• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

Informacja dla osób poszkodowanych przez GPR „ZIARNO” w Cichoradzu

      Uprzejmie informujemy, iż rolnicy poszkodowani przez GPR „ZIARNO” w Cichoradzu powinni składać pisemne zawiadomienia o popełnionych na ich szkodę czynach zabronionych wraz z danymi teleadresowymi i ewentualnymi załącznikami w postaci dokumentów potwierdzających wysokość zobowiązań na adres Prokuratury Okręgowej w Toruniu (ul. Grudziądzka 45, 87-100 Toruń). Składając pismo należy powoływać się na na sygnaturę sprawy (PO I Ds. 8.2020).

Inicjuj z FIO

          Działasz w młodej organizacji pozarządowej, która potrzebuje sprzętu na start ? Chcesz wspólnie z sąsiadami lub znajomymi zrobić coś na rzecz otoczenia? Zgłoś się na spotkanie informacyjne 02.03.br. w godz. 10.00-14.00 w Toruńskim Centrum Aktywności Lokalnej 2 Piętro, ul. Marii Konopnickiej 13, (sala warsztatowa) w godz. 10.00-14.00.

WESPRZEMY NOWE INICJATYWY

        Dobra wiadomość dla organizacji z naszej gminy: Gmina Chełmża już po raz piąty przystępuje do Programu „Działaj Lokalnie”. Szykują się dotacje w roku bieżącym na nowe inicjatywy!  Program  powstał w 2000 roku i jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW). Od początku realizuje go Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce (ARFP).

TWÓRCY FILMU PROSZĄ O POMOC

       Instytut Filmowy Unisławskiego Towarzystwa Historycznego  realizuje film dokumentalny pt. „Barbarka 1939” na temat zbrodni popełnionej przez Niemców w lasach podtoruńskiej Barbarki jesienią 1939 roku. Z terenu miasta i gminy Chełmża zginęło tam ponad 60 osób. Twórcy filmu poszukują rodzin ofiar (głównie dzieci), aby zebrać wspomnienia i zdjęcia, które wzbogaciłyby materiał filmowy.

ARMIA WZYWA

         Tradycyjnie jak co roku okres zimy to czas pracy Wojskowej Komisji Kwalifikacyjnej na którą muszą stawić się młodzi obywatele RP. Ten konstytucyjny obowiązek musi dopełnić każdy i zostać przyjęty na ewidencję z określoną kategorią zdrowia.

POSZUKIWANI PRZEDSTAWICIELE NGO

        Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z województwa kujawsko-pomorskiego do prac w zespole roboczym ds. Strategii Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2030 roku. Zadaniem zespołu jest aktywne włączenie się w proces budowania strategii, ze szczególnym uwzględnieniem tematów związanych z rozwojem społeczeństwa obywatelskiego. Zespół składał się będzie z przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy wspólnie dyskutować i wypracowywać będą rozwiązania do strategii.

W CYGAŃSKIM STYLU

        To był wspaniały i niezapomniany "Cygański wieczór" podczas tegorocznego karnawału. Tak tym razem bawiły się panie z Kół Gospodyń Wiejskich z Gminy Chełmża podczas VI już  Karnawałowego Zlotu KGW, który odbył się 31 stycznia br. tradycyjnie na świetlicy wiejskiej  w Grzegorzu. Udział w spotkaniu zadeklarowało aż trzynaście  Kół z Gminy Chełmża !

ORADOWAŁA IZBA ROLNICZA

         Gmina Chełmża, a dokładnie Zelgno były miejscem posiedzenia Rady Powiatowej Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej z terenu powiatu toruńskiego. Izba rolnicza to  samorząd rolniczy działający na rzecz rozwiązywania problemów rolnictwa i reprezentujący interesy zrzeszonych w nim podmiotów.

Ważne! ROLNICY POSZKODOWANI PRZEZ ZIARNO

        Wójt Gminy Grudziądz i Przewodnicząca Rady Gminy Grudziądz zapraszają 4 lutego br. o godzinie 11.00 do hali sportowej w Szkole Podstawowej w Sztynwagu (Gmina Grudziądz) na spotkanie rolników poszkodowanych przez GPR Ziarno Sp. z o.o. w Cichoradzu z zaproszonymi gośćmi. Rolnicy z Gminy Chełmża zainteresowani tematem mogą również wziąć udział w spotkaniu.

ROLNIKU Termin ucieka!

Zwrot podatku akcyzowego

          Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien  złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji w terminie od 03.02.2020 r. do 02.03.2020 r.  Stawka zwrotu za 1 litr oleju napędowego wynosi jak w roku poprzednim  1,00 zł/l. Limit zwrotu podatku akcyzowego wynosi 100,00 l * ilość ha użytków rolnych oraz 30,00 l * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

Rekrutacja do szkół i przedszkoli na rok szkolny 2020/2021

      Uprzejmie informujemy, iż rekrutacja do Punktów Przedszkolnych, oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021 odbędzie się zgodnie z załączonymi dokumentami. Zapraszamy do zapoznania się.

CZAS NA FERIE !

         Ferie w naszej gminie spędzane w bibliotekach i świetlicach wiejskich  są lubianą przez dzieci formą spędzania wolnego czasu. W roku bieżącym na prawie codziennych zajęciach organizowane są różne formy zabawy: warsztaty teatralne, komiksu i robotyki, cyrkowe, spotkania tematyczne, poznawanie legend i przysłów.

GOŚĆ W PROGACH BIBLIOTEKI

        Za czytelnikami i gośćmi Biblioteki w Głuchowie wyjątkowo wieczór literacki.  A wszystko za sprawą spotkania autorskiego z uznanym twórcą kryminałów Robertem Małeckim. Spod jego pióra wyszły takie książki jak: "Najgorsze dopiero nadejdzie", "Porzuć swój strach", "Koszmary zasną ostatnie". "Skaza", "Wada" oraz wydana z początkiem tego roku "Zadra".

W SOŁECTWACH STARTUJĄ ZEBRANIA

        Końcówka stycznia i pierwsza połowa lutego to czas spotkań w sołectwach Gminy Chełmża . Zebrania sołeckie będą się odbywały w dniach od 27 stycznia do 14 lutego.

BRAMA DO WOLNOŚCI - W 100. ROCZNICĘ

       Uroczystości w Gminie Chełmża w 100. rocznicę Powrotu Pomorza i Kujaw do Wolnej Polski miały symboliczny wymiar. Rozpoczęły się  w Miejscu Pamięci Kopiec "Ziemia Polaków" w Kończewicach od – symbolicznego przejścia Gen. Józefa Hallera i delegacji przez  Bramę Wolności. Następnie została odśpiewana ROTA - jedna z najpiękniejszych polskich pieśni patriotycznych.

UWAGA HODOWCY DROBIU PRZYZAGRODOWEGO

         W związku z niepokojącą sytuacją epizootyczną w Polsce i zwiększającą sie liczba ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków - 3 ogniska w 2019 r. i 8 zjawisk w roku 2020 - stan na 20.01.br. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Toruniu przekazuje ważne informacje hodowcom z obszaru gminy. Mowa o zakazach i nakazach. Wytyczne w poniższych załącznikach.

ZBADAJ SIĘ I ZYSKAJ SPOKÓJ

       Zachęcamy panie do bezpłatnych badań mammograficznych w mobilnej pracowni mammograficznej LUX MED. Mobilna pracownia mammograficzna LUX MED będzie oczekiwała na Panie w Chełmży – 25, 26 lutego 2020 r. w godzinach od 10.00 do 17.00 na Rynku. W 2020 roku po raz pierwszy w Programie mogą uczestniczyć Panie z rocznika 1970, które  są  w grupie roczników 1966 – 1970 i nie otrzymują indywidualnych zaproszeń na badania mammograficzne

POMOC PRAWNA NIEODPŁATNIE

           Z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz z nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może skorzystać każda osoba, której nie stać na uzyskanie odpłatnej porady – warunkiem uzyskania nieodpłatnej pomocy jest złożenie stosownego oświadczenia. Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

UWAGA ZMIANY!

        Uwaga ! -  zmiany zasad zaliczania wpłat na należności podatkowe. Od 1 stycznia 2020 r. obowiązują nowe zasady zaliczania wpłat na należności podatkowe w tym również opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

ROSNĄ OPŁATY ZA ODPADY

        Koszty związane z gospodarką odpadami komunalnymi rosną i będą rosły. Od 01 marca 2020 r.  wzrastają koszty związane z gospodarką odpadami. To efekt  nowelizacji Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz rozporządzeń towarzyszących. Zmiana przepisów prawa spowodowała drastyczny wzrost kosztów składowania odpadów w Instalacjach Komunalnych odbierających odpady dostarczane przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Chełmży.
Dodatkowo wzrosła opłata marszałkowska za składowanie śmieci, koszty systemu selektywnej zbiórki odpadów, koszty energii oraz rośnie płaca minimalna.

WSPARCIE DLA ROLNIKÓW

       Rząd zdecydował o wsparciu dla rolników. W 2020 r. rolnicy hodujący krowy i świnie będą mogli otrzymać dodatkowe wsparcie finansowe, jeśli poprawią warunki utrzymania zwierząt ponad wymagane normy. Na ten cel zarezerwowano 50 mln euro w ramach działania „Dobrostan zwierząt” w Programie Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

GRAMY Z WOŚP!

       Wielkie granie z tegorocznym  28. Finałem  Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w naszej gminie zaczynamy już  w najbliższy  piątek 10 stycznia w Szkole Podstawowej w Kończewicach. Rozpocznie się ono   balem przebierańców dla najmłodszych - przedszkolaków z oddziałów przedszkolnych i uczniów klas I-III.

Menu w stopce

Kontakt

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:30 do godz. 16:30

piątki
od godz. 7:00 do godz. 14:00

kasa zamykana jest 30 minut przed zamknięciem Urzędu Gminy

Stopka