• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

Dane statystyczne charakteryzujące Gminę Chełmża.

Liczba ludności  na dzień: 01.01.2022  r – 9 648 mieszkańców
Powierzchnia ogółem:                             17 861 ha

Liczba gospodarstw rolnych w Gminie Chełmża:
a) osoby fizyczne 2086
b) osoby prawne 27
                                   Razem 2113 gospodarstw rolnych

Powierzchnia lasów: 375 ha

Grunty gospodarstw rolnych: 15.904,9053 ha

Powierzchni nieużytków:  2.752.476,54 ha

Struktura gospodarstw rolnych:
od 0 do 5 ha – 1377
od 5 do 10 ha – 347
od 10 do20 ha – 255
od 20 do 50 ha – 108
od 50 do 100 ha i więcej

Podział gruntów ornych:
Klasa I – 6,2 ha
Klasa II – 324,9 ha
Klasa III – 9 032 ha
Klasa IV -  4 850 ha
Klasa V – 457 ha
Klasa VI – 227 ha

Sady   77 ha
Lasy  375 ha
Wody 539 ha
Nieużytki 293 ha

Dane z powszechnego spisu rolnego w 2010 roku:
Grunty pod zasiewami – ogółem 14 168 ha
w tym : zboża – 8 709 ha
             buraki –1 362 ha
             rzepak – 2 872 ha 
Bydło ogółem: 6 286 szt.
w tym  krowy – 2 567 szt.
Trzoda chlewna -  ogółem 24 997 szt.
w tym lochy -  2 540 szt.
Konie – 36 szt.
Ciągniki rolnicze – 1189 szt.
 

Menu w stopce

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

Godziny urzędowania:

poniedziałek  od 7.00 -  do 15.00
wtorek           od 7.00 -  do 16.00
środa             od 7.00 -  do 15.00
czwartek        od 7.00 -  do 15.00
piątek            od 7.00 -  do 14.00

Kasa zamykana jest jedną godzinę wcześniej.

Stopka