• Gmina Chełmża
 • Gmina Chełmża
 • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

Gazociąg wysokiego ciśnienia

Trwają prace projektowe związane z budową gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Gustorzyn-Gardeja, który będzie również przebiegał przez tereny Gminy Chełmża. Inwestorem jest GAZ-SYSTEM SA.

BADANIA DIAGNOSTYCZNE I SZCZEPIENIA

Zapraszamy do udziału w badaniach diagnostycznych oraz szczepieniach przeciw WZW. Wczesne wykrycie choroby prowadzi do jej zahamowania lub całkowitego wyleczenia. Na terenie naszego województwa realizowany jest program „Profilaktyka WZW B i C w województwie kujawsko-pomorskim”.

PROFILAKTYKA DLA SENIORÓW

PROGRAM ZAPOBIEGANIA UPADKOM

Gmina Chełmża w porozumieniu z Urzędem Marszałkowskim rozpoczyna kolejną edycję programu profilaktyki zdrowotnej pn. ,,Program zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim”. Program adresowany jest do osób w wieku od 60 roku życia, głównie mieszkańców Gminy Chełmża.

 • foto POLSKI ŁAD

GMINA Z PROMESĄ - II EDYCJA POLSKIEGO ŁADU

Środki w kwocie ponad 10 mln zł z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” w Gminie Chełmża umożliwią zrealizowanie dwóch dużych inwestycji. Przybędzie infrastruktury drogowej i rekreacyjnej. Promesę na realizację tych zadań od Wicewojewody Kujawsko-Pomorskiego odebrał Wójt Gminy Chełmża Jacek Czarnecki.

ZŁÓŻ DEKLARACJĘ - TERMIN UCIEKA

Przypominamy, że do 30 czerwca br. właściciele lub zarządcy budynków są zobowiązani do złożenia deklaracji dot. źródeł ciepła i źródeł spalania paliw w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Kto musi złożyć deklaracje dotyczącą źródeł ciepła i źródeł spalania paliw? Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację. Po co deklaracja dotyczącą źródeł ciepła i źródeł spalania paliw ? Celem stworzenia centralnej bazy jest poprawa jakości powietrza, likwidacja głównej przyczyny zanieczyszczeń - emisji substancji powodujących smog.

LOSOWANIE ROZSTRZYGNIE O DOFINANSOWANIU

Informujemy, że dnia 14.06.br o godzinie 9:00 w świetlicy wiejskiej w Bielczynach  odbędzie się losowanie w  związku z realizacją dotacji celowej na dofinansowanie zakupu, montażu i uruchomienia nowego źródła ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Chełmża. Zapraszamy na losowanie wszystkie osoby, które złożyły wniosek o przyznanie dotacji.

BĘDZIE NOWA STRATEGIA LGD

Lokalna Grupa Działania ZIEMIA GOTYKU  rozpoczyna  cykl konsultacji w związku z pracami nad nową strategią na okres 2023 - 2027, dzięki której będzie możliwe pozyskiwanie pieniędzy dla obszaru gmin partnerskich.  A jaka będzie  nowa Lokalna Strategia Rozwoju ? Czy zadbamy o czyste środowisko i o dobrą, czystą energię, czy stawimy czoła zjawisku starzenia się, sięgniemy po cyfrowe technologie ? To już zależy od Ciebie, od każdego z nas.

FINAŁ ROZEGRANY - SP ZELGNO Z NAGRODĄ !

W Kończewicach zostały  rozegrane i podsumowane zawody sprawnościowo – pożarnicze „Warto służyć w OSP”. Było gorąco, emocje sięgnęły zenitu. Na finał, który odbył się na kończewickim stadionie,  pracowali zawodnicy tj. uczniowie szkół gminnych, ich nauczyciele opiekunowie i rodzice.

OSP SKĄPE SZYKUJE JUBILEUSZ

Na co dzień gaszą pożary, wspierają lokalnych mieszkańców, uczestniczą w festynach i pokazach, ale również zapisują piękne dzieje swojej działalności na kolejnych kartach historii. Prawie już półtorawiekową historią mogą poszczycić się strażacy ochotnicy z OSP Skąpe.

W Kończewicach zostały  rozegrane i podsumowane zawody sprawnościowo – pożarnicze „Warto służyć w OSP”. Było gorąco, emocje sięgnęły zenitu. Na finał, który odbył się na kończewickim stadionie,  pracowali sami zawodnicy tj. uczniowie szkół gminnych, ich nauczyciele opiekunowie i rodzice. Zawodom towarzyszyły także eliminacje na trenażerach zorganizowane przez UKS Gminy Chełmża ORKAN oraz wystawa fotograficzna, dokumentująca wcześniejsze eliminacje szkolne przed zawodami. GRAND PRIX w klasyfikacji ogólnej wywalczyła sobie Szkoła Podstawowa w Zelgnie. Z kolei nagrodę w konkursie fotograficznym „Warto służyć w OSP” otrzymała Szkoła Podstawowa w Kończewicach. Organizatorem zawodów była Gmina Chełmża, a jednostką koordynującą sam ich przebieg strażacy z OSP Kuczwały. Głównym celem zawodów, była popularyzacja Ochotniczych Straży Pożarnych wśród młodych mieszkańców Gminy Chełmża. Taka forma współpracy młodzież – strażacy, ma zachęcać młodzież do wstępowania w szeregi Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Chełmża. To przy okazji też próba „odmłodzenia” szeregów w poszczególnych jednostkach. Poza tym miło było też popatrzeć, jak całe rodziny spędziły tę jedną z czerwcowych niedziel czynnie, aktywnie, na świeżym powietrzu – podsumowuje Katarzyna Orłowska, insp. ds. promocji UG Chełmża. Nagrodą główną w zawodach była specjalna pamiątkowa statuetka oraz doposażenie placu zabaw w element zabawowy w postaci strażackiego wozu gaśniczego, w miejscowości, w której znajduje się zwycięska szkoła. Nagrodę fundował Wójt Gminy Chełmża Jacek Czarnecki.

DZIEŃ DZIECKA W RYTM MUZYKI

W rytmie znanych i lubianych przebojów muzycznych na trenie zespołu pałacowo - parkowego w Brąchnówku dzieci świętowały swoje tegoroczne święto. Mogły cieszyć się wieloma atrakcjami.

KOLONIE DLA DZIECI - trwają zapisy

Warmińsko – Mazurski Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Olsztynie zaprasza dzieci do wypoczynku na koloniach  w górach – Kościelisko k. Zakopanego. Pierwszy z turnus planowany jest w okresie  02.08.2022- 11.08.2022 w Ośrodku Wypoczynkowo - Rehabilitacyjnym „Harnaś II”. W ofercie: zakwaterowanie z pełnym wyżywieniem, opieka wykwalifikowanej kadry, ciekawe atrakcje, które nie pozwolą dzieciom na  nudę. Płatnicy KRUS zyskują częściową refundację kosztów.

KONKURS - Rękodzielnicze perełki

Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku zaprasza do udziału w organizowanym konkursie "Rękodzielnicze perełki Ziemi Gotyku". Ostateczny termin dostarczenia prac upływa 30.09.br. Konkursu ma promować  lokalne zasoby kulturowe, historyczne lub przyrodnicze obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Ziemi Gotyku. Konkurs skierowany jest do mieszkańców obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju Ziemi Gotyku tj Miasta Chełmża i gmin Chełmża, Łubianka, Łysomice, Papowo Biskupie, w trzech kategoriach wiekowych: 10-13 lat, 14-17 lat, dorośli od 18 roku życia. W konkursie udział mogą brać wyłącznie prace indywidualne. Nadesłane na konkurs prace oceni Komisja Konkursowa powołana przez organizatora. W każdej z kategorii przewidziano nagrody o wartości: I m. - 400 zł, II m. - 300 zł i III m. - 200 zł.

REKRUTACJA DZIECI DO PUNKTU OPIEKI DZIENNEJ ROZPOCZĘTA

Od 1 do 30 czerwca br. potrwa rekrutacja dzieci w wieku do 3 lat do Gminnego Punktu Opieki Dziennej w Zelgnie. Dzieci zakwalifikowane zostaną objęte opieką u dziennego opiekuna od dnia 01.09.br. Funkcjonowanie Gminnego Punktu Opieki Dziennej w Zelgnie przewiduje się tylko w przypadku zrekrutowania odpowiedniej liczby dzieci.

Z OKAZJI DNIA DZIECKA

Dzisiaj 1 czerwca obchodzimy Dzień Dziecka – święto maluchów, jak i nieco starszych, już nastoletnich pociech. Życzenia z okazji Dnia Dziecka są o wiele ważniejsze niż prezenty i inne atrakcje, jakie zwykle przygotowujemy na 1 czerwca. To właśnie słowa życzeń mają moc, wskazują drogę, dodają otuchy i wyrażają zadowolenie dorosłych. Stąd też i nasze życzenia kierowane do wszystkich dzieci w Gminie Chełmża.

WYSTARTUJE WYŚCIG

28 maja ( sobota) Uczniowski Klub Sportowy Gminy Chełmża ORKAN będzie  organizatorem już V Wyścigu Kolarskiego o Puchar Wójta Gminy Chełmża. Głównym celem wyścigu jest popularyzacja kolarstwa wśród dzieci i młodzieży, promocja walorów turystycznych Gminy Chełmża oraz aktywne spędzanie wolnego czasu.

BITWA REGIONÓW - ZGŁOSZENIA DO 31.05.

Trwa przyjmowanie zgłoszeń do tegorocznej edycji konkursu kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich „Bitwa Regionów”. Organizatorami są Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Konkurs dedykowany jest Kołom Gospodyń Wiejskich oraz stowarzyszeniom skupiającym kobiety z terenów wiejskich. Przedsięwzięcie pomaga także w realizacji ich celów statutowych.

ZADZIAŁAJ LOKALNIE - ZŁÓŻ WNIOSEK

Trwa nabór wniosków w konkursie grantowym 2022' prowadzonym przez Ośrodek Działaj Lokalnie w Lisewie. Grupy nieformalne, instytucje gminne, organizacje pozarządowe mogą otrzymać do 6 000 zł na działania na rzecz dobra wspólnego. Tegoroczna łączna pula na granty to 55 tys. zł,  w tym  Samorząd Gminy Chełmża przeznaczył 11 tys. zł.  W konkursie mogą wziąć udział te organizacje i instytucje oraz grupy, które spełniają łącznie poniższe warunki: mają siedzibę w gminach: Lisewo, Grudziądz, Książki, Chełmża oraz planują prowadzić działania na terenie przynajmniej jednej z wymienionych gmin.

EMERYCI I RENCIŚCI WIĘCEJ SOBIE DOROBIĄ

Od 1 czerwca emeryci, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego oraz renciści, będą mogli więcej dorobić do swojego świadczenia. Rosną kwoty graniczne przychodów. Najniższy próg bezpiecznego dorabiania jest wyższy o ponad 168 zł brutto. Limity dorabiania zmieniają się co trzy miesiące.

WARTO SŁUŻYĆ W OSP - FINAŁ w Kończewicach

Nauka, sport, zabawa - do tego sprowadza się gminne hasło „Warto służyć w OSP !” . Właśnie to hasło ostatnio przyświeca działaniom dzieci i młodzieży ze szkół w Gminie Chełmża. Uczniowie w okresie od 15.04. – 25.05.br uczestniczą w szkolnych eliminacjach zawodów  sprawnościowo – pożarniczych. Nad całością zupełnie nowego przedsięwzięcia w szkołach czuwają jednostka koordynująca OSP Kuczwały i nauczyciele wychowania fizycznego. Finał zawodów już 5 czerwca podczas  pikniku rodzinnego z okazji Dnia Dziecka w Kończewicach. Start godz. 10.00. Organizacja dla dzieci i młodzieży tego rodzaju rywalizacji, jest swoistym „przedszkolem” dla przyszłych ochotników, którzy  zasilą Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze a w dalszej kolejności OSP w gminie. Jednak, aby młodzi chętnie wstępowali w szeregi OSP, należy ich w jakiś sposób zachęcić. Stąd też pomysł na tegoroczne zawody sprawnościowo – pożarniczych w szkołach Gminy Chełmża.

41. ROCZNICA REJESTRACJI NSZZ ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH "SOLIDARNOŚĆ

Zwieńczeniem wojewódzkich obchodów 41. rocznicy rejestracji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność” było złożenie kwiatów pod tablicą poświęconą Antoniemu Łapczyńskiemu przy ulicy Mickiewicza w Chełmży. Antoni Łapczyński to współzałożyciela NSZZ RI „Solidarność”. Kwiaty pod pamiątkową tablicą złożył Wójt Gminy Chełmża Jacek Czarnecki.

ZDROWO Z GMINĄ CHEŁMŻA

Miłośnikom tras rowerowych proponujemy malowniczą trasę pradolnym brzegiem Wisły wraz z noclegiem w gospodarstwie agroturystycznym w miejscowości Gzin. Wystarczy zebrać znajomych, wrzucić kanapkę do plecaka, założyć coś wygodnego i wsiąść na rower. Nocleg w pięciu domkach dla pięciu ekip, każdy zespół zakwaterowany. Start 27/28.05.br. 

Likwidacja wyrobów zawierających azbest

Wójt Gminy Chełmża informuje, że ruszył nabór wniosków o sfinansowanie kosztów związanych z likwidacją wyrobów zawierających azbest. Dotacja udzielona jest w ramach Programu Priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” 2021-2023 realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Dofinansowanie obejmuje: demontaż, transport oraz unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest. Program przewiduje dofinansowanie pełnych kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 700 zł do 1 tony unieszkodliwionych odpadów. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów związanych z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego.

Zadanie będzie wykonywała firma wyłoniona przez Gminę Chełmża zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Realizacja zadania przewidywana jest w miesiącach sierpień – październik 2022 r.

Osoby, które w roku 2022 zamierzają skorzystać z dofinansowania proszeni są o składanie wniosków wraz z załącznikami i oświadczeniami w Urzędzie Gminy Chełmża w terminie do dnia 31.05.2022 r.  Formularz dostępny jest w Urzędzie Gminy Chełmża oraz na stronie internetowej tutaj Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 56 675 60 76 lub 77 wew. 50.

MATURZYSTO - PRZECZYTAJ ! SIĘGNIJ PO STYPENDIUM !

MATURZYSTO ! Jeżeli pochodzisz z rodziny byłego pracownika PPGR powinieneś przeczytać poniższą informację. Fundacja Edukacyjna Przedsiebiorczości ogłosiła XXI edycję PROGRAMU STYPENDIÓW POMOSTOWYCH. Program kierowany  jest do maturzystów, absolwentów liceów, techników i szkół branżowych II stopnia, którzy ukończyli szkołę w 2022 roku i którzy zakwalifikują się na pierwszy rok stacjonarnych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich, realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich, którzy spełniają łącznie kryteria określone w obowiązującym Regulaminie. Osoby, które zakwalifikują sie do Programu otrzymają w roku akademickim 2022/2023, stypendium w rocznej wysokości 7.000 zł, które będzie wypłacane w 10 ratach.

STRAŻACY ŚWIĘTUJĄ ! Z najlepszymi życzeniami !

Dzisiaj 4 maja obchodzimy Dzień Strażaka !

Wszystkim Druhnom i Druhom składamy najserdeczniejsze życzenia z okazji ich święta! Dziękujemy za oddanie, z jakim pomagacie ludziom w obliczu tragedii, za odwagę, z jaką jedziecie na wezwanie i poczucie bezpieczeństwa, które przynosicie.
Dziękujemy szczególnie tym, którzy dbają o bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Chełmża: Miejska Komenda PSP w Toruniu, PSP JRG Chełmża i jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Chełmża.

Z wyrazami uznania

Przewodniczący RG Chełmża                                                           Wójt Gminy Chełmża

      Janusz Iwański                                                                                  Jacek Czarnecki

 

„PRACA SPRZED LAT" - konkurs

Weź udział w internetowej zabawie ! Osoby, które ukończyły 50 lat, a początek ich życia zawodowego przypadł na przełom XX/XXI w. mają szansę spróbować swoich sił i zawalczyć o wspaniałe nagrody. W kolejnej edycji konkursu portal Aplikuj.pl zaprasza do udziału mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego i kujawsko-pomorskiego.

POMOC DLA PSZCZELARZY - NABÓR WNIOSKÓW

ARiMR od 1 kwietnia 2022 r. rozpoczęła nabór wniosków o pomoc finansową dla pszczelarzy. Nabór potrwa do 31 maja 2022 r.Beneficjentem pomocy może być pszczelarz, któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, tzw. numer EP i który prowadzi działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół wpisanych do rejestru, o którym mowa  w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia ziwerząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Wszelkie informacje związane z udzieleniem pomocy i wniosek dostępne są pod adresem https://www.gov.pl/web/arimr/pomoc-dla-pszczelarzy---nabor-2022

 

DOPŁATY DO NAWOZÓW

Od 25 kwietnia br. producenci rolni moga składać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwawnioski wnioski o przyznanie dopłat do zakupu nawozów. Pomoc przeznaczona jest na dofinansowanie zakupu nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez, które producent rolny nabył w okresie od 1 września 2021 r. do 15 maja 2022 r.

RUSZYLI W TRASĘ PO GMINIE

Niedziela 24.04. w naszej Gminie Chełmża dla wielu upłynęła pod  znakiem czynnej rekreacji. Pierwsza Krajoznawcza Wycieczka po Gminie Chełmża o Puchar Wójta Gminy Chełmża Jacka Czarneckiego została zaliczona. Udział w wycieczce brało prawie 50 osób, w tym najmłodsza z uczestniczek, która dotarła do mety liczy 10 lat.

WARSZTAT DZIAŁA

Chociaż działają już od czterech miesiący, to oficjalnie swoją działalność zainaugurowali dokładnie 21 kwietnia. Mowa o przyjaznym miejscu dla osób niepełnosprawnych w Sławkowie - Warsztat Terapii Zajęciowej. W tym serdecznym, magicznym miejscy, ludzie dobrego serca rozwijają w osobach niepełnosprawnych umiejętności wykonywania czynności życia codziennego.

GOŚCIE W GMINIE

W gminie gościliśmy delegację samorządowców z Gminy Dobrcz. Gości przyjął Wójt Gminy Jacek Czarnecki wspólnie z Wiceprzewodniczącą Rady Gminy Stanisławą Stasieczek. Wizyta rozpoczęła się od spotkania w Urzędzie Gminy, a następnie goście z gospodarzami spotkania, ruszyli w trasę studyjną po Gminie Chełmża.

ODMŁODZĄ SWOJE SZEREGI

OSP Kuczwały obecnie nie ma struktur dedykowanych dzieciom i młodzieży. Stąd też pomysł na ogłoszony nabór otwarty do Dziecięcej i Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Dokładnie  8 maja br. jednostka OSP w Kuczwałach organizuje otwarte drzwi, podczas których w miejscowej remizie prowadzone będą w godz. 13.00 – 15.00 zapisy do drużyn. Oferta skierowana jest do dzieci i młodzieży z Kuczwał i okolicznych miejscowości.

UCHODŹCY Z UKRAINY - ruszą dla nich wypłaty 500 plus

W maju ruszą pierwsze wypłaty 500 plus dla uchodźców z Ukrainy. Ponad 13 tys. wniosków o świadczenie 500 plus na dzieci z Ukrainy wpłynęło do ZUS  w województwie kujawsko-pomorskim. W maju ruszą pierwsze wypłaty świadczeń.

WYCIECZKI ROWEROWE PO GMINIE - ZAPRASZAMY

Miłośników aktywnego wypoczynku, którzy lubią spędzać wolny czas na świeżym powietrzu oraz lubią przemierzać kilometry na rowerze zapraszamy do udziału w krajoznawczych wycieczkach rowerowych po obszarze Gminy Chełmża. Przed nami kolejna podróż rowerowa po gminie, po kolejnych trasach rowerowych.

TURNUSY DLA DZIECI ROLNIKÓW

Dzieci rolników, które posiadają wady postawy, choroby układu ruchu oraz układu oddechowego mogą skorzystać z bezpłatnych trzytygodniowych wakacyjnych turnusów rehabilitacyjnych. Organizuje je Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Z turnusów mogą skorzystać dzieci urodzone w latach 2007-2015.

GMINA STAWIA NA EKOLOGIĘ - nabór wniosków

Do 31 maja br. w Urzędzie Gminy Chełmża przyjmowane są  wnioski właścicieli nieruchomości, którzy chcą skorzystać z dotacji na wymianę indywidualnych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne oraz na dofinansowanie do  budowy przydomowej oczyszczalni ścieków. Projekt realizowany jest ze środków z budżetu Gminy Chełmża.

PIŁKARSKIE ZWYCIĘSTWA

Szkoła Podstawowa Kończewice w ostatnim czasie punktuje w sporcie powiatowym i wojewódzkim. Młodzież na boiskach zyskuje przewagę w piłce ręcznej i w piłce siatkowej. Z odnotowanych sukcesów to Wicemistrzostwo Powiatu w Piłce Ręcznej Dziewcząt, V miejsce w Województwie w Piłce Siatkowej 4-ki Dziewcząt i VI miejsce w Województwie w Minisiatkówce 4-ki Chłopców.

ZAWODY Z WĘDKĄ O PUCHAR WÓJTA

Zapisy już trwają ! Wyjątkowe zawody. Atrakcyjne nagrody !  Mowa o Drużynowych Zawodach Spinningowych z Łodzi o Puchar Wójta Gminy Chełmża Jacka Czarneckiego, które odbęda się  8 maja br. Koszt uczestnictwa w zawodach to 220 zł od drużyny. Całość środków uzyskanych z wpisowego zostanie przeznaczone na zarybianie Jeziora Chełmżyńskiego.

KULINARNE SZKOLENIA - skorzystaj z oferty

Tatar  i carpaccio z gęsi, dorsz i quesadilla to tylko niektóre z dań, jakie w ostatnim czasie przygotowały panie z KGW Zajączkowo pod okiem kucharza zawodowca. Dzięki  takim daniom, gospodynie na pewno zachwycą swoich bliskich w myśl zasady: „przez żołądek do serca”.

AKCJA SPORTOWA - START !

Startujemy z akcją sportową "ZDROWO - PIESZO I ROWEROWO" edycja 2022'. Ta wiosenna akcja w ramach programu "GMINA CHEŁMŻA - Zdrowa Gmina" ma zachęcić i pobudzić każdego z nas do uprawiania czynnej rekreacji na świeżym powietrzu. Akcję można  realizować samodzielnie w pojedynkę lub w dobranym przez siebie towarzystwie.

Waloryzacja emerytur i rent rolniczych

Waloryzacja emerytur i rent rolniczych polega na pomnożeniu zwaloryzowanej kwoty emerytury podstawowej przez indywidualne wskaźniki wymiaru świadczenia (odpowiednio dla części składkowej i dla części uzupełniającej) - ustalone odrębnie dla każdego świadczeniobiorcy w oparciu o długość stażu ubezpieczeniowego.

TRZYNASTA EMERYTURA JUŻ W KWIETNIU

W kwietniowych terminach płatności świadczeń emerytalno-rentowych, razem z emeryturą lub rentą, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, wzorem lat ubiegłych, wypłaci uprawnionym świadczeniobiorcom dodatkowe roczne świadczenie pieniężne tzw. „trzynastą emeryturę”. „Trzynasta emerytura” przysługuje wszystkim uprawnionym emerytom i rencistom w takiej samej wysokości (bez względu na wysokość pobieranego świadczenia). 

NOWE OFERTY ZAJĘĆ DLA SENIORÓW

Jeżeli jesteś osobą w wieku 60+ nieaktywną zawodowo, jesteś mieszkańcem Gminy Chełmża, czujesz się samotny, chcesz poznać nowe osoby, pragniesz żyć w sposób twórczy i aktywny  ZGŁOŚ SIĘ I ZAPISZ SIĘ NA ZAJĘCIA.

MIEJSCE  SPOTKAŃ:

Szkoła Podstawowa w Pluskowęsach        

OD  KIEDY  RUSZAJĄ  ZAJĘCIA:

Zajęcia planujemy rozpocząć z dniem 5 kwietnia 2022 r.

Osoby zakwalifikowane do uczestnictwa w zajęciach zostaną poinformowane telefonicznie przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży.

Rekrutacja rozpoczyna się z dniem 24 marca 2022 r. Ma charakter otwarty          i dobrowolny.

GODZINY  ZAJĘĆ:

Zajęcia trwać będą przez 4-godzinną ofertę proponowanych zajęć, które organizowane będą w każdy wtorek i czwartek, w godzinach:

 1. Grupa poranna 00 - 13.00                           
 2. Grupa popołudniowa 00 - 18.00

 

ILOŚĆ MIEJSC:

Oferujemy 15 miejsc dla każdej grupy zajęć. Osoby, które z powodu braku miejsc nie zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa w zajęciach, zostaną umieszczone na liście rezerwowej. Osoby te będą kwalifikowane do uczestnictwa w zajęciach tylko i wyłącznie w przypadku rezygnacji osób
z uczestnictwa w zajęciach.

O zakwalifikowaniu  decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń.

JAKIE ZAJĘCIA  OFERUJEMY:

 • 2-godzinne zajęcia z animatorem czasu wolnego, w tym: gry, zabawy, taniec, karaoke;
 • 2-godzinne zajęcia ze specjalistami in.:

- zajęć sportowych;

- warsztatów cukierniczych;

- warsztatów malarskich (nauka malowania ikon);

- warsztatów krawieckich;

- warsztatów fryzjerskich, kosmetycznych;

- spotkań z ciekawymi osobowościami.

 

CO  UCZESTNICY  DODATKOWO  OTRZYMAJĄ:

- bufet kawowy,

- zakup całego wyposażenia i materiałów do prowadzenia zajęć,

- ciepły posiłek (obiad).

Dojazd na zajęcia we własnym zakresie!

Celem utworzenia nowego miejsca spotkań dla SENIORÓW Z GMINY  CHEŁMŻA jest aktywizacja, integracja, włączenie społeczne oraz organizacja wspólnego spędzania czasu wolnego przez seniorów i stworzenie odpowiednich warunków do różnych form aktywności i integracji.

Zajęcia w całości finansowane są z budżetu Gminy Chełmża.

CZEKAMY NA CHĘTNE OSOBY!!!

Osoby do kontaktu:

Kamila Olszewska- 574612012

Anna Bykowska    - 535885037

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 56 6756019

WIOSNA - ZABAJMY O NASZE OTOCZENIE

Nie ma wątpliwości - wiosna już jest . Póki co mamy w naszej gminie piękne jej oznaki. Zatem, kto co lubi: rower, piłka, spacery, kijki - byle na powietrzu. Jednak nie zapominajmy, że z nadejściem wiosny tradycją w naszej gminie są wiosenne porządki w sołectwach. Pierwsi mieszkańcy już chwycili za grabie i są tego pierwsze efekty. Chociażby w Sołectwie Świętosław akcja WIOSNA już odnotowana !

NIEODPŁATNE PORADY PRAWNE I PORADNICTWO OBYWATELSKIE

Informujemy mieszkańców Gminy Chełmża, że z dniem 28 marca br. (poniedziałek) porady prawne i poradnictwo obywatelskie wracają do lokali. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej  i  nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców Gminy Chełmża mieści się w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży ul. Hallera 23, 87-140 Chełmża.

RAZEM Z UKRAINĄ - LICZY SIĘ KAŻDA POMOC

Ważny komunikat !

Dla skoordynowania działań w zakresie pomocy uchodźcom z ogarniętej wojną Ukrainy tworzymy w Gminie Chełmża bazę lokali i wolontariuszy. W tym celu uruchomione zostało specjalne narzędzie online  do rejestracji wolontariuszy i wolnych mieszkań. Zainteresowane osoby i podmioty mogą na bieżąco i osobiście wpisywać swoją ofertę w udostępniony rejestr. Zgłoszenia można także dokonywać drogą telefoniczną.

JĘZYK POLSKI DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY - zapraszamy na spotkania

Zapraszamy uchodźców z Ukrainy przebywających w Gminie Chełmża zamieszkujących w obiektach wskazanych przez Gminę Chełmża i u osób prywatnych na SPOTKANIA NAUKI JĘZYKA POLSKIEGO. Dzisiaj wtorek (22.03.br. ) i jutro środa ( 23.03.br.) zapraszamy dzieci i dorosłych na spotkanie językowe do Pluskowęs ( budynek szkolny SP Zelgno) na godz. 16.00.
Gmina Chełmża w ramach pomocy naszym sąsiadom z Ukrainy, organizuje działania pomocowe, w tym drugi tydzień kontynuujemy naukę języka polskiego.

PRZYRODA NA FOTOGRAFII - KONKURS WOJEWÓDZKI

Wojewoda Kujawsko-Pomorski zaprasza miłośników przyrody i fotografii, którzy ukończyli 16 rok życia do udziału w kolejnej edycji konkursu fotograficznego pn. „Przyroda województwa kujawsko-pomorskiego”. Do konkursu można zgłosić nie więcej niż 15 prac fotograficznych wykonanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Spośród zgłoszonych fotografii zostanie wyłonionych do 220 najciekawszych prac, które w najbardziej atrakcyjny i oryginalny sposób przedstawiać będą piękno i różnorodność przyrody i krajobrazu regionu Kujaw i Pomorza.

Uwaga ! Umów się na wizytę

Informujemy, że od dnia 21 marca br. załatwianie spraw z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych  i działalności gospodarczej będzie możliwe po uprzednim kontakcie telefonicznym oraz ustaleniu daty i godziny wizyty w Urzędzie Gminy.

Prosimy o kontakt telefoniczny na nr tel.: 56 675-60-76 w. 46,  56 675-60-77 w.46,  56 675-60-78 w. 46.

Powyższe rozwiązanie obowiązuje do odwołania.

,,ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” - EDYCJA 2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży rozpoczyna nabór do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022  w całości finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Solidarnościowego.

„OPIEKA WYTCHNIENIOWA” - EDYCJA 2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży rozpoczyna nabór do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. ,,Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022  w całości finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Solidarnościowego.

ORGANIZUJEMY ŻYCIE UCHODŹCOM

W Gminie Chełmża ( na dzień 17.03.) przebywa łącznie  87 uchodźców wojennych z Ukrainy, z czego większa liczba, to osoby zakwaterowane w miejscach zdeklarowanych do Urzędu Wojewódzkiego. Są to kobiety z dziećmi. Na chwilę obecną trzeba im zapewnić w miarę odpowiednie warunki do normalnego i codziennego funkcjonowania.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”. Termin składania wniosków : od dnia 30 marca br. do dnia 13 kwietnia br.

INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCY

O czym powinien wiedzieć każdy przedsiębiorca ? Polski Ład wprowadził wiele zmian m.in. nowe zasady ustalania wysokości składki zdrowotnej dla przedsiębiorców czy comiesięczny obowiązek przekazywania dokumentów rozliczeniowych do ZUS. Od nowego roku obowiązują również nowe terminy opłacania składek i przekazywania dokumentów rozliczeniowych.

E - Uczeń

Gmina Chełmża otrzymała 475 tys. zł w ramach konkursu grantowego Cyfrowa Gmina. Wsparcie w rozwoju cyfrowym otrzymają dzieci z rodzin popegeerowskich. Pozwoli to na zakup 190 laptopów i  zapewnienie mieszkańcom gminy dostępu do sprzętu komputerowego.

TRZYNASTA EMERYTURA

W kwietniu ruszą wypłaty tzw. trzynastek, czyli dodatkowych rocznych świadczeń pieniężnych dla emerytów i rencistów. W tym roku trzynastka nie będzie opodatkowana. Będzie z niej potrącana tylko składka zdrowotna. Zatem trzynastka netto wyniesie 1217,98 zł. Prawo do trzynastki mają nie tylko polscy seniorzy, ale także obywatele Ukrainy, którym ZUS wypłaca polską emeryturę lub rentę. 

KONKURSOWA PISANKA

Przed nami czas wiosennych świąt. Zapraszamy do udziału w Wielkanocnym Konkursie Kulinarnym „Ciasto – pisanka wielkanocna”. Organizatorami konkursu są Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża  i Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Chełmża Stanisława Stasieczek. Celem konkursu jest  promocja wieloletnich tradycji kulinarnych związanych z okresem wielkanocnym oraz zachęcenie lokalnej społeczności do przygotowywania słodkich wypieków  nawiązujących  dla świąt Wielkiej Nocy.

DZIEŃ SOŁTYSA

11 marca Sołtysi mają swoje święto. Dzień Sołtysa. W całej Polsce jest ich ponad 40 tys. a w Gminie Chełmża mamy ich 28. Przewagę w tym gronie mają kobiety – 15 sołtysek i 13 sołtysów.  Sołtys pełni rolę gospodarza sołectwa. Reprezentuje interesy mieszkańców, jest pośrednikiem pomiędzy wsią a gminą. Jak czytamy na stronie Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów "Sołtysi są jedyną z najstarszych, jeśli w ogóle nie najstarszą instytucją państwa polskiego”.

Z WĘDKĄ O PUCHAR WÓJTA

Jezioro Chełmżyńskie  8 maja br. będzie zajęte przez wędkarzy z regionu. Powodem są organizowane już po raz drugi Drużynowe Zawody Spinningowe z Łodzi o PUCHAR WÓJTA GMINY CHEŁMŻA. Organizatorem zawodów są Przyjaciele Jeziora Chełmżyńskiego. Partnerzy wydarzenia to: PZW Koło Miejskie w Chełmży, Gmina Chełmża, Ośrodek rekracyjno - wypoczynkowy w Zalesiu. Sponsorzy zawodów: GERMINA i BigRiver Sklep Wędkarski.

Cyfrowa

 

Gmina Chełmża otrzymała 475 tys. zł w ramach konkursu grantowego Cyfrowa Gmina, zakładającego wesparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym. To krok w kierunku zapewnienia mieszkańcom gminy dostępu do sprzętu komputerowego. oraz do Internetu.

 

Dzięki otrzymanym środkom możliwy będzie zakup aż 190 laptopów, przy maksymalnej dopuszczalnej cenie jednostkowej sprzętu na poziomie 2,5 tys. zł. O sprzęt wnioskowali uprawnieni rodzice i opiekunowie oraz pełnoletni uczniowie z gminy pod koniec ubiegłego roku.

Gmina Chełmża czeka teraz na podpisanie umowy z Centrum Polska Cyfrowa, a po otrzymaniu pieniędzy będzie mogła ogłosić przetarg na dostawę określonego sprzętu. Gmina na realizację projektu będzie miała 10 miesięcy od podpisania umowy - zgodnie z założeniami konkursu.

Dzięki projektowi gmina Chełmża będzie mogła znacznie ograniczyć ryzyko wykluczenia cyfrowego mieszkańców bez wkładu własnego. Tego typu problemy znacznie uwidoczniła pandemia i prowadzone przez jakiś czas zdalne nauczanie.

POWIATY PRZYGRANICZNE APELUJĄ

Solidarni z Ukrainą -  do gmin Powiatu Toruńskiego apelują przygraniczne powiaty w zakresie pomocy niesionej obywatelom Ukrainy. W przypadku możliwości pomocy w jakimkolwiek zakresie proszą o bezpośredni kontakt z osobami wskazanymi w załączonym poniżej  wykazie.

ORGANIZUJEMY POMOC UKRAINIE

Każdy z mieszkańców może pomóc poszkodowanym w trwającej wojnie obywatelom Ukrainy. Proponujemy formę pomocy finansową lub rzeczową. Gmina Chełmża uruchamiła rachunek bankowy, na który można przekazywać pomoc finansową:
GMINA CHEŁMŻA
nr r-ku: 19 1020 1462 0000 7502 0393 9030z dopiskiem "Pomagamy Ukrainie".

CYFROWA GMINA

Pandemia COVID unaoczniła jak bardzo potrzebujemy usług cyfrowych i jak chętnie z nich korzystamy jako mieszkańcy wsi. Projekt "Cyfrowa Gmina" to olbrzymia szansa na wyrównanie możliwości usług urzędowych w zakresie cyfryzacji.

Gmina Chełmża  dzięki dofinansowaniu będzie mogła sfinansować zakup potrzebnego sprzętu komputerowego jak i zadbać o edukację IT urzędników, co ma bezpośredni wpływ na cyfrowe bezpieczeństwo każdego z nas. Wysokość przyznanego gminie grantu wynosi 294 330 zł.

AKT SOLIDARNOŚCI RADNYCH

Z inicjatywy Przewodniczącego Rady Gminy Chełmża pod obrady sesji w dniu 1 marca br. wniesione zostało stanowisko w sprawie agresji Rosji na Ukrainę. Za jego przyjęciem głosowali obecni na sesji radni.

RAZEM DLA UKRAINY

Pomagamy ofiarom wojny na Ukrainie. Wśród ofiar cierpią zarówno tak samo dorośli jak i dzieci. Trwa wsparcie pomocy humanitarnej i ewakuacja ludności. W tym celu z dniem dzisiejszym ( 28.02.br.)  w gminie uruchomiony zostaje jeden zbiorczy punkt zbiórki - KUCZWAŁY, świetlica wiejska. Odbiór rzeczy codziennie w godz. 10.00 - 12.00 i 16.00 - 18.00. Wszelkie zapytania wymagające odpowiedzi prosimy przesyłać na e-mail: ukraina@gminachelmza.pl 

Komunikat Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Drodzy Mieszkańcy ! Liczymy i szacujemy straty po ostatnich wichurach, które nawiedziły obszar Gminy Chełmża. Najbardziej poszkodowaną miejscowością są niestety Kuczwały i ich mieszkańcy. Jednak nie oznacza to wcale, że strat nie ma w innych rejonach gminy. Straty podobnie dotknęły wielu prywatnych właścicieli obiektów i obiektów komunalnych. W związku z tym, Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego, któremu przewodniczę,  wydał komunikat, w którym  informuje o możliwości zgłaszania szkód. Szkody powstałe w wyniku zaistniałych wichur można zgłaszać do Urzędu Gminy Chełmża pisemnie lub telefonicznie:

 • zgłoszenia pisemnego należy dokonać w biurze obsługi interesanta Urzędu Gminy Chełmża ul. Wodna 2, Chełmża, ( druk zgłoszenia w załączeniu),
 • zgłoszenia telefoniczne przyjmowane są pod nr 56 675-60-76 lub 56 675-60-77.

W trakcie zgłoszenia telefonicznego należy podać następujące informacje: dane osoby zgłaszającej, adresu nieruchomości, przeznaczenia budynku, który uległ uszkodzeniu, rodzaj uszkodzenia. Złożone zgłoszenie będzie podstawą do podjęcia prac przez Gminną Komisję ds. szacowania szkód oraz w dalszej kolejności  do podejmowania dalszych czynności przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Wójt Gminy Chełmża

Jacek Czarnecki

POMAGAMY ODBUDOWAĆ DOM

W nocy i rano 16/17.02.br.  przez nasz region i gminę przeszły gwałtowne wichury z opadami deszczu, które wyrządziły nieodwracalne zniszczenia i straty naszym mieszkańcom. Całkowicie bez dachu nad głową pozostała rodzina z Kuczwał dla której uruchomiona została internetowa zbiórka Zrzutka.pl.

WNIOSEK Z OKAZJI JUBILEUSZU ŚLUBU

Pary małżeńskie, które doczekały się pięćdziesiątej rocznicy ślubu, tzw. Złotych Godów mogą zostać odznaczeni przez Prezydenta RP Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Jednak, aby otrzymać takie odznaczenia należy złożyć do Urzędu Gminy Chełmża wniosek o nadanie medali. Wniosek mogą złożyć sami Jubilaci lub w ich imieniu, osoby bliskie np. dzieci, wnuczęta. Do wniosku potrzebne są  podstawowe dane małżonków (PESEL, imiona i nazwiska, nazwiska rodowe, data ślubu i adres zameldowania). O odznaczenie mogą się ubiegać wyłącznie obywatele Polski.

POLSKA OD KUCHNI - OGÓLNOPOLSKIE KONKURSY DLA KGW

Trwają zapisy do ogólnopolskich konkursów dla Kół Gospodyń Wiejskich. Wartościowe nagrody, niezapomniane emocje, nowo zawarte przyjaźnie – to wszystko i jeszcze więcej podczas wyjątkowego święta Kół Gospodyń Wiejskich - Festiwalu „Polska Od Kuchni”.

APEL w sprawie cennego manuskryptu

Marszałek Piotr Całbecki jest inicjatorem podpisanej dziś (14 lutego) deklaracji z apelem do Sejmu o zaniechanie prac nad poselskim projektem ustawy o przekazaniu na rzecz Węgier cennego manuskryptu będącego własnością toruńskiej Książnicy Kopernikańskiej. Oprócz gospodarza województwa podpisy pod dokumentem złożyli prezydent Torunia Michał Zaleski, rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika prof. Andrzej Sokala, biskup toruński Wiesław Śmigiel i biskup senior diecezji toruńskiej Andrzej Suski oraz reprezentujący Książnicę prof. Janusz Tandecki i dyrektor Danetta Ryszkowska-Mirowska.

Zasiłek opiekuńczy nie tylko na dziecko

O zasiłek opiekuńczy mogą ubiegać się osoby objęte ubezpieczeniem chorobowym w razie  konieczności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny.

 • Clipboard01

POSZUKIWANE OSOBY DO PROJEKTU

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży poszukuje chętne osoby do wzięcia udziału w projekcie  pn. ,,Przystań Seniora” w ramach zawartej umowy o dofinansowanie projektu pomiędzy Gminą Chełmża a Lokalną Grupą Działania Ziemia Gotyku w Brąchnówku.
Projekt „Przystań Seniora" realizowany jest w ramach projektu grantowego „Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego Ziemia Gotyku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR. 

Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na kwotę 50 000,00 zł.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r.

Do projektu zrekrutowanych zostanie 15 uczestników projektu, w tym 10 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz 5 osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych w Gminie Chełmża poprzez stworzenie miejsca pn. „Przystań Seniora” dla 10 osób powyżej 60 roku życia w celu aktywnej integracji  dla  osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym dla 7K  i 3M oraz 5 osób z otoczenia (4K i 1M). Projekt dedykowany jest osobom zgodnie z zasadami wsparcia -osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru LSR:
• otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w takim zakresie jest to niezbędne dla wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,        w tym osoby pełniące obowiązki opiekuńcze).

W ramach projektu oferowane są ciekawe formy spędzania wolnego czasu jak miedzy innymi:
- spotkania rękodzielnicze,
- zajęcia gimnastyczne poprawiające kondycję,
- edukacja komputerowa,
- pielęgnacja terenu zielonego : utworzenie Ogrodu dla Motyli,
- warsztaty komunikacji, integracji i asertywności,
- wycieczki.

Miejsce realizacji projektu: budynek Szkoły Podstawowej w Pluskowęsach.

Czekamy na chętne osoby !!!

Osoby do kontaktu: Anna Bykowska – 535 885 037


          Anna Bykowska
koordynator projektu

RADNI POPRACUJĄ ZGODNIE Z PLANEM

Radni z naszej gminy popracują w roku bieżącym według przyjętego Planu pracy Rady Gminy Chełmża w 2022 r. Plan prac Rady Gminy zakłada odbycie sesji zwyczajnej raz w miesiącu. Chociaż jeżeli zaistnieje konieczność, radni mogą odbywać sesje nadzwyczajne. Najbliższa z bieżących sesji, to sesja planowana na 1 marca br.

INWESTYCJE BLISKIE MIESZKAŃCOM

W tym roku zostały zawarte umowy  na przebudowę sześciu dróg gminnych i wewnętrznych w miejscowościach: Kończewice, Liznowo, Brąchnówko, Dźwierzno, Nowa Chełmża, Zalesie. Łączny koszt inwestycji  wyniesie  835 tys. zł. Drogi mają być gotowe na czerwca br. Ten drogowy projekt zasilą środki z  Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Z kolejnych inwestycji drogowych w gminie Chełmża zaplanowanych w tym roku na rozstrzygnięcie i wybór wykonawcy czeka przebudowa drogi gminnej z budową chodnika w Nowej Chełmży. Ta z kolei  inwestycja zaliczana do inwestycji strategicznych, sfinansowana zostanie ze środków Polskiego Ładu, a na jej realizację w budżecie gminnym zaplanowano 1 mln 350 tys.  zł.

KASA NIECZYNNA

Od wtorku (8.02.br.) do czwartku (10.02.br.) kasa Urzędu Gminy Chełmża będzie nieczynna. Za utrudnienia przepraszamy.

STARTUJE REKRUTACJA SZKOLNA

Rekrutacja do Punktów Przedszkolnych, oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023 odbędzie się zgodnie z przyjętymi harmonogramem i kryteriami w postępowaniu rekrutacyjnym.

ZEBRANIA WIEJSKIE STOP !

Zbliża się zwyczajowy termin sprawozdawczych zebrań wiejskich w Gminie Chełmża. Jednak ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną oraz wprowadzone ograniczenia, zebrania planuje się przeprowadzić w późniejszym terminie.

ZALESIE - GRAMY Z WOŚP

Zapraszamy mieszkańców naszej gminy do udziału w zalesiowym WOŚP-ie. Tegorocznym miejscem w Gminie Chełmża, w którym zagra 30.Finał WOŚP jest ośrodek rekreacyjno – wypoczynkowy w Zalesiu. Tradycyjnie jednym z darczyńców licytacji WOŚP-u jest Gmina Chełmża.  

PRZYPOMINAMY ! Dokonaj wpisu do CRBR

Przypominamy, że 31 października 2021 r. weszła w życie ustawa nakładająca na organizacje pozarządowe (z wyjatkiem stowarzyszeń zwykłych) OBOWIĄZEK zgłaszania beneficjentów rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych ( CRBR) to obecnie system, w którym są gromadzone i przetwarzane informacje o beneficjentach rzeczywistych tj. osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad danym podmiotem ( m.in. stowarzyszenie i fundacja). Krąg podmiotów zobowiązanych do zgłaszania beneficjentów rzeczywistych  określa ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i aktualnie obejmuje również fundacje i stowarzyszenia podlegające wpisowi do KRS. Stowarzyszenia zwykłe, jako niepodlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, nie są objete obowiązkiem zgłoszenia informacji do CRBR.

Rekrutacja do szkół i przedszkoli

Uprzejmie informujemy, iż rekrutacja do Punktów Przedszkolnych, oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023 odbędzie się zgodnie z:

 1. Zarządzeniem Nr 7/22 Wójta Gminy Chełmża z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do punktów przedszkolnych, oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chełmża na rok szkolny 2022/2023;
 2. Uchwałą NR XXVIII/231/17 Rady Gminy Chełmża z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Chełmża oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów zmienioną uchwałą nr XXXIX/245/21 Rady Gminy Chełmża z dnia 23 lutego 2021 r.;
 3. Uchwałą NR XXVIII/232/17 Rady Gminy Chełmża z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do pierwszych klas szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chełmża oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.

Profilaktyka WZW typu B I C

W ramach realizacji projektu “Profilaktyka WZW typu B I C w województwie kujawsko-pomorskim” (www.stopwzw.pl ) organizujemy dla mieszkańców powiatu toruńskiego wykład online, w czasie  którego, oprócz wiedzy dotyczącej profilaktyki WZW,  dowiedzą się  m.in. w jakich placówkach można skorzystać z bezpłatnych badań oraz szczepień na WZW.

Wykład odbywać się będzie online, na darmowej platformie ZOOM. W celu wysłuchania wykładu należy pobrać aplikację, a następnie zalogować się numerem ID oraz hasłem. Wykład dla mieszkańców powiatu toruńskiego odbędzie się 25 stycznia 2022 roku, o godzinie 12:00.

Dołącz do spotkania: https://zoom.us/j/92708775085?pwd=WWJMTHZZL3h2bEdEWjNaRlQxeWttUT09 
 
Meeting ID: 927 0877 5085
Passcode: 5hcAej

 

Trwają zapisy na szkolenia ZUS

Inspektorat ZUS we Włocławku organizuje bezpłatne szkolenia  online w sprawie Polskiego Ładu i związanych z tym zmian w naliczaniu składki zdrowotnej, rozliczaniu składek i sporządzaniu dokumentów ubezpieczeniowych oraz zmian podatkowych w emeryturach i rentach. Szkolenie dotyczące zmian w naliczaniu składki zdrowotnej odbędzie się 24 i 26 stycznia o godz. 10.00.

POLSKI ŁAD - Eksperci ZUS pomogą

Eksperci ZUS rozwieją wątpliwości w sprawie zmian związanych z Polskim Ładem. Zakład Ubezpieczeń zaprasza na kolejne dyżury telefoniczne dotyczące Polskiego Ładu i związanych z tym zmian w zasadach naliczania składki zdrowotnej, emeryturach i rentach. Ekspertów będzie można również zapytać jakie zmiany nastąpiły w zasiłkach od nowego roku.

Konkurs Mistrz Matematyki

Zachęcamy do uczestnictwa w konkursie Mistrz Matematyki ! Jest on organizowany na nowym portalu edukacyjnym Mathematics.live, który stanowi matematyczną odsłonę Dyktanda.pl.

STATYSTYKI ZA 2021'

Gmina Chełmża podsumowała mijający rok 2021. Zgodnie z danymi - obecnie liczy 9648 mieszkańców. A najstarsza mieszkanka ma 100 lat ! W minionym roku urodziło się w Gminie Chełmża 90 dzieci, w tym dziewczynek - 35 i chłopców -  55.

W FERIE BĄDŹMY BEZPIECZNI

Czas ferii zimowych to szczególny okres dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli. To chwile beztroskich  zabaw nie tylko na śniegu, a towarzyszące wypoczynkowi odprężenie sprawia, że dzieci i młodzież, a nawet dorośli niejednokrotnie zapominają o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Stąd też Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu zaprasza do przyłączenia się do akcji "Bezpieczne ferie", mającej na celu zwiększenie bezpieczeństwa zimowych form wypoczynku. Poniżęj w załączeniu  materiały informacyjno - edukacyjne, z którymi warto się zapoznać i upowszechnić w swoim otoczeniu.

 

30. FINAŁ WOŚP - GRAMY DLA OKULISTYKI DZIECIĘCEJ

Tym razem wielkie granie z 30. Finałem WOŚP w naszej gminie zapowiada się w Zalesiu, na terenie ośrodka rekreacyjno – wypoczynkowego. Dzierżawcy ośrodka na imprezę zapraszają w godz. 13.00 – 17.00. Jedną z główniejszych atrakcji będzie MORSOWANIE.

"Przystań Seniora"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży zaprasza seniorów i osoby niesamodzielne z obszaru LSR, a w szczególności
Gminy Chełmża, do wzięcia udziału w bezpłatnym projekcie "Przystań Seniora".

Oferujemy ciekawe formy spędzania czasu, poznania nowych ludzi i miejsc podczas:

 • spotkań rękodzielniczych,
 • zajęć gimnastycznych - poprawiających kondycję,
 • edukacji komputerowej,
 • pielęgnacji terenu zielonego: utworzenie Ogrodu Dla Motyli,
 • warsztatów komunikacji, integracji i asertywności,
 • wycieczek,

Menu w stopce

 • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

piątki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

kasa zamykana jest 30 minut przed zamknięciem Urzędu Gminy

Stopka

baner toplayer
UKRAINA