• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

Rozpoczęła się realizacja zadania dofinansowanego  z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg p.n. „Przebudowa drogi gminnej nr 100570 C w miejscowości Browina ul. Witosa w km od 0+000 do 0+905 oraz drogi gminnej nr 100565 C w miejscowości Zajączkowo w km od 0+000 do 0+489”.  
W ramach przebudowy drogi gminnej nr 100570 C w miejscowości Browina ul. Witosa na odcinku o długości 905 mb zostanie wykonane poszerzenie drogi po 1m z każdej strony mające na celu poprawę parametrów technicznych w/w drogi, przez co jezdnia uzyska szerokość 5m. Zaplanowano również: budowę chodnika, peronu, zjazdów oraz urządzeń BRD.

Przy przebudowie drogi gminnej nr 100565 C w miejscowości Zajączkowo na odcinku o długości 489 mb zostanie wykonana, nawierzchnia z betonu asfaltowego grubości 5 cm na szerokości 3,5 m, a także montaż  urządzeń BRD:  progu zwalniającego, oznakowania pionowego i ustawienie 2 lamp hybrydowych w celu oświetlenia przejścia dla pieszych.               
Całkowita wartość inwestycji: 1.012.230,19 zł brutto.
Dofinansowanie Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 607.338,00 zł brutto.
Wykonawcy:

  • Droga Zajączkowo: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Budowlanych DROBUD Spółka Jawna Ryszard Szreiber, Krzysztof Szreiber, Daniel Szreiber z Chełmży
  • Droga Browina: REMIKOP Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu ul. Bolesława Chrobrego 135/137
  • 20240222_072351
  • 20240222_072356
  • 20240226_130732
  • 20240226_131153

Menu w stopce

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

piątki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

kasa zamykana jest 30 minut przed zamknięciem Urzędu Gminy

Stopka