• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

NABÓR PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO  W CHEŁMŻY

W celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1249, z późn.zm.), Wójt Gminy Chełmży informuje o podjęciu działań w celu powołania nowego składu Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Chełmża, działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej na terenie Gminy Chełmża.
   Zgodnie z art. 9a ust 3 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej w skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:
1) jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;
2) gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;
3) Policji;
4) oświaty;
5) ochrony zdrowia;
6) organizacji pozarządowych.
   W związku z powyższym, Wójt Gminy Chełmża zwraca się do organizacji pozarządowych, które zgodnie z statutem realizują zadania w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej  do nawiązania współpracy ww. obszarze.

Organizacje chętne do udziału w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego w  Gminie Chełmża mogą zgłaszać chęć współpracy pisemnie do dnia 8 września 2023 r. wraz z podaniem osób do kontaktu, na adres: Urząd Gminy w Chełmży, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża, z dopiskiem „Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Chełmża”. 
 
   Z wybranym podmiotem podpisane zostanie Porozumienie o współpracy,  a wskazana przez podmiot osoba zostanie powołana zarządzeniem Wójta Gminy Chełmży do składu Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Chełmża.

Wójt Gminy Chełmża
/-/ mgr inż. Jacek  Czarnecki

 

Menu w stopce

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

piątki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

kasa zamykana jest 30 minut przed zamknięciem Urzędu Gminy

Stopka