• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

  • -

Kalendarium życia Jana Pawła II

18 maj 1920 – w Wadowicach rodzi się syn państwa Emilii i Karola Wojtyłów, Karol Józef
20 czerwca 1920 – zostaje ochrzczony w kościele w Wadowicach. Dla odróżnienia od ojca
rodzina nazywa chłopca Lolkiem.
15 września 1926 – Karol-Lolek rozpoczyna naukę w szkole podstawowej.
13 kwietnia 1929 – umiera matka Karola, Emilia z Kaczorowskich Wojtyłowa.
maj 1929 – Pierwsza Komunia Święta Karola.
wrzesień 1930 – Lolek przechodzi do gimnazjum.
5 grudnia 1932 – umiera starszy brat Karola, Edmund Wojtyła.
jesień 1934 – Lolek zaczyna występować w miejscowych przedstawieniach teatralnych.
luty 1936 – Karol Wojtyła rozpoczyna intensywna współpracę z awangardowym reżyserem
teatralnym Mieczysławem Kolarczykiem.
3 maja 1938 – bierzmowanie Karola Wojtyły.
27 maja 1938 – Wojtyła kończy gimnazjum i wygłasza w imieniu kolegów mowę pożegnalną.
sierpień 1938 – Lolek z ojcem przenoszą się do Krakowa, gdzie młodszy Wojtyła
rozpoczyna aktywne życie studenckie na Uniwersytecie Jagiellońskim.
wiosna 1939 – Wojtyła kończy, niewydany wówczas, tomik poezji pt. ”Renesansowy
psałterz”.
czerwiec-lipiec 1939 – Lolek zalicza pomyślnie egzaminy kończące pierwszy rok filologii
polskiej UJ i przechodzi szkolenie wojskowe w Legii Akademickiej.
1 września 1939 – rozpoczyna się II wojna światowa.
6 listopada 1939 – 184 profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego zostaje aresztowanych
i wywiezionych do Sachsenhausen; Karol Wojtyła rozpoczyna konspiracyjne studia
polonistyczne i działalność w podziemnym ruchu oporu kulturalnego.
luty 1940 – Lolek poznaje Jana Tyranowskiego, który wprowadza go w mistykę
karmelitańską.
Wielki Post 1940 – Wojtyła pisze „Jeremiasz: Drama narodowe we trzech działach”.
wrzesień 1940 – Karol zaczyna pracować jako robotnik w kamieniołomie na Zakrzówku.
18 lutego 1941 – umiera ojciec Karola, Karol Wojtyła senior.
22 sierpnia 1941 – Mieczysław Kotlarczyk zakłada Teatr Rapsodyczny.
październik 1941 – Karol Wojtyła rozpoczyna pracę w fabryce chemicznej Solvay.
1 listopada 1941 – Wojtyła gra króla Bolesława Śmiałego w pierwszym konspiracyjnym
przedstawieniu Teatru Rapsodycznego.
jesień 1942 – Karol Wojtyła zostaje przyjęty przez archidiecezję krakowską jako
zakonspirowany seminarzysta i rozpoczyna podziemne studia filozoficzne.
19 lutego 1944 – Wojtyła potrącony przez ciężarówkę, zostaje hospitalizowany.
6 sierpnia 1944 – arcybiskup Adam Sapieha umieszcza podziemne seminarium w swojej
rezydencji.
styczeń 1945 – kończy się niemiecka okupacja Krakowa i wkracza Armia Czerwona.
1 listopada 1946 – Karol Wojtyła zostaje wyświęcony na księdza przez kardynała
Sapiehę.

15 listopada 1946 – ksiądz Wojtyła wyjeżdża na teologiczne studia do Rzymu.
lato 1947 – Wojtyła zwiedza Francję, Belgię i Holandię.
czerwiec 1948 – Karol Wojtyła kończy doktorat.
15 czerwca 1948 – ksiądz Karol Wojtyła wraca do Polski po studiach w Rzymie.
28 lipca 1948 – Wojtyła przybywa do Niegowici, pierwszej przydzielonej mu parafii.
26 grudnia 1948 – wydział Teologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego nadaje Wojtyle
stopień doktora.
6 marca 1949 – Karol Wojtyła publikuje w „Tygodniku Powszechnym” swój pierwszy
artykuł, o francuskim ruchu księży-robotników.
17 marca 1949 – ksiądz Wojtyła zostaje przydzielony do parafii św. Floriana w Krakowie
w celu zorganizowania duszpasterstwa akademickiego.
zima 1949-1950 – Wojtyła organizuje kursy dla narzeczonych i kończy dramat „Brat
naszego Boga”.
7 maja 1950 – cykl poetycki Wojtyły „Pieśń o blasku wody” zostaje opublikowany pod
pseudonimem w „Tygodniku Powszechnym”.
2 lutego 1951 – zaczyna się formować Rodzinka, grupa studentów pozostająca pod opieką
księdza Wojtyły, nazywanego Wujkiem.
4 maja 1951 – studencki „chórek” Wojtyły śpiewa po raz pierwszy gregoriańską Missa de
Angelis.
sierpień 1953 – swoje pierwszą wędrówkę górską i pierwszą wyprawę kajakową odbywa
środowisko księdza Wojtyły.
październik 1953 – Wojtyła rozpoczyna wykłady z etyki społecznej na Uniwersytecie
Jagiellońskim.
styczeń 1954 – wydział Teologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego zatwierdza habilitację
dr Karola Wojtyły.
12 października 1954 – ksiądz Wojtyła zostaje zatrudniony na Wydziale Filozoficznym
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego(KUL).
rok akademicki 1954-1955 – Wojtyła prowadzi na KUL-u wykłady na temat „Akt i
przeżycie etyczne”.
28-30 maja 1955 – Karol Wojtyła uczestniczy w międzynarodowym spływie kajakowym na
Dunajcu.
rok akademicki 1955/1957 – wykłady Wojtyły na KUL-u „Dobro i wartość”.
5-10 marca 1956 – ksiądz Wojtyła głosi u św. Floriana w Krakowie doroczne rekolekcje
akademickie.
rok akademicki 1956/1957 – wykłady Wojtyły na KUL-u na temat „Zagadnienia normy i
szczęścia”.
rok akademicki 1957/1958 – wykłady Wojtyły koncentrują się wokół etyki seksualnej i są
kontynuowane w roku akademickim 1958-1959.
listopad 1957 – poetycki cykl Wojtyły ‘Kamieniołom” opublikowany pod pseudonimem w
„Znaku”.
23 marca 1958 – poetycki cykl Wojtyły „Profile Cyrenejczyka” opublikowany pod
pseudonimem w „Tygodniku Powszechnym.”
4 lipca 1958 – ksiądz Karol Wojtyła zostaje mianowany przez papieża Piusa XII biskupem
pomocniczym archidiecezji krakowskiej.

24 grudnia 1959 – biskup Wojtyła odprawia pierwsza pasterkę na otwartym powietrzu w
Nowej Hucie.
30 grudnia 1959 – Wojtyła pisemnie przedstawia komisji przygotowującej Vaticanum
Secundum tekst o kryzysie humanizmu.
rok 1960 – wydawnictwo KUL-u publikuje książkę Karola Wojtyły „Miłość i
odpowiedzialność”.
rok akademicki 1960-1961 - ostatnie wykłady Wojtyły traktują o metodologii etyki.
grudzień 1960 – sztukę Karola Wojtyły „Przed sklepem jubilera” publikuje pod
pseudonimem „Znak”.
16 lipca 1962 – biskup Wojtyła zostaje wybrany na wikariusza kapitulnego, tymczasowego
administratora archidiecezji krakowskiej.
11 października 1962 – II Sobór Watykański zostaje otwarty.
3 czerwca 1963 – umiera Jan XXIII, a 21 czerwca jego miejsce zajmuje papież Paweł VI.
listopad 1963 – cykl poetycki Wojtyły o Vaticanum Secundum, zostaje opublikowany pod
pseudonimem w „Znaku”.
5-15 grudnia 1963 – Wojtyła odwiedza Ziemię Świętą.
30 grudnia 1963 – Karol Wojtyła zostaje przez papieża Pawła VI mianowany arcybiskupem
krakowskim.

8 marca 1964 – Karol Wojtyła zostaje wprowadzony na urząd arcybiskupa Krakowa.
maj 1964 – esej Wojtyły „Rozważania o ojcostwie” opublikowany pod pseudonimem w
„Znaku”.
21 października 1964 – Wojtyła wypowiada się na Soborze na temat dialogu Kościoła ze
światem współczesnym.
8 grudnia 1964 – Wojtyła wygłasza w kościele Mariackim jedno z wielu swoich sprawozdań
dla mieszkańców Krakowa na temat Soboru.
styczeń-kwiecień 1965 – Arcybiskup Wojtyła pracuje w podkomisji przygotowującej
soborowy dokument „O Kościele w świecie współczesnym”
7 maja 1965 - arcybiskup Wojtyła ustanawia doroczny archidiecezjalny Dzień Chorych.
czerwiec 1965 – cykl poetycki Wojtyły „Wędrówka do miejsc świętych” opublikowany pod
pseudonimem w „Znaku”.
28 września 1965 – Wojtyła przemawia na Soborze na temat chrześcijańskiego
rozumienia świata i o problemie współczesnego ateizmu.
18 listopada 1965 – ogłoszenie orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich
„Przebaczmy i prośmy o przebaczenie”. Książka „Osoba i czyn” Wojtyły zostaje wydana
przez Polskie Towarzystwo Teologiczne.
28 czerwca 1967 – Karol Wojtyła zostaje kreowanym kardynałem przez papieża Pawła VI.
31 sierpnia 1967 – komunistyczne władze Polski zamykają Teatr Rapsodyczny.
14 października 1967 – kardynał Wojtyła inauguruje prace ziemne pod budowę kościoła
Arka Pana w Nowej Hucie.
sierpień-wrzesień 1969 – kardynał Wojtyła podróżuje po Kanadzie i Stanach
Zjednoczonych.
jesień 1969 – Wojtyła powołuje archidiecezjalny instytut Teologii Rodziny.
24 grudnia 1971 – kardynał Wojtyła odprawia swoją pierwszą pasterkę na otwartym
powietrzu w Nowej Hucie-Mistrzejowicach.
16 sierpnia 1972 – kardynał Wojtyła odprawia mszę świętą w obozowisku na Błyszczu,
„górze Tabor” ruchu oazowego.
luty 1973 – Wojtyła reprezentuje polski Kościół na Międzynarodowym Kongresie
Eucharystycznym w Melberune w Australii.
16 kwietnia 1974 – kardynał rzuca wyzwanie czechosłowackim władzom komunistycznym
wygłaszając przemówienie na pogrzebie kadr. Stefana Trochty w Litomierzycach.
maj 1975 – cykl poetycki Wojtyły „Rozważanie o śmierci” opublikowany pod pseudonimem
w „Znaku”.
7-13 marca 1976 – kardynał Wojtyła głosi rekolekcje wielkopostne dla papieża Pawła VI i
Kurii Rzymskiej.
15 maja 1977 – kardynał Wojtyła konsekruje kościół Arka Pana w Nowej Hucie.
25 maja 1978 – kardynał Wojtyła broni podstawowych praw człowieka w obecności
kilkudziesięciu tysięcy wiernych podczas dorocznej krakowskiej procesji Bożego Ciała.
6 sierpnia 1978 – Paweł VI umiera w Castel Gandolfo i 12 sierpnia zostaje pochowany w
podziemiach Bazyliki św. Piotra.
26 sierpnia 1978 – kolegium kardynalskie wybiera na papieża kardynała Albino Lucianiego,
który przybiera imię Jan Paweł I.
28 września 1978 – kardynał Karol Wojtyła świętuje z przyjaciółmi dwudziestolecie
biskupstwa.
28-29 września 1978 – tej nocy umiera Jan Paweł I.
30 września – 2 października 1978 – kardynał Wojtyła pisze swój ostatni wiersz
„Stanisław”.
8 października 1978 – Karol Wojtyła wygłasza kazanie podczas mszy za Jana Pawła I w
Rzymie, podkreślając iż miłość do Chrystusa to najważniejszy wymóg stawiany papieżowi.
14 października 1978 – rozpoczyna się kolejne konklawe.
16 października 1978 – Karol Wojtyła zostaje wybrany na papieża, przybiera imię Jan
Paweł II.

22 października 1978 – papież Jan Paweł II uroczyście inauguruje swój pontyfikat.
12 listopada 1978 – papież Jan Paweł II obejmuje we władanie swoją rzymską katedrę,
bazylikę św. Jana na Loteranie.
29 grudnia 1978 – mianuje Franciszka Macharskiego swoim następcą w archidiecezji
krakowskiej.
4 marca 1979 – pierwsza encyklika Jana Pawła II „Redemptor hominis”.
2-10 czerwca 1979 – pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Polski.
30 listopada 1980 – druga encyklika Jana Pawła II „Dives in misericordia”.
13 maja 1981 – papież Jan Paweł II zostaje postrzelony na placu św. Piotra przez
Mehmeta Ali Agcę.
28 maja 1981 – w Warszawie umiera kardynał Stefan Wyszyński, prymas Polski.
3 czerwca 1981 – Jan Paweł II powraca do Watykanu z kliniki Gemelli.
20 czerwca 1981 – Jan Paweł II wraca do kliniki z powodu infekcji wirusowej.
7 lipca 1981 – Józef Glemp zostaje prymasem Polski.
14 sierpnia 1981 – Jan Paweł II opuszcza klinikę Gemelli i udaje się na rekonwalescencję
do Castel Gandolfo.
14 września 1981 – „Laborem exercens”, pierwsza społeczna encyklika Jana Pawła II.
16-23 czerwca 1983 – druga pielgrzymka Jana Pawła II do Polski.
27 grudnia 1983 – Jan Paweł II odwiedza Mehmeta Ali Agcę w rzymski więzieniu
Rebibbia.
2 czerwca 1985 – „Slavorum apostoli” czwarta encyklika Jana Pawła II.
18 maja 1986 – „Dominum et Vivificantem”, piąta encyklika Jan Pawła II.
25 marca 1987 – „Redemptoris Mater”, szósta encyklika Jana Pawła II.
8-14 czerwca 1987 – trzecia papieska pielgrzymka do Polski.
30 grudnia 1987 – „Sollicitudo rei socialis”, druga społeczna encyklika Jana Pawła II.
7 grudnia 1990 – Zostaje podpisana ósma encyklika Jana Pawła II „Redemptoris missio”
(zaprezentowana publicznie 22 stycznia 1991 roku).
maj 1991 – ogłoszona zostaje trzecia społeczna encyklika Jana Pawła II „Centesimus
annus”
1-9 czerwca;13-15 sierpnia 1991 – czwarta, dwuczęściowa wizyta duszpasterska w
Polsce.

15 lipca 1992 – Jan Paweł II przechodzi operację usunięcia łagodnego guza jelita.
7 grudnia 1992 – publiczna prezentacja Katechizmu Kościoła Katolickiego.
5 października 1993 – ogłoszona zostaje dziesiąta encyklika Jana Pawła II „Veritatis
splendor”.
11 listopada 1993 – papież potyka się i doznaje zwichnięcia stawu barkowego.
28 kwietnia 1994 – Jan Paweł II upada i łamie kość udową; 29 kwietnia przechodzi
zabieg wszczepienia sztucznego stawu biodrowego.
19 października 1994 – opublikowana zostaje książka Jana Pawła II „Przekroczyć próg
nadziei”.
25 marca 1995 – ukazuje się „Evangelium vitae”, jedenasta encyklika Jana Pawła II.
20-22 maja 1995 – pielgrzymka Jana Pawła II do Czech, podczas której odwiedził
Polskę (22 maja).
25 maja 1995 – „Ut unum sint”, pierwsza papieska encyklika na temat ekumenizmu.
8 października 1996 – w klinice Gemelli Jan Paweł II przechodzi operację usunięcia
wyrostka robaczkowego.
maj-czerwiec 1997 – piąta pielgrzymka Jana Pawła II do Polski.
15 października 1998 – publiczna prezentacja trzynastej encykliki Jana Pawła II „Fides
et ratio”.
5-17 czerwca 1999 – szósta pielgrzymka Jana Pawła II do Polski.
24-25 grudnia 1999 – w Wigilię o północy Jan Paweł II otwiera Drzwi Święte w Bazylice
św. Piotra, uroczyście inaugurując Wielki Jubileusz Roku 2000.
luty 2000 – „Pielgrzymka duchowa” do Ur, ojczyzny Abrahama i na górę Synaj.
16-19 sierpnia 2002 – siódma pielgrzymka do Polski.
wrzesień 2002 – w czasie pobytu w Castel Gandolfo powstaje „Tryptyk Rzymski:
medytacja”, opublikowany wiosną 2003 roku.
17 kwietnia 2003 – ogłasza nową encyklikę „Ecclesia de Eucharistia”.
31 stycznia/1 lutego 2005 – nocą Jan Paweł II zostaje przewieziony do kliniki Gemelli.
Watykan podaje wiadomość, że papież zachorował na grypę.
2 kwietnia 2005 – godzina 21:37 Jan Paweł II nie żyje.
 

Na podstawie http://www.dominmeble.pl/PGJ/papa/zycie.pdf. Aneta Kozioł

Fot. K.Orłowska, UG Chełmża 

Na zdj.: Pamiątkowa tablica na kamieniu znajduje się w Miejscu Pamięci Kopiec "Ziemia Polaków" w Kończewicach

  • urodziny papieża (5)

GMINA CHEŁMŻA - INICJATYWY UPAMIETNIAJĄCE JPII

DĄB PAPIESKI w Kiełbasinie -  na terenie miejscowej parafii ( w pobliżu plebanii) rośnie od 14 lat papieski dąb. Posadzony został 2006 r. dokładnie w pierwszą rocznicę pogrzebu Jana Pawła II. Wyhodowany został on z nasion najstarszego polskiego dębu szypułkowego, 700-letniego Chrobrego. Podczas pielgrzymki leśników do Watykanu nasiona poświęcił papież Jan Paweł II. Z żołędzi w stacji hodowlanej w Rudach Raciborskich leśnicy uzyskali piękne zdrowe sadzonki. I tak oto młode dęby zostały wysadzone na terenie całego kraju. Nadleśnictwa otrzymały po jednym drzewku, a dyrekcje regionalne lasów jeszcze po trzy. W Kiełbasinie spotkali się leśnicy z Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń. Gospodarzem wówczas uroczystości posadzenie dębu był już śp. ks. Roman Cieszyński, proboszcz miejscowej parafii, a jednocześnie duszpasterz leśników Regionalnej Dyrekcji Lasów w Toruniu. Papieski dąb posadzono między zabytkowym kościołem, cmentarzem i plebanią. Obecnie to już całkiem okazałe drzewo, a obok na obelisku kamiennym znajduje się pamiątkowa tablica z tego wydarzenia.

TABLICA PAMIĄTKOWA w Miejscu Pamięci „KOPIEC ZIEMIA POLAKÓW” w Kończewicach
Tablica ufundowana została w hołdzie Janowi Pawłowi II przez Mieszkańców Gminy i Miasta Chełmża, a jej poświęcenie miało miejsce 11 listopada 2008 r.

PATRON GIMNAZJUM  w Pluskowęsach
Imię Jana Pawła II nosiło przez 11 lat swojego istnienia gimnazjum gminne w Pluskowęsach. Tablica pamiątkowa  poświęcona patronowi znajduje się na terenie szkoły ( główny budynek szkolny).

KOŚCIÓŁ FILIALNY  IM. JANA PAWŁA II w Kończewicach, PARAFIA Nawra
Konsekracja kościoła filialnego pw. św. Jana Pawła II w Kończewicach odbyła się 4 czerwca 2016 roku. Uroczysta Msza św. odprawiona została pod przewodnictwem bp. Andrzeja Suskiego.


RELIKWIE ŚW. JANA PAWŁA - KOŚCIÓŁ FILIALNY  IM. JANA PAWŁA II w Kończewicach, PARAFIA Nawra
Pierwszą rocznicę konsekracji kościoła filialnego  w Kończewicach, przypadającą 4 czerwca 2017 roku uświetnił  uroczysty akt wprowadzenia relikwii św. Jana Pawła II do świątyni w obecności biskup diecezji toruńskiej ks. Andrzeja Suskiego. Relikwie to cenny dar dla miejscowej parafii i parafian.


KRZYŻ MISYJNY w Nawrze – Izabeli
Krzyżem przydrożnym mieszkańcy Izabeli upamiętnili pierwszą wizytę Papieża Jana Pawła II w Polsce w 1979 roku. Odprawiane są przy nim nabożeństwa majowe.

 

Opr. Katarzyna Orłowska, UG Chełmża

 

Menu w stopce

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

piątki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

kasa zamykana jest 30 minut przed zamknięciem Urzędu Gminy

Stopka