• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

Zakończyła się realizacja zadania dofinansowanego  z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg p.n. „Remont drogi gminnej nr 100549 C w m. Głuchowo od km 0+000 do km 0+202”.  

W ramach przebudowy drogi gminnej nr 100549 C w miejscowości  Głuchowo na długości 202 mb, na części drogi zostało wykonane poszerzenie następnie na całości drogi i poszerzenia położona została warstwa ścieralna betonu asfaltowego o gr. 5  c . W trakcie przebudowy drogi zostały zrobione również pobocza z gruzu betonowego o grubości 15 cm oraz tłucznia kamiennego o grubości 5 cm na szer. 0,75 m a także zjazdy do posesji. Nastąpił także montaż urządzeń BRD: progi zwalniające, oznakowanie poziome, oznakowanie pionowe i ustawienie 1 lamp hybrydowych w celu oświetlenia przejścia dla pieszych.

Całkowita wartość zadania: 200.595,96 zł

Dofinansowanie Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 118.748,00 zł

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych „DROBUD” Spółka Jawna Ryszard Szreiber, Krzysztof Szreiber, Daniel Szreiber ul. Głowackiego 20, 87-140 Chełmża.

  • 20230901_091411
  • 20230901_091413
  • 20230901_091609
  • 20230901_130331(0)

Menu w stopce

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

Godziny urzędowania:

poniedziałek  od 7.00 -  do 15.00
wtorek           od 7.00 -  do 16.00
środa             od 7.00 -  do 15.00
czwartek        od 7.00 -  do 15.00
piątek            od 7.00 -  do 14.00

Kasa zamykana jest jedną godzinę wcześniej.

Stopka