• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

  • Clipboard01

Nazwa zadania: Dzienny Domu Seniora + „Przystań Seniora – Pluskowęsy”.

Zadanie jest realizowane w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 (edycja2023),  Moduł I: Utworzenie i wyposażenie ośrodka „Senior+”.

Wartość całkowita zadania wynosi 770.000,00 zł., w tym wartość dofinansowania 356.000,00 zł.

Beneficjent wsparcia: Gmina Chełmża.

Okres realizacji przedsięwzięcia 01-04-31.12.2023 r.

Cel: zmiana sposobu użytkowania i przebudowa części budynki szkoły w m. Pluskowęsy, gm. Chełmża celem utworzenia Dziennego Domu Seniora + „Przystań Seniora – Pluskowęsy”.

W ramach zadania zostaną przeprowadzone niezbędne roboty remontowo-budowlane w części kompleksu budynku szkoły.

Zakres prac obejmuje m.in.:

1)        roboty w zakresie branży remontowo-budowlanej obejmujące m. in. remont istniejących pomieszczeń; wydzielenie pomieszczeń nowych; zamurowanie otworów istniejących; wykonanie nowych otworów drzwiowych; zmiany w stolarce drzwiowej i okiennej;

2)        roboty w zakresie branży sanitarnej, obejmujące m.in. modernizację istniejącej instalacji sanitarnej; wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej,

3)        roboty w zakresie branży elektrycznej obejmujące m. in. modernizację istniejącej instalacji elektrycznej.

W wyniku przeprowadzonych ww. robót powstanie ośrodek senior+ o powierzchni 456 m2. Ośrodek będzie składał się z pomieszczeń o następujących funkcjach: pomieszczenie klubowe,  sala spotkań, pom. wypoczynku, pom. rehabilitacji, pom. personelu, kuchnia, szatnie, łazienka, WC NPS/damski/męski, pom. gospodarcze,  magazyn brudnej pościeli, przedsionek oraz komunikacja.

Ośrodek zostanie również odpowiednio umeblowany oraz wyposażony w sprzęt rehabilitacyjny i agd/rtv.

  • Clipboard01

Menu w stopce

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

Godziny urzędowania:

poniedziałek  od 7.00 -  do 15.00
wtorek           od 7.00 -  do 16.00
środa             od 7.00 -  do 15.00
czwartek        od 7.00 -  do 15.00
piątek            od 7.00 -  do 14.00

Kasa zamykana jest jedną godzinę wcześniej.

Stopka