• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

Ogólne informacje

       Obszar gminy był objęty osadnictwem od najdawniejszych czasów. Proces rozwoju sieci osadniczej doprowadził na przestrzeni tysiącleci do znacznego przemeldowania środowiska naturalnego regionu oraz ukształtowania obecnej sieci miejscowości. Na podstawie badań stwierdzono, że pierwsze ślady osadnictwa znane są z okolic Jeziora Chełmżyńskiego i Grodzieńskiego. Datowane są na młodszą epokę kamienia / od 4500-1800 przed Chrystusem/. Podstawowym typem działalności gospodarczej tej ludności była uprawa zbóż i hodowla bydła. Z wiadomego względu "centrum osadnicze" stanowiło Jezioro Chełmżyńskie. Należy dodać, że znane jest ponad 1000 stanowisk osadniczych kultury pucharów lejkowych. Na uwagę zasługuje osada w Grodnie, która istniała pomiędzy 750, a 620 rokiem przed Chrystusem.

Znaczniejsze rody w Gminie Chełmża

      Mirakowo w XVI w należało do  wojewody pomorskiego Jerzego Konopackiego, który w 1551r przekazał Pluskowęsy i Grodno swojemu synowi. Konopaccy wspierali finansowo m.in. kościół w Kiełbasinie i w Grzywnie.

Menu w stopce

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

piątki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

kasa zamykana jest 30 minut przed zamknięciem Urzędu Gminy

Stopka