• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

  • Beznazwy-1

Do mieszkańców Gminy Chełmża trafiło łącznie 190 sztuk laptopów z najnowszym systemem operacyjnym. Sprzęt w stu procentach sfinansowany został ze środków Unii Europejskiej, a jego łączna kwota 388 409,40 zł brutto. Sprzęt docelowo trafił w posiadanie uczniów z Gminy Chełmża, pochodzących  z rodzin popegeerowskich.

Sprzęt gmina otrzymała dzięki podpisanej w roku bieżącym umowie z Centrum Projektów Polska Cyfrowa na realizację projektu "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR".  To w ramach wspomnianego projektu z funduszy UE  zostały zakupione laptopy dla 190 uczniów z terenu Gminy Chełmża. Uprawnionymi uczniami były osoby, których przodkowie pracowali w PGR'ach (Państwowych Gospodarstwach Rolnych) oraz uczniowie jednocześnie zamieszkujący w miejscowości lub gminie, w której funkcjonował zlikwidowany PGR. Nabór wniosków uczniów uprawnionych został zakończony w grudniu ubiegłego roku. Dostawca laptopów został wybrany w drodze przetargu nieograniczonego.


 

W dniu 12 maja 2022 roku Wójt Gminy Chełmża podpisał umowę z Centrum Projektów Polska Cyfrowa na realizację projektu/grantu "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR".  W ramach projektu z funduszy UE  zostaną zakupione laptopy dla 190 uczniów z terenu Gminy Chełmża. Uprawnionymi uczniami były osoby, których przodkowie pracowali w PGR'ach(Państwowych Gospodarstwach Rolnych) oraz uczniowie jednocześnie zamieszkują w miejscowości lub gminie, w której funkcjonował zlikwidowany PGR. Nabór wniosków uczniów uprawnionych został zakończony w grudniu ubiegłego roku. Gmina Chełmża otrzyma na realizację grantu 475 tys zł, projekt jest w 100% finansowany z funduszy UE. Dostawca laptopów zostanie wybrany w drodze przetargu nieograniczonego.

Projekt „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020  Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

  • banner_na_strone_PPGR

Menu w stopce

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

piątki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

kasa zamykana jest 30 minut przed zamknięciem Urzędu Gminy

Stopka