• Gmina Chełmża
 • Gmina Chełmża
 • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

MÓJ PRĄD - GENERUJĘ WYDATKI

          Fotowoltaika, pompy ciepła, maty grzewcze i termoizolacja – to ogniwa XXI wieku, których instalowanie  pozwala w znaczący sposób obniżyć domowe wydatki na zużywaną energię. Program „Mój Prąd” skierowany jest do gospodarstw domowych i ma wesprzeć budowę nowych instalacji fotowoltaicznych.

DOBRY START 300 dla ucznia

          Od 1 lipca trwa nabór wniosków do programu „Dobry Start”. Świadczenie te przysługuje w wysokości 300 zł raz w roku na dziecko uczące się w szkole aż do ukończenia 20 roku życia, a w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności do ukończenia 24 roku życia. Wsparcie w wysokości 300 zł otrzymają także uczniowie szkół policealnych i szkół dla dorosłych. Świadczenie jest wypłacane niezależnie od osiąganych dochodów, ponieważ nie obowiązuje kryterium dochodowe.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży zachęca mieszkańców gminy do składania wniosku elektronicznie poprzez :

 • portalu empatia.mrpips.gov.pl,
 • PUE ZUS,
 • ePUAP,
 • bankowości elektronicznej.

Wnioski w formie tradycyjnej (papierowej) będą przyjmowane od 1 sierpnia. Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia do 30 września. Jeżeli wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach wypłata świadczenia nastąpi w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Ostateczny termin złożenia wniosku to 30 listopad.

Świadczenie „Dobry start” nie przysługuje:

 • na dzieci uczęszczające do przedszkola,
 • na dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce,
 • studentom.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Działu Świadczeń Wychowawczych i Rodzinnych: tel. 56 675-29-28 wew. 41, 34, 37.

Agnieszka Pawlak

Pielgrzymki w dobie koronawirusa

         Pielgrzymki w dobie koronawirusa - Jakich zasad trzeba przestrzegać ? Główny Inspektor Sanitarny wydał wytyczne dla organizatorów ruchu pielgrzymkowego podczas stanu epidemii COVID-19 w Polsce.

Sołtysi obradowali

          W świetlicy wiejskiej w Zajączkowie zorganizowano naradę sołtysów. Z reprezentantami sołectw spotkali się wójt, kadra kierownicza i  pracownicy referatów.

SĄ PIENIĄDZE DLA GMINY - Fundusz Inwestycji Samorządowych

        Jeszcze w tym roku do Gminy Chełmża trafi ponad 1,5 mln zł na inwestycje w ramach rządowego programu wsparcia dla samorządów.  Program w dniu 26 czerwca w  Starostwie Powiatowym w Toruniu zainaugurował sam Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski.

RUSZA PROGRAM STYPENDIÓW POMOSTOWYCH

        Jak każdego roku, na ambitnych i zdolnych tegorocznych maturzystów, pochodzących z małych miejscowości i niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną w tym roku studia dzienne, czeka około 600 stypendiów pomostowych na I rok studiów. Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ogłosiła XIX edycję Programu Stypendiów Pomostowych 2020/2021. Organizacyjnie w realizację Programu włączy się Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

ZUS INFORMUJE - Wnioski o tarczę tylko elektronicznie

             Wnioski o wsparcie w ramach Tarczy Antykryzysowej, w tym o świadczenie postojowe i zwolnienie z obowiązku opłacania składek, a także o dodatek solidarnościowy - można składać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE). Takie zmiany wprowadziła tarcza antykryzysowa 4.0. Na stronie ZUS jest zamieszczona instrukcja, w jaki sposób krok po kroku założyć konto na PUE. Złożenie wniosku drogą elektroniczną pozwala uniknąć błędów. Elektroniczne wnioski są automatycznie wypełniane danymi osoby, która je składa.

KRYZYSOWE ŚWIETLICE

        Jeżeli chodzi o świetlice wiejskie Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego Gminy Chełmża podtrzymuje decyzję o zakazie wypożyczeń komercyjnych tych obiektów. Jednocześnie zezwala na wypożyczenia bezpłatne ( zebrania wiejskie, zebrania KGW, zebrania OSP i realizacja projektów unijnych) w oparciu o Zarządzenie Wójta Gminy Chełmża nr 7/13 z dnia 4 lutego 2013 r.   

Nabór kandydatów na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej

Wójt Gminy Chełmża ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Sławkowie. Oferty należy składać do 8 lipca 2020 roku do godziny 15:00.

WYBORY PREZYDENCKIE

           Wybory prezydenckie w Polsce odbędą się 28 czerwca, a ewentualna druga tura 12 lipca. Głosowanie odbędzie się metodą mieszaną - w lokalach wyborczych oraz dla chętnych - korespondencyjnie. Głosowanie odbędzie się w godzinach 7-21.

BEZPIECZNĄ DROGĄ Z EKOLOGIĄ

        Z realizacją wystartował  w gminie projekt pt. „Bezpieczną drogą z ekologią” współfinansowany przez GTC AmberOne. To kolejna nowa inicjatywa CIK Gminy Chełmża. Finał projektu ma stanowić zaprojektowana i wydrukowana gra ekologiczna. Zaplanowane spotkania w ramach projektu odbywać się będą w świetlicy wiejskiej w Dźwierznie. Ich uczestnikami mogą zostać wszyscy zainteresowani mieszkańcy Gminy Chełmża, w każdym przedziale wiekowym.

PSYCHOLOG DORADZI

           Potrzebujesz pomocy, rozmowy z psychologiem - zgłoś się i skorzystaj z teleporady. W czerwcu dostępny jest dla mieszkańców gminy psycholog w każdy wtorek w godzinach od 15.00 do 17.00 pod numerem telefonu 884 109 278.

MOTYLI CZAR ... w DRZONÓWKU

       „Motyli Czar”- to tytuł projektu dofinansowanego w ramach tegorocznej edycji programu DZIAŁAJ LOKALNIE, który w najbliższym czasie zamierza zrealizować Koło Gospodyń Wiejskich w Drzonówku. Projekt otrzymał dofinansowanie w kwocie 4,5 tys. zł.  Inicjatywa współfinansowana jest przez  przez Polsko - Amerykańską Fundację Wolności i partnerów gminnych, w tym przez Gminę Chełmża.

HISTORIA ZAPISANA W FILMACH

           Zachęcamy do obejrzenia cyklu filmów o Gminie Chełmża i mieszkańcach z cyklu ”30 Lat Samorządu Terytorialnego”. Filmy stanowią przegląd informacji o całej gminie, mówią o zmianach zachodzących w samorządzie  na przykładzie niektórych sołectw, o kształtowaniu się gminnej kultury i aktywizacji mieszkańców.

ODETCHNĘLI Z ULGĄ

            Egzamin i już po egzaminie ! W Gminie Chełmża 107 uczniów przystąpiło do egzaminu ośmioklasisty. Egzamin pisali uczniowie ze szkół w Grzywnie, Kończewicach, Sławkowie i Zelgnie. Egzamin ósmioklasisty sprawdza, w jakim stopniu uczniowie klas ósmych spełnili wymagania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

ZADZIAŁAJĄ LOKALNIE

          „Motyli Czar” -  to tytuł projektu, którego realizatorem będzie Koło Gospodyń  dofinansowanego przez Polsko Amerykańską Fundację Wolności w Programie Działaj Lokalnie, w wysokości 4500,00 zł. Wnioskodawcą i realizatorem zadania jest KGW z Drzonówka. W najbliższych miesiącach planuję się przeprowadzenie trzech warsztatów tematycznych, sesji fotograficznej oraz wycieczki. Każde działanie odpowiadać będzie głównej idei zadnia, jakim jest motyl. W lipcu odbędzie się warsztat ogrodniczy, podczas którego powstanie przestrzenna ozdoba w kształcie motyla, wypełniona kwiatami. Stanie się ona piękną wizytówką gminnej miejscowości. W sierpniu dzięki życzliwości lokalnej krawcowej oraz CIK Gminy Chełmża zostaną uszyte ogromne, motyle skrzydła, w których uczestnicy zadania wezmą udział podczas pamiątkowej sesji fotograficznej. Następnie, we wrześniu odbędą się warsztaty z  profesjonalną twórczynią rękodzieła, która poprowadzi warsztat malowania drewnianych, przestrzennych motyli. Zakończeniem inicjatywy będzie wycieczka do motylarni. Informacje o warsztatach oraz ich efektach będą zamieszczane na facebooku Sołectwa Drzonówko. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w projekcie!

ZMIANY W DOŻYWIANIU UCZNIÓW

          Od 1 września br. Gmina Chełmża wprowadza zmiany w zakresie dożywiania uczniów w gminnych szkołach. Zlikwidowana zostaje kuchnia w Szkole Podstawowej w Sławkowie. Gotowanie obiadów dla uczniów z wszystkich szkół w gminie przejmuje  kuchnia w Szkole Podstawowej w Zelgnie, która w roku szkolnym 2020/2021 poszerza swoją działalność. Z kuchni w Zelgnie wyjadą każdego dnia ciepłe posiłki do wszystkich szkół w gminie. Dzięki temu wszyscy uczniowie  skorzystają z tego samego standardu dożywiania, a szkoły nie będą już korzystały z posiłków przygotowanych przez firmę cateringową - informuje Kierownik ZEAS-u Katarzyna Podlaszewska. Nowa formuła dożywiania w gminnych szkołach została podyktowana między innymi rosnącymi kosztami utrzymania kuchni i stołówek szkolnych oraz koniecznością racjonalnego wykorzystania zatrudnionej w nich kadry.  Jak wynika z wyliczeń, w roku 2019  średni koszt ugotowania jednego obiadu w szkole – bez wkładu do kotła, czyli wydatków na produkty żywnościowe – wyniósł 69,53 zł !
Kuchnia w Szkole Podstawowej w Zelgnie posiada na tyle odpowiednio duże zaplecze, że jest w stanie gotować obiady dla wszystkich uczniów z terenu gminy. Poza tym, pod względem logistycznym łatwiej będzie rozwozić posiłki do innych szkół tylko z jednej kuchni - uzasadnia Katarzyna Podlaszewska.
 
K. Orłowska

 

RUSZAJĄ INICJATYWY

DZIAŁAJ LOKALNIE 2020'

       Kolejne granty  w ramach Lokalnego Konkursu Grantowego rozdysponował Ośrodek Działaj Lokalnie – Stowarzyszenie Kuźnia Inicjatyw Lokalnych w Lisewie. Jest to program partnerski gmin Chełmża, Grudziądz, Lisewo, Książki i Wąpielsk współfinansowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

KUJAWSKO-POMORSKI e-bazarek

         Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie prowadzi platformę internetowa e-bazarek. Jej celem jest umożliwienie bezpłatnego wystawienia ogłoszenia o sprzedaży i promocji produktów oferowanych głównie przez kujawsko-pomorskich producentów, rolników, Koła Gospodyń Wiejskich oraz przedsiębiorców rolnych.

TRWA NABÓR NA RACHMISTRZA SPISOWEGO

          Od 15 czerwca do 8 lipca w urzędach gmin trwa nabór na rachmistrza do Powszechnego Spisu Rolnego 2020. Spis przeprowadzany zostanie w okresie od 1 września do 30 listopada br. Jeśli Państwo chcieliby pracować jako rachmistrze spisowi, to należy złożyć kwestionariusz zgłoszeniowy.

ŚWIETLICE WIEJSKIE NADAL NIEDOSTĘPNE

            Mieszkańcy Gminy Chełmża będą jeszcze musieli poczekać na uruchomienie świetlic wiejskich. Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego podjął decyzję o NIEURUCHAMIANIU ŚWIETLIC WIEJSKICH DO ODWOŁANIA. Decyzja została podjęta w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i w oparciu o opinię Rady Gminy Chełmża.

Niedziela z Honorami

          W Bazylice konkatedralnej w Chełmży w niedzielę 14 czerwca br. miała miejsce uroczystość wręczenia  Złotych Odznak przyznanych przez Kapitułę Stowarzyszenia Konfraterni Mazowieckiej Odznaki Św. Floriana Mazovia. Praca, zaangażowanie i oddanie strażaków jest cenione przez wszystkich. Tegoroczne strażackie święto z racji zaistniałych okoliczności było zupełnie inne - bez tradycyjnego ceremoniału. Dlatego uroczysta msza św. w Bazylice w intencji strażaków z Gminy stała się wyjątkową okazją, aby uhonorować tych najbardziej zasłużonych. Do pocztu wyróżnionych  przez Kapitułę Stowarzyszenia z okazji święta Strażaka dołączyli zasłużeni druhowie z gminy: Franciszek Piróg, Henryk Śmiałek, Anatol Wiercioch, Edward Kaniecki i kapelan gminnych strażaków ks. kan. Zbigniew Koślicki. Złotymi Odznakami nadanymi przez Kapitułę Stowarzyszenia w 100. Rocznicę odzyskania niepodległości uhonorowani zostali Wójt Gminy Chełmża Jacek Czarnecki i Proboszcz chełmżyńskiej parafii ks. Kan. Krzysztof Badowski. Złotą Odznakę jako Votum otrzymała Bazylika konkatedralna Świętej Trójcy w Chełmży. Wręczenia odznak dokonali przedstawiciele Stowarzyszenia Konfraterni Mazowieckiej Odznaki Św. Floriana Mazovia w osobach -  mjr Wiesław Fleszar i płk Michał Fałat. Wręczone Odznaki to akcent nawiązanej wcześniej  współpracy Gminy Chełmża i Parafii w Chełmży z Gminą Grodzisko Dolne. Dotychczas odbyte dwie wizyty przedstawicieli Gminy Chełmża w Grodzisku Dolnym i obecna wizyta przedstawicieli Grodziska w Gminie Chełmża i w Parafii rokują przyszłą i pomyślną współpracę partnerów. Na pewno jednym z większych przedsięwzięć będzie odłożony na rok przyszły przyjazd do Gminy Chełmża grodziskich „turków”. Inicjatorem nawiązania wspomnianej współpracy jest Henryk Śmiałek, mieszkaniec Gminy Chełmża, którego korzenie rodzinne sięgają województwa podkarpackiego.
          Uroczysta msza św. w Bazylice odbyła się w obecności strażaków z Gminy, w tym pocztów sztandarowych z OSP Zelgno, OSP Skąpe, OSP Grzegorz i OSP Kuczwały. Ta uroczystość dedykowana była wszystkim strażakom z Gminy Chełmża, którzy w codziennej służbie wykazują się odwagą i bohaterstwem. Idą tam, skąd inni uciekają - często z narażeniem swojego życia i zdrowia. Ich ogromną pracę cenią wszyscy i nic w tym dziwnego. To właśnie strażacy o każdej porze dnia i nocy pędzą z pomocą, aby ratować ludzi ze zmiażdżonych aut czy bronić mienie zniszczone przez żywioły . I tak każdy dzień stawia przed Rycerzami świętego Floriana coraz bardziej odpowiedzialne zadania, motywując do kolejnych wyzwań.
 

K.Orłowska

Foto:K.Orłowska

 

 • PART_1591780461414
 • DSC_0039
 • DSC_0043
 • DSC_0048
 • DSC_0057
 • DSC_0059
 • DSC_0062
 • DSC_0066
 • DSC_0067
 • DSC_0069
 • DSC_0072
 • DSC_0073
 • DSC_0077
 • DSC_0081
 • DSC_0082
 • DSC_0087
 • DSC_0091
 • DSC_0094
 • DSC_0100
 • DSC_0105
 • DSC_0108
 • DSC_0111
 • DSC_0114
 • DSC_0119

"MOJA WODA" - DOFINANSOWANIE DOMOWYCH RETENCJI

          Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach nowego programu „Moja Woda” w kwocie do 5 tys. zł dotacji dofinansuje przydomowe instalacje zatrzymujące wody opadowe lub roztopowe. Nabór wniosków rozpocznie się w lipcu 2020 roku. Każdy właściciel domu jednorodzinnego będzie mógł otrzymać dotację do 5 tys. zł, przy czym nie więcej niż 80% kosztów, które zostaną poniesione po 1 czerwca 2020 roku.

MIĘDZYPOKOLENIOWA REWITALIZACJA

         Tereny zrewitalizowane w miejscowościach: Kończewice, Mirakowo i Zalesie znowu ożyją. Z udziałem mieszkańców tych miejscowości ruszają tutaj projekty grantowe pt. ”Lokalne ośrodki włączenia społecznego Ziemi Gotyku”. Projekty  realizowane są w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Chełmża na lata 2017-2023.

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY - ZMIANY

           Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży informuje o zmianach w funduszu alimentacyjnym.  Od 1 października br. wzrasta do kwoty 900,00 zł kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Obecnie próg dochodowy wynosi 800,00 zł w przeliczeniu na osobę w rodzinie.

PRZEWODNIK PO ŚWIADCZENIACH - CO? GDZIE? KIEDY?

         Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży informuje, iż terminy składania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń są takie same jak w ubiegłym roku. Informacje dotyczące zasad przyznawania i wypłacania świadczeń: wychowawczych, „Dobry start 300 dla ucznia”, rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w nowym okresie zasiłkowym 2020/2021 udzielane są przez pracowników Działu Świadczeń Wychowawczych pod nr tel. 56 675 29 28 wew. 41; 535 872 538 i Rodzinnych pod nr tel. 56 675 29 28 wew. 34 lub 37; 535 432 894.

SENIORZY ! CZAS NA AKTYWNOŚĆ

         Gmina Chełmża w porozumieniu z Urzędem Marszałkowskim rusza z trzecią edycją programu  profilaktyki zdrowotnej "Program zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim". Program adresowany jest do seniorów powyżej 60 r.ż. zamieszkałych na terenie Gminy Chełmża.

BĘDĄ KOLONIE NAD MORZEM

           Gmina Chełmża  już po raz kolejny ma okazję  współpracować z Warmińsko-Mazurskim Związkiem Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych przy organizacji wakacyjnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Tym razem jest  możliwość skierowania 40 - osobowej grupy dzieci rolników w wieku – na dzień wyjazdu -  ukończone 8 lat, a nie ukończone 16 lat. Miejsce pobytu to Łeba nad polskim Bałtykiem.

Szkolenie! Zostań Dziennym Opiekunem!

Lubisz pracę z małymi dziećmi? Chciałbyś, żeby twoja praca była twoją pasją? Zostań opiekunem dziennym! Drogą do zrealizowania marzenia o pracy z dziećmi jako opiekun dzienny jest udział w szkoleniu kwalifikacyjnym.
Do 9 czerwca 2020 r. przyjmowane są zgłoszenia kandydatów na szkolenie. Żeby wziąć w nim udział należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (dostępny do pobrania poniżej) i wraz z niezbędnymi załącznikami przesłać go na adres: Urząd Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża lub wysłać na adres e-mail: info@gminachelmza.pl.

ŚWIETLICOM WIEJSKIM STOP!

        W dniu 03 czerwca br. Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego Gminy Chełmża w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców gminy podjął decyzję o nieuruchamianiu świetlic wiejskich do 15.06.br. Kolejny komunikat w przedmiotowej sprawie zostanie ogłoszony przed upływem terminu.

 

Z MYŚLĄ O NAJMŁODSZYCH

            Tegoroczny Dzień Dziecka był na pewno inny niż wszystkie do tej pory. Nie było i jeszcze jakiś czas nie będzie  tłumów maluchów  na barwnych festynach i piknikach organizowanych przez gminę, szkoły i sołectwa, w tym i  z okazji Dnia Dziecka. Jednak jak się okazuje, w tym dniu miłych niespodzianek dla najmłodszych nie zabrakło.

Nowe laptopy i tablety do zdalnej nauki

           Gmina Chełmża otrzymała 60.000 zł grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach „ZDALNA SZKOŁA”. W ramach dofinansowania zakupiono 22 laptopy i 5 tabletów za kwotę 60.734,94 zł. Wsparciem zostały objęte: Szkoła Podstawowa w Grzywnie, Szkoła Podstawowa w Kończewicach i Szkoła Podstawowa w Zelgnie.

Życzenia z okazji Dnia Dziecka

Drogie Dzieci !


         Z okazji Waszego Święta pragnę złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia, spełnienia marzeń, uśmiechu i beztroskiej zabawy. Niech Wasze życie wypełnia miłość i przyjaźń, a każda chwila będzie wyjątkowa, pełna życzliwości i radości. Niech Wasze dzieciństwo będzie piękne, kolorowe i trwa jak najdłużej !

URODZINOWA SESJA

          30 lat temu powstał samorząd terytorialny, na czele którego stanęli ludzie, którzy podjęli szereg działań po to, by służyć ludziom. Powstała Gmina Chełmża, która ma swoją codzienność ,symbole i biało-zielone barwy, które od samego początku towarzyszą tej wspólnocie –  herb z mieczem i pastorałem razem skrzyżowane między trzema gwiazdami ( herb wsi Grzywna Biskupia), zatwierdzone w 1998 roku. Dzisiaj samorząd Gminy dziękuje za 30 lat służby podczas uroczystej XXVII sesji Rady Gminy Chełmża.

Utylizacja azbestu

          Rusza kolejna edycja naboru wniosków na dofinansowanie przedsięwzięć w zakresie demontażu, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. O pomoc mogą ubiegać się osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do nieruchomości na terenie Gminy Chełmża, ujętej w inwentaryzacji obiektów zawierających azbest. Dotacja obejmuje koszt usunięcia oraz utylizacji materiałów azbestowych, nie pokrywa za to wydatków związanych z położeniem nowego pokrycia dachowego. Dofinansowanie pochodzi ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Wnioski będą realizowane zgodnie z kolejnością ich złożenia i do wysokości środków  przyznanych na ten cel na rok 2020. Prace polegające na demontażu, odbiorze, transporcie i unieszkodliwianiu odpadów zawierających azbest będą realizowane przez uprawniony podmiot wybrany przez Urząd Gminy w Chełmży zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.
Wnioski wraz z załącznikami i oświadczeniami należy składać w Urzędzie Gminy Chełmża od 28 maja do 15 czerwca 2020 r. Formularz dostępny jest w Urzędzie Gminy Chełmża oraz na stronie internetowej www.bip.gminachelmza.pl  w zakładce „druki do pobrania – Ochrona Środowiska”. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 56 675 60 76 lub 77 wew. 50.

Wspominamy… Zasłużyli się dla Gminy Chełmża

          Gminę tworzą przede wszystkim ludzie. 30 Lat Samorządu Terytorialnego - w tym pełnym wspomnień i refleksji czasie dla Gminy Chełmża i jej mieszkańców pamiętamy o  lokalnych samorządowcach, którzy odeszli w minionych  latach. Przez lata swojego życia byli związani z biało-zielonymi  barwami Gminy w różnych rolach.

30 lat Gminy Chełmża !

         Biblioteki gminne razem z Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża zorganizowały akcję promującą 30 - lecie samorządu terytorialnego poprzez akcję terenową KULTURA NA ROWERZE. W dniach poprzedzających datę 27 maja  ( 27 maja 1990 roku odbyły się pierwsze wybory do rad gmin ) panie z instytucji kultury  wyposażone w maseczki ochronne oraz rękawiczki objeżdżają miejscowości w gminie rozdając gminne biało- zielone gadżety z okazji  jubileuszu.

Trwa budowa sieci światłowodowej

        W Gminie Chełmża firma NEXERA buduje sieć światłowodową o wysokiej przepustowości (min. 100 Mb/s) w ramach rządowego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Cała sieć NEXERY w pięciu województwach obejmie ponad 530 000 gospodarstw domowych i umożliwi dostęp do szybkiego Internetu, usług telekomunikacyjnych oraz telewizji cyfrowej. Ponad 311 000 gospodarstw domowych oraz ponad 2 900 szkół zostanie objętych naszą siecią dzięki dofinansowaniu ze środków UE.

W celu szybkiej budowy sieci, potrzebna jest zgoda właścicieli działek na poprowadzenie przez nie sieci. Pesel może być zastąpiony datą urodzenia.

Więcej informacji znajdą Państwo na: www.nexera.pl lub bezpośrednio przedstawiciela firmy: Damian Szopiński, tel. 691 442 419 E-mail dszopinski@iris-telecommunication.pl

27 Maja – UCZCIJMY TEN DZIEŃ!

           Wywieśmy biało zielone flagi – symbol naszej lokalnej wspólnoty – GMINA CHEŁMŻA. Dokładnie 27 maja bieżącego roku  mija 30 lat od pierwszych w historii III RP wyborów do rad gmin. Niechaj nasza Gmina w tym szczególnym dniu będzie wyjątkowo odświętna - cała biało-zielona !

30 Lat Samorządu - KIEDYŚ I DZIŚ

         Na przestrzeni 30 lat Samorządu sporo się w Gminie Chełmża zmieniło. Warto teraz pokazać te zmiany, dlatego też zapraszamy do udziału w gminnej akcji foto - KIEDYŚ I DZIŚ.

30 Lat Samorządu - trwa konkurs

          Trwa konkurs na hasło krzyżówki z okazji 30 - lecia Samorządu Terytorialnego. Zgadywać hasła mogą zarówno dzieci, młodzież jak i dorośli. Organizatorem konkursu jest Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża.

JUBILEUSZ W BIAŁO-ZIELONYCH BARWACH

        27 MAJA  obchodzimy  Dzień Samorządu Terytorialnego. Mija 30 lat od momentu utworzenia samorządów, uznawanego za  jeden z największych sukcesów wolnej Polski. Przy takim jubileuszu rodzi się zasadnicze pytanie, co najbardziej odmieniło Gminę Chełmża ?

 • dąb

100 urodziny Jana Pawła II

          Dokładnie urodził się 18 maja 1920 r. w Wadowicach, miasteczku położonym ok. 50 km od Krakowa. W tym roku obchodziłby 100 urodziny. Pamięć o zmarłym dokładnie 15 lat temu Janie Pawle II wśród Polaków jest wciąż żywa.  Decyzją Sejmu RP rok 2020 jest „Rokiem Świętego Jana Pawła II”.

RADNI OBRADOWALI ZDALNIE

       Dokładnie 28 kwietnia br. na prawie równy miesiąc przed obchodami 30 Lat Samorządu Terytorialnego odbyło się pierwsze, zapewne historyczne, zdalne posiedzenie Rady Gminy Chełmża. Rozpoczęto od obrad Komisji wspólnych, na których zapoznano się z jednym sprawozdaniem oraz zaopiniowano cztery projekty uchwał.

ULIC W GMINIE PRZYBYWA

         „Na Cyplu” i „Turystyczna” – to nazwy ulic, które  pojawiły się na terenie miejscowości Zalesie. W części Zalesia, gdzie nazwano nowe ulice,  istnieją jeszcze  nieliczne budynki, a bezpośrednio nad jeziorem znajduje się gminny teren rekreacyjny dla wędkarzy. Gmina częściowo wybudowała do tej pory tutaj drogę na ulicy „Na Cyplu” i „Turystycznej”. Dzięki nowym nazwom ulic, będzie można nadać  numery porządkowe dla nieruchomości wzdłuż nazwanych ulic.

 • witr-2

ODPUST BŁ. JUTY W BIELCZYNACH

          W tym roku w dzień odpustu Bł. Juty do sanktuarium w Bielczynach z racji panującej pandemii nie przybędzie tradycyjna od wielu lat piesza pielgrzymka pątników. Nie odbędą się także inne imprezy towarzyszące odpustowi. Jak parafia w Chełmży informuje, tegoroczny odpust ku czci bł. Juty odbędzie się w najbliższy  wtorek, 12 maja.

DOTACJE RATUJĄCE MIEJSCA PRACY

           Mikrogranty to dotacje inwestycyjne w wysokości do 60 tys. zł adresowane do małych i średnich firm, które zadeklarują utrzymanie lub utworzenie nowych miejsc pracy. Mogą stanowić nawet 95 proc. wartości przedsięwzięcia. W ramach tego narzędzia wsparcie otrzymają małe sklepy, piekarnie, punkty apteczne - za pomocą mikrodotacji w wysokości do 2 tys. złotych na zakup urządzeń filtrujących powietrze.

POŻYCZKI NA PRZETRWANIE

           Bardzo korzystne pożyczki obrotowe Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy ma w ofercie cały czas. Teraz dostosował ten produkt do nowej sytuacji. Można wziąć do 150 tys. złotych na 2,44-2,84 proc. na 3-5 lat. W pakiecie bardzo uproszczona procedura składania wniosków i półroczna karencja w spłacie rat kapitałowych.

ŚWIĘTO BIBLIOTEKARZY I BIBLIOTEK

         Dzisiaj 8 maja w całej Polsce obchodzimy Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. Dzisiejsze biblioteki są przede wszystkim źródłem wiedzy, rozrywki i kultury dla osób w każdym wieku. To także miejsca magiczne i otwarte dla wszystkich.

PSYCHOLOG DORADZI

            Masz problemy, jesteś samotna/y, boisz się, martwisz, nie masz motywacji - skorzystaj z bezpłatnej pomocy doświadczonego psychologa. Z inicjatywy Wójta Gminy Chełmża Jacka Czarneckiego z dniem 5 maja 2020 r. zostaje uruchomiony bezpłatny telefoniczny dyżur psychologa dla mieszkańców Gminy Chełmża. Dyżur pod numerem telefonu 884 109 278 w godzinach od 15.00 do 17.00 w każdy wtorek danego  miesiąca.

 • unnamed

ŻYCZENIA DLA STRAŻAKÓW !

          Dzisiaj  4 maja obchodzimy "Dzień Strażaka" ! To święto tych, którzy pełnią niebezpieczną, pełną zagrożeń, ale też w swoisty sposób piękną służbę. W myśl strażackiej dewizy -  „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”.

30 lat SAMORZĄDNOŚCI ! CZAS NA REFLEKSJE

           27 maja obchodzić będziemy 30. rocznicę pierwszych w Polsce demokratycznych wyborów, wyborów samorządowych. Tę ważną dla naszego samorządu lokalnego datę chcemy godnie uczcić. Jednym z pomysłów jest okolicznościowe majowe wydanie Gazety Gminy Chełmża KURENDA, która z mieszkańcami gminy jest już od września 1997 roku !

DZIEŃ FLAGI RP

         2 maja przypada Dzień Flagi RP. Uczcijmy go ! Zapraszamy mieszkańców naszych miejscowości do wywieszenia Biało-Czerwonej, która jest symbolem wspólnoty i nadziei. Symbole narodowe są wyjątkowym elementem przestrzeni.

DOTACJE DLA PARAFII

          Po marszałkowskie dotacje po raz kolejny  sięgnęły parafie z naszej gminy. Bez wsparcia zewnętrznego remonty i renowacje obiektów sakralnych byłyby trudne, a działania konserwatorskie prawie niemożliwe.

EDUKACJA I SPACER W JEDNYM

          Podczas spacerów nad jeziorem Chełmżyńskim w miejscowości Zalesie  będzie można się dokształcić. Powstanie  tutaj ścieżka edukacyjna, która będzie miała ponad 3 kilometry długości. Na jej budowę gmina w najbliższym czasie  dokona wyboru wykonawcy. „Budowa ścieżki edukacyjnej nad Jeziorem Chełmżyńskim w miejscowości Zalesie” to inwestycja, która zostanie zrealizowana z udziałem środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

PŁATNOŚCI W KASIE

          Z dniem 5 maja br. przywrócone zostają płatności w kasie Urzędu Gminy Chełmża, ul. Wodna 2. Kasa dostępna będzie codziennie w godz. 8.00 – 12.00.

TWÓJ DZIELNICOWY

         Dzielnicowy pełni ważną rolę we współpracy z mieszkańcami. Często mówimy o nim ,,policjant pierwszego kontaktu''. W swojej codziennej pracy poprzez bezpośredni kontakt z obywatelami odgrywa rolę łącznika między Policją, a społeczeństwem. Zadanie dzielnicowego to wspieranie mieszkańców w ich lokalnych problemach, ale  także aktywizacja społeczeństwa do angażowania się w poprawę bezpieczeństwa lokalnego.

Sprzedaż nieruchomości w Browinie

        Wójt Gminy Chełmża ogłosił II przetarg na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości w Browinie. Ogłoszenie dotyczy sprzedaży czterech działek o wielkości od 501 do 615 m2 każda. Termin planowanego przetargu 26 maja, wadium należy wpłacać do 20 maja.

PSYCHOLOG RADZI

Czas epidemii koronawirusa – co robić, aby nie poddać się złym emocjom
        

          Po pierwsze należy zaakceptować sytuację jako taką, której nie możemy zmienić. Zamiast poddawać się uczuciu bezsilności, skupmy się na rzeczach, na które mamy wpływ.  Wiele osób w tym czasie doświadcza lęku. Jest to jak najbardziej naturalna reakcja, W tej chwili ten lęk dzielą z nami ludzie na całym świecie. Lęk może pomóc, natomiast panika szkodzi.

JAK DOKONAĆ WPŁATY ZA ODPADY

Przypominamy !

         Dokonując płatności za odbiór odpadów komunalnych informujemy, że wpłaty w banku, na poczcie lub elektronicznie  należy dokonywać na  indywidualny rachunek bankowy. Informacja o indywidualnych rachunkach udzielana jest pod numerem telefonu (56) 675 60 76 wew. 42. Jednocześnie informujemy, że dotychczas nadane indywidualne rachunki bankowe nie uległy zmianie.

TARCZA ANTYKRYZYSOWA dla NGO-sów

       Organizacje pozarządowe mogą skorzystać z pakietu rozwiązań przygotowanych na czas epidemii koronawirusa. Jeżeli jesteś organizacją pozarządową i potrzebujesz wsparcia w realizacji celów statutowych? Te rozwiązania są dla Ciebie!

REAGUJEMY NA PRZEMOC

          Każda osoba, która doznaje przemocy lub jest jej świadkiem, może bezpiecznie i w zaufaniu zgłosić ten fakt pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży. Należy dzwonić pod numer telefonu: 56 6756019 w godzinach od 7.00 do 15.00 jak również w godzinach od 7.30 do 19.30 pod nr telefonu: 535432538, 535432696, 535432907.

POWRÓT DO NORMALNOŚCI - NOWE ZASADY

           Cztery etapy powrotu do normalności - Rząd wprowadza nowe zasady, które zaczną obowiązywać od poniedziałku 20 kwietnia. Obowiązek zakrywania ust i nosa nie krócej, niż do czasu wynalezienia szczepionki.

STOP WYDATKOM SOŁECKIM

           Drodzy Mieszkańcy! Informujemy, że do  odwołania wstrzymane zostają wszelkie wydatki sołeckie. W związku z zaistniałą sytuacją sanitarno–epidemiologiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa  (wywołującego COVID-19)  wstrzymane zostają w  roku 2020 wydatki sołectw z Funduszu Sołeckiego zaplanowane na zakup wyposażenia świetlic oraz organizację imprez.

GOSPODARSTWO ROLNE - KIEDY MASECZKA

Noszenie maseczki ochronnej w gospodarstwie rolnym - wyjaśniamy

            Obowiązek zakrywania nosa i ust nie dotyczy rolników podczas pracy w gospodarstwie rolnym czy też podczas przebywania na terenie prywatnym wokół domu. Rozporządzenie, które wprowadza od 16 kwietnia 2020 r. obowiązek zakrywania nosa i ust, stanowi między innymi o wykonywaniu tego obowiązku w miejscach ogólnodostępnych, za które uznać należy miejsca o publicznym charakterze tj. dostępne dla nieograniczonej liczby osób, np. obiekty handlowe i usługowe.

SZYJEMY MASECZKI OCHRONNE

           Z chwilą wejścia obowiązku noszenia maseczek ochronnych  w miejscach publicznych z dnia na dzień rośnie na nie zapotrzebowanie. Również w naszej gminie pracownicy instytucji kultury, szkół i mieszkańcy szyją codziennie maseczki, które trafiają  do mieszkańców gminy. Docelowo ma zostać uszyte 10 tys. takich maseczek.

KTO NOSI TEN NIE ROZNOSI

         PAMIĘTAMY! Od jutra 16 kwietnia br. w miejscach publicznych nosimy maseczki. Obowiązek noszenia maseczek obowiązuje na terenie całego kraju. Jednak, aby maseczka spełniała w pełni swoją rolę, to powinniśmy pamiętać o kilku ważnych zasadach: jak maseczkę prawidłowo założyć i nosić, jak maseczkę pielęgnować.

POMOC OFEROWANA PRZEDSIĘBIORCOM

          Wielu przedsiębiorców zastanawia się dzisiaj co zrobić, by utrzymać swoją firmę na rynku. Zmusiła ich do tego obecnie trudna sytuacja dla naszej gospodarki związana z pandemią COVID-19. Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy - spółka samorządu województwa oferuje niskoprocentowe pożyczki z funduszy unijnych.

 • DSC_0440

Z najlepszymi życzeniami

RADOSNEGO ALLELUJA !

         Niedziela Wielkanocna to najważniejsze święto chrześcijańskie. To pamiątka Zmartwychwstania Chrystusa, który w tym dniu zwyciężył nad śmiercią i grzechem, przynosząc ludziom szansę na zbawienie. Głównie te święta kojarzą nam się z kolorowymi pisankami oraz smacznymi, tradycyjnymi potrawami. Życzenia radosnego świętowania mieszkańcom Gminy Chełmża i nie tylko przekazują lokalni samorządowcy.

UWAGA! USTA I NOS ZASŁANIAMY OBOWIĄZKOWO

KORONAWIRUS: nowe informacje i nowe zalecenia

          Od 16 kwietnia (czwartek) każda osoba na ulicy będzie miała obowiązek zasłaniania ust i nosa. Zmianie ulegną także terminy matur i egzaminu ósmoklasisty. Oprócz tego przedłużone zostają obowiązujące wszystkie dotychczasowe zasady bezpieczeństwa. To oznacza, że ograniczenia w przemieszczaniu się, czy limity wiernych w kościołach obowiązują również podczas świąt wielkanocnych.

IDĄ ŚWIĘTA - CZAS NA LEKTURĘ

Zachęcamy do lektury świątecznego  numeru KURENDY
         Z uwagi na zaistniałą sytuację  zagrożenia epidemiologicznego w dystrybucję bieżącego numeru KURENDY nie angażowaliśmy jak zawsze Sołtysów wsi. Stąd gazeta za pośrednictwem Urzędu Gminy tym razem trafiła tylko do miejscowości, w których są sklepy.

TARCZA ANTYKRYZYSOWA - konkretne wsparcie z ZUS

         Zwolnienie małych firm ze składek ZUS, świadczenie postojowe czy brak opłaty prolongacyjnej – to tylko niektóre rozwiązania prawne realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ramach tzw. tarczy antykryzysowej. Obowiązujące od 1 kwietnia nowe rozwiązania prawne przewidują m.in. zwolnienie małych firm, zgłaszających do dziewięciu osób do ubezpieczeń społecznych, ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 roku.

ZAKAZ WSTĘPU DO LASU

        W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo, w związku ze stanem epidemii po rekomendacji Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, od 3 kwietnia do 11 kwietnia br. włącznie Lasy Państwowe wprowadzają tymczasowy zakaz wstępu do lasu. Zamknięte pozostają też parki narodowe.

POMAGAMY MIESZKAŃCOM

       Strażacy z naszej gminy służą pomocą w czasie epidemii. Na wsparcie mogą liczyć potrzebujący mieszkańcy. Chodzi przede wszystkim o codzienne potrzeby. Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z Zelgna, Kończewic i Zajączkowa zaangażowały się w dostarczenie do domów mieszkańców blisko 8 ton paczek żywnościowych CARITAS.

Prawa do zasiłku rodzinnego

        Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży informuje, iż osoby, które utraciły pracę, wyrejestrowały własną działalność gospodarczą bądź straciły prawo do zasiłku lub stypendium dla osób bezrobotnych mogą ubiegać się o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego na swoje dzieci uczące się do 21 roku życia. Zasiłek rodzinny nie przysługuje studentom. Aby otrzymać świadczenie dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 674,00 zł. Jeżeli w rodzinie jest dziecko legitymujące się orzeczenie o niepełnosprawności kryterium dochodowe wynosi 764,00 zł. Wysokość zasiłku rodzinnego miesięcznie wynosi:

 • 95,00 zł, na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia,
 • 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia,
 • 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia.

Wnioski można składać elektronicznie za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia. Wzory wniosków dostępne są pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019

Informacje dotyczące zasad przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych udzielane są przez pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych tel. 56 675 29 28.

Agnieszka Pawlak

GRUNTY NA SPRZEDAŻ - DZIAŁKI POD DOM

         Marzysz o własnym domu? Jest okazja – możesz kupić działkę budowlaną i zamieszkać w Gminie Chełmża. Dokładna lokalizacja to miejscowość Browina. Do sprzedaży pozostają tutaj cztery gminne nieruchomości.

 • Browina-działki budowlane
 • Browina-działki budowlane2

ROLNIKU! ZADBAJ O SIEBIE I WŁASNE GOSPODARSTWO

        Jak zadbać o siebie i swoje gospodarstwo w obliczu koronawirusa ?  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zamieściła na swojej stronie listę rekomendacji działań, które mają ochronić zdrowie i życie.

KORONAWIRUS - Rząd wprowadza nowe obostrzenia!

         Limit osób w sklepie oraz godziny dla seniorów. Rząd wprowadza również inne ograniczenia dotyczące punktów handlowych i usługowych. Zamknięte będą wszystkie salony fryzjerskie, kosmetyczne czy piercingu. Ograniczenia będą obowiązywały od 1 kwietnia br.

PRZETRWAJMY EPIDEMIĘ KORONAWIRUSA

         Trudna i niecodzienna obecnie sytuacja, spowodowana epidemią koronawirusa dotkliwie doświadcza NAS mieszkańców Gminy Chełmża stanowiąc ogromne zagrożenie dla naszego zdrowia i życia. Wszyscy oczekujemy na powrót do normalnego, codziennego życia. Zarówno wszystkie starsze jak i młodsze osoby, młodzież i dzieci. Jednak wspólnie musimy przetrwać ten trudny czas dostosowując się do codziennych ograniczeń i przeciwwskazań.

PSYCHOTERAPEUCI DEKLARUJĄ POMOC

         Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej gotowe jest do udzielania bezpłatnego telefonicznego wsparcia psychologicznego w czasie kryzysu epidemiologicznego. Pomoc dostępna jest dla wszystkich osób. Chcąc skorzystać z bezpłatnych konsultacji należy : 1. Wybrać terapeutę 2. Sprawdzić dzień i godzinę kiedy jest on do dyspozycji 3. Wysłać sms z prośbą o umówienie się 4. Uzyskać potwierdzenie porady.

Niedostępność PSZOK'u i kasy ZGK

Działając na podstawie Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem  COVID -19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz.U. 2020 poz. 374), Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca  2020 r.  w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej  stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. 2020 poz. 433) oraz dalszymi  ograniczeniami związanymi z pandemią koronawirusa  informuję, że:
 
OD 28 MARCA 2020 r. do 11.04.2020  Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) będzie nieczynny.

Dodatkowo informuję, że: od dnia 30.03.2020 do 10.04.2020 kasa zakładu będzie nieczynna. W powyższym okresie nie będzie prowadzona sprzedaż worków do selektywnej zbiórki odpadów. W pilnych przypadkach proszę o kontakt telefoniczny pod nr:
56 675 22 06 lub mailowym: zgk@zgk-chelmza.pl .

Przepraszamy za utrudnienia.

                                Prezes Zarządu
                                Piotr Zuba

 

UWAGA! WAŻNY KOMUNIKAT!

       RZĄD WPROWADZA KOLEJNE OBOSTRZENIA  W ZWIĄZKU Z KORONAWIRUSEM. BĘDĄ ONE OBOWIĄZYWAŁY NAS WSZYSTKICH OBYWATELI do 11.04.2020 r.

KOMUNIKAT! STAN EPIDEMII

         W dniu 20.marca 2020 roku Premier Rzeczpospolitej Polskiej ogłosił stan EPIDEMII na terenie Polski. STAN EPIDEMII – sytuacja prawna wprowadzona na danym obszarze w związku z wystąpieniem epidemii w celu podjęcia określonych w ustawie działań, przeciwepidemicznych i zapobiegawczych dla zminimalizowania skutków epidemii. Stan epidemii wprowadza surowe przepisy niż te wynikające ze stanu zagrożenia epidemicznego

GMINNA LECZNICA INFORMUJE

          Informujemy pacjentów Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Zelgnie o zmianach organizacji pracy i funkcjonowania placówki, które mają związek  z panującą pandemią koronawirusa. Zmiany reguluje Zarządzenie wydane przez Kierownika Zakładu obowiązujące od 16 marca br.

Zmiana w sposobie odczytu stanu wodomierzy

Szanowni Państwo,

W związku z zaistniałą sytuacją dot. występowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przypadków zachorowań na COVID-19 wywołaną wirusem SARS-CoV-2 (KORONAWIRUS)

Zakład Usług Komunalnych WODKAN Sp. z o.o. w Nowej Chełmży

informuje, że:

 • inkasenci Spółki nie będą wchodzić do mieszkań w celu dokonania odczytu wodomierzy i pobrania opłat za wodę i ścieki;
 • rzeczywiste odczyty wodomierzy prosimy zgłaszać WYŁĄCZNIE telefonicznie pod nr 56/6756657, 531722700, na adres e-mail: wodkan@gminachelmza.pl lub poprzez stronę www.wodkan.gminachelmza.pl (nie dotyczy nieruchomości wyposażonych w wodomierze z nakładkami umożliwiającymi odczyt radiowy);
 • faktury będą wystawiane na podstawie odczytu radiowego, podanego stanu rzeczywistego odczytu wodomierza przez odbiorcę usługi, a w przypadku niepodania wskazania wodomierza opłata za zużytą wodę i odprowadzone ścieki naliczona zostanie w formie szacunkowej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • faktury doręczane będą przez inkasenta lub listownie, albo pocztą elektroniczną w przypadku jeżeli został złożony formularz zgody na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej;
 • punkt podawczy czynny będzie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 9.30 w budynku na ul. Paderewskiego 11 (I piętro) wyłącznie w celu załatwienia niezbędnych spraw związanych z dostarczeniem wody i odprowadzaniem ścieków;
 • płatności prosimy dokonywać na nasze konto bankowe nr 68 2030 0045 1110 0000 0226 2570 (ograniczenie bezpośrednich płatności w biurze podawczym).

Pragniemy również poinformować, że powyższa sytuacja nie wpłynie na zapewnienie ciągłości dostaw wody, a także odbioru ścieków.

Konkurs ofert na opiekuna dziennego

       Wójt Gminy Chełmża ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania ORGANIZACJA I ZAPEWNIENIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 SPRAWOWANEJ PRZEZ DZIENNEGO OPIEKUNA W MIEJSCOWOŚCI NAWRA w ramach projektu „Gminne Punkty Opieki Dziennej – wsparcie dla rodziców małego dziecka” finansowanego ze środku Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2014-2020 Europejskiego Funduszu Społecznego.

Komunikat w sprawie funkcjonowania jednostek na ul. Paderewskiego

Komunikat w sprawie funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Zakładu Usług Komunalnych „Wod-Kan” Sp. z o.o.

Szanowni mieszkańcy

W związku z ograniczeniem osobistych wizyt w jednostkach organizacyjnych Gminy Chełmża znajdujących się w budynku przy ul. Paderewskiego 11a informujemy, że od czwartku 19.03.2020 r. funkcjonujemy według następujących zasad:

1. dokumenty lub wnioski można składać codziennie w Punkcie Podawczym uruchomionym na I piętrze budynku zgodnie z poniższym harmonogramem dyżurów;

 

Harmonogram dyżurów

 

ZEAS

WODKAN

GOPS

poniedziałek

7.00 – 8.00

8.00 – 9.30

10.00 – 11.00

wtorek

7.00 – 8.00

8.00 – 9.30

10.00 – 12.00

środa

7.00 – 8.00

8.00 – 9.30

10.00 – 11.00

czwartek

7.00 – 8.00

8.00 – 9.30

10.00 – 11.00

piątek

7.00 – 8.00

8.00 – 9.30

10.00 – 12.00

 

2. poza wyznaczonymi godzinami dyżurów obok Punktu Podawczego znajduje się skrzynka podawcza, do której można wrzucać dokumenty w godzinach pracy w/w jednostek tj. poniedziałek, środa i czwartek od godz. 7.00 do 15.00, wtorek od godz. 7.30 do 16.30, piątek od godz. 7.00 do 14.00;

3. sprawy załatwiane będą również telefonicznie;

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

(56) 675 60 19

(56) 675 29 28

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Chełmża

663 533 500

Zakład Usług Komunalnych „Wod-Kan” Sp. z o.o.

(56) 675 66 57

531 722 700

 

POMAGAJMY SOBIE W TYM TRUDNYM CZASIE

       Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży poszukują chętnych osób pełnoletnich do niesienia pomocy osobom starszym, samotnym, chorym lub objętym kwarantannie w formie WOLONTARIATU. Jeżeli chcesz dołączyć do grona WOLONTARIUSZY lub pomóc w jakikolwiek sposób zgłoś się do GOPS w Chełmży – czekamy na Ciebie pod nr telefonu: 56 675 60 19 w godzinach 7:30-14:00

 

 

Przetarg na sprzedaż nieruchomości - Grzegorz

       Wójt Gminy Chełmża ogłosił przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości w miejscowości Grzegorz. Działka nr 64/3 zabudowana budynkiem  portierni o pow. zabudowy 11 m2, działka nr 64/4 zabudowana budynkami: garażowym o pow. zabudowy 188 m2 oraz garażowym o pow. zabudowy 207 m2.

NABÓR WNIOSKÓW - ORGANIZACJO APLIKUJ !

       Z dniem 23 marca br. rusza nabór wniosków do tegorocznej edycji  programu „Działaj Lokalnie”. Finansowe wsparcie otrzymają projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aktywności społecznej, poprawie jakości życia. Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych.

UWAGA ! WAŻNE INFORMACJE I KONTAKTY

Całodobowa infolinia NFZ o koronawirusie działa pod nr 800 190 590
Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Bydgoszczy, tel. 52 37 61 800, e-mail: wsse.bydgoszcz@pis.gov.pl

APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY CHEŁMŻA

BĄDŹMY  SOLIDARNI  I  OKAŻMY SERCE  DRUGIEJ  OSOBIE !

           W związku z ogłoszoną epidemią koronawirusa zwracamy się do mieszkańców Gminy Chełmża o pomoc sąsiedzką skierowaną do najbliższego otoczenia. Ze względu na ryzyko zakażenia koronawirusem  szczególnie osoby starsze, samotne z obniżoną odpornością powinny ograniczyć wyjścia z domu. Dlatego ta grupa szczególnej troski na czas zagrożenia koronawirusem będzie potrzebować wsparcia w czynnościach dnia codziennego, w tym w szczególności w zrobieniu zakupów, zrealizowaniu recept i wiele innych potrzeb.

Dokonywanie wpłat za odbiór odpadów komunalnych

        Dokonując płatności za odbiór odpadów komunalnych informujemy, że wpłat w banku, na poczcie lub elektronicznie  należy dokonywać na  indywidualny rachunek bankowy. Informacja o indywidualnych rachunkach udzielana jest pod numerem telefonu (56) 675 60 76 wew. 42. Jednocześnie informujemy, że dotychczas nadane indywidualne rachunki bankowe nie uległy zmianie.

Komunikat w sprawie ograniczenia osobistych wizyt

Komunikat
Wójta Gminy Chełmża
z dnia 12 marca 2020 r.

            W związku z zagrożeniem wynikającym z rosnącej liczby zachorowań wywołanych koronawirusem mając na uwadze bezpieczeństwo  Państwa, Państwa rodzin oraz pracowników apeluję o ograniczenie osobistych wizyt w następujących jednostkach: Urząd Gminy Chełmża, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół, Zakład Usług Komunalnych „Wod-Kan” Sp. z o.o.

Jednocześnie informuję, że:

 1. wnioski oraz niezbędne dokumenty dotyczące prowadzonych spraw przez UG Chełmża prosimy dostarczać za pośrednictwem poczty lub platformy e-PUAP, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach składać  w  Interwencyjnym punkcie przyjmowania wniosków  uruchomionym na terenie Urzędu,
 2. informacje dotyczące prowadzonych spraw udzielane będą telefonicznie,
 3. od dnia 13 marca 2020 r. do odwołania zawieszona zostaje działalność kasy działającej w Urzędzie Gminy Chełmża. Wpłat proszę dokonywać za pośrednictwem banku, poczty lub elektronicznie. W przypadku wpłat za pośrednictwem Banku PKO BP S.A. nie będzie pobierana prowizja od dokonanej wpłaty.

                            Wójt - Jacek Czarnecki

 • DSC_0850

DZIEŃ SOŁTYSA

       Drodzy Sołtysi ! W dniu Waszego święta składamy podziękowania i słowa uznania za pełną zaangażowania pracę na rzecz społeczności lokalnej. Niech będzie ona dla Was źródłem satysfakcji i społecznego uznania. W życiu prywatnym pragniemy życzyć Wam zdrowia, realizacji marzeń oraz wielu radosnych chwil spędzonych w gronie najbliższych.

Ograniczenie w dostępie do Szpitala Powiatowego w Chełmży

        W związku z zagrożeniem epidemicznym wprowadza się całkowity zakaz odwiedzin u pacjentów Szpitala Powiatowego sp. z o.o w Chełmży do odwołania. Do izby przyjęć wchodzi tylko pacjent lub pacjent z osobą towarzyszącą jeśli jego stan tego wymaga.

ODLICZAMY DO WIOSNY

         Trzy dwa jeden i wiosna! A z nią nowe pomysły dla mieszkańców gminy przygotowane przez Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża. Akcja startuje od 13 marca i potrwa przez kolejne dni do 20 marca br.  Miejscem spotkań będą świetlice wiejskie w czterech wybranych miejscowościach.

PANIE URADOWANE

GMINNY DZIEŃ KOBIET

          Dzień Kobiet w naszej gminie  jak co roku zapowiadał się na wyjątkowe wydarzenie i tak właśnie było. Tym razem płci pięknej zaproponowano spotkanie z kabaretem Weźrzesz, który  wystąpił w sali widowiskowo-sportowej w Zelgnie. Uśmiechy na twarzach pań i dobra zabawa zagościły w sali na dobre.

BAWIĄC – UCZĄ SIĘ

       Uczniowie Szkoły Podstawowej w Zelgnie  obchodzili Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego ustanowiony przez UNESCO. Święto to ma na celu zwrócenie uwagi na różnorodność językową, którą należy chronić, ponieważ jest ona ważną częścią dziedzictwa kulturowego i stanowi wyznacznik narodowej tożsamości.

UMIEM PŁYWAĆ W 2020'

         Rusza program „Umiem pływać 2020” ! Gmina Chełmża już po raz trzeci bierze udział w programie. Z uroków pływalni skorzystają  uczniowie klas I-III szkół podstawowych, którzy wezmą udział w 20-godzinnym kursie podstawowej nauki pływania. Kurs obejmie  10 wyjazdów na basen po 2 godziny w tygodniu. Zajęcia na chełmżyńskim basenie ruszają od miesiąca marca.

DRON SKONTROLUJE

CHROŃMY ŚRODOWISKO!
        Koniec z paleniem śmieci! Na przełomie lutego i marca bieżącego roku Gmina Chełmża w trosce o zdrowie swoich mieszkańców zleciła kontrolę dymów gospodarstw domowych przy pomocy drona. Mamy nadzieję, że sprawców zatruwania powietrza uda się wyłapać i proceder będzie skutecznie ukrócony.

EUROPA DLA NAS - Nowa perspektywa finansowa UE

       Budżety Unii Europejskiej są ustalane na okresy siedmioletnie. Obecny budżet dobiega końca - obejmuje lata 2014 – 2020. Obowiązuje zasada n+3 co oznacza, że środki przewidziane na rok 2020 można wydawać jeszcze przez następne 3 lata. Trwają przygotowania kolejnej perspektywy finansowej obejmującej lata 2021 – 2027.

WYMIAR PODATKÓW KOSZTUJE

        W miesiącu  lutym jak co roku miał miejsce wymiar podatków lokalnych dla osób fizycznych  na 2020 rok. Łącznie wystawiono 3261 decyzji ustalających podatki lokalne.

WSPÓŁPRACA PODSUMOWANA

         Rada Gminy pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2019. Program Współpracy to dokument zawierający kluczowe informacje dotyczące mechanizmów i narzędzi, za pomocą których Gmina Chełmża umożliwia organizacjom pozarządowym możliwości do działania i współpracy z samorządem i lokalnymi środowiskami.

KORONAWIRUS - JAK SIĘ CHRONIĆ PRZED ZAKAŻENIEM

         Koronawirus powoduje gorączkę, kaszel, duszności, bóle mięśni i zmęczenie. Przenosi się drogą kropelkową, a więc podczas kaszlu, kichania czy mówienia. Jak zapobiegać zakażeniu i jak postępować w przypadku zakażenia? W związku z zagrożeniem zachorowań związanych z koronawirusem przekazujemy mieszkańcom gminy instrukcję postępowania w celu uniknięcia zakażenia. Jednocześnie prosimy o przekazywanie i udostępnianie spisanych wskazówek wśród swoich bliskich i znajomych.

ZAINWESTUJEMY W OZE

         Kolejna umowa o dofinansowanie podpisana i  kolejne pieniądze dla gminy zagwarantowane! W miejscowościach gminy  na budynkach mieszkalnych, kilku świetlicach wiejskich oraz przedszkolu w miejscowości Skąpe zostaną zainstalowane instalacje fotowoltaiczne. To kolejna już w gminie inwestycja w odnawialne źródła energii. A to wszystko w ramach projektu „Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Chełmża”, który dofinansowany zostanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

GŁUCHOWO - KLUB Z ZASADAMI I ZABAWĄ

        Dobiegła końca realizacja projektu pt. "Utworzenie Klubu Młodzieżowego w Głuchowie". Chociaż spotkania w Klubie zakończyły się, to jego uczestnicy nadal zamierzają spotykać się i wykorzystywać zdobyte umiejętności i zasoby w ramach Klubu. A na podsumowanie wszyscy obejrzeli spektakl w wykonaniu aktorów z teatru Magmowcy, który  opowiedział o stworkach - Emocjach! Gniew, Radość, Smutek i Strach, które tak  często dopadają nas w różnych sytuacjach. Na pamiątkę udziału w spotkaniach Klubu stali jego uczestnicy odebrali pamiątkowe dyplomy i upominki.

ZAFUNDUJ SOBIE KRZESEŁKO KIBICA

         Krzesełko Kibica – to akcja, którą prowadzi Klub Sportowy Gminy Chełmża CYKLON. Celem akcji jest zebranie środków finansowych, które zostaną przeznaczona na działalność Klubu. Każda osoba prywatna, firma czy stowarzyszenie mogą wpłacić na konto bankowe klubu kwotę 50 zł, a w zamian za to, Klub umożliwi im wybranie dowolnego krzesełka na kończewickim stadionie i umieści na nim tabliczkę z numerem, nazwiskiem lub nazwą firmy !

Odbyły się zebrania wiejskie

        W okresie pomiędzy 27 stycznia a 14 lutego br. we wszystkich sołectwach Gminy Chełmża odbyły się zebrania wiejskie. Głównym tematem zebrań było przedstawienie rozliczeń finansowych środków sołeckich za 2019 rok wraz ze sprawozdaniami z działalności rad sołeckich.

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego

      Wójt Gminy Chełmża ogłasza otwarty konkurs ofert i zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat z terenu gminy Chełmża sprawowanej przez dziennego opiekuna w miejscowości Nawra  w ramach projektu „Gminne Punkty Opieki dziennej – wsparcie dla rodziców małego dziecka".

Niedostępność kasy Urzędu Gminy

        W związku z trwającym remontem w Urzędzie Gminy Chełmża w najbliższy czwartek kasa Urzędu czynna będzie do godziny 12:00. W piątek kasa będzie nieczynna, za utrudnienia przepraszamy.

RUSZA PROGRAM LEKOWY

           Z początkiem marca br. rusza ,,Program osłonowy w zakresie zmniejszenie wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Gminy Chełmża oraz podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach programu”. Program skierowany jest  do kobiet w wieku od 60 roku życia oraz mężczyzn w wieku od 65 roku życia, zamieszkałych  na terenie Gminy Chełmża.

PANIE BĘDĄ ŚWIĘTOWAĆ

        Dzień Kobiet to święto, które obchodzone jest  w Gminie Chełmża w sposób szczególny i na stałe wpisało się w kalendarz imprez. Ten dzień jest wyrazem wdzięczności i pamięci o kobietach, które w znakomity sposób łączą wychowanie dzieci, prowadzenie gospodarstwa domowego z aktywnym życiem zawodowym i społecznym. Wójt Gminy Jacek Czarnecki wspólnie z Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża zapraszają na wesołe spotkanie z Kabaretem Weźrzesz.

VI Wieczór Przedsiębiorcy z Gminy Chełmża

        To już szósta edycja tego spotkania w naszej gminie. Formuła spotkań zyskała uznanie przedsiębiorców. To spotkanie, to także okazja do podziękowania przedsiębiorcom za współfinansowanie wielu inicjatyw, przedsięwzięć i lokalnych organizacji mających swoje miejsce w Gminie Chełmża.

GMINNY KALENDARZ NA ROK 2020'

          Gminny kalendarz na 2020 rok zawiera on w sobie wszystkie ważniejsze wydarzenia odbywające się na terenie gminy, dzięki czemu może posłużyć jako swoisty przewodnik zarówno dla mieszkańców gminy jak i dla przyjezdnych. Kalendarz powstał przy współpracy z Centrum Inicjatyw Kulturalnych gminy Chełmża, organizacjami społecznymi, sołectwami oraz z zaangażowanymi w organizację wydarzeń lokalnymi liderami.

Bezpieczne Gospodarstwo Rolne - KONKURS

         Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVIII Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Konkurs jest jednym z wielu działań prewencyjnych prowadzonych przez Kasę na rzecz zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych rolników.

KONKURS NA 30 URODZINY - ZMIANA TERMINU

         Z okazji 30 urodzin samorządu gminnego uczniów szkół z gminy zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym pn.” Symbole Gminy Chełmża – wspólnie tworzymy grę”. Honorowy patronat nad konkursem objął  WÓJT GMINY CHEŁMŻA Jacek Czarnecki.

Informacja dla osób poszkodowanych przez GPR „ZIARNO” w Cichoradzu

      Uprzejmie informujemy, iż rolnicy poszkodowani przez GPR „ZIARNO” w Cichoradzu powinni składać pisemne zawiadomienia o popełnionych na ich szkodę czynach zabronionych wraz z danymi teleadresowymi i ewentualnymi załącznikami w postaci dokumentów potwierdzających wysokość zobowiązań na adres Prokuratury Okręgowej w Toruniu (ul. Grudziądzka 45, 87-100 Toruń). Składając pismo należy powoływać się na na sygnaturę sprawy (PO I Ds. 8.2020).

Inicjuj z FIO

          Działasz w młodej organizacji pozarządowej, która potrzebuje sprzętu na start ? Chcesz wspólnie z sąsiadami lub znajomymi zrobić coś na rzecz otoczenia? Zgłoś się na spotkanie informacyjne 02.03.br. w godz. 10.00-14.00 w Toruńskim Centrum Aktywności Lokalnej 2 Piętro, ul. Marii Konopnickiej 13, (sala warsztatowa) w godz. 10.00-14.00.

WESPRZEMY NOWE INICJATYWY

        Dobra wiadomość dla organizacji z naszej gminy: Gmina Chełmża już po raz piąty przystępuje do Programu „Działaj Lokalnie”. Szykują się dotacje w roku bieżącym na nowe inicjatywy!  Program  powstał w 2000 roku i jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW). Od początku realizuje go Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce (ARFP).

TWÓRCY FILMU PROSZĄ O POMOC

       Instytut Filmowy Unisławskiego Towarzystwa Historycznego  realizuje film dokumentalny pt. „Barbarka 1939” na temat zbrodni popełnionej przez Niemców w lasach podtoruńskiej Barbarki jesienią 1939 roku. Z terenu miasta i gminy Chełmża zginęło tam ponad 60 osób. Twórcy filmu poszukują rodzin ofiar (głównie dzieci), aby zebrać wspomnienia i zdjęcia, które wzbogaciłyby materiał filmowy.

ARMIA WZYWA

         Tradycyjnie jak co roku okres zimy to czas pracy Wojskowej Komisji Kwalifikacyjnej na którą muszą stawić się młodzi obywatele RP. Ten konstytucyjny obowiązek musi dopełnić każdy i zostać przyjęty na ewidencję z określoną kategorią zdrowia.

POSZUKIWANI PRZEDSTAWICIELE NGO

        Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z województwa kujawsko-pomorskiego do prac w zespole roboczym ds. Strategii Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2030 roku. Zadaniem zespołu jest aktywne włączenie się w proces budowania strategii, ze szczególnym uwzględnieniem tematów związanych z rozwojem społeczeństwa obywatelskiego. Zespół składał się będzie z przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy wspólnie dyskutować i wypracowywać będą rozwiązania do strategii.

W CYGAŃSKIM STYLU

        To był wspaniały i niezapomniany "Cygański wieczór" podczas tegorocznego karnawału. Tak tym razem bawiły się panie z Kół Gospodyń Wiejskich z Gminy Chełmża podczas VI już  Karnawałowego Zlotu KGW, który odbył się 31 stycznia br. tradycyjnie na świetlicy wiejskiej  w Grzegorzu. Udział w spotkaniu zadeklarowało aż trzynaście  Kół z Gminy Chełmża !

ORADOWAŁA IZBA ROLNICZA

         Gmina Chełmża, a dokładnie Zelgno były miejscem posiedzenia Rady Powiatowej Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej z terenu powiatu toruńskiego. Izba rolnicza to  samorząd rolniczy działający na rzecz rozwiązywania problemów rolnictwa i reprezentujący interesy zrzeszonych w nim podmiotów.

Ważne! ROLNICY POSZKODOWANI PRZEZ ZIARNO

        Wójt Gminy Grudziądz i Przewodnicząca Rady Gminy Grudziądz zapraszają 4 lutego br. o godzinie 11.00 do hali sportowej w Szkole Podstawowej w Sztynwagu (Gmina Grudziądz) na spotkanie rolników poszkodowanych przez GPR Ziarno Sp. z o.o. w Cichoradzu z zaproszonymi gośćmi. Rolnicy z Gminy Chełmża zainteresowani tematem mogą również wziąć udział w spotkaniu.

ROLNIKU Termin ucieka!

Zwrot podatku akcyzowego

          Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien  złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji w terminie od 03.02.2020 r. do 02.03.2020 r.  Stawka zwrotu za 1 litr oleju napędowego wynosi jak w roku poprzednim  1,00 zł/l. Limit zwrotu podatku akcyzowego wynosi 100,00 l * ilość ha użytków rolnych oraz 30,00 l * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

Rekrutacja do szkół i przedszkoli na rok szkolny 2020/2021

      Uprzejmie informujemy, iż rekrutacja do Punktów Przedszkolnych, oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021 odbędzie się zgodnie z załączonymi dokumentami. Zapraszamy do zapoznania się.

CZAS NA FERIE !

         Ferie w naszej gminie spędzane w bibliotekach i świetlicach wiejskich  są lubianą przez dzieci formą spędzania wolnego czasu. W roku bieżącym na prawie codziennych zajęciach organizowane są różne formy zabawy: warsztaty teatralne, komiksu i robotyki, cyrkowe, spotkania tematyczne, poznawanie legend i przysłów.

GOŚĆ W PROGACH BIBLIOTEKI

        Za czytelnikami i gośćmi Biblioteki w Głuchowie wyjątkowo wieczór literacki.  A wszystko za sprawą spotkania autorskiego z uznanym twórcą kryminałów Robertem Małeckim. Spod jego pióra wyszły takie książki jak: "Najgorsze dopiero nadejdzie", "Porzuć swój strach", "Koszmary zasną ostatnie". "Skaza", "Wada" oraz wydana z początkiem tego roku "Zadra".

W SOŁECTWACH STARTUJĄ ZEBRANIA

        Końcówka stycznia i pierwsza połowa lutego to czas spotkań w sołectwach Gminy Chełmża . Zebrania sołeckie będą się odbywały w dniach od 27 stycznia do 14 lutego.

BRAMA DO WOLNOŚCI - W 100. ROCZNICĘ

       Uroczystości w Gminie Chełmża w 100. rocznicę Powrotu Pomorza i Kujaw do Wolnej Polski miały symboliczny wymiar. Rozpoczęły się  w Miejscu Pamięci Kopiec "Ziemia Polaków" w Kończewicach od – symbolicznego przejścia Gen. Józefa Hallera i delegacji przez  Bramę Wolności. Następnie została odśpiewana ROTA - jedna z najpiękniejszych polskich pieśni patriotycznych.

UWAGA HODOWCY DROBIU PRZYZAGRODOWEGO

         W związku z niepokojącą sytuacją epizootyczną w Polsce i zwiększającą sie liczba ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków - 3 ogniska w 2019 r. i 8 zjawisk w roku 2020 - stan na 20.01.br. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Toruniu przekazuje ważne informacje hodowcom z obszaru gminy. Mowa o zakazach i nakazach. Wytyczne w poniższych załącznikach.

ZBADAJ SIĘ I ZYSKAJ SPOKÓJ

       Zachęcamy panie do bezpłatnych badań mammograficznych w mobilnej pracowni mammograficznej LUX MED. Mobilna pracownia mammograficzna LUX MED będzie oczekiwała na Panie w Chełmży – 25, 26 lutego 2020 r. w godzinach od 10.00 do 17.00 na Rynku. W 2020 roku po raz pierwszy w Programie mogą uczestniczyć Panie z rocznika 1970, które  są  w grupie roczników 1966 – 1970 i nie otrzymują indywidualnych zaproszeń na badania mammograficzne

POMOC PRAWNA NIEODPŁATNIE

           Z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz z nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może skorzystać każda osoba, której nie stać na uzyskanie odpłatnej porady – warunkiem uzyskania nieodpłatnej pomocy jest złożenie stosownego oświadczenia. Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

UWAGA ZMIANY!

        Uwaga ! -  zmiany zasad zaliczania wpłat na należności podatkowe. Od 1 stycznia 2020 r. obowiązują nowe zasady zaliczania wpłat na należności podatkowe w tym również opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

ROSNĄ OPŁATY ZA ODPADY

        Koszty związane z gospodarką odpadami komunalnymi rosną i będą rosły. Od 01 marca 2020 r.  wzrastają koszty związane z gospodarką odpadami. To efekt  nowelizacji Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz rozporządzeń towarzyszących. Zmiana przepisów prawa spowodowała drastyczny wzrost kosztów składowania odpadów w Instalacjach Komunalnych odbierających odpady dostarczane przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Chełmży.
Dodatkowo wzrosła opłata marszałkowska za składowanie śmieci, koszty systemu selektywnej zbiórki odpadów, koszty energii oraz rośnie płaca minimalna.

WSPARCIE DLA ROLNIKÓW

       Rząd zdecydował o wsparciu dla rolników. W 2020 r. rolnicy hodujący krowy i świnie będą mogli otrzymać dodatkowe wsparcie finansowe, jeśli poprawią warunki utrzymania zwierząt ponad wymagane normy. Na ten cel zarezerwowano 50 mln euro w ramach działania „Dobrostan zwierząt” w Programie Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

GRAMY Z WOŚP!

       Wielkie granie z tegorocznym  28. Finałem  Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w naszej gminie zaczynamy już  w najbliższy  piątek 10 stycznia w Szkole Podstawowej w Kończewicach. Rozpocznie się ono   balem przebierańców dla najmłodszych - przedszkolaków z oddziałów przedszkolnych i uczniów klas I-III.

Menu w stopce

Kontakt

 • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:30 do godz. 16:30

piątki
od godz. 7:00 do godz. 14:00

kasa zamykana jest 30 minut przed zamknięciem Urzędu Gminy

Stopka