• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża zostało utworzone 27.03.2007r. Uchwałą Rady Gminy. Siedziba Centrum mieści się w Brąchnówku, a terenem działania jest obszar Gminy Chełmża. CIK Gminy Chełmża jest gminną samorządową instytucją kultury, której podstawowym celem jest prowadzenie działalności kulturalnej. Ta wielokierunkowa działalność ma na celu dotarcie do jak największej liczby odbiorców, zaspokojenie ich potrzeb kulturalnych, zaangażowanie ich do aktywnego uczestnictwa w kulturze i promocje atrakcji gminy oraz kultury lokalnej.

Do podstawowych zadań Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża należy w szczególności edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę; rozbudzenie i zaspokojenie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych;  tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego; rozwijanie młodych talentów i pomoc w ich edukacji kulturalnej; krzewienie folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego.

CIK Gminy Chełmża współpracuje m.in. z  bibliotekami, szkołami, instytucjami, stowarzyszeniami, Radami Sołeckimi, Kołami Gospodyń Wiejskich oraz indywidualnymi twórcami życia kulturowego.

Pracownicy CIK:

♦ Dyrektor Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża
   mgr Justyna Błaszczyk

♦ Instruktor
   Agnieszka Denderz

♦ Główna Księgowa
   Beata Jabłońska

Menu w stopce

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

Godziny urzędowania:

poniedziałek  od 7.00 -  do 15.00
wtorek           od 7.00 -  do 16.00
środa             od 7.00 -  do 15.00
czwartek        od 7.00 -  do 15.00
piątek            od 7.00 -  do 14.00

Kasa zamykana jest jedną godzinę wcześniej.

Stopka