• Gmina Chełmża
 • Gmina Chełmża
 • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

Filia biblioteki Samorządowej w Skąpem

Adres siedziby: Filia Biblioteki Samorządowej w Skąpem; 87-140 Chełmża

Biblioteka znajduje się w gminnym budynku dawnej szkoły i zajmuje lokal o powierzchni 61 m2. W Bibliotece znajduje się wypożyczalnia, czytelnia ogólna i czytelnia internetowa.

Dane kontaktowe:  tel. 56 675-87-13; e-mail:biblioteka.skape@gminachelmza.pl

Bibliotekarz: Ilona Witkowska

Godziny otwarcia

Poniedziałek – 10:00 – 14:00

Wtorek - 13:00 – 17:00

Środa - 10:00 – 14:00

Czwartek - 10:00 – 14:00

Piątek - 14:00 – 18:00

Księgozbiór

 • Stan księgozbioru w dniu 31.12.2013r. - 5589 woluminów
 • Literatura dla dorosłych - 1903 woluminów
 • Literatura dla dzieci - 2321 woluminów
 • Literatura niebeletrystyczna - 1365 woluminów

Do zadań biblioteki należy gromadzenie, opracowanie i udostępnianie księgozbioru oraz prowadzenie działalności informacyjnej i kulturalno – oświatowej.

W zbiorach biblioteki znajduje się zarówno literatura beletrystyczna dla dorosłych i dzieci, jak i popularno – naukowa. Biblioteka dysponuje także materiałami dotyczącymi wsi Skąpe, jest Kronika Klubu Rolnika, Kroniki Biblioteki i OSP w Skąpem.

Od 01 lipca 2013r książki katalogowane są w systemie elektronicznym, ponieważ biblioteka przystąpiła do programu MAK+. Jest to elektroniczny, zintegrowany system biblioteczny stworzony i rozwijany przez Instytut Książki służący do zarządzania biblioteką i jej zbiorami.

Czytelnia internetowa:

W Bibliotece czynne są trzy stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu. Istnieje także możliwość korzystania z Internetu bezprzewodowego. Z możliwości dostępu do Internetu w 2012 roku skorzystało 1131 odwiedzających bibliotekę.

Z myślą o czytelnikach:

 • spotkania z czytelnikami, seniorami, pogadanki tematyczne, zajęcia plastyczne, gry i zabawy
 • spotkania okazjonalne, takie jak: Dzień Dziecka, Andrzejki, Halloween, Mikołajki itp.
 • konkursy plastyczne/ czytelnicze
 • zajęcia dla dzieci w czasie ferii zimowych i wakacji letnich
 • Lekcje biblioteczne
 • projekcje bajek i filmów
 • imprezy o charakterze lokalnym
 • wycieczki: wycieczki plenerowe, wycieczka do kina
 • możliwość korzystania z informacji dotyczącej środowiska lokalnego,
 • możliwość pobierania druków i wniosków urzędowych dostępnych w UG,
 • udzielanie informacji oraz promocja dotycząca działalności lokalnych organizacji,
 • udział w imprezach o charakterze lokalnym jak i ponadlokalnym.

Projekty …inicjatywy kulturalne

 • ferie dla dzieci,
 • bal karnawałowy dla dzieci,
 • spotkania dla seniorów,
 • warsztaty wielkanocne,
 • lekcje biblioteczne, głośne czytanie bajek i baśni, małe kino w bibliotece,
 • promocja książki wydanej z okazji jubileuszu 140-lecia OSP Skąpe,
 • wakacje z biblioteką,
 • wycieczka do kina na film „Smerfy 2 3D”

Współpraca lokalna

 • Rada Sołecka Skąpe
 • KGW Skąpe
 • Małe Przedszkole Skąpe
 • CIK Gminy Chełmża
 • OSP Skąpe
 • SP Zelgno

W bibliotece można skorzystać z nowości książkowych zakupionych ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Literatura i czytelnictwo – priorytet 2 : Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Menu w stopce

 • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

Godziny urzędowania:

poniedziałek  od 7.00 -  do 15.00
wtorek           od 7.00 -  do 16.00
środa             od 7.00 -  do 15.00
czwartek        od 7.00 -  do 15.00
piątek            od 7.00 -  do 14.00

Kasa zamykana jest jedną godzinę wcześniej.

Stopka