• Gmina Chełmża
 • Gmina Chełmża
 • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

 • -

Kalendarium życia Jana Pawła II

 • 18 maj 1920 – w Wadowicach rodzi się syn państwa Emilii i Karola Wojtyłów, Karol Józef
 • 20 czerwca 1920 – zostaje ochrzczony w kościele w Wadowicach. Dla odróżnienia od ojca rodzina nazywa chłopca Lolkiem.
 • 15 września 1926 – Karol-Lolek rozpoczyna naukę w szkole podstawowej.
 • 13 kwietnia 1929 – umiera matka Karola, Emilia z Kaczorowskich Wojtyłowa.
 • maj 1929 – Pierwsza Komunia Święta Karola.
 • wrzesień 1930 – Lolek przechodzi do gimnazjum.
 • 5 grudnia 1932 – umiera starszy brat Karola, Edmund Wojtyła.
 • jesień 1934 – Lolek zaczyna występować w miejscowych przedstawieniach teatralnych.
 • luty 1936 – Karol Wojtyła rozpoczyna intensywna współpracę z awangardowym reżyserem teatralnym Mieczysławem Kolarczykiem.
 • 3 maja 1938 – bierzmowanie Karola Wojtyły.
 • 27 maja 1938 – Wojtyła kończy gimnazjum i wygłasza w imieniu kolegów mowę pożegnalną.
 • sierpień 1938 – Lolek z ojcem przenoszą się do Krakowa, gdzie młodszy Wojtyła rozpoczyna aktywne życie studenckie na Uniwersytecie Jagiellońskim.
 • wiosna 1939 – Wojtyła kończy, niewydany wówczas, tomik poezji pt. ”Renesansowy psałterz”.
 • czerwiec-lipiec 1939 – Lolek zalicza pomyślnie egzaminy kończące pierwszy rok filologii polskiej UJ i przechodzi szkolenie wojskowe w Legii Akademickiej.
 • 1 września 1939 – rozpoczyna się II wojna światowa.
 • 6 listopada 1939 – 184 profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego zostaje aresztowanych i wywiezionych do Sachsenhausen; Karol Wojtyła rozpoczyna konspiracyjne studia polonistyczne i działalność w podziemnym ruchu oporu kulturalnego.
 • luty 1940 – Lolek poznaje Jana Tyranowskiego, który wprowadza go w mistykę karmelitańską.
 • Wielki Post 1940 – Wojtyła pisze „Jeremiasz: Drama narodowe we trzech działach”.
 • wrzesień 1940 – Karol zaczyna pracować jako robotnik w kamieniołomie na Zakrzówku.
 • 18 lutego 1941 – umiera ojciec Karola, Karol Wojtyła senior.
 • 22 sierpnia 1941 – Mieczysław Kotlarczyk zakłada Teatr Rapsodyczny.
 • październik 1941 – Karol Wojtyła rozpoczyna pracę w fabryce chemicznej Solvay.
 • 1 listopada 1941 – Wojtyła gra króla Bolesława Śmiałego w pierwszym konspiracyjnym przedstawieniu Teatru Rapsodycznego.
 • jesień 1942 – Karol Wojtyła zostaje przyjęty przez archidiecezję krakowską jako zakonspirowany seminarzysta i rozpoczyna podziemne studia filozoficzne.
 • 19 lutego 1944 – Wojtyła potrącony przez ciężarówkę, zostaje hospitalizowany.
 • 6 sierpnia 1944 – arcybiskup Adam Sapieha umieszcza podziemne seminarium w swojej rezydencji.
 • styczeń 1945 – kończy się niemiecka okupacja Krakowa i wkracza Armia Czerwona.
 • 1 listopada 1946 – Karol Wojtyła zostaje wyświęcony na księdza przez kardynała Sapiehę.
 • 15 listopada 1946 – ksiądz Wojtyła wyjeżdża na teologiczne studia do Rzymu.
 • lato 1947 – Wojtyła zwiedza Francję, Belgię i Holandię.
 • czerwiec 1948 – Karol Wojtyła kończy doktorat.
 • 15 czerwca 1948 – ksiądz Karol Wojtyła wraca do Polski po studiach w Rzymie.
 • 28 lipca 1948 – Wojtyła przybywa do Niegowici, pierwszej przydzielonej mu parafii.
 • 26 grudnia 1948 – wydział Teologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego nadaje Wojtyle stopień doktora.
 • 6 marca 1949 – Karol Wojtyła publikuje w „Tygodniku Powszechnym” swój pierwszy artykuł, o francuskim ruchu księży-robotników.
 • 17 marca 1949 – ksiądz Wojtyła zostaje przydzielony do parafii św. Floriana w Krakowie w celu zorganizowania duszpasterstwa akademickiego.
 • zima 1949-1950 – Wojtyła organizuje kursy dla narzeczonych i kończy dramat „Brat naszego Boga”.
 • 7 maja 1950 – cykl poetycki Wojtyły „Pieśń o blasku wody” zostaje opublikowany pod pseudonimem w „Tygodniku Powszechnym”.
 • 2 lutego 1951 – zaczyna się formować Rodzinka, grupa studentów pozostająca pod opieką księdza Wojtyły, nazywanego Wujkiem.
 • 4 maja 1951 – studencki „chórek” Wojtyły śpiewa po raz pierwszy gregoriańską Missa de Angelis.
 • sierpień 1953 – swoje pierwszą wędrówkę górską i pierwszą wyprawę kajakową odbywa środowisko księdza Wojtyły.
 • październik 1953 – Wojtyła rozpoczyna wykłady z etyki społecznej na Uniwersytecie Jagiellońskim.
 • styczeń 1954 – wydział Teologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego zatwierdza habilitację dr Karola Wojtyły.
 • 12 października 1954 – ksiądz Wojtyła zostaje zatrudniony na Wydziale Filozoficznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (KUL).
 • rok akademicki 1954-1955 – Wojtyła prowadzi na KUL-u wykłady na temat „Akt i przeżycie etyczne”.
 • 28-30 maja 1955 – Karol Wojtyła uczestniczy w międzynarodowym spływie kajakowym na Dunajcu.
 • rok akademicki 1955/1957 – wykłady Wojtyły na KUL-u „Dobro i wartość”.
 • 5-10 marca 1956 – ksiądz Wojtyła głosi u św. Floriana w Krakowie doroczne rekolekcje akademickie.
 • rok akademicki 1956/1957 – wykłady Wojtyły na KUL-u na temat „Zagadnienia normy i szczęścia”.
 • rok akademicki 1957/1958 – wykłady Wojtyły koncentrują się wokół etyki seksualnej i są kontynuowane w roku akademickim 1958-1959.
 • listopad 1957 – poetycki cykl Wojtyły ‘Kamieniołom” opublikowany pod pseudonimem w „Znaku”.
 • 23 marca 1958 – poetycki cykl Wojtyły „Profile Cyrenejczyka” opublikowany pod pseudonimem w „Tygodniku Powszechnym.”
 • 4 lipca 1958 – ksiądz Karol Wojtyła zostaje mianowany przez papieża Piusa XII biskupem pomocniczym archidiecezji krakowskiej.
 • 24 grudnia 1959 – biskup Wojtyła odprawia pierwsza pasterkę na otwartym powietrzu w Nowej Hucie.
 • 30 grudnia 1959 – Wojtyła pisemnie przedstawia komisji przygotowującej Vaticanum Secundum tekst o kryzysie humanizmu.
 • rok 1960 – wydawnictwo KUL-u publikuje książkę Karola Wojtyły „Miłość i odpowiedzialność”.
 • rok akademicki 1960-1961 - ostatnie wykłady Wojtyły traktują o metodologii etyki.
 • grudzień 1960 – sztukę Karola Wojtyły „Przed sklepem jubilera” publikuje pod pseudonimem „Znak”.
 • 16 lipca 1962 – biskup Wojtyła zostaje wybrany na wikariusza kapitulnego, tymczasowego administratora archidiecezji krakowskiej.
 • 11 października 1962 – II Sobór Watykański zostaje otwarty.
 • 3 czerwca 1963 – umiera Jan XXIII, a 21 czerwca jego miejsce zajmuje papież Paweł VI.
 • listopad 1963 – cykl poetycki Wojtyły o Vaticanum Secundum, zostaje opublikowany pod pseudonimem w „Znaku”.
 • 5-15 grudnia 1963 – Wojtyła odwiedza Ziemię Świętą.
 • 30 grudnia 1963 – Karol Wojtyła zostaje przez papieża Pawła VI mianowany arcybiskupem krakowskim.
 • 8 marca 1964 – Karol Wojtyła zostaje wprowadzony na urząd arcybiskupa Krakowa.
 • maj 1964 – esej Wojtyły „Rozważania o ojcostwie” opublikowany pod pseudonimem w „Znaku”.
 • 21 października 1964 – Wojtyła wypowiada się na Soborze na temat dialogu Kościoła ze światem współczesnym.
 • 8 grudnia 1964 – Wojtyła wygłasza w kościele Mariackim jedno z wielu swoich sprawozdań dla mieszkańców Krakowa na temat Soboru.
 • styczeń-kwiecień 1965 – Arcybiskup Wojtyła pracuje w podkomisji przygotowującej soborowy dokument „O Kościele w świecie współczesnym”
 • 7 maja 1965 - arcybiskup Wojtyła ustanawia doroczny archidiecezjalny Dzień Chorych.
 • czerwiec 1965 – cykl poetycki Wojtyły „Wędrówka do miejsc świętych” opublikowany pod pseudonimem w „Znaku”.
 • 28 września 1965 – Wojtyła przemawia na Soborze na temat chrześcijańskiego rozumienia świata i o problemie współczesnego ateizmu.
 • 18 listopada 1965 – ogłoszenie orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich „Przebaczmy i prośmy o przebaczenie”. Książka „Osoba i czyn” Wojtyły zostaje wydana przez Polskie Towarzystwo Teologiczne.
 • 28 czerwca 1967 – Karol Wojtyła zostaje kreowanym kardynałem przez papieża Pawła VI.
 • 31 sierpnia 1967 – komunistyczne władze Polski zamykają Teatr Rapsodyczny.
 • 14 października 1967 – kardynał Wojtyła inauguruje prace ziemne pod budowę kościoła Arka Pana w Nowej Hucie.
 • sierpień-wrzesień 1969 – kardynał Wojtyła podróżuje po Kanadzie i Stanach Zjednoczonych.
 • jesień 1969 – Wojtyła powołuje archidiecezjalny instytut Teologii Rodziny.
 • 24 grudnia 1971 – kardynał Wojtyła odprawia swoją pierwszą pasterkę na otwartym powietrzu w Nowej Hucie-Mistrzejowicach.
 • 16 sierpnia 1972 – kardynał Wojtyła odprawia mszę świętą w obozowisku na Błyszczu, „górze Tabor” ruchu oazowego.
 • luty 1973 – Wojtyła reprezentuje polski Kościół na Międzynarodowym Kongresie Eucharystycznym w Melberune w Australii.
 • 16 kwietnia 1974 – kardynał rzuca wyzwanie czechosłowackim władzom komunistycznym wygłaszając przemówienie na pogrzebie kadr. Stefana Trochty w Litomierzycach.
 • maj 1975 – cykl poetycki Wojtyły „Rozważanie o śmierci” opublikowany pod pseudonimem w „Znaku”.
 • 7-13 marca 1976 – kardynał Wojtyła głosi rekolekcje wielkopostne dla papieża Pawła VI i Kurii Rzymskiej.
 • 15 maja 1977 – kardynał Wojtyła konsekruje kościół Arka Pana w Nowej Hucie.
 • 25 maja 1978 – kardynał Wojtyła broni podstawowych praw człowieka w obecności kilkudziesięciu tysięcy wiernych podczas dorocznej krakowskiej procesji Bożego Ciała.
 • 6 sierpnia 1978 – Paweł VI umiera w Castel Gandolfo i 12 sierpnia zostaje pochowany w podziemiach Bazyliki św. Piotra.
 • 26 sierpnia 1978 – kolegium kardynalskie wybiera na papieża kardynała Albino Lucianiego, który przybiera imię Jan Paweł I.
 • 28 września 1978 – kardynał Karol Wojtyła świętuje z przyjaciółmi dwudziestolecie biskupstwa.
 • 28-29 września 1978 – tej nocy umiera Jan Paweł I.
 • 30 września – 2 października 1978 – kardynał Wojtyła pisze swój ostatni wiersz „Stanisław”.
 • 8 października 1978 – Karol Wojtyła wygłasza kazanie podczas mszy za Jana Pawła I w Rzymie, podkreślając iż miłość do Chrystusa to najważniejszy wymóg stawiany papieżowi.
 • 14 października 1978 – rozpoczyna się kolejne konklawe.
 • 16 października 1978 – Karol Wojtyła zostaje wybrany na papieża, przybiera imię Jan Paweł II.
 • 22 października 1978 – papież Jan Paweł II uroczyście inauguruje swój pontyfikat.
 • 12 listopada 1978 – papież Jan Paweł II obejmuje we władanie swoją rzymską katedrę, bazylikę św. Jana na Loteranie.
 • 29 grudnia 1978 – mianuje Franciszka Macharskiego swoim następcą w archidiecezji krakowskiej.
 • 4 marca 1979 – pierwsza encyklika Jana Pawła II „Redemptor hominis”.
 • 2-10 czerwca 1979 – pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Polski.
 • 30 listopada 1980 – druga encyklika Jana Pawła II „Dives in misericordia”.
 • 13 maja 1981 – papież Jan Paweł II zostaje postrzelony na placu św. Piotra przez Mehmeta Ali Agcę.
 • 28 maja 1981 – w Warszawie umiera kardynał Stefan Wyszyński, prymas Polski.
 • 3 czerwca 1981 – Jan Paweł II powraca do Watykanu z kliniki Gemelli.
 • 20 czerwca 1981 – Jan Paweł II wraca do kliniki z powodu infekcji wirusowej.
 • 7 lipca 1981 – Józef Glemp zostaje prymasem Polski.
 • 14 sierpnia 1981 – Jan Paweł II opuszcza klinikę Gemelli i udaje się na rekonwalescencję do Castel Gandolfo.
 • 14 września 1981 – „Laborem exercens”, pierwsza społeczna encyklika Jana Pawła II.
 • 16-23 czerwca 1983 – druga pielgrzymka Jana Pawła II do Polski.
 • 27 grudnia 1983 – Jan Paweł II odwiedza Mehmeta Ali Agcę w rzymski więzieniu Rebibbia.
 • 2 czerwca 1985 – „Slavorum apostoli” czwarta encyklika Jana Pawła II.
 • 18 maja 1986 – „Dominum et Vivificantem”, piąta encyklika Jan Pawła II.
 • 25 marca 1987 – „Redemptoris Mater”, szósta encyklika Jana Pawła II.
 • 8-14 czerwca 1987 – trzecia papieska pielgrzymka do Polski.
 • 30 grudnia 1987 – „Sollicitudo rei socialis”, druga społeczna encyklika Jana Pawła II.
 • 7 grudnia 1990 – Zostaje podpisana ósma encyklika Jana Pawła II „Redemptoris missio” (zaprezentowana publicznie 22 stycznia 1991 roku).
 • maj 1991 – ogłoszona zostaje trzecia społeczna encyklika Jana Pawła II „Centesimus annus”
 • 1-9 czerwca;13-15 sierpnia 1991 – czwarta, dwuczęściowa wizyta duszpasterska w
  Polsce.
 • 15 lipca 1992 – Jan Paweł II przechodzi operację usunięcia łagodnego guza jelita.
 • 7 grudnia 1992 – publiczna prezentacja Katechizmu Kościoła Katolickiego.
 • 5 października 1993 – ogłoszona zostaje dziesiąta encyklika Jana Pawła II „Veritatis splendor”.
 • 11 listopada 1993 – papież potyka się i doznaje zwichnięcia stawu barkowego.
 • 28 kwietnia 1994 – Jan Paweł II upada i łamie kość udową; 29 kwietnia przechodzi zabieg wszczepienia sztucznego stawu biodrowego.
 • 19 października 1994 – opublikowana zostaje książka Jana Pawła II „Przekroczyć próg nadziei”.
 • 25 marca 1995 – ukazuje się „Evangelium vitae”, jedenasta encyklika Jana Pawła II.
 • 20-22 maja 1995 – pielgrzymka Jana Pawła II do Czech, podczas której odwiedził Polskę (22 maja).
 • 25 maja 1995 – „Ut unum sint”, pierwsza papieska encyklika na temat ekumenizmu.
 • 8 października 1996 – w klinice Gemelli Jan Paweł II przechodzi operację usunięcia wyrostka robaczkowego.
 • maj-czerwiec 1997 – piąta pielgrzymka Jana Pawła II do Polski.
 • 15 października 1998 – publiczna prezentacja trzynastej encykliki Jana Pawła II „Fides et ratio”.
 • 5-17 czerwca 1999 – szósta pielgrzymka Jana Pawła II do Polski.
 • 24-25 grudnia 1999 – w Wigilię o północy Jan Paweł II otwiera Drzwi Święte w Bazylice św. Piotra, uroczyście inaugurując Wielki Jubileusz Roku 2000.
 • luty 2000 – „Pielgrzymka duchowa” do Ur, ojczyzny Abrahama i na górę Synaj.
 • 16-19 sierpnia 2002 – siódma pielgrzymka do Polski.
 • wrzesień 2002 – w czasie pobytu w Castel Gandolfo powstaje „Tryptyk Rzymski: medytacja”, opublikowany wiosną 2003 roku.
 • 17 kwietnia 2003 – ogłasza nową encyklikę „Ecclesia de Eucharistia”.
 • 31 stycznia/1 lutego 2005 – nocą Jan Paweł II zostaje przewieziony do kliniki Gemelli.
 • Watykan podaje wiadomość, że papież zachorował na grypę.
 • 2 kwietnia 2005 – godzina 21:37 Jan Paweł II nie żyje.

Na podstawie http://www.dominmeble.pl/PGJ/papa/zycie.pdf. Aneta Kozioł

Fot. K.Orłowska, UG Chełmża 

Na zdj.: Pamiątkowa tablica na kamieniu znajduje się w Miejscu Pamięci Kopiec "Ziemia Polaków" w Kończewicach

 • urodziny papieża (5)

GMINA CHEŁMŻA - INICJATYWY UPAMIETNIAJĄCE JPII

DĄB PAPIESKI w Kiełbasinie -  na terenie miejscowej parafii ( w pobliżu plebanii) rośnie od 14 lat papieski dąb. Posadzony został 2006 r. dokładnie w pierwszą rocznicę pogrzebu Jana Pawła II. Wyhodowany został on z nasion najstarszego polskiego dębu szypułkowego, 700-letniego Chrobrego. Podczas pielgrzymki leśników do Watykanu nasiona poświęcił papież Jan Paweł II. Z żołędzi w stacji hodowlanej w Rudach Raciborskich leśnicy uzyskali piękne zdrowe sadzonki. I tak oto młode dęby zostały wysadzone na terenie całego kraju. Nadleśnictwa otrzymały po jednym drzewku, a dyrekcje regionalne lasów jeszcze po trzy. W Kiełbasinie spotkali się leśnicy z Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń. Gospodarzem wówczas uroczystości posadzenie dębu był już śp. ks. Roman Cieszyński, proboszcz miejscowej parafii, a jednocześnie duszpasterz leśników Regionalnej Dyrekcji Lasów w Toruniu. Papieski dąb posadzono między zabytkowym kościołem, cmentarzem i plebanią. Obecnie to już całkiem okazałe drzewo, a obok na obelisku kamiennym znajduje się pamiątkowa tablica z tego wydarzenia.

TABLICA PAMIĄTKOWA w Miejscu Pamięci „KOPIEC ZIEMIA POLAKÓW” w Kończewicach
Tablica ufundowana została w hołdzie Janowi Pawłowi II przez Mieszkańców Gminy i Miasta Chełmża, a jej poświęcenie miało miejsce 11 listopada 2008 r.

PATRON GIMNAZJUM  w Pluskowęsach
Imię Jana Pawła II nosiło przez 11 lat swojego istnienia gimnazjum gminne w Pluskowęsach. Tablica pamiątkowa  poświęcona patronowi znajduje się na terenie szkoły ( główny budynek szkolny).

KOŚCIÓŁ FILIALNY  IM. JANA PAWŁA II w Kończewicach, PARAFIA Nawra
Konsekracja kościoła filialnego pw. św. Jana Pawła II w Kończewicach odbyła się 4 czerwca 2016 roku. Uroczysta Msza św. odprawiona została pod przewodnictwem bp. Andrzeja Suskiego.


RELIKWIE ŚW. JANA PAWŁA - KOŚCIÓŁ FILIALNY  IM. JANA PAWŁA II w Kończewicach, PARAFIA Nawra
Pierwszą rocznicę konsekracji kościoła filialnego  w Kończewicach, przypadającą 4 czerwca 2017 roku uświetnił  uroczysty akt wprowadzenia relikwii św. Jana Pawła II do świątyni w obecności biskup diecezji toruńskiej ks. Andrzeja Suskiego. Relikwie to cenny dar dla miejscowej parafii i parafian.


KRZYŻ MISYJNY w Nawrze – Izabeli
Krzyżem przydrożnym mieszkańcy Izabeli upamiętnili pierwszą wizytę Papieża Jana Pawła II w Polsce w 1979 roku. Odprawiane są przy nim nabożeństwa majowe.

 

Opr. Katarzyna Orłowska, UG Chełmża

 

Menu w stopce

 • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

Godziny urzędowania:

poniedziałek  od 7.00 -  do 15.00
wtorek           od 7.00 -  do 16.00
środa             od 7.00 -  do 15.00
czwartek        od 7.00 -  do 15.00
piątek            od 7.00 -  do 14.00

Kasa zamykana jest jedną godzinę wcześniej.

Stopka