• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

ATUTY GMINY CHEŁMŻA:

CAŁKOWITE ZWODOCIĄGOWANIE
        Prawie wszyscy mieszkańcy gminy czerpią wodę zarówno dla potrzeb gospodarstw domowych jak i produkcji z sieci gminnego wodociągu, Są one zasilane z trzech głównych  ujęć podziemnych zlokalizowanych w miejscowościach : Dziemiony, Morczyny i Nawra.

* ATRAKCYJNA SIEĆ DRÓG
       Struktura przestrzenna sieci drogowej gminy Chełmża jest dobrze rozwinięta. Najważniejszym elementem tej sieci jest odcinek drogi krajowej międzyregionalnej nr.91, o długości na terenie gminy 11,75 km , liczne drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne, które są sukcesywnie modernizowane. Przez teren Gminy Chełmza przebiega 11 km odcinek autostrady A-1, która w chwili obecnej bezpośrednio  z terenu Gminy  jest niedostępna ( brak węzła Dźwierzno).

* BLISKIE SĄSIEDZTWO MIAST  Chełmży, Torunia, Chełmna, Wąbrzeźna
      Gmina Chełmża jest gminą podmiejską miasta Chełmża. W promieniu 20-30 km zlokalizowany jest Toruń, Chełmno, Wąbrzeźno a w odległości ok. 50 km – Bydgoszcz i Grudziądz.
Bliskość miast zapewnia mieszkańcom gminy dostępność elementów infrastruktury społecznej, kulturalnej oraz miejsc pracy. Jednocześnie taka lokalizacja Gminy sprzyja osadnictwu – migracji mieszkańców miast na tereny podmiejskie.
 

  • Stacja Uzdatniania Wody w Dziemionach.
  • Mapa z przebiegiem autostrady A-1  przez obszar Gminy Chełmża.

Menu w stopce

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

Godziny urzędowania:

poniedziałek  od 7.00 -  do 15.00
wtorek           od 7.00 -  do 16.00
środa             od 7.00 -  do 15.00
czwartek        od 7.00 -  do 15.00
piątek            od 7.00 -  do 14.00

Kasa zamykana jest jedną godzinę wcześniej.

Stopka