• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

  • Beznazwy-1

Opłaty dostępne online

W ramach projektu „Cyfrowa Gmina” w Urzędzie Gminy Chełmża zakończono wdrożenie portalu internetowego e-Podatki. Portal przeznaczony jest dla osób posiadających nieruchomość na terenie gminy Chełmża zaś jego główne możliwości to:
•    funkcje umożliwiające sprawdzenie stanu płatności i zobowiązań podatku od osób fizycznych oraz opłat z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi,
•    możliwość opłacenia powyższych zobowiązań w formie online tak jak wykonywane jest w sklepach internetowych,
•    włączenie indywidualnych powiadomień w formie email i/lub PUSH o zbliżającym się terminie odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości mieszkańca,
•    składanie pism elektronicznych do urzędu w formie bardziej przyjaznej użytkownikowi niż ma to miejsce na portalu ePUAP.

Portal e-Podatki dostępny jest pod adresem internetowym https://epodatki.gminachelmza.pl

W celu zalogowania się do portalu e-Podatki należy wykorzystać metody uwierzytelnienia dostępne na login.gov.pl(Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej).

W ramach projektu „Cyfrowa Gmina” na potrzeby Urzędu Gminy Chełmża zakupiono również: przełączniki sieciowe(2szt), firewalle IPS IDS(2szt), serwery(2szt), biurowe urządzenie wielofunkcyjne(ksero), komputery(19 sz), słuchawki(19szt), laptopy(3szt), macierz, zasilacz awaryjny, usługi audytu i doradcze. 

Projekt „Cyfrowa Gmina” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020  Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. 

Grant na cyfryzację

Gmina Chełmża została pozytywnie oceniona w projekcie „ Cyfrowa Gmina”.  W ramach powierzonego w projekcie grantu w wysokości 294 330 zł w Urzędzie Gminy Chełmża przeprowadzony zostanie audyt cyberbezpieczeństwa, podniesione zostanie bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych, wymieniona zostanie część komputerów, laptopów, urządzeń sieciowych, serwerów, macierzy oraz ksera. W ramach udzielonego grantu planowany jest również zakup platformy płatności.  Platforma płatności będzie narzędziem przeznaczonym dla mieszkańców(właścicieli nieruchomości), dzięki któremu po zalogowaniu przy pomocy profilu zaufanego będą mogli sprawdzić stan płatności podatku od osób fizycznych i odpadów komunalnych. System będzie również informował o kwocie zaległości i ewentualnych odsetkach. W przypadku nieopłaconych należności właściciel nieruchomości będzie miał  możliwość elektronicznego dokonania płatności. Obsługa płatności będzie zbliżona do obsługi sklepów internetowych w których coraz częściej dokonujemy zakupów. Projekt zakończony zostanie w drugiej połowie 2023 i jest w całości finansowany ze środków Unii Europejskiej.

Paweł Rutkowski

Projekt „Cyfrowa Gmina” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020  Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

  • banner_na_strone_CG

Menu w stopce

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

piątki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

kasa zamykana jest 30 minut przed zamknięciem Urzędu Gminy

Stopka