• Gmina Chełmża
 • Gmina Chełmża
 • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

 • OFOP_obywatelski_monitoring_funduszyUE

OBYWATELSKI MONITORING FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Do Polski już wkrótce powinno trafić ponad 76 mld. euro z budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych (OFOP) apeluje do organizacji w całym kraju o mobilizację do włączenia się w pracę komitetów monitorujących programy finansowane z funduszy europejskich. Wyłonienie organizacji pozarządowych do komitetów monitorujących zgodnie z regulacjami musi się odbyć w transparentnej procedurze niezależnie od władz krajowych i regionalnych oraz ich organów doradczych.

 • RAZEM_DLA_UKRAINY-1024x1024

SOLIDARNI Z UKRAINĄ

Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w trybie obiegowym zdecydowała się na przekazanie do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów danych czterech osób stanowiących zespół koordynujący. Rolą zespołu koordynującego jest ścisła współpraca z wojewodą i jego służbami oraz z samorządem, by jak najlepiej i najskuteczniej wspierać i organizować działania prowadzone przez organizacje na poziomie lokalnym.

 • -

UWAGA ORGANIZACJE - BĘDĄ DOTACJE

            Ośrodek Działaj Lokalnie w Lisewie rusza z cyklem spotkań informacyjnych dotyczących pozyskania dofinansowania na lokalne projekty. Spotkanie dla organizacji społecznych ( stowarzyszeń, klubów sportowych, OSP, KGW i pozostałych organizacji nieformalnych) odbędzie się już 16 maja br. Zainteresowane organizacje zapraszamy do udziału w spotkaniu.

 • -

Bezpłatne szkolenia dla organizacji działających na wsi

          Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich oraz Fundacja Fundusz Współpracy zapraszają organizacje pozarządowe działające na obszarach wiejskich i/lub w małych miastach do udziału w projekcie „Organizacje wiejskie w procesie stanowienia prawa”. Termin i miejsce szkolenia: województwo kujawsko-pomorskie, 21-22.05.2018r., Brzoza.

 • -

SZKOLENIE DLA KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH

         Koła Gospodyń Wiejskich z naszego województwa  mogą wziąć udział w operacji „Lokalnie, regionalnie i tradycyjnie - wiem co zjem", realizowanej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w partnerstwie z Polską Izbą Produktu Regionalnego i Tradycyjnego. Dla uczestniczek operacji, w tym  z kujawsko-pomorskiego przewidziane jest dwudniowe, bezpłatne szkolenie wraz z warsztatem kulinarnym w Centrum Współpracy Międzynarodowej w Międzyzdrojach w następującym terminie: 12-13.06.2018 r.  (12 osób). Termin zgłoszeń upływa dnia 24 kwietnia br.

 • -

RODZYNKI Z POZARZĄDÓWKI XI EDYCJA 2018

          Ruszyła kolejna edycja konkursu o  nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje pozarządowe pn. "Rodzynki z pozarządówki". To już jedenasta edycja tego jakże ważnego dla NGO-sów w regionie konkursu.  Termin na składanie wniosków aplikacyjnych ustalony został na dzień 20 marca 2018 r.

 • -

KONKURSY DLA ORGANIZACJI

       W związku z ogłoszeniem przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego otwartych konkursów ofert na zadania publiczne realizowane w latach 2018-2020 zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisjach konkursowych dotyczących otwartych konkursów ofert ogłaszanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Kandydatury do pracy w komisjach powinny zostać zgłoszone do dnia 15 stycznia 2018 r. do Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na formularzu (w załączeniu). Formularze prosimy przesłać pocztą elektroniczną lub tradycyjną (dane adresowe podane są w formularzu).

 • -

DORADZTWO DLA NGO I LIDERÓW SPOŁECZNYCH

         Organizacje pozarządowe oraz liderzy społeczni mogą udać się  na bezpłatne, indywidualne doradztwo prawne. Ostatnie w tym roku spotkania zaplanowano na 5 grudnia i 12 grudnia 2017 r.

 • -

SZKOLENIE 16.11.2017' - rozliczamy projekt

         Koniec roku, to czas sprawozdań, w tym projektowych. Czy wiesz jak rozliczyć z sukcesem dotację w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie? W tym roku po raz pierwszy rozliczany jest wkład własny w postaci rzeczowej, wiesz jak udokumentować ? Toruńskie Stowarzyszenie Aktywności Społecznej (TSAS) –  zaprasza przedstawicieli i przedstawicielki organizacji pozarządowych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego na szkolenie doskonalące sposoby monitorowania i ewaluacji zadań publicznych niezbędne do przygotowania i wypełnienia sprawozdania w generatorze , które odbędzie się 16 listopada 2017 r, w Bydgoszczy.

 • -

ORGANIZACJO - skorzystaj z darmowego doradztwa

    Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz osoby fizyczne chcące założyć fundację lub stowarzyszenie na bezpłatne doradztwo prawne, księgowo - podatkowe, marketingowe, osobowe. Spotkanie z doradcami odbędzie się w dniu 25 maja br. ( czwartek) w siedzibie Lokalnej Grupy Działania "Ziemia Gotyku" - Brąchnówko 18 w godzinach 14.00 - 18.00.

 • -

Zmiany w ustawie – Prawo o stowarzyszeniach

         Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.2015r. poz.1393) jest jednym z podstawowych aktów prawnych regulujących aktywność społeczną. Z uwagi na zmiany społeczne, w tym w sposobie działania, oczekiwaniach i strukturze sektora organizacji pozarządowych w uchwalonej w dniu 25 września 2015 roku ustawie o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw wprowadzono szereg zmian.

 • -

BEZPŁATNE DORADZTWO DLA ORGANIZACJI

         Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu we współpracy z Lokalną Grupą Działania Ziemia Gotyku zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz osoby fizyczne chcące założyć fundację lub stowarzyszenie na bezpłatne doradztwo prawne, księgowo-podatkowe, marketingowe, osobowe. Spotkanie z doradcami odbędzie się w dniu 25.05.2017 r. (czwartek) w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Gotyku” - Brąchnówko 18 w godzinach od 14.00 do 18.00.

 • -

DOTACJE DLA NGO w 2017'

           Gmina Chełmża w roku bieżącym zamierza kontynuować  współpracę ze Stowarzyszeniem Kuźnia Inicjatyw Lokalnych w Lisewie w ramach Programu Działaj Lokalnie. Partnerami programu będą gminy: Lisewo, Chełmża, Grudziądz i Wąpielsk. Tak jak w roku minionym organizacje z obszaru Gminy Chełmża po dotacje na swoje pomysły sięgną do Kuźni w Lisewie.

PROGRAM SKONSULTOWANY

           Konsultacjom społecznym poddany został projekt uchwały w sprawie „Programu współpracy Gminy Chełmża z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”. Konsultacje przeprowadzono w terminie od 7 listopada 2016 r. do dnia 14 listopada 2016 r.

 • -

KONSULTACJE PROGRAMU WSPÓŁPRACY NA 2017 r.

           Informujemy, że Wójt Gminy Chełmża wydał zarządzenia w sprawie  przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Chełmża  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami  wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017 r. Termin rozpoczęcia konsultacji – 7 listopada br. Na Państwa opinie czekamy do dnia 14 listopada br.

 • -

ŚRODA Z FUNDUSZAMI - spotkania dla NGO

       Kujawsko-Pomorskie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich zapraszają do udziału w kolejnych spotkaniach informacyjnych z cyklu „Środa z Funduszami”. Najbliższe spotkania będą dotyczyć zasad pozyskania dofinansowania z Funduszy Europejskich 2014-2020.

 • -

FIO 2017' - już wkrótce, czas na przygotowania

       Przygotowania do ogłoszenia konkursu FIO 2017" już zostały rozpoczęte. Ważnym elementem przygotowania konkursu jest zorganizowanie spotkań z potencjalnymi  oferentami, czyli organizacjami zainteresowanymi konkursem. W związku z powyższym Kujawsko - Pomorski Urząd Wojewódzki wspólnie z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej zaprasza przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych z obszaru województwa  na spotkanie z ekspertami Ministerstwa, które odbędzie się w dniu 16 września br. o godz. 10.00 w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 3 ( siedziba Kujawsko-Pom. Urzędu Wojewódzkiego) w sali konferencyjnej. Czas spotkania - ok. 3 godz.

 • -

NGO-sy zadziałają lokalnie ! Już wkrótce

       Znamy już wyniki konkursu grantowego Działaj Lokalnie IX. Realizatorem naboru wniosków była Kuźnia Inicjatyw  Lokalnych w Lisewie. Łącznie do organizacji na realizację lokalnych inicjatyw trafi 32.400 zł. O granty ubiegały się organizacje i grupy nieformalne z obszaru czterech gmin: Chełmża, Grudziądz, Lisewo i Płużnica.

„Wolontariat w akcji” - Konkurs dla NGO

       Organizacje pozarządowe mogą zgłaszać swój udział w konkursie  „Wolontariat w akcji”, którego tematem przewodnim jest jakość współpracy organizacji z wolontariuszami. Do wygrania są trzy nagrody po 1.500,00 zł, a zgłoszenia przyjmujemy do 06 czerwca 2016 roku.

 • -

SPOTKANIA KONSULTACYJNE - zapraszamy

        Zapraszamy na spotkanie  szkoleniowo-konsultacyjne, dotyczące konkursu grantowego „Działaj Lokalnie IX”. O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne z terenu czterech gmin: Lisewo, Chełmża, Grudziądz, Płużnica.

 • -

NGO - wyzwólcie swoją energię

NABÓR WNIOSKÓW

        Organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne mogą składać wnioski w konkursie na małe granty. Nabór będzie trwał od 26 kwietnia do 26 maja 2016 roku. Wnioski składamy wyłącznie on-linie poprzez Generator. Program obejmuje obszar czterech Gmin: Lisewo, Płużnica, Chełmża oraz Grudziądz.

 • -

1 marca - szkolenie dla NGO - sów

      O jakich terminach musi pamiętać organizacja pozarządowa, błędy i wątpliwości w działalności organizacji pozarządowych - to tylko niektóre z zagadnień, które omówione zostaną podczas zaplanowanego już na  najbliższy wtorek 1 marca spotkania informacyjnego  dla organizacji pozarządowych z obszaru Gminy Chełmża. Organizatorem spotkania  jest Wójt Gminy Chełmża p. Jacek Czarnecki. Spotkanie będzie miało miejsce w sali multimedialnej Biblioteki Samorządowej w Zelgnie. 

 • -

O współpracy z NGO w roku 2015'

         W dniu 25 lutego br. Rada Gminy Chełmża zapoznała się i pozytywnie zaopiniowała "Sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Gminy Chełmża z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku   publicznego i  o wolontariacie za 2015 r". Wójt Gminy nie później niż do 31 maja każdego roku ma obowiązek przedłożyć Radzie Gminy oraz opublikować w Biuletynie Informcji Publicznej sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni. 

 • -

Otwarty konkurs ofert dla NGO - Powiat rozpoczął nabór wniosków !

       Zarząd Powiatu Toruńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego. Zadania  związane są  z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2016 przez organizacje pozarządowe i inne podmioty.

 • -

KONKURSY DLA ORGANIZACJI

        Ruszył nabór ofert w 19 ogłoszonych przez Urząd Marszałkowski konkursach na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2016 roku. Planowana suma wsparcia na realizację tego rodzaju przedsięwzięć to ponad 7 milionów złotych. Od tego roku o wsparcie można aplikować za pomocą internetowego generatora wniosków.

 • -

KONKURSY DLA NGO - Powiat sfinansuje zadania publiczne

       Do  16 stycznia 2015 r. do godz. 14.00 (decyduje data stempla pocztowego)  organizacje pozarządowe mogą składać oferty na realizacje zadań publicznych  związanych z realizacja zadań samorządu powiatowego w roku 2015.  Zadania objęte konkursem obejmują obszary: - kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, - upowszechniania kultury fizycznej, - edukacji ekologicznej, - turystyki krajoznawstwa. 

 • -

MARSZAŁEK OGŁOSIŁ KONKURSY DLA POZARZĄDÓWEK

       W roku 2015 ponad 7,5 miliona złotych trafi  do organizacji pozarządowych w województwie  na wykonywanie zleconych zadań publicznych. To o 2,5 miliona złotych więcej niż w mijającym roku. Obecnie trwa nabór ofert w 18 ogłoszonych przez Urząd Marszałkowski konkursach. Ogłoszone konkursy dostępne pod poniżej udostępnionym adresem www.

 

 

 • -

Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych

       W dniu 10 grudnia br. w Starostwie Powiatowym w Toruniu odbyło się  Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych. W spotkaniu uczestniczyły stowarzyszenia i fundacje mające swoją siedzibę na terenie powiatu toruńskiego. Głównym celem spotkania były wybory powiatowego delegata do Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego (SOPWK-P).

 • -

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE - Wszystko o FIO

         Przedstawiciele organizacji pozarządowych moga wziąć udział w spotkaniu  informacyjnym  dotyczącym Programu FIO 2015, które odbędzie się 9 grudnia br. w godzinach od 10.30 do 14.00 w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu (Plac Teatralny 2, sala Patio I piętro). Spotkanie będzie prowadzone przez przedstawiciela Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej oraz przez eksperta oceniającego oferty w ramach programu FIO.

 • -

CISTOR SPS informuje i doradza!

       W CISTORze jeszcze przez miesiąc działa punkt konsultacyjno-doradczy dotyczący pożyczek dla III sektora. Pracownik Punktu jeździ po całym województwie z informacją o możliwości finansowania zwrotnego dla organizacji . 

NABÓR DO KOMISJI KONKURSOWEJ

           Zaprasza się przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Gminy Chełmża do pracy w komisji konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na wybór operatora konkursu na mikrodotacje w ramach regrantingu na realizację w 2016 r. zadania publicznego w zakresie zwiększania inicjatyw lokalnych i aktywizacji mieszkańców Gminy Chełmża. Zgłoszenia udziału w komisji prosimy składać  na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszej informacji w terminie od 16.05.2016 r. do  dnia 30.05.2016 r. do godz. 15.00 w Sekretariacie UG Chełmża (pokój nr 18). Skan zgłoszenia w w/w terminie można także przekazywać pocztą elektroniczną na e-maila:info@gminachelmza.pl

POŻYCZKI DLA NGO

       W Punkcie Konsultacyjno-Doradczym działającym w CISTORze uzyskacie Państwo informację o możliwości finansowania zwrotnego podmiotów ekonomii społecznej z województwa kujawsko-pomorskiego, a także otrzymacie pomoc w wypełnianiu dokumentów pożyczkowych. Szczegółowe informacje oraz pomoc przy wypełnianiu dokumentów uzyskają Państwo w Punkcie Konsultacyjno-Doradczym.Projekt „Punkt Konsultacyjno–Doradczy – pożyczki dla III sektora” współfinansowany jest ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 • -

        Masz pomysł na ciekawe wydarzenie? Chcesz wspólnie z sąsiadami lub znajomymi zrobić coś na rzecz otoczenia? Działasz w młodej organizacji pozarządowej, która chce się rozwijać? Zgłoś się po mikrodotację!
        Ośrodek TŁOK w ramach projektu „INICJUCJ Z FIO” przyznaje granty do 5 tys. zł dla młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z województwa kujawsko-pomorskiego. Na stronie Tłoka opublikowana jest już dokumentacja konkursowa. Nabór wniosków konkursowych odbędzie się w dn. 16.06.2014 - 16.07.2014.

 

POŻYCZKI I PORĘCZENIA DLA ORGANIZACJI

        Pożyczki dla Podmiotów Ekonomii Społecznej z województwa kujawsko-pomorskiego wciąż dostępne ! Od 01 kwietnia 2014 roku rozpoczął swoją działalność Punkt Konsultacyjno-Doradczy w zakresie pożyczek i poręczeń dla organizacji pozarządowych. Projekt jest współfinansowany ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach zadania publicznego pod nazwą: „Fundusz pożyczkowy szansą dla NGO – prowadzenie punktu konsultacyjno-doradczego”.

Współpraca Gminy Chełmża z organizacjami - Sprawozdanie za 2013 r.

         Gmina Chełmża  realizowała w 2013 r. współpracę z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz Gminy Chełmża i jej mieszkańców w oparciu o „Program współpracy w 2013 r. Gminy Chełmża z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami  wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.  Sprawozdanie z jego realizacji zostało przedłożone Radzie Gminy Chełmża w dniu 11 marca 2014 r.

Najlepsze inicjatywy społeczne nagrodzi Marszałek

        Trwa nabór wniosków do siódmej już edycji konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Rodzynki z pozarządówki” na najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje pozarządowe. Termin składania wniosków upływa z dniem 1 kwietnia 2014 r.
 

Menu w stopce

 • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

piątki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

kasa zamykana jest 30 minut przed zamknięciem Urzędu Gminy

Stopka