• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

Referaty w Urzędzie Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża

Samodzielne stanowiska

 1. Radca Prawny
 2. Pełnomocnik ds. ochrony inf. niejawnych
 3. Samodzielne stanowisko ds. promocji, sportu, kultury

Referaty

1. Referat Finansowy
o Skarbnik
o KASA
o podatki, czynsze, płatności
2. Referat Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Rozwoju
o odśnieżanie, drogownictwo
o inwestycje, gospodarka nieruchomościami, dzierżawy gruntów, sprzedaż gruntów gminnych
o planowanie przestrzenne, warunki zabudowy, numeracja porządkowa budynków, nazwy ulic
3. Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
o wywóz śmieci, ochrona środowiska, wycinka drzew, oświetlenie uliczne, gminy zasób mieszkaniowy, świetlice wiejskie, tereny zielone
4. Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
o sekretariat, kancelaria
o zamówienia publiczne, zdrowie
o biuro Rady Gminy
o dowody osobiste, ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczej, dodatki mieszkaniowe, zezwolenia na alkohol
o sprawy wojskowe, ochotnicze straże pożarne, zarządzanie kryzysowe

5. Straż Gminna ( ul. Paderewskiego 11, 87-140 Chełmża)
o bezpańskie zwierzęta, bezpieczeństwo, fotoradar.
 

Menu w stopce

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

Godziny urzędowania:

poniedziałek  od 7.00 -  do 15.00
wtorek           od 7.00 -  do 16.00
środa             od 7.00 -  do 15.00
czwartek        od 7.00 -  do 15.00
piątek            od 7.00 -  do 14.00

Kasa zamykana jest jedną godzinę wcześniej.

Stopka