Urząd Gminy Chełmża

Co nowego?

2019.02.22 ORGANIZACJE! DLA WAS PROGRAM DZIAŁAJ LOKALNIE!

ORGANIZACJE! DLA WAS PROGRAM DZIAŁAJ LOKALNIE!

           Już po raz czwarty program Działaj Lokalnie wesprze projekty mieszkańców naszej gminy, które inicjują do wspólnego działania. Termin składania wniosków „ CZERWIEC 2019”. Składanie wniosków poprzedzą wcześniej spotkania informacyjne dotyczące zasad aplikowania. Dlatego już teraz zachęcamy organizacje  i grupy nieformalne z gminy do  udziału w programie. Liczą się dobre pomysły i chęci do wspólnego i lokalnego działania.

Czytaj więcej (ORGANIZACJE! DLA WAS PROGRAM DZIAŁAJ LOKALNIE!)

2019.02.20 ZEBRANIA I PO ZEBRANIACH

ZEBRANIA I PO ZEBRANIACH

         Tegoroczne wybory Sołtysów i członków Rad Sołeckich w 28 sołectwach gminy za nami. Znamy wyniki wyborów na pięcioletnią kadencję 2019 - 2024. Zabrania wyborcze w sołectwach przebiegły bez zakłóceń, choć niektóre z nich budziły spore emocje wśród mieszkańców danych sołectw. Najwyższą Frekwencję odnotowały małe sołectwa, w tym Windak – 57,89% i Bogusławki – 39,47%. Z kolei najniższą frekwencję odnotowano w sołectwie Skąpe – 8,42% i Nowa Chełmża – 8,87%.      

Czytaj więcej (ZEBRANIA I PO ZEBRANIACH)

2019.02.19 UWAGA KGW - WAŻNY KOMUNIKAT !

UWAGA KGW - WAŻNY KOMUNIKAT !

Komunikat Ministerstwa Finansów z dnia 1 lutego br. w sprawie składania przez zarejestrowane Koła Gospodyń Wiejskich zeznania podatkowego CIT8.

          Ministerstwo Finansów przypomina, że KGW powstałe na mocy ustawy o KGW (tj. po dniu 28 listopada 2018 r.) mogą skorzystać z prawa do wydłużenia roku podatkowego przewidzianego w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. W związku z tym, zgodnie z art. 8 ust. 2a ustawy o CIT pierwszy rok podatkowy KGW może zakończyć się 31 grudnia 2019 r. (o ile będą one kontynuować działalność).

 

 

Czytaj więcej (UWAGA KGW - WAŻNY KOMUNIKAT !)

2019.02.19 KONKURS "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne"

        Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVII Ogólnokrajowym Konkursie "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne". Konkurs ten, to jedno z wielu działań prewencyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwach rolnych.

Czytaj więcej (KONKURS "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne")

2019.02.18 Dofinansowanie utyzlizacji azbestu

Dofinansowanie utyzlizacji azbestu

          Gmina Chełmża będzie ubiegać się o przyznanie dofinansowania w ramach Programu Priorytetowego AZBEST 2019. Dotacja będzie pochodziła z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (dalej Fundusz). Dofinansowanie obejmować będzie demontaż,  transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest. Wysokość dotacji  w związku z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest wynosić będzie 50 % kosztów kwalifikowanych, pozostałe 50 % kosztów stanowią środki własne wnioskodawcy. W przypadku odmowy udzielenia dotacji przez Fundusz dotacje nie będą udzielane ze środków budżetu Gminy.

Czytaj więcej (Dofinansowanie utyzlizacji azbestu)

2019.02.18 Ograniczone przyjmowanie wniosków

Ograniczone przyjmowanie wniosków

          Informujemy, że w dniu dzisiejszym 18.02.br. Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych jest nieczynne w związku z obowiązkowym szkoleniem pracowników. Wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przyjmowane są w sekretariacie pok. nr 19 (I piętro).

Czytaj więcej (Ograniczone przyjmowanie wniosków)

Banery

100 lecie
konsulatacja społeczne
Inwestycje

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.