• Gmina Chełmża
 • Gmina Chełmża
 • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

KOMUNIKAT SYLWESTROWY

Szanowni mieszkańcy Gminy Chełmża. Okres sylwestrowej nocy to nie tylko czas szampańskiej zabawy i magii, ale także wzrost zagrożenia z powodu używania fajerwerków czy różnych środków pirotechnicznych. Co roku słyszymy informacje o poszkodowanych w wyniku braku rozwagi.

Oto kilka zasad, którymi powinniśmy się kierować:

 

 1. Zakup fajerwerków tylko w sklepach licencjonowanych;
 2. Pozwolenie na sprzedaż winno być wywieszone w widocznym dla wszystkich klientów miejscu;
 3. Unikać kupowania fajerwerków na targach, straganach czy od przygodnych sprzedawców ze względu chociażby na niewłaściwy sposób ich przechowywania;
 4. Środki pirotechniczne muszą posiadać instrukcję obsługi w języku polskim;
 5. Należy sprawdzić czy środki pirotechniczne nie mają oznak uszkodzenia (pęknięć, rozdarć, itp.);
 6. Jeżeli środki pirotechniczne z jakiegoś powodu zostały zamoczone nie wolno ich suszyć np. na kaloryferze lub innymi metodami osuszać jak i później używać;
 7. Nie wolno środków pirotechnicznych przechowywać w pobliżu pieców, kaloryferów, nagrzewnic i źródeł otwartego ognia itp.;
 8. Środki pirotechniczne przechowywać w suchym o temperaturze pokojowej miejscu, tak by nie miały do nich dostępu dzieci;

W czasie używania fajerwerków:

 1. Transport środków pirotechnicznych w sposób określony instrukcją;
 2. Nie wolno rzucać wręcz obchodzić się ostrożnie tymi środkami;
 3. Przed użyciem danego środka zapoznać się z instrukcja obsługi dla danego środka pirotechnicznego:
 4. Oddalić się na bezpieczną odległość od grupy ludzi, budynków, lasu;
 5. Skierować środek pirotechniczny w przestrzeń otwarta np. pole biorąc pod uwagę siłę i kierunek wiatru, by nie zniósł nam środka na obiekt lub ludzi;
 6. Po podpaleniu środka należy szybko oddalić się na bezpieczną odległość, by samym nie zostać porażonym;
 7. Jeżeli środek nie zadziała NIE WOLNO PODCHODZIĆ DO NIEGO W DANEJ CHWILI --należy odczekać 15 minut i dopiero zbliżyć się do niego, ponieważ może zadziałać z opóźnieniem;
 8. Taki środek należy odłożyć w bezpieczne miejsce i nie wolno próbować powtórnie go używać, gdyż nieznana jest przyczyna wady środka:
 9. Używając fajerwerków należy ściśle stosować się do zaleceń zawartych w treści instrukcji;  

KATEGORYCZNIE ZABRANIA SIĘ

 1. Rzucania środków pirotechnicznych w grupy ludzi, pod nogi przechodniów ,pojazdy itp.;
 2. Używania nie zgodnie z instrukcją i przeznaczeniem środków;
 3. Wrzucania do obiektów czy odpalania w pomieszczeniach, gdzie przebywają ludzie czy zwierzęta;
 4. Odpalania w pobliżu składowisk materiałów łatwopalnych (np. stogi słomy, składowiska drewna, odpadów, śmieci itp.)

Podczas używania fajerwerków należy kierować się wyobraźnią  i ograniczonym zaufaniem w stosunku do otoczenia jak i środka, którego używamy. Chrońmy siebie i innych podczas zabawy z materiałami niebezpiecznymi.

SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU

Inspektor ds. ZK
Edward Kaniecki

Święta Bożego Narodzenia

   

Informacja dla hodowców drobiu

            Lekarz Weterynarii informuje o wystąpieniu wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 u ptaków dzikich jak i drobiu. Hodowcy proszeni są o zapoznanie się z informacją przekazaną przez Głównego Lekarza Weterynarii zamieszczoną poniżej.

M.K.

EKODOM - sposób na ekologiczny dom

          We wtorek 13 grudnia w świetlicy wiejskiej w miejscowości Bielczyny odbyło się spotkanie, które pozwoliło mieszkańcom Gminy Chełmża poznać zasady jakie proponuje program EKODOM realizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Spotkanie zostało przeprowadzone przez doradcę energetycznego, który po przedstawieniu idei programu odpowiadał na wszystkie nurtujące pytania zadane przez uczestników. Zainteresowanych skorzystaniem z programu zapraszamy do kontaktu ze specjalistami z WFOŚiGW.

M.K.

 • -
 • -

Czwarta edycja Sąsiedzkiej Paczki zakończona sukcesem

            Już po raz czwarty z inicjatywy Wójta i grupy pracowników Urzędu Gminy Chełmża potrzebujące osoby z terenu gminy otrzymały świąteczne paczki żywnościowe. Fundusze na zakup paczek zebrane zostały wśród pracowników UG Chełmża i jednostek, Radnych, Sołtysów a także prywatnych sponsorów. Jeden z darczyńców, chcący pozostać anonimowym, jak co roku ufundował dla jednej z rodzin paczkę o wartości blisko 1000 zł.
W porozumieniu z miejscowymi Radnymi i Sołtysami wytypowano 29 potrzebujących, do których powędrowały świąteczne paczki. W gronie obdarowanych w ramach akcji Sąsiedzka Paczka IV znaleźli się samotni seniorzy, osoby chore a także rodziny, które nagle znalazły się na życiowym zakręcie. Składając podarunki na ich ręce pracownicy Urzędu życzyli przede wszystkim spokoju, zdrowia i wiary w lepsze jutro, a w oczach obdarowanych można było niejednokrotnie zobaczyć łzy wzruszenia.

E.S.

Wszystkim Darczyńcom serdecznie dziękujemy
- organizatorzy akcji Sąsiedzka Paczka IV

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

POCZULI NADCHODZĄCE ŚWIĘTA

        W minionym tygodniu w dwóch gminnych miejscowościach: Browina i Liznowo  zorganizowano spotkania mikołajkowe. Mieszkańcy Browiny wzięli udział w warsztatach zdobienia pierników, wykonywania mikołaja z masy solnej oraz przygotowywania akcesoriów do foto-budki. Nie zabrakło mikołajkowych konkursów i zabaw.

Wprawią zdjęcia w ruch

        Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża otrzymało dotację w Regionalnym Konkursie Grantowym RÓWNAĆ SZANSE 2016’ na realizację projektu pn.” Animacja poklatkowa czyli zdjęcia wprawiane w ruch”. Kwota dotacji wynosi 6.100 zł. Celem projektu jest tworzenie  filmów animowanych przez uczestników projektu, których tematem będą legendy z terenu Gminy Chełmża. Projekt jest kierowany do młodzieży w wieku 13-16 lat, a jego realizacja potrwa od lutego do lipca 2017 roku.

NABÓR WNIOSKÓW TRWA

PIENIĄDZE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

           Do 30 grudnia br.  Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku prowadzi nabór wniosków o przyznanie środków na podejmowanie działalności gospodarczej oraz na rozwój działalności gospodarczej. Osoby, które otrzymają pomoc na podejmowanie działalności gospodarczej otrzymają premię w wysokości 50 000 zł, zaś osoby, które zechcą rozwijać swoją firmę - premię w wysokości od 25 000 do nawet 300 000 zł. Warto się spieszyć - nabór wniosków potrwa do końca roku !

KIERMASZ ŚWIĄTECZNY PO RAZ SIEDEMNASTY !

           Już po raz siedemnasty w Szkole Podstawowej w Grzywnie odbył się kiermasz bożonarodzeniowy. Mimo jesiennej, deszczowej pogody na dworze, w niedzielę 11 grudnia do szkoły przybyli nie tylko uczniowie, ale również ich rodziny, znajomi, a także mieszkańcy Grzywny i okolicznych miejscowości.  W tym dniu w szkole panowała wyjątkowa, świąteczna atmosfera.

Z BAJKĄ JEST WESELEJ

           Zapraszamy dzisiaj do krainy baśni, Gdzie słoneczko świeci, Gdzie gwiazda nie gaśnie - Tymi słowami uczniowie Szkoły Podstawowej w Zelgnie powitali swoich gości, którzy i w tym roku nas nie zawiedli. Licznie przybyły do nas zaproszone dzieci i dorośli z terenu Gminy Chełmża będący pod opieką Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, z którymi po raz kolejny chcieliśmy spędzić miłe popołudnie. Nie zabrakło również Wójta Gminy Chełmża Jacka Czarneckiego,przedstawicieli Rady Gminy, księdza parafii Dźwierzno – Leszka Łobodzińskiego oraz przedstawicieli Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Gościliśmy także starszego wizytatora kujawsko – pomorskiego Kuratorium Oświaty Dariusza Zagórski

Świątecznie w gronie Sołtysów

         W dn. 8 grudnia br. w Urzędzie Gminy odbyło się świąteczne spotkanie Wójta Gminy Jacka Czarneckiego wraz z Sołtysami Gminy. W trakcie spotkania minutą ciszy uczczono pamięć  byłego Sołtysa Sołectwa Nawra śp. Marka Śmietany. Wójt Gminy wraz z Przewodniczącym RG wręczyli podziękowania Sołtysom, którzy zakończyli pełnienie funkcji Sołtysa: Pani Genowefie Stasiorowskiej (Sołectwo Głuchowo) oraz Pani Joannie Rumińskiej (Sołectwo Świętosław). Do grona Sołtysów w 2016 r. dołączyli: Pan Hieronim Talarek (Sołectwo Głuchowo), Pani Ewa Kokoszka (Sołectwo Świętosław) oraz świeżo wybrana w dn. 7 grudnia br. Pani Marianna Rolbiecka Sołtys Sołectwa Nawra. Nowo wybrani otrzymali legitymację Sołtysa. Gratulacje z okazji wyróżnienia w konkursie „Sołtys Roku Powiatu Toruńskiego 2015” otrzymał Pan Dariusz Pawlak Sołtys Sołectwa Sławkowo. Podczas spotkania omówiono sprawy bieżące, dotyczące funkcjonowania gminy. Część świąteczna odbyła się w świetlicy wiejskiej w Kiełbasinie. Wszyscy przybyli goście wspólnie z proboszczem parafii pw. N.N.M.P w Kiełbasinie księdzem Kazimierzem Zacharewiczem zaśpiewali kolędę oraz  przełamali opłatek, składając wzajemnie życzenia.

B.K.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Spotkanie Rady Społecznej SPOZ w Zelgnie

            W środę odbyło się kolejne w tym roku posiedzenie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Zelgnie. O podjętych działaniach związanych z funkcjonowaniem jednostki poinformował członków rady Kierownik Jarosław Pikus. Kierownik omówił bieżącą sytuację finansową, kadrową oraz sprawy dotyczące działalności Ośrodka. Zaznaczył, że sytuacja w Ośrodku jest stabilna, czego wynikiem są podpisane kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia na usługi medyczne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Jeśli chodzi o świadczenia specjalistyczne w zakresie stomatologii i rehabilitacji ich byt zapewniony jest do końca czerwca przyszłego roku. Do tego bowiem czasu Ośrodek realizuje te świadczenia na podstawie zawartych wcześniej umów. O nowe kontrakty przyjdzie Kierownikowi „walczyć” w pierwszym półroczu 2017 r., a wszystko po to, aby zapewnić mieszkańcom Gminy Chełmża jak najłatwiejszy dostęp do usług medycznych. Przypomnijmy, że niejednokrotnie w ową „walkę” włączony był także Samorząd Gminy Chełmża czy też lokalne środowiska, gdzie w celu zapewnienia utrzymania bądź zwiększenia ilości punktów na dane świadczenia, głównie dotyczące rehabilitacji i stomatologii kierowane były do NFZ różnego rodzaju stanowiska, a nawet osobiste wizyty Władz Gminy.  
Ważnym punktem spotkania były tematy związane z realizacją w 2016 roku działań promujących zdrowie czy to poprzez zdrowe odżywianie połączone oczywiście ze sportem i rekreacją, czy też poprzez wykonywanie badań czy szczepień. Wszystkie te działania dostępne są mieszkańcom naszej gminy w ramach realizacji programu pn. „GMINA CHEŁMŻA ZDROWA GMINA”. Do uczestnictwa w tych przedsięwzięciach oczywiście zachęcał Pan Doktor Jarosław Pikus tłumacząc, że najpierw trzeba pamiętać o profilaktyce, a dopiero później o leczeniu.
Na koniec Przewodniczący Rady Społecznej Wójt Gminy Jacek Czarnecki złożył obecnym na spotkaniu Świąteczne Życzenia, do których przyłączył się także Kierownik Ośrodka Pan Jarosław Pikus.

A.F-B.

 

Piernikowe szaleństwo w Kuczwałach

            Święta tuż tuż, czas na pierniki. A gdzie?  W sobotę w Kuczwałach, w gronie najmłodszych mieszkańców sołectwa i nie tylko, odbyło się wspólne lepienie pierników. Radości nie było końca. Wszystko to dzięki lokalnym organizatorom, którym byli: Koło Gospodyń Wiejskich w Kuczwałach i Sołtys Sołectwa Kuczwały.  Wszystkim uczestnikom małym i dużym dziękujemy za wspólną zabawę z piernikami.

B.K.

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

EKODOM - spotkanie organizacyjne

        Wójt Gminy Chełmża zaprasza 13 grudnia 2016 r. o godz. 16:00 do świetlicy wiejskiej w miejscowości Bielczyny na spotkanie dotyczące Programu EKODOM. Zainteresowanych mieszkańców Gminy Chełmża zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniu promującym Program EKODOM, którego realizatorem jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

W ramach programu realizowane mogą być takie przedsięwzięcia jak:

 • zadania termomodernizacyjne: docieplenie przegród zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana źródeł ciepła wraz z modernizacją instalacji;
 • montaż pomp ciepła i kolektorów słonecznych o mocy do 300 kW wraz z instalacją;
 • montaż instalacji fotowoltaicznych o mocy do 40 kW.;
 • montaż elektrowni wiatrowych o mocy do 40 kW.

Pomoc jest udzielana w formie preferencyjnej pożyczki umarzanej do 30% kwoty kapitału. Pożyczka charakteryzuje się niskim oprocentowaniem, które wynosi 3% w skali roku, a okres jej spłaty może wynieść do 10 lat.

W spotkaniu będzie uczestniczył  doradca energetyczny z WFOŚiGW w Toruniu

 

Mikołajowe tańce

          W tym roku nie mogło być inaczej. Wzorem poprzednich lat, na aerobik w Sławkowie przed dzień mikołajek, bo pracy ma wiele, zawitał On sam – Mikołaj. Mimo sędziwego wieku nie próżnował, ćwiczył, tańczył, skakał. A na koniec przy choince rozdał słodkie upominki. „Dziękujemy i do zobaczenia za rok Mikołaju” – tak pożegnały gościa uczestniczki aerobiku.

B.K.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Koncert Powiatowej i Miejskiej Orkiestry Dętej z Chełmży

          2 grudnia odbył się wieczorny występ Powiatowej i Miejskiej Orkiestry Dętej z Chełmży. Wydarzenie to miało miejsce w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Kończewicach. Mieszkańcy Gminy Chełmża  mogli przeżyć bardzo zjawiskowy i emocjonujący koncert orkiestry z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem pod dyrygenturą kapelmistrza Jacka Kałamarskiego. Publiczność została przeniesiona w świat muzyki filmowej, dzięki utworom z filmów takich jak Król Lew, Titanic czy Żandarm. Nie zabrakło również muzyki marszowej oraz starych, dobrze wszystkim znanych utworów z repertuaru ABBY, Michaela Jacksona i Skaldów. Mieszkańcy nagrodzili występ orkiestry gromkimi brawami, a efektem tego entuzjastycznego przyjęcia przez widownię był kilkuminutowy bis. Organizatorami całego wydarzenia był Sołtys i Rada Sołecka Kończewice oraz Stowarzyszenie Homo-homini. Po występie organizatorzy zaprosili wszystkich na poczęstunek, w trakcie którego można był podzielić się wrażeniami z koncertu.

A.I.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Żywność dla podopiecznych GOPS

          Caritas Diecezji Toruńskiej przeprowadzi dystrybucję żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z FEAD. Dystrybucja odbędzie się według poniższego harmonogramu w godzinach od 8:00 do 14:00 09.12.2016 /piątek/- wszyscy.

Miejsce odbioru żywności: Ośrodek Wsparcia CARITAS ul. Polna 20
Do odbioru żywności obowiązują skierowania z GOPS. Należy posiadać dokument tożsamości.

 

Morsy - Mikołaje w Zalesiu

        Tylu Mikołajów w Zalesiu jeszcze nie było. Jak co sobotę, w godzinach porannych, odbyła się wspólna kąpiel Morsów Gminy Chełmża i Toruńskiego Klubu Morsów. Nie zabrakło kibiców, a dla niektórych była to pierwsza zimowa kąpiel w życiu. Na zmarzniętych czekało ognisko. Miłośnicy zimowych kąpieli spotykają się w każdą sobotę o godz. 8.15, kąpiel o godz. 8:30 nad jeziorem w Zalesiu (mała plaża).

B.K.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

PILNE - ostatnie godziny na pomoc dla poszkodowanych rolników

          Możliwa jest pomoc dla rolników poszkodowanych w wyniku następujących klęsk żywiołowych: susza, grad, huragan, deszcz nawalny lub ujemne skutki przezimowania. Wnioski należy składać do 5 grudnia 2016r. w Biurze Powiatowym ARiMR. Rolnikowi będzie udzielona pomoc, gdy szkody w danej uprawie wynoszą co najmniej 50% na powierzchni nie mniejszej niż 70% tych upraw lub szkody powstałej w uprawach szklarniowych i tunelach foliowych na powierzchni co najmniej 50%. i mniej niż 70% uprawy. Jednocześnie informujemy że dyżury w agencji w sprawie przyjmowania wniosków dzisiaj i w poniedziałek do godz. 20.00

Nabór na środki dla przedsiębiorców ruszył!

        Z dniem 1 grudnia Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku rozpoczęła nabór wniosków o przyznanie środków na podejmowanie działalności gospodarczej oraz na rozwój działalności gospodarczej.

Osoby, które otrzymają pomoc na podejmowanie działalności gospodarcze otrzymają premię w wysokości 50 000 zł, zaś osoby, które zechcą rozwijać swoją firmę - premię w wysokości od 25 000 do nawet 300 000 zł. Warto się spieszyć - nabór wniosków potrwa do końca roku! Szczegółowe informacje na stronie LGD oraz w biurze LGD -  BRĄCHNÓWKO 18, 87-140 Chełmża. Tel. 56 610 80 17, e-mail: biuro@ziemiagotyku.com Godziny pracy biura: poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30.

 

STOP PNEUMOKOKOM - SZCZEPIENIA DLA DOROSŁYCH

        Zachęcamy mieszkańców - osoby dorosłe  do skorzystania ze szczepień przeciwko pneumokokom. Pragnę poinformować, iż na szczepienie pacjent musi zgłosić się z zaświadczeniem o stwierdzonym rozpoznaniu przewlekłego nieżytu oskrzeli i dychawicy oskrzelowej.

ROLNIKU UBIEGAJ SIĘ O POMOC

         Możliwa jest pomoc dla rolników poszkodowanych w wyniku następujących klęsk żywiołowych: susza, grad, huragan, deszcz nawalny lub ujemne skutki przezimowania. Wnioski należy składać do 5 grudnia 2016r. w Biurze Powiatowym ARiMR.

KOMUNIKAT do właścicieli i zarządców

       Okres jesienno - zimowy zwiększa ryzyko wystąpienia w obiektach budowlanych zagrożeń i katastrof budowlanych. W związku z tym, Wojewoda Kujawsko-Pomorski przypomina właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych o ustawowych obowiązkach zapewniających właściwy stan techniczny i bezpieczeństwo użytkowanych obiektów.

SĄ BURAKI, BĘDZIE KONCERT

         Dawno, dawno temu w starożytnym Babilonie... Tak właśnie rozpoczynają się dzieje obecności buraka w menu człowieka. Z kolei  w Kończewicach w życiu kulturalnym mieszkańców dzieje obecności buraka rozpocznie koncert pn. „Jesień przynosi nam buraki.

ZALICZYLI POWIATOWĄ OLIMPIADĘ ROLNICZĄ

        Tradycyjnie jesienią we wszystkich powiatach województwa kujawsko-pomorskiego odbywa się Olimpiada Wiedzy Rolniczej. Tegoroczna już XXVI Olimpiada w powiecie toruńskim miała miejsce w gminie Łubianka, a dokładniej w Diecezjalnym Centrum Kultury w Zamku Bierzgłowskim. Organizatorem eliminacji powiatowych olimpiady był Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Toruniu z/s w Chełmży

Konstulacje społeczne w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

     W celu opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji konieczne jest określenie obszarów kryzysowych (zdegradowanych) na terenie gminy. W tym celu przeprowadzona została diagnoza społeczno-gospodarczo-przestrzenna jednostek gminy (sołectw). Przeprowadzona diagnoza pozwoliła określić zróżnicowanie wewnętrzne gminy i wykazać obszary, które ze względu na wysokie nagromadzenie negatywnych zjawisk społecznych, gospodarczych czy przestrzennych, powinny zostać objęte wsparciem w ramach GPR.
Gminny Program Rewitalizacji to dokument, który programuje proces rewitalizacji na tych obszarach gminy, na których stwierdzono największe nasilenie negatywnych zjawisk. Działania rewitalizacyjne zaplanowane na obszarach zdegradowanych, które zostaną wpisane do Gminnego Programu Rewitalizacji mają szansę na uzyskanie zewnętrznego finansowania,
z funduszy UE.
Mając na względzie powyższe zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz zgłaszania uwag i wniosków do przeprowadzonej diagnozy społeczno-gospodarczo-przestrzennej gminy oraz wyznaczonych obszarów zdegradowanych i obszarów do rewitalizacji.

OFIAROWALI ZIEMIE NA KOPIEC

       Ziem na Kopiec "Ziemia Polaków" w Kończewicach z roku na rok przybywa.   Woreczki z ziemią , które  zostały  do tej pory  przekazane  pochodzą  z miejsc pamięci i męczeństwa Polaków z obszaru kraju  i zagranicy. Dotychczasowy zbiór ziem zgromadzonych w tutejszym Murze Pamięci liczy już 172 . Ten zbiór podczas tegorocznych obchodów rocznicowych odzyskania niepodległości przez Polskę ( Kończewice, 20.11.2016 r.)  powiększył się  o kolejne cztery ziemie. Przekazane ziemie pochodzą tym razem z Polski, Rosji, Holandii i Słowenii.

Nabór kandydatów na ekspertów ZIT BTOF

       Uprzejmie informujemy, iż Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych poszukuje kandydatów na ekspertów ZIT BTOF.  Nabór odbędzie się w dniach od 15 listopada do 23 listopada 2016 r. Dokumenty aplikacyjne wymienione w ogłoszeniu należy przesłać pocztą na adres Biura ZIT BTOF (Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 61) lub dostarczyć osobiście w godzinach 8.00-16.00 (poniedziałek, środa, czwartek), 8.00-18.00 (wtorek), 8.00-14.00 (piątek) w terminie do dnia 23 listopada 2016 r.

TEN PROJEKT MUSI WYGRAĆ !

          " Z cyklu poznaj swój powiat - dzisiaj Gmina Chełmża z rybą w tle" - to tytuł projektu, na który  pomysł zrodził się w Gminie Chełmża, a dokładnie w Strużalu. Projekt ten otrzyma dofinansowanie z puli powiatowej w ramach budżetu obywatelskiego 2017' i zostanie zrealizowany, kiedy my mieszkańcy Gminy Chełmża, jej sympatycy i przyjaciele osobiście dołożymy się do wspólnego sukcesu - zwyczajnie zagłosujemy ( oddamy  swój głos) na ten pomysł. GŁOSOWAĆ NA PROJEKT MOŻEMY TYLKO DO 30 LISTOPADA br.

 • -

Ogłoszenie o naborze wniosków na rozwijanie działalności gospodarczej

Ogłoszenie Nr: 2/2016

           Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej.

 • -

Ogłoszenie o naborze wniosków na podejmowanie działalności gospodarczej

Ogłoszenie Nr 1/2016

            Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej.

 • -

PIENIĄDZE UNIJNE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I NIE TYLKO!

        W najbliższą środę tj. 16 listopada  o godz. 14.00 w siedzibie naszego Urzędu Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku organizuje szkolenia z zakresu przygotowania wniosków o przyznanie pomocy na podejmowanie działalności gospodarczej.  Do udziału w szkoleniu zapraszamy osoby, które założenie działalności mają dopiero w planach.

 • -

STROIKI NA ŚWIĘTA - wykonajmy je sami!

Zaproszenie na warsztaty bożonarodzeniowe

         Mimo, że do Świąt Bożego Narodzenia pozostało jeszcze trochę czasu, to jednak na prawdziwe przygotowania świąteczne nigdy nie jest go za wiele. Dlatego już teraz Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża zaprasza zainteresowane osoby na warsztaty rękodzielnicze, podczas których będzie można wykonać dla siebie dwie  ozdoby świąteczne: wianek i ozdobę na stół.

UWAGA MIESZKAŃCY NAWRY !

          Z uwagi na obecną sytuację w Sołectwie - brak Sołtysa, Urząd Gminy Chełmża informuje, że IV RATĘ PODATKU ROLNEGO i PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI płatnych do 15 listopada br. należy regulować  w kasie Urzędu w godz. 7.00 - 14.30 od pon. - pt.  Opłaty można dokonać również przelewem na konto :  PKO BP Oddz. Chełmża 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543.

ZAMANIFESTUJMY SWOJĄ POLSKOŚĆ

            Wójt Gminy Jacek Czarnecki  zachęca mieszkańców do wywieszenia Flagi Narodowej na budynkach w dniu 11 listopada. Ten apel skierowany jest również do uczniów z naszej gminy.  Tym razem uczniowie klasy pierwszej ze Szkoły Podstawowej w Zelgnie otrzymali od Wójta i Wiceprzewodniczącej Rady Gminy Stanisławy Stasieczek Flagi Narodowe. Zostały  one pierwszakom przekazane z hasłem akcji pt. "Mamo, Tato wywieś ze mną flagę".

 • -

Warsztaty dietetyczne

          Informacja o prowadzonych Działaniach Towarzyszących w Ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach Podprogramu  2016.

W dniu 14 i 15 listopada 2016 r. w  siedzibie Caritas w Chełmży ul. Polna 20 zostaną przeprowadzone  warsztaty z zakresu Działań Towarzyszących Podprogramu 2016:

- warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia

Planowana godzina rozpoczęcia warsztatów 800.  Warsztaty zostaną przeprowadzone przez wyspecjalizowanego trenera.  Warsztaty odbędą się w Chełmżyńskim  Ośrodku Wsparcia Caritas mieszczącym się w Chełmży przy ul. Polnej 20. Przewidywany czas trwania warsztatów to ok. 2 godziny. Warsztaty przewidywane są dla grupy 50 osób.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży zaprasza chętne osoby, które odbierają darmową żywność, aby zgłaszały swój udział w warsztatach.

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży
Anna  Bykowska

INFORMACJA

Caritas Diecezji Toruńskiej przeprowadzi dystrybucję żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z FEAD. Dystrybucja odbędzie się według poniższego harmonogramu w godzinach od 8:00 do 14:00

14.11.2016 /poniedziałek/ - A, B, C, D, E, F, G, H, J, K,

15.11.2016 /wtorek/ - L, Ł, M,N, O, P, R, S, Ś, T, U, W, Z

Miejsce odbioru żywności:Ośrodek Wsparcia CARITAS ul. Polna 20

Do odbioru żywności obowiązują skierowania z GOPS.

Należy posiadać dokument tożsamości

OSTATNIE POŻEGNANIE

       Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Sołtysa Sołectwa Nawra  śp. Marka Śmietana. Zapamiętamy Go jako niezwykle sympatycznego i życzliwego człowieka, zawsze oddanego sprawom  swojego lokalnego środowiska i jego mieszkańcom.

BUDŻET OBYWATELSKI – JUŻ GŁOSUJEMY !

         Listy pozytywnie zweryfikowanych zadań planowanych do realizacji z budżetu obywatelskiego powiatu toruńskiego w 2017 roku, które poddaje się pod głosowanie mieszkańców powiatu toruńskiego  są już znane. Wiemy, na jakie projekty możemy oddać swój głos. Głosowanie potrwa od 9 listopada  do 30 listopada br.

KONSULTUJEMY PROGRAM WSPÓŁPRACY

      Zapraszamy do udziału w konsultacjach projektu „Programu współpracy Gminy Chełmża z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami  wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017 roku”. Uwagi do dokumentu można zgłaszać  do 14 listopada br. Zachęcamy do zapoznania się z projektem uchwały.

SAMORZĄDOWY OSKAR DLA WÓJTA !

         Wczoraj w Warszawie Wójt Gminy Chełmża Jacek Czarnecki uhonorowany zostałem wyróżnieniem w prestiżowym konkursie nazywanym Samorządowym Oskarem. Pan Wójt  znalazł się w gronie 15 samorządowców z kraju, którym Kapituła Konkursu przyznała nagrody i wyróżnienia  im. Grzegorza Palki.

PREMIE NA PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

         Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku organizuje szkolenia z zakresu przygotowania wniosków o przyznanie pomocy na podejmowanie lub rozwijanie działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdraża operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Szkolenie odbędzie się dnia 16 listopada 2016r. o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy w Chełmży, ul. Wodna 2.

UZDOLNIONY STUDENT Z KASĄ

          Nauka się opłaca i to dosłownie. Za dobre wyniki można otrzymać w Gminie Chełmża stypendium. Przez najbliższy rok akademicki takie stypendium otrzymywać będzie między innymi pięciu najzdolniejszych studentów, będących mieszkańcami gminy.

DOCENIENI ZA PRACĘ W SZKOLE

        W trakcie tegorocznej gali z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Zelgnie  Nagrody  Samorządowe  otrzymało pięciu nauczycieli ze szkół gminnych.  Wręczone też zostały podziękowania za pracę w oświacie gminnej. Sukcesów wyróżnionym osobom  pogratulował Wójt Gminy Chełmża Jacek Czarnecki.

APOCALIPSA NAJLEPSZA

Konkurs w GRODNIE

            Jubileuszowy XX Kujawsko-Pomorski  Konkurs Pracy Wyżłów i Psów Myśliwskich Małych Ras zorganizowany  przez Zarząd  Okręgowy PZŁ  w Toruniu - takie imprezy w naszej gminie często się nie zdarzają. Dlatego warto o nich mówić i pisać.  Ta impreza ma swoje reguły, swój klimat, a uczestnictwo  w niej oprócz ludzi odnotowują zwierzęta – psy myśliwskie .

Służba Celna ostrzega !

          W związku z zaistniałymi przypadkami zatrucia i śmierci po spożyciu podrobionego alkoholu, jakie miały miejsce w ostatnich dniach na terytorium Ukrainy, Służba Celna przestrzega przed nabywaniem wszelkich wyrobów zawierających alkohol, pochodzących z niewiadomych źródeł, szczególnie oferowanych do sprzedaży na miejskich bazarach i targowiskach oraz w innych miejscach niż legalne placówki handlowe.

Dotychczasowe ujawnienia Służby Celnej oraz innych służb, potwierdzają, że nielegalny alkohol sprzedawany jest głównie w butelkach plastikowych (zwyczajowo wykorzystywanych, jako opakowania jednostkowe oleju spożywczego), ale i w butelkach szklanych po wódkach różnych marek polskich i zagranicznych. Opakowania zwykle nie posiadają zabezpieczeń w postaci banderol akcyzowych.  

O zauważeniu prób sprzedaży takich wyrobów należy niezwłocznie poinformować najbliższy urząd celny, komisariat policji lub posterunek Straży Granicznej.

Telefon interwencyjny Służby Celnej: 800-060-000; e-mail:powiadom-clo@mofnet.gov.pl

SŁUŻBA DYŻURNA IZBA CELNA TORUŃ  Tel. 56 619 76 14

Dzisiaj wielka gala - STYPENDIA 2016'

       Gminna gala z okazji Dnia Edukacji Narodowej - to już dzisiaj ! To coroczne  święto zawsze rodzi okazję do wielu  podziękowań, radosnych życzeń, sympatycznych spotkań i co chyba najważniejsze –  do refleksji o szkole i nauce. Organizatorem  uroczystości  jest  Wójt Gminy Chełmża Jacek Czarnecki.

UWAGA - LICZYMY DZIKI

        W związku z zagrożeniem afrykańskim pomorem świń (ASF) w dniach 20-25 października br. prowadzona będzie w regionie kujawsko-pomorskim inwentaryzacja dzików. Leśnicy proszą o ograniczenie w tym terminie wizyt w lesie i ostrożność na drogach.

Pierwsza pomoc i stop nikotynie

        Pierwsza pomoc i stop nikotynie – to dwa zagadnienia, które  omówi podczas  spotkania z mieszkańcami gminy lekarz rodzinny dr  Jarosław Pikus. Spotkanie odbędzie się już w najbliższy poniedziałek 24.10. o godz. 19.00 w świetlicy wiejskiej w Browinie i zostanie zrealizowane w ramach gminnego programu „Gmina Chełmża – ZDROWA GMINA”.

PODĄŻYLI SZLAKIEM BŁOGOSŁAWIONEGO

        „DOBRO NIESKOŃCZONE”to tytuł koncertu jaki miała okazję wysłuchać 35- osobowa grupa mieszkańców naszej gminy, która wybrała się  na  wycieczkę  do Górska. Koncert odbył się w 32. rocznicę męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Przy okazji uczestnicy wyjazdu zwiedzili tutejsze Centrum Edukacji Młodzieży im. ks. Jerzego Popiełuszki, a w nim nowoczesne muzeum multimedialne o bł. ks. Jerzym Popiełuszko – patronie „Solidarności”

 • -

PRZEŻYLI Z SOBĄ 50 LAT !

JUBILEUSZE MIESZKAŃCÓW

        Były odznaczenia, kwiaty, chwile wzruszeń i przepyszny tort. W Urzędzie Stanu Cywilnego w Chełmży  odbyła się dzisiaj  uroczystość wręczenia państwu Teresie i Józefowi Pawełczak z Drzonówka Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Jubilatów medalami udekorował Wójt Gminy Chełmża Jacek Czarnecki.

IZBA ROLNICZA ZAPRASZA NA SPOTKANIE

        Możliwości uzyskania wsparcia finansowego na realizację inwestycji z zakresu odnawialnych źródeł energii w ramach wybranych działań PROW 2014 – 2020, a w tym na  modernizację gospodarstw rolnych, premie dla młodych rolników, płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa, to tylko niektóre  z tematów spotkania informacyjno - szkoleniowego dla rolników. Organizatorem spotkania, które zaplanowane jest na 26.10.2016 r. w Domu Weselnym "U Boryny" w Grzywnie jest Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza.

Z NIMI LEPIEJ NIE ZADZIERAĆ

        Przez półtora miesiąca grupa  pań z Kończewic i okolic wsi  brała udział w kursie samoobrony. Dla pań było to zupełnie nowe doświadczenie, poszerzenie wiedzy. Teraz znają przynajmniej kilka chwytów, które mogą napastnika zszokować. Pozwoliło na to 20 godzin odbytych wspólnych spotkań z wykwalifikowaną kadrą trenerską.

14 października

         Tak wyjątkowy i uroczysty dzień w roku zdarza się tylko raz. Święto Edukacji Narodowej uroczyście obchodzi każda placówka szkolna w gminie.

HEAVY METAL VAY na jesienną chandrę

 DRZONÓWKO ZNOWU GŁOŚNE

       To właśnie dla wszystkich miłośników klasycznego gitarowego brzmienia mamy zaproszenie na wyjątkową imprezę! AUTSAJDER BARWójt Gminy Chełmża zapraszają do Drzonówka na koncert zespołu HEAVY METAL VAY. Koncert odbędzie się 29 października ( sobota) o godz. 20.00. Wstęp na koncert wolny.

POWIADOMIMY SMS'em

          Od ponad roku mieszkańcy Gminy Chełmża mogą korzystać z systemu powiadamiania SMSami. Osoby chętne zapisują się do grup tematycznych: ostrzeżenia i zagrożeniaimprezy kulturalne i sportowe, środowisko (dofinansowanie, akcje środowiskowe),podatki i opłaty, utrudnienia i awarie, inne komunikaty i ogłoszenia.  Do wymienionych grup dokonano ponad 800 zapisów.

 • -

PIŁKA NOŻNA W RUCH !

          Zapraszamy chętne drużyny do udziału w turnieju piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy Chełmża, który odbędzie się w najbliższą niedzielę 16.10.2016r. o godz. 11:00 na orliku w Grzywnie. To już kolejna impreza sportowa w sezonie, która zorganizowana zostanie w ramach gminnego programu "GMINA CHEŁMŻA - Zdrowa Gmina".

Trwa nabór na „małe przetwórstwo” dla rolników

         29 września ruszył nabór na „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Nabór wniosków będzie trwał do 28 października  2016r.

ZAPRASZAMY NA WYJAZD - kierunek GÓRSK

        Chętnych mieszkańców Gminy Chełmża zapraszamy w dniu 17 października br. na wspólny wyjazd do Górska na koncert pt. ”Dobro nieskończone”. Koncert organizowany jest z okazji 32 rocznicy męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

 • -

SKĄPE - PRACOWNIA ORANGE ŚWIĘTUJE

          Pracownia Orange w Skąpem i biblioteka włączyły się aktywnie w obchody Tygodnia Pracowni. Wspólne świętowanie  odbywa się od 3 do 8 października. Przez  pięć dni Pracownia organizuje   zajęcia i warsztaty dla mieszkańców.

BĘDZIE STYPENDIUM ZA NAUKĘ

         Komisja Stypendialna przyznała najzdolniejszym uczniom z Gminy Chełmża stypendia im. Jacka Luntkowskiego na rok szkolny 2016/2017.  Uroczyste wręczenie stypendiów będzie miało miejsce w dniu 21 października br. podczas gminnej uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Zelgnie.  Stypendium odbierze 52 uczniów szkół ponadgimnazjalnych i Zespołu Szkół UMK  Gimnazjum i Liceum Akademickie.

Sprawdzili „tabliczkową wiedzę”

        Światowy Dzień Tabliczki Mnożeniato bezpłatna akcja edukacyjna prowadzona w szkołach na całym świecie. W tym roku do akcji zgłosiło się 2.977 szkół !  Jest to dobra okazja do powtórki tabliczki mnożenia po wakacjach. W szkole podstawowej w Grzywnie  w wydarzenie zaangażowali się wszyscy uczniowie.

DZIEŃ OTWARY - WARTO TUTAJ ZAJRZEĆ

        Jeżeli ktoś nie miał  jeszcze okazji  odwiedzić Regionalnej  Izby Historii i Tradycji w Łysomicach ( ul. Wiśniowa 5)  to w najbliższą sobotę będzie ku temu niebywała okazja: Dzień otwarty w Izbie. Początek zwiedzania od  godz. 11.00. Atrakcji historycznych w tym dniu nie zabraknie. Po Izbie oprowadzać będzie jej kustosz Adam Kozłowski.

INNOWACYJNI I KONKURENCYJNI

Zespół Szkół, CKU w Gronowie

        To, że Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie jest  innowacyjne i konkurencyjne może potwierdzić delegacja z naszej gminy, która w ostatnim czasie osobiście zapoznała się z jego ofertą. Szeroka oferta kształcenia zawodowego w szkole w Gronowie pozwala na przygotowanie uczniów do wymagań lokalnego rynku pracy.

Fundacja NEUCA dla Zdrowia

       Fundacja NEUCA dla Zdrowia zbada płuca mieszkańców Chełmży - bezpłatna akcja badań spirometrycznych już 11 października. W maju ruszyła ogólnopolska akcja badań spirometrycznych mająca na celu zbadanie kondycji płuc Polaków. Specjalnie przygotowany na tę okazję spirobus odwiedzi prawie 200 lokalizacji w całym kraju, w tym także Chełmżę.

PODRÓŻ PO MOŁDAWII

       Uczniowie Gimnazjum w Głuchowie im. Błogosławionej Juty wzięli udział w wymianie szkolnej i odwiedzili swoich rówieśników w Mołdawii, która miała miejsce w dniach 12.09-21.09 . br.   Gospodarze przygotowali pełen program pobytu, który obejmował wspólne zwiedzanie najsłynniejszych miejsc Besarabii. „To była wspaniała lekcja historii. Udało nam się zwiedzić jedne z największych w Europie piwnic win w Cricovej, Kiszyniów wraz ze swoim największym Narodowym Muzeum Etnografii i Historii Naturalnej, park krajobrazowo-archeologiczny w zakolach rzeki Reut, eremnie – pustelnie, monastyr w Saharnej, rozlewiska Prutu, Dom Polski i Muzeum Polaków w Styrczy, ponadto północną Rumunię – Maramuresz i Bukowinę oraz jaskinie na Słowacji.”- mówi dr Barbara Łaukajtys - koordynator przedsięwzięcia. Sama podróż trwała 30 godzin. " Po tak długiej wędrówce przyjęto nas w domach niezwykle serdeczne” - mówi Marika Wtkowska – jedna z uczestniczek wymiany. Podróżowanie pomiędzy rzekami Prut i Dniestr owocowało w wiele przygód i niespodzianek. " Mnie zadziwiło, jak wiele osób w Mołdawii włada językiem polskim i rosyjskim”- wspomina Julia Banaszak. Mniejszość Polaków jest tam doskonale zorganizowana i utrzymuje ciągły kontakt z ojczyzną. „Podczas wyjazdu wszyscy skosztowaliśmy odmiennych potraw. Zwróciłam uwagę na uchę – zupę z ryby, mici – dania mięsne i mamałygę rozcinaną nitkami” - opowiada Weronika Brzana. A Wiktoria Adamczyk dodajeJa przywiozłam do Polski przekąski mołdawskie, spośród których najpopularniejsze były różne odmiany słonecznika, pełniące funkcję naszych chipsów. Julia Kuciak podkreśla, że dosłownie wszystko było dla niej wielkim zaskoczeniem – zarówno piękne widoki, wystrój wnętrz domostw, jak i pomniki... Lenina. Organizatorzy i uczestnicy wyjazdu pragną złożyć ogromne podziękowanie dla wszystkich osób i instytucji, które wsparły  finansowo i umożliwiły tym samym ich wyjazd do Mołdawii. Szczególne podziękowania kierują w stronę: Samorządu Gminy Chełmża i Wójta Jacka Czarneckiego, Starostwa Powiatowego w Toruniu, Departamentu Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, ks. proboszcza K. Badowskiego, p. J. Mrozowskiego Konsula Honorowego Mołdawii, Koła Kobiet Aktywnych z Bielczyn oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. „Lista naszych darczyńców jest tak długa, że nie sposób wszystkich wymienić, dlatego też wszystkim z osobna składam wyrazy wdzięczności" -podkreśla Barbara Łaukajtys.

KO


 

 

 

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

DZIAŁKOWCY ŚWIĘTOWALI

         Chełmżyńscy  działkowcy świętowali. Z tej okazji zorganizowali Miejski Dzień Działkowca, który odbył się w tutejszym Ośrodku Kultury. Była to okazja do spotkania się działkowców z obszaru miasta i gminy Chełmża, lokalnych samorządowców, przyjaciół i sponsorów zaangażowanych w rozwój chełmżyńskiej organizacji zrzeszającej działkowców. Udział w uroczystości brał  Wójt Gminy Jacek Czarnecki.

Rozpoczęli weekend od .. WEEKENDU!

        Grupa mieszkańców naszej gminy miniony weekend rozpoczęła od  koncertu zespołu … WEEKEND. Koncert był częścią  spotkania edukacyjno – rozrywkowego z cyklu „Zielona Polska”, w którym udział wzięło 55 osób.

 • -

DOŻYNKI SKĄPE 2016’ PODSUMOWANE

          Dożynki w naszej Gminie to święto wsi i wszystkich rolników, to tradycja która na stałe wpisała się w lokalny pejzaż wydarzeń kulturalnych. W  dniu wczorajszym na spotkaniu zorganizowanym przez Sołtysa Sołectwa Mariusza Lewandowskiego i Radnego Gminnego Adama Galusa podsumowano tegoroczne święto.

Remont drogi powiatowej Zelgno – Zelgno Bezdół

          EUROVIA POLSKA S.A. generalny Wykonawca zadania „Remont drogi powiatowej nr 2031C Zelgno - Zelgno Bezdół’’ informuje, że z dniach 30 września oraz 1 października 2016r. zamknie cały przebudowywany odcinek drogi w miejscowości Zelgno w kierunku Zelgno Bezdół. Związane to będzie z pracami przy wykonywaniu nawierzchni jezdni.

 • -

DZIAŁAJĄ LOKALNIE

Robią coś dla siebie – Zaczęli od jedzenia !

            W  sali w Grzegorzu odbyły się dwie  edycje kulinarne projektu – Zrób coś dla siebie – Zacznij od jedzenia ! Realizatorem projektu jest miejscowa Ochotnicza Straż Pożarna.

A MOŻE WYJAZD DO WROCŁAWIA ??

        Zainteresowane osoby zachęcamy do udziału w dwudniowym wyjeździe do Wrocławia w terminie 22-23.10.br. W programie wycieczki m.in.: Panorama Racławicka, Stary Browar, zwiedzanie starówki i rynku Solnego, Wyspy Młyńskiej, Mostu Zakochanych i AFRYKARIUM. Organizatorami wyjazdu są wspólnie Gmina Chełmża i firma "NIKO".

RUSZA UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

        Już jutro  inauguracja nowego semestru 2016/2017 w Filii Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gminie Chełmża. To świetna okazja, by zrobić dla siebie coś pozytywnego i zapisać się na zajęcia.

Bezpłatna konsultacja prawna

       Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, informuje, iż dnia 26 września 2016 roku od godziny 14.00 do 17.00 odbędzie się bezpłatna konsultacja prawna w siedzibie Ośrodka.

NAJPIĘKNIEJSZY PTAK ŚWIATA ... w Sławkowie

      Pawie, to jedne z najbardziej kolorowych ptaków świata. Niezmiennie zachwycają kolorowymi piórami z charakterystycznym oczkiem. Akurat ten, który stanął w centrum wsi Sławkowo z uwagi na porę roku i dostępne kwiaty - przybrał barwy jesienne.

PRZEDSIĘBIORCO – WSTĄP DO AKADEMII

      Akademia Przedsiębiorcy - to cykl bezpłatnych prelekcji i warsztatów motywacyjno-edukacyjnych skierowanych do przedsiębiorców. Tegoroczna, ósma już edycja poświęcona będzie nowoczesnym technologiom oraz ekspansji na rynki międzynarodowe.

 • -

BEZPIECZNE NAWET W SZPILKACH

         Celem projektu (Nie) Bezpieczna Kobieta, który realizują panie z Klubu Aktywnych Kobiet w Kończewicach jest przeszkolenie kobiet z umiejętności zachowania się w sytuacjach niebezpiecznych z elementami samoobrony. Panie w trakcie spotkań nie tylko uczą się jak poradzić sobie z napastnikiem, ale przede wszystkim jak ustrzec się, by nie zostać ofiarą oraz jak wykorzystać podręczne rzeczy w celu obrony.

 • -

DZIAŁAJĄ RAZEM

        Założyli sobie, że  małolaty pod opieką mamy i taty spędzą wakacyjny czas pod znakiem turystyki, sportu i zdrowia i  zwiedzą  Gminę Chełmża.  W programie spotkań było pięć  wycieczek  rowerowo-autokarowych do wybranych miejscowości, a tutaj na miejscu spotkania z ciekawymi ludźmi, warsztaty kulinarne, ogniska, historie miejscowości i ciekawych miejsc i jeszcze wiele innych atrakcji. To wszystko, co wydarzyło się w ramach wspomnianego projektu, jego uczestnicy  podsumowali w minioną sobotę 24.09. w Nawrze.

BUDŻET OBYWATELSKI 2017' - termin naboru ucieka !

       Trwa nabór wniosków do kolejnej edycji budżetu obywatelskiego powiatu toruńskiego. Dla mieszkańców powiatu do okazja na pozyskanie dodatkowych środków na poprawę infrastruktury sportowej czy  wzbogacenie oferty  życia kulturalnego w swoich miejscowościach. Łączna kwota budżetu to 200 tys. zł.

PNEUMOKOKI - CHROŃ SWOJE DZIECKO

         Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych szczepień ochronnych  dla dzieci w wieku 24-36 miesiąca życia zamieszkałych na terenie Gminy Chełmża w ramach Program Profilaktyki Zakażeń Pneumokokowych Wśród Dzieci. Chcąc zaszczepić dziecko należy skontaktować się  z Przychodnią Chełmżyńską, ul. Kościuszki 4  w Chełmży osobiście lub telefonicznie pod nr tel. 56 675 33 00 lub 56 675 33 01. Decyduje kolejność zgłoszenia.

LATAWCE NAD MIRAKOWEM

        Już po raz jedenasty odbyło się „Święto Latawca”. W tym roku impreza 18 września miała miejsce w Mirakowie. Dzieci, młodzież i niejednokrotnie całe rodziny przygotowały się do konkursu na najlepszy latawiec. Liczyła się estetyka wykonania oraz walory techniczne. Rywalizacja była ostra i komisja konkursowa miała sporo pracy.

 • -

KOLARSKIE SZKÓŁKI NA MOTOARENIE

        Młodzi kolarze z Kujawsko-Pomorskich Szkółek Kolarskich 22 września  podczas  Europejskiego  Dnia Bez Samochodu zaprezentowali się  na toruńskiej Motoarenie . W naszym regionie funkcjonuje 37 takich szkółek, w tym dwie szkółki z naszej gminy: Grzywna i Zelgno.

URZĘDNICY PO SZKOLENIU

      „Zamówienia publiczne po nowelizacji z 22 czerwca 2016 w praktyce” były przedmiotem zorganizowanego i poprowadzonego w dniu wczorajszym szkolenia dla pracowników samorządowych i pracowników jednostek organizacyjnych. Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązująca od tego roku niesie ze sobą największy zakres zmian od lat.

ROZPOCZĘLI PRACĘ

        Gmina otrzymała wsparcie zatrudnienia z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach tzw. robót publicznych. Dzięki temu  z dniem 19 września zatrudnionych mogło zostać 10 osób – mieszkańców gminy. Trzy z zatrudnionych osób zasiliły pracę w administracji UG, a jeden z pracowników trafił do gminnej brygady budowlanej. Z kolei sześć osób zatrudnionych w ramach wspomnianych robót trafiło na teren gminy do sześciu miejscowości: Głuchowo, Kończewice, Grzywna, Sławkowo, Zelgno i Nawra.

Leader – trzecia szansa na rozwój

Konferencja zainaugurowała Rozwój Lokalny na lata 2016-2020’

            W dniu dzisiejszym miała miejsce konferencja inaugurująca wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 (LSR) dla obszaru gmin Chełmża, Łubianka, Łysomice i Papowo Biskupie oraz Miasto Chełmża. W latach 2016-2023 na wymieniony obszar spłynie kolejna pula środków – łączny budżet to prawie 16 mln zł, w tym na wdrażanie strategii  przeznaczona została kwota niecałe 14 mln zł.

Szkolenie pracowników

W związku z obowiązkowym szkoleniem pracowników w dniu 22 września br. część stanowisk Urzędu Gminy będzie nieczynna. Wszystkie wnioski należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy. Kasa będzie czynna w stałych godzinach tj. 7:00-14:30.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

PRZEDSIĘBIORCO Z GMINY - MOŻESZ SKORZYSTAĆ !

Pieniądze unijne na przedsiębiorczość

        Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku (LGD) z siedzibą w Brąchnówku rozpoczyna realizację Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023. W ramach budżetu LSR są środki skierowane na rozwój przedsiębiorczości w wysokości 3 mln zł współfinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).

PROJEKTY W REALIZACJI - INTEGRUJĄ I UCZĄ

      Akademia zdrowego odżywiania – to  sześć ośmiogodzinnych warsztatów kulinarnych poświęconych  zdrowemu odżywianiu. Całość zadania zwieńczy konferencja podsumowująca, która zaplanowana jest na listopad br. Inicjatywa współfinansowana jest ze środków budżetu obywatelskiego Powiatu Toruńskiego i przez Samorząd Gminy Chełmża.

INFORMACJA DLA POSIADACZY ZWIERZĄT GOSPODARSKICH

      Powiatowy Lekarz Weterynarii w Toruniu w związku z niepokojącymi informacjami dotyczącymi nielegalnego zakopywania przez hodowców padłej trzody chlewnej uprzejmie informuje, że  zgodnie z obowiązującymi przepisami zwierzęta podejrzane o choroby zakaźne powinny być przekazywane do unieszkodliwienia w zakładach utylizacyjnych. Hodowcy nie ponoszą kosztów związanych z przekazywaniem padłych zwierząt do utylizacji, ponieważ istnieje w Polsce specjalny system dopłat z budżetu państwa dla zakładów utylizacyjnych odbierających od rolników padłe zwierzęta.

REGATY i PODIUM PO RAZ TRZECI !

          Po raz trzeci załoga reprezentująca Gminę Chełmża wystartowała w 6 Regatach Samorządowych Krajna Cup w Sępólnie Krajeńskim. W tym roku sternik Wojciech Hawryło i wójt Jacek Czarnecki wspólnym wysiłkiem zdobyli III miejsce w gronie 10 startujących załóg.

POSPRZĄTAMY NASZĄ GMINĘ

         Tegoroczne Sprzątanie Świata odbędzie się w gminie w dniach  23-24.09.br. Akcja 2016’ odbywać się będzie pod hasłem „Podaj dalej… Drugie życie odpadów”.  Tym razem organizatorzy akcji zwracają uwagę na poszanowanie zasobów, unikanie tworzenia odpadów i szacunek do wytworzonych przedmiotów, a także uświadamiają mieszkańcom ich codzienny wpływ na środowisko.

III Maraton Pływacki przeszedł do historii

          W minioną sobotę nad Jeziorem Chełmżyńskim oraz na terenie ośrodka w Zalesiu odbył się już III Maraton Pływacki o Puchar Wójta Gminy Chełmża Jacka Czarneckiego. Do udziału zgłosiło się 19 zawodników.

PRZYJACIEL ORGANIZACJI DOCENIONY

        Wójt Jacek Czarnecki jako gospodarz gminy na co dzień współpracuje z lokalnymi organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, kołami gospodyń, strażakami, klubami sportowymi wspierając działania tych organizacji.  Organizacje to zauważają i doceniają.

NAJPIĘKNIEJSZE WIEŃCE I OZDOBY - raz jeszcze !

         Konkurs na najpiękniejszy wieniec i ozdobę to tradycja dożynek w Gminie Chełmża. Co roku sołectwa chwalą się swoimi wieńcami. W tym roku udział w konkursie wzięło siedem wieńców i siedem ozdób dożynkowych. Zwyciężyły w konkursie wieniec z Bogusławek – tradycyjna korona i okazała ozdoba z Nawry.

DZIĘKUJEMY SPONSOROM - DOŻYNKI SKĄPE 2016'

        W imieniu własnym oraz Komitetu Dożynkowego serdecznie dziękuję wszystkim Sponsorom za pomoc, którą Państwo nam zaoferowali w przygotowaniu tegorocznego Święta Plonów 2016’ i okazaną życzliwość. Jesteście Państwo dowodem na istnienie ludzi dobrej woli, na których można polegać. Życzę Wam dużo zdrowia, pomyślności, samych sukcesów na płaszczyźnie zawodowej, a także powodzenia w życiu osobistym.

Wójt Gminy Chełmża

Jacek Czarnecki

GŁUCHOWO – ZIEMNIAK KRÓLEM FESTYNU

          Ziemniaki stały się tutaj motywem przewodnim  wszystkich gier, zabaw i degustacji kulinarnych.  Mieszkańcy Głuchowa w minioną sobotę bawili się na Święcie Pieczonego Ziemniaka, tradycyjnym festynie odbywającym się przy miejscowej świetlicy wiejskiej. Na wszystkich czekały przysmaki kulinarne,  konkursy i wiele innych.

KIERUNEK – Święta Lipka

         Grupa 100 mieszkańców z gminy wzięła udział w wycieczce do św. LIPKI, która odbyła się 3 września br.  Niesamowitym wrażeniom estetycznym i duchowym mogli oddać się uczestnicy zwiedzając bazylikę mniejszą. Ten przepiękny kościółek wywarł
ogromne wrażenie swoim bogactwem rzeźb i malowideł emanując mistrzostwem rękodzieła wykonawców dawnych czasów.

LATAWCE GÓRĄ – już 18 września w Mirakowie !

       Mogą mieć oryginalne kształty, ciekawe zdobienia czy też dłuuugie ogony, ale co najważniejsze - mają wzbudzać zachwyt i radość. Latawce, bo o nich mowa, to temat konkursu „Latawce Górą” organizowanego już poraz kolejny przez Stowarzyszenie HORYZONT przy Gimnazjum w Plusowęsach.  Do udziału w nim  organizatorzy zapraszają wszystkich niezależnie od wieku. Barwne widowisko na tle błękitnego nieba będzie jedną z głównych atrakcji gminnego Święta Latawca w Mirakowie już w najbliższą niedzielę 18 września.

WAJAZD NA AGRO SHOW 2016' - zapraszamy do udziału !

         Zainteresowane osoby zapraszamy do udziału w wyjeździe na AGRO SHOW 2016' w Bednarach pod Poznaniem w dniu 24 września br. Jest to największa w Europie wystawa maszyn rolniczych zagranicznych i polskich producentów. Zgłoszenia  na wyjazd przyjmowane są pod numerem tel. 724 860 090. Koszt wyjazdu to jedyne 35 zł/osoby.

BUDŻET 2017’ – czas na wnioski do 30.09.

          Mieszkańcy  mogą składać wnioski  do budżetu Gminy Chełmża  na rok 2017. Na nabór wniosków pozostały juz ostatnie dni do 30 września 2016 r. Złożone wnioski  zostaną poddane analizie, a następnie od możliwości finansowych i prawnych zostaną ujęte w budżecie na przyszły rok . Prace związane z projektem budżetu Gminy Chełmża na 2017 r. przebiegać będą zgodnie z uchwałą Nr LX/432/10 Rady Gminy Chełmża z dnia 30 sierpnia 2010 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Świadczenie wychowawcze 500+

        Przypominamy, iż osoby otrzymujące świadczenie wychowawcze 500+ są zobowiązane do niezwłocznego powiadomienia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży o wystąpieniu wszelkich zmian mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego. Każdorazowo podjęcie zatrudnienia, zmiana miejsca zamieszkania, zmiana stanu cywilnego czy zmiana składu rodziny powinna zostać jak najwcześniej zgłoszona do instytucji wypłacającej świadczenie. Pozwoli to na weryfikację zmian i uniknięcia sytuacji prowadzącej do nienależnie pobranego świadczenia, a co za tym idzie do jego zwrotu wraz z odsetkami.

KOŃCZY KARIERĘ W OŚWIACIE

       Wieloletnia, bo od  17 lat Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wł. Broniewskiego w Zelgnie Iwona Drożyńska   przechodzi na emeryturę. Oficjalne pożegnanie pani Dyrektor  przez szkolną społeczność będzie miało miejsce w najbliższy czwartek 1 września podczas otwarcia nowego roku szkolnego. Z kolei wcześniej specjalne podziękowania  oraz kwiaty przekazali w dniu dzisiejszym podczas obrad Rady Gminy Przewodniczący Janusz Iwański i Wójt Gminy Jacek Czarnecki.

DOŻYNKI - DO SKĄPEGO ZAWITALI GOŚCIE

         Dożynkowe wieńce i chleby - owoc wielkiego trudu mieszkańców wsi mogliśmy podziwiać podczas tegorocznych dożynek w Skąpem. Do wspólnego przeżywania  tego wyjątkowo uroczystego, pięknego i barwnego święta gminnego dołączyło wielu gości z regionu: samorządowcy, przedstawiciele instytucji i organizacji.

DOŻYNKI – WAŻNE ŚWIĘTO ZA NAMI

        Mieszkańcy Gminy Chełmża i przybyli goście spoza gminy  uczestniczyli w Dożynkach Gminnych, które w minioną sobotę odbyły się w Skąpem. Święto Dziękczynienia za Plony otworzyła polowa msza święta.

STYPENDIA DLA 5 NAJLEPSZYCH STUDENTÓW

          Do 10 października br. studenci z gminy mają czas, aby złożyć wniosek na stypendium. Stypendium zostanie przyznane pięciu studentom na podstawie listy rankingowej ustalonej na podstawie średniej ocen i dotychczasowych osiągnięć. Stypendium może otrzymać student, który spełnia warunki określone w Gminnym programie stypendialnym. Wspomniany  Gminny program skierowany jest do studentów odbywających studia pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolite studia magisterskie  w rozumieniu Prawa o szkolnictwie wyższym, w trybie studiów dziennych. O przyznanie stypendium może ubiegać się student, który poza tym, że na stałe mieszka w Gminie Chełmża nie ma ukończonych  jeszcze 25 lat i zaliczył kolejny rok studiów lub studiuje na pierwszym roku studiów drugiego stopnia, rozpoczętych w tym samym roku kalendarzowym, w którym ukończył  studia pierwszego stopnia.  Stypendium zostanie przyznane pięciu studentom na podstawie listy rankingowej ustalonej na podstawie średniej ocen i dotychczasowych osiągnięć, w tym sportowych, w dziedzinie społecznej czy w wolontariacie. Wysokość przyznanego stypendium wyniesie250 zł miesięcznie i wypłacane jest przez okres 10 miesięcy.  W celu ubiegania się o stypendium, student powinien złożyć  wniosek na obowiązującym formularzu razem z wymaganymi załącznikami: zaświadczeniez uczelni potwierdzające osiągnięte wyniki w nauce oraz wszelkie dokumenty potwierdzające inne osiągnięcia studenta. Zaświadczenie powinno zawierać informację o średniej ocen z egzaminów, bez uwzględnienia  ocen z ćwiczeń.  Decyzję o przyznaniu stypendium podejmie komisja powołana przez Wójta Gminy Chełmża. Wnioski należy składać w terminie od 26 września 2016 r. do  10 października 2016 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży, mieszczącego się przy ul. Paderewskiego 11. Więcej informacji nt. stypendium pod numerem tel. 56 6756019. Poniżej w  załączeniu druk wniosku o stypendium.

Kierownik GOPS
Anna  Bykowska

RADNI WIZYTOWALI GMINĘ

         Radni  w dniu wczorajszym odbyli wspólne, terenowe posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy Chełmża. Celem objazdu  było zapoznanie się ze stanem prac i robót inwestycyjnych  prowadzonych w wybranych  punktach gminy. 

PODZIĘKUJEMY ZA PLONY

       Dokładnie w  sobotę 27 sierpnia odbędą się Dożynki Gminne. Tym   razem mieszkańcy gminy wspólnie z przybyłymi gośćmi  będą świętowali w Skąpem. Dożynki we wsi już czuć i widać. Trwają ostatnie do nich przygotowania.

Do Wiednia przez Morawy – 22 – 26.09.2016’

Zapraszamy na wycieczkę

      Przedstawiamy mieszkańcom gminy  propozycję wycieczki do Wiednia przez Morawy. Podróżując przez Morawy na południe Europy warto zatrzymać się w tej malowniczej, słonecznej krainie. Czekają tu na nas prawdziwe perły architektury, piękna przyroda, żywy folklor i serdeczni, gościnni mieszkańcy.

URODZINY KGW Kiełbasin

         20  sierpnia, w sobotnie wakacyjne popołudnie Koło Gospodyń Wiejskich w Kiełbasinie  świętowało w gronie przyjaciół i zaproszonych gości jubileusz swojej  10-letniej działalności. KGW od  10 lat pielęgnuje polską kulturę, tradycję oraz wywiera znaczący wpływ na rozwój swojego najbliższego otoczenia poprzez sztukę kulinarną, rękodzieło ludowe oraz współtworzenie wielu społecznych inicjatyw.

Dofinansowanie zakupu podręczników - „Wyprawka szkolna”

            Uprzejmie informujemy, iż rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach „Wyprawki szkolnej”, termin składania upływa 9 września 2016 r.

Uczniowie uprawnieni do skorzystania z dofinansowania:

 1. uczniowie słabowidzący,
 2. niesłyszący,
 3. słabosłyszący,
 4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 5. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 6. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 7. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
 8. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1-7

posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.), uczęszczający w roku szkolnym 2016/2017 do szkół dla dzieci i młodzieży do:
- klasy VI szkoły podstawowej,
- klasy III gimnazjum.

Wypełnione wnioski należy złożyć w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał.

Więcej informacji tutaj

Druk wniosku

Z WIZYTĄ U DOSTOJNEJ JUBILATKI

        „Radości z życia i długich lat w zdrowiu” życzono wczoraj dostojnej Jubilatce pani Klarze Domachowskiej z Zelgna z  okazji setnych urodzin. Pani Klara cieszy się swoim wiekiem i ma czym, bo trzycyfrowa liczba lat, to rzadkość. 

AKCYZA 2016 – ZOSTAŁY TYLKO DWA TYGODNIE!

          Sierpień nie rozpieszcza nas pogodą – ciągle pada i dokończenie żniw może przysporzyć sporych trudności. Czas, którego nie można spędzić na polu warto wykorzystać na złożenie wniosku o zwrot podatku akcyzowego!

Przypominamy, że wnioski będziemy przyjmować tylko do 31 sierpnia br.

Do wniosku należy dołączyć faktury dokumentujące zakup oleju napędowego w okresie 1 luty 2016 r. – 31 lipca 2016 r.  

 

Działki budowalne w Browinie

 

          Wójt Gminy Chełmża ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości we wsi Browina. Przetargi rozpoczną się o godz. 9.00 w dniu 20 września 2016 r. w Urzędzie Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, pok. nr 4. Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej netto sprzedawanej nieruchomości należy wpłacić do dnia 14.09.2016 r. w kasie Urzędu Gminy Chełmża, ul. Wodna 2 lub na konto Gminy Chełmża.

 

WIEŻA JUŻ Z DZWONEM !

       Pierwszy raz bicie dzwonu z wieży kościoła im. Św. Jana Pawła II w Kończewicach parafianie usłyszeli dokładnie 12 sierpnia, w dniu kiedy pielgrzymka piesza z  Diecezji Toruńskiej dotarła na Jasną Górę w Częstochowie. W pielgrzymce uczestniczyli również parafianie z Chełmży i okolic.

WAKACJE jeszcze trwają !

      "WAKACJE DZIECIOM" - właśnie pod takim hasłem minęły letnie zajęcia dla dzieci w Dźwierznie i w Kiełbasinie zorganizowane przez CIK Gminy Chełmża. Podczas sierpniowych zajęć dzieci brały udział w licznych konkursach, wykonywały przeróżne prace plastyczne z papieru, ale też z materiału przyrodniczego.

PILNE DLA HODOWCÓW TRZODY CHLEWNEJ

       POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W TORUNIU W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM NOWYCH OGNISK CHOROBY AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ NA TERENIE KRAJU PROSI O OBOWIĄZKOWE STAWIENNICTWO NA SZKOLENIU DLA HODOWCÓW TRZODY CHLEWNEJ.

 • -

MAŁA WIEŚ DUŻO LAT LICZY

       Wszystko ma zawsze  gdzieś swój początek. Drzonówko  - jedna z mniejszych miejscowości w Gminie Chełmża i  jak źródła historyczne dowodzą istnieje już 80 lat !   Nic więc dziwnego, że mieszkańcy w najbliższą sobotę 13 sierpnia zapragnęli uczcić tę rocznicę w szczególny sposób. Uroczystość  o godz. 15.00 zainauguruje  odsłonięcie i poświęcenie obelisku upamiętniającego  to wydarzenie.

 • -

W TROSCE O ZDROWIE - zgłoś się na badanie !

          Trwa realizacja Programu Wykrywania Zakażeń WZW B i C.  Mieszkańcy Gminy Chełmża skorzystać mogą z bezpłatnego badania krwi w kierunku HBsAg i anty-HCV, które wykonane będzie w Punkcie Pobrań w Przychodni Chełmżyńskiej przy ul. Kościuszki 4  w Chełmży. Badaniem objęte mogą być osoby u których:  nigdy nie stwierdzono HBsAG i anty-HCV, nie stwierdzono wcześniej WZW B i C, nie byli leczeni z powodu WZW B i C.

PRZYPOMINAMY - ZBIORNIKI PODDAJEMY EWIDENCJI

      Przypominamy mieszkańcom gminy o wypełnieniu oświadczenia dotyczącego posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków, a następnie o jak najszybsze jego dostarczenie do Urzędu Gminy w Chełmży ul. Wodna 2.  Na podstawie zebranych oświadczeń sporządzona zostanie ewidencja wymienionych zbiorników ( zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).  Druk oświadczenia dostępny jest poniżej w załączeniu lub w siedzibie Urzędu Gminy.

Poświadczenie oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego

           Rolnicy indywidualni, którym na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego potrzebny jest dokument potwierdzający osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego powinni złożyć w Urzędzie Gminy w Chełmży wniosek o poświadczenie oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego wraz ze wskazanymi w formularzu wniosku załącznikami:

 1. Oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego przez okres co najmniej ostatnich 5 lat lub druk wydany przez inny podmiot zawierający min. to oświadczenie;
 2. decyzje ARiMR za okres ostatnich 5 lat w sprawie przyznania dopłat;
 3. dowody zawarcia umów obowiązkowego ubezpieczenia OC rolnika, upraw i nieruchomości za okres ostatnich 5 lat;
 4. oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu maszyn rolniczych (wymienić rodzaj maszyn);
 5. posiadane rachunki/faktury poświadczające zakup usług rolniczych za okres ostatnich 5 lat;
 6. posiadane rachunki/faktury na zakup materiałów do produkcji rolnej za okres ostatnich 5 lat (np. nawozy, środki ochrony roślin, materiał siewny itp.);
 7. posiadane rachunki/faktury poświadczające sprzedaż wytworzonych w gospodarstwie produktów rolnych za okres ostatnich 5 lat;
 8. oświadczenie o pracy w gospodarstwie i podejmowaniu decyzji związanych z prowadzeniem gospodarstwa w okresie ostatnich 5 lat (druk w załączeniu);
 9. dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł na podstawie cz. II ust. 21 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 783 z późn zm.);
 10. inne dokumenty potwierdzające osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego.

   Sprawa dotyczy rolników indywidualnych będących osobami fizycznymi, którzy są właścicielami, użytkownikami wieczystymi, samoistnymi posiadaczami lub dzierżawcami nieruchomości rolnych, których powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha.

         Sprawa załatwiana jest w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku. Poświadczenia dokonuje się w formie wydanego przez Wójta Gminy Chełmża zaświadczenia poświadczającego osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego. Wydanie wskazanego zaświadczenia wiąże się z obowiązkiem wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł na podstawie cz. II ust. 21 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 783 z późn zm.);

Referat GKOŚ

W KUCZWAŁACH TEŻ WAKACYJNIE

       Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża kontynuuje swoją  akcję wakacyjną skierowaną w ofercie dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy. W dniach 20-21 lipca br. CIK zagościł  w Kuczwałach.

WAKACJE W GRZYWNIE

        W Grzywnie od 25 do 30 lipca br. trwała wakacyjna akcja pod hasłem: „Wakacje w Grzywnie”. Organizatorami wydarzenia byli Wójt Gminy Chełmża, Radni Gminy Chełmża z Grzywny, Starosta Toruński oraz CIK Gminy Chełmża. Przez sześć dni na dzieci i młodzież czekało tutaj wiele atrakcji.

OBÓZ MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH PIŁA-MŁYN

          Właśnie mija 25 lat uczestnictwa naszej młodzieży w obozach MDP w ośrodku Piła-Młyn. Kolejny raz w dniach 13.07 – 26.07.2016r. w zgrupowaniu wzięło udział 23 dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy.  W tym 14 dniowym okresie oprócz sprawności pożarniczych młodzi strażacy poznali arkana udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, wiedzy z zakresu ornitologii, ochrony środowiska i historii  pożarnictwa w regionie. Starsi mieli możliwość zdawania na kartę pływacką lub też zdać egzamin na dowódcę MDP tak jak  Zuzanna GREDECKA z OSP Kończewice. Poza tym były turnieje, gry i zabawy oraz dyskoteki i wycieczki po okolicy. Smaku i radości dodawał fakt obcowania z piękną przyrodą w sąsiedztwie wielkiego jeziora. Po takim pobycie nie chciało się wracać do domu to pewne.

E.Kaniecki

 • -
 • -
 • -
 • -

Fundusz alimentacyjny, zasiłek rodzinny oraz zasiłek opiekuńczy

         Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży ul. Paderewskiego 11 informuje, iż od 01 sierpnia br. będzie przyjmował wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy, trwający od 01.10.2016 do 30.09.2017 r. Natomiast od 1 września br. w Tut. Ośrodku będzie można składać wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego na okres zasiłkowy trwający od 01.11.2016 do 31.10.2017 r.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie więcej niż 500,00 zł miesięcznie, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725,00 zł. Natomiast prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje osobom, których dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 674,00 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód nie przekracza kwoty 764,00 zł. W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego kwota wypłacanego zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami jest pomniejszana o kwotę przekroczenia kryterium dochodowego.

Jednocześnie informuje się, iż podstawą obliczenia dochodu uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku rodzinnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego na okres zasiłkowy 2016/2017 są dochody za rok 2015 z uwzględnieniem dochodów utraconych i uzyskanych. Tut. Ośrodek  dokona samodzielnego pozyskania danych z Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

W okresie zasiłkowym 2016/2017 zmianie ulegają niektóre kwoty świadczeń rodzinnych. Od 1 listopada 2016 r. do 31 października 2017 r. wysokość zasiłku rodzinnego będzie wynosić miesięcznie:

 • na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia- 95,00 zł,
 • na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia- 124,00 zł,
 • na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia- 135,00 zł.

Dodatki do zasiłku rodzinnego będą wynosić miesięcznie:

 • z tytułu samotnego wychowywania dziecka- 193,00 zł na dziecko, nie więcej jednak niż 386,00 zł na wszystkie dzieci,
 • z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej- 95,00 zł na trzecie i na następne dzieci,
 • z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na dziecko w wieku:

-  do ukończenia 5. roku życia- 90 zł,

- w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia- 110,00 zł,

 • z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w związku z :

- zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły - 113,00 zł ,

- dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły - 69,00 zł.

Uprzejmie informuje, iż uzależniony od terminu złożenia wniosku jest termin ustalenia prawa i wypłaty danego świadczenia. Poniżej w tabeli ukazano tą zależność.

Rodzaj świadczenia

Świadczenie za miesiąc

Termin złożenia wniosku

Termin wypłaty świadczenia

Fundusz alimentacyjny

Październik

od 01 do 31 sierpnia

do 31 października

od 01 września do    31 października

do 30 listopada

Zasiłek rodzinny oraz specjalny zasiłek opiekuńczy

Listopad

od 01 do 30 września

do 30 listopada

od 01 października do 30 listopada

do 31 grudnia

 

Informacje dotyczące zasad przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w nowym okresie zasiłkowym 2016/2017 udzielane są przez pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych: tel. 56 675 29 28 wew. 34 lub 37.

Poszukiwani pracownicy z umiejętnością spawania

          SKR "AGROMECH" w Łubiance zatrudni pracowników z umiejętnością spawania. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem telefonu 56 678 86 81.

 

Skorzystaj z dofinansowania obsługi księgowej swojej firmy

Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej?

Skorzystaj z dofinansowania obsługi księgowej swojej firmy – ZOSTAŁY JUŻ TYLKO TRZY WOLNE MIEJSCA!!!

          Pragniemy przypomnieć, że 22 marca 2016 r. Wójt Gminy Chełmża Jacek Czarnecki podpisał zarządzenie w sprawie dofinansowania obsługi księgowej przedsiębiorcom podejmującym w 2016 r. działalność gospodarczą na terenie Gminy Chełmża.  Osoby zakwalifikowane do programu mogą skorzystać dofinansowania obsługi księgowej w kwocie nie większej niż 150,00 zł brutto miesięcznie, przez okres maksymalnie 12 miesięcy.

Aktualnie zostały jeszcze trzy wolne miejsca w programie, zatem trzech nowych przedsiębiorców może nadal skorzystać z dofinansowania. Aby skorzystać z w/w wsparcia należy złożyć odpowiedni wniosek w Urzędzie Gminy Chełmża, pokój nr 15.

Ewa Skonieczna

 

AKCYZA 2016

     Przypominamy, że, jak co roku, w sierpniu przypada termin na złożenie wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w drugim półroczu. Wnioski będziemy przyjmować od 1 sierpnia 2016 r. do 31 sierpnia br. Ponadto przypominamy,  że została zwiększona stawka zwrotu za 1 litr oleju napędowego i wynosi ona 1,00 zł/l jednocześnie zwiększając stawkę zwrotu za hektar do 86,00 zł.

Do wniosku należy dołączyć faktury dokumentujące zakup oleju napędowego w okresie 1 luty 2016 r. – 31 lipca 2016 r.

     W tym roku, podobnie jak w lutowej turze, postanowiliśmy odejść od przygotowywania harmonogramu składania wniosków. Chcemy zachęcić wszystkich do składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego na początku sierpnia, co ułatwi ich płynne rozpatrywanie, ale przede wszystkim pozwoli uniknąć sporych kolejek.

Finansowanie OZE

       Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu informuje, że osoby fizyczne realizujące zadania z zakresu termomodernizacji i OZE na potrzeby mieszkaniowe mają możliwość uzyskania niskooprocentowanych pożyczek na następujące inwestycje:

 • kolektory słoneczne,
 • systemy fotowoltaiczne,
 • pompy ciepła,
 • zmianę systemu ogrzewania,
 • termomodernizację.

Akcja Kulturalna - Wakacje w Gminie Chełmża 2016

        W minionym tygodniu ruszyła Wakacyjna Akcja Kulturalna, zorganizowana przez Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża. Pierwszą miejscowością, do której dotarła było Zajączkowo. Przez pięć dni dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe mogły korzystać z wakacyjnej oferty kulturalnej. Pierwszego dnia Zajączkowo odwiedził Strażnik Gminny Pan Grzegorz Stramek oraz policjanci z Komisariatu Policji w Chełmży. Panowie przeprowadzili lekcje edukacji o zachowaniu bezpieczeństwa podczas wakacji. Nie zabrakło  miłych niespodzianek. Goście wyposażyli dzieci w odblaskowe kamizelki  i bransoletki, które zostały wykorzystane następnego dnia podczas rowerowej wycieczki do Grzegorza. Udział w wycieczce wzięło ponad dwadzieścia osób. Dzięki gościnności KGW i OSP z Grzegorza, zostało zorganizowane szkolenie z pielęgnacji i wizażu znanej marki Mary Kay, w którym udział wzięły nie tylko panie! W trakcie spotkania goście mogli liczyć na pyszny poczęstunek. Trzeciego dnia akcji kulturalnej, dzieci z naszej Gminy odwiedziły Cinema City w Toruniu. Wyjazd dofinansował Radny Gminny Pan Tomasz Szczepański wraz z Sołectwem Zajączkowo.  Koniec wakacyjnego tygodnia w Zajączkowie ziścił pierwszy nocleg w świetlicy wiejskiej, podczas którego na dzieci czekała moc atrakcji, m.in.  zabawy i konkursy, strefa kibica (mecz Francja- Niemcy) oraz seans filmowy do białego rana! W ciągu pięciodniowej akcji kulturalnej najmłodsi mieszkańcy naszej Gminy mogly nauczyć się lepienia z plasteliny, modelowania balonów, gry fair-play czy puszczania latawców, które otrzymały na koniec wakacyjnej przygody.Wszystkim osobom, które wzięły udział w Wakacyjnej Akcji Kulturalnej w Zajączkowie serdecznie dziękuje!  

Agnieszka Denderz
Instruktor Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

W TROSCE O ZDROWIE - zgłoś się na badanie !

        Trwa realizacja Programu Wykrywania Zakażeń WZW B i C.  Mieszkańcy Gminy Chełmża skorzystać mogą z bezpłatnego badania krwi w kierunku HBsAg i anty-HCV, które wykonane będzie w Punkcie Pobrań w Przychodni Chełmżyńskiej przy ul. Kościuszki 4  w Chełmży.
 

PAMIĘTAJ - KREW RATUJE ŻYCIE !

       Serdecznie zapraszamy na zbiórkę krwi, która odbędzie się dnia 7 lipca br. w godz. 10:00-16:00 na Rynku w Chełmży. Pamiętaj, krew jest lekiem ratującym życie, którego nie można zastąpić, a jej jedynym źródłem jesteśmy my, zdrowi ludzie.

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

        Poniżej zamieszczony harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych w 2016 r. obowiązywać będzie  w II półroczu bieżącego roku. Harmonogram dotyczy terminów: odbioru zmieszanych odpadów komunalnych – odbiór raz w miesiącu; odbioru odpadów segregowanych: szkło, papier, tektura, opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne i metale i odbioru bioodpadów.

MASZ POMYSŁ, SZUKAJ DOFINANSOWANIA

        Jeśli masz pomysł na ciekawy projekt i szukasz źródła dofinansowania zajrzyj do LSR Ziemi Gotyku dla obszaru Gmin Chełmża, Łubianka, Łysomice, Papowo Biskupie oraz Miasta Chełmża. W rozdziale V. Cele i wskaźniki opisane są zakresy projektów planowanych do realizacji w ramach LSR.

CIKUSIE IDĄ NA WAKACJE

          III Podwórkowy Bal MALUCHA w Skąpem podsumował mijający rok szkolny w Klubie Malucha „CIKUSIE”. Teraz czas na wakacje. CIKUSIE będą odpoczywać.

BIBLIOTEKI I ŚWIETLICE - NA WAKACJE !

       W okresie wakacji biblioteki gminne oraz CIK zapraszają do korzystania z proponowanych zajęć i spotkań. Już  w dniach 4 - 8 lipca biblioteki organizują Tydzień Wakacyjny. Z kolei CIK ze swoją ofertą wakacyjną odwiedzi wybrane świetlice wiejskie w gminie.

MŁODY CYKLON MISTRZEM

         Klub Sportowy Gminy Chełmża Cyklon za moment będzie świętował 25-lecie swojego istnienia. W najbliższą niedzielę szykuje się duża impreza w Kończewicach inaugurująca ten jubileusz. Do tego Klub doczekał się mistrzostwa drużyny młodzieżowej w kategorii Młodzika. Dzisiaj młodzicy wspólnie z trenerem Markiem Zającem i swoimi rodzicami byli gośćmi podczas sesji Rady Gminy Chełmża.

BIELCZYNY - TRUSKAWKOWE SZALEŃSTWO

      Na pewno będzie słodko i pachnąco. A wszystko pod znakiem truskawki -   najbliższa sobota 2 lipca  godz. 1600 w Bielczynach. Organizatorzy zaplanowali  mnóstwo truskawkowych atrakcji zarówno dla dzieci, młodzieży jak i dorosłych.

 • -

GRANTY DLA SPOŁECZNIKÓW

ZADZIAŁAJĄ LOKALNIE

     W Nawrze odbyło się uroczyste podpisanie umów dotacji z grantobiorcami programu Działaj Lokalnie IX przeprowadzonego przez ODL Stowarzyszenie Kuźnia Inicjatyw Lokalnych w Lisewie. Łącznie ośrodek przyznał 12 dotacji na kwotę 32.400 zł. Wśród grantobiorców są  organizacje społeczne z Gminy Chełmża, które zrealizują za pozyskane środki inicjatywy w swoich lokalnych  środowiskach.

ZALESIE – POWITALIŚMY LATO !

        Letnim  festynem Powitanie lata w Zalesiu wczoraj  mieszkańcy gminy powitali wakacje. Tradycyjnie wstęgę inaugurującą kolejny sezon wakacyjny w ośrodku – rekreacyjno wypoczynkowym przeciął gospodarz gminy Wójt Jacek Czarnecki wspólnie z przybyłymi gośćmi.

Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

           Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz Gimnazjum i Liceum Akademickiego w Toruniu mogą ubiegać się o stypendium gminne im. Jacka Luntkowskiego na rok szkolny  2016/2017. Termin składania wniosków upływa z dniem 31 lipca. Druk wniosku dostępny jest w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży, ul. Paderewskiego 11 lub na www.gminachelmza.pl/aktualności. Oprzyznaniu stypendium decyduje średnia ocen. Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy ( rok szkolny 2016/2017) w kwocie 100 zł miesięcznie. Uczniowie ubiegający się o stypendium im. Jacka Luntkowskiego muszą być mieszkańcami Gminy Chełmża. Do wniosku należy dołączyć  zaświadczeniao dochodach rodziców oraz ksero świadectwa szkolnego. Wniosek na stypendium należy złożyć w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wyznaczonym terminie tj. do dnia 31 lipca.

Ogłoszenie o naborze kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zelgnie

Wójt Gminy Chełmża ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Im. Władysława Broniewskiego w Zelgnie. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Zelgnie”  w terminie do 8 lipca 2016 r. do godz. 14. 00 na adres: Urząd Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża” (sekretariat – biuro nr 19).

 

 • -

GMINA W CZOŁÓWCE NAJLEPSZYCH

        Gmina Chełmża została laureatem szesnastej edycji  Nagród  Marszałka Województwa  Kujawsko – Pomorskiego. To  prestiżowe wyróżnienie przyznane zostało naszemu samorządowi za skuteczne inwestowanie funduszy unijnych w odnawialne źródła energii. Nagrodę podczas uroczystej gali w CKK Jordanki w Toruniu  w dniu wczorajszym odebrał Wójt Jacek Czarnecki.

PIĄTEK Z KULTURĄ

         W najbliższy piątek 24 czerwca w świetlicy wiejskiej w Witkowie będzie gościł AFISZ Teatr Impresaryjny. Na małej scenie o godz. 19.00 wystawiony zostanie spektakl "Jeśli kochać to tylko we Lwowie". Zapraszamy mieszkańców do udziału w tym kulturalnym wydarzeniu.

,,Rodzina 500 plus” z wyrównaniem

         Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży informuje tych mieszkańców gminy, którzy jeszcze nie złożyli wniosków o świadczenie wychowawcze, iż do  dnia 01 lipca  można jeszcze składać wnioski o powyższe świadczenie, które zostanie wypłacone z wyrównaniem od 01 kwietnia 2016 r. , czyli od momentu startu programu. Natomiast wnioski złożone po 1 lipca będą wypłacane od miesiąca złożenia wniosku (bez dokonanej spłaty za miesiące: kwiecień, maj oraz czerwiec).
Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł otrzymają rodzice niezależnie od dochodu na drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18 roku życia. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę w rodzinie, rodzina otrzyma wsparcie finansowe także na pierwsze lub jedyne dziecko.

GOPS
Anna Bykowska

UWOLNILI SWOJE TALENTY

         W Galerii Stara Szopa w Grzywnie dostępna jest wystawa „Talenty Gminy Chełmża”. Jej otwarcie miało miejsce w niedzielne popołudnie 19.06.2016 r. Przy kawie, herbacie i słodkim poczęstunku mieszkańcy naszej Gminy mieli okazję do zapoznania się nie tylko z dziełami wystawców, ale również poznać  samych  autorów wystawionych prac. W galerii można zobaczyć prawdziwe arcydzieła i perełki artystyczne.

 • -

ZELGNO - WIELKIE OTWARCIE

       Budowa sali widowiskowo – sportowej w Zelgnie zakończona.  W najbliższą sobotę 18 czerwca wielkie otwarcie ! Uczniowie i nauczyciele miejscowej szkoły długo czekali na ten moment. Uroczystość zainauguruje gala występów artystycznych uczniów ze szkół w gminie „Bocianisko”. Przegląd artystyczny rozpocznie się o godz. 16.00.

 • -

WODNY WYŚCIG - ZAPRASZAMY

         Zasiądź za sterami swojego pojazdu wodnego  i jak najszybciej dopłyń do mety. A kiedy? Dokładnie 26 czerwca br. w ośrodku rekreacyjno – wypoczynkowym w Zalesiu podczas festynu Powitanie Lata rozegrany zostanie już III wyścig pojazdów wodnych. To idealna okazja dla osób prywatnych, grup przyjaciół,  szkół, organizacji czy klubów sportowych,  aby zaprezentować autorskie projekty.

Królowa śląskiej biesiady w Pluskowęsach

IV JARMARK PLUSKOWĘSKI ZA NAMI

            Do świetnej zabawy wszystkich uczestników IV Jarmarku Pluskowęskiego  zachęciła swoimi piosenkami  TERESA WERNER. Wokalistka ze Śląska podbiła publiczność rytmicznymi, melodyjnymi piosenkami, poczuciem humoru i urodą.

10-te urodziny ZIEMI GOTYKU

        W dniu 07 czerwca br. odbyło się coroczne spotkanie w gronie Partnerów i Współpracowników Fundacji „Ziemia Gotyku” LGD.  Tym razem Forum miało uroczystą oprawę artystyczną i stało się okazją do podsumowania dziesięciolecia działalności Fundacji  oraz wskazania kierunków rozwoju i działań na kolejne lata.

POJEDŹMY NA JARMARK

        Już po raz czwarty w Pluskowęsach odbędzie się Jarmark Pluskowęski. Ta impreza od samego początku zyskała  swoje grono sympatyków. Śmiało można mówić, że  wydarzenie to od ostatnich lat bije w gminie rekordy popularności ze strony uczestników. Rozpoczęcie jarmarku godz. 14.00.

SPOTKANIA Z LGD "ZIEMIA GOTYKU"

        Zarząd Loklanej Grupy Działania "Ziemia Gotyku" zaprasza na spotkania otwarte informacyjno - konsultacyjne na temat LGD Ziemia Gotyku oraz Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023. Spotkanie odbędzie się w UG Chełmża, sala nr 4 w dniu 20 czerwca br. o godz. 16.00.

SŁAWKOWO W WIELKIEJ GRZE O BOISKO

POMÓŻM IM !

    Szkoła Podsatwowa im. M. Kopernika w Sławkowie  postanowiła zagrać  w szkolnej pierwszej lidze "KOLOROWE BOISKA ...". Dzięki konkursowi realizowanemu przez FFiL Śnieżka SA szkoła ma szansę  zyskać  profesjonalne boisko. My, mieszkańcy gminy możemy im w tym pomóc. Wystarczy wziąć udział w głosowaniu. Od 1 do 17 czerwca trwa głosowanie internautów w serwisie  www.koloroweboiska.pl.

JUŻ ZA MOMENT ... powitamy LATO !

aproszenie na Turniej Siatkówki Zalesie 2016"

          Już za moment, bo dokładnie 26 czerwca mieszkańcy Gminy Chełmża w Zalesiu powitają tegoroczne lato. Temu corocznemu festynowi od samego początku towarzyszy Turniej Siatkówki Rekreacyjno - Plażowej rozgrywany dzień wcześniej. W tym roku będzie to 25 czerwiec. Rozpoczęcie turnieju godz. 9.00, teren ośrodka rekreacyjno - wypoczynkowego w Zalesiu.

Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym

         Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Wdrażająca Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów, dotyczących  wspierania efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym tj. głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkaniowych. Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie od 30.06.2016 r. do 31.10.2016 r.

POMOC ŻYWNOŚCIOWA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży  informuje, iż rozpoczął wydawanie wniosków  dla osób ubiegających się o przyznanie pomocy w formie żywności w ramach Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej – PEAD. Wnioski można odbierać w  siedzibie tut. Ośrodka mieszczącego się przy ul. Paderewskiego 11 w pokoju nr 7 u pracowników socjalnych.

Wnioski będą przyjmowane w tut. Ośrodku  do dnia  21.06.2016 r.

Dodatkowych informacji można uzyskać u pracowników socjalnych pod numerem telefonu 56 6756019.

Anna  Bykowska
GOPS Chełmża

 

Straż Gminna

         W związku z urlopem Komendanta Straży Gminnej, do dnia 20 czerwca wszelkie incydety oraz zgłoszenia prosimy kierować do sekretariatu Urzędu Gminy Chełmża.

Nawra - TORT NA PIĄTE URODZINY

         „Wszystkie dzieci nasze są” -  te słowa jak najbardziej pasują do organizowanego corocznie GMINNEGO DNIA DZIECKA w Nawrze. W tym roku był to JUBILEUSZOWY, bo V Dzień Dziecka zorganizowany przez miejscowy Społeczny Komitet Organizacyjny i Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża.

DUMNI ZE SWOJEJ ŚWIĄTYNI

        Kościół pw. Świętego Jana Pawła II w Kończewicach w dniu 4 czerwca 2016 został wyświęcony. Tego uroczystego aktu dokonał biskup  Andrzej Suski. Nowy kościół jest kościołem filialnym kościoła parafialnego w Nawrze.

WYŚWIĘCĄ KOŚCIÓŁ W KOŃCZEWICACH

         Kończewiczanie przygotowani  są już  do ważnej uroczystości, jaka będzie miała miejsce w najbliższą sobotę 4 czerwca br. - poświęcenie kościoła pw. Świętego Jana Pawła II i konsekracja ołtarza. Msza Św. sprawowana będzie o godz. 15.00.  Uroczystości będzie przewodniczył Jego Ekscelencja Ks. Biskup Andrzej Wojciech Suski.

PIEGOWATY DZIEŃ DZIECKA - ZAPRASZAMY !

PAN KLEKS – ZNANY I LUBIANY w Nawrze

V GMINNY DZIEŃ DZIECKA

                Dzieci z gminy  zapraszamy do udziału w Bajkowym Dniu Dziecka, który odbędzie się  w najbliższą niedzielę 5 czerwca w Nawrze.  Tym razem  z PANEM KLEKSEM  w roli głównej. Rozpoczęcie rodzinnego świętowania godz. 14.00. W programie organizatorzy dla milusińskich przewidzieli mnóstwo atrakcji.

POWSPOMINAJMY " Na ślubnym kobiercu"

Wystawa „Na ślubnym kobiercu” -  Galeria Stara Szopa w Grzywnie

          W ramach  III Przeglądu Kapel i Zespołów Weselnych w Grzywnie miejscowa galeria „Stara Szopa” zamieniła się w miejsce ślubnych wspomnień. Zorganizowana została tutaj okolicznościowa wystawa "Na ślubnym kobiercu".  Ekspozycję można jeszcze oglądać do 10 czerwca br. Kilkadziesiąt zdjęć ślubnych (najstarsze z 1917r.), suknie ślubne oraz weselny wystrój wzbogaciły  wnętrze gminnej galerii.

Pracownik pilnie poszukiwany

        Zarząd Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku z siedzibą w Brąchnówku, Gm. Chełmża  poszukuje pracownika  na wolne stanowisko pracy specjalista ds. obsługi projektów. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Stowarzyszenia w Brąchnówku 18 (pałac, I piętro) lub przesłać drogą elektroniczną na adres lgd@ziemiagotyku.com w terminie do dnia 8 czerwca 2016 r. do godz. 15.30.

Wójt z absolutorium

       Podczas wczorajszej  sesji radni gminni jednogłośnie udzielili Wójtowi Jackowi Czarneckiemu absolutorium za wykonanie budżetu za 2015 rok ( na 13 obecnych radnych 13 głosów na tak). To wspólny sukces. „ To wy jesteście motorami w naszej gminie i sołtysi. Przynosicie do Urzędu oczekiwania mieszkańców, bo ułożyć budżet to wcale nie sztuka. Należy wybrać do realizacji to, co najważniejsze”– powiedział Jacek Czarnecki odbierając gratulacje i kwiaty.

Jest wesele, jest wesele, goście bawią się !

       III Przegląd Zespołów i Kapel Weselnych  w Grzywnie mimo deszczu, porwał do świetnej zabawy publiczność zgromadzoną licznie  na terenie rekreacyjnym w Grzywnie. Najwyżej w przeglądzie oceniony został zespół KRYSTEK BAND z Grudziądza, który z Grzywny wyjechał z Nagrodą Główną. Z kolei publiczność zdecydowanie postawiła na zespół DUET z Chełmży przyznając zespołowi Nagrodę Publiczności.

PCK naszym mieszkańcom

        Rejonowy Oddział PCK w Chełmży po raz kolejny wsparł rzeczowo naszych mieszkańców. Do uzyskania tej  pomocy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży wytypował 20 rodzin z gminy, które  darczyńca PCK obdarował  wyprawkami dla maluchów w wieku 1-3 lat.

ŚWIĘTO SZKOŁY W GŁUCHOWIE

        Gimnazjum w Głuchowie obchodziło pierwszą  rocznicę nadania szkole  imienia  Bł. Juty.  Święto szkoły zgromadziło tutejszą społeczność  szkolną, przybyłych gości i mieszkańców gminy. Do młodzieży w tym dniu skierowanych zostało wiele cennych i mądrych słów, zarówno podczas mszy św. jak i w trakcie samego spotkania z przedstawicielami  Fundacji „Feniks” z Kijaszkowa.

Muzycznie w Zelgnie

      Tegoroczne obchody Św. Floriana rozbrzmiały na całą Gminę Chełmża. W amfiteatrze w Zelgnie koncertowało pięć orkiestr dętych Ochotniczych Straży Pożarnych z naszego województwa i  roztańczyły się „Styrczańskie dzwoneczki” z Mołdawii. Było bardzo uroczyście.

GMINA MA GOŚCI

         W naszej gminie od ubiegłego czwartku gości grupa mieszkańców z Mołdawii, a dokładnie taneczny zespół "Styrczańskie dzwoneczki" wraz ze swoimi opiekunami. Pobyt Mołdawian upływa pod znakiem sympatycznych spotkań z mieszkańcami Gminy Chełmża.

Bus - Rodzina 500+

      Dnia 24 maja 2016 r. w Chełmżyńskim Ośrodku Kultury ul. Bydgoska 4, o godz. 15.00 odbędzie się spotkanie w ramach kampanii promocyjnej rządowegoprogramu Rodzina 500+.  Organizatorami powyższego wydarzenia są samorządy Gminy Chełmża i Miasta Chełmża.
Na wspomnianym spotkaniu pracownicy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego wraz z przedstawicielami rządu i parlamentu przedstawią informacje dotyczące programu 500 +. Serdecznie zapraszamy wszystkie rodziny do wzięcia udziału w tym wydarzeniu. Będzie to doskonała okazja do udziału w dyskusji i  zadania pytań, a najmłodsi będą mogli wziąć udział w przygotowanych konkursach z nagrodami.

 

DRZONÓWKO - zagra ZDROWA WODA

       MOTOMAJÓWKA - to Wielkie Święto Jednośladów, które 28 maja zjadą do Drzonówka. Impreza startuje o godz. 14.00 i potrwa do białego rana następnego dnia.  Fanatycy jednośladów wezmą udział w ciekawych zabawach, pokazach. Spośród uczestników wyłonieni zostaną mis skuterów oraz król tuningu.

SERIALOWE RANCZO w Grzywnie

III Przegląd Zespołów i Kapel Weselnych

         Jutro nie tylko rytmy weselne opanują Grzywnę.  Będzie też  bardzo wesoło. Do Grzywny zawita kabaret RANCZO , czyli słynna ławeczka z serialu „Ranczo”. Popularni aktorzy  serialowi wystąpią o godz. 17.00 z  kabaretem pt. ”SMAK MAMROTA”.

MIĘDZYPOKOLENIOWY PROJEKT

        Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania  Ziemia Gotyku zaprasza młodzieży w wieku gimnazjalnym i  seniorów 50+  do udziału w projekcie „Wspólne dziedzictwo łączy pokolenia Ziemi Gotyku”. Każda utworzona grupa międzypokoleniowa w ramach projektu otrzyma jeden tysiąc złotych na realizację inicjatywy dla swojej społeczności.

 • -

GŁOŚNY Św. FLORIAN W ZELGNIE

       W Zelgnie dzisiaj 22 maja w miejscowym amfiteatrze będą koncertować orkiestry dęte Ochotniczych Straży Pożarnych z naszego województwa. Przegląd orkiestr uświetni tegoroczne obchody  gminnego Święta  Św. Floriana, patrona strażaków. Początek o godz. 10.00.

SENIORZY POCZULI MAJ !

       GMINNA MAJÓWKA SENIORÓW -  spotkanie to,  ma już swoją tradycję i kolejny rok z rzędu gościło najstarszych mieszkańców naszej gminy w  Szkole Podstawowej w Grzywnie. Mówi się, że maj to najpiękniejszy miesiąc w roku. Wiosna w pełni, a przyroda raczy nas cudownymi widokami i zapachami kwitnących drzew i kwiatów. Występy artystów podczas spotkania w przygotowanej wiosennej scenerii sali to potwierdziły.

Święto przyrody w… Kiełbasinie

       Gminne Święto Niezapominajki w Kiełbasinie zaplanowane na najbliższą niedzielę 15 maja  niesie  przesłanie "nie zapomnij o mnie". Ten doskonale znany nam z ogródków, a pierwotnie rosnący w lasach i nad wodą drobny kwiatek, stał się symbolem  jednego z festynów  organizowanych od ostatnich lat w naszej gminie.  Święto to, co roku odbywa się w Kiełbasinie na terenie miejscowej Hubertówki ( przy Kościele parafialnym).

KULTURA NA WYSOKICH OBCASACH

        Dzisiaj w pracowni ORANGE przy Filii Biblioteki Samorządowej w Skąpem świętowali bibliotekarze i pracownicy kultury. Z paniami spotkał się z Wójt Gminy Jacek Czarnecki. Spotkanie odbyło się z okazji majowych świąt: Dnia Bibliotekarza i Dnia Pracownika Kultury.

TYDZIEŃ BIBLIOTEK W GMINIE

       Z okazji Tygodnia Bibliotek  w Filiach Biblioteki Samorządowej: Głuchowo, Skąpe oraz Grzywna, zorganizowano spotkanie pt. „Lepimy z plasteliny”. Dzieci pod okiem instruktora CIK miały okazję samodzielnie wykonać plastelinę, by następnie wykorzystać ją do wyklejenia prac pt. „Moje skojarzenia z biblioteką”.

 • -

STRAŻACY NA SPORTOWO

      Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze z udziałem strażaków z jednostek OSP  rozegrane zostaną już w najbliższą sobotę 14 maja br. na stadionie piłkarskim w Kończewicach. Za nim ochotnicy o godz. 10.00 ruszą do wspólnej rywalizacji, to najpierw odbędzie się polowa msza św., którą sprawować będzie wieloletni gminny kapelan strażaków ks. kan. Zbigniew Koślicki. Zawody sportowo - pożarnicze strażaków w gminie odbywają się co dwa lata.

UDANE HULANKI W ZELGNIE

       Impreza ludowa HULANKI w Zelgnie upłynęła pod znakiem dobrej zabawy w tle pięknej pogody. Można było poczuć się jak w gościnie u babci i dziadka: otoczenie stoisk z produktami lokalnymi, domowymi wypiekami, dawne rzemiosło, odwiedziny w izbie z dawnymi sprzętami gospodarstwa domowego, przejażdżki wozem konnym, w tle ludowe przyśpiewki,  a do tego wszystkiego zabawa jak na dawnym wiejskim weselu.

ZAGRALI I ZAŚPIEWALI

        Kolejny koncert w naszej gminie za nami ! Odbył się jak zwykle w Drzonówku w Autsajderze, a zorganizowali go absolwenci Gimnazjum bł. Juty w Głuchowie. Publiczność nie zwiodła. Koncert ten można uznać za  zwiastuna  przyjazdu do gminy grupy młodzieży wraz z opiekunami z Mołdawii.

LIDERKA KOBIET NA WSI

       Gościem podczas ostatniej sesji RG była mieszkanka Strużala Ewa Duk, której lokalni samorządowcy podziękowali za dotychczasową działalność społeczną na rzecz swojej wsi i mieszkańców. „ Głęboko wierzymy, że aktywność społeczna nie opuści Pani , a my mieszkańcy Gminy Chełmża nadal będziemy mogli degustować przepyszny produkt lokalny, jakim w ostatnich latach stały się „Pierogi ze Strużala”. Liczymy, że ich smak nadal będzie ubogacał menu lokalnych potraw” – te słowa zawarte zostały w odczytanym liście, który mieszkanka odebrała z rąk Wójta Gminy i Radnych.

SPOTKANIA KONSULTACYJNE - zapraszamy

         W dniu dzisiejszym serdecznie zapraszamy na spotkania szkoleniowo-konsultacyjne, dotyczące konkursu grantowego „Działaj Lokalnie IX”. O dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne z terenu czterech gmin: Lisewo, Chełmża, Grudziądz, Płużnica. Rozpoczęcie spotkania godz. 15.30.

Zahulają we Wsi Bociana

          Sezon imprez kulturalnych w Gminie Chełmża zainauguruje impreza ludowa „HULANKI w ZELGNIE” połączona z kolejną już edycją  Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich, która odbędzie się  już 7 maja br. Rozpoczęcie godz. 12.00.  Impreza ta na stałe wpisała się w lokalne kalendarium wydarzeń z udziałem lokalnych Kół Gospodyń Wiejskich , które  na wsi działają już  od 150 lat. Bieżący rok jest rokiem jubileuszowym  działalności tych organizacji. Czyli wszystko wskazuje na to, że zapowiada się w  Gminie Chełmża  huczna zabawa.

        Główną częścią imprezy będą prezentacje gospodyń w pięciu konkurencjach turniejowych. Udział w turnieju zapowiedziało siedem KGW.  Konkurencje, z którymi przyjdzie się im zmierzyć są następujące: konkurs kulinarny Super deser, przygotowanie tablicy promocyjnej o Gminie Chełmża, scenka kabaretowa „Wesele na wsi”, konkurencja sportowa ze skakanką na czas i wiersz o Małej Ojczyźnie. Temu wszystkiemu towarzyszyć będą występy lokalnych i regionalnych  zespołów folklorystycznych, stoiska z lokalnymi produktami i rękodziełem. W trakcie hulanek zagrają i zaśpiewają Polskie Kwiaty, Kruszynioki i Łubienioki. A w przerwie będzie można skosztować domowych naleśników pod Bocianem, bo impreza będzie się działa we Wsi  Bociana ( Bocian jest symbolem tutejszej miejscowości z uwagi na sporą liczebność bociana białego w samej miejscowości jak i w okolicy). Oprócz wymienionych atrakcji będzie można odwiedzić stoiska promocyjne KGW,  zajrzeć do wioski ginących zawodów: rzeźbiarz, garncarz, warsztat prząśniczy, warsztat wikliniarski, wziąć udział w pokazach rękodzieła w miejscowej Pracowni rękodzieła ludowego MALWA.  Miejsce będzie również miała wystawa dawnych sprzętów i pamiątek tzw.  Kredensy   Przeszłości  zorganizowana przez  Stow. Homo homini. A do tego wszystkiego dla chętnych jeszcze będą przejażdżki wozem konnym po okolicy.

           Organizatorami imprezy są: Wójt Gminy Chełmża i Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża. Nagrodą główną  w turnieju jest GRAND PRIX w kwocie 500 zł i nagrody rzeczowe za I-III miejsca w każdej z konkurencji, które fundują między innymi prywatni sponsorzy.  Zaplanowana impreza odbędzie się w Zelgnie ta terenie tzw. Centrum Kultury i Tradycji.

         Miejscowe Centrum Kultury i Tradycji obejmuje zabytkową i odrestaurowaną pastorówkę, w której mieści się wiejska świetlica i Biblioteka Samorządowa. W sąsiedztwie pastorówki zlokalizowane są siedziba pracowni rękodzieła MALWA, pięknie urządzony teren rekreacji i wypoczynku z nowym amfiteatrem i obiekty szkoły. Warto przy okazji  wspomnieć, że w roku 2012 wieś uhonorowana została na szczeblu ogólnopolskim i wojewódzkim  tytułem „Przyjazna Wieś” za wysoką  jakość zrealizowanych przez samorząd gminny na terenie wsi  inwestycji infrastrukturalnych. Poniżej plakat informacyjny o imprezie i kilka pamiątkowych fotografii z ostatniego Turnieju w roku 2014. Laureatkami Turnieju wówczas zostały panie z KGW Kończewice.

K.Orłowska

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

TWINGO w Zalesiu

         W  Zalesiu koło Chełmży  w dniach 30.04. – 03.05.br  odbędzie się  Zlot miłośników  marki samochodowej TWINGO. Na pewno do ośrodka zjedzie  sporo tych francuskich aut i zakochanych w nich właścicieli . Jeśli ktoś  ma ochotę  ich odwiedzić, to będą   zlokalizowani na terenie ośrodka  rekreacyjno – wypoczynkowego w Zalesiu .

NGO - wyzwólcie swoją energię

NABÓR  WNIOSKÓW

        Organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne mogą  składać wnioski w konkursie na małe granty. Nabór będzie trwał od 26 kwietnia do 26 maja 2016 roku. Wnioski składamy wyłącznie on-linie poprzez Generator. Program obejmuje obszar czterech Gmin: Lisewo, Płużnica, Chełmża oraz Grudziądz.

UWOLNIJ SWÓJ TALENT

Wystawa w Galerii Stara Szopa w Grzywnie

        Jeśli masz niezwykły talent i chciałbyś pokazać go światu, to koniecznie weź udział w wystawie organizowanej 19 czerwca br. w Galerii Stara Szopa w Grzywnie. Zaproszenie skierowane jest do osób, chcących uwolnić swój artystyczny potencjał.

BIBLIOTEKI INSPIRUJĄ

       W dniach 8-15 maja odbędzie się XIII edycja programu Tydzień Bibliotek. Jego głównym celem jest podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększenie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa. Hasło tegorocznego  Tygodnia Bibliotek 2016 brzmi „Biblioteka inspiruje”.

Latający animator w Skąpem

       Pracownia Orange w Skąpem jest uczestnikiem programu Latający Animatorzy Kultury, Latający Socjologowie i Latający Animatorzy Cyfrowi Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”. W dniach 29-30 kwietnia odbędą się tutaj międzypokoleniowe warsztaty, które poprowadzi pani Sylwia Żółkiewska, specjalista nowych technologii. Podczas warsztatom, dzięki nowym technologiom zostanie ożywione  Skąpe i okolice sprzed lat.

JARMARK z gwiazdą śląskiej piosenki - PLUSKOWĘSY 2016'

        Zapraszamy wystawców, wytwórców produktów lokalnych i regionalnych, rękodzielników i artystów, producentów rolnych do udziału w  IV Jarmarku Pluskowęskim 2016". Miejsce imprezy: Pluskowęsy, teren rekreacji w centrum wsi- Gmina Chełmża. Termin: 11 czerwiec br.

XII Festiwal Twórczości Ludowej- zaproszenie

        Dyrekcja Zespołu Szkół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Dobrzejewicach wraz z Wiejskim Stowarzyszeniem Kulturalno-Oświatowym w Brąchnówku serdecznie zapraszają wszystkich twórców i artystów ludowych, zespoły i kapele, miłośników sztuki i folkloru na XII Festiwal Twórczości Ludowej im. Edwarda Nowaka. Termin festiwalu to 25.05.2016 r.  godz. 10.00,  sala gimnastyczna Zespołu Szkół.

FILM W PRODUKCJI

        Od dwóch tygodni trwają już zdjęcia do filmu fabularnego na motywach powieści K. Trybulskiego "Wzgórze nad jeziorem" pod tym samym tytułem. Produkcja ma charakter społecznościowy- mobilizuje środowiska artystyczne z Miasta Chełmża, Gminy Chełmża oraz regionu.

FIT od kuchni

          FIT od kuchni – pod takim tytułem przeprowadzone zostało tym razem spotkanie z dietetykiem  w ramach programu „GMINA CHEŁMŻAZdrowa Gmina”. Udział w spotkaniu wzięło 40 osób.

Cena wody i ścieków

         Zakład Usług Komunalnych WODKAN w Nowej Chełmży informuje, że taryfa na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków została przedłużona uchwałą Nr XIV/128/16 Rady Gminy Chełmża z dnia 25 lutego 2016 r. na kolejny rok taryfowy t.j. do dnia 30 kwietnia 2017 r. W związku z powyższym obecne ceny za wodę i ścieki nie zostały zmienione.

SPOTKANIE Z ALICJĄ W KRAINIE …POEZJI

          Wczoraj mieliśmy okazję gościć  w Klubie Cafe Kultura w Nawrze na spotkaniu z lokalną poetką Alicją Glaszka. Pani Alicja na chwilę obecną może pochwalić się dość sporym zbiorem swoich wierszy, których pisanie inspirowane jest wieloma sytuacjami życiowymi, okolicznościowymi, lokalnymi czy osobistymi.

CZAS GŁOSOWAĆ NA NASZE KGW !

II etap głosowania na najpopularniejsze KGW rozpoczęty

      II etap głosowaniA na najpopularniejsze KGW rozpoczęty

    Do drugiego wojewódzkiego etapu w konkursie Gazety Pomorskiej pn.” Najpopularniejsze KGW Pomorza i Kujaw”  zakwalifikowały się dwa Koła z naszej gminy, a nawet z tej samej wsi: KGW Bielczyny i KKA OD – NOVA Bielczyny. Głosowanie w etapie II  również odbywa  się  za pomocą SMS-ów i potrwa od 18 do 29 kwietnia do godz. 23:59. Czas głosować! Na nasze głosy  czekają: KGW Bielczyny ( SMS pod nr 71321 o treści KGW. 46) KKA  "Od-Nova" Bielczyny ( SMS pod nr 71321 o treści KGW. 48)

 • -

STRAŻACY PO NOWEMU

          W dniu wczorajszym  w świetlicy wiejskiej w Świętosławiu odbył się Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Ochotnikami strażakami w gminie w kadencji 2016 – 2021 pokieruje nowy Zarząd Gminny. W spotkaniu udział brali  Wójt Gminy Chełmża Jacek Czarnecki, Wiceprzewodnicząca RG Chełmża Stanisława Stasieczek, kpt Sławomir Grudziński  oraz druhowie-delegaci z OSP.

 • -

FIT OD KUCHNI - Spotkanie z dietetykiem

       Jak komponować prawidłowy dobowy jadłospis, w tym   proste posiłki do pracy, dlaczego sięgamy po słodycze i jak poskromić na nie apetyt, analiza składu ciała czy  wyznaczanie zakresu prawidłowej masy ciała – to niektóre z zagadnień  jakie zostaną omówione i zaprezentowane podczas najbliższego spotkania z dietetykiem organizowanego w ramach programu „GMINA CHEŁMŻAZdrowa Gmina”. Serdecznie zapraszamy na spotkanie z cyklu „FIT od kuchni”.

GOŚCINNE GIMNAZJUM

         Gimnazjum im. Bł. Juty w Głuchowie przygotowuje się do przyjęcia gości z zagranicy. Młodzież z Mołdawii zagości w naszej gminie już 19 maja br. Udział w międzynarodowej wymianie wezmą głuchowscy gimnazjaliści.

DO ZALESIA NA MANEWRY

      Czy zawodowi strażacy, ochotnicy i młodzież z mundurówki  potrafią udzielić kwalifikowanej pierwszej pomocy? To sprawdzone zostanie podczas Pierwszych Manewrów Ratowniczych w Zalesiu, które odbędą się już w najbliższą sobotę 23 kwietnia o godz. 9.00.

Głosujmy na nasze faworytki !

Trwa głosowanie na najpopularniejsze KGW

      Na tegorocznej  liście Najpopularniejsze KGW Pomorza i Kujaw  jest 166 kół gospodyń wiejskich z całego regionu. Z terenu powiatu toruńskiego zagłosować można na dziewięć  KGW. Na chwilę obecną w powiecie prowadzi KGW Bielczyny "Od-Nova". To już ostatni moment, aby zagłosować.

Menu w stopce

 • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

Godziny urzędowania:

poniedziałek  od 7.00 -  do 15.00
wtorek           od 7.00 -  do 16.00
środa             od 7.00 -  do 15.00
czwartek        od 7.00 -  do 15.00
piątek            od 7.00 -  do 14.00

Kasa zamykana jest jedną godzinę wcześniej.

Stopka