• Gmina Chełmża
 • Gmina Chełmża
 • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

RUSZAJĄ SPRAWOZDAWCZE ZEBRANIA W OSP

      Początek każdego roku to w strażackim kalendarzu okres sprawozdawczych zebrań. Jest to czas podsumowania minionego roku, rozliczenie zakończonych spraw, przedstawienie planów na rozpoczęty rok. To także dobra okazja do wspólnych podziękowań.

Z ŻYCZENIAMI W NOWY ROK 2020'

        Do Urzędu w okołoświątecznym czasie spłynęło bardzo wiele kart z bożonarodzeniowymi i noworocznymi życzeniami dla władz Gminy Chełmża oraz pracowników samorządowych. Za wszystkie Dziękujemy !

SPRZĘT TRAFIŁ DO OSP

          Agregaty prądotwórcze, latarki akumulatorowe nahełmowe, pilarki do drewna, detektory napięcia, sprzęt do oznakowania terenu akcji, przenośne zestawy oświetleniowe, noże do pasów bezpieczeństwa, zestawy pokrowców ochronnych, wysokociśnieniowe poduszki pneumatyczne oficjalnie przekazane zostały na jednostki OSP w Gminie Chełmża. Wartość wymienionych sprzętów opiewa na kwotę prawie 100 tys. zł !

KOMUNIKAT SYLWESTROWY

         Szanowni mieszkańcy Gminy Chełmża! Okres sylwestrowej nocy, to nie tylko czas szampańskiej zabawy i magii, ale także wzrost zagrożenia z powodu używania fajerwerków czy innych środków pirotechnicznych. Co roku słyszymy informacje o poszkodowanych w wyniku braku rozwagi.

Skrócone godziny pracy Urzędu Gminy

Uprzejmie informujemy, że Urząd Gminy Chełmża wraz z jednostkami podległymi w dniu 31.12.2019r. będzie czynny do godziny 13:00.

Kasa Urzędu Gminy czynna będzie do godziny 10:00.

Urząd nieczynny

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 24 grudnia 2019 r. Urząd Gminy Chełmża wraz z jednostkami podległymi będzie nieczynny.

Wizja Zero - PRZEWODNIK KRUS dla ROLNIKÓW

       W ramach wdrożenia międzynarodowej Strategii Wizji Zero w polskim sektorze rolniczym Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przygotowała w roku bieżącym Przewodnik dla Rolników Indywidualnych. Zawiera on szereg szczegółowych pytań, które mogą pomóc w dokonaniu oceny stanu bezpieczeństwa w gospodarstwach rolnych.

ROLNICY! KRUS informuje

         Kasa informuje, że Uchwałą Nr 8 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 4 grudnia 2019 r. została ogłoszona wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2020 r. W związku z tym wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za podlegającego przez cały miesiąc rolnika, małżonka, domownika i pomocnika rolnika w I kwartale 2020 r. wynosi 42,00 zł miesięcznie.

CORAZ BLIŻEJ ŚWIĘTA

         KONCERT WIGILIJNY to niezwykłe muzyczne wydarzenie odwołujące się do tradycji kolęd, pastorałek i świątecznych piosenek . To także okazja do  spotkania się mieszkańców gminy w tym przedświątecznym okresie. 

MIKOŁAJKOWE SZALEŃSTWO

Wspólne świętowanie

            Mikołajki  to tradycyjna, polska nazwa święta ku czci świętego Mikołaja, biskupa Miry, obchodzonego 6 grudnia w katolicyzmie i prawosławiu. Mikołajki, to  dzień, na który  czeka przez cały rok masa dzieci. Na ten dzień wyjątkowo w gminie ożyły sołectwa. Gotowe na przyjęcie Mikołaja były także szkoły.

CZARODZIEJSKI WIECZÓR DLA DZIECI

          W Grzegorzu  w świetlicy wiejskiej odbył się Gminny Bal Andrzejkowy dla dzieci, który zgromadził całe rodziny z Gminy Chełmża. Zabawy nie było końca! Wróżby, tańce, konkursy, pokaz magii, fotobudka, wata cukrowa, słodycze i inne niespodzianki.

 • received_2521757634712720

PIENIĄDZE DLA STRAŻAKÓW

          Kwotę 99 tys. złotych  przeznaczył  Fundusz Sprawiedliwości dla sześciu jednostek OSP z Gminy Chełmża  na zakup nowego wyposażenia i sprzętu ratownictwa. Umowę na dotację na ten cel podpisali Wójt Gminy Jacek Czarnecki i Skarbnik Gminy Marta Rygielska  28 listopada  w Warszawie w Ministerstwie Sprawiedliwości. Fundusz Sprawiedliwości to  program uruchomiony przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

Ogłoszenie Wójta Gminy Chełmża z 25 listopada  2019 R. o konsultacjach społecznych projektów uchwał:

 • w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Sławkowie,
 • w sprawie zamiaru likwidacji Punktu Przedszkolnego w Sławkowie.

 

PRZYBYŁO NOWEJ ZIELENI

         W roku bieżącym na terenie Gminy Chełmża w ramach programu priorytetowego „Program Ochrona Przyrody 2019” Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zostało zrealizowane przedsięwzięcie pod nazwą „Zakup materiału zadrzewieniowego”. Gmina skorzystała z dofinansowania i dzięki temu w ramach zadania zostały nasadzone nowe rośliny w miejscowościach: Dźwierzno, Morczyny, Kończewice, Kuczwały, Bielczyny, Szerokopas, Browina oraz Głuchowo – Windak.

EDUKACJA W TERENIE

         Rekreacyjny teren gminny położony nad Jeziorem Grodno wzbogacił się w nowe tablice edukacyjne. Tablice informują i edukują  o jego walorach przyrodniczych.

OCHRONA PRZED UPADKAMI

        Grupa mieszkańców Gminy Chełmża aktywnie uczestniczy w programie polityki zdrowotnej  pn. „Program zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim”, który realizowany jest przez gminę w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim. W projekcie uczestniczy grupa 19 osób, które ukończyły 60 rok życia.

Głuchowo - KLUB MŁODZIEŻOWY w działaniu

          W Głuchowie realizowany jest projekt „Utworzenie Klubu Młodzieżowego w Głuchowie”. Realizatorem projektu jest Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża. Sporym zainteresowaniem cieszą się zajęcia z robotyki, podczas których dzieci uczą się budować i programować modele robotów.

O EKOKUCHNI W AKADEMII ZDROWIA

        Blisko 100 osób zdecydowało się przyjąć zaproszenie i wybrać się do Zelgna na  konferencję „Akademia Zdrowia – pozwól sobie pomóc”. Konferencja podsumowała projekt pod nazwą "EKOKUCHNIA – zdrowie na talerzu".

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

        Wójt Gminy Chełmża, informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

W związku z powyższym Gmina Chełmża przystępuje do sporządzenia inwentaryzacji odpadów typu: folia rolnicza, siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu Big Bag. Inwentaryzacja prowadzona będzie poprzez przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych od rolników.
Rolnicy zainteresowani udziałem w Programie proszeni są o składanie formularzy wraz z klauzulą RODO w terminie do dnia 06 grudnia 2019 r. w Urzędzie Gminy Chełmża, pokój nr 19 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej info@gminachelmza.pl.
Formularze złożone po tym terminie mogą zostać nieuwzględnione.

Zgodnie z Programem rolnicy zobowiązani będą do dostarczenia odpadów w wyznaczonym terminie do miejsca wskazanego przez Gminę Chełmża.
Złożenie formularza nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania w formie dotacji do 100 % kosztów kwalifikowanych. Maksymalny koszt dofinansowania do 1 tony odpadów wynosi 500 zł (ostateczna wysokość dofinansowania będzie znana po przyznaniu dotacji). Ewentualne różnice pomiędzy wysokością dofinansowania, a rzeczywistymi kosztami odbioru odpadów ponosić będą ich posiadacze. Koszt odbioru odpadów będzie znany po wyłonieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego podmiotu świadczącego usługę w tym zakresie.
W przypadku nieotrzymania  przez Gminę Chełmża dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację w/w programu nie będzie on realizowany.

Formularz wniosku

Restrukturyzacja spółki Ziarno

           W związku   z trudną  sytuacją  finansową Grupy Producenckiej Rolników „Ziarno” spółka   z o.o.   z Cichoradza prosimy wszystkich zainteresowanych rolników poszkodowanych  przez ten podmiot o kontakt z Biurem Kujawsko- Pomorskiej Izby Rolniczej w  Przysieku celem przekazania swoich danych   ( imię i nazwisko oraz nr telefonu ) niezbędnych do  kontaktu z Państwem. W  najbliższym czasie  zorganizowane  zostanie przez Kujawsko-Pomorską Izbę Rolniczą spotkanie, na którym rolnicy zostaną zapoznani z przysługującymi im uprawnieniami w związku z zaistniałą sytuacją.

SZKOŁA MA FILM O PATRONIE

         Do zbiorów Szkoły Podstawowej w Kończewicach trafił cenny film dokumentalny o patronie szkoły pt.„Ks. Leon Peplau – bojownik o wielką Polskę”. Wydawcą filmu jest Towarzystwo Przyjaciół Chełmży.

MUNDURÓWKA – REAKTYWACJA!

          Krótko mówiąc – szkolna gminna Munduròwka - reaktywowana.  Jednak tym razem w nieco młodszej odsłonie - sekcję mundurową tworzą uczniowie kl. VII-VIII SP Kończewice. Instruktorkami sekcji są panie Adrianna Kaniecka i Małgorzata Syrocka. Przed mundurówką nowe wyzwania w nowym składzie.

Pomoc dla pogorzelców BabaLudy

        Gmina Chełmża informuje, że w związku z pożarem budynku mieszkalnego w Parowie Falęckiej został otwarty rachunek bankowy na wyłączną pomoc pogorzelcom:

PKO BP SA Oddział Chełmża
02 1020 1462 0000 7702 0358 7128
„Pomoc dla pogorzelców BabaLudy”

Do pożaru doszło w dniu 9 listopada 2019 r w miejscowości Parowa Falęcka w następstwie którego spłonął dach budynku mieszkalnego. Wszystkich ludzi dobrego serca prosimy o  wsparcie finansowe pogorzelców.

SEZON GRZEWCZY

          Rozpoczął się  sezon grzewczy 2019/2020. Dlatego właścicielom i zarządcom budynków przypomina się o obowiązkach związanych z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych.

Komin będący bardzo istotnym elementem budynku, chociaż zajmującym tylko niewielką jego powierzchnię, może też być niezwykle groźny. Szczególnie w przypadku pożaru sadzy w nieczyszczonym,  źle eksploatowanym kominie. Temperatura palącej się sadzy przekracza wówczas nawet 1000 stopni Celsjusza! A taki stan jest wielkim zagrożeniem dla mieszkańców.

Państwowa Straż Pożarna każdego roku odnotowuje kilkanaście tysięcy pożarów spowodowanych wadami lub nieprawidłową eksploatacją urządzeń ogrzewczych.

Oprócz pożarów, nieprawidłowa eksploatacja przewodów kominowych grozi także zatruciem tlenkiem węgla, popularnie zwanym czadem.

Kominy: instalację dymową, spalinową oraz wentylacyjną należy poddawać okresowej kontroli, oraz czyszczeniu przez uprawnionego kominiarza. Profesjonalna kontrola kominiarska to nie tylko formalność, lecz główna zasada bezpieczeństwa, zapobiega zaczadzeniom, pożarom, spełniając jeden z podstawowych  warunków ubezpieczenia domu.

Ustawa Prawo budowlane stanowi, że właściciel – zarządca budynku jest zobowiązany co najmniej 1 raz w roku zlecić przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia – mistrza kominiarskiego. (Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 c, oraz art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane Dz. U. z 2016 r., poz. 290).

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków właściciel, zarządca lub użytkownik budynku są obowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem. (art. 70 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane).

Regularne usuwanie zanieczyszczeń z przewodów kominowych przez wykwalifikowanego kominiarza zabezpiecza przed powstaniem pożaru sadzy w kominie.

Przepisy przeciwpożarowe nakazują w obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, obowiązkowe usuwanie zanieczyszczeń  z przewodów dymowych i spalinowych w następujących terminach:

 1. od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych — co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;
 2. od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt 1 — co najmniej raz na 3 miesiące;
 3. od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 — co najmniej raz na 6 miesięcy.
 4. z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.

(Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719 z późn. zm.).

W przypadku pożaru lub zaczadzenia brak dokumentacji terminowego czyszczenia i kontroli kominów może stanowić podstawę odmowy wypłaty odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową.

E.Kaniecki

Wójt Gminy Chełmża ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości we wsi Zajączkowo

Przedmiotem przetargu będzie działka nr 55/3 o pow. 3,5800 ha, KW nr TO1T/00010454/0, cena wywoławcza 219 000,00 zł. Przetarg odbędzie się w dniu 17 grudnia 2019 r. o godz. 9.00.

WYŚPIEWALI SOBIE NAGRODĘ

        Gratulacje dla wykonawców konkursowego utworu– piosenka „WARSZAWO MA”! A są to uczniowie SP w Kończewicach: Wiktoria Bytniewska i Kacper Figurski. Piosenka w ich wykonaniu zajęła  III miejsce w XVI Wojewódzkim Festiwalu Pieśni Patriotycznej "Tobie Polsko".

PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA

        Gminne zbiory wydawnicze powiększyły się o kolejną publikację – tym razem o zbiór wierszy patriotycznych pt. ”Piękna nasza Polska cała”. Jest to praca zbiorowa, bo autorami opublikowanych wierszy są mieszkańcy Gminy Chełmża, zarówno młodsi jak i starsi. Książka swoją promocję miała podczas gminnych obchodów Narodowego Święta Niepodległości w Kończewicach i trafiła do rąk uczestników tego święta.

NGO - BEZPŁATNE DORADZTWO

           Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi organizuje bezpłatne doradztwo księgowe i prawne z zakresu tematyki dotyczącej trzeciego sektora. Doradztwo ma charakter indywidualnego spotkania z ekspertem - obowiązują wcześniejsze zapisy.

101.urodziny Niepodległej POLSKI - tak świętowaliśmy

         Mieszkańcy Gminy Chełmża w obecności przybyłych gości spotkali się  w Miejscu Pamięci Kopiec „Ziemia Polaków” w Kończewicach w Gminie Chełmża na uroczystości upamiętniającej  101 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Uroczysta akademia odbyła się w miejscowej szkole podstawowej. Uroczystości miały miejsce 9 listopada br.

ORKAN HULA W ZALESIU

        W Zalesiu odbyły się I Mistrzostwa Szkół Podstawowych Gminy Chełmża na rowerach górskich.  Wydarzenie to miało na celu realizację dwóch celów. Pierwszy z nich, to  uczniowie szkół Gminy Chełmża mogli spróbować swoich sił  na rowerach podczas wyścigu w terenie z  przeszkodami jak piasek, podjazdy, technicznie trudne zakręty , błotnisty teren.  Natomiast drugim celem w ramach zawodów  było przeprowadzenie naboru do klubu UKS Gminy Chełmża  „ORKAN”. Nabór dotyczy  nowych zawodników z rocznika 2008 i 2009.

FOTOWOLTAIKA - oferta dla mieszkańców

           Wójt Gminy Chełmża zaprasza wszystkich mieszkańców zainteresowanych budową indywidualnych instalacji fotowoltaicznych. Spotkanie odbędzie się  14 listopada br. (czwartek) o godz. 13.00 w budynku świetlicy wiejskiej w m. Skąpe.

ZNAMY NASZE SYMBOLE NARODOWE

          Nadchodzące obchody Narodowego Święta Niepodległości szczególnie wyróżniają symbole narodowe Rzeczypospolitej Polskiej - orzeł biały, biało-czerwone barwy i „Mazurek Dąbrowskiego”. Otaczanie tych symboli czcią i szacunkiem jest prawem i obowiązkiem każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej oraz wszystkich organów państwowych, instytucji i organizacji.

EDUKACJA W JESIENI ŻYCIA

         Seniorzy z Gminy Chełmża po raz piąty  zainaugurowali rok akademicki na Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Co roku w zajęciach  uczestniczy blisko 30 osób. Zapisy cały czas trwają, więc zachęcamy kolejnych seniorów do wstąpienia w mury uczelni.

DZIEŃ PEŁEN ZADUMY...

Żal że się za mało kochało
Że się myślało o sobie
Że się już nie zdążyło
Że było za późno..(...)
Jan Twardowski "Żal" [fragm.]

GODZINY PRACY URZĘDU

W dniu  31.10.2019 r. Urząd Gminy Chełmża, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,

Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół  są czynne do godz. 14.00.

ŚREDNIOWIECZNY PROJEKT PODSUMOWANY!

       „Nazwa mojej wsi to nie przypadek” -  to tytuł projektu zrealizowanego przez Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża w okresie czerwiec- październik br.  W inicjatywie udział wzięło ponad stu uczestników, reprezentujących dwanaście miejscowości z Gminy Chełmża.

NAJCIEKAWSZA INICJATYWA POWIATU - konkurs!

         Z pewnością wiele podejmowanych na obszarze powiatu inicjatyw zasługuje, by zgłosić je do konkursu na „Najciekawszą Inicjatywę Społeczną”. W tym roku uczestnicy Powiatowego Forum Organizacji Pozarządowych – w drodze tajnego głosowania – już po raz piąty dokonają wyboru tej najciekawszej.

SPOŁECZNIK ROKU - zgłoszenia do 15 listopada

        Kto w tym roku dołączy do zaszczytnego grona wyróżniających się społeczników - przekonamy się niebawem. Ruszył nabór do IV edycji konkursu „Społecznik Roku Powiatu Toruńskiego”. Do konkursu można zgłaszać pełnoletnie osoby lub grupy osób, które w szczególny sposób wyróżniają się w działalności społecznej na rzecz mieszańców powiat

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W BROWINIE

      Wójt Gminy Chełmża ogłosił przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości w miejscowości Browina. Przedmiotem przetargu jest pięć działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - wolnostojącą. Postępowania przeprowadzone zostaną 29 listopada zaś wadium należy wpłacać do 25 listopada.

ZAPRASZAMY NA WYCIECZKI

       Tym razem Biblioteka w Skąpem proponuje mieszkańcom na wyjeździe kino, operetkę i musical. Zachęcamy do skorzystania z oferty.

TAK ZAGŁOSOWALI MIESZKAŃCY

          Wybory parlamentarne 2019 wyłoniły skład nowego Sejmu i Senatu. Znamy już nazwiska wszystkich nowych posłów, którzy w kadencji 2019-2023 zasiądą w ławach sejmowych. Wiemy, na kogo głosowali mieszkańcy naszej gminy  w wyborach parlamentarnych. 13 października największym poparciem w wyborach do Sejmu cieszyło się Prawo i Sprawiedliwość ( 50,8 proc.). Podobnie do Senatu najwięcej głosów oddano na kandydata KW Prawo i Sprawiedliwość (52,00 proc.).

STYPENDIA GMINNE I NAGRODY DLA NAJLEPSZYCH!

        Nauką i pieniędzmi drudzy Cię wzbogacą, mądrość musisz sam z siebie własną dobyć pracą... słowa naszego wieszcza narodowego Adama Mickiewicza w sposób doskonały podsumowują ideę stypendiów gminnych dla młodzieży przyznawanych w Gminie Chełmża już od 19 lat!

PRZYPOMNIELI O BEZPIECZEŃSTWIE

        Na terenie  gminy 23 października była prowadzona akcja „ROZBŁYŚNIJ ROZSĄDKIEM – ZAŁÓŻ ODBLASK”.  Z uwagi, że dni są już coraz krótsze, zmrok zapada szybko, to na drogach należy zachować szczególną ostrożność. Dotyczy to zarówno pieszych jak i kierowców.

ANDRZEJKI DLA DZIECI

ZAPROSZENIE NA BAL       

          Biblioteki Gminy Chełmża, Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża wspólnie z Kołem Gospodyń Wiejskich w Grzegorzu  zapraszają chętne dzieci  na Gminny Bal Andrzejkowy. Impreza startuje 29 listopada br. o godz. 17.00 w świetlicy wiejskiej w Grzegorzu. Wstęp wolny. Mile widziane przebrania i kostiumy w klimacie andrzejkowym.

100 lat minęło …. Pierwszy wojewoda pomorski z Brąchnówka

           17 października 1919 roku Stefan Łaszewski został powołany na pierwszego wojewodę pomorskiego z rangą podsekretarza stanu. W 100-ną rocznicę tego ważnego wydarzenia Sekretarz województwa Marek Smoczyk, Wójt Gminy Chełmża Jacek Czarnecki  wspólnie z Dyrektor CIK Gminy Chełmża, delegacjami SP Grzywna i  mieszkańców Brąchnówka złożyli  kwiaty pod pomnikiem Łaszewskiego w Brąchnówku.

W hołdzie STEFANOWI ŁASZEWSKIEMU

          Dokładnie dzisiaj 17 października mija 100 rocznica jak Stefan Łaszewski ur. w Brąchnówku w naszej gminie mianowany został pierwszym wojewodą pomorskim z rangą podsekretarza stanu ( 1919 r.). Zajął się wówczas organizacją Urzędu Województwa Pomorskiego początkowo w Poznaniu, a od 15 stycznia 1920 roku w Toruniu.

KLUB MŁODZIEŻOWY JUŻ DZIAŁA

         Klub Młodzieżowy w Głuchowie rozpoczął swoją działalność. Do Klubu w Głuchowie zakwalifikowano 11 uczestników w wieku 6-17 lat. Pierwsze spotkanie poświęcone było robotyce. Zajęcia w Klubie odbywają się w każdy wtorek i czwartek w godzinach 15.00-19.00. Miejscem ich realizacji jest miejscowa biblioteka gminna.

Nagrodzone ECO - DEKORACJE

        Uczniowie szkół podstawowych z gminy wykonali aż 79 prac plastycznych na konkurs pt: "ECO-dekoracja" organizowany przez Gminę Chełmża. Konkurs miał na celu rozpropagowanie idei proekologicznego stylu życia, zachęcanie do twórczego wykorzystywania materiałów recyklingowych oraz rozwijanie kreatywności i wyobraźni uczestników.

XX FORUM Organizacji Pozarządowych

        Przedstawiciele organizacji pozarządowych mogą wziąć udział  w XX Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, które odbędzie się 25 października w Toruniu. Gościnne sale Dworu Artusa będą miejscem rozmów, warsztatów, dyskusji i  spotkań przedstawicieli trzeciego sektora.Rejestracja na specjalnie zbudowanej na potrzeby Forum stronie internetowej  http://forum-ngo.pl

POMOC SPOŁECZNA - Strategia w opracowaniu

ANKIETA - zapraszamy do udziału!

       Strategia rozwiązywania problemów społecznych jest ważnym elementem prowadzenia skutecznej polityki społecznej, ukierunkowanej na działania lokalne, umożliwiające szybkie i trafne rozpoznanie sytuacji społecznej mieszkańców naszej Gminy. Konieczność uchwalenia strategii przez samorząd terytorialny wynika wprost z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

NOWY PODATEK OŚWIATOWY

         W gminie trwa batalia o pokrycie kosztów w oświacie. Gmina wydaje na oświatę coraz większe pieniądze. Koszty utrzymania gminnych placówek oświatowych rosną, również zmniejsza się liczba uczniów i jednocześnie kwota subwencji oświatowej. Niepokoi także niski poziom nauczania.

INWESTUJEMY W OZE

         Kolejnych 75 mikroinstalacji fotowoltaicznych zamontowanych zostanie na terenie Gminy Chełmża. Instalacje trafią do prywatnych gospodarstw mieszkańców i na budynki gminne. Jak znajdzie się wykonawca, to realizacja projektu rozpocznie się jeszcze w tym roku kalendarzowym.

INICJATYWA NA FINISZU

            Każdy z uczestników projektu już dzisiaj wie, że  „Nazwa mojej wsi to nie przypadek”. Aż mieszkańcy dwunastu sołectw pracowali nad określeniem etymologii nazw swoich wsi. Udział w inicjatywie brały Zelgno, Grzegorz, Dziemiony, Skąpe, Nawra, Głuchowo, Windak, Brąchnówko, Kuczwały, Sławkowo, Mirakowo oraz Kiełbasin.

VI BAL SPORTOWCA

       Zarząd Klubu Sportowego Gminy Chełmża CYKLON serdecznie zaprasza na VI BAL SPORTOWCA. Bal odbędzie się 8 listopada br. (piątek) w Restauracji „U Boryny” w Grzywnie.

NOWE BOISKO DZIAŁA

        Ponad 400  tysięcy złotych kosztowała budowa nowoczesnego, wielofunkcyjnego boiska sportowego w Skąpem. Obiekt został oficjalnie  przekazany mieszkańcom  do użytku, a uroczystość otwarcia miała oprawę sportową.

OSTATNIE POŻEGNANIE

         Z wielkim smutkiem i żalem przyjęliśmy nadesłaną przez rodzinę do Urzędu wiadomość o śmierci Ryszarda Redmera. Zmarły p. Redmer dla naszej gminy i mieszkańców wykonał wiele solidnej pracy w branży elektrycznej. Przez długie lata na zlecenia wykonywał usługi Inwestycyjno-projektowe. Sprawdzony i bardzo dobry fachowiec.

ODŚWIĘTNE DEKORACJE raz jeszcze

         Dekoracje wsi w naszej gminie to jeden z elementów, który je ożywia, wsie stają się bardziej kolorowe i wyróżnione na tle innych. Akcenty związane z tegorocznym Świętem Plonów można było dostrzec na terenie całej Gminy Chełmża.

BUDŻET OBYWATELSKI - GŁOSOWANIE TRWA

        Do 4 października br. potrwa głosowanie na projekty ubiegające się o dofinansowanie ze środków budżetu obywatelskiego powiatu toruńskiego 2020. O głosy mieszkańców z Gminy Chełmża ubiega się łącznie pięć projektów.

UWAGA! Sezon grzewczy przed nami!

Komunikat do właścicieli i zarządców budynków  w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego  2019/2020'
 
         Właścicielom i zarządcom budynków przypomina się o obowiązkach związanych z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych. Komin będący bardzo istotnym elementem budynku, chociaż zajmującym tylko niewielką jego powierzchnię, może też być niezwykle groźny.

CHRONIMY POWIETRZE

Nowe prawo ograniczy smog

            Z dniem 1 września br. weszła w życie uchwała antysmogowa dla naszego województwa. To nowe prawo miejscowe, którego efekty powinny w ciągu kilku lat znacząco poprawić stan powietrza, którym oddychamy.
 

AEROBIK W WODZIE - czemu nie!

          (NIE) trening, (NIE) pływanie - siłowe czasu spędzanie" - to kolejny pomysł na spędzanie wolnego czasu. Tym razem na krytej pływalni w Chełmży. A jego realizatorki to Klub Aktywnych Kobiet SZPILKI z Kończewic.

KRÓL ZIEMNIAK z... Głuchowa!

      Dzisiaj już nikt nie powinien mieć wątpliwości - parowane ziemniaki w tradycyjnym parniku z paleniskiem, podawane z gzikiem i cebulką z olejem z Głuchowa są najlepsze! Głuchowski ziemniak serwowany uczestnikom tegorocznego festynu  „Barwy lata, Dary jesieni” w Przysieku zyskał wyróżnienie w konkursie kulinarnym „Ziemniak w tradycji kuchni Pomorza i Kujaw”.

ŻEGNAMY SEZON

        Tegoroczny sezon rekreacji w ramach programu "GMINA CHEŁMŻA - Zdrowa Gmina" - podsumowany! Oczywiście z udziałem tych wszystkich, co lubią, kochają rekreację, lubią być aktywni w wolnym czasie.

Ostrzeżenie IMGW przed silnym wiatrem

       Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni wydało ostrzeżenie drugiego stopnia o silnym wietrze. Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 50 km/h, w porywach do 100 km/h, z zachodu. Ogłoszenia ważne jest do godziny 23:00.

CPI szansą rozwoju regionu

      W Wąbrzeźnie 12 września br. odbyła się specjalna konferencja pn.” Centralny Park Inwestycyjny Dźwierzno, szansą dla rozwoju regionu”.  Inicjatywa jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie rynku na atrakcyjne tereny inwestycyjne.

ZESPÓŁ WYPRACUJE MODEL

         Poważne wyzwanie stoi przed  powołanym przez Wójta Gminy zespołem ds. przygotowania modelu organizacyjno-finansowego oświaty w Gminie Chełmża. W wypracowanym modelu najważniejsze jest zatrzymanie drastycznie rosnących wydatków na oświatę i podniesienie jakości kształcenia w gminnych szkołach.

KOŃCZEWICE I ZALESIE - PROJEKTY EFS ZAKOŃCZONE

         Dobiegła końca w gminie realizacja projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RLKS (Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność). Granty zostały udzielone w ramach projektu „ Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego Ziemi Gotyku” w miejscowościach Kończewice i Zalesie.

PIENIĄDZE DO WZIĘCIA

         LGD Ziemia Gotyku ogłosiła nabór wniosków na rozwijanie działalności gospodarczej dla istniejących firm z obszaru LGD. Termin składania wniosków upływa 30 października br. Limit dostępnych środków w naborze wynosi 705 421,05 PLN .

ZIEMIA GOTYKU - spotkanie informacyjne

        LGD Ziemia Gotyku zaprasza na spotkanie informacyjne związane z naborem wniosków "Rozwijanie działalności gospodarczej". Termin spotkania 2 październik br.

DOŁĄCZ DO PSSE

Dołącz do Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

           Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna działa na terenie województwa kujawsko – pomorskiego i we wschodniej części województwa pomorskiego. Jest częścią Polskiej Strefy Inwestycji. Jej zadaniem jest wsparcie przedsiębiorczości, poprzez tworzenie atrakcyjnych warunków do rozwoju małych, średnich i dużych firm. Dołącz do PSSE i skorzystaj z pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku dochodowego (PIT lub CIT) oraz kompleksowej obsługi inwestycyjnej.

GMINA PRZYJAZNA PSZCZOŁOM

         Nasza Gmina przystąpiła do programu „Z Kujawskim pomagamy pszczołom”,  co jest równoznaczne z podpisaniem  „Manifestu Gmin Przyjaznych Pszczołom”. Celem manifestu jest między innymi promowanie akcji na rzecz pszczół w naszej lokalnej społeczności.

W POGONI ZA MAJĄ I MAJKĄ…

       Pośród 35 szkółek kolarskich na toruńskiej Motoarenie podczas imprezy „W pogoni za Mają i Majką, szukamy następców Kwiatka” zaprezentowała się także szkółka kolarska z naszej gminy – Uczniowski Klub Sportowy ORKAN z Grzywny. Młodzi adepci kolarstwa wzięli udział w wyścigu pokazowym.

SOŁECTWA DZIELĄ SWOJE FUNDUSZE

       W  gminie trwają zebrania sołeckie, na których mieszkańcy podejmują decyzje w sprawie rozdysponowania funduszy sołeckich  na rok 2020. Łączna kwota środków w Funduszu Sołeckim na przyszły rok wynosi prawie 623 tys. zł.

NOWA RADA W DZIAŁANIU

         W związku z upłynięciem kadencji Rady Społecznej Samodzielnego Ośrodka Zdrowia w Zelgnie, Rada Gminy dokonała wyboru nowych członków Rady. Już w nowym składzie Rada spotkała się, aby zapoznać się z najważniejszymi kwestiami związanymi z finansowaniem działalności naszej gminnej placówki zdrowia.

NABÓR DO SZKÓŁKI REGATOWEJ

        Toruński Klub Żeglarski ogłasza nabór dzieci do szkółki regatowej. Zapraszamy dzieci (rocznik 2010 - 2013) i rodziców na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 22.09.br. /niedziela/ o godz.13.00 na terenie bazy treningowej TKŻ w Zalesiu nad jeziorem Chełmżyńskim.

WYCIECZKA DO WARSZAWY

       CIK Gminy Chełmża i BIBLIOTEKI GMINNE zapraszają na wycieczkę do Warszawy w terminie 5 październik br. ( sobota). Warszawa – to miasto piastujące  godność naszej stolicy i największe miasto w Polsce. To tętniąca życiem metropolia i jednocześnie miasto o niepowtarzalnej historii.

MAŁA KSIĄŻKA,WIELKI CZŁOWIEK

          Mała książka, wielki człowiek- to tytuł ogólnopolskiej kampanii dla dzieci w wieku przedszkolnym 3-6 lat w której udział biorą biblioteki Gminy Chełmża. Akcja ma zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem

TORBY JESIENIĄ MALOWANE

         Inspiracja przychodzi z jesienią...W pierwszy dzień jesieni Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża zaprasza na warsztat rękodzielniczy. Podczas warsztatu wykonane zostaną ekologiczne, jesienne torby.

TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCY

       Oddział ZUS w Toruniu zaprasza przedsiębiorców i wszystkie zainteresowane osoby na bezpłatne seminaria w ramach Tygodnia Przedsiębiorcy. Termin spotkań - 23.09 -27.09.2019'.

UWAGA ORGANIZACJE - SZKOLENIE!

           Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego wraz z organizatorem - Stowarzyszeniem CHWYTAJ DZIEŃ zaprasza przedstawicieli NGO z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego na kolejne szkolenie z cyklu „DOBRY PROJEKT SZANSĄ NA NOWE DZIAŁANIA”.  Szkolenie odbędzie się 12 września br.  – w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.

KONKURS NA CIASTO ORZECHOWE

         Konkursy kulinarne w naszej gminie fundowane przez Centrum Inicjatyw Kulturalnych  stały się w ostatnim czasie bardzo popularne. Tym razem zapraszamy na odrobinę słodkiego szaleństwa przy okazji gminnej Biesiady Leśnej  „Pod Orzechem” w Kiełbasinie, która odbędzie się 13 września.

ŚWIADCZENIA UZUPEŁNIAJĄCE

       Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji będzie przyznawane wyłącznie na wniosek. Jakie  warunki  musisz  spełnić, aby otrzymać świadczenie uzupełniające ?

DOŻYNKI W SZEROKOPASIE

         Dożynki w Gminie Chełmża odbyły się w tym roku w gościnnym Szerokopasie. Zapraszamy do fotogalerii  z tego wydarzenia. Na wspólnym święcie plonów razem z rolnikami spotkali się przedstawiciele władz samorządowych, aby podziękować im za codzienny trud włożony w pracę na roli.

STYPENDIA DLA 5 NAJLEPSZYCH!

          Do 10 października studenci z gminy mają czas, aby złożyć wniosek na stypendium. Stypendium zostanie przyznane pięciu najlepszym studentom z listy rankingowej ustalonej na podstawie średniej ocen z egzaminów.

SZTUKA Z NATURY DARÓW

          Jak zawsze precyzja w wykonaniu i fantazja w projektowaniu cechowała niemalże wszystkie wieńce i ozdoby, które można było  obejrzeć i podziwiać podczas tegorocznego  konkursu dożynkowego w Szerokopasie.  Jednak niestety konkursy mają to do siebie, że ktoś musi zostać w nich nagrodzony. I tutaj już rola i decyzja Komisja Konkursowej, która dokonała wyboru tych najwyżej ocenionych w konkursie.

DOŻYNKOWE BUŁECZKI ocenione i nagrodzone!

        I wszystko już wiadomo: najsmaczniejsze dożynkowe bułeczki szpinakowe z ogórkiem pochodzą z Browiny, a ich autorką jest pani Magdalena Cieślińska. Konkurs został podsumowany podczas dożynek gminnych w Szerokopasie.

 • burza

Ziemia Gotyku informuje - OGŁOSZENIA O KONKURSACH GOTOWE!

        Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy. Aktualne ogłoszenia dotyczą naboru wniosków w trzech zakresach.

FESTYN W PRZYSIEKU

          Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział w Przysieku zaprasza do udziału  w  festynie „Barwy Lata, Dary Jesieni” i Święcie Ziemniaka oraz na Krajowe Dożynki Ekologiczne. Festyn odbędzie się  14 września br.

CZAS NA REKREACJĘ

        Wakacje i po wakacjach! A sympatycy czynnej rekreacji z gminy  kontynuują realizację gminnego programu „GMINA CHEŁMŻA - Zdrowa Gmina”. Przed uczestnikami kolejne jeszcze w sezonie wycieczki pieszo-rowerowe.

Zmiana godzin pracy Urzędu Gminy

        W dniach 27-30.08.2019 Urząd Gminy Chełmża, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,  Zespół  Ekonomiczno–Administracyjny Szkół Gminy Chełmża będą pracowały w  zmienionych godzinach:  od 6:00 do 14:00. Kasa Urzędu Gminy czynna będzie w godzinach od 6:00 do 13:30.

RUSZAMY W REGION

           Mieszkańcy naszej gminy w najbliższym czasie zamierzają uczestniczyć w ciekawych wydarzeniach na terenie naszego województwa i promować to wszystko, co w naszej gminie warte zobaczenia i posmakowania. Był już Ciechocinek, a teraz czas na wyjazd do Obrowa, Torunia i Przysieka.

DOŻYNKI I CZAS NA DEKORACJE

         Dożynki gminne już za kilka dni – 31.08. Dlatego szykujemy naszą gminę na to wyjątkowe doroczne Święto. Od ostatnich lat  nieodłącznymi elementami tego wydarzenia są WITACZE DOŻYNKOWE, które informują o zakończonych żniwach i nadchodzących dożynkach.

MOJA WIZJA ZERO - konkurs dla młodzieży

        Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza do udziału w I Ogólnopolskim Konkursie dla Młodzieży pod hasłem „Moja Wizja Zero – Strategia Prewencji w Rolnictwie”. Konkurs Patronatem Honorowym objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jeśli masz mniej niż 24 lata, jesteś uczniem lub studentem, lubisz kreatywne wyzwania, a praca w gospodarstwie rolnym nie jest Ci obca, to weź udziału w w/w konkursie.

Z BILETEM BEZ KOLEJKI

          Teraz chcąc zarejestrować auto, zgłosić jego sprzedaż czy otrzymać wtórnik dowodu rejestracyjnego nie trzeba już stać w Starostwie Powiatowym w Toruniu w długich kolejkach. Wystarczy umówić się na konkretną godzinę przez Internet.

WAKACJE W KOŃCZEWICACH I ZALESIU

         Od czerwca tego roku  w gminie trwa realizacja projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RLKS (Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność). Projekty są realizowane w Zalesiu i w Kończewicach na zrewitalizowanych terenach ( w Zalesiu w centrum wsi, w Kończewicach – plac rekreacji z miasteczkiem rowerowym). Granty zostały udzielony w ramach projektu „ Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego Ziemi Gotyku”.

DOŻYNKOWE BUŁECZKI - konkurs kulinarny!

          Uwaga! Uruchamiamy nasze piekarniki i pieczemy pyszne, domowe bułki. Tylko jest mały wymóg: nie robimy bułek na słodko. Czyli bułki na śniadanie, kolacje, z ziarnami, warzywami, przyprawami czy serem. Konkurs organizuje Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża, a jego rozstrzygnięcie podczas dożynek gminnych w Szerokopasie w dniu 31 sierpnia br.

Program Rodzina 500+, Dobry start 300 dla ucznia, zasiłek rodzinny

        Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży przypomina, iż przyjmuje wnioski o ustalenie prawa do: świadczenia wychowawczego (500+), świadczenia „Dobry start 300 dla ucznia”, funduszu alimentacyjnego, zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego.
Wnioski można składać drogą elektroniczną przez stronę empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS lub przez bankowość elektroniczną oraz w wersji tradycyjnej (papierowej) w siedzibie Tut. Ośrodka w poniedziałek, środę i czwartek od godziny 7:00 do 15:00 , we wtorek od 7:30 do 16:30 oraz w piątek od godz. 7:00 do 14:00 w pokoju nr 8.  
Od 1 lipca br. świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. Rodzice, którzy mają obecnie przyznane prawo do świadczenia wychowawczego na drugie i kolejne dzieci muszą pamiętać, aby złożyć wniosek do 30 września br. Złożenie wniosku w tym terminie gwarantuje, iż świadczenie na pierwsze dziecko będzie wypłacone z wyrównaniem od lipca br. Świadczenie wychowawcze jest przyznawane do 31 maja 2021 r. Informacja o przyznaniu świadczenia zostanie wysłana na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży zachęca mieszkańców gminy do składania wniosków o w/wym. świadczenia w możliwie najszybszym terminie.

A.    Pawlak

Stypendia pomostowe dla studentów

MATURZYSTO

JEŻELI JESTEŚ ZDOLNY, AMBITNY, CHCESZ PODJĄĆ NAUKĘ NA DZIENNYCH STUDIACH MAGISTERSKICH I POCHODZISZ Z RODZINY BYŁEGO PRACOWNIKA PPGR  POWINIENEŚ TO PRZECZYTAĆ!

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Bydgoszczy informuje, że Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości

ogłosiła XVIII EDYCJĘ PROGRAMU STYPENDIÓW POMOSTOWYCH

BIELCZYNY BIEGAJĄ

RUSZYŁ PROJEKT - TRWAJĄ ZAPISY


         Koło Kobiet Aktywnych OD-NOVA w Bielczynach zaprasza dzieci i młodzież w wieku 4-16 lat do aktywnego wypoczynku na łonie natury w towarzystwie najbliższych i rówieśników. A to wszystko za sprawą  cyklu biegów w ramach projektu ,,Bielczyny Biegają"  nad malowniczym jeziorem w otoczeniu pięknego lasu. Pierwszy Bieg Dożynkowy już 11 sierpnia 2019 r. o godz. 12:30 w Bielczynach.

AKCYZA DO ZWROTU - druga tura

         Każdy rolnik, który chce odzyskać cześć pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien  złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji. Termin  składania wniosków  od 01.08. -  31.08.2019 r.

GODZINA "W" - PAMIĘTAMY!

         Dzisiaj mija 75. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Godzina "W" - Zatrzymaj się. Oddaj cześć Powstańcom Warszawskim! Powstanie Warszawskie rozpoczęło się 1 sierpnia 1944 r. o 17.00, tzw. godzinie „W”. Miało na celu wyzwolenie stolicy spod niemieckiej okupacji przed wkroczeniem do niej Armii Czerwonej. Powstanie planowane na kilka dni, upadło po 63 dniach walki ( 3 października).  Po kapitulacji Warszawa została doszczętnie zniszczona przez Niemców.

ŻNIWA I DOŻYNKI

             W tym roku obchody święta Plonów w Gminie Chełmża odbędą się 31 sierpnia b.r. we wsi Szerokopas. Dożynki  to święto wszystkich  mieszkańców gminy, a w szczególności rolników i przedsiębiorstw z branży rolniczej. To doroczne gminne Święto Plonów to okazja do podtrzymania lokalnej  tożsamości mieszkańców poprzez kultywowanie i pielęgnowanie tradycji  prezentowanych podczas dożynek.
        Tradycyjnie obchody Święta Plonów rozpoczną się o godz. 13.00 uroczystą mszą świętą dziękczynną, którą poprzedzi prezentacja sołectw w korowodzie dożynkowym. Delegacje przybędą z chlebami, wieńcami i ozdobami dożynkowymi. Po mszy św. będzie miała miejsce część oficjalna uroczystości połączona z podziałem chleba dożynkowego. Atrakcjami towarzyszącymi jak zawsze będą  występy artystyczne, konkursy, degustacje lokalnych przysmaków, zabawa taneczna i darmowe atrakcje dla najmłodszych. Gwiazdą wieczoru będzie tym razem Zespół Masters, który na scenie polskiej muzyki rozrywkowej obecny jest już 10 lat ! Największą rozpoznawalność zespół zdobył dzięki utworowi „Żono Moja”. Zespół Masters koncertuje w Polsce za granicą.

          A tymczasem Społeczny Komitet Dożynkowy w Szerokopasie – współorganizator święta, uruchomił specjalne konto dla sponsorów, którzy chcą wesprzeć finansowo to lokalne wydarzenie i podobnie jak jego poprzednicy, liczy na hojność ze strony darczyńców. Zresztą lokalni sponsorzy do tej pory nie zawiedli mieszkańców gminy i przy każdej okazji starają się ich wspierać. Co roku gminna  lista sponsorów  finansujących to gminne święto jest długa.

           Obecnie u samych gospodarzy dożynek, w centrum sołectwa trwają do nich przygotowania. Odnawiana jest we wsi miejscowa infrastruktura, w tym świetlica wiejska, która musi być gotowa na przyjęcie gości dożynkowych.

Wpłaty na dożynki gminne SZEROKOPAS 2019’ można  dokonywać na  rachunek bankowy:
Bank Spółdzielczy w Brodnicy Oddział  w Chełmży
 11 9484 1017 2600 0232 1501 0001


K.Orłowska

 

ŻNIWA - Pamiętaj o BHP i P.POŻ.!

        Żniwa to czas zbiorów i okres najbardziej wzmożonych prac w rolnictwie. Dawniej większość prac wykonywano ręcznie. Dziś dzięki nowoczesnym maszynom wszystko przebiega szybciej i sprawniej.

ZAPRASZAMY NA ROWERY!

MIASTECZKO ROWEROWE
        W Kończewicach mamy miasteczko rowerowe. To świetne miejsce edukacji dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym zyskaliśmy przy udziale środków z UE.

Budżet obywatelski 2020' - TERMIN UCIEKA!

         Dokładnie jutro 31 lipca br. upływa termin składania wniosków do 4. edycji Budżetu obywatelskiego powiatu toruńskiego. A co to takiego jest budżet obywatelski? Budżet obywatelski to proces, w którym mieszkańcy powiatu decydują o przeznaczeniu wyodrębnionej części budżetu powiatu, najpierw zgłaszając projekty do realizacji, a następnie oddając na nie swoje głosy.

Wnioski związane z suszą w uprawach

        W związku z wystąpieniem suszy w następujących uprawach: krzewy owocowe, kukurydza na ziarno i kiszonkę, można składać wnioski o oszacowanie strat w uprawach  do 7 sierpnia. Wnioski należy składać do sekretariatu Urzędu Gminy Chełmża. Informacja o suszy z Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej.

Zmiana godzin pracy

    W dniu 30.07.2019r.(wtorek) Urząd Gminy Chełmża, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,  Zespół  Ekonomiczno–Administracyjny Szkół Gminy Chełmża również będą pracowały w  zmienionych godzinach:  od 6:00 do 15:00. Kasa Urzędu Gminy czynna będzie w godzinach od 6:00 do 14:30.

MASZ PROBLEM - DZWOŃ!

      W naszym regionie działa Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia. Bezpłatną pomoc prawną i psychologiczną można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu 800 154 030. Linia jest otwarta codziennie (również w dni wolne od pracy) w godzinach 17-21. Merytoryczny nadzór nad Kujawsko-Pomorską Niebieską Linią (Telefoniczne Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie) prowadzi Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy.

 • Clipboard01

SKORZYSTAJĄ NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCY

      Bezpłatna żywność trafia tam, gdzie najbardziej jej potrzebują. Dystrybucję żywności prowadzi Caritas Diecezji Toruńskiej z siedzibą w Chełmży. Żywność, którą rozdysponowują pochodzi z Programu Pomocy Żywnościowej 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2019, partnerem lokalnym jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży.

Rodziny  korzystające z  pomocy żywnościowej muszą spełnić kryteria  kwalifikacyjne  do statusu osób najbardziej potrzebujących. Podsumowując, są  to  osoby  i rodziny znajdujące  się  w trudnej sytuacji życiowej, spełniające   zarówno kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz kryteria  dochodowe. Dochód nie może przekroczyć  200%  kryterium dochodowego  uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej: dla osoby samotnie gospodarującej  jest to kwota 1402 zł  i dla osoby w rodzinie - 1056  zł.
 
Wnioski do pobrania w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej na ul. Paderewskiego 11, 87-140 Chełmża. Żywność przez osoby zakwalifikowane do programu odbierana jest w Chełmżyńskim  Ośrodku Wsparcia Caritas mieszczącym się w Chełmży przy ul. Polnej 20.

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży
Anna  Bykowska

OPISZ JAK TWOJA WIEŚ STAŁA SIĘ INTELIGENTNA

         Zachęcamy mieszkańców naszej gminy do udziału w konkursie „Moja SMART wieś”. To konkurs, w którym poszukiwane są pomysły i inicjatywy, które poprawiają jakość życia na wsi.

TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCY W ZUS

       Zakład Ubezpieczeń Społecznych organizuje Tydzień Przedsiębiorcy w ZUS. Jest to akcja skierowana nie tylko do przedsiębiorców ale również do osób, które dopiero planują dołączyć do tego grona.

MAŁE PROJEKTY, KTÓRE ZNACZĄ WIELE

Działaj Lokalnie
 
        Sześć organizacji pozarządowych z Gminy Chełmża otrzymało wsparcie z programu "Działaj Lokalnie", który dla naszych organizacji od czterech lat koordynuje Stowarzyszenie Kuźnia Inicjatyw Lokalnych w Lisewie. Udział Gminy Chełmża w tegorocznej edycji programu wyniesie 8 tys. zł.

ŚWIĄTYNIA WYPIĘKNIEJE

      Od ostatnich  lat unikalne obiekty sakralne w gminie pięknieją dzięki specjalnemu programowi realizowanemu w naszym województwie przez Urząd Marszałkowski.  Za sprawą 120 tys. zł  swój  wygląd poprawi kościółek parafialny w Dźwierznie.

W TRASĘ PO GMINIE

         Tegoroczny objazd sołtysów po Gminie Chełmża to jeden z punktów czerwcowej narady z Wójtem Gminy Jackiem Czarneckim. Wcześniej odbyła się narada w Urzędzie, którą zdominowały podstawowe zagadnienia z pracy sołtysa, czyli procedura przygotowania i przeprowadzenia zebrania wiejskiego i funkcjonowanie funduszu sołeckiego.

ZMIANA GODZIN PRACY URZĘDU GMINY - 27.06.2019

    W dniu 27.06.2019r. Urząd Gminy Chełmża, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,  Zespół  Ekonomiczno–Administracyjny Szkół Gminy Chełmża również będą pracowały w  zmienionych godzinach:  od 6:00 do 14:00. Kasa Urzędu Gminy czynna będzie w godzinach od 6:00 do 13:30.

ZBADAJ SIĘ NA TĘTNIAKA

       Jeśli jesteś mężczyzną palącym papierosy w wieku od 65 lat do 74 roku życia możesz wykonać za darmo badanie USG brzucha w kierunku tętniaka aorty brzusznej. Miejsce badania: Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Chełmży Pracownia USG.

WNIOSKUJEMY O STYPENDIUM

         Stypendia dla uczniów szkół ponadpodstawowych z funduszu  im. Jacka Luntkowskiego na rok szkolny 2019/2020 przyznane zostaną już według nowych zasad. Wnioski należy składać w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół Gminy Chełmża w okresie od 1 do 30 lipca.

SKARBNIK UHONOROWANA

        Serdecznie gratulujemy p. Marcie Rygielskiej – Skarbnikowi Gminy Chełmża odebranego z rąk Wicewojewody Józefa Ramlau Srebrnego Krzyża Zasługi za działalność na rzecz środowiska lokalnegoWasze wysokie odznaczenia, są odznaczeniami jakimi Rzeczypospolita Polska chce uhonorować swoich obywateli za ich zasługi, za ich wybitność” – mówił podczas spotkania do odznaczonych i ich rodzin Wicewojewoda .

NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2019/2020

          Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży informuje, iż od 01 lipca br. będzie można  składać drogą elektroniczną przez stronę empatia.mrpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną wnioski o ustalenie prawa do: świadczenia wychowawczego (500+), świadczenia „Dobry start 300 dla ucznia”, funduszu alimentacyjnego, zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego. Wnioski w formie tradycyjnej (papierowej) o ustalenie prawa do w/wym. świadczeń będą przyjmowane od 01 sierpnia.

Należy zaznaczyć, iż od 01 lipca br. świadczenie wychowawcze będzie przyznawane bez względu na kryterium dochodowe. Rodzice, którym obecnie nie przysługuje 500+ na pierwsze dziecko, a jedynie na drugie i kolejne, powinni złożyć jeden wniosek, obejmujący wszystkie dzieci. Wyrównanie świadczenia od lipca otrzymają rodzice, którzy złożą wniosek do 30 września 2019 r. W przypadku złożenia wniosku po tym terminie świadczenie będzie przyznane od miesiąca złożenia wniosku. Tak jak świadczenie wychowawcze świadczeniem wypłacanym niezależnie od osiąganych dochodów jest również świadczenie „Dobry start 300 dla ucznia”. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia będzie można składać w terminie do 30 listopada. Wniosek złożony w późniejszym terminie pozostanie bez rozpatrzenia. Świadczenie „Dobry start” nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.
Również dla osób ubiegających się o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego od 1 października będzie wprowadzona korzystna zmiana przepisów. Kryterium dochodowe z kwoty 725,00 zł zostanie zwiększone do kwoty 800,00 zł. Natomiast bez zmian pozostaje kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania zasiłku rodzinnego wraz z dochodami, które wynosi 674,00 zł w przeliczeniu na osobę w rodzinie. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód nie przekracza kwoty 764,00 zł. W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego kwota wypłacanego zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami jest pomniejszana o kwotę przekroczenia kryterium dochodowego.
Jednocześnie informuje się, iż podstawą obliczenia dochodu uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku rodzinnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego na okres zasiłkowy 2019/2020 będą dochody za 2018 rok z uwzględnieniem dochodów utraconych i uzyskanych. Tut. Ośrodek  dokona samodzielnego pozyskania danych z Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Uprzejmie informuję, iż uzależniony od terminu złożenia wniosku jest termin ustalenia prawa i wypłaty danego świadczenia. Poniżej w tabeli ukazano tą zależność.

Rodzaj świadczenia

Świadczenie za miesiąc

Termin złożenia wniosku

Termin wypłaty świadczenia

Świadczenie wychowawcze (500+),

Fundusz alimentacyjny

 

Październik

od 01 lipca do 31 sierpnia

do 31 październik

od  01 do 30 września

do 30 listopada

od 01 do 31 października

do 31 grudnia

Zasiłek rodzinny,

Specjalny zasiłek opiekuńczy

Listopad

od 01 lipca do 31 sierpnia

do 30 listopada

od 01 września do 3l października

do 31 grudnia

od 01 do 30 listopada

do 29 lutego

„Dobry start 300 dla ucznia”

Jednorazowo 300 zł

od 01 lipca do 31 sierpnia

do 30 września

od 01 września do 30 listopada

2 miesięce od dnia złożenia wniosku

Informacje dotyczące zasad przyznawania i wypłacania świadczeń: wychowawczych, „Dobry start 300 dla ucznia”, rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w nowym okresie zasiłkowym 2019/2020 udzielane są przez pracowników Działu Świadczeń Wychowawczych tel. 56 675 29 28 wew. 41; 535 872 538 i Rodzinnych: tel. 56 675 29 28 wew. 34 lub 37; 535 432 894.

 

PRZEDSIEBIORCO! SIĘGNIJ PO PIENIĄDZE!

        Dobre wieści dla przedsiębiorców! Jesienią tego roku uruchomione zostają  nabory wniosków na podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej. Zachęcamy mieszkańców Gminy Chełmża do skorzystania z proponowanych źródeł dofinansowania w najbliższym okresie.

PAMIĘTAJMY! BEZPIECZNIE W WAKACJE!

          Okres wakacyjny rozpoczął się już na dobre. Wakacje, to szczególny czas dla całych rodzin. Wielu z nas wyjeżdża na urlop, a dzieci i młodzież spędzają wakacje na koloniach, obozach, nad wodą czy w górach. Towarzyszące wypoczynkowi odprężenie sprawia, że często zapominamy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa.

Nabór ławników do 30 czerwca

            Wójt Gminy Chełmża ogłosił nabór ławników do Sądu Rejonowego w Toruniu, który potrwa do 30 czerwca. Jeżeli chcesz zostać ławnikiem, więcej informacji znajdziesz pod tym linkiem.

ZASŁUŻYŁY NA EMERYTURĘ

         Zakończenie roku szkolnego w szkole to czas podsumowań, podziękowań i pożegnań. Z końcem roku szkolnego 2018/2019 na zasłużoną emeryturę ze szkół gminnych w Grzywnie i Zelgnie odeszli zarówno dyrektorzy jak i pracownicy  administracji i obsługi szkół.

ZMIANA GODZIN PRACY URZĘDU GMINY

          W nadchodzącym tygodniu od 17 czerwca do 21 czerwca 2019 r. Urząd Gminy Chełmża, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,  Zespół  Ekonomiczno–Administracyjny Szkół Gminy Chełmża również będą pracowały w  zmienionych godzinach:  od 6:00 do 14:00. Kasa Urzędu Gminy czynna będzie w godzinach od 6:00 do 13:30. Obsługa sekretariatu i wydawanie dowodów osobistych do godz. 15.00.

Diamentowe KGW Grzegorz

        60 lat to piękna karta historii. Właśnie tyle lat liczy sobie Koło Gospodyń Wiejskich w Grzegorzu. W sobotę, 8 czerwca wśród przyjaciół z sąsiednich kół, miejscowych strażaków, przedstawicieli samorządu oraz instytucji z terenu gminy świętowało swój jubileusz.

GMINA CHEŁMŻA NA TARGACH

            MIESZKAJ, INWESTUJ, WYPOCZYWAJ – to hasło, pod którym promowana była Gmina Chełmża między 4 a 7 czerwca br. na targach w Monachium. Gmina Chełmża po raz pierwszy brała udział w tym prestiżowym wydarzeniu. Jednak do tej pory były to drugie międzynarodowe targi, na których promowana była nasza oferta inwestycyjna. A wszystko dzięki udziałowi Gminy w partnerskim projekcie „Expressway – promocja terenów inwestycyjnych”.

NAZWA MOJEJ WSI TO NIE PRZYPADEK!

         Ruszył nabór do projektu pt. „Nazwa mojej wsi to nie przypadek”.  Realizatorem zadania jest Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża. Do końca czerwca br. 12 sołectw z Gminy Chełmża ma czas na zgłoszenie swojego udziału w nowej inicjatywie.

MAMMOGRAFIA DLA PAŃ

         Mobilna pracownia mammograficzna LUX MED będzie czekała na Panie w Chełmży – 22 lipca 2019 r. w godzinach od 10.00 do 16.00 na Rynku. Badanie nie wymaga skierowania lekarskiego. Wykonywane jest przez wyspecjalizowany, doświadczony personel medyczny. Jest szybkie i całkowicie bezpieczne.

ZMIANA GODZIN PRACY

        W nadchodzącym tygodniu od 11 czerwca  do 14  czerwca Br. Urząd Gminy Chełmża, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,       Zespół  Ekonomiczno –Administracyjny Szkół Gminy Chełmża będą pracowały w  zmienionych godzinach pracy tj. w godzinach od 6:00 do 14:00. Kasa Urzędu Gminy czynna będzie w godzinach od 6:00 do 13:30. Obsługa sekretariatu  i wydawanie dowodów osobistych do godz. 15.00.

 

PREMIERA POWIATOWEJ BAJKI

        Ogólnopowiatowe przedsięwzięcie podsumowane – jest filmowa adaptacja „Bajki o Złotorii” pochodzącej  z tomu „Bajki i legendy powiatu toruńskiego”. Premierowy pokaz filmu odbył się 3 czerwca br. w sali koncertowej Szkoły Muzycznej w Chełmży.

Sprzedaż nieruchomości w Zelgnie

        Wójt Gminy Chełmża ogłosił III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości we wsi Zelgno. Działka nr 76/4 o pow. 0,2555 ha, KW nr TO1T/00014802/3, zabudowana budynkiem garażowym, cena wywoławcza 37 000,00 zł + 23% VAT.
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej netto należy wpłacić do dnia 05.07.2019 r. w kasie Urzędu Gminy Chełmża lub na konto Gminy Chełmża. Przetarg odbędzie się w dniu 12 lipca 2019 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Chełmża pok. nr 4.

STAŻE Z MOTYKĄ

        Stowarzyszenie Inicjatyw Niemożliwych „Motyka” w partnerstwie z niemiecką organizacją Paritätische Freiwilligendienste Sachsen (https://parisax.de/) oferuje roczne staże wolontariackie w Niemczech – w Dreźnie i innych miejscowościach przygranicznej Saksonii. Uczestnikami stażu mogą być osoby w wieku 18-30 lat.

FAMILIADA PO BIELCZYŃSKU

        To, że Bielczyny są gościnne i otwarte na turystów i pielgrzymów dowodzą tego coroczny odpust parafialny ku czci Bł. JUTY i  organizowane przez ostatnie pięć lat Święto Truskawki. W tym roku to święto zastąpić ma  Bielczyńska Familiada.

ECO KONFERENCJA

         Lokalną Grupę Działania Ziemia Gotyku dokładnie 6 czerwca br. odwiedzą partnerzy z Finlandii, Łotwy i Estonii w ramach międzynarodowego projektu współpracy ECO-NORTH. Grupa gościć będzie również w Gminie Chełmża. W związku z tym LGD zaprasza na Konferencję dot. projektu współpracy.

NAJPIĘKNIEJSZE SELFI NAGRODZONE!

SELFIE Z MAMĄ
        Wszystkie Mamy swoje święto obchodziły 26 maja. Z tej okazji Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża i Biblioteka Samorządowa w Zelgnie zaprosiły mamy ze swoimi dziećmi do udziału w  konkursie SELFIE Z MAMĄ. Ocena fotek dokonywała się na FB poprzez lajkowanie na wybraną fotkę. Finał konkursu odbył się dokładnie  28 maja w Bibliotece w Skąpem. Poznajmy nagrodzone zdjęcia.

30 LAT WOLNOŚCI !

        30 lat temu pokojowo odrzuciliśmy komunizm. Nasi rodacy pokazali , że chcą wolności. To był moment przełomowy dla Polski i Polaków, nauczył nas obywateli decydować o sobie.

KOLARZE W KUCZWAŁACH - UTRUDNIENIA NA DROGACH

          Jutro 1 czerwca do Kuczwał przybędą kolarze z całej Polski i będą się ścigać o PUCHAR WÓJTA GMINY CHEŁMŻA. Na drogach pojawią się utrudnienia, gdyż część dróg zabezpieczona zostanie na czas wyścigu w godz. 11.00- 14.30. Wyścig przebiegać będzie  na trasie okrężnej wyznaczonej  drogami gminnymi 100529C, 100530C, 2025C, 100544C, 499C, 2026C. Start i meta zlokalizowane będą na drodze gminnej100529C w miejscowości Kuczwały. Za utrudnienia przepraszamy. To już drugi taki wyścig w Gminie Chełmża. Udział w nim weźmie ok. 120 młodych zawodników.

WAKACJE TUŻ TUŻ - JEST OFERTA!

Kolonie dla dzieci

         Gmina Chełmża we współpracy ze Związkiem Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych ma możliwość skierowania 40 osobowej grupy dzieci Rolników w wieku 8-16 lat na kolonie nad morzem w miejscowości Jastrzębia Góra w Ośrodku HUTNIK. Termin turnusu 08-20.07.2019 r. Koszt pobytu 400 zł + ewentualny koszt dojazdu. Deklarację udziału w koloniach ostatecznie należy złożyć do 10.06.2019 r. w Urzędzie Gminy w Chełmży.

ZREWITALIZOWANE TERENY W DZIAŁANIU

       Ruszają tereny zrewitalizowane w gminie w Kończewicach i Zalesiu. Oczywiście z udziałem mieszkańców, którzy zechcą uczestniczyć w projektach grantowych pt.”Lokalne ośrodki włączenia społecznego Ziemi Gotyku”. Realizacja wspomnianych projektów na obydwu obszarach potrwa w okresie czerwiec – wrzesień 2019 r.

WYPRAWKA ... czytelnicza

         Biblioteka Samorządowa w Zelgnie zakwalifikowała się do bookstartowego projektu. Jesienią bieżącego  roku na wszystkie dzieci w wieku przedszkolnym będzie czekać wyjątkowy prezent – Wyprawka Czytelnicza na dobry czytelniczy start.

W PODRÓŻ DOOKOŁA ŚWIATA

        Tych co lubią małe i duże podróże  bądź słuchać o nich opowieści zapraszamy w najbliższy piątek 31.05. na godz.17.00 do Grzywny do galerii STARA SZOPA na spotkanie z rodziną, która odbyła podróż dookoła świata. To rodzina Łopacińskich, która autostopem i tanimi autobusami pokonała 114 tys. km ! odwiedziła 42 kraje ! na 5 kontynentach!

POSŁOWIE DO PARLAMENTU UE WYBRANI!

         W dniu 26 maja br. odbyły się wybory posłów do Parlamentu Europejskiego. W naszej gminie uprawnionych wyborców do głosowania było 7684 osoby. W głosowaniu wzięło udział 2516 osób, co daje frekwencję 32,74 % .Największą frekwencję w wyborach wykazali mieszkańcy głosujący  w Okręgu Wyborczym nr 7 Grzegorz.
 

LUBISZ SIATKÓWKĘ - ROZEGRAJ MECZ!

          Zapraszamy na Turniej Siatkówki Rekreacyjno-Plażowej - Zalesie 2019'. Turniej rozegrany zostanie 16 czerwca br. podczas festynu "Powitanie Lata" organizowanego corocznie  na terenie gminnego ośrodka rekreacyjno - wypoczynkowego.

PRECZ GRATY Z CHATY! - CZERWIEC Z GABARYTEM

        W miesiącu czerwcu podczas odbioru niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych z gospodarstw  z obszaru Gminy Chełmża zgodnie z obowiązującym harmonogramem wywozu na bieżący rok, odbędzie się dodatkowy odbiór zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego oraz wielkiego gabarytu. Jednak wcześniej warto zapoznać się z informacją jakie dokładnie gabaryty zostaną odebrane z gospodarstw przez ZGK w Chełmży.

STRAŻACY NAM ODDANI

          Mówi się o nich, że służą Bogu na chwałę, a ludziom na pożytek. Mowa o strażakach z OSP i PSP, którzy swoją pracą i oddaniem na co dzień dbają o bezpieczeństwo swoich mieszkańców. Podczas klęsk i katastrof ratują i chronią nasze życie i mienie. Dlatego strażaków cenimy i jak jest ku temu okazja nagradzamy. Wyróżnienia druhów ochotników z  Gminy Chełmża szykują się podczas Gminnych Obchodów Św. Floriana, które odbędą się w tym roku  1 czerwca w Zajączkowie.

OSTATNIE POŻEGNANIE

         Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana Czesława Ligaj z Januszewa, dawnego sołtysa sołectwa Januszewo - Dźwierzno. Rodzinie i Bliskim wyrazy głębokiego współczucia składają Wójt Gminy Chełmża Jacek Czarnecki wraz z Pracownikami Urzędu i Przewodniczący Rady Gminy Chełmża Janusz Iwański z Radnymi.

Piknik z Centralnym Ośrodkiem Sportu!

Piknik olimpijski w Skąpem
       W najbliższą niedzielę zapraszamy do Skąpego na ŚNIADANIE NA TRAWIE. Grill, dmuchańce dla dzieci, wioska olimpijska i wiele atrakcji i jak zapewniają organizatorzy wszystko za free ❗

RADA SPOŁECZNA ZAKOŃCZYŁA KADENCJĘ

         Rada Społeczna Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Zelgnie, organ doradczy Kierownika Ośrodka i Wójta Gminy, zakończyła kadencję 2016-2017. Dokładnie 14 maja na ostatnim posiedzeniu Wójt Jacek Czarnecki podziękował jej członkom za dobrą współpracę, za działania wspierające gminną służbę zdrowia i wręczył pamiątkowe dyplomy i upominki.

O BUDŻECIE DOMOWYM I NIE TYLKO

         W gminie odbyły się warsztaty w zakresie edukacji ekonomicznej na temat budżetu domowego oraz zasad prawidłowego żywienia i przeciwdziałanie marnowaniu żywności. Udział w warsztatach wzięli beneficjenci programu w zakresie pomocy żywnościowej. Obecnie do odbioru żywności w gminie jest uprawnionych 670 osób.

REGATY W ZALESIU - ZAPRASZAMY!

         Zapraszamy na regaty do Zalesia! Najlepszym miejscem do obserwacji będzie duża plaża na terenie ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego. Regaty zostaną przeprowadzone z podziałem na klasy Optimist gr. B i Laser 4.7/Radial. Zawodnicy popłyną o Puchar TKŻ i Puchar Polski w klasie Optimist gr. B. Rozpoczęcie regat sobota 25 maja br. godz. 10.30.

BIBLIOTEKI NAM PRZYJAZNE

          Tegoroczne spotkanie z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek oraz Dnia Pracownika Kultury odbyło się w Urzędzie Gminy, a jego gospodarzem był Wójt Jacek Czarnecki. Miło było znowu spotkać się z paniami z gminnych instytucji kultury. Były podziękowania za to co jest, ale też nie mogło zabraknąć tematów o przyszłości tych placówek w gminie.

ZAPRASZAMY NA MOTOMAJÓWKĘ

        Przed nami  weekend bogaty w wydarzenia kulturalne. Między innymi zapraszamy w najbliższą sobotę 11.05.br do Drzonówka na Motomajówkę. Szósta już edycja tej imprezy organizowana jest nie tylko dla  motomaniaków. 

KOBIETY BIZNESU z Kiełbasina

         To Koło nie słabnie w  integracji  i działaniach na rzecz lokalnej społeczności - w Kiełbasinie ponad 10 lat temu  reaktywowano miejscowe koło gospodyń wiejskich. To jedyna organizacja społeczna działająca obecnie w swojej wsi, ale jedna z wielu w gminie dająca się zauważyć i w związku z tym wyróżniająca się. Gospodynie z KGW Kiełbasin, to teraz prawdziwe kobiety biznesu. A wszystko dzięki nowym rozwiązaniom.

ZACZĘLI OD RATOWANIA

         Krasnale – pod tą nazwą kryje się od niedawna grupa „małych ochotników” z OSP Kończewice, którzy próbują uczyć się udzielania pierwszej pomocy i zgłębiają wiedzę na tematy ratownictwa. Jak na pierwszą pokazową lekcję podczas tegorocznych Wojewódzkich Manewrów ZALESIE 2019’ poszło im całkiem dobrze.

DYREKTORZY WYBRANI W KONKURSACH

         Zakończyła się tegoroczna tura konkursów o stanowiska szefów trzech placówek oświatowych w gminie. W dwóch placówkach dyrektorzy się nie zmienią, ale jedną pokieruje nowa osoba.

MAJ Z KULTURĄ

       Miesiąc maj zapowiada się mocno kulturalnie w gminie. Gminne instytucje kultury zapraszają mieszkańców na spotkania, spektakle i koncerty.

SPRAWDZILI SIĘ!

        Dwudniowe zmagania ( 27-28.04.br.) najlepszych zespołów w ratownictwie medycznym, które brały udział w III Wojewódzkich Manewrach Ratowniczych w Zalesiu śledziliśmy na portalach społecznościowych. Publikowane zdjęcia z przebiegu wydarzenia mówią i opisują nam wszystko. Jednak takie jak to, oficjalne podsumowanie zawodnikom  i uczestnikom słusznie się należy. Więc podsumowujemy to wydarzenie i jego efekty. Patronat nad imprezą objęli Wojewoda Kujawsko-Pomorski i Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej.

OBWIESZCZENIE dot.wyborów do Parlamentu Europejskiego

        Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 26 maja br. Poniższe obwieszczenie informuje o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych w naszej gminie i o siedzibach obwodowych Komisji.

MOJA FLAGA

        Dla historii polskiej flagi rok 2019 jest wyjątkowy. 2 maja obchodzimy 15-lecie uchwalenia Dnia Flagi Rzeczpospolitej Polskiej, a 1 sierpnia setną rocznicę uchwalenia przez Sejm Ustawodawczy niepodległej Polski ustawy o godle i barwach Rzeczypospolitej Polskiej.

Z NAJLEPSZYMI ŻYCZENIAMI!

Na Święta  Wielkiej Nocy
życzymy wiele radości i dobra.
Niech Ten, który powstał z grobu,
wzmocni wiarę, rozpali miłość,
niech stanie się dla Wszystkich źródłem
pokoju, zrozumienia i szacunku.

GODZINY PRACY URZĘDU

          Informujemy, że w dniu 19 kwietnia (Wielki Piątek) Urząd Gminy Chełmża czynny będzie do godziny 13:00. Kasa Urzędu Gminy czynna będzie do 12:30.

Za utrudnienia przepraszamy.

PARAFIA ZAPRASZA SENIORÓW

GRZEGORZ – 17 MAJA 2019’, GODZ.16.00 -19.00

         Seniorzy z gminy już przyzwyczajeni są do corocznego majowego spotkania. Lubią spotykać się i na nim bywać. Wyjątkowo w tym roku na Gminną Majówkę seniorów z naszej gminy do Grzegorza zapraszają Proboszcz i Rada Parafialna z  miejscowej Parafii p.w. św Andrzeja Boboli. Organizatorzy jak co roku zadbali, aby program tego spotkania był bogaty i wniósł jak zwykle coś nowego.

STARTUJE wiosenne RENDEZ-VOUS

         Właśnie dzisiaj startuje Wiosenne RENDEZ - VOUS! To nowa propozycja rekreacji, która pozwoli mieszkańcom gminy zadbać o formę i skorzystać do tego celu z odpowiedniego sprzętu na świeżym powietrzu. Uczestnikom 45-minutowych spotkań posłużą tym razem siłownie zewnętrzne.  Cykl spotkań startuje z instruktorem fitness w dniu dzisiejszym o godz.17.00 - Browina. A z kolejnymi  spotkaniami zawitamy do miejscowości:  Dziemiony ( 9.05.), Kończewice ( 16.05.), Morczyny ( 14.05.) ,Grzywna ( 21.05.), Zalesie ( 23.05.). Zaplanowane spotkania odbywają się w miejscach rekreacyjnych, które wyznaczają miejscowe siłownie zewnętrzne.

MANEWRY RATOWNICZE W ZALESIU

          Na terenie gminnego ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego w Zalesiu odbędzie się już trzecia edycja  Manewrów Ratowniczych rangi wojewódzkiej. Uczestnicy organizowanych  w dniach 27-28.04.br. Wojewódzkich Manewrów Ratowniczych w Zalesiu doskonalić będą  swoje umiejętności z zakresu ratownictwa oraz współpracy pomiędzy grupami ratowniczymi i służbami państwowymi, które tworzą i wspierają system ratownictwa w Polsce.

NIE WYPALAJ TRAW!

         Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa apeluje w sprawie nie wypalania traw wiosną. W tym celu udostępnia specjalną broszurę informacyjną.

COŚ DLA MŁODZIEŻY - PROJEKT MIĘDZYNARODOWY

          Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku prowadzi nabór uczestników do międzynarodowego projektu współpracy Eco-North (pol. Eko-Północ). Projekt posiada swoich zagranicznych partnerów w Finlandii, Łotwie i Estonii. Jednym z zasadniczych celów projektu jest aktywizacja oraz promocja postaw proekologicznych oraz podniesienie świadomości o biogospodarce wśród mieszkańców każdego z obszarów partnera, objętego Lokalną Strategią Rozwoju.

WIELKANOC Z KONKURSOWYM SERNIKIEM

        Poza babką i mazurkiem na świątecznym stole powinien się też znaleźć sernik wielkanocny. Jeśli w tym roku chcecie przygotować ten wypiek inaczej niż zazwyczaj, zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie propozycje na to wielkanocne ciasto. Propozycje na sernik to wynik podsumowanego gminnego konkursu kulinarnego na  SERNIK WIELKANOCNY.

UWAGA! KONKURS FOTO

         Jeżeli lubisz robić zdjęcia, a do tego kochasz przyrodę możesz wziąć udział w konkursie fotograficznym i zawalczyć o nagrodę. Tematem konkursu jest „Przyroda województwa kujawsko-pomorskiego”.

MORSY KOŃCZĄ SEZON

       Sezon na zimne kąpiele kończą foczki i morsy działający w grupie Morsy z Zalesia. Gościnnie zapowiedzieli się także morsy z Wąbrzeźna i Włocławka. Ostatnią wspólną kąpiel w wodach jeziora Chełmżyńskiego amatorzy zimowego pływania wyznaczyli sobie na najbliższą sobotę 13 kwietnia. Udział w niej zamierza wziąć blisko 120 osób. Ostatnia wspólna kąpiel odbędzie się już w wiosennej aurze, a na podsumowanie  spotkania wspólna biesiada przy grochówce i kiełbaskach z ogniska. Rozpoczęcie spotkania godz. 9.00, duża plaża na terenie ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego w Zalesiu.

ZAPRASZAMY NA WYCIECZKĘ

          Przywitaj pierwszy dzień lata nad morzem ! Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w wycieczce do Gdańska i Sopotu w dniu 22 czerwca br. W programie: zwiedzanie Z00 Gdańsk Oliwa oraz  Molo w Sopocie.

ŻEGLARSKIE WAKACJE W ZALESIU - trwają zapisy

         Jak co roku także w te wakacje Toruński Klub Żeglarski organizuje w Zalesiu półkolonie żeglarskie dla dzieci w wieku 6-12 lat. Półkolonie zaplanowane zostały w czterech turnusach w okresie od 1 lipca do 9 sierpnia br.

WIELKANOC z... KULTURĄ

CENTRUM INICJATYW KULTURALNYCH PROPONUJE

        Jak co roku, tuż przed każdymi świętami Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża przygotowało dla mieszkańców gminy wiele ciekawych propozycji, z których każda nawiązuje do świątecznych tradycji. Tym razem do Świąt Wielkiej Nocy. W ofercie spotkania, warsztaty i konkurs kulinarny.

WSPÓLNE CZUWANIE

       Mieszkańcy Gminy i Miasta Chełmża spotkali się na tradycyjnym czuwaniu w 14.rocznicę śmierci papieża Jana Pawła II. Modlitewne spotkanie poprowadził proboszcz parafii w Nawrze ks. kan. Tadeusz Kozłowski, który zebranym przybliżył pontyfikat Jana Pawła II. W tym dniu dołączyliśmy do wiernych na całym świecie, którzy  zapalają światło dla papieża Polaka w godzinie jego śmierci (godz.21.37).

RUSZA AKCJA "WIOSNA 2019"

        Nadeszła wyczekiwana wiosna, przyroda budzi się ze snu... Ale żeby mogła rozkwitnąć potrzebuje miejsca wolnego od śmieci. Dlatego zapraszamy dzieci, młodzież, dorosłych, organizacje społeczne do wspólnych działań na rzecz czystego środowiska w naszych miejscowościach. Tegoroczna porządkowa Akcja WIOSNA 2019'  na terenie gminy zaplanowana została w dniach 11-13.04.br.

Ruszyły przeglądy instalacji solarnych

          Od 1 kwietnia 2019 roku na terenie Gminy Chełmża prowadzone będą przeglądy gwarancyjne instalacji solarnych zamontowanych w ramach programu „Zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej w Gminie Chełmża poprzez zastosowanie przyjaznej środowisku energii słonecznej”. współfinansowanego ze środków Unijnych w ramach działania 2.4- infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2007-2013. Pierwszą miejscowością w której rozpoczną się przeglądy będzie Browina, więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. 56 675 60 77 w 50.

Nabór na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Kończewicach

        Wójt Gminy Chełmża ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Leona Poeplau w Kończewicach. Oferty należy składać do 16 kwietnia 2019 r do godziny 14:00 do Urzędu Gminy Chełmża, ul. Wodna 2.

E-DOWÓD? CO TO JEST ?

           Nowy dowód osobisty obowiązuje od 4 marca br. E-dowód jest plastikową kartą, ale wyposażoną w elektroniczny czip, na którym są zapisane dane właściciela. Oczywiście, na dokumencie obowiązuje fotografia, jako zdjęcia biometryczne. Elektroniczny dowód osobisty ma być bezpiecznym i bezpłatnym narzędziem komunikacji elektronicznej z administracją, służbą zdrowia czy podmiotami komercyjnymi (na przykład bankami).

STYPENDIA im. Jacka Luntkowskiego po nowemu

       Z nowym rokiem szkolnym 2019/2020 zmianie ulegają zasady przyznawania uczniom szkół ponadgimnazjalnych stypendium im. Jacka Luntkowskiego. To sztandarowe wsparcie dla młodzieży w Gminie Chełmża realizowane jest już od 2000 roku! Od roku 2004 stypendia te stały się  Stypendiami im.Jacka Luntkowskiego.

TEN DOM SŁUŻY POMOCĄ

          Dzienny Dom Pobytu w Domu Marii w Chełmży – tutaj mieszkańcy miasta i gminy Chełmża w podeszłym wieku lub niesamodzielni będą mogli spędzać swój czas w ciągu dnia już od 01 kwietnia do 31 grudnia br. Placówka zapewnia swoim podopiecznym szeroki wachlarz usług.

40 LAT PRACY – CZAS ODPOCZĄĆ !

           Na zasłużoną emeryturę po 40 latach pracy zawodowej odeszła z Urzędu Gminy p. Maria Piątkowska – referent do spraw poboru i windykacji zobowiązań finansowych. Miłe jest, że po latach rzetelnej, odpowiedzialnej pracy, w którą p. Maria włożyła wielkie zaangażowanie i jeszcze więcej serca, może najzwyczajniej w świecie odpocząć.

CIT-8 - TERMIN DLA NIEKTÓRYCH NGO-sów PRZEDŁUŻONY

        Termin składania dla niektórych NGO-sów przedłużony został o 7 miesięcy. Obowiązek złożenia deklaracji CIT-8 w 2019 r. przedłuża opublikowane 22 marca br. rozporządzenie. Termin dla małych organizacji pozarządowych przesunięto do 31 października 2019 r.

Nabór na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Zelgnie

Wójt Gminy Chełmża ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Zelgnie. Oferty należy składać do 11 kwietnia 2019 r do godziny 14:00 do Urzędu Gminy Chełmża, ul. Wodna 2.

ZAINWESTUJ NA PREFERENCYJNYCH WARUNKACH

ZAINWESTUJ NA PREFERENCYJNYCH WARUNKACH W POMORSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ

          Rok 2018 był przełomowy dla przedsiębiorców.  Objęcie całego obszaru inwestycyjnego w Polsce możliwością korzystania z preferencyjnych warunków w postaci zwolnienia z podatku dochodowego ma wpłynąć na podniesienie jakości nowych inwestycji, a wprowadzone zmiany są jednym z elementów budowania przewag konkurencyjnych Polski na arenie międzynarodowej.

PRZEDSZKOLE TO FAJNE MIEJSCE - zapraszamy do Skąpego

        PRZEDSZKOLE TO FAJNE MIEJSCE, W PRZEDSZKOLU MIŁO PŁYNIE CZAS, WIĘC SZYBKO DOŁĄCZ DO NAS...Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zelgnie oraz Zespół nauczycieli wychowania przedszkolnego serdecznie zapraszają dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat wraz z opiekunami, na wspólne gry, zabawy i warsztaty wielkanocne, które w dniu 30 marca br. w godz. 10:00 do 13:00 odbędą się w przedszkolu w Skąpem – w AKADEMII MILUSIŃSKICH.

ZMIANY KADROWE W KOMISARIACIE

        Mł. insp. Mariusz Sobiecki, dotychczasowy Komendant Komisariatu Policji w Chełmży, odszedł ze stanowiska. Swoją służbę będzie kontynuował także  w funkcji Komendanta Komisariatu, ale już w Bydgoszczy. O przeniesieniu poinformował  podczas spotkania z lokalnymi samorządowcami  Komendant Miejski Policji w Toruniu insp. Maciej  Lewandowski. Mł.insp. Mariusz Sobiecki posiada 27 -letni staż służby w policji, a jego dotychczasowe doświadczenie i idące za tym wysokie kompetencje zapewnią, że powierzone mu zadania będzie wykonywał na najwyższym poziomie – powiedział podczas wręczania mu nominacji Komendant Miejski Policji.

KONKURS - AmberOne Blisko Nas!

          Macie pomysł na projekt, który wpłynie na integrację Waszej lokalnej społeczności i sprawi, że życie w Waszej okolicy będzie bezpieczniejsze i bardziej ekologiczne ? Obudźcie w sobie społecznego ducha i zaangażujcie lokalnych znajomych we wspólne działania! A Gdańsk Transport COMPANY S.A. wesprze realizację ważnych przedsięwzięć dla Waszych społeczności. Wnioski można składać do 30 kwietnia br.

AKADEMIA WÓJTA - u nas z wizytą!

          Wójtowie z całej Polski biorący udział w wykładach tegorocznej Akademii Wójta zawitali w miniony piątek 15 marca br. do naszej gminy, aby bliżej ją poznać i zwiedzić. A mowa o grupie blisko 30 osób. Przewodnikiem po gminie był jej gospodarz Wójt Jacek Czarnecki. Akademia Wójta to cykl spotkań dla aktywnych wójtów organizowany przez Fundację Wspomagania Wsi i Mazowieckie Stowarzyszenie Gmin na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa informacyjnego.

UCZNIOWIE I MATEMATYCZNE WYZWANIE

        Przelewanie płynów między naczyniami czy rozsadzenie wędkarzy wokół jeziora zgodnie z ich życzeniami było nie lada wyzwaniem dla młodych matematyków ze Szkoły Podstawowej w Grzywnie! W Szkole odbył się konkurs „Potyczki matematyczne klas IV-VIII”.

WIOSENNE WYPALANIE TRAW ZABRONIONE!

         Wypalanie traw, słomy, pozostałości roślinnych na polach jest często przyczyną pożarów. W okresie wiosny wypalanie traw w różnych ich siedliskach tj. traw na łąkach, rowach przydrożnych, wypalanie zarośli, uschniętych chwastów i resztek słomy pozostawionej na polach po zeszłorocznych zbiorach - to przyczyna wielu pożarów oraz całokształt złożonych zmian, jakim ulegają makro i mikro organizmy. W skutek niedostatecznej ilości czasu i maszyn, złych warunków pogodowych jesienny pokos nie zostaje sprzątnięty. Pozostawiona na pniu lub skoszona, ale nie zebrana trawa, hamuje wiosną tempo wzrostu młodych roślin, obniżając w wyniku tego plon.

"Rodzynki z pozarządówki"- termin zgłoszeń ucieka!

      Organizacje pozarządowe mogą zgłaszać się do konkursu o  nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje pozarządowe pn. "Rodzynki z pozarządówki". To już dwunasta edycja tego ważnego dla NGO-sów z naszego regionu konkursu. Termin na składanie wniosków aplikacyjnych upływa 29 marca br.

CZAS NA ROZWÓJ TWOJEJ FIRMY

            Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza firmy z regionu na BEZPŁATNE spotkanie NCBR dla Firm – wsparcie przedsiębiorców z POIR, podczas którego uczestnicy dowiedzą się jak uzyskać dotację na rozwój firmy. Spotkanie odbędzie się 28 marca 2019 r. w Bydgoszczy  - Bydgoski Park Przemysłowo – Technologiczny ul. Bydgoskich Przemysłowców 6 .

Nabór na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Grzywnie

Wójt Gminy Chełmża ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Grzywnie. Oferty należy składać do 28 marca 2019 r do godziny 14:00 do Urzędu Gminy Chełmża, ul. Wodna 2.

UROKI JESIENI ŻYCIA ...w Klubie

          Chcieli wyjść z domu, otwarci na rozmowy z innymi na ciekawe tematy, wymieniali się doświadczeniami, uczyli się nowych umiejętności, a przy okazji po prostu dobrze się bawili – mowa o uczestnikach Klubów  Seniora działających w Gminie Chełmża od lutego ubiegłego roku. A to wszystko w ramach zrealizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży projektu pn.” „ Uroki jesieni życia w Klubie Seniora”. Podsumowanie projektu odbyło się w świetlicy wiejskiej w Zelgnie. Projekt realizowany był  do lutego 2019 roku.

TARR S.A. ogłosiła nabór wniosków

TARR S.A. ogłosiła nabór wniosków na opracowanie strategii w ramach Funduszu Eksportowego!

         Już od 25 marca startujący eksporterzy z woj. kujawsko-pomorskiego będą mogli składać wnioski na usługi doradcze, polegające na opracowaniu strategii internacjonalizacji. Usługi, dofinansowane w 100% z Unii Europejskiej, są dedykowane mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom, które posiadają potencjał eksportowy.

MAMA 4 PLUS - NOWE ŚWIADCZENIE

,,MAMA 4 PLUS - RODZICIELSKIE ŚWIADCZENIE  UZUPEŁNIAJĄCE”

       Od 1 marca 2019 r. weszła w życie Ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym. Celem świadczenia jest zapewnienie niezbędnych środków utrzymania osobom, które zrezygnowały z zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej albo ich nie podjęły ze względu na wychowanie dzieci.

DZISIAJ DZIEŃ SOŁTYSA

Szanowni Sołtysi !
        Z okazji Dnia Sołtysa wszystkim Sołtysom Gminy Chełmża składamy wyrazy uznania dla pełnionej  funkcji na rzecz lokalnej społeczności, życzenia mnóstwa pozytywnej energii, wytrwałości w dążeniu do realizacji zamierzonych celów, gotowości na nowe wyzwania oraz tego, aby wypełniana funkcja przynosiła Wam zadowolenie, a zdrowie i doskonała kondycja, nieodłącznie towarzyszyły w codziennym życiu. Niech Wasza praca będzie owocna i służy wszystkim przez długie lata.               

Przewodniczący RG Chełmża Janusz Iwański i Wójt Gminy Chełmża Jacek Czarnecki

MOŻNA WNIOSKOWAĆ O GRANT

           Lokalna Grupa Działania „Ziemia Gotyku” w terminie od 20.03.br. do 10.04.br. uruchamia nabór  wniosków o powierzenie grantu w ramach  projektu grantowego Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Maksymalna wysokość wsparcia wynosi 50 tys. zł i stanowi maksymalnie 95% środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na wydatki kwalifikowane w projekcie objętym grantem.

8 MARCA - To już dziś! PIKUS BAND DLA PAŃ !

           Mieszkanki Gminy Chełmża, jej przyjaciółki i sympatyczki na tegoroczny Dzień Kobiet zapraszamy do ZELGNA na godz. 18.00 na wyjątkowy koncert, bo w wykonaniu naszego lokalnego zespołu PIKUS BAND! W wykonaniu zespołu usłyszymy największe, najpopularniejsze, znane  i lubiane utwory polskiej sceny muzycznej. Zapowiada się przyjemny muzycznie wieczór dedykowany w tym wyjątkowym dniu Wszystkim Paniom.

UWAGA ROLNICY! SZKOLENIA

         Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Toruniu z/s w Chełmży w marcu br. będzie organizatorem szkolenia i spotkania informacyjnego. Tematyka obejmie : E-wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich na rok 2019' i Produkcja rolna  na terenach objętych programem działań na OSN - obowiązki i wymogi dla rolników. To drugie odbędzie się 20.03.br. (środa) o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Chełmży.

SOŁTYSI - nowa kadencja zainaugurowana!

          Nowo wybrani sołtysi w gminie są już w posiadaniu swoich insygniów władzy sołeckiej: zaświadczenia o wyborze i legitymacji potwierdzającej pełnienie tej ważnej społecznej funkcji, które przekazane zostały im uroczyście przez Wójta Gminy Chełmża Jacka Czarneckiego i Przewodniczącego RG Chełmża Janusza Iwańskiego. Pierwsze spotkanie sołtysów po tegorocznych wyborach miało miejsce w Urzędzie Gminy w dniu 27 lutego br.

PRZERWA W OBSŁUDZE DOWODÓW OSOBISTYCH

W dniu 1 marca 2019 r.  od godz. 11.30 z uwagi na niedostępność aplikacji Rejestru  Dowodów  Osobistych nie będzie możliwości składania wniosków o nowy dowód osobisty oraz nie będzie można dokonać odbioru nowego dowodu osobistego.

Wszelkie sprawy związane z dowodem osobistym należy dokonać do godz. 11.30 w dniu 1 marca 2019 r.

AKADEMIA MILUSIŃSKICH ZAPRASZA

EDUKACJA PRZEDSZKOLNA

      AKADEMIA MILUSIŃSKICH w Skąpem cały czas otwarta jest na nowych uczestników w wieku 2,5-5 lat. Maluchy z tutejszego punktu przedszkolnego bawią się i uczą. Ich dzienne pobyty w AKADEMII uatrakcyjniają również spotkania okolicznościowe i zapraszani goście.

KRUS INFORMUJE - NOWE KWOTY PRZYCHODU I MAMA 4 PLUS

         Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 01 marca 2019 r. zmieniają się kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych. Podobnie z początkiem marca br. wchodzi w życie ustawa o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym – MAMA 4 PLUS. Kto może otrzymać rodzicielskie świadczenie uzupełniające?

PROGRAM DZIAŁAJ LOKALNIE - zapraszamy na szkolenie!

        Już po raz czwarty program Działaj Lokalnie wesprze projekty mieszkańców naszej gminy, które inicjują do wspólnego działania. Nabór wniosków ruszył z dniem 7 maja br. Ważny jest tutaj pomysł na projekt, ale też znajomość zasad aplikowania. Dlatego organizacje  i grupy nieformalne z gminy zapraszamy do  udziału w spotkaniu informacyjno-szkoleniowym, które odbędzie się już jutro 8 maja br. w Urzędzie Gminy w Chełmży, ul. Wodna 2, godz. 15.30.

 

ZEBRANIA I PO ZEBRANIACH

          Tegoroczne wybory Sołtysów i członków Rad Sołeckich w 28 sołectwach gminy za nami. Znamy wyniki wyborów na pięcioletnią kadencję 2019 - 2024. Zabrania wyborcze w sołectwach przebiegły bez zakłóceń, choć niektóre z nich budziły spore emocje wśród mieszkańców danych sołectw.

UWAGA KGW - WAŻNY KOMUNIKAT !

Komunikat Ministerstwa Finansów z dnia 1 lutego br. w sprawie składania przez zarejestrowane Koła Gospodyń Wiejskich zeznania podatkowego CIT8.

          Ministerstwo Finansów przypomina, że KGW powstałe na mocy ustawy o KGW (tj. po dniu 28 listopada 2018 r.) mogą skorzystać z prawa do wydłużenia roku podatkowego przewidzianego w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. W związku z tym, zgodnie z art. 8 ust. 2a ustawy o CIT pierwszy rok podatkowy KGW może zakończyć się 31 grudnia 2019 r. (o ile będą one kontynuować działalność).

KONKURS "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne"

        Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVII Ogólnokrajowym Konkursie "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne". Konkurs ten, to jedno z wielu działań prewencyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwach rolnych.

Dofinansowanie utylizacji azbestu

          Gmina Chełmża będzie ubiegać się o przyznanie dofinansowania w ramach Programu Priorytetowego AZBEST 2019. Dotacja będzie pochodziła z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (dalej Fundusz). Dofinansowanie obejmować będzie demontaż,  transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest. Wysokość dotacji  w związku z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest wynosić będzie 50 % kosztów kwalifikowanych, pozostałe 50 % kosztów stanowią środki własne wnioskodawcy. W przypadku odmowy udzielenia dotacji przez Fundusz dotacje nie będą udzielane ze środków budżetu Gminy.
Osoby, które w roku 2019 zamierzają skorzystać z dofinansowania proszone są o składanie wniosków o dofinansowanie wraz z dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do obiektu, pozwoleniem na budowę lub dokument potwierdzający zgłoszenie robót, związanych z demontażem materiałów budowlanych zawierających azbest organowi administracji architektoniczno-budowlanej, informacją o wyrobach zawierających azbest oraz z oceną stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest. Wnioski należy składać w sekretariacie  Urzędu Gminy Chełmża, ul. Wodna 2  w terminie do dnia 08.03.2019 r.
Druk wniosku wraz z załącznikami dostępny jest na  stronie internetowej Urzędu Gminy Chełmża; tutaj( Ochrona środowiska) lub można pobrać osobiście w Urzędzie Gminy Chełmża ul. Wodna 2, w godz. 8:00 – 14:00, w dniach pracy Urzędu Gminy, pokój numer 18.

A.Ojdowska

SOŁTYSI WYBRANI - STARZY I NOWI

         Zakończył się  cykl 28 zebrań związanych z wyborami Sołtysów i Rad Sołeckich w sołectwach na terenie gminy. Zebrania odbyły się we wszystkich sołectwach i cieszyły się dużym zainteresowaniem. W siedmiu sołectwach  urząd sołtysa mieszkańcy powierzyli nowym kandydatom. Wśród 28 sołtysów Gminy Chełmża sprawujących  tę funkcję, połowa to kobiety.

20 lat za nimi…

Ośrodek Zdrowia w Zelgnie świętował swój  jubileusz
          20 lat temu w naszej gminie  powołany został Samodzielny Publiczny Ośrodek Zdrowia w Zelgnie. Z tej okazji 15 lutego br. odbyła się uroczystość uświetniająca ten okrągły jubileusz.      

KARTA DUŻEJ RODZINY - warto skorzystać!

KARTA  DUŻEJ   RODZINY   DLA  WSZYSTKICH  RODZIN  TROJGA   I  WIĘCEJ  DZIECI
         Od stycznia 2019 r. o Kartę Dużej Rodziny mogą również ubiegać się wszyscy rodzice oraz małżonkowie rodziców, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. Wiek rodziców jak i wiek dzieci nie ma tu znaczenia. Najistotniejsze jest to, iż rodzice posiadali co najmniej troje dzieci.Karta Dużej Rodziny wydawana jest bezpłatnie.

PROPOZYCJA SZKOLEŃ KOMPUTEROWYCH

        Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w dofinansowanych szkoleniach komputerowych. Szkolenia skierowane są do mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego powyżej 25 roku życia, którzy z własnej inicjatywy chcą nabywać, podnosić lub uzupełniać posiadane kompetencje i kwalifikacje oraz należą do jednej z trzech grup: osób z wykształceniem maksymalnie średnim, osób z niepełnosprawnością (bez względu na poziom wykształcenia), osób powyżej 50 roku życia (bez względu na poziom wykształcenia).

Inicjuj z FIO na start – spotkania informacyjne

            Ośrodek TŁOK w ramach projektu „INICJUJ Z FIO na start” przyznaje granty do 5 tys. zł dla młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z województwa kujawsko-pomorskiego. Najbliższe  spotkania informacyjne ws. grantów już jutro 15.02. br w Toruniu w Toruńskim Centrum Aktywności Lokalnej 2 Piętro, ul. Marii Konopnickiej 13, sala warsztatowa godz. 10.00. W trakcie spotkania przedstawione zostaną m.in. zasady najnowszej edycji konkursu i realizacji projektu.

PRZEPRASZAMY ZA UTRUDNIENIA

         Informujemy, że w dniu dzisiejszym 18.02.br. Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych jest nieczynne w związku z obowiązkowym szkoleniem pracowników. Wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przyjmowane są w sekretariacie pok. nr 19 (I piętro).

ROLNICY NA WYJEŹDZIE

         W minioną sobotę 9 lutego br. grupa chętnych rolników z gminy uczestniczyła we wspólnym wyjeździe na MAZURSKIE AGRO SHOW do Ostródy. Ta wystawa już od pięciu lat co roku otwiera sezon wystaw rolniczych i jest najważniejszym wydarzeniem branżowym dedykowanym rolnikom z północno-wschodniej Polski. Tym razem tę regionalną wystawę odwiedziło aż 42,1 tys. osób!
 

ZDROWIE Z POGODĄ

         Chociaż jeszcze trwa zima, to w gminie już myślą o wiośnie. Mowa o  gotowej kolejnej edycja  corocznego gminnego programu rekreacyjno-sportowego „GMINA CHEŁMŻA – Zdrowa Gmina”.  A POGODA, która towarzyszy jego realizacji, to… gminna grupa uczestników rekreacji. To właśnie oni  wraz z wiosną zainaugurują  aktywny tryb życia mieszkańców w nadchodzącym sezonie. Zapewnią im to kijki nordic walking i  rowery.

KRUS INFORMUJE

         Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rozpoczęła wysyłanie deklaracji podatkowych PIT za 2018 r. Deklaracje podatkowe PIT otrzymają wszyscy emeryci i renciści, którzy w 2018 roku chociaż raz pobrali jakiekolwiek rolnicze świadczenie emerytalno-rentowe.

PROO dla NGO

       PROO to pierwszy w historii program bezpośredniego wsparcia rozwoju polskich organizacji obywatelskich. Dotacje w ramach programu będą przydzielane na rozwój instytucjonalny organizacji oraz realizację ich celów statutowych. Przedstawiciele organizacji pozarządowych z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego mogą wziąć udział w spotkaniu informacyjnym dotyczącym Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich, które odbędzie się 25 lutego br.

 • DSC_0345

SPECJALISTA POMOŻE

       Masz problem? Nie radzisz sobie z niekontrolowanym piciem? Szukasz wsparcia i pomocy w przeciwdziałaniu przemocy domowej, jesteś osobą współuzależnioną ? Potrzebujesz porady terapeuty/psychologa ? Odpowiedzi na wymienione formy pomocy i wsparcia od lutego tego roku mieszkańcom gminy pomaga znaleźć pani Marta Mania – psycholog i terapeuta uzależnień z gminnego Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego.

CENTRUM UPORZĄDKOWANE

         W listopadzie 2018 roku Gmina Chełmża zakończyła realizację projektu w zakresie rewitalizacji pn. „Uporządkowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Zalesie”. W ramach przedsięwzięcia wykonano w centrum miejscowości remont drogi o dł. ok. 260 mb, w tym jej poszerzenie do 4,0 mb celem zapewnienia jej minimalnej szerokości. Wykonano również zjazdy, pobocza i oznakowanie pionowe i poziome ruchu drogowego.
       

Fundusz Sołecki w 2019 roku

Pieniądze dla sołectw
           W gminie  wyliczona wartość Funduszu Sołeckiego na 2019 rok wynosi dokładnie 597 224,28 zł. Na co zostaną przeznaczone te środki - o tym mieszkańcy poszczególnych sołectw sami zdecydowali podczas ubiegłorocznych wrześniowych zebrań sołeckich.

HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH

          UWAGA! W harmonogramie zebrań wiejskich w sołectwach opublikowanego w styczniowym numerze KURENDY pojawiły się błędy w  datach i godzinach niektórych zebrań sołeckich. Dotyczy to dokładnie sołectw: Brąchnówko, Browina, Dziemiony i Zelgno. Za błędy edytorskie bardzo przepraszamy i jeszcze raz poniżej podajemy poprawny Harmonogram zebrań wiejskich na rok 2019".

Nie tylko Rio de Janeiro się bawi

          Właśnie trwa karnawał, a panie z Kół Gospodyń Wiejskich w gminie już po raz piąty uznały, że  warto wykorzystać ten czas na wspólne spotkanie z koleżankami. A do tego  z dodatkiem fantazji – bo i tym razem odważyły się na kolorowe i zabawne stroje lub eleganckie maski i kreacje i świetnie się bawiły. W podtrzymaniu tej karnawałowej tradycji w gminie  pomagają swoim zaangażowaniem i pomysłowością panie z KGW w Grzegorzu i Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża.

PIĘKNY JUBILEUSZ 70.LECIA KGW w KUCZWAŁACH

         70 lat wspólnej pracy, podtrzymywania rodzimej tradycji kulinarnej, organizacji życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego swojej wsi, a także wielu przyjaźni i sukcesów. Wszystkie dotychczasowe dokonania i osiągnięcia pań uhonorowane zostały Medalem Honorowym za Zasługi dla Powiatu Toruńskiego.

ROLNIKU - KRUS INFORMUJE - zasady pobierania zaliczek w roku 2019'

           Zasady potrącania zaliczek na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenie zdrowotne z emerytur i rent rolniczych w 2019 r.
W związku z rozpoczęciem nowego roku podatkowego Kasa informuje, że  w 2019 r. będzie pobierała zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłacanych emerytur i rent na zasadach analogicznych, jak w roku 2018.

ROLNIKU - KRUS INFORMUJE

Obowiązki ciążące na rolnikach w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z zawartą umową o pomocy przy zbiorach.
          Informujemy o ukazaniu się na portalu podatkowym podatki.gov.pl objaśnienia podatkowego z dnia 18 stycznia 2019 r., które dotyczy obowiązków ciążących na rolnikach jako podmiotach wypłacających należności z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach. Bezpośredni link do objaśnienia podatkowego https://www.podatki.gov.pl/pit/wyjasnienia-pit/objasnienia-podatkowe/

ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY CHEŁMŻA O ZWOŁANIU ZEBRAŃ WYBORCZYCH

        W związku z podjęciem w dniu 15 stycznia 2019 r. przez Radę Gminy Chełmża uchwały nr V/49/19 w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów oraz  rad sołeckich w sołectwach Gminy Chełmża informuję, że Zebrania Wyborcze odbędą się w dniach od 4 do 15 lutego 2019 r. zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do uchwały.

Proponowany porządek obrad:
1.    Otwarcie zebrania wyborczego.
2.    Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
3.    Sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej za 2018 rok.
4.    Sprawozdanie z wykonania sołeckiego planu finansowo-rzeczowego za 2018 rok.
5.    Podjęcie uchwały akceptującej sprawozdanie finansowo-rzeczowe za 2018 rok – głosowanie.
6.    Przeprowadzenie wyborów:

1) przedstawienie procedury wyborczej,
2) wybór komisji wyborczej (głosowanie jawne),
3) przeprowadzenie wyborów sołtysa,
4) podjęcie uchwały w sprawie określenia liczebności rady sołeckiej (głosowanie jawne),
5) przeprowadzenie wyborów rady sołeckiej.

7.    Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Wójt Gminy Chełmża
(-)Jacek Czarnecki

NOWY PŁATNIK - ZUS INFORMUJE

        Przedsiębiorco! Do Twojej dyspozycji udostępniliśmy już nową wersję programu Płatnik (wersja 10.02.002). Z tej wersji programu wszyscy użytkownicy powinni zacząć korzystać 26 stycznia 2019 r. Zachęcamy już teraz do zapoznania się ze zmianami w Płatniku i pobrania nowej wersji programu. Program Płatnik został uaktualniony w związku z projektem e-akta i małą działalnością gospodarczą (MDG).

 • logo

ARMIA WZYWA

        Tradycyjnie jak co roku okres zimy to czas pracy Wojskowej Komisji Kwalifikacyjnej na którą, muszą stawić się młodzi obywatele RP. Ten konstytucyjny obowiązek musi dopełnić każdy i zostać przyjęty na ewidencję z określoną kategorią zdrowia. Zniesienie służby zasadniczej nie zniosło obowiązku stawiania się przed komisją lekarską.       

AZBEST obowiązki właścicieli, zarządców, użytkowników nieruchomości

          Azbest jest substancją stwarzającą szczególne zagrożenie: dla środowiska, zdrowia i życia ludzi, dlatego powinien być właściwie wykorzystywany i sukcesywnie eliminowany, przy zachowaniu szczególnego nadzoru oraz odpowiednich środków ostrożności. Ostateczny termin zakończenia usuwania azbestu został określony w „Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” na rok 2032.

Obowiązkiem właścicieli i zarządców przy użytkowaniu obiektów, urządzeń instalacji i innych miejsc zawierających azbest jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r., Nr 8, poz. 31) dokonywanie corocznej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest poprzez sporządzenie spisu z natury.

Wynik inwentaryzacji ujmuje się w „informacji o wyrobach zawierających azbest”, wg wzoru stanowiącego załączniku nr 3 do ww. rozporządzenia Powyższą informację osoby fizyczne przedkładają wójtowi, natomiast przedsiębiorcy marszałkowi województwa.

Uaktualnioną informację należy składać corocznie do 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy, aż do zaprzestania użytkowania wyrobu i jego usunięcia.

A.Ojdowska

Sprzedaż nieruchomości w Pluskowęsach

        Wójt Gminy Chełmża ogłosił przetarg na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Pluskowęsy. Sprzedaż działki o numerze 205 w drodze przetargu odbędzie się 26 lutego w Urzędzie Gminy Chełmża. Wielkość działki 0,05 ha, cena wywoławcza 23 000,00 zł + 23% VAT. 

Menu w stopce

 • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

piątki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

kasa zamykana jest 30 minut przed zamknięciem Urzędu Gminy

Stopka