• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

8. Współpraca z organizacjami lokalnymi i pozarządowymi:

♦ Współpraca ze Stowarzyszeniem Homo homini
♦ Współpraca z KGW
♦ Współpraca z Radami Sołeckimi
♦ Współpraca ze szkołami gminnymi
♦ Współpraca z LGD Ziemia Gotyku
♦ Współpraca z GKRPA w Chełmży
♦ Współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi
♦ Współpraca z bibliotekami gminnymi.

7. Podsumowanie konkursu „Dekoracje wiejskie – baby ze słomy”.

Galeria zdjęć ...

6. Organizacja warsztatów rękodzielniczych oraz świątecznych w  świetlicach wiejskich:

♦ Nawra
♦ Drzonówko
♦ Brachnówko
♦ Głuchowo

Galeria zdjęć ...

5. Organizacja spotkań z teatrem.

CIK Gminy Chełmża współpracuje z Teatrem Wiczy z Torunia. W 2009 roku zorganizowano 2 spektakle teatralne w następujących miejscowościach: Pluskowęsy,  Skąpe. 

Zobacz więcej…

4. Udział w organizacji imprez gminnych:

♦ Dzień Kobiet Kuczwały 2009
♦ Piknik Powitanie Lata w Zalesiu 2009
♦ Dożynki Brąchnówko 2009

3. Program Fabryka Marzeń 2009.

        Aktywizacja świetlic wiejskich- organizacja zajęć edukacyjnych oraz spotkań o charakterze kulturalnym w świetlicach wiejskich.  Program współfinansowany był przez CIK Gminy Chełmża, Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chełmży oraz Rady Sołeckie wsi biorących udział w programie.  W programie udział wzięły następujące sołectwa: Bielczyny, Mirakowo, Dziemiony, Grzegorz, Nowa Chełmża. Na zakończenie Wakacyjnej Fabryki Marzeń została zorganizowana wycieczka do Gdańska dla dzieci i młodzieży biorących udział w projekcie (90 osób). Poza wakacjami zajęcia odbywały się w świetlicy w Bielczynach, Mirakowie i Grzegorzu.

Zapraszamy do galerii zdjęć…

2. Realizacja projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet 9. Działanie 9.5. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Pracownia rękodzieła ludowego i artystycznego MALWA.

   Celem projektu było stworzenie miejsca do działalności edukacyjno-kulturalnej służącej zachowaniu tradycji lokalnej; stworzenie oferty edukacyjnej z zakresu unikalnych umiejętności sztuki ludowej, zwiększenie aktywności kulturalnej i wsparcie edukacji kulturalnej  mieszkańców Gminy Chełmża. W ramach projektu odbył się cykl warsztatów: rękodzieła, krawiectwa, rzeźby, garncarstwa i malarstwa dla grupy 20 uczestników projektu tj. mieszkańców Gminy Chełmża. Zajęcia odbywały się w sali Biblioteki w Zelgnie. Na zakończenie warsztatów został zorganizowany festyn folklorystyczny pn. W cieniu malwy i tradycji z udziałem zespołu ludowego. W ramach realizacji zorganizowano tzw. Wędrującą wystawę  w 9 miejscowościach Gminy Chełmża oraz w sąsiednich gminach: Łubianka, Łysomice, Papowo Biskupie m.in. w bibliotekach gminnych, świetlicach wiejskich oraz szkołach.
Kwota dofinansowania wyniosła: 35 655 zł
   MALWA swoje prace i działalność promującą  kulturę ludową Pomorza i Kujaw  
zaprezentowała podczas następujących imprez:
♦ Kulinarne podróże po Kujawach i Pomorzu- Berlin 1-2.08.2009r.
♦ Festyn „Barwy lata, dary jesieni”   Przysiek 13.09.2009                 
♦ Udział w nagraniu programu telewizyjnego programu 2 TVP pt. "Pejzaż z Europą w tle” 20.11.2009r. Emisja programu 01.02.2010r. w TVP2.
♦ Festiwal Produktu Lokalnego Gmina Łysomice 12.12.2009.
Podczas festiwalu Pracownia rękodzieła ludowego i artystycznego MALWA otrzymała Znak Promocyjny Ziemi Gotyku;
♦ Wyróżnienie Wójta Gminy Chełmża w kategorii „Inicjatywa roku 2009r.”- 29.12.2009r.
Artykuły o Malwie ukazały się m.in. w Biuletynie Informacji Kulturalnej – WOAK Toruń;
Inicjatywa Malwy została zamieszczona jako jedna z 12 najciekawszych inicjatyw w kalendarzu na rok 2010 pt. „Kujawsko- Pomorskie – Dobre praktyki na obszarach wiejskich – doświadczenia i perspektywy” oraz na stronie www.ngo.pl 

Zapraszamy do galerii zdjęć…

1. Realizacja projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet 9. Działanie 9.5. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Wiejska Szkoła Animacji Kultury.

      Celem projektu było wykształcenie do końca roku 2009 -20 animatorów kultury w Gminie Chełmża. W szkoleniach uczestniczyła grupa 20 osób- mieszkańców Gminy Chełmża. Były to m.in. młodzież, panie bibliotekarki z bibliotek gminnych, nauczyciele oraz osoby zainteresowane działalnością kulturalną w lokalnym środowisku. Zajęcia obejmowały następującą tematykę: komunikacja, pedagogika zabawy, zajęcia plastyczne/artystyczne, zajęcia cyrkowe, zajęcia teatralne, grafika komputerowa, kurs udzielania pierwszej pomocy, BHP. Animatorzy spotykali się dwa razy w miesiącu w Szkole Podstawowej w Kończewicach. Uczniowie WSzAK-u zdobywali umiejętności organizacji imprez lokalnych, dekoracji świetlic wiejskich, organizacji spotkań edukacyjno-kulturalnych w swoich wsiach itp. Zajęcia prowadzili m.in. instruktorzy WOAK-u z Torunia. Każdy z animatorów otrzymał zaświadczenie o ukończeniu kursu wystawione przez CIK Gminy Chełmża oraz Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu. Podsumowaniem projektu była impreza promocyjna pn. Animator kultury dla Twojej wsi, zorganizowana przez uczestników projektu dla mieszkańców gminy. Kwota dofinansowania 50 000 zł.

Galerie zdjęć...

Menu w stopce

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

Godziny urzędowania:

poniedziałek  od 7.00 -  do 15.00
wtorek           od 7.00 -  do 16.00
środa             od 7.00 -  do 15.00
czwartek        od 7.00 -  do 15.00
piątek            od 7.00 -  do 14.00

Kasa zamykana jest jedną godzinę wcześniej.

Stopka