• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

Rozpoczęła się realizacja zadania dofinansowanego  z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg p.n. „Przebudowa drogi gminnej nr 100514C w m. Kończewice kilometraż od 0+000,00 km do 0+460,00 km”. 

W ramach przebudowy drogi gminnej nr 100514 C w miejscowości  Kończewice na długości 460 mb, na części drogi zostanie wykonane poszerzenie następnie na całości drogi i poszerzenia położona zostanie warstwa ścieralna betonu asfaltowego o gr. 5c. W trakcie przebudowy drogi zostaną zrobione również pobocza z gruzu betonowego o grubości 15 cm oraz tłucznia kamiennego o grubości 5 cm na szer. 0,75 m a także  zjazdy do posesji. Nastąpi także montaż urządzeń BRD: progi zwalniające, oznakowanie poziome, oznakowanie pionowe i ustawienie 2 lamp hybrydowych w celu oświetlenia przejścia dla pieszych.

Całkowita wartość zadania: 611.252,01 zł

Dofinansowanie Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 284.208,00 zł

Wykonawca: Zakład Handlowo-Budowlany Aga Mariusz Wilczyński z siedzibą w Toruniu, ul. Zbożowa 15/41

  • IMG_20230711_095006
  • IMG_20230725_114056
  • IMG_20230725_114403

Menu w stopce

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

Godziny urzędowania:

poniedziałek  od 7.00 -  do 15.00
wtorek           od 7.00 -  do 16.00
środa             od 7.00 -  do 15.00
czwartek        od 7.00 -  do 15.00
piątek            od 7.00 -  do 14.00

Kasa zamykana jest jedną godzinę wcześniej.

Stopka