• Gmina Chełmża
 • Gmina Chełmża
 • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

Obwieszczenie o konsultacjach społecznych

 • autor: Monika Kuraś, data: 2021-08-12

Dofinansowanie zakupu, wymiany i montażu nowego źródła ciepła - Plebania Dźwierzno

Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej  

Maryi Panny w Dźwierznie

Projekt „Dofinansowanie zakupu, wymiany

i montażu nowego źródła ciepła - Plebania Dźwierzno”

został zrealizowany w 2020 roku

przy wsparciu finansowym WFOSiGW w Toruniu

 • 61044
 • obr

SĄ NASADZENIA - BĘDZIE ZIELONO

           W 2018 r. na terenie Gminy Chełmża w ramach programu priorytetowego „Program Ochrona Przyrody 2018” Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zostało zrealizowane przedsięwzięcie pod nazwą „Zakup materiału zadrzewieniowego”. W ramach zadania zostały nasadzone rośliny w miejscowościach Brąchnówko, Drzonówko, Dziemiony, Kończewice, Nawra, Nowa Chełmża oraz Zalesie. Całkowita wartość zadania wyniosła 22 319,26 zł z czego 12 728,00 stanowi dofinansowanie z WFOŚiGW.

 • -

V PRZEGLĄD ZESPOŁÓW I KAPEL WESELNYCH - Grzywna 2018'

            Po raz piąty już w Grzywnie odbędzie się  Przegląd Zespołów i Kapel Weselnych. Dokładnie 12 maja zagrają tutaj zespoły specjalizujące się w tanecznym repertuarze. Termin zgłoszenia udziału w przeglądzie upływa 23 kwietnia br. Do przeglądu zakwalifikowane zostanie tylko pięć zespołów. Atrakcją tej muzycznej imprezy będzie koncert zespołu disco polo TOP ONE.

 • -

KALENDARZ IMPREZ I WYDARZEŃ 2018'

          Tradycyjnie już przekazujemy mieszkańcom gminy, turystom i naszym sympatykom Kalendarz imprez i wydarzeń w Gminie Chełmża na rok 2018'. Kalendarz jest dokładnym przewodnikiem po gminnej kulturze, sporcie czy rekreacji. 

OBWIESZCZENIE STAROSTY TORUŃSKIEGO

           Starosta Toruński zawiadamia, że została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w ramach zadania pn." Rozbudowa dróg powiatowych nr 2016C, 2018C i 2019C poprzez budowę drogi rowerowej Warszewice - Biskupice- Brąchnowo - Pigża - Leszcz". Druk obwieszczenia poniżej w załączniku.

„Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Chełmża”

         Wójt Gminy Chełmża zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu aktualizacji „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Chełmża”. Zaktualizowany Projekt założeń jest wyłożony do publicznego wglądu w Urzędzie Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża, w biurze referatu GKOŚ i jest dostępny w godzinach pracy urzędu - poniedziałek, środa, czwartek: 7.00-15.00, wtorek 7.30-16.30, piątek: 7.00-14.00, tel. 56 675 60 76 wew. 54.

 • -

„WEBskie KKZ-y” - zaproszenie do udziału w projekcie

       INFO-BIZ Profesjonalna Edukacja zaprasza osoby bezrobotne i pracujące, w wieku 18-64, z wykształceniem maksymalnie średnim, mieszkające w województwie kujawsko-pomorskim do BEZPŁATNEGO udziału w projekcie „WEBskie KKZ-y”.

NABÓR DO KOMISJI KONKURSOWEJ

       Zaprasza się przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Gminy Chełmża do pracy w komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań własnych Gminy Chełmża w 2014 r. ogłoszonym w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
       Zgłoszenia na formularzach stanowiących załącznik do niniejszej informacji prosimy składać do dnia 17.08. 2014 r. do godz. 15.00 w Sekretariacie UG Chełmża (pokój nr 18).

 • -

Konkurs kulinarny - Zalesie 2014'

        Można śmiało mówić, że ryba w ostatnich  inicjatywach Centrum Inicjatyw Kulturalnych dominuje. Najpierw warsztaty kulinarne pn. „Inspiracje rybne” , następnie trwający jeszcze konkurs plastyczny „Kolorowe ryby”, a teraz zaproszenie do udziału w konkursie kulinarnym „ Danie rybne – Rybka w roli głównej”.Termin zgłoszeń do konkursu upływa 20.06.2014 r. W załączeniu szczegółowy regulamin i karta zgłoszenia udziału w konkursie.

 

 • -

I WYŚCIG POJAZDÓW WODNYCH - ZALESIE 22.06.2014'

        Zapraszamy chętne i pomysłowe osoby do udziału w I Wyścigu Pojazdów Wodnych w Zalesiu w dniu 22 czerwca br. podczas festynu promocyjnego –ŚWIĘTO RYBY ZALESIE 2014’ ( teren ośrodka rekreacyjno – wypoczynkowego).  Zadaniem konkursowym jest wykonanie pojazdu wodnego, który przepłynie wyznaczony odcinek.

KONKURS NA KOLOROWE RYBY

        Dzieci i młodzież z obszaru LGR RYBAK mogą wziąć udział w konkursie plastycznym pn.”Kolorowe Ryby”. Prace konkursowe należy  składać  lub nadsyłać tradycyjną pocztą do dnia 16.06.2014 r. do Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża w Brąchnówku.

Konkurs plastyczno - fotograficzny "Warto mieszkać w Gminie Chełmża"

        Zachęcamy mieszkańców do udziału w konkursie. Termin dostarczenia prac konkursowych upływa z dniem 15 maja br. Poniżej regulamin konkursu. UWAGA !  Na wiele zgłoszeń i próśb ze strony zainteresowanych poniższym konkursem zmianie ulega kryterium wiekowe dla konkursu fotograficznego - uczestnikami mogą być osoby od 13 roku życia.

JARMARK PLUSKOWĘSKI - KARTA ZGŁOSZENIA STOISKA

       Wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA WYSTAWCY należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 27.06.2014r. do Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża w Brąchnówku w jeden z wskazanych niżej sposobów: pocztą na adres: Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża, Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża.
 

Menu w stopce

 • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

piątki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

kasa zamykana jest 30 minut przed zamknięciem Urzędu Gminy

Stopka