• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

  • 62319

Centralny Park Inwestycyjny - szansą rozwoju dla regionu

          Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. podjęła się opracowania planu pozyskania 468 ha terenów zlokalizowanych w Gminie Chełmża bezpośrednio przy A1 w m. Dźwierzno. Inicjatywa jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie rynku na atrakcyjne tereny inwestycyjne. Tereny te są szansą na nowe inwestycje, nowoczesne miejsca pracy, a tym samym na wzrost gospodarczy całego regionu. Inicjatywa utworzenia w Gminie Chełmża Centralnego Parku Inwestycyjnego będzie dużym impulsem do rozwoju powiatu toruńskiego, a za nim i całego regionu.

SĄ FUNDUSZE NA FIRMĘ - wnioski do 20 marca 2014 r.

         Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości udziela dofinansowania w ramach programu Wsparcie w ramach dużego bonu. Program skierowany jest do mikro i małych przedsiębiorców prowadzących działalność produkcyjną na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Nabór wniosków o udzielenie wsparcia trwa do dnia 20 marca 2014 r. do godz. 16.30.
Więcej informacji na stronie FunduszenaFirme.pl w artykule: 50 000 zł dotacji dla firm.
 

  • -

UWAGA ! TYDZIEŃ DLA STUDIUM GMINY CHEŁMŻA

        W dniach 27.01. – 01.02.2014 r. przedstawiciele firm działających na obszarze Gminy Chełmża będą mogli uzyskać wszelkie informacje dotyczące  opracowywanej zmiany ,,Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmża”, w tym o  wyznaczaniu nowych terenów inwestycyjnych na terenie gminy. W trakcie trwania ,,Tygodnia dla Studium”  zainteresowane osoby po wszelkie informacje powinny się zgłosić   do Referatu Planowania Inwestycji i Rozwoju Urzędu Gminy Chełmża.   

  • -

Mikroporady.pl - Pomoc w zarządzaniu mikro firmą

         Mikroporady.pl dostarczają bezpłatne wsparcie na każdym etapie działalności gospodarczej, od podjęcia decyzji o prowadzeniu działalności gospodarczej aż do zamknięcia, przekształcenia lub zawieszenia. Zawartość Serwisu ma różne powiązania: wzory dokumentów do pobrania, edytowania i samodzielnego dostosowania do własnych potrzeb (umowy i regulaminy w wielu wariantach i wersjach ) są powiązane z rekomendacjami ,poradami i instrukcjami.
 

Menu w stopce

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

Godziny urzędowania:

poniedziałek  od 7.00 -  do 15.00
wtorek           od 7.00 -  do 16.00
środa             od 7.00 -  do 15.00
czwartek        od 7.00 -  do 15.00
piątek            od 7.00 -  do 14.00

Kasa zamykana jest jedną godzinę wcześniej.

Stopka