Urząd Gminy Chełmża

Co nowego?

2019.02.20 ZEBRANIA I PO ZEBRANIACH

ZEBRANIA I PO ZEBRANIACH

         Tegoroczne wybory Sołtysów i członków Rad Sołeckich w 28 sołectwach gminy za nami. Znamy wyniki wyborów na pięcioletnią kadencję 2019 - 2024. Zabrania wyborcze w sołectwach przebiegły bez zakłóceń, choć niektóre z nich budziły spore emocje wśród mieszkańców danych sołectw. Najwyższą Frekwencję odnotowały małe sołectwa, w tym Windak – 57,89% i Bogusławki – 39,47%. Z kolei najniższą frekwencję odnotowano w sołectwie Skąpe – 8,42% i Nowa Chełmża – 8,87%.      

Czytaj więcej (ZEBRANIA I PO ZEBRANIACH)

2019.02.19 UWAGA KGW - WAŻNY KOMUNIKAT !

UWAGA KGW - WAŻNY KOMUNIKAT !

Komunikat Ministerstwa Finansów z dnia 1 lutego br. w sprawie składania przez zarejestrowane Koła Gospodyń Wiejskich zeznania podatkowego CIT8.

          Ministerstwo Finansów przypomina, że KGW powstałe na mocy ustawy o KGW (tj. po dniu 28 listopada 2018 r.) mogą skorzystać z prawa do wydłużenia roku podatkowego przewidzianego w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. W związku z tym, zgodnie z art. 8 ust. 2a ustawy o CIT pierwszy rok podatkowy KGW może zakończyć się 31 grudnia 2019 r. (o ile będą one kontynuować działalność).

 

 

Czytaj więcej (UWAGA KGW - WAŻNY KOMUNIKAT !)

2019.02.19 KONKURS "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne"

        Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVII Ogólnokrajowym Konkursie "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne". Konkurs ten, to jedno z wielu działań prewencyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwach rolnych.

Czytaj więcej (KONKURS "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne")

2019.02.18 Dofinansowanie utyzlizacji azbestu

Dofinansowanie utyzlizacji azbestu

          Gmina Chełmża będzie ubiegać się o przyznanie dofinansowania w ramach Programu Priorytetowego AZBEST 2019. Dotacja będzie pochodziła z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (dalej Fundusz). Dofinansowanie obejmować będzie demontaż,  transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest. Wysokość dotacji  w związku z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest wynosić będzie 50 % kosztów kwalifikowanych, pozostałe 50 % kosztów stanowią środki własne wnioskodawcy. W przypadku odmowy udzielenia dotacji przez Fundusz dotacje nie będą udzielane ze środków budżetu Gminy.

Czytaj więcej (Dofinansowanie utyzlizacji azbestu)

2019.02.18 Ograniczone przyjmowanie wniosków

Ograniczone przyjmowanie wniosków

          Informujemy, że w dniu dzisiejszym 18.02.br. Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych jest nieczynne w związku z obowiązkowym szkoleniem pracowników. Wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przyjmowane są w sekretariacie pok. nr 19 (I piętro).

Czytaj więcej (Ograniczone przyjmowanie wniosków)

2019.02.18 SOŁTYSI WYBRANI - STARZY I NOWI

SOŁTYSI WYBRANI - STARZY I NOWI

           Zakończył się  cykl 28 zebrań związanych z wyborami Sołtysów i Rad Sołeckich w sołectwach na terenie gminy. Zebrania odbyły się we wszystkich sołectwach i cieszyły się dużym zainteresowaniem. W siedmiu sołectwach  urząd sołtysa mieszkańcy powierzyli nowym kandydatom. Wśród 28 sołtysów Gminy Chełmża sprawujących  tę funkcję, połowa to kobiety.

Czytaj więcej (SOŁTYSI WYBRANI - STARZY I NOWI)

Banery

100 lecie
konsulatacja społeczne
Inwestycje

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.