• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

Szybki Internet na terenie gminy

Centrum Projektów Polska Cyfrowa podpisało umowę na budowę szybkiej sieci teleinformatycznej na terenie gminy Chełmża. Wyłonionym wykonawcą będzie firma NEXERA. Oznacza to, że do ponad 1500 punktów adresowych na terenie gminy zostanie doprowadzone szybkie łącze umożliwiające dostęp do Internetu. Lista punktów adresowych objętych projektem wraz z szacunkowymi kosztami finansowanymi w ramach środków z Krajowego Planu Odbudowy(KPO) dostępna jest poniżej. 
Najważniejsze informacje według zapisów wymagań konkursu:

  • prędkość połączenia nie będzie niższa od 100mbps(pobieranie) i 20mbps(wysyłanie),
  • operator w budowie sieci nie może stosować połączeń satelitarnych  oraz technologii radiowych opartych o 4G i starszych,
  • w przypadku zabudowy jednorodzinnej infrastruktura doprowadzona będzie do granicy działki, a zapas kabli telekomunikacyjnych znajduje się w najbliższym zasobniku kablowym lub innym dedykowanym miejscu,
  • w ramach projektu punkty adresowe mają uzyskać fizyczną możliwość dostępu do Internetu, a nie samą usługę. Przyłączanie poszczególnych punktów do sieci dokonywane będzie przez operatora telekomunikacyjnego, który będzie świadczył usługi,
  • w ciągu roku od podpisania umowy lub rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia, do sieci musi zostać podłączonych 15% punktów adresowych, a w ciągu dwóch lat 35%.
  • operator musi podłączyć 100% deklarowanych punktów chyba, że w trakcie realizacji wystąpią bariery inwestycyjne,
  • cała inwestycja musi zakończyć się do końca czerwca 2026 roku,

Braki w punktach adresowych lub inne wątpliwości dotyczące punktów adresowych zgłaszać należy pod adres bialaplama@cppc.gov.pl

Menu w stopce

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

piątki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

kasa zamykana jest 30 minut przed zamknięciem Urzędu Gminy

Stopka