• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

WEŹ UDZIAŁ W ANKIECIE LGD ZIEMIA GOTYKU

        Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku zwraca się z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej funkcjonowania LGD Ziemia Gotyku. Głównym celem funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku jest realizacja opracowanej wspólnie z mieszkańcami Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) obszaru LGD Ziemia Gotyku. Ankieta badającą opinię mieszkańców oraz Beneficjentów LSR została przygotowana w ramach podsumowań realizacji LSR. Podobnie jak podczas tworzenia strategii, tak i teraz, na etapie jej wdrożenia LGD pragnie poznać opinie mieszkańców swojego obszaru, by jeszcze sprawniej działać na terenie LGD Ziemia Gotyku. Ankieta jest anonimowa.

WYGRAJ TABLET !

        Ferie powoli dobiegają końca, dlatego może warto spojrzeć w regulamin konkursu "DZIECINADA W FERIE SKŁADA", który proponuje dla dzieci i całych rodzin Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża. Nagrodą główną w konkursie jest TABLET. Na konkurs wystarczy przesłać zdjęcie swojej niesamowitej klockowej budowli.

SZCZEPIENIA NA  COVID-1

          Ważna informacja dla seniorów z naszej gminy !  Z dniem  15.01.2021 r. rozpoczął się proces rejestracji na szczepienia Covid-19. Rejestracja odbywa się w dwóch etapach: od 15 stycznia seniorzy 80+ i od 22 stycznia seniorzy 70+. Akcja szczepień rozpocznie się od 25 stycznia 2021 roku.

DZIĘKUJEMY ZA NADESŁANE ŻYCZENIA

       Wójt Gminy Chełmża Jacek Czarnecki z kadrą kierowniczą i pracownikami wyraża serdeczne podziękowania za nadesłane karty z życzeniami z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Było nam niezmiernie miło przyjąć  w okresie przedświątecznym te liczne wyrazy pamięci i dowody sympatii.

ZASIŁEK 500+

Wnioski na okres 2021/2022

         Aktualnie przyznane świadczenia wychowawcze (500+) na okres 2019/2021 wypłacane będą do 31.05.2021 r. Świadczenie wychowawcze w kwocie 500,00 zł miesięcznie przysługuje na dziecko do ukończenia 18 roku życia niezależnie od osiąganych dochodów.

AZBEST POD KONTROLĄ

         Wójt Gminy Chełmża przypomina, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31) na właścicielu, zarządcy bądź użytkowniku nieruchomości, na której znajdują się wyroby zawierające azbest ciąży obowiązek sporządzenia informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania. Informacje należy składać corocznie do 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy.

15 stycznia upływa ważny termin ws. zwolnienia ze składek

15 stycznia upływa termin składania wniosków o zwolnienie z obowiązku opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 roku. Wnioski w tej sprawie mogą złożyć właściciele hoteli i podobnych obiektów zakwaterowania, a także organizatorzy turystyki. 

Wcześniejsza tarcza 5.0 zwana też tarczą branżową, uprawniała określone branże do zwolnienia z obowiązku opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Mogli o to się ubiegać płatnicy z sektora turystycznego, hotelarskiego, organizacji i obsługi targów, konferencji, wystaw. Na podstawie Tarczy antykryzysowej 6.0 kolejne branże mogą wystąpić o zwolnienie z opłacania składek za ten okres. Warunkiem jest m.in. spadek przychodu o 75% za pierwszy miesiąc objęty wnioskiem w stosunku do analogicznego miesiąca z ubiegłego roku. Od 30 grudnia 2020 r. do 15 stycznia 2021 r. wnioski w tej sprawie mogą składać hotele i podobne obiekty zakwaterowania, a także organizatorzy turystyki. Co ważne wszystkie wnioski o zwolnienia ze składek należy przesyłać przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Zwolnienie będzie obejmować także składki opłacone. Jeśli przedsiębiorca je opłacił, będzie mógł uzyskać zwrot nadpłaty lub przeznaczyć na przyszłe składki. 

„Od blisko roku realizowane przez nas wsparcie dociera do wielu podmiotów. Łączna pomoc z ZUS sięga ok 30 mld złotych. Zwolniliśmy ze składek ponad 2 mln firm na ponad 13 mld złotych. Wypłaciliśmy ok. 2,7 mln świadczeń postojowych na ponad 5,3 mld złotych" – mówi prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

„W województwie kujawsko-pomorskim kwota zwolnienia z opłacania składek przekroczyła ponad 
634,7 mln zł, a w ramach świadczenia postojowego na konta przedsiębiorców i osób wykonujących umowy cywilnoprawne trafiło ponad 253,6 mln zł ” – mówi Krystyna Michałek.

Od 30 grudnia ubiegłego roku przedsiębiorcy mogą wnioskować również o zwolnienie z opłacania składek za listopad 2020 r. w ramach najnowszej Tarczy antykryzysowej 6.0. W tym przypadku wnioski można składać do końca stycznia. Szczegółowe informacje o warunkach wsparcia z Tarczy antykryzysowej 6.0, terminach składania wniosków i konkretnych kodach PKD, które kwalifikują do skorzystania z pomocy, są dostępne na stronie internetowej www.zus.pl.

Sprzedaż nieruchomości w Browinie

Wójt Gminy Chełmża ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  niezabudowanej nieruchomości we wsi Browina. Przedmiotem przetargu będzie działka nr 122/32 o pow. 0,0528 ha, KW nr TO1T/00063918/7, cena wywoławcza 21 100,00 zł + 23% VAT.

Menu w stopce

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:30 do godz. 16:30

piątki
od godz. 7:00 do godz. 14:00

kasa zamykana jest 30 minut przed zamknięciem Urzędu Gminy

Stopka

baner toplayer
Szczepienia