana na Placu Daszyńskiego. Zmiany będą polegały na :
-likwidacji przystanków tramwajowych na Placu Daszyńskiego po stronie wschodniej, -przeniesieniu przystanku autobusowego zlokalizowanego na południowej części Placu Daszyńskiego na ulicę Szosa Lubicka na wysokości Zakładów Kopernik -przeniesieniu przystanku tramwajowego, zlokalizowanego przy stacji paliw, około 180 metrów w kierunku wschodnim
-wyznaczenie nowego przystanku autobusowego linii 15, 02 na ulicy Rydygiera na wysokości byłego sklepu Merkury
-likwidacja lewoskrętu z ul. Szosa Lubicka w ul. Wschodnia wraz z likwidacja możliwości zawracania
-likwidacja prawoskrętu z ul. Żółkiewskiego w ul. Szosa Lubicka
-ruch pomiędzy Rubinkowem a Centrum prowadzony będzie dwoma pasami dla każdego kierunku
-przez Plac Daszyńskiego i okolice będziemy jeździć z prędkością 30 km/h
-ruch na skrzyżowaniu będzie sterowany za pomocą sygnalizacji świetlnej
-na ul. Rydygiera na odcinku od Łyskowskiego do Wschodniej będzie wydzielony pas
ruchu dla autobusów BUS pas w kierunku ulicy Wschodniej.


Narodowy Spis Powszechny - GUS

Uprzejmie informujemy, że od 22 marca, na stronie www.stat.gov.pl udostępniony został demonstracyjny formularz do samospisu internetowego do Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań 2011 w wersji do badania pełnego oraz do badania reprezentacyjnego.
Wersja demonstracyjna jest przeznaczona wyłącznie do zapoznania się z funkcjonalnością aplikacji, informacje wprowadzone na tym formularzu nie są zapisywane w bazie danych i są widoczne tylko do momentu wylogowania.
Właściwy formularz będzie można wypełnić od chwili rozpoczęcia NSP 2011 to jest, od 1 kwietnia br.
, ale nie później niż do 16 czerwca 2011 roku. Formularz będzie aktywny, to znaczy będzie można go wypełniać przez 14 dni od pierwszego zalogowania, jednorazowo lub etapami, dowolnego dnia, o dowolnej porze. Wprowadzone dane będą zapamiętywane. Jeśli przez 14 dni formularz nie zostanie wypełniony w całości, spis w danym gospodarstwie domowym zostanie dokończony drogą telefoniczną lub przez rachmistrza spisowego.


Święta Wielkanocne
 • -

Zdrowych, pogodnych
Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie
rodziny i wśród przyjaciół
oraz wesołego "Alleluja"
Mieszkańcom Gminy
życzy
Wójt Jacek Czarnecki

Wielu radosnych chwil
na Święta Wielkanocne;
serdecznych spotkań rodzinnych
i smacznego jajka
 życzy

Mieszkańcom
Przewodniczący RG Chełmża
Janusz Iwański


Spis wyborców

Uprzejmie informujemy, że spis wyborców  sporządzony w związku z wyborami zarządzonymi na dzień 3 kwietnia 2011 r.  zostanie udostępniony do wglądu wyborcom w Urzędzie Gminy Chełmża ul. Wodna   2  /  pokój  nr 11

Więcej informacji tutaj


Zdobądź Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy na obsługę Internetu

Centrum Technologii Informacyjnych e-Misja w okresie od 1.01.2011 r. do 31.03.2012 r. realizuje projektu "e-pracownik", współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu przeprowadzonych zostanie szesnaście bezpłatnych szkoleń z zakresu podstaw obsługi Internetu. Ich ukończenie daje możliwość uzyskania bezpłatnie certyfikatu ECDL e-Obywatel honorowanego w całej Europie.
W okresie od kwietnia do marca 2012 r. w Toruniu, Bydgoszczy, Włocławku, Grudziądzu, Inowrocławiu, Świeciu, Brodnicy, Wąbrzeźnie, Radziejowie, Tucholi, Chełmży, Rypinie, Golubiu-Dobrzyniu, Kowalewie Pomorskim, Łasinie, Jabłonowie Pomorskim odbędą się 40 godzinne praktyczne zajęcia stacjonarne  oraz 20 godzinne szkolenia e-lerningowe. W bezpłatnych szkoleniach mogą wziąć udział osoby pracujące w mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwie, zatrudniającym od 1 do 250 pracowników.

W ramach projektu organizatorzy zapewniają profesjonalne przeprowadzenie zajęć w salach komputerowych, pracę każdej osoby na oddzielnym komputerze, podręczniki, materiały szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu,  poczęstunek i napoje podczas przerw oraz miłą i bezstresową atmosferę. Wszystkie zajęcia będą się odbywały dwa razy w tygodniu, w godzinach od 16:00 do 20:00.

Pierwszy nabór uczestników szkoleń prowadzony jest do dnia 31 marca 2011 r. Szczegółowe informacje uzyskać można pod numerem telefonu 56 688 74 52 / 789 092 043 lub znaleźć na stronie internetowej www.e-misja.org.pl.


Zakaz wypalania traw

Urząd Gminy Chełmża przypomina, że zgodnie z art. 124 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r.

ZABRANIA SIĘ WYPALANIA ROŚLINNOŚCI NA ŁĄKACH, PASTWISKACH NIEUŻYTKACH, ROWACH, PASACH PRZYDROŻNYCH

Kto nie przestrzega ww. ustawy podlega karze aresztu albo grzywny (art. 131 pkt 12 ustawy o ochronie przyrody).

Wypalanie traw i zarośli jest prawnie zabronione!
Jest to jeden z najbardziej brutalnych sposobów niszczenia środowiska. Wbrew pozorom, wypalanie nie daje żadnych korzyści, a wręcz przeciwnie - przynosi jedynie szkody dla przyrody, jak i samego człowieka. W wyniku tego procesu gleba jest wyjaławiana, giną ptaki oraz  drobne zwierzęta. W powietrzu unoszą się niebezpieczne dla zdrowia toksyny.
Wypalanie traw jest u nas złą  tradycją, z którą od lat zmagają się strażacy, policjanci oraz służby ochrony środowiska. Wypalanie traw nierzadko utrudnia również poruszanie się po drogach kierowcom i może być przyczyna groźnych wypadków.

Drodzy Mieszkańcy Gminy Chełmża, nie czyńmy sobie sami szkody.
Kto nie przestrzega ww. ustawy podlega karze aresztu albo grzywny.


III Międzynarodowe Targi Pracy
 • -
 • -
Wyjazd na Jarmark Wielkanocny

Wyjazd na Jarmark Wielkanocny - Przysiek

Wójt Gminy Chełmża zaprasza chętnych Mieszkańców  na wyjazd do Przysieka na Jarmark Wielkanocny.

Przysiek 16.04.2011 r
Godz. 10.00-15.00
 
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Oddział w Przysieku

Więcej informacji tutaj


Misterium Męki Pańskiej
 • -
Wyjazd na seans filmowy
 • -
„Zawodowa Inicjatywa w Gminie Chełmża”

Szanowni Państwo
Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na spotkanie w ramach projektu:
„Zawodowa Inicjatywa w Gminie Chełmża”
Celem spotkania jest określenie potrzeb szkoleniowych/aktywizacyjnych
Mieszkańców Gminy Chełmża

Pragniemy aby w efekcie spotkania opracowane zostały pomysły na przyszłe działania szkoleniowe, które pomogą mieszkańcom Gminy Chełmża uzyskać satysfakcjonujące zatrudnienie oraz zwiększą szanse na rozwój zawodowy

Opracowaniem Państwa potrzeb zajmą się specjaliści
Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Gotyku”
przy współpracy kadry
Ośrodka Szkolenia Kierowców „Lekcja”
Terminy spotkań:
22.03.2011 i 24.03.2011

Miejsce spotkań siedziba LGD Ziemia Gotyku, Pałac w Brąchnówku, Brąchnówko 18

Serdecznie zapraszamy!

Więcej informacji tutaj


 • -
Przychodnia w ramach NFZ

Od dnia 14.03.2011 zapraszamy do korzystania z bezpłatnych świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej w ramach ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia.
Zapisy w nowej przychodni: 
Grzywna 110 
tel. 56/651 81 91

Kierownik
lek. med. Cecylia Kwabiszewska


 • -
Wielka sportowa rywalizacja

W Gimnazjum w Głuchowie już po raz kolejny miała miejsce Gala Sportu podczas której  rozegrany został turniej sportowy „Jestem sprawny ” klas I-III szkół podstawowych pod hasłem „WYGRAJ MISIA”. Okazały miś, którego w turnieju ufundował Wójt Gminy Chełmża Jacek Czarnecki trafił w ręce drużyny uczniów z Małej Szkoły w Brąchnówku. Wspomniany turniej sportowy był wstępem do uroczystego podsumowania osiągnięć w sporcie szkolnym i gminnym za rok 2010. Najlepszym sportowcom i drużynom sportowym zostały wręczone nagrody i pamiątkowe dyplomy sfinansowane przez samorząd gminny. Podsumowania osiągnięć sportowych dokonali wspólnie Koordynator Sportu Szkolnego Wojciech Rosiński i Koordynator Sportu Gminnego Marcin Sadowski.

Galeria zdjęć


Zgłaszanie kandydatów do Rady Powiatowej Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej

Okręgowa Komisja Wyborcza nr 105 w Chełmży pełni dyżury w Urzędzie Gminy Chełmża ul. Wodna 2 w celu przyjmowania zgłoszeń kandydatów do Rady Powiatowej Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej w Powiecie Toruńskim  w następujących terminach:

 • 09.03.2011 ( środa) od godz. 14.00 do godz. 16.00
 • 10.03.2011 ( czwartek)  od godz. 14.00 do godz. 16.00
 • 11.03.2011 ( piątek) od godz. 14.00 do godz. 16.00
 • 14.03.2011 ( poniedziałek) od godz. 14.00 do godz. 16.00

Niezbędne druki są dostępne podczas dyżurów członków komisji, w sekretariacie Urzędu Gminy lub poniżej:

Przewodnicząca Komisji
Krystyna Chmiel


Badania skóry

Dnia 28 marca 2011 r. (poniedziałek) w Ośrodku Zdrowia w Zelgnie od godz. 16.00 do 18.00 odbędą się badania na czerniaka skóry i inne nowotwory skóry przeprowadzone w ramach Regionalnego Programu Wczesnego Wykrywania Nowotworów Skóry  w Województwie Kujawsko – Pomorskim.

Zapisy prowadzi Ośrodek  Zdrowia w Zelgnie oraz  Urząd Gminy Chełmża p. Anna Feeser – Bering (pok.7), do dnia 23.03.br. Przewidywalna liczba osób do przebadania – 100. Decyduje kolejność zgłoszenia.

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA
Z  BEZPŁATNYCH BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH.

Program współfinansowany przez Samorząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego i Samorząd Gminy Chełmża.

Organizator: Urząd Gminy Chełmża


Konkrus - Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Urząd Gminy Chełmża informuję, że rozpoczęła się kolejna edycja konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.
Jest to już IX edycja pod patronem Prezydenta RP.
Organizatorzy konkursu: KRUS, PIP, Ministerstwo Rolnictwa i rozwoju Wsi.

Konkurs  składa się z trzech etapów:
- I etap regionalny -  PT KRUS w Grudziądzu – trwa do 16 maja br.
- II etap wojewódzki  - po 3 zwycięzców etapów regionalnych ( Grudziądz, Bydgoszcz, Włocławek ) trwa do 27 czerwca br.
- III etap centralny – zwycięzcy etapu wojewódzkiego z całego kraju ( 16 gospodarstw) – trwa do 29 lipca br.
Termin zgłoszeń: do 15 marca 2011 r. w miesiącach kwiecień – maj komisja konkursowa dokona oględzin zgłoszonych gospodarstw. Zgłoszeń należy dokonywać na formularzu zgłoszeniowym.
Formularz dostępny jest w PT, w prasie, na stronie internetowej KRUS oraz w przedstawicielstwach współorganizatorów
Wypełniony i podpisany formularz należy złożyć do najbliższej Placówki Terenowej KRUS.


Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań (NSP 2011) zostanie przeprowadzony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w dniach od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 r., według stanu na dzień 31 marca 2011 r., godz. 24:00. W dniach od 1 do 17 marca 2011 r. w ramach prac przygotowawczych prowadzony jest przez rachmistrzów spisowych obchód przedspisowy. Natomiast wywiady spisowe w terenie rachmistrzowie będą przeprowadzać od 8 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. Do przeprowadzenia obchodu przedspisowego jak również wywiadów spisowych w terenie upoważnia rachmistrza identyfikator zawierający jego zdjęcie, imię i nazwisko, pieczęć urzędu statystycznego oraz pieczątkę imienną i podpis dyrektora urzędu statystycznego, który wydał identyfikator.  Identyfikator ważny jest jedynie z dowodem osobistym.

W trakcie obchodu przedspisowego praca rachmistrza polegać będzie na dokładnym zaznajomieniu się z całym przydzielonym mu obwodem oraz weryfikacji wykazów adresów zamieszkanych budynków przygotowanych wcześniej przez służby statystyki publicznej oraz urzędy gmin. Rachmistrz będzie się posługiwał mapą obwodu, na której zaznaczono budynki do weryfikacji – sprawdzi aktualność i poprawność adresów oraz dopisze adresy budynków istniejących, których brak jest w wykazie i na mapie, ewentualnie usunie nieistniejące budynki.

W trakcie spisu rachmistrzowie udadzą się do osób, które nie skorzystały z możliwości przekazania danych w drodze samospisu internetowego. Już od pierwszego dnia trwania spisu tj. od 1 kwietnia 2011 r. formularze elektroniczne przeznaczone do samospisu internetowego zostaną udostępnione na stronach www.stat.gov.pl i www.spis.gov.pl. Samospis internetowy potrwa do dnia 16 czerwca 2011 r.


Szansa na solary

W latach  2011-2012  planuje się zbudować w gminie  solarny system ogrzewania wody w 579 budynkach prywatnych i 20 budynkach użyteczności publicznej. Realizację inwestycji umożliwią środki pochodzące z Wojewódzkiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Wspomniana inwestycja wymaga przygotowania niezbędnej  dokumentacji do uruchomienia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy na jej realizację.
Z uwagi na fakt, że część prywatnych odbiorców spośród 579 nie podpisało umów z samorządem na realizację wspomnianej inwestycji uruchamia się dodatkowy nabór wniosków dla tych wszystkich, którzy chcieliby skorzystać z proponowanej możliwości budowy solarnego systemu ogrzewania wody na potrzeby własnego budynku.
 W związku z dodatkowym naborem wniosków nastąpi także opóźnienie w terminie przystąpienia samorządu gminnego do realizacji w/w inwestycji.
Wszystkich zainteresowanych złożeniem wspomnianego wniosku prosimy o kontakt z UG Chełmża, pok. nr. 13 z p. K. Małek – Referat Planowania Inwestycji i Rozwoju, tel. 56 675 60 76 – 78 wew. 37.

Dzień Kobiet
 • -

Karnety wstępu na koncert Panie mogą odbierać w Urzędzie Gminy Chełmża, pok. nr 7. Liczba miejsc ograniczona.


Ogłoszenie Urzędu Skarbowego

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu w związku z przeprowadzaną kolejną akcją składania zeznań o wysokości osiągniętego dochodu za 2010r. - celem usprawnienia dokonania prawidłowego rozliczenia z podatku oraz ułatwienia podatnikom złożenia stosownych zeznań, zaprasza pracowników Waszego Urzędu oraz wszystkich mieszkańców Gminy na „Dzień Otwarty" w dniu 05 marca 2011 oraz w pracującą sobotę 30 kwietnia 2011 w godzinach od 9.00 do 13.00.W trakcie „ Dnia Otwartego" można dokonać wszelkich czynności w zakresie działania i specyfiki pacy urzędu w tym:
- uzyskać informacji co do prawidłowego sposobu wypełniania zeznań,
- złożyć zeznanie roczne za 2010r.
pobrać druki zeznań podatkowych oraz wszelkich deklaracji.


WEŹ UDZIAŁ W BADANIU SATYSFAKCJI KLIENTÓW 10 URZEDÓW
 w ramach projektu
 „Kompetentna kadra, profesjonalny urząd - atutem powiatu toruńskiego”

W połowie grudnia 2010 r. w 10 Urzędach powiatu toruńskiego uruchomiono system pomiaru i monitorowania satysfakcji klientów. Stanowi on jeden z elementów projektu partnerskiego Kompetentna kadra, profesjonalny urząd - atutem powiatu toruńskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Działania V - Dobre Rządzenie  (więcej informacji  o projekcie na stronie www.tnoik.edu.pl)

Liderem projektu jest Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora” w Toruniu a Partnerami projektu jest 10 Urzędów   powiatu toruńskiego:

 • Starostwo Powiatowe w Toruniu
 • Urząd Miasta Chełmży
 • Urząd Gminy Chełmża
 • Urząd Gminy w Czernikowie
 • Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce
 • Urząd Gminy w Lubiczu
 • Urząd Gminy w Łysomicach
 • Urząd Gminy w Łubiance 
 •  Urząd Gminy w Obrowie
 • Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej

Odtąd przynajmniej raz w roku monitorowany będzie poziom satysfakcji klientów w w/w Urzędach, natomiast wyniki pomiaru będą podstawą do poprawy świadczonych usług dla mieszkańców gmin.

Badanie satysfakcji klientów Urzędu realizowane jest w oparciu o papierowy i internetowy kwestionariusz ankiety. Klienci Urzędów mogą wyrażać swoje opinie pisemnie – wypełniając ankietę bezpośrednio w Urzędzie lub elektronicznie na stronie internetowej.

Podziel się Swoją opinią na tematy jakości naszej pracy:

Zachęcamy mieszkańców powiatu toruńskiego, aby wyrażali Swoją opinię na temat jakości otrzymanej usługi poprzez wypełnienie kwestionariusza ankiety.

 • [obiekt Flash] -

Zwrot podatku akcyzowego

Wójt Gminy Chełmża informuje, że w roku 2011 będzie można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego w terminie od 01.03.2011 do 31.03.2011

Do wniosku należy dołączyć faktury potwierdzające zakup oleju napędowego pod warunkiem, że zakup nastąpił w terminie od 01.09.2010 do 28.02.2011

Wnioski proszę składać zgodnie z harmonogramem. Wnioski należy składać do Urzędu Gminy Chełmża (biuro byłego Gospodarstwa Pomocniczego).

Terminy składania wnioski o zwrot podatku akcyzowego

Lp.

Miejscowość

Termin składania wniosku

1

Bielczyny

01.03.2011 – 03.03.2011

2

Browina

01.03.2011 – 03.03.2011

3

Brąchnówko

01.03.2011 – 03.03.2011

4

Bogusławki

02.03.2011 – 04.03.2011

5

Bocień

02.03.2011 – 04.03.2011

6

Drzonówko

02.03.2011 – 04.03.2011

7

Dziemiony

02.03.2011 – 04.03.2011

8

Głuchowo, Głuchowo - Windak

03.03.2011 – 07.03.2011

9

Grzegorz

03.03.2011 – 07.03.2011

10

Grzywna

04.03.2011 – 08.03.2011

11

Januszewo , Dźwierzno

04.03.2011 – 08.03.2011

12

Kiełbasin

07.03.2011 – 09.03.2001

13

Kończewice, Kończewice Ogrodniki

07.03.2011 – 09.03.2011

14

Kuczwały

08.03.2011 – 10.03.2011

15

Liznowo, Zelgno Bezdół

08.03.2011 – 10.03.2011

16

Mirakowo , Grodno

09.03.2011 – 11.03.2011

17

Morczyny

10.03.2011 – 14.03.2011

18

Nawra

11.03.2011 – 15.03.2011

19

Nowa Chełmża

14.03.2011 – 16.03.2011

20

Parowa Falęcka

15.03.2011 – 17.03.2011

21

Pluskowęsy

16.03.2011 – 18.03.2011

22

Skąpe

17.03.2011 – 21.03.2011

23

Sławkowo

18.03.2011 – 22.03.2011

24

Strużal

21.03.2011 – 23.03.2011

25

Świętosław

22.03.2011 – 24.03.2011

26

Szerokopas

23.03.2011 – 25.03.2011

27

Witkowo

24.03.2011 – 28.03.2011

28

Zelgno

25.03.2011 – 29.03.2011

29

Zajączkowo

 28.03.2011 – 30.03.2011

30

Zalesie

 29.03.2011 – 31.03.2011

Harmonogram zebrań wiejskich

W związku z okresem zebrań wiejskich udostępniony zostaje harmonogram zebrań wiejskich na rok 2011.

UWAGA: zmiana miejsca zebrania w Kiełbasinie

Harmonogram zebrań wiejskich


Informacja ARiMR

Biuro Powiatowe ARiMR w Toruniu informuje, że z dniem 26 stycznia 2011 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie księgi rejestracji bydła, świń, owiec i kóz. Wzory ksiąg zgodne z nowym rozporządzeniem dostępne są na strome internetowej ARiMR www.arimr.gov.pl oraz w siedzibie Biura Powiatowego ARiMR w Toruniu, ul. Rejtana 2-4.


 • -
Adaptacja lokalu na funkcje Biblioteki Samorządowej w Zelgnie

Zakończyła się realizacja projektu realizowanego przez Bibliotekę Samorządową w Zelgnie pn. Adaptacja lokalu na funkcje Biblioteki Samorządowej w Zelgnie.  Projekt został dofinansowany w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego- Infrastruktura Bibliotek 2010. Łączna wartość zadania wyniosła 52 tyś zł. Zadanie obejmowało adaptację lokalu w zabytkowej Pastorówce (piętro i strych)w Zelgnie, które  pozwali na utworzenie placówki bibliotecznej  w nowej lokalizacji. W ramach prac remontowych wykonano: roboty rozbiórkowe, przesklepienia, postawiono ściany działowe oraz zostały wymienione  istniejące i zamontowane  nowe stolarki drzwiowe. Na tym etapie lokal (piętro i strych) został przygotowany do dalszych prac remontowych. Na piętrze powstanie biblioteka. Na strychu planuje się utworzenie izby muzealnej „Ziemi Chełmżyńskiej”. Budynek jest przystosowany do osób niepełnosprawnych.

Więcej informacji tutaj


Ferie na Orliku
 • -

Kliknij na plakat aby powiększyć


Opłaty za korzystanie ze środowiska - przedsiębiorcy

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego informuje, że:
do dnia 31 stycznia 2011 r. należy przedłożyć Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego wykaz zawierający zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za okres II półrocza 2010r. oraz uiścić należne opłaty.

Przygotowany wykaz należy wysłać na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń oraz Inspektorat Ochrony Środowiska, ul. Piotra Skargi 2, 85-818 Bydgoszcz

Opłatę z tytułu korzystania ze środowiska należy uiścić na poniższy rachunek:
Województwo Kujawsko-Pomorskie Bank PKO BP S.A.  Oddział 2 w Toruniu
60 1020 5011 00009602 0119 6195 – Fundusz Ochrony Środowiska
z dopiskiem jakiego rodzaju opłaty oraz okresu dotyczy przedmiotowa wpłata.

Więcej informacji tutaj


Ferie zimowe w Gminie Chełmża
 • -

Kliknij na plakat aby powiększyć • -

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHEŁMŻY
ZAPRASZA OSOBY Z TERENU GMINY CHEŁMŻA
K
ORZYSTAJĄCE ZE ŚWIADCZEŃ POMOCY SPOŁECZNEJ
DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PROJEKCIE
 

 „Zacznij od nowa – aktywne działanie”
realizowanym ze środków Unii Europejskiej
w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
Programu Operacyjnego
– KAPITAŁ LUDZKI
 
w okresie od stycznia do grudnia 2011 r.

Więcej informacji tutaj


Ogłoszenie Gospodarstwa Pomocniczego

Na podstawie ustawy o finansach publicznych wprowadzonej dwiema ustawami podjętymi 27 sierpnia 2009r. - ustawa o finansach publicznych(Dz.U.157, poz. 1240) oraz ustawą - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. 157, poz.1241) z dniem 31.XII.2010 na Gminę Chełmża nałożony został obowiązek zlikwidowania Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Gminy w Chełmży. W związku z powyższym dotychczasowe zadania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków realizowane przez Gospodarstwo Pomocnicze, w tym umowy na dostawę wody i odprowadzenie ścieków przejmuje Gmina Chełmża.
Od dnia 1 stycznia 2011 r. wszystkie wpłaty za faktury wystawione przez Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Gminy Chełmża należy wpłacać na konto bankowe PKO BP Spółka Akcyjna Oddział 1 w Chełmży 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543.

Jednocześnie informujemy, iż ze względu na rozliczenie operacji księgowych i wpłat w dniu 31.12.2010r. kasa Gospodarstwa Pomocniczego będzie nieczynna.


 • -
Szkice z dziejów

Ci wszyscy, których interesują historie małych ojczyzn mogą nabyć  wydaną w listopadzie br. nakładem  samorządu gminnego książkę autorstwa dr Piotra Bireckiego ”Gmina Chełmża. Szkice z dziejów”. Wspomniana publikacja poświęcona jest  Gminie Chełmża i jej mieszkańcom. Ta prawie 270  stronicowa książka z wieloma  mapami, kolorowymi fotografiami opisuje dzieje i teraźniejszość Gminy Chełmża.
 Publikacja podzielona jest tematycznie – najpierw kilka informacji ogólnych o gminie; następnie charakterystyka środowiska geograficznego; historia gminy od czasów najdawniejszych, poprzez okresy zaborów, wojen i okupacji a także czasy po II wojnie światowej, a w dalszej części opis poszczególnych wsi gminy, przedstawienie sylwetek zasłużonych mieszkańców.
 Autor w publikacji  wszystkie zawarte treści popiera bogatą dokumentacją fotograficzną i techniczną zabytków architektury i sztuki z obszaru Gminy, zbiorami portretów ziemiaństwa, kleru, inteligencji i mieszkańców. Jak ocenia w swojej recenzji prof. dr hab. Krzysztof Mikulski z Instytutu Historii i Archiwistyki UMK w Toruniu
„- Unikatowe zdjęcia z kolekcji rodzinnych, zbiorów prywatnych nigdy nie stałyby się znane szerszemu gronu czytelników bez pasji badawczej autora, który przekraczając  przyjęte dla tego typu opracowań normy, stworzył wspaniały pomnik dokumentujący życie codzienne  i odświętne mieszkańców podchełmżyńskich wsi i pałaców”.
 Gorąco zachęcamy do sięgnięcia po tę publikację, aby wzbogacić swoją wiedzę o Gminie Chełmża.
Książkę można nabyć w UG Chełmża pok. nr 16 oraz w bibliotekach samorządowych w Głuchowie, Grzywnie, Skąpem i w Zelgnie.


Święta Bożego Narodzenia

Miłych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia
 
oraz wielu radosnych chwil
 
w nadchodzącym Nowym Roku 2011’ 
 
Mieszkańcom Gminy Chełmża
 
życzą

         Przewodniczący Rady                                                                                       Wójt

             Janusz Iwański                                                                                       Jacek Czarnecki


AKCJA ZIMA - TELEFONY KONTAKTOWE

Drogi położone na terenie gminy  dzielą się na drogi gminne i drogi wewnętrzne będące własnością gminy, a ich utrzymanie zależy od  natężenia ruchu i znaczenia, jakie spełniają w sieci komunikacyjnej gminy. Przyjęte zasady wykonywania usług zimowego utrzymania dróg  w gminie są podporządkowane zapewnieniu przede wszystkim prawidłowego i bezpiecznego  funkcjonowania komunikacji szkolnej. Dlatego najwyższy standard utrzymania zimowego obowiązuje na drogach, na których odbywa się komunikacja autobusami szkolnymi i  na drogach z lokalizacją ważnych obiektów użyteczności publicznej.
Odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2010/2011 zlecone zostało  Firmie BIOS S.C. i Zakładowi Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z Chełmży. Akcję swoim sprzętem wspiera również Gospodarstwo Pomocnicze przy UG Chełmża.
Telefony kontaktowe:
Koordynator gminny ( dotyczy odśnieżania dróg gminnych) - Podinspektor ds. Dróg Łukasz Kowalski pod nr tel. 724 806 840 lub 609 799 468 lub  nr stacjonarny do UG w Chełmży 56/675 60 76 – 78 czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00, a we wtorki 7.30 – 15.30.  
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych koordynują:
•   drogi powiatowe – koordynuje Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu  tel. 56 / 66 44 775
•  
drogi wojewódzkie – koordynuje Zarząd Dróg Wojewódzkich w Toruniu tel. 56/66 44 035/037
•    droga krajowa nr 1  – koordynuje Generalna Dyrekcja dróg Krajowych i Autostrad Oddział Toruń tel. 56/658 40 60; 56/623 07 09; 696 629 830.

W sytuacjach wyjątkowych, z narażeniem życia, kiedy warunki pogodowe ograniczą dojazd służb ratowniczych medycznych, wówczas należy kontaktować się bezpośrednio z ogólnodostępnym  numerem 112, gdyż tylko wtedy zaangażowane zostaną w akcję służby ratownictwa PSP.
 W celu sprawnego i skutecznego  reagowania w akcji zimowej, poniżej udostępniamy mieszkańcom poszczególnych sołectw kontakty telefoniczne do ich sołtysów.

Kontakty do Sołtysów Sołectw w Gminie Chełmża


Obowiązki zarządcy - odśnieżanie

Zgodnie z obowiązującym „Regulaminem utrzymaniem czystości i porządku na terenie Gminy Chełmża” – właściciele (zarządcy) nieruchomości mają obowiązek niezwłocznego oczyszczenia ze śniegu i lodu oraz usunięcia błota z chodników położonych bezpośrednio przy granicy swoich nieruchomości oraz innych części nieruchomości służących do użytku publicznego.
Z uwagi na występujące niekorzystne  warunki atmosferyczne spowodowane znacznymi opadami śniegu, Wójt Gminy Chełmża przypomina, że zgodnie z art. 61 pkt. 2 ustawy Prawo budowlane, właściciel lub zarządca obiektu jest obowiązany zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływujących na obiekt, związanych z działaniem  sił natury, takich jak m.in. intensywne opady atosferyczne, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia.
W związku z powyższym należy zadbać o usunięcie zalegającego śniegu i lodu z dachów, rynien, balkonów i innych elementów  budowli - wszędzie tam, gdzie może to stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i samego budynku.Dzień wolny

Uprzejmie informujemy, iż dzień 24 grudnia 2010 r. jest dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Chełmża.


Nabór kandydatów na rachmistrzów

Informuję mieszkańców Gminy Chełmża, że w okresie od 1 kwietnia 2011r. do dnia 30 czerwca 2011r. na terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej zostanie przeprowadzony Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, w związku z tym:

Gminny Komisarz Spisowy w Gminie Chełmża ogłasza nabór kandydatów   na rachmistrzów spisowych przy Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2011r., którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie Gminy Chełmża.

Więcej informacji tutaj

Informacja o wyborze rachmistrzów


 • -
Konsultacje programu współpracy na rok 2011

Wójt Gminy Chełmża zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) do zgłaszania swoich uwag, opinii i wniosków do projektu  Programu współpracy w 2011 r. Gminy Chełmża z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami  wymienionymi w art. 3 ust. 3  ustawy o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
Projekt Programu został opracowany zgodnie z wymogami znowelizowanej ustawy o pożytku, stąd pojawiły się w nim nowe elementy, takie jak: sposób jego oceny oraz informacja na temat tworzenia i konsultacji Programu.
 
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi jest najważniejszym dokumentem regulującym współpracę sektora pozarządowego z samorządem gminnym, stąd wpływ organizacji pozarządowych, jako podmiotów Programu, na jego ostateczną zawartość jest niezwykle ważny. Zachęcamy zatem do aktywnego uczestnictwa w konsultacjach Programu!

Uwagi prosimy zgłaszać na „formularzu konsultacji” do Urzędu Gminy w Chełmży pocztą elektroniczną, tradycyjną lub faksem (dane adresowe znajdują się w formularzu) w terminie do 13.12. 2010 r.
Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji zostanie zamieszczone na stronie internetowej www.gminachelmza.pl zakładka „Organizacje pozarządowe”.

Osoba do kontaktów w sprawie Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi tel. 56 675 60 76 – 78 wew. 32 , e-mail: prom_kate@op.pl

Do pobrania:

- Projekt Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi (-) na rok 2011
- Formularz konsultacji


 • -
Biblioteka Samorządowa w Zelgnie w programie Infrastruktura Bibliotek 2010

Biblioteka Samorządowa w Zelgnie otrzymała dofinansowanie w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego-Infrastruktura Bibliotek 2010 na zadanie pn. Adaptacja lokalu na funkcje Biblioteki Samorządowej w Zelgnie. Zadanie obejmuje adaptację lokalu w zabytkowej Pastorówce (piętro i strych)w Zelgnie pozwalającej na utworzenie placówki bibliotecznej  w nowej lokalizacji.  Prace remontowe w ramach zadania obejmują: roboty rozbiórkowe, wykonanie przesklepień, wykonanie ścian działowych oraz wymianę istniejących i montaż nowych stolarek drzwiowych. Łączna wartość zadania wynosi 52 tyś.  Dofinansowanie z Ministerstwa wynosi  40 tyś zł, wkład własny biblioteki wynosi 12 tyś zł.  Na piętrze powstanie biblioteka. Na strychu planuje się utworzenie izby muzealnej „ Ziemi Chełmżyńskiej”. Łączna powierzchnia biblioteki w nowym zaadaptowanym lokalu będzie wynosiła 226 m2( piętro i strych). Czas realizacji zadania : od 2 listopada 2010 do 29 grudnia 2010 roku. Te podstawowe prace przygotują lokal i pozwolą na wykonanie dalszych robót zmierzających do utworzenia placówki bibliotecznej w budynku Pastorówki.


Wyniki wyborów

Wyniki głosowania w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku.

Wójt Gminy Chełmża

Rada Gminy Chełmża


Menu w stopce

 • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

piątki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

kasa zamykana jest 30 minut przed zamknięciem Urzędu Gminy

Stopka