• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

OBWODNICA CHEŁMŻY - PROPONOWANE KONCEPCJE

Z dniem dzisiejszym 3 luty br. można wyrażać opinie na temat pierwszych koncepcji trasy wojewódzkiej, która wyprowadzi tranzyt z Chełmży. Przygotowane zostały trzy warianty trasy.

ZUS rozpoczął wysyłkę rozliczeń podatkowych  

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wysyłkę deklaracji podatkowych za 2022 rok. PIT otrzymają m.in. emeryci, renciści, osoby, które pobrały zasiłki lub inne opodatkowane świadczenie z ZUS w ubiegłym roku.  Formularz podatkowy można także sprawdzić na PUE ZUS. Jest do pobrania w zakładce ”Świadczeniobiorca”.

Atrakcyjne pożyczki unijne dla najmłodszych firm

Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o. informuje, że w  ofercie unijnych pożyczek  jest m.in. Mikropożyczka, przeznaczona dla mikroprzedsiębiorstw z województwa kujawsko-pomorskiego, które działają krócej niż 5 lat. Maksymalna kwota Mikropożyczki wynosić 100 000 zł, które firma przeznaczyć może na inwestycje służące rozwojowi przedsiębiorstwa, takie jak np. zakup wyposażenia lub maszyn, prace remontowe w nowym lokalu. Do 50% kwoty pożyczki można przeznaczyć na cele obrotowe związane z realizowaną z pożyczki inwestycją.

Wycieczki 2022’ podsumowane

Nowy rok, a wraz z nim czas podsumowań. Łącznie przejechanych prawie 3250 km, 420 uczestników, odwiedzonych 17 lokalizacji - tak w skrócie podsumowujemy ubiegłoroczne wycieczki po Polsce z udziałem mieszkańców Gminy Chełmża. Cykl ubiegłorocznych wycieczek pod hasłem "Podróże z biblioteką" zorganizowany został przez biblioteki gminne w Skąpem i Głuchowie.

INTERNET W ZASIĘGU

Cyfryzacja Gminy Chełmża  trwa. Zostały oddane kolejne zasięgi. Sieć światłowodowa NEXERY jest już doprowadzona do blisko 600 gospodarstw domowych w miejscowościach: Browina, Brąchnówko, Dźwierzno, Grzywna, Kończewice, Pluskowęsy, Zelgno.

STARTUJĄ WYCZEKIWANE FERIE

Piątek 27 stycznia jest ostatnim dniem szkolnych zajęć przed dwutygodniową przerwą w nauce. To czas na tzw. doładowanie akumulatorów albo reset, który pozwoli zebrać siły i energię na kolejne niemal sześć miesięcy roku szkolnego 2022/23. Dla tych dzieci, które ferie spędzać będą w domu, bardzo atrakcyjne okazały się ferie organizowane przez gminne biblioteki i Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża. Oferta kierowana jest do dzieci w wieku 6-12 lat w terminie 30.01. – 03.02.br. Mali uczestnicy wezmą udział w proponowanych zajęciach warsztatowych albo zabawowych. Wśród propozycji to planeta małego artysty, nieziemskie wycieczki, zabawy na księżycu czy też kosmiczny wieczór. Niestety listy uczestników z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc bardzo szybko się zapełniły.

„Dobro nie zna granic!” – zgłoś firmę w konkursie Dobroczyńca Roku

Do 10 lutego organizacje pozarządowe mogą zgłaszać firmy i fundacje firm do 26. edycji konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku”. Szansę na nagrodę mają przedsiębiorstwa prywatne i państwowe zaangażowane m.in. w pomoc uchodźcom i Ukrainie, wspierające działania na rzecz lokalnych społeczności, zdrowia, różnorodności, ochrony środowiska oraz angażujące pracowników w wolontariat. Hasło tegorocznej edycji to „Dobro nie zna granic!”. Celem Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku 2023 jest promocja społecznego zaangażowania i społecznej odpowiedzialności przedsiębiorców,  Organizatorem Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku” jest Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce. Fundatorem Konkursu - Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.

TUTAJ OTRZYMASZ POMOC

W związku z dużym zainteresowaniem i potrzebami mieszkańców Gminy Chełmża Punkt Informacyjno - Konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym lub innymi uzależnieniami oraz ich rodzin od poczatku tego roku czynny jest dwa razy w tygodniu (poniedziałek i czwartek) w Urzędzie Gminy Chełmża ul. Wodnej 2 w godzinach 16:00 - 19:00. Punkt prowadzi terapeuta ds. uzależnień Violetta Kujacińska.

SENIORZY W DZIAŁANIU

Początek roku bardzo aktywnie rozpoczął się dla członków gminnego Klubu Seniora w Pluskowęsach. Seniorzy rok 2023’ rozpoczęli od przygotowań do Balu Karnawałowego. Spotkania gminnego Klubu stały się już tradycją seniorów, którzy chętnie spędzają tutaj swój wolny czas przy robótkach rękodzielniczych, śpiewach, tańcach. Wystarczą im również nawet wspólne codzienne rozmowy przy kawie i ciastku. A to wszystko pod okiem instruktorki Kamili Olszewskiej.

MOJA SMART WIEŚ - konkurs

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk (IRWiR PAN) zaprasza do udziału w III Konkursie "Moja smart wieś - Wizje i Inicjatywy". Poszukiwane są pomysłów i inicjatyw, dzięki którym Państwa wieś (gmina) może stać się lub stała się bardziej przyjazna do życia. Do wygrania nawet 6000 zł. Łączna pula nagród to 44 tys. zł.

STARTUJE PROGRAM NA ROLNICZE ODPADY

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. W związku z tym, Gmina Chełmża przystępuje do sporządzenia inwentaryzacji odpadów typu: folia rolnicza, siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu Big Bag. Inwentaryzacja prowadzona będzie poprzez przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych od rolników.

KONKURS PLASTYCZNY OSP rozstrzygnięty !

Uczniowie szkół z gminy wzięli udział w gminnym etapie Ogólnopolskiego Strażackiego Konkursu Plastycznego Związku OSP RP. Hasło edycji konkursu 2022’ to – „Strażacy chronią lasy – lasy chronią klimat ! Jestem odpowiedzialny z natury, czuję klimat”. Etap gminny zorganizowany został przez oddział gminnego Zarządu OSP i Szkołę Podstawową w Zelgnie. Patronat nad konkursem objął Wójt Gminy Chełmża Jacek Czarnecki. Nagrodzone w etapie gminnym prace wezmą udział w kolejnym etapie eliminacji.

Informacja o wyrobach zawierających azbest

Obowiązkiem wykorzystujących wyroby zawierające azbest jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r., Nr 8, poz. 31) dokonywanie corocznej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest poprzez sporządzenie spisu z natury.
Wynik inwentaryzacji ujmuje się w „informacji o wyrobach zawierających azbest”, wg wzoru stanowiącego załączniku nr 3 do ww. rozporządzenia Powyższą informację osoby fizyczne przedkładają wójtowi, natomiast przedsiębiorcy marszałkowi województwa.
Uaktualnioną informację należy składać corocznie do 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy, aż do zaprzestania użytkowania wyrobu i jego usunięcia.

SKORZYSTAJ Z BEZPŁATNEJ PORADY PRAWNEJ

Mieszkańcy Gminy Chełmża mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej  i poradnictwa obywatelskiego. W  roku bieżącym 2023 roku taki  punkt jest zlokalizowany  w  Urzędzie Gminy Chełmża w sali narad od poniedziałku do piątku w godz. 15.00 do 19.00.

DZIĘKUJEMY ZA ŻYCZENIA

Pragniemy serdecznie podziękować za nadesłane kartki z życzeniami z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2023. Było nam niezmiernie miło przyjąć tak liczne wyrazy Państwa pamięci. Jeszcze raz dziękujemy Wszystkim za życzenia, proste słowa przepełnione ciepłem i życzliwością, a w Nowym Roku 2023’ z wzajemnością życzymy Wszystkim Państwu  zdrowia i samych sukcesów oraz pomyślności, szczęścia i rodzinnego spokoju dla Państwa rodzin.

ZIMOWISKO DLA DZIECI ROLNIKÓW

Drodzy Rodzice ! Zadbajcie dla swoich pociech o fantastyczny, aktywny wypoczynek podczas zbliżających się ferii zimowych, a nie ferie przed komputerem. Stąd też Krajowa Rada Izb Rolniczych we współpracy z wojewódzkimi Izbami Rolniczymi organizuje zimowisko w Kościelisku. Organizatorzy gwarantują podczas turnusu wycieczki i ciekawe atrakcje. Termin turnusu: 04.02. - 10.02.2023 r. Wpłata rodziców wynosi 700 zł od dziecka. 

Zakup węgla w 2023 roku

Mieszkańcy, którzy złożyli wniosek o zakup preferencyjny węgla w 2022 r. zostaną poinformowani telefonicznie lub na wskazany adres e-mail  o  możliwości zakupu limitu węgla przypadającego na okres od dnia 1 stycznia  do 30 kwietnia 2023  tj. nie więcej niż 1500 kg.
Uwaga! W przypadku, gdy do 31 grudnia 2022 r. nie dokonano zakupu paliwa stałego zgodnie ze złożonym wnioskiem, albo wykupiono część przysługującego limitu,  ilość paliwa niezakupionego zwiększa limit przysługujący po 1 stycznia 2023 r. 

Menu w stopce

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

piątki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

kasa zamykana jest 30 minut przed zamknięciem Urzędu Gminy

Stopka