• Gmina Chełmża
 • Gmina Chełmża
 • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

Gmina Chełmża
ul. Wodna 2
87-140 Chełmża


e-mail: info@gminachelmza.pl
 

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543
PKO BP Spółka Akcyjna Oddział 1 w Chełmży
NIP 879-245-87-98


Sekretariat - centrala, tel. 56 675 60 76 lub 77 wew. 31 lub 32 fax.56 675 60 79,
Wójt Gminy Chełmża, wew. 31 lub 32
Zastępca Wójta, wew. 36
Radca Prawny, wew.33
Pełnomocnik ds. ochrony inf. niejawnych, wew. 43
Promocja, Sport, KURENDA, wew. 53

Referat Finansowy
o Skarbnik, wew. 41
o KASA, wew. 42
o podatki, czynsze, płatności, wew. 39
Referat Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Rozwoju
o Kierownik, odśnieżanie, drogownictwo, wew. 45
o inwestycje, gospodarka nieruchomościami, dzierżawy gruntów, sprzedaż gruntów gminnych, wew.37
o planowanie przestrzenne, warunki zabudowy, numeracja porządkowa budynków, nazwy ulic, wew. 47
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
o Kierownik, wew 49
o wywóz śmieci, ochrona środowiska, wycinka drzew, oświetlenie uliczne, gminy zasób mieszkaniowy, świetlice wiejskie, tereny zielone, wew. 54
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
o Sekretarz, wew. 33
o sekretariat, kancelaria, wew. 31 lub 32
o zamówienia publiczne, zdrowie, wew. 43
o biuro Rady Gminy, wew. 46
o dowody osobiste, ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczej, dodatki mieszkaniowe, zezwolenia na alkohol, wew.44
o sprawy wojskowe, ochotnicze straże pożarne, zarządzanie kryzysowe, wew. 60
Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół

o Kierownik, szkolnictwo, stypendia szkolne, 663533500

Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej
o Kierownik, zasiłki rodzinne, świadczenia pielęgnacyjne, zapomogi, becikowe, tel. 56 675 60 19 lub 56 675 29 28
Spółka WODKAN
o dostawa wody, wywóz nieczystości płynnych, dowóz dzieci do szkół, tel. 531-722-700

SZKOŁY

 • * Szkoła Podstawowa w Grzywnie, tel. 56675 71 44
  * Szkoła Podstawowa w Kończewicach, tel. 56 675 92 36
  * Szkoła Podstawowa w Zelgnie, tel.56 675 98 24
  * Gimnazjum w Głuchowie, tel. 56 675 78 20

  SŁUŻBA ZDROWIA

  Samodzielny Publiczny Ośrodek Zdrowia w Zelgnie, tel. 56 675 98 84
  Filia Samodzielnego Publicznego Ośrodka w Nawrze, tel.  56 675  99 96

  BIBLIOTEKI
  Biblioteka Samorządowa w Zelgnie, tel. 56 675 98 27
  Filia Biblioteki Samorządowej w Głuchowie, tel. 56 675 78 83
  Filia Biblioteki Samorządowej w Grzywnie, tel. 56 675 72 12
  Filia Biblioteki Samorządowej w Skąpem, tel. 56 675 87 13

  Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża w Brąchnówku, tel.  56 637 71 29
  PARAFIE

  * Chełmża, tel. 56 675 61 12
  * Dźwierzno, tel. 56 675 98 19
  * Grzegorz, tel. 56 675 89 25
  * Grzywna, tel. 56 675 71 02
  * Kiełbasin, tel. 56 675 99 65
  * Nawra, tel. 56 675 92 30


  NUMERY ALARMOWE
  POLICJA  112 lub  997
  STRAŻ POŻARNA 112 lub  998
  POGOTOWIE RATUNKOWE 112 lub  999
  POGOTOWIE ENERGETYCZNE 991
  POGOTOWIE GAZOWE 992

   

 

 Gmina Chełmża Urząd Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża
 województwo kujawsko pomorskie
 telefon (0-prefix-56) 675-60-77
 fax (0-prefix-56) 675-60-79
 e-mailinfo@gminachelmza.pl

 Informacje dodatkowe

Godziny urzędowania:

poniedziałek  od 7.00 -  do 15.00
wtorek           od 7.00 -  do 16.00
środa             od 7.00 -  do 15.00
czwartek        od 7.00 -  do 15.00
piątek            od 7.00 -  do 14.00

Kasa zamykana jest jedną godzinę wcześniej.

Numer telefonu do Urzędu Gminy Chełmża

Fotokod z numerem telefonu do Urzędu Gminy Chełmża

Menu w stopce

 • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

Godziny urzędowania:

poniedziałek  od 7.00 -  do 15.00
wtorek           od 7.00 -  do 16.00
środa             od 7.00 -  do 15.00
czwartek        od 7.00 -  do 15.00
piątek            od 7.00 -  do 14.00

Kasa zamykana jest jedną godzinę wcześniej.

Stopka