• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

  • Beznazwy-1

Gmina Chełmża została pozytywnie oceniona w projekcie „ Cyfrowa Gmina”.  W ramach powierzonego w projekcie grantu w wysokości 294 330 zł w Urzędzie Gminy Chełmża przeprowadzony zostanie audyt cyberbezpieczeństwa, podniesione zostanie bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych, wymieniona zostanie część komputerów, laptopów, urządzeń sieciowych, serwerów, macierzy oraz ksera. W ramach udzielonego grantu planowany jest również zakup platformy płatności.  Platforma płatności będzie narzędziem przeznaczonym dla mieszkańców(właścicieli nieruchomości), dzięki któremu po zalogowaniu przy pomocy profilu zaufanego będą mogli sprawdzić stan płatności podatku od osób fizycznych i odpadów komunalnych. System będzie również informował o kwocie zaległości i ewentualnych odsetkach. W przypadku nieopłaconych należności właściciel nieruchomości będzie miał  możliwość elektronicznego dokonania płatności. Obsługa płatności będzie zbliżona do obsługi sklepów internetowych w których coraz częściej dokonujemy zakupów. Projekt zakończony zostanie w drugiej połowie 2023 i jest w całości finansowany ze środków Unii Europejskiej.

Paweł Rutkowski

Projekt „Cyfrowa Gmina” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020  Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

  • banner_na_strone_CG

Menu w stopce

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

piątki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

kasa zamykana jest 30 minut przed zamknięciem Urzędu Gminy

Stopka