• Gmina Chełmża
 • Gmina Chełmża
 • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

Ostrzeżenie Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dotyczy: niebezpiecznej żywności
Data i godzina wydania: 8.01.2012 - godz. 11:28
Nazwa biura:  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu
OSTRZEŻENIE Nr:   NHŻ-074-1/13
Zjawisko: żywność z zawartością substancji niebezpiecznej dla zdrowia
Obszar: Całego kraju
Produkt: Borowik suszony „Devaldano”
Producent: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Danex Sp. z o.o., Sp.k., Rosko, ul. Dworcowa 34, 64-730 Wieleń,
Opis: Produkt – Borowik suszony „Devaldano” zakwestionowanego z uwagi na wysoką zawartość rtęci.
Ocena ryzyka wykonana przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny wykazała, że stwierdzona w przedmiotowym borowiku zawartość rtęci stwarza zagrożenie dla zdrowia.

Wojciech Pawlik
Dyżurny TKCZ


 

Rusza nowy projekt PCPR - na zgłoszenia czekamy do 25 stycznia!

Już teraz można zgłaszać chęć udziału w kolejnej edycji projektu "Uwierzyć w siebie" – w 2013 r. mamy miejsca dla 53 uczestników. Osoby zainteresowane zmianą swojej sytuacji życiowej zapraszamy do zgłoszenia swojej kandydatury oraz do kontaktu z pracownikiem socjalnym Biura Projektu PCPR. Kryteria kwalifikujące do udziału w kolejnej edycji projektu, to: wiek między 18 a 64 lata oraz posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Jednocześnie informujemy, iż potencjalni uczestnicy nie powinni wcześniej brać udziału w kursach szkoleniowych finansowanych ze środków Unii Europejskiej takich samych jak te oferowane przez PCPR.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu ma już na swoim koncie kilka udanych projektów POKL. Jednak ubiegłoroczna edycja systemowego projektu „Uwierzyć w siebie” była wyjątkowa. Do udziału w nim zaproszono 8 pań z chorobą nowotworową - „Amazonek”, 29 osób niepełnosprawnych oraz 10 osób z rodzin zastępczych. Dla każdej z tych trzech grup uczestników opracowano trzy różne ścieżki tematyczne, odpowiadające ich zainteresowaniom i potrzebom.

W ramach ścieżki metodycznej dotyczącej ekonomii społecznej, niepełnosprawni mieli możliwość uczestnictwa w szkoleniach (w sumie trwały aż 565 godzin!). Były to warsztaty integracji i kompetencji społecznych, indywidualne doradztwo zawodowe, warsztaty motywacyjno-wzmacniające, szkolenie wstępne z ekonomii społecznej, warsztaty z zakresu spółdzielni socjalnej. Zorganizowano także kursy zawodowe, dostosowane do aktualnych potrzeb na rynku pracy. Powodzeniem cieszyły się również wyjazdy integracyjne oraz wizyty studyjne.

Więcej informacji tutaj


 

Wybory uzupełniające

W związku z przygotowaniami oraz przeprowadzeniem wyborów uzupełniających w Gminie Chełmża, pod tym adresem umieszczane będą wszystkie dokumenty dotyczące tej procedury. W dniu 2.01.2013r. do publicznej wiadomości wywieszony został kalendarz wyborczy.


 

Wnioski o przyznanie pomocy

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Fundacji „Ziemia Gotyku” Lokalna Grupa Działania wniosków o przyznanie pomocy:

 • w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”,
 • w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi

Więcej informacji tutaj


 

"Odkryj swoje możliwości - sięgnij po sukces"

 • -
 • -

Wesołych  Świąt !

Radosnych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia,
spędzonych w gronie najbliższych,

pełnych ciepła oraz życzliwości.
Wszelkiej pomyślności,
cierpliwości i wytrwałości w realizacji planów,
wielu sukcesów w nadchodzącym 2013 roku
Mieszkańcom Gminy Chełmża

życzą

               Przewodniczący RG Chełmża                                     Wójt Gminy Chełmża
                         Janusz Iwański                                                     Jacek Czarnecki


 

Godziny pracy w dniu 24 grudnia

Wójt Gminy Chełmża
uprzejmie informuje, iż w dniu 24 grudnia br.
Urząd Gminy Chełmża czynny będzie do godz. 13.00.

 


 

 • -

Zelgno. Już po raz dwunasty razem

Święta Bożego Narodzenia to magiczny czas, na który wielu z nas czeka z utęsknieniem. Święta to okres, w którym ludzkie serca biją mocniej, a uśmiech rozwesela twarze. Czyż nie jest pięknie ujrzeć uśmiech obdarowanej osoby? To właśnie z myślą o niepełnosprawnych dzieciach i dorosłych z Gminy Chełmża, Szkoła Podstawowa w Zelgnie  przygotowała już XII spotkanie integracyjne w ramach programu „Chcemy być razem”. Organizatorem tego corocznego spotkania jest SP w Zelgnie wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Chełmży.

Więcej informacji tutaj


 

 • -

Seniorzy w Zelgnie

Miłe chwile spędzone wśród przyjaciół czyli świąteczne spotkanie Seniorów w Zelgnie, którzy spotkali się 7 grudnia  2012 w Pastorówce. To Seniorzy, dzięki swojemu doświadczeniu i przeżytemu w różny sposób życiu, umieją stworzyć wspaniałą atmosferę każdego spotkania. Z Seniorami świętował również Wójt Gminy Chełmża Pan Jacek Czarnecki.

Więcej informacji tutaj

 


 

 • -

HEJ KOLĘDA , KOLĘDA...

Tradycja to nasze największe dziedzictwo, które zobowiązani jesteśmy przekazywać z pokolenia na pokolenie. To część naszej kultury. To to, co wyróżnia nas spośród innych narodów. Tradycją w  Zelgnie są Jasełka , które organizujemy od kilku lat.

Tegoroczne  Jasełka dla całej społeczności lokalnej oraz rodziców dzieci uczestniczących w przedstawieniu Bożonarodzeniowym  zostały wystawione 12  grudnia. Przedszkolacy z Ośrodka Przedszkolnego Fundacji Ziemia Gotyku  w Zelgnie oraz zespół artystyczny „Gwiazdeczki z Biblioteczki” z Biblioteki Samorządowej w Zelgnie, przygotowały wspólnie uroczystość wigilijną połączoną  z występem świątecznym.

Więcej informacji tutaj


 

Harmonogram Sesji Rady Gminy

W związku ze zbliżającym sie końcem 2012 roku, podajemy do publicznej wiadomości terminy najbliższych sesji:

 1. XXVIII Sesja RG – 18.12.2012 r. godz. 14:00 - Urząd Gminy sala nr 4
  • uchwalenie budżetu Gminy Chełmża na 2013 r.,
 2. XXIX Sesja RG – 28.12.2012 r. godz: 11:00 – Sesja Uroczysta, Szkoła Podstawowa w Zelgnie
  • podsumowanie roku 2012.

 

Rolnicze emerytury i renty po 1 stycznia 2013 r.

Z dniem 1 stycznia 2013 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, która wprowadzi zmiany do ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Zmiany te polegają na:

 • podwyższaniu i sukcesywnym zrównaniu wieku emerytalnego dla kobiet oraz mężczyzn
 • ograniczeniu możliwości skorzystania z emerytur rolniczych z art. 19 ust. 2, czyli tzw. emerytur „wcześniejszych”
 • wprowadzeniu możliwości przejścia na częściową emeryturę rolniczą
 • wprowadzeniu okresowej emerytury rolniczej
 • zmianie niektórych zasad wypłaty części uzupełniającej emerytury lub renty rolniczej

Wyjaśnienia KRUS dostępne są tutaj

Informacja ze strony www.krus.gov.pl
pozyskana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy


 

„Literacki Przegląd Twórczości w Zelgnie"

Twórczym akcentem rozpoczęto w tym roku andrzejki w Zelgnie. W ramach współpracy Biblioteki Samorządowej w Zelgnie, Szkoły Podstawowej i Przedszkola Fundacji Ziemia Gotyku został zorganizowany przegląd twórczości przedszkolaków oraz uczniów klas zerowych. 
Ambitne i niezwykle utalentowane maluchy recytowały wiersze znanych polskich twórców literatury dziecięcej. Zarówno dzieciom jak i rodzicom należą się słowa uznania za zaangażowanie i przygotowanie barwnych i oryginalnych strojów, a także za wysiłek włożony w tworzenie niepowtarzalnych interpretacji artystycznych.


 

 • -

ŚWIĄTECZNA AKCJA POMOCY DLA RODZINY Z PLUSKOWĘS

Przypominamy o katastrofie budowlanej, która wydarzyła się w sierpniu w Pluskowęsach.  Rodzina całkowicie straciła część budynku o przeznaczeniu gospodarczym. Przygotowana ekspertyza wykazała, że część mieszkalna uszkodzonego budynku również nie nadaje się do zamieszkania. Tymczasowo rodzina zamieszkuje w tzw. „letniaku”. Zbliża się okres zimowy, a warunki  do życia stają się coraz trudniejsze. W wyniku działań podjętych przez gminę udało się wybrać i zakupić projekt tzw. typówkę na budynek mieszkalny i inwentarsko - gospodarczy.

Rozpoczęcie budowy zaplanowano na wiosnę.  

Dotychczas na specjalnie utworzone konto wpłynęło ponad 10 tyś zł. Ofiarodawcami zostali: Stowarzyszenie Homo-Homini, Społeczny Komitet Dożynkowy Pluskowęsy – Zalesie oraz wpłaty indywidualne mieszkańców.

Dziękujemy wszystkim, którzy dotychczas udzielili wsparcia rodzinie.

Apelujemy o kolejne wpłaty na konto o nr:  26 1020 5011 0000 9302 0235 9305 z dopiskiem „Pluskowęsy – katastrofa budowlana”.  Zebrane w ten sposób środki przekazane zostaną na budowę nowego budynku.


 

HALÓWKA W GŁUCHOWIE

Zapraszamy wszystkich miłośników piłki nożnej w dniu 02.12.br ( niedziela) do Głuchowa ( sala sportowa w gimnazjum)  na Mikołajkowy Turniej Piłki  Halowej.  To już ostatnia impreza sportowa kończąca w tym roku zaplanowane dla mieszkańców wydarzenia sportowe objęte Harmonogramem Imprez Sportowych  w 2012 r. Zgłoszenia drużyn można jeszcze kierować do Gminnego Organizatora Sportu pod. nr tel. 605139796.
Rozpoczęcie turnieju godz. 9.30.


 

 • -

Gospodarka odpadami

W dniu 27 listopada 2012r. odbyło się posiedzenie Rady Gminy Chełmża. W trakcie prowadzonych obrad  został przyjęty pakiet uchwał dotyczących gospodarki odpadami  na terenie gminy Chełmża, które będą obowiązywały po 01.07.2013r. Najważniejsze uchwały dotyczące odpadów  to uchwała w sprawie  regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Chełmża i uchwała określająca kalkulacyjne  stawki opłat  za wywóz odpadów. Stawki zostały określone od gospodarstwa domowego w wysokości 25 zł miesięcznie i 50 zł za odpady niesegregowane.


 

 • -

Gmina z tytułem „PRZYJAZNA WIEŚ”

W Przysieku w dniu 27 listopada br. Gmina Chełmża odebrała nagrodę za I miejsce w konkursie wojewódzkim „Przyjazna Wieś”. Nagrodzony został gminny projekt pn.” „Remont świetlicy wiejskiej w budynku pastorówki oraz przebudowa chodnika wraz z budową kładki dla pieszych w miejscowości Zelgno” w kategorii infrastruktura społeczna. Gminę podczas uroczystego podsumowania konkursu reprezentowali Zastępca Wójta Gminy Kazimierz Bober i Wiceprzewodnicząca RG Chełmża Stanisława Stasieczek. 


 

SENIORZY W DZIAŁANIU

Gmina przystępuje  do realizacji projektu o zasięgu powiatowym "Dłużej żyjemy, bo więzi budujemy". Projekt pozwoli zagospodarować czas wolny  zarówno seniorom jak i  młodym  osobom. Zachęcamy chętnych seniorów i młodzież do udziału w tym przedsięwzięciu. 


 

"RYBAK" nie tylko dla Rybaków!

 • -

Masz pomysł na własną działalność gospodarczą? Szukasz środków na rozwój firmy? Przyjdź na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości pozyskania funduszy europejskich na założenie oraz rozwój działalności gospodarczej.


 

Narada Sołtysów

Na dzień 06.12.br zaplanowana została narada Wójta Gminy Jacka Czarneckiego z Sołtysami. Narada będzie miała charakter podsumowujący rok 2012 w sołectwach gminy. Omówione zostaną również sprawy bieżące z działalności i pracy Sołtysów i Rad Sołeckich.


 

 • -

Odpady - pytania i odpowiedzi

W związku z pojawiającym się pytaniami i wątpliwościami podajemy do wiadomości listę najczęstszych pytań wraz z odpowiedziami. Cały czas istnieje możliwość zadawania pytań pocztą elektroniczną na adres  odpady@gminachelmza.pl

Treść pytań i odpowiedzi


 

Konwent Wójtów Gmin Wiejskich Województwa Kujawsko – Pomorskiego

Wójt Gminy Chełmża Jacek Czarnecki weźmie udział w ósmym posiedzeniu Konwentu Wójtów Gmin Wiejskich Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
 Posiedzenie odbędzie się 29 listopada 2012 roku o godz. 10:00 w Goreniu Dużym, Gmina Baruchowo.
Wójtowie będą rozmawiać m.in. o realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz założeniach do strategii rozwoju województwa w odniesieniu do obszarów wiejskich na lata 2014-2020.
 


 

 • -

Kuchnia babć wraca do łask

Potrawy z „Eko – kuchni staropolskiej” serwowały podczas warsztatów kulinarnych gospodynie z Koła Gospodyń Wiejskich w Nawrze. Uczestniczki warsztatów skupiły się dokładnie na sztuce przygotowywania pierogów domowych, gołąbków z kapusty i ciasta drożdżowego. Menu uzupełnił również tradycyjny polski żurek. Próbę w  przygotowywaniu ciasta na pierogi podjął także przybyły na spotkanie z paniami gospodyniami Wójt Gminy  Jacek Czarnecki.

Więcej informacji tutaj


 

 • -

Regulamin utrzymania czystości i porządku

W związku z trwającymi pracami nad realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do publicznej wiadomości przekazany zostaje "Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chełmża". Osoby zainteresowane mogą wnosić uwagi do jego treści do 23 listopada br. Uwagi poza tradycyjną metodą mogą być przekazywane również w formie elektronicznej na adres odpady@gminachelmza.pl

Regulamin utrzymania czystości i porządku


 

Podziękowanie

W związku z pożarem, który powstał w naszym gospodarstwie, kierujemy podziękowania wszystkim, którzy okazali nam pomoc w tym trudnym czasie: sąsiadom, mieszkańcom Sławkowa i innych miejscowości, rodzinie, strażakom z: JRG Toruń, JRG Chełmża, OSP Kuczwały, OSP Skąpe, OSP Papowo Biskupie, OSP Lulkowo, OSP Kamionki. Łącznie w akcji uczestniczyło 12 wozów strażackich. Dziękujemy sąsiadom Państwu Włodarczyk za możliwość skorzystania ze sprzętu i pomieszczeń gospodarczych oraz Państwu Krzemień za wykorzystanie wody ze stawu podczas akcji ratowniczej.
Słowa podziękowania kierujemy również do władz samorządu za zainteresowanie naszą sytuacją oraz za każdą okazaną pomoc materialną, finansową i słowa wsparcia.

Ewelina i Marek Matysek 

 • -

Pożar w Sławkowie

 W dniu 11 listopada w godzinach wieczornych, na terenie sołectwa Sławkowo u Państwa Matysek wybuchł pożar. Spaleniu uległa stodoła wraz z zgromadzoną słomą, zbożem, instalacją dojarki przewodowej, strop wewnętrzny oraz sprzęt gospodarczy (prasa kostkująca, przyczepa samozbierająca). Dzięki szybkiej reakcji sąsiadów uratowano zwierzęta. Straty oszacowano na ok. 200 tyś zł.

Apelujemy zatem o wsparcie i zbiórkę najpotrzebniejszych towarów: słoma, zboże. Każda inna forma pomocy będzie mile widziana. Na terenie gminy prowadzona jest akcja pomocy.  Koordynatorami akcji w terenie są sołtysi. Zapytania można również kierować do Urzędu Gminy – B. Kozłowska tel. 56 675 60 76 w. 46. Liczymy, że po raz kolejny mieszkańcy gminy pomogą poszkodowanym.

Galeria zdjęć


 

 • -

Halloween w Skąpem

Świetlny krąg, jedzenie jabłka zawieszonego na nitce bez pomocy rąk, wykonanie mumii z papieru toaletowego, rysowanie na balonie twarzy straszydła, wspólne przygotowywanie „strrrasznych” tostów  - święto ze Stanów Zjednoczonych zawiatło również w Skąpem.

Więcej informacji tutaj

 


 

 • -

Powalczyły "O Pióro Starosty"

Już 10 lat organizowany jest przez MiPBP w Chełmży i Biblioteki z  terenu Powiatu Toruńskiego Konkurs Ortograficzny „O Pióro Starosty„. W tym roku naszą Gminę reprezentowały uczennice z Gimnazjum w Pluskowęsach przygotowane przez Panią Elżbietę Piotrewicz były to – Ania Branicka, Anita Kujawska i  Martyna Szymańska.

Więcej informacji tutaj


 

 • -

KONSULTUJEMY PROGRAM WSPÓŁPRACY Z NGO

Wójt Gminy Chełmża zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) do zgłaszania swoich uwag, opinii i wniosków do projektu  Programu współpracy w 2013 r. Gminy Chełmża z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami  wymienionymi w art. 3 ust. 3  ustawy o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie.

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi jest najważniejszym dokumentem regulującym współpracę sektora pozarządowego z samorządem gminnym, stąd wpływ organizacji pozarządowych, jako podmiotów Programu, na jego ostateczną zawartość jest niezwykle ważny. Zachęcamy zatem do aktywnego uczestnictwa w konsultacjach Programu!

Uwagi można składać w formie pisemnych opinii, uwag i wniosków zgłaszanych na formularzu konsultacji programu rocznego na adres  Urzędu Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża oraz pocztą elektroniczną na adres  korlowska@gminachelmza.pl  lub faksem pod nr 56 675 60 79  w terminie od  15  listopada  2012 r.
Zapraszamy do czynnego udziału w konsultacjach.

Do pobrania:
- Projekt Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2013
- Formularz konsultacji
 


 

 • -

Kończewice - Święto 11 listopada

"Mamo, tato powieś ze mną flagę" -  pod takim hasłem Wójt Gminy Jacek Czarnecki uczestniczący w szkolnych obchodach rocznicowych 11 Listopada w Szkole Podstawowej w Kończewicach  wręczył każdemu uczniowi klasy pierwszej flagę narodową. Każdy z uczniów, który wróci dzisiaj z flagą do domu ma zachęcić rodziców do pomocy w zawieszeniu tego symbolu narodowego w miejscu zamieszkania. Podczas spotkania z uczniami panu Wójtowi towarzyszyli obecny Wicestarosta Powiatu Toruńskiego Dariusz Meller i Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Chełmża Stanisława Stasieczek. Po rozdaniu uczniom flag, społeczność szkolna wspólnie z gośćmi ruszyła przez wieś w marszu niepodległościowym do Miejsca Pamięci Narodowej Kopiec „Ziemia Polaków”. Tutaj klasy oddały hołd wszystkim Polakom walczącym o niepodległość Ojczyzny. Dzieci Miejsce Pamięci udekorowały biało – czerwonymi symbolami narodowymi w formie flagi państwowej i zapaliły symboliczne białe i czerwone znicze.

Pamiętajmy, że my dorośli mieszkańcy Gminy Chełmża również w zbliżający się dzień 11 Listopada mamy okazję zamanifestować swoje przywiązanie do Ojczyzny wywieszając flagę z okazji obchodów rocznicowych  Odzyskania Niepodległości.

Galeria zdjęć


 

Debata

Informujemy, że w dniu 12 listopada 2012r. o godz. 16:00 w Szkole Podstawowej w Kończewicach ( sala gimnastyczna ) odbędzie się debata publiczna dotycząca zmiany systemu gospodarki odpadami, który zostanie wdrożony od 01.07.2013r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu


 

 • -

Odpady - konsultacje

W związku z trwającymi w Gminie Chełmża przygotowaniami do realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach uruchomiona została specjalna skrzynka pocztowa odpady@gminachelmza.pl  Adres email jest skrzynką, na którą można przesyłać wszelkie zapytania i wątpliwości dotyczące zasad rozliczania mieszkańców w zakresie odbierania i gospodarowania odpadami.  Odpowiedzi na zadane pytania zostaną przedstawione na stronie www.gminachelmza.pl i będą miały formę anonimową.

 


 

Segregujemy odpady w gminie

Na terenie gminy rozpoczęła się listopadowa selektywna zbiórka odpadów. Zbiórka prowadzona jest w terminach odbioru śmieci komunalnych prowadzonych przez ZGK Sp. z o.o. w Chełmży, które podajemy poniżej. Selektywną zbiórkę w systemie workowym prowadzi Zakład Usług Komunalnych WODKAN Sp. z o.o.
 

Terminy odbioru śmieci:

05.11.2012 – Strużal, Dziemiony, Witosa, Krótka, Boczna,   Wyszyńskiego, Lipowa
06.11.2012 – Pluskowęsy, Zalesie, Grodno
08.11.2012 – Browina, Brąchnówko, Bogusławki
09.11.2012 – Bielczyny, Parowa Falęcka, Głuchowo SM
10.11.2012 – Kończewice, Kończewice Ogrodniki, Głuchowo(wieś), Windak
15.11.2012 – Skąpe
16.11.2012 – Witkowo, Zajączkowo, Świętosław, Bocień,  Szerokopas, Drzonówko
19.11.2012 – Nowa Chełmża, Grzegorz, Liznowo
22.11.2012 – Zelgno, Dźwierzno, Januszewo
24.11.2012 – Kończewice, Nawra
28.11.2012 – Kuczwały, Sławkowo
29.11.2012 – Grzywna
30.11.2012 – Kiełbasin, Mirakowo, Morczyny


 

Uwaga rolnicy !

Rolnicy z Gminy Chełmża, którzy otrzymali z Urzędu Gminy pozytywną opinię Wojewody w przedmiocie oszacowania strat doznanych w gospodarstwie w wyniku klęski spowodowanej gradobiciem, która miała miejsce w 2012 r. mogą składać w banku Spółdzielczym Brodnica Oddział w Chełmży wnioski o udzielenie kredytów na w/w cel.

 


 

 • -

Świętowaliśmy 11 LISTOPADA

Patrol polski zaatakowany zostaje przez patrol  niemieckiego okupanta i  dochodzi do  starcia, w którym na pomoc zaatakowanym Polakom pospieszają dodatkowe posiłki. Polacy  z granicznej potyczki wychodzą zwycięsko. Taka  scena pokazu historycznego  towarzyszyła tegorocznym obchodom Święta Niepodległości w Gminie Chełmża.

Poseł na Sejm RP Janusz Dzięcioł,  Wicestarosta Powiatu Toruńskiego Dariusz Meller, ppłk Edward Kaniecki z CSAiU im. J. Bema w Toruniu, Z-ca Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Toruniu mjr Janusz Łyżeń, Wójt Gminy Chełmża Jacek Czarnecki, Przewodniczący RG Chełmża Janusz Iwański, samorządowcy z gminy, młodzież szkolna, harcerze, członkowie organizacji historycznych i wojskowych, mieszkańcy  gminy i miasta Chełmża wzięli udział w uroczystych obchodach Narodowego Święta Niepodległości w Kończewicach.

O godz. 15.00 w Miejscu Pamięci Narodowej Kopiec „Ziemia Polaków” odbył się uroczysty Apel Pamięci. Podczas apelu kolejni już ofiarodawcy przekazali  ziemię na budowę Kopca „Ziemia Polaków”.  Przedstawiciele  przybyłych władz, szkół, organizacji i mieszkańców złożyli pod Murem Pamięci wiązanki kwiatów. Uroczystość odbyła się przy udziale i asyście Kompanii Honorowej  z Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia im. Gen. J. Bema   w Toruniu  i Powiatowo – Miejskiej  Orkiestry Dętej z Chełmży. Obchody rocznicowe  94 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę uświetniły również: uroczysta akademia patriotyczna przygotowana przez uczniów Szkoły Podstawowej im. Ks. Leona Poeplau w Kończewicach, koncert  w wykonaniu Toruńskiego Towarzystwa Śpiewaczego „LUTNIA”, wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych, wystawy czasowe „I Dywizja Pancerna Generała Maczka” i „ Fortyfikacje i umocnienia rejonu Torunia i okolicy” oraz pokazy sprzętu wojskowego.

Współorganizator obchodów Stowarzyszenie Budowy Kopca „Ziemia Polaków” tradycyjnie zadbało  dla wszystkich uczestników o poczęstunek w postaci ciepłej grochówki.

Galeria zdjęć


 

Dotacje dla rolników

Jeszcze w  grudniu  2012 roku  Fundacja „Ziemia Gotyku” Lokalna Grupa Działania planuje ogłosić kolejny nabór wniosków w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Różnicowanie działalności rolniczej w kierunku podejmowania lub rozwijania przez rolników, domowników i małżonków rolników, działalności nierolniczej lub związanej z rolnictwem powoduje w ostatnich latach   tworzenie pozarolniczych źródeł dochodów i  promuje  zatrudnienie poza rolnictwem na obszarach wiejskich.
Szczegółowe informacje na temat terminu konkursu oraz wzorów dokumentów  zostaną zamieszczone na stronie internetowej Fundacji www.ziemiagotyku.com w zakładce „Wdrażanie LSR – konkursy” oraz w prasie lokalnej i na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
A już teraz zainteresowani przyszli wnioskodawcy mogą zgłaszać się do biura Fundacji „Ziemia Gotyku” Lokalna Grupa Działania, Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża gdzie otrzymają informacje na temat konkursów, zasad wypełniania wniosków oraz kompletowania załączników. 


 

Ogłoszenie ANR

Agencja Nieruchomości Rolnych przekazuje informację o planowanej sprzedaży gruntów rolnych z wyłączeń z gospodarstwa „ZEGART-FARMS" Sp. z o.o.

Sprzedaż w 2012 roku - przetargi 26 i 27 listopada 2012 roku:

 1. Działka nr 134 obręb Skąpe gm. Chełmża o pow. 11,0600 ha,
 2. Działki nr 111/1, 115/1 obręb Nowy Dwór Królewski gm. Papowo Biskupie o pow. 11,5200 ha,
 3. Działki nr 38/2, 44/9 obręb Firlus gm. Papowo Biskupie o pow. 26,8300 ha,
 4. Działki nr 71/7, 73/7 obręb Niemczyk gm. Papowo Biskupie o pow. 13,2700 ha,

Sprzedaż planowana na 2013 rok - obecnie trwają podziały:

 1. Działki nr 5/17, 7/5, 8/6, 8/7 Wrocławki gm. Papowo Biskupie o pow. 348,7522 ha,
 2. Działka nr 25 Falęcin gm. Papowo Biskupie o pow. 60,0800 ha,
 3. Działki nr 2/14, 2/15, 3/23,198 Dubielno gm. Papowo Biskupie o pow. 124,4175 ha,

Łączna powierzchnia - 595,9297 ha

Informacje na temat sprzedaży gruntów można uzyskać:

 1. Gospodarstwo Zasobu Skarbu Państwa  w  Administrowaniu w Łysomicach tel. 56 678 - 34 -14
 2. Gmina Chełmża ul. Wodna 2 tel. 56 675 - 60 -76 wew. 37

 

Kampania „Co czwarty z nas”

W związku z realizacją zadania wynikającego z Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 28 grudnia 2010 w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (Dz. U.  Nr 24 z  2011 r., poz. 128), dotyczącego inicjowania projektów informacyjno – edukacyjnych, sprzyjających postawom zrozumienia i akceptacji oraz przeciwdziałających dyskryminacji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi, Urząd Marszałkowski przystąpił  do  realizacji kampanii społecznej zainicjowanej przez Ministerstwo Zdrowia  „Co czwarty z nas”.
Przesłanie kampanii:

 • ukazanie powszechności problemu zaburzeń psychicznych – co czwarty z nas miał lub będzie mieć problemy ze zdrowiem psychicznym,
 • każdy z nas jest w grupie ryzyka,
 • nie możemy lekceważyć osób dotkniętych tymi zaburzeniami, traktować ich jak ludzi gorszej kategorii,
 • wielu z nas udaje się wrócić do normalnego

W ramach kampanii w dniu 4 listopada o godz. 16:00 w bazylice konkatedrialnej pw. Trójcy Świętej w Chełmży odbędzie się prelekcja poświęcona zdrowiu psychicznemu połączona z koncertem Ewy Dani–Sikocińskiej „Nella Fantasia”.

Więcej informacji tutaj


 

Konkurs z zakresu gospodarki odpadami

 • -
 • -

Głuchowo. GMINNE Święto Edukacji

W Gminie Chełmża miała miejsce jedna z ważniejszych dorocznych uroczystości STYTPENDIA 2012. Na uroczystość przybyli uczniowie ze szkół gminnych i ponadgimnazjalnych razem z rodzicami, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi szkół, lokalni samorządowcy. Uroczystość tym razem odbyła się w Gimnazjum w Głuchowie. 
W spotkaniu z młodzieżą  udział wzięli również przybyli goście z regionu: Wicemarszałek Senatu RP  Jan Wyrowiński, Poseł na Sejm RP Janusz Dzięcioł, Kujawsko – Pomorski Kurator Oświaty Anna Łukaszewska, Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Jerzy Wiśniewski i Przewodnicząca Zarządu Głównego Polskiego Związku Logopedów Ewa Małachowska.
Tak doniosłe spotkanie z młodzieżą w gminie ma już swoją tradycję – w roku bieżącym przypadła dokładnie XII edycja tego wydarzenia. Uczniowie  z gminy, którzy kontynuują naukę w szkołach ponadgimnazjalnych , liceum i  gimnazjum akademickim  odebrali   stypendia im. Jacka Luntkowskiego na rok szkolny 2012/2013. W bieżącym roku szkolnym wspomniane stypendia pobierać będzie łącznie 32 stypendystów. Wysokość stypendium to 100 zł miesięcznie. Fundatorami wspomnianych stypendiów są: samorząd gminny, Wójt Gminy Jacek Czarnecki i Radni Gminni. W trakcie uroczystości za wzorowe wyniki w nauce i wzorowe zachowanie nagrodzeni zostali przez Wójta Gminy Jacka Czarneckiego „Super Absolwenci” ze szkół w gminie w roku szkolnym 2012/2013. Uczniom ze wspomnianym tytułem wręczone zostały listy gratulacyjne i upominki ufundowane przez samorząd gminny.
Z kolei  z kadry pedagogicznej ze szkół w gminie nagrody samorządowe odebrali nauczyciele: Anna Pałaszewska – nauczyciel z SP w Zelgnie, Jerzy Jałocha z SP w Kończewicach i Daniel Ramowski z Gimnazjum w Pluskowęsach. Z kolei z pracowników administracji i obsługi szkół podziękowanie za dotychczasową pracę otrzymał Rafał Chryszczak z SP w Grzywnie. W tym roku również nagrody za pracę na rzecz oświaty w gminie odebrała kadra pedagogiczna „Małej Szkoły” w Brąchnówku: Jolanta Piotrowska i Wioleta Basiewicz. Nagrody nauczycielom przyznał Zarząd Wiejskiego Stowarzyszenia  Kulturalno-Oświatowego „Edukacja i Przyszłość” w Brąchnówku. Uroczystość uświetnił  występ Uczniów i Przyjaciół Gimnazjum w Głuchowie oraz obecność gości specjalnych. Swoją nowo wydaną książkę pt.”Anastazja” prezentowała podczas spotkania szesnastoletnia pisarka z Gminy Łubianka Milena Szczęsna, a dla wszystkich obecnych nauczycieli, uczniów , rodziców i gości zaśpiewała Alicja Monczkowska, uczennica zespołu szkół w Jabłonowie Pomorskim i półfinalistka programu „Must be the music. Tylko muzyka”. 

Galeria zdjęć


 

 • -

Zaproszenie do składania wniosków

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Rybak” wniosków o dofinansowanie w ramach środka 4.1 „Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa” osi priorytetowej 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

 • termin składania wniosków: od 17 listopada 2012r. do 4 stycznia 2013r.
 • wysokość limitu środków w okresie realizacji programu na jednego beneficjenta: 600 000 zł.
 • pomoc na jedną operację nie może przekroczyć 300 000 zł.
 • zwrot kosztów kwalifikowanych: 60%

Więcej informacji tutaj


 

 • -

Lekcja historii i patriotyzmu

Chwila refleksji i zadumy oraz radość ze wspólnego przebywania i działania – takie  przeżycia towarzyszą  corocznej  lekcji patriotyzmu z okazji Narodowego Święta Niepodległości w Gminie Chełmża.

Tegoroczne obchody  odbędą się w dniu 03 listopada br. na terenie miejscowości Kończewice. Organizatorzy Wójt Gminy Chełmża i Stowarzyszenie Budowy Kopca „Ziemia Polaków” zapraszają mieszkańców do wspólnego świętowania.

Główna ceremonia obchodów zaplanowana została na godz. 15.00 w Miejscu Pamięci Narodowej Kopiec „Ziemia Polaków”.  W tym miejscu oddany zostanie hołd wszystkim Polakom walczącym o niepodległość Polski. Miejsce Pamięci Narodowej Kopiec „Ziemia Polaków” w Kończewicach gromadzi w specjalnych urnach umieszczonych w murze pamięci woreczki z ziemią pochodzącą z różnych miejsc walk i chwały  w kraju i zakątków świata związanych z Polską i jej historycznymi bohaterami. W programie  jest tutaj Apel Poległych, przekazanie ziemi na Kopiec „Ziemia Polaków” przez kolejnych ofiarodawców , złożenie kwiatów  pod Murem Pamięci przez przybyłe delegacje i dynamiczny pokaz historyczny. Pod murem pamięci  kwiaty, wieńce i znicze złożą goście i  lokalne delegacje.

Tradycyjnie już gminnemu Świętu Niepodległości towarzyszyć będą również pokazy sprzętu wojskowego i prezentacja wystaw czasowych pt.” I Dywizja Pancerna Generała Maczka” i „Fortyfikacje i umocnienia rejonu Torunia i okolicy”. To wszystko dzięki Centrum szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu, Muzeum Wojsk Lądowych i stowarzyszeniom historycznym zaangażowanym w organizacje święta będzie można oglądać już od godz. 13.00 na terenie miejscowej szkoły podstawowej. W nastrój refleksji i zadumy nad historią i współczesnością ojczyzny uczestników obchodów wprowadzi zaplanowana na godz. 16.30 akademia patriotyczna podczas której  do obejrzenia  i wysłuchania  będzie prezentacja multimedialna pt. ”Polska naszą Ojczyzną” przygotowana przez młodzież z SP w Kończewicach. Dopełnieniem całości obchodów będzie koncert pieśni o tematyce patriotycznej w wykonaniu Toruńskiego Chóru „Lutnia” i wspólne odśpiewanie kilku z nich.

Program obchodów


 

 • -

GMINNE Święto Edukacji

W najbliższy piątek 19.10.br Gimnazjum w Głuchowie odbędzie się  uroczystość gminna STYPENDIA 2012’.Udział w tym dorocznym spotkaniu z młodzieżą, rodzicami, nauczycielami i pracownikami obsługi i administracji ze szkół w gminie zapowiedzieli Wicemarszałek Senatu RP Jan Wyrowiński i Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Anna Łukaszewska.  W programie uroczystości zaplanowano wręczenie nagród samorządowych nagrodzonej kadrze nauczycielskiej z okazji Dnia Edukacji Narodowej.   Po raz dwunasty  już w Gminie Chełmża rozdane zostaną stypendia gminne im. Jacka Luntkowskiego. Tym razem tego zaszczytu dostąpi aż 32 uczniów zamieszkałych w gminie, a uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych i gimnazjum akademickim. Wśród stypendystów są uczniowie, którzy wspomniane stypendium otrzymają pierwszy raz, ale i są osoby które fundusz stypendialny finansowo zasili już po raz drugi, a nawet i  trzeci. Za wzorowe wyniki w nauce listy gratulacyjne wręczone zostaną także najlepszym absolwentom ze szkół w gminie w roku szkolnym 2011/2012. Uroczystość uświetni przygotowany scenariusz artystyczny przez uczniów i przyjaciół Gimnazjum w Głuchowie. Niespodzianką dla uczestników uroczystości może  okazać się obecność gości w osobach  znanych chociażby w  ostatnim  czasie z prasy i telewizji, a to za sprawą ich pasji i zainteresowań. Organizatorem tego corocznego święta poświęconego sprawom oświaty i edukacji  jest Wójt Gminy Chełmża Jacek Czarnecki.


 

 • -

Na kursy zawodowe do Grubna

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie zaprasza na kwalifikacyjne kursy zawodowe jako nową formę kształcenia. Kwalifikacyjne kursy zawodowe to elastyczne, nowoczesne kształcenie  dające możliwości przygotowania się do uzyskania technika z wybranej przez siebie specjalizacji.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest formą zastępującą dotychczasowe kształcenie dorosłych w szkołach policealnych. SZKÓŁ POLICEALNYCH NIE BĘDZIE!!!

W ramach kursów będzie można zdobyć kwalifikacje w zawodach:

 • Technika żywienia i usług gastronomicznych
 • Technik rolnik
 • Technik hotelarstwa
 • Kucharz

Dyplom technika w określonym zawodzie będzie mogła otrzymać osoba, która posiada wykształcenie średnie i świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje w obrębie danego zawodu.

Dodatkowo szkoła będzie kształcić na kursach zawodowych:

 • Kurs projektowania i zakładania ogrodów przydomowych
 • Kurs kombajnisty oraz operatorów do zbioru zielonek
 • Kurs sztuki dekoracji potraw -  Carwing
 • Prowadzenie rachunkowości w gospodarstwach rolniczych
 • Kurs barmański
 • ABC sztuki kulinarnej

oraz inne kursy tematyczne umożliwiające rozwój zawodowy słuchaczy

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie tel. kontaktowy (56)-686-21-78.

 


 

 • -

Złap cyfrowy sygnał

Już za blisko  miesiąc zostaną wyłączone pierwsze nadajniki tradycyjnej telewizji analogowej, później stopniowo przestaną działać kolejne. Wszyscy, którzy dalej chcą oglądać swoje ulubione programy, muszą przestawić się na telewizję cyfrową.

Wyłączenie telewizyjnych  stacji analogowych w naszym województwie planowane jest w okresie: 28 listopada 2012 r.- 17 czerwca 2013 r.

Cyfryzacja telewizji naziemnej jest przedsięwzięciem o skali globalnej, który będzie dotyczył wszystkich obywateli w Polsce. Dzięki cyfryzacji telewizji, widzowie będą więc mogli korzystać z większej liczby programów, otrzymają też dźwięk i obraz o znacznie lepszej jakości - bez śnieżeń, szumów czy odbić. Skorzystają też z wielu usług dodatkowych, jak rozbudowana telegazeta, elektroniczny przewodnik po programach (oznaczony symbolem EPG) czy dostęp do internetowej wypożyczalni filmów (nazywanej VOD), czyli Video on Demand - wideo na żądanie. Najważniejszym warunkiem poprawnego odbioru naziemnej telewizji cyfrowej jest właściwy dobór anteny i jej odpowiednie ustawienie.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji uruchomiło bezpłatną infolinię: 800 007 788.
Przydatne linki to: http://cyfryzacja.gov.pl, www.polskacyfrowa.org, www.emitel.pl, www.kigeit.org.pl

 


 

Spotkania informacyjne

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko- Pomorskiego serdecznie zapraszają Państwa na bezpłatne spotkania informacyjne poświęcone zasadom wspierania przedsiębiorstw oraz osób, które planują założyć własną działalność gospodarczą
pn.
Fundusze Europejskie. Nowe zasady wspierania przedsiębiorczych.

Spotkania odbędą się w godz. 10.00-13.30:

 • 15 października w Grudziądzu w Hotelu „Energetyk”, ul. Miła 2,
 • 17 października we Włocławku w Przedstawicielstwie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko- Pomorskiego, ul. Bechiego 2,
 • 24 października w Inowrocławiu w „Solankach” Uzdrowisku Inowrocław, ul. Solankowa 77,
 • 30 października w Bydgoszczy w Hotelu „Słoneczny Młyn”, ul. Jagiellońska 96

Więcej informacji tutaj


 

 • -

Badania profilaktyczne

Uprzejmie informujemy, iż od września br. Szpital Powiatowy  Sp. z o.o. w Chełmży wdraża program badań przesiewowych w kierunku tętniaka aorty brzusznej dla mieszkańców powiatu toruńskiego finansowany przez samorząd wojewódzki.
Program skierowany jest do mężczyzn w wieku 65 lat (rocznik 1947).
Rejestracja pacjentów: osobiście w Izbie Przyjęć Szpitala, przy ul. Szewskiej 23 w Chełmży lub telefonicznie, pod nr tel. 56 63-92-216.

Joanna Rybitwa
Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Starostwo Powiatowe w Toruniu


 

Solary - dodatkowy nabór

W związku z trwającymi pracami nad przystąpieniem do realizacji projektu polegającego na wykorzystaniu zestawów solarnych do ogrzewania wody ogłaszam dodatkowy nabór wniosków dotyczących udziału w projekcie. Nabór jest adresowany do mieszkańców, których nieruchomości położone są na terenie gminy Chełmża. Wnioski, można składać  w sekretariacie Urzędu Gminy Chełmża (pok. nr 19), ul. Wodna 2 w terminie do 30 listopada 2012 r.
Druki wniosków można pobrać w pok. nr 19 Urzędu Gminy Chełmża lub ze strony internetowej tutaj
 

 

Pastorówka w kolorach jesieni
 • -
"Internet za 1 zł"

W związku z trwającą procedurą wyboru operatora telekomunikacyjnego do obsługi projektu "Internet za 1 zł" informujemy, iż lista uczestników projektu została zamknięta.


 • -
Nowy podział na okręgi wyborcze

Jak wynika z zapisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks Wyborczy, rady gmin zobowiązane zostały do dokonania nowego podziału gminy na okręgi wyborcze w wyborach do rad gminy, najpóźniej w terminie do dnia 1 listopada br.  W związku z tym Rada Gminy Chełmża podjęła uchwałę w powyższej sprawie. Uchwała przewiduje dwie istotne zmiany w stosunku do podziału obecnie obowiązującego:

 1. Sołectwo Parowa Falęcka stanowi okręg wyborczy wspólnie z Sołectwem Głuchowo ( dotychczas mieszkańcy Parowy Falęckiej wybierali radnego wspólnie z Sołectwem Windak i Bielczyny).
 2. Sołectwo Grzywna podzielone zostało na dwa odrębne okręgi wyborcze, gdyż przepisy nowej ustawy nałożyły obowiązek likwidacji obecnie funkcjonującego okręgu dwumandatowego.  

Treść uchwały wraz z uzasadnieniem


 • -
POMÓŻMY RODZINIE Z PLUSKOWĘS

Jedną z rodzin zamieszkałych w Pluskowęsach dotknęła nagła katastrofa budowlana, podczas której rodzina straciła całkowicie część budynku o przeznaczeniu gospodarczym. Przygotowywana została specjalna ekspertyza, która wykazała, że część mieszkalna uszkodzonego budynku również nie nadaje się do zamieszkania. Nieszczęścia  już nie cofniemy.
Możemy jednak wesprzeć poszkodowaną rodzinę. W związku z tym, gmina utworzyła  specjalne konto o nr :  26 1020 5011 0000 9302 0235 9305 z dopiskiem „Pluskowęsy – katastrofa budowlana”.
Osoby pragnące pomóc rodzinie, proszone są o dokonywanie wpłat na w/w konto. Zebrane w ten sposób środki przekazane zostaną na budowę nowego budynku.


 • -
„Jesienne piękno Gminy Chełmża w obiektywie”

Biblioteka Samorządowa w Zelgnie oraz Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża ogłasza konkurs „Jesienne piękno Gminy Chełmża w obiektywie”.

Cele konkursu:

 • promocja unikalnych miejsc Gminy Chełmża oraz ukazanie piękna jesiennych krajobrazów Gminy,
 • zwrócenie uwagi na walory krajobrazowe;
 • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i postaw ekologicznych wśród mieszkańców Gminy Chełmża.

Zdjęcia należy nadsyłać  w  formacie  dowolnym wydruku lub na  płycie CD  (format JPG) do dnia 23 listopada 2012 roku.

Szczegółowy regulamin dostępny jest tutaj

 


Święto Latawca 2012
 • -

Kliknij na plakat aby powiększyć


Szczepienie lisów

Kujawsko - Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii uprzejmie informuje, że w okresie od 21 września do 30 września 2012 roku na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego przeprowadzona będzie akcja doustnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie, polegająca na zrzutach z samolotów przynęt w postaci zielono-brunatnych kostek o wymiarach ok. 35 x 35 x 10 mm sporządzonych z masy rybnej, zawierających zatopione w środku plastikowe blistry ze szczepionką. Przynęty ze szczepionką będą wykładane na terenach nie zabudowanych (lasy, pola, łąki, nieużytki) będących miejscami bytowania i żerowania lisów.
W celu skutecznego i bezpiecznego przeprowadzenia akcji prosi się ludność o dostosowanie się i przestrzeganie poniższych zaleceń i wskazówek:

 • nie należy podnosić, dotykać i niszczyć napotkanych przynęt (przynęty dotykane przez ludzi nie są podejmowane przez lisy),
 • nie należy wypuszczać swobodnie psów i kotów, a szczególnie nie należy wprowadzać tych zwierząt do lasów i na pola oraz nie organizować polowań z psami przez okres 3 tygodni od daty zrzucenia przynęt,
 • nie organizować wieloosobowych wycieczek do lasu, szczególnie dzieci i młodzieży w trakcie prowadzenia zrzutów oraz przez okres 3 tygodni od daty zakończenia zrzutów przynęt,
 • zgłaszać służbom epidemiologicznym lub medycznym („Sanepid", Szpital Zakaźny lub najbliższa Przychodnia) wszystkie ewentualne przypadki kontaktu ludzi ze szczepionką, a w przypadkach kontaktu bezpośredniego na otwarte rany, oczy, jamę ustną lub nos należy natychmiast przemyć miejsca eksponowane wodą z mydłem,
 • zgłaszać   służbom   weterynaryjnym  wszystkie   ewentualne przypadki kontaktu zwierząt domowych i gospodarskich z przynętami,
 • prosi się o szczególne pouczenie o powyższych zasadach dzieci.


 • -
SZANSA NA PRZYGODĘ Z ARMIĄ

W  dniu 12 września br.   podpisane zostało  porozumienie o współpracy z  Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia im. Gen. Józefa Bema w Toruniu  oraz Gimnazjum w Głuchowie. Strony podpisujące porozumienie reprezentowali: ppłk Edward Kaniecki z Wojciech Rosiński. Udział w spotkaniu z mundurową młodzieżą wziął również Wójt Gminy Jacek Czarnecki. Wspólne działania opierać będą się na przygotowaniu wojskowo-obronnym  młodzieży gimnazjalnej. W bieżącym roku szkolnym uczniowie po raz pierwszy rozpoczęli naukę w dwóch  nowo powstałych   klasach  mundurowych Gimnazjum.   
W cyklu nauczania przewidziano ceremoniał wojskowy, wiedzę nt. struktury polskich sił zbrojnych, szkolenia bojowe, ćwiczenia z terenoznawstwa, wyjazdy do jednostek wojskowych. Młodzież uczestniczyć będzie również w uroczystościach o charakterze patriotycznym. Projekt "Program edukacji dla służb mundurowych" jest innowacją pedagogiczną przewidzianą dla uczniów klas I - III Gimnazjum w Głuchowie na najbliższe lata, który uzyskał pozytywną opinię i zgodę na realizację  Kujawsko-Pomorskiego Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.

Galeria zdjęć


 • -
Nowy podział na okręgi wyborcze

Jak wynika z zapisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks Wyborczy, rady gmin zobowiązane zostały do dokonania nowego podziału gminy na okręgi wyborcze w wyborach do rad gminy, najpóźniej w terminie do dnia 1 listopada br. W związku z tym przygotowany został nowy projekt uchwały w powyższej sprawie. Projekt zakłada dwie istotne zmiany w stosunku do podziału obecnie obowiązującego:

 1. Sołectwo Parowa Falęcka ma stanowić okręg wyborczy wspólnie z Sołectwem Głuchowo ( dotychczas mieszkańcy Parowy Falęckiej wybierali radnego wspólnie z Sołectwem Windak i Bielczyny).
 2. Sołectwo Grzywna zostanie podzielone na dwa odrębne okręgi wyborcze, gdyż przepisy nowej ustawy nałożyły obowiązek likwidacji obecnie funkcjonującego okręgu dwumandatowego.  

Projekt przewiduje  podział Grzywny  na część północną i południową. Część południowa ma stanowić okręg nr 7, natomiast część północna wspólnie z Sołectwem Strużal będą stanowiły okręg nr 6. Do każdego z okręgów będą zgłaszane odrębne listy kandydatów.

Projekt uchwały jest udostępniany w UG na tablicy ogłoszeń, na stronie bip.gminachelmza.pl ( zakładka: ogłoszenia i komunikaty) oraz www.gminachelmza.pl

Ponadto w Urzędzie Gminy ( biuro nr 1) można zapoznać się z mapą przedstawiającą szczegółowy podział Sołectwa Grzywna. Zachęcamy w szczególności mieszkańców miejscowości Grzywna do sprawdzenia prawidłowości zakwalifikowania  poszczególnych nr budynków do właściwych okręgów wyborczych.

Ewentualne uwagi proszę zgłaszać w biurze nr 1.

Załączniki:

Z up. Wójta
Sekretarz Gminy
Ewa Pudo


Drogi mieszkańcu!
Droga mieszkanko!

Fundusz Sołecki to wyodrębnione środki w budżecie na realizację pomysłów na zmiany w Waszym otoczeniu. Przeanalizuj wytyczne Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji i nie zmarnuj okazji.

Treść wytycznych


OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CHEŁMŻA

Informuję, że rozpoczęły się prace nad projektem  budżetu gminy Chełmża na rok 2013.
Osoby i  instytucje zainteresowane mogą składać wnioski budżetowe w nieprzekraczalnym terminie do 28 września 2012 r.(pokój nr 19 – sekretariat Urzędu Gminy ul. Wodna 2). Sposób załatwienia wniosku budżetowego nie wymaga udzielenia odpowiedzi pisemnej.

Druk wniosku


 • -
Kiełbasin. ODPUSTOWO, DOŻYNKOWO I FESTYNOWO

Jak co roku tak i w tym parafia w Kiełbasinie obchodziła odpust Narodzenia Najświętszej Maryi Panny.  Obchodom odpustowym towarzyszyły dziękczynienie za tegoroczne zbiory oraz festyn rodzinny. W przygotowanie tego parafialnego święta włączył się Komitet Organizacyjny Parafii Kiełbasin, w skład którego weszli mieszkańcy z obszaru parafii, strażacy, koła Gospodyń Wiejskich i Rada Parafialna z ks. Proboszczem Piotrem Igielskim na czele. Organizację festynu wsparło także grono prywatnych sponsorów.
Udział już w samych uroczystościach wzięli również przedstawiciela władz samorządowych Burmistrz Miasta i Gminy  Kowalewo Pomorskie Andrzej Grabowski i Zastępca Wójta Gminy Chełmża Kazimierz Bober. Parafia swoim obszarem obejmuje miejscowości obydwu tych gmin.
Najpierw w miejscowym kościele w samo południe odbyła się suma odpustowo – dożynkowa, a po nabożeństwie w ogrodach parafii część festynowa. Skoro festyn rodzinny, to do Kiełbasina w tym dniu zawitały całe rodziny, aby wspólnie  piknikować przy kabarecie, muzyce począwszy od piosenek kościelnych po muzykę biesiadną. A do tego wszystkiego wystawna część kulinarna, nad którą czuwało miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich z Kiełbasina i Koło Gospodyń Wiejskich z Mlewa. Dla wszystkich serwowano grochówkę, chleb ze smalcem, kiełbaskę z grilla i słodkości w formie domowych wypieków przygotowanych przez parafian. Nie brakowało również atrakcji dla najmłodszych, o co organizatorzy również zadbali. Szczególnie chętnych dzieci nie brakowało na przejażdżki konne po przykościelnym ogrodzie. Całodniowe obchody odpustowo- festynowe zakończył  apel jasnogórski.

Galeria zdjęć


 • -
Wielkie święto rolników

Kilka godzin dobrej zabawy przy muzyce tradycyjnej i tej znanej z dyskotekowych parkietów. Mnóstwo atrakcji dla małych i dużych,  darmowe degustacje ciast i wędlin, tradycyjna grochówka piknikowa, wystawy sprzętu rolniczego, stoiska  z rękodziełem ,konkursy dożynkowe i pogoda na życzenie. Takie były tegoroczne dożynki w Gminie Chełmża.Organizatorem tego  święta był  Wójt Gminy i Społeczny Komitet Dożynkowy Pluskowęsy – Zalesie w skład którego weszli mieszkańcy sołectwa. Szefem wspomnianego Komitetu był miejscowy radny Henryk Fałkowski. Komitetowi udało się pozyskać bardzo szerokie grono przyjaznych sponsorów, którzy finansowo zasilili konto dożynek. W minioną niedzielę swoje święto obchodzili rolnicy w Gminie Chełmża. Dożynki, które są zwieńczeniem całorocznej pracy, zorganizowane zostały Samorząd Gminy Chełmża i Społeczny Komitet Dożynkowy. Wśród zaproszonych gości obecni byli między innymi Poseł na Sejm RP Janusz Dzięcioł, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Anna Łukaszewska,  Wicestarosta Powiatu Toruńskiego Dariusz Meller, Burmistz Miasta Chełmża ze swoim Zastępcą i Przewodniczącym Rady Miasta, Zastępca Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Bydgoszczy Andrzej Koprowski.  Listy gratulacyjne dla organizatorów i rolników z gminy nadesłali Minister Rolnictwa I Rozwoju Wsi i Wojewoda Kujawsko-Pomorski. Gospodarz święta Wójt Jacek Czarnecki  w swoim przemówieniu podsumował ciąg tegorocznych zdarzeń pogodowych, które znacznie obniżyły tegoroczne plony zbóż. Zwrócił uwagę wszystkich, że w niektórych rejonach gminy po ostatnich lipcowych  gradobiciach nie było praktycznie żniw. Natura zniszczyła tam tegoroczne uprawy. Jak  podkreślił Wójt Czarnecki , bieżący rok nie jest łatwy i trzeba dziękować za te plony, które są  i  trud pracy rolników.
Święto plonów rozpoczęła msza dziękczynna, której przewodniczył biskup toruński  Andrzej Suski. Msza odbywała się przy akompaniamencie przybyłej Gminno – Parafialnej Orkiestry Dętej z Tłuchowa. Mszę poprzedził barwny korowód, w którym pod sceną z ołtarzem 28 delegacji sołeckich z gminy złożyło    tradycyjne wieńce i chleby dożynkowe . Korowód poprowadzili starostowie dożynek Adam Talarek i Joanna Rutkowska i wicestarostowie Ewelina Chlewicka i Wiesław Pilch, wszyscy będący mieszkańcami sołectwa Pluskowęsy. Blok imprez rozrywkowych rozpoczął  występ przybyłych pań ze Stowarzyszeni Kobiety Kwiaty Kociewia z województwa pomorskiego. Ogromną sympatię publiczności zdobył także Zespół  Regionalny Strużal, który jest żywym znakiem tego, że muzyka wciąż łączy ludzi i pokolenia. Ludowe melodie i  pieśni zaprezentowały także panie z KGW  z Brąchnówka, a nowoczesne tańce młodzież ze Szkoły Podstawowej z Zelgna. Do obejrzenia „Randki w ciemno” zachęcili wszystkich absolwenci Gimnazjum w Pluskowęsach.
Finałem tej części dożynek był występ zespołu LONG& JUNIOR, któremu udało się porwać do zabawy zarówno starszych jak i młodszych.

Atrakcji nie brakowało. Ci, którzy niekoniecznie czują muzykę ludową, współczesną mogli oglądać pokazy jazdy na motocyklach, zajrzeć do stoisk promocyjnych, przyjrzeć się z bliska zabytkowym  ciągnikom, które  przyjechały ze zbiorów Piotra Guranowskiego z Bielczyn, spróbować zręczności w jeździe rodeo albo skosztować potraw regionalnych i wielu innych przysmaków. Największą radość dzieciom sprawiły oczywiście wszelkiego rodzaju „dmuchańce” i „skakance”, a co odważniejsi dali się namówić na konną przejażdżkę. Atrakcją dożynkowego wieczoru okazał się pokaz sztucznych ogni nad miejscowym jeziorkiem, który wzbudził ogromne zainteresowanie u uczestników imprezy. Najbardziej wytrwałych uczestników  dożynek do północy bawiły zespoły TO i OWO BEND i DJ RUMAK. 
Uroczystości dożynkowe współfinansowane były przez Unię  Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.


 • -
WIEŃCE DOŻYNKOWE NAGRODZONE

Konkurs  na najpiękniejszy wieniec dożynkowy w Gminie Chełmża   nie ginie. Koniec lata, zakończenie prac żniwnych muszą być zwieńczone w gminie rolniczej dożynkami, a na dożynkach muszą być wieńce. W tym roku w korowodzie dożynkowym pod ołtarzem złożonych zostało aż siedemnaście  wieńców, które oceniane były  w dwóch kategoriach: tradycyjna korona dożynkowa i ozdoba dożynkowa. Komisja konkursowa miała trudny wybór co do wskazania tych najpiękniejszych, bo w ostatnich latach wieńce z Gminy Chełmża konkurują ze sobą co do wielkości, barwności i estetyki ich wykonania. Tak okazałe wieńce to  piękne  symbole zakończenia żniw. Ich przygotowanie wymaga od mieszkańców pomysłowości i poświęcenia czasu. Nad niektórymi z nich, głównie panie pracują nawet kilka tygodni.

„ – Panie nad wieńcem pracowały przez miesiąc sierpień, spotykały się popołudniami do późnego wieczora. Na początku rodziły się pomysły, a później według nich powstawała nasza okazała korona dożynkowa. W sumie nad przygotowaniem wieńca pracowało u nas siedem osób, w tym i panowie, którzy zadbali o solidną konstrukcję dla wieńca” – tak pracę przy wieńcu podsumowuje Wiesław Wiśniewski, Sołtys Sołectwa Browiny, które zajęło I miejsce we wspomnianym  konkursie.

Nagrodzonych zostało jeszcze poza laureatem konkursu – Browiną  pięć kolejnych wieńców dożynkowych.  Drugie  miejsce  zajęło w konkursie Sołectwo Strużal. Trzy  równorzędne miejsca  trzecie przyznała komisja wieńcom z sołectw: Bogusławki, Kiełbasin i Liznowo, a czwarte miejsce przypadło w udziale mieszkańcom Grzywny. W kategorii ozdoba dożynkowa nagrodzono kompozycję przygotowaną przez mieszkańców Grzegorza. Nagrodzone sołectwa otrzymały nagrody finansowe ufundowane przez Radę Gminy Chełmża i Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża oraz pamiątkowe dyplomy. Wszystkie pozostałe sołectwa uczestniczące w konkursie otrzymały również finansowe upominki pocieszenia.

Proces przygotowywania wieńców to przede wszystkim promocja regionalnego rękodzieła ludowego, dziedzictwa kulturowego oraz tradycji ludowych. Ale i  mieszkańcy w ten sposób również się aktywizują i integrują.

 • -

Pierogowy Strużal

Dzisiaj już nikt w gminie Chełmża nie powinien  mieć wątpliwości co do tego, gdzie  serwują najlepsze pierogi.  To właśnie pierogi ze Strużala na dożynkach gminnych w Pluskowęsach otrzymały miano najlepszych w konkursie na „ Najlepsze pierogi w Gminie Chełmża”  . A było z kim konkurować. Do wspomnianego konkursu zgłoszonych zostało łącznie 19 rodzajów tej potrawy. Przy ocenie pod uwagę brane były przede wszystkim walory smakowe potrawy, ale i estetyka podania potrawy i pomysł na dobór składników. Pierogi w Polsce na stołach goszczą już prawdopodobnie  od XIII wieku, a pod ich nazwą kryje się potrawa wykonana z ciasta gotowanego, pieczonego lub smażonego na głębokim tłuszczu, cienko rozwałkowanego i wypełnionego różnorodnymi nadzieniami. Pierogi konkursowe także charakteryzowała różnorodność przygotowania i wielosmakowość.

Z wszystkich zgłoszonych potraw nagrodzone zostały trzy: I miejsce – pierogi Babuni przygotowane przez KGW Strużal, II miejsce – pierogi z kurczakiem, KGW Zelgno i III miejsce – pierogi z twarożkiem i rodzynkami przygotowane przez KGW z Grzywny. Trzy kolejne potrawy otrzymały również wyróżnienia: pierogi ruskie i pierogi leśne przygotowane przez KGW ze Strużala i pierogi greckie przyrządzone przez panie z KGW Zelgno. Laureaci konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe, których zakup współfinansowany był przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Organizatorem konkursu było Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża.

Finansowanie likwidacji pokryć dachowych zawierających azbest

W związku z ogłoszonym dla gmin naborem wniosków przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na sfinansowanie likwidacji pokryć dachowych zawierających azbest, informuję że:

 1. Wnioski składać mogą tylko osoby, które zgłosiły do bazy azbestowej nieruchomość położoną na terenie Gminy Chełmża.
 2. Wnioski o sfinansowanie zdjęcia i utylizacji pokryć dachowych zawierających azbest można składać w terminie do 28 września 2012 r.
 3. Druki wniosków dostępne są w Urzędzie Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, pok. nr 13 (parter).
 4. Wszelkich informacji w powyższej sprawie udziela Pan Patryk Zabłocki, pok. nr 13 tel. (56) 675 60 76 do 78.


UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!!!

Przypominamy, że wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – prowadzonej przez Ministra Gospodarki są BEZPŁATNE.
Chcemy przestrzec przed firmami komercyjnymi przesyłającymi osobom, które założyły działalność gospodarczą, oferty dokonania wpisu w prowadzonych przez siebie
rejestrach (katalogach firm). Wpis do tych rejestrów nie upoważnia do wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Polski i nie jest wymagany przez przepisy prawa.
Rozsyłane pisma, sugerujące konieczność uiszczenia opłaty za wpis do "rejestru przedsiębiorców", są w istocie ofertami handlowymi, o czym świadczą informacje zamieszczone drobnym drukiem. Uiszczona w odpowiedzi na takie pismo opłata za wpis stanowi przychód firmy, która wysyłając pismo wprowadza adresatów w błąd, sugerując publicznoprawny i obligatoryjny charakter tej opłaty. Ewidencje tworzone przez tego typu firmy stanowią próbę powielenia ogólnodostępnych bezpłatnych informacji o przedsiębiorcach, zawartych w publicznych rejestrach CEIDG czy też REGON, w których rejestracja jest całkowicie bezpłatna, o
czym przypomina również zamieszczony na stronie Ministra Gospodarki.

Do wszystkich przypadków oferowania wpisu do rejestru przedsiębiorców za opłatą należy podchodzić ze szczególną ostrożnością.

Zespół CEIDG
Ministerstwo Gospodarki


UWAGA - Pomoc materialna dla uczniów

Od 1 października 2012 r. ulegnie zmianie kryterium dochodowe uprawniające do ubiegania się o pomoc materialną dla uczniów – będzie ono wynosiło 456 zł.


GOPS - nowy okres zasiłkowy 2012/2013

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży informuje, że od 1 listopada 2012 r. rozpocznie się nowy okres zasiłkowy 2012/2013. Wnioski oraz informacje o potrzebnych dokumentach do otrzymania zasiłku rodzinnego i świadczeń z funduszu alimentacyjnego są dostępne w siedzibie GOPS w Chełmży ul. Paderewskiego 11, pokój świadczenia rodzinne. Wypełnione wnioski wraz z niezbędnymi załącznikami w sprawie przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego są przyjmowane od 1 sierpnia 2012 r., natomiast dokumenty w sprawie otrzymania świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy można składać w tut. Ośrodku od dnia 1 września 2012 r.


 • -
POMÓŻMY RODZINIE Z PLUSKOWĘS

Jak informowaliśmy już wcześniej, jedną z rodzin zamieszkałych w Pluskowęsach dotknęła nagła katastrofa budowlana, podczas której rodzina straciła całkowicie część budynku o przeznaczeniu gospodarczym. W dalszym ciągu jeszcze nie wiadomo, czy część mieszkalna uszkodzonego budynku będzie mogła pozostać nadal zamieszkana. W tym celu przygotowywana jest specjalna ekspertyza, która określi aktualny stan budynku.
 Nieszczęścia  już nie cofniemy. Możemy jednak wesprzeć  doświadczoną rodzinę. W związku z tym, gmina utworzyła  specjalne konto o nr :
26 1020 5011 0000 9302 0235 9305 z dopiskiem „Pluskowęsy – katastrofa budowlana”.

Osoby pragnące pomóc rodzinie, proszone są o dokonywanie wpłat na w/w konto. Zebrane w ten sposób środki przekazane zostaną w  na budowę nowego budynku.


 • -
DOŻYNKI – KONKURS NA NAJSMACZNIEJSZE PIEROGI

Jeżeli twierdzisz, że twoje pierogi są najlepsze, to masz czas do końca sierpnia, aby zgłosić się je do konkursu kulinarnego „Najlepsze pierogi w Gminie Chełmża”. Organizatorem konkursu  podczas tegorocznych dożynek w dniu 02.09.br jest Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża.
Do konkursu mogą  zgłaszać się  mieszkańcy gminy.
Pierogi oceni specjalnie powołana do tego celu komisja konkursowa, a warto stanąć do tej kulinarnej rywalizacji, bo i nagrody do wygrania są cenne.
Niezależne jury przyzna trzy  nagrody główne za I,II i III miejsce oraz trzy wyróżnienia,  wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe  upominki.
 Nagrody w konkursie finansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach działania  „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”- mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Regulamin konkursu


II Tour The Run

W piątkowe popołudnie 24.08.br  w godz. 17.30 – 19.30 przez miejscowości Kończewice ( start i meta), Bogusławki, Nawrę, Parowę Falęcką i Głuchowo pobiegną  uczestnicy II Tour The Run „Ziemia Gotyku”.
Ta trasa jest jedną z czterech tras zaplanowanych na obszarze gmin partnerskich: Chełmży, Łubianki, Łysomic i Papowa Biskupiego. Organizatorem cyklu 4 biegów zorganizowanych po terenie LGD Ziemia Gotyku jest Klub Maratoński „Truchcik” Łubianka.

 • Na ubiegłoroczna imprezę zjechali maratończycy z całej Polski. Wśród zawodników nie zabrakło również mieszkańców gminy...
  Na ubiegłoroczna imprezę zjechali maratończycy z całej Polski. Wśród zawodników nie zabrakło również mieszkańców gminy biegających w tego rodzaju maratonach.
Sportowe sołectwo

W najbliższą niedzielę okaże się, które z rywalizujących podczas zaplanowanego II Turnieju Sołectw Gminy Chełmża jest najbardziej usportowionym sołectwem. Turniej odbędzie się tym razem w miejscowości Dźwierzno na kompleksie sportowo – rekreacyjnym. Organizatorem wspomnianego turnieju jest Wójt Gminy Chełmża. Rozpoczęcie imprezy godz. 13.30.
Zgłoszone do turnieju drużyny z poszczególnych sołectw rywalizować będą w ośmiu konkurencjach: strzały piłką nożną mężczyzn do celu, rzuty karne kobiet, przeciąganie liny mężczyzn, rzut jajem, rzut gumiakiem kobiet, jazda na rowerze, konkurs wiedzy, sztafeta z rzutami do kosza.
W ubiegłym roku do rywalizacji przystąpiło dwanaście sołectw. Faworytem turnieju zostało sołectwo Głuchowo, a niewiele gorsze było sołectwo Bielczyny – II miejsce i Brąchnówko z III miejscem. A jest i tym razem o co powalczyć: w turnieju  do wygrania są trzy nagrody finansowe. Najlepsze sołectwo otrzyma w nagrodę 1000 zł, za II miejsce przyznane zostanie 700 zł, a za III – 500 zł.

 • Największe emocje podczas ubiegłorocznego turnieju w Grzywnie wywołała konkurencja przeciągania liny.
  Największe emocje podczas ubiegłorocznego turnieju w Grzywnie wywołała konkurencja przeciągania liny.
Dożynkowe świętowanie

Tegoroczne święto plonów w Gminie Chełmża odbędzie się w miejscowości Pluskowęsy w dniu 02 września br. Uroczystości dożynkowe zlokalizowany będą tym razem na nowo zagospodarowanym skwerze w centrum wsi położonym nad miejscowym jeziorkiem.

Gospodarzami tej dorocznej uroczystości będą Wójt Gminy Chełmża Jacek Czarnecki i Społeczny Komitet Dożynkowy Pluskowęsy – Zalesie.

Honory starostów i wicestarostów podczas uroczystości pełnić będą mieszkańcy reprezentujący dwie miejscowości Pluskowęsy i Zalesie wchodzące w obszar sołectwa. Na starostów wybrani zostali Adam Talarek i Joanna Rutkowska, a wicestarostami będą Wiesław Pilch i Ewelina Chlewicka.

Organizatorzy liczą jak co roku na piękna, słoneczną pogodę, która przyciągnie  w dożynkową  niedzielę do Pluskowęs  mieszkańców gminy w każdym wieku.

Plakat promocyjny


Ostrzeżenie Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego

Zjawisko: burze z gradem
Stopień zagrożenia: 1
Obszar: Województwo kujawsko-pomorskie
Ważność: od 20. 08.2012 r. godz. 14:00 do 21. 08.2012 r. godz.  5:00 
Przebieg:. Przewiduje się wystąpienie burz, lokalnie z opadami gradu, podczas których opady deszczu wyniosą od 5 do 20 mm, lokalnie do 30 mm, a wiatr osiągnie w porywach od 65 do 80 km/h. Burze będą się przemieszczały z zachodu na wschód.
Dyżurny synoptyk: Leszek Szaradowski
Źródło informacji: Biuro Prognoz Meteorologicznych Poznań

Wojciech Pawlik
Dyżurny TCZK


Apel do mieszkańców

W miejscowości  Pluskowęsy w dniu 14 sierpnia br.  miała miejsce katastrofa budowlana. Jedna z tutejszych rodzin straciła część swojego dobytku.  Część budynku mieszkalno - gospodarczego,  która  stanowiła miejsce na hodowlę inwentarza  uległa nagłemu zawaleniu. Rodzina  poniosła  również straty w inwentarzu, jaki na chwilę katastrofy  znajdował się w budynku. Obecnie przygotowywana jest przez rzeczoznawcę specjalna ekspertyza, która określi stan techniczny części budynku zamieszkanej przez rodzinę. Na podstawie ekspertyzy okaże się, czy mieszkanie nadaje się do remontu, czy do ewentualnej rozbiórki.
W związku z powyższym ci wszyscy, którzy chcieliby poszkodowaną rodzinę wesprzeć  finansowo, będą mogli przekazać środki  na specjalne konto, które  w najbliższym czasie udostępni gmina.  Przekazane środki od darczyńców przeznaczone zostaną na odbudowę budynku.


Ziemia Gotyku „Małymi kroczkami”

Fundacja ZG opracowała w ostatnim czasie przewodnik turystyczny dla dzieci. Przewodnik dostępny jest w formie elektronicznej. Ideą opracowanego przewodnika jest zaprezentowanie miejsc, do których rodzice mogą udać  się ze swoimi dziećmi, a opisane atrakcje są  ciekawe dla najmłodszych uczestników rodzinnych wypraw. Wspomniany przewodnik zawiera po jednej propozycji z  terenu dziewięciu gmin, które współpracują  z Fundacja „Ziemia Gotyku” przy realizacji programu edukacyjnego dla dzieci pod nazwą „Pawełek i Ola idą do przedszkola”.
Zachęcamy do zapoznania się przewodnikiem i do zaplanowania wyprawy w gronie rodziny w proponowane przez autorów  miejsca.

Przewodnik turystyczny


Program STYPENDIÓW POMOSTOWYCH w roku akademickim 2012/2013

W roku akademickim 2012/2013 dla tegorocznych maturzystów będzie kontynuowany  Program STYPENDIÓW POMOSTOWYCH. Celem programu jest ułatwienie młodzieży ze wsi i małych miasteczek pokonania wyjątkowo trudnej bariery związanej z rozpoczęciem nauki w szkole wyższej, przez ufundowanie stypendiów (w wysokości 500 zł miesięcznie) na okres pierwszego roku stacjonarnych (dziennych) studiów magisterskich, realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym w polskich państwowych uczelniach mających uprawnienia magisterskie. Kandydat, spełniający określone do stypendium warunki, wypełnia wniosek na stronie www.stypendia-pomostowe.pl w terminie do 17 sierpnia 2012 roku, a następnie wydrukowany i podpisany wniosek wraz z załącznikami należy przekazać do Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Bydgoszczy (ul. Hetmańska 38; 85-039 Bydgoszcz) w nieprzekraczalnym terminie do 24 sierpnia 2012 r.

Szczegółowych informacji o programie udziela Pani Magdalena Balicka tel. 052-5250834.

Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów


Ostrzeżenie Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego

Zjawisko: Silne burze z gradem
Stopień zagrożenia: 2
Ważność: od godz. 15:00 dnia 06.08.2012 do godz. 04:00 dnia 07.08.2012
Obszar: województwo kujawsko-pomorskie
Przebieg : Przewiduje się wystąpienie burz, lokalnie z opadami gradu, podczas których opady deszczu wyniosą 20 do 40 mm, a wiatr w porywach od 80 do 100 km/g Istnieje 30% prawdopodobieństwo lokalnych porywów wiatru do 110 km/g.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%
Źródło informacji: IMGW-PIB Dyżurny synoptyk: Leszek Szaradowski

Andrzej Zacniewski
Dyżurny TCZK


Ostrzeżenie Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego

Zjawisko: burze z gradem
Stopień zagrożenia: 1
Obszar: Województwo kujawsko-pomorskie
Ważność: od godz. 10:00 dnia 03-08-2012 do godz. 22:00 dnia 03-08-2012
Przebieg:. Przewiduje się wystąpienie burz, lokalnie z opadami gradu, podczas których opady deszczu wyniosą od 10 do 20 mm, lokalnie do 30 mm, a wiatr osiągnie w porywach od 70 do 90 km/h.
Dyżurny synoptyk: Leszek Szaradowski
Źródło informacji: Biuro Prognoz Meteorologicznych Poznań

Piotr Kalinowski
Dyżurny TCZK


Zwrot podatku akcyzowego

Wójt Gminy Chełmża informuje, że wnioski o zwrot podatku akcyzowego należy składać w pokoju nr 15 w terminie od 01.08.2012 r. do 31.08.2012 r. Do wniosku należy dołączyć faktury potwierdzające zakup oleju napędowego pod warunkiem, że zakup nastąpił w terminie od 01.02.2012 r. do 31.07.2012 r.

Harmonogram składania wniosków


„Pawełek i Ola idą do przedszkola”

W dniach 1 – 30 sierpnia br. trwa uzupełniający nabór dzieci do przedszkoli w ramach projektu partnerskiego realizowanego przez Fundację Ziemia Gotyku LGD oraz Gminę Chełmża pn. „Pawełek i Ola idą do przedszkola”. Na terenie Gminy Chełmża funkcjonuje 7 oddziałów przedszkolnych w następujących miejscowościach: Sławkowo, Grzywna, Kończewice, Nawra, Głuchowo, Skąpe, Zelgno.

Zasady rekrutacji:
Każdy punkt przedszkolny może przyjąć maksymalnie 15 dzieci, w wieku 3 – 4 letnich.
Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne, zajęcia 4 godzinne, przez 5 dni w tygodniu.
Priorytetowo będą traktowane dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej oraz matek i ojców samotnie wychowujących.
Otwarty dostęp do przedszkola będą miały dzieci niepełnosprawne, urodzone w latach 2006 – 2009. Rodzic/opiekun dostarcza dokumenty potwierdzające niepełnosprawność.
Pozostałe dzieci zostaną przyjęte do przedszkola zgodnie z kolejnością zapisu. Utworzona zostanie lista rezerwowa. Rekrutacja będzie prowadzona zgodnie z zasadą równości szans dostępu do projektu i równości płci.
Zapisy prowadzone są przez koordynatora gminnego – B. Kozłowska tel. 605 898 375.
Zapraszamy do udziału w zajęciach przedszkolnych.


Stypendium szkolne na rok szkolny 2012/2013

Wójt Gminy Chełmża informuje, że wnioski  o stypendium szkolne dla uczniów wraz z zaświadczeniami potwierdzającymi dochód netto należy złożyć najpóźniej do 15 września 2012 r.
Warunkiem udzielenia stypendium jest trudna sytuacja materialna rodziny ucznia – miesięczny dochód na osobę nie może przekraczać 351 zł netto. Druki wniosków wydawane są w szkołach na terenie gminy Chełmża  oraz w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół Gminy Chełmża (Urząd Gminy pok. nr 18)


Ostrzeżenie Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego

Zjawisko: burze z gradem
Stopień zagrożenia: 1
Obszar: województwo kujawsko-pomorskie
Ważność: od godz. 11:00 dnia 19-07-2012 do godz. 22:00 dnia 19-07-2012
Przebieg: Przewiduje się wystąpienie burz, lokalnie z opadami gradu, podczas których opady deszczu wyniosą od 10 do 20 mm, lokalnie do 30 mm, a wiatr osiągnie w porywach od 70 do 90 km/h. Największa intensywność zjawisk wystąpi w godzinach popołudniowych. W północnej części województwa w godzinach późno popołudniowych i przedwieczornych możliwe zjawiska nawałnicowe.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%
Dyżurny synoptyk: Magdalena Muszyńska - Karbowska

Bogdan Bosiacki
Dyżurny TCZKInformacja ARiMR

Jak informuje ARiMR  rolnicy, którzy ponieśli szkody w wyniku gradobicia powinni zgłosić powyższy fakt w ciągu 10 dni roboczych do Powiatowego Biura ARiMR w Toruniu. W oświadczeniu  należy wskazać: datę i rodzaj zdarzenia, działki na których zaistniała szkoda, rodzaj uprawy, wielkość szkody.  Oświadczenia winno być podpisane przez dwóch świadków.
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela Powiatowe Biuro ARiMR w Toruniu  ul. Rejtana 2-4, tel. 56 657-29-58.


Gradobicie

Urząd Gminy Chełmża informuje, że  w dniu 11.07.2012 na terenie gminy Chełmża miało miejsce gradobicie. Trwają procedury powołania komisji ds. szacowania strat. W związku z powyższym poszkodowani  rolnicy mogą zgłaszać szkody u sołtysów.


 • -
Turniej siatkówki plażowej

W niedzielę, 15 lipca br w Zalesiu odbędzie się turniej o mistrzostwo Gminy Chełmża w siatkówce plażowej. Zawody przewidziane są dla mieszkańców Gminy Chełmża. Nie wymaga się aby drużyny (2 – osobowe) były złożone z zawodników, którzy są mieszkańcami tego samego sołectwa. Rozpoczęcie trunieju o godzinie 9.30.

Zaprasza Gminny Organizator Sportu – Marcin Sadowski. 
 


Podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas prac żniwnych

ŻNIWA  to niebezpieczny okres wzmożonych prac, którym towarzyszy wiele różnorodnych zagrożeń związanych z obsługą maszyn, transportem plonów, pracą na wysokości, a udział w tych pracach dzieci potęguje niebezpieczeństwo wykonywania pracy.

Dlatego też ROLNIKU, nie ryzykuj !

Zapoznaj się z materiałem dotyczącym bezpieczeństwa podczas prac żniwnych


Dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2012/2013

Uprzejmie informujemy, iż rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach „Wyprawki szkolnej”, termin składania upływa 5 września 2012 r.

Uczniowie uprawnieni do skorzystania z dofinansowania:

 • uczniowie rozpoczynający w roku szkolnym 2012/2013 naukę w klasach I-IV   szkoły podstawowej,
 • uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, uczęszczający w roku szkolnym 2012/2013 do szkół podstawowych i gimnazjów.

Wypełnione wnioski należy złożyć w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał.

Więcej informacji tutaj


Pomoc GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży zwraca się z prośbą do mieszkańców Gminy Chełmża o pomoc dla naszych podopiecznych.
Potrzebujemy:

 • łóżeczka dziecięcego
 • wersalki
 • lodówki
 • pralki

Powyższe przedmioty zostaną przekazane rodzinom, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Prosimy o kontakt pod numerem telefonu 56 675-60-19 lub 695-297-682


Wnioski na dożywianie dzieci w szkole

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży informuję, że do dnia 31 lipca 2012 roku będą przyjmowane wnioski na dożywianie dzieci w szkole. Kryterium kwalifikujące do przyznania w/w pomocy według Ustawy o Pomocy Społecznej to dochód poniżej 526,50 zł na osobę w rodzinie.
Do wniosku należy dołączyć:

 • zaświadczenie o zarobkach (netto) za poprzedni miesiąc
 • zaświadczenie z Urzędu Pracy
 • odcinek renty/emerytury
 • zaświadczenie z UG o hektarach przeliczeniowych z gospodarstwa rolnego
 • ostatni  opłacony odcinek KRUS
 • zaświadczenie o innych uzyskanych dochodach w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku


Internet za 1 zł

W związku z niewykorzystaną liczbą miejsc w projekcie „Internet za 1 zł”, przedłużony został termin zapisów do projektu. Nowy termin to 15 lipca br. Zapisy obejmują cały teren Gminy Chełmża.

Więcej informacji tutaj


„Eko-Wakacje”

Wiejskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Edukacja i Przyszłość”
i Mała Szkoła w Brąchnówku Gmina Chełmża
serdecznie zapraszają dzieci w wieku 7-13 lat
na „Eko-Wakacje ” czyli
bezpieczny wypoczynek dzieci wiejskich w formie półkolonii
od dnia 02.07.2012 do 06.07.2012 w godzinach 9.00 –14.00
na terenie zespołu parkowo-pałacowego w Brąchnówku.

Półkolonie zostały dofinansowane przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego , Starostę Toruńskiego w ramach programu „Edukacja Ekologiczna” , Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska – nagrody w konkursach ekologicznych oraz Wójta Gminy Chełmża.
W programie zajęcia z zakresu edukacji ekologiczno-przyrodniczej , w tym konkursy z cennymi nagrodami . w dniach 3-4 planowany jest dwudniowy pobyt z noclegiem w Szkole Leśnej na Barbarce .,
Zapisy w Szkole w Brąchnówku lub w sklepie w Browinie do 28.06.2012r .ogłoszenie
Przy zapisach prosimy o dostarczenie nr Pesel oraz zgody rodziców lub opiekunów na udział w półkoloniach, w tym na wyjazd do Barbarki.
Liczba miejsc ograniczona ( 25)–pierwszeństwo dla dzieci z Browiny i Brąchnówka .

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

 • -
 • -
PIKNIK Z RYBĄ

Mieszkańcy Gminy Chełmża tegoroczne lato powitają 24 czerwca br. w ośrodku rekreacyjno – wypoczynkowym w Zalesiu, ale   tym razem wspólnie z mieszkańcami z obszaru  Lokalnej Grupy Rybackiej RYBAK, której gmina jest członkiem. Na ten dzień zaplanowano festyn pod nazwą „Święto Ryby – Jesiotr powraca”. Festyn współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego. Rozpoczęcie festynu  to godz. 14.00, a uroczystą inaugurację sezonu przewidziano o godz. 16.00. W programie imprezy: zawody rzutowe, turniej wędkarski, konkursy sprawnościowe oraz z wiedzy turystyczno – przyrodniczej. Na scenie zagrają dla wszystkich Własny Port i Strusie 4  oraz  zaprezentują się podczas występów artystycznych  mali i dorośli mieszkańcy gminy: najlepsi uczestnicy Przeglądu Artystycznego Szkół Gminy Chełmża BOCIANISKO i   laureatki tegorocznego  Turnieju KGW. Ogłoszony został również konkurs kulinarny, którego jedynym smakiem będzie smak potrawy rybnej. Szczegółowy regulamin wspomnianego konkursu dostępny jest na stronie www.gminachelmza.pl lub bezpośrednio w UG Chełmża, pok. nr 7. Zgłoszenia na konkurs można nadsyłać do 22 czerwca br. do Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża.  Podczas festynu  na stoiskach  promocyjnych swoją ofertę zaprezentują   Lokalne Grupy Rybackie z całego województwa Kujawsko – Pomorskiego. Na pewno nie zabraknie wielu potraw rybnych i ich degustacji.  Dzień wcześniej na terenie ośrodka rozegrany zostanie już po raz kolejny otwarty Turniej Siatkówki Rekreacyjno-Plażowej. Zapisy czteroosobowych drużyn można zgłaszać do 20 czerwca do UG Chełmża. Dodatkowo jeszcze w sobotę wieczorem Stowarzyszenie HORYZONT przy Gimnazjum w Pluskowęsach przygotowuje niespodziankę dla wszystkich Janków, Janin i Janów – Wieczór Kupały. Rozpoczęcie godz. 20.00.

Plakat informacyjny


Łowimy taaaa..kie ryby

W dniu jutrzejszym tj. 21.06.br w godzinach 10.00 – 13.00 pod nr telefonu 668114136 można zgłosić się do udziału w zawodach wędkarskich, które rozegrane zostaną w dzień festynu „Festyn rybacki – Święto Ryby” w Zalesiu w najbliższą niedzielę. Zapraszamy  wszystkich miłośników wędkowania  do udziału we wspomnianych zawodach.
Uwaga - liczba uczestników w  jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszenia. Organizator zawodów Polski Związek Wędkarski dla najlepszych przygotował ciekawe i wartościowe nagrody.

Więcej informacji tutaj


Informacja dla rolników którzy złożyli wniosek do ARiMR o udzielenie jednorazowej pomocy finansowej

Urząd Gminy Chełmża informuje, że rolnicy, którzy zostali telefonicznie poinformowani  przez Agencje Restrukturyzacji  i Modernizacji Rolnictwa o konieczności uzupełnienia  wniosku o udzielenie jednorazowej pomocy finansowej ( ujemne skutki przezimowania w roku 2011/2012 ) mogą odbierać druk załącznika nr 19 do „ Zasad udzielania jednorazowej pomocy finansowej” w Urzędzie Gminy Chełmża pokoju nr 2 lub w ARiMR w Toruniu. 
W/w załącznik można wysłać pocztą na adres Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ul. Rejtana 2/4, 87-100 Toruń


START KGW we wsi bocianów

Wesoło, widowiskowo i smacznie - tak zapowiada się Święto Kół Gospodyń Wiejskich w najbliższą niedzielę 17.06.br w Zelgnie. Do Zelgna w tym dniu zjadą uczestniczki  IV  już Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Chełmża, które zmierzą się w pięciu konkurencjach turniejowych. Do rywalizacji przystąpi siedem zespołów: z Brąchnówka. Grzegorza, Głuchowa, Kuczwał, Nawry, Kiełbasina i Strużala. Tegorocznej edycji turnieju towarzyszy  jubileusz 80-lecia działalności miejscowego KGW w Zelgnie. Jest okazja, aby powspominać działalność jednych z  najstarszych  kobiecych organizacji na wsi . Do udziału w imprezie zaproszone zostały również Koła z okolicznych gmin w województwie. W tym roku finansowo imprezę wspiera Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a dokładnie Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich.
Dodatkowo partnerami w organizacji święta KGW są Stowarzyszenie Homo homini, które wspólnie z KGW z Zelgna i Dźwierzna przygotowuje degustacje zup i pierogów w ramach projektu „Staropolska eko-kuchnia”, współfinansowanego przez Powiat Toruński.

Udział w warsztatach kulinarnych będą mogły wziąć również przybyłe dzieci i młodzież. Podczas turnieju podsumowany zostanie konkurs kronik prowadzonych przez Koła Gospodyń Wiejskich.  Wystawę  kronik i prezentację podsumowującą 80-letnią historię KGW Zelgno będzie można obejrzeć w budynku zabytkowej pastorówki. Wszyscy pasjonaci robótek rękodzielniczych będą mogli wstąpić do tutejszej pracowni rękodzieła ludowego MALWA i pod okiem instruktora wziąć udział w warsztatach specjalnie przygotowanych na ten dzień. Zadbano także o stronę wystawienniczą imprezy. Chętne KGW, lokalni rękodzielnicy i producenci będą mogli  zaprezentować swoje stoiska. Organizatorami imprezy są Urząd Gminy Chełmża i Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża. Impreza odbywa się pod patronatem Wójta Gminy Chełmża.

Patronat medialny nad imprezą objęła gazeta POZA Toruń.

Program imprezy


Zalesie - PIKNIK Z RYBĄ

Mieszkańcy Gminy Chełmża tegoroczne lato powitają 24 czerwca br. w ośrodku rekreacyjno – wypoczynkowym w Zalesiu, ale   tym razem wspólnie z mieszkańcami z obszaru  Lokalnej Grupy Rybackiej RYBAK, której gmina jest członkiem. Na ten dzień zaplanowano festyn pod nazwą „Święto Ryby – Jesiotr powraca”. Festyn współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego. Rozpoczęcie festynu  to godz. 14.00, a uroczystą inaugurację sezonu przewidziano o godz. 16.00. W programie imprezy: zawody rzutowe, turniej wędkarski, konkursy sprawnościowe oraz z wiedzy turystyczno – przyrodniczej. Na scenie zagrają dla wszystkich Własny Port i Strusie 4  oraz  zaprezentują się podczas występów artystycznych  mali i dorośli mieszkańcy gminy: najlepsi uczestnicy Przeglądu Artystycznego Szkół Gminy Chełmża BOCIANISKO i   laureatki tegorocznego  Turnieju KGW. Ogłoszony został również konkurs kulinarny, którego jedynym smakiem będzie smak potrawy rybnej. Podczas festynu  na stoiskach  promocyjnych swoją ofertę zaprezentują   Lokalne Grupy Rybackie z całego Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Na pewno nie zabraknie wielu potraw rybnych i ich degustacji.  Patronat medialny nad imprezą objęli: Gazeta Pomorska i Radio PIK.

Dzień wcześniej na terenie ośrodka rozegrany zostanie już po raz kolejny otwarty Turniej Siatkówki Rekreacyjno-Plażowej. Zapisy czteroosobowych drużyn można zgłaszać do 20 czerwca do UG Chełmża. Dodatkowo jeszcze w sobotę 23.06. br  wieczorem Stowarzyszenie HORYZONT przy Gimnazjum w Pluskowęsach przygotowuje niespodziankę dla wszystkich Janków, Janin i Janów – Wieczór Kupały. Rozpoczęcie godz. 18.00.


Tym razem na „Bocianisku” będzie bociani futbol – 16 czerwca 2012r.

Po raz jedenasty  w szkole Podstawowej w Zelgnie spotkają się na przeglądzie  szkolne zespoły artystyczne z Gminy Chełmża (ok. 18 zespołów).

BOCIANISKO  2012 to:

 • świetny sposób na mądre podglądanie talentów i pasji młodych wykonawców w  kategorii: tańca, śpiewu, kabaretu i małych form teatralnych,
 • wspólna zabawa i śpiewanie „bocianiego blusa” oraz hymnu kibica,
 • rozstrzygnięcie gminnego konkursu plastycznego „Bociani futbol”.

A wszystko w czerwono- białym klimacie piłkarskich zmagań „Euro 2012”. Będzie też - wspólny obiad, wręczenie statuetek bocianów i dyplomów.

Początek imprezy godz. 10:00 do godz. 14:30 – estrada na wolnym powietrzu

Niezbędne nakrycie głowy -   Będzie gorąco!
 
Informacja o godzinach dowozu dla uczestników dostępna w szkołach.


        

 • -
Lato z siatkówką

Zaproszenie na Turniej Siatkówki  Rekreacyjno-Plażowej - Zalesie 2012

Termin:     23 czerwiec 2012, godz. 9.00

Regulamin:

 • Drużyna składa się z 4 zawodników
 • Boisko o nawierzchni piaszczystej o wymiarach  8x16m
 • Pozostałe przepisy wg zasad siatkówki „halowej”
 • Szczegóły regulaminowe oraz system rozgrywek podane zostaną na miejscu w dniu turnieju.

Dla uczestników turnieju przewidziany jest poczęstunek,  zimne napoje, a dla najlepszych  - nagrody rzeczowe.
Zgłoszenia do turnieju (składy  drużyn) do dnia 20 czerwca 2012r  do godz 15:00 do Urzędu Gminy w Chełmży pod nr tel. 56 675 60 76  wew. 40 lub 36 lub na adres: kmakowiecki@gminachelmza.pl   lub kbober@gminachelmza.pl

Po terminie zgłoszeń lista uczestników zostanie zamknięta, a możliwość uczestnictwa będzie możliwa tylko w przypadku rezygnacji drużyny zgłoszonej terminowo.  
                                                                         
Obowiązuje wpisowe w wys. 20 zł od drużyny płatne na miejscu zawodów.  W dniu turnieju należy być w Zalesiu o 8.45 pod rygorem wykluczenia z udziału.

Do zobaczenia w Zalesiu!


Ewidencja Ludności i Działalności Gospodarczej - godziny pracy

Informujemy, że w dniu 08.06.2012 r. biuro Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej będzie czynne do godz. 12:00

Druki dotyczące dowodów osobistych, spraw meldunkowych, dodatków mieszkaniowych oraz działalności gospodarczej będzie można pobierać w sekretariacie  (I piętro pok. nr 19)


Zmiana kwot przychodu decydujących o zmniejszeniu lub zawieszeniu emerytur

W związku z ogłoszeniem przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego komunikatu o wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2012 r., które wyniosło 3.646 zł 09 gr, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 1 czerwca 2012 r. zmieniają się kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu emerytur i rent.
Wynoszą one:

 • 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 2.552 zł 30 gr (dot. emerytur, rent rolniczych z tytułu niezdolności do pracy oraz rent rodzinnych)
 • 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 4.740 zł 00 gr (dot. emerytur/rent rolniczych z tytułu niezdolności do pracy oraz rent rodzinnych).

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy


Godziny pracy GOPS

W   DNIU    31   MAJA 2012 r.

GMINNY  OŚRODEK  POMOCY  SPOŁECZNEJ  W  CHEŁMŻY 

BĘDZIE  CZYNNY    DO   GODZINY  11.30.


Internet za 1 zł

W związku z uchwaloną przez Radę Gminy Chełmża uchwałą "w sprawie warunków i trybu dofinansowania kosztów utrzymania dostępu do sieci Internet mieszkańcom Gminy Chełmża", Urząd Gminy Chełmża zbiera wnioski osób chętnych na szkolenia oraz dofinansowanie kosztów utrzymania łącza internetowego w 2013 roku. Ogłoszenie skierowane jest do osób z miejscowości: Bielczyny, Bocień, Bogusławki, Drzonówko, Dziemiony, Dźwierzno, Grzegorz, Januszewo,  Liznowo, Morczyny, Parowa Falęcka, Skąpe, Strużal, Szerokopas, Świętosław, Windak, Witkowo, Zajączkowo, Zelgno i Zelgno Bezdół.

Wnioski można pobrać w sekretariacie Urzędu Gminy Chełmża lub tutaj, zaś składać je należy do sekretariatu UG. Termin składania wniosków 15 czerwca 2012r. Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń !

Więcej informacji tutaj


 • -
Święto Dzieci

W tym roku wszystkie dzieci z Gminy Chełmża zapraszamy do udziału w Gminnym Dniu Dziecka, który odbędzie się już a najbliższą sobotę  26 maja br. na terenie rekreacyjno – sportowym w Nawrze. W tym dniu na najmłodszych uczestników czeka moc atrakcji. Udział w imprezie zapowiedzieli Rycerze Chorągwi Ziemi Chełmińskiej, motocykliści i żołnierze z Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia z Torunia oraz  strażacy z PSP w Chełmży. Wszystko po to, aby pobyt najmłodszych mieszkańców w Nawrze upłynął w tym dniu pod znakiem zabaw, radości i uśmiechów.

Wydarzeniem towarzyszącym jest  parafialny odpust, który zainauguruje w  niedzielę 27 maja br. o godz. 12.00 uroczysta msza św.  Z kolei na popołudnie zaplanowana została w kościele o godz. 15.00 prezentacja  przygotowanej  do wydania  publikacji książkowej „ Nawra z tamtych lat”,  z którą zapozna wszystkich sam  jej autor. Dwudniowe świętowanie w Nawrze zakończy okolicznościowy plenerowy koncert muzyki poważnej na terenie miejscowego zespołu pałacowo-parkowego o godz. 17.00. Poza ty, niedzielnym obchodom odpustowym  towarzyszyć będzie również przygotowany przez parafię festyn przy świetlicy wiejskiej. Organizatorami wspomnianych sobotnio – niedzielnych wydarzeń są Wójt Gminy Chełmża i Parafia w Nawrze.

Program imprez


WYCIECZKI – PROPOZYCJA NA WOLNY CZAS

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomaniiproponuje i zachęca mieszkańców gminy do udziału w cyklu wycieczek pieszych i rowerowych przygotowanych  na bieżący sezon wiosenno – letni. Te rekreacyjne spotkania to  alternatywa na ciekawe spędzanie wolnego czasu.
Proponowane wycieczki  realizowane będą w ramach projektu z zakresu profilaktyki uzależnień i promocji zdrowego trybu życia i trzeźwych obyczajów. Projekt promuje  zdrowy styl  życia i formy aktywności ruchowej.

Więcej informacji tutaj


 • -
Pomysł na wakacje

Wzorem ubiegłego roku rusza nabór uczestników dzieci i młodzieży z gminy Chełmża do lat 15 do akcji wakacyjnej pod nazwą Leśna Przygoda 2. W  terminie 23-29.07.br na terenie ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego w Zalesiu odbędą się wakacyjne spotkania.

Organizatorem wypoczynku będzie Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża, które gwarantuje spędzić ten czas wesoło, ciekawie, atrakcyjnie, sportowo i bezpiecznie w otoczeniu przyrody i wody.

Załączniki:


Nowa graniczna kwota podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za 2012 rok.

Obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2012 r. (M.P. z 2012 poz. 274) roczna kwota graniczna podatku dochodowego należnego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za rok podatkowy 2012 wynosi 3 011 zł.

Kasa przypomina osobom podlegającym z mocy ustawy ubezpieczeniu społecznemu rolników, prowadzącym dodatkowo pozarolniczą działalność gospodarczą, o obowiązku złożenia zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego lub oświadczenia o nie przekroczeniu granicznej kwoty 2 929 zł należnego podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za rok 2011. Ostateczny termin na dostarczenie zaświadczenia albo oświadczenia upływa 31 maja br.

Przekroczenie obowiązującej w roku 2011 kwoty podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej bądź niezachowanie terminu złożenia zaświadczenia, albo oświadczenia w KRUS w ustawowym nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2012 r., będzie skutkowało ustaniem ubezpieczenia społecznego rolników.

Więcej wyjaśnień o zasadach podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników w przypadku jednoczesnego prowadzenia działalności rolniczej i pozarolniczej działalności gospodarczej na stronie www.krus.gov.pl.

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy


Weź udział w badaniu ankietowym dotyczącym funkcjonowania na obszarach chronionych

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy mieszkańców oraz władze Gminy do wypełnienia ankiety „Badanie opinii mieszkańców gminy oraz władz lokalnych dotyczące funkcjonowania na obszarach prawnie chronionych”.

Ankieta zostanie przeprowadzona wśród mieszkańców ponad 100 gmin w Polsce. Raport zbiorczy z wyników, może posłużyć za niepodważalny argument przemawiający za słusznością projektu inicjatywy obywatelskiej Związku Gmin Wiejskich RP, dotyczącej subwencji ekologicznej dla samorządów położonych na terenach prawnie chronionych.
Bardzo prosimy o rzetelne odpowiedzi na pytania, zgodnie ze wskazówkami. Wypełnienie ankiety zajmie 10-15 minut.

Aby wziąć udział w badaniu proszę kliknąć tutaj.


Zawody strażackie

19 maja 2012 o godzinie 9:00 na stadionie szkolnym w Kończewicach odbędą się gminne zawody strażackie.

Wszystkich mieszkańców chętnych wrażeń zapraszają
Prezes oraz Komendant Gminny OSP.

 • 9:00  - Msza polowa
 • 10:00 - 13:00 - Zawody strażackie


Weź udział w badaniu ankietowym dotyczącym funkcjonowania na obszarach chronionych

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy mieszkańców oraz władze Gminy do wypełnienia ankiety „Badanie opinii mieszkańców gminy oraz władz lokalnych dotyczące funkcjonowania na obszarach prawnie chronionych”.
 Ankieta zostanie przeprowadzona wśród mieszkańców ponad 100 gmin w Polsce. Raport zbiorczy z wyników, może posłużyć za niepodważalny argument przemawiający za słusznością projektu inicjatywy obywatelskiej Związku Gmin Wiejskich RP, dotyczącej subwencji ekologicznej dla samorządów położonych na terenach prawnie chronionych.
Bardzo prosimy o rzetelne odpowiedzi na pytania, zgodnie ze wskazówkami. Wypełnienie ankiety zajmie 10-15 minut. Można ją wypełnić poprzez naszą stronę internetową do dnia 20 kwietnia 2012.

Aby wziąć udział w badaniu proszę kliknąć na tytuł ankiety: Badanie opinii mieszkańców gminy oraz władz lokalnych dotyczące funkcjonowania na obszarach prawnie chronionych”


 • -
ZAPROSZENIE NA PIELGRZYMKĘ

W niedzielę tj. 13 maja br.  dokładnie o godz. 13.00 wyruszy z Chełmży pielgrzymka, która podążać będzie na obchody odpustowe do Sanktuarium Bł. Juty w Bielczynach. Wszystkich chętnych pielgrzymów zapraszamy do udziału w tym religijnym wydarzeniu. Odpust zainauguruje  o godz. 14.00 uroczysta msza św. koncelebrowana przez  Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Józefa Szamockiego.
Po mszy św. będzie miało miejsce podsumowanie konkursu plastycznego zorganizowanego przez Gimnazjum w Głuchowie pod nazwą „ Błogosławiona Juta – siostra ubogich”. Wystawa pokonkursową nadesłanych na konkurs prac będzie dostępna w miejscowej kaplicy.

Pielgrzymki do Sanktuarium w Bielczynach  są charakterystycznym i nieodłącznym elementem  dla obchodów odpustowych związanych z miejscowym kultem Bł. Juty. Zwyczaj pielgrzymowania  nawiązuje do pielgrzymowania przez  samą Jutę  na trasie Chełmża – Bielczyny. Juta  jako pustelnica służyła modlitwą, pomocą i radą okolicznym mieszkańcom. Przedmiotem jej specjalnej opieki byli wszyscy chorzy i potrzebujący pomocy. Szczególnie opiekowała się trędowatymi mieszkającymi w szpitalu w Chełmży. Według przekazów spotkała ją wielka łaska, ponieważ objawił się jej Chrystus i pozwolił ucałować ranę w swoim boku. Zmarła w opinii świętości 12 maja 1260 roku, a jej ciało złożono w budowanej katedrze p.w. św. Trójcy w Chełmży.
Z okazji poświęcenia kaplicy w Bielczynach  w dniu 20. maja 1984 r. ks. Biskup Ordynariusz Marian Przykucki ogłosił Bł. Jutę Patronką Miłosierdzia Bożego diecezji chełmińskiej oraz wyznaczył odpust ku jej czci na trzecią niedzielę maja.

UWAGA: Zbiórka osób chętnych na pielgrzymkę do Bielczyn – parking przy TESCO. Dzieci i młodzież do lat 18 biorą udział w pielgrzymce z opiekunem i za pisemną zgodą rodziców.


 • -
PROPOZYCJA DLA FOTOGRAFÓW !

Prześlij nam kilka swoich prac! Najlepsi mają szanse na ich publikację albo co atrakcyjniejsze, współpracę  z naszą gazetą! Zapraszamy wszystkich zapalonych fotografów, do przesyłania prac. Temat: dowolny!

Czekamy na prace!

Prosimy przesyłać zdjęcia na adres: redakcja@pozatorun.pl
POZDRAWIAMY!
Redakcja Poza Toruń


IV Majowe Spotkania Twórców Kultury i Sztuki Powiatu Toruńskiego

IV Majowe Spotkania Twórców Kultury i Sztuki Powiatu Toruńskiego organizuje Starosta Toruński we współpracy z Fundacją Piękniejszego Świata w Skłudzewie odbędą się w dniu 19 maja 2012 r. od godziny 11-ej. 
Spotkania te dają możliwość zapoznania się z tradycjami naszego regionu oraz mają na celu upowszechnianie i wspieranie dorobku twórczego artystów działających w Powiecie Toruńskim.  
 
Majowe Spotkania Twórców Kultury i Sztuki Powiatu Toruńskiego promują dokonania twórcze artystów z naszego regionu oraz dają możliwość  prezentacji ich osiągnięć w różnych dziedzinach kultury i sztuki. Zaproszeni goście w trakcie spotkania będą mogli zapoznać się z występami zespołów ludowych, teatrów amatorskich, posłuchać poetów naszego regionu oraz obejrzeć prace rodzimych rzeźbiarzy, malarzy, hafciarek i wikliniarzy.

Plakat informacyjny


POMOC DLA ROLNIKÓW

Urząd Gminy Chełmża informuje, że rolnicy i producenci rolni, którzy ponieśli szkody w wyniku ujemnych skutków przezimowania mogą składać  wnioski o udzielenie jednorazowej pomocy finansowej ( de minimis). Stawka pomocy na ponowne obsianie powierzchni 1 ha upraw wynosi 100 zł.
Wnioski należy złożyć do 1 czerwca br w Biurze Powiatowym ARiMR ul. Rejtana 2-4 w Toruniu. Druki wniosków dostępne są w Urzędzie Gminy ( biuro nr 2 ) oraz u Sołtysów. Wniosek można również pobrać ze strony internetowej - załącznik nr 1.
Do wniosku rolnik zobowiązany jest dołączyć  oświadczenie o wielkości upraw polowych wymagających przesiania ( potwierdzone przez komisję) lub protokół z szacowania strat.  Protokoły szacowania strat będą dostępne w Urzędzie Gminy ( biuro nr 2). Druk oświadczenia stanowi załącznik nr 2
W treści wniosku zawarte jest oświadczenie o wielkości pomocy de minimis jaką otrzymał wnioskodawca w roku bieżącym oraz w latach 2010 i 2011. Przypominamy, że pomocą de minimis udzielaną przez Gminę Chełmża są np. umorzenia i odroczenia podatku rolnego  oraz ulgi i zwolnienia w podatku rolnym i podatku od nieruchomości wynikające z uchwał Rady Gminy. Pomocy de minimis dla rolnictwa udzielają również inne instytucje np. ARR. Informacji dotyczących pomocy de minimis w rolnictwie można zasięgnąć m. in na stronie Krajowej Rady Izb Rolniczych.

Szczegółowych informacji dotyczących składanych wniosków udziela Biuro Powiatowe  ARiMR ul. Rejtana 2-4 w Toruniu, tel. 56 657-29-40.


 • -
Ziemia Gotyku – rusza nabór wniosków

LGD Ziemia Gotyku w terminie 11-25.05.2012 r uruchamia nabór  wniosków  o przyznanie pomocy w ramach dwóch następujących  działań:

 • „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów  tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy  w ramach Osi 3 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
 • „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania "Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Szczegółowe informacje: małe projekty, "Odnowa i rozwój wsi".


Gminne Święto Strażaka - 06 MAJ 2012 r
 • -

Zarząd Gminny ZOSP w Chełmży zaprasza mieszkańców Gminy Chełmża do Zajączkowa do udziału w GMINNYCH OBCHODACH ŚW. FLORIANA. PROGRAM obchodów:

 • 15.00 MSZA POLOWA  W INTENCJI STRAŻAKÓW ( przy ruinach zabytkowego kościoła)
 • 16.00 UROCZYSTY APEL I KONCERT POWIATOWEJ I MIEJSKIEJ ORKIESTRY DĘTEJ W CHEŁMŻY ( przy remizie OSP)
 • 17.30  FESTYN STRAŻACKI


 • -
BIAŁO – CZERWONE ŚWIĘTA

Tegoroczne majowe biało-czerwone święta: Święto Flagi i 221 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja w sposób szczególny uczcili mieszkańcy Gminy Chełmża. Do Miejsca Pamięci Narodowej Kopiec „Ziemia Polaków” w Kończewicach rano w dniu 27.04.br wyruszył spod miejscowej szkoły patriotyczny marsz. Udział w marszu wzięli uczniowie Szkoły Podstawowej im.Ks.L.Poeplau i Gimnazjum w Głuchowie, nauczyciele,  członkowie Stowarzyszenia Budowy Kopca  „Ziemia Polaków” i samorządowcy. 
W miejscu Pamięci Narodowej uczestnicy marszu złożyli kwiaty i zapalili znicze. Wszyscy wspólnie odśpiewali hymn państwowy i pokłonili się bohaterom walczącym o naszą niepodległość. Ten niewielki skrawek ziemi przyjął widoczne biało-czerwone barwy, a to dzięki chorągiewkom, jakie w to miejsce przyniósł każdy z uczestników.
Miejsce Pamięci Narodowej w Kończewicach jest miejscem – symbolem oddającym szacunek Ojczyźnie, tym wszystkim, którzy w walce o niepodległość poświęcili i oddali swoje życie. To wyjątkowe miejsce na mapie Gminy Chełmża to także symbol pielęgnowania narodowych tradycji, kultury czy języka wśród młodego pokolenia mieszkańców Miasta i Gminy Chełmża.

Galeria zdjęć


Zmiana godzin pracy ARiMR

W związku ze zbliżającym się naborem wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Relnictwa w Toruniu rozszerza godziny pracy. Szczegóły dostępne są tutaj.


Zwrot podatku akcyzowego

Informujemy, że w dniu 27 kwietnia 2012r.  uruchomiono środki na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.


Dni pracujące

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, 
URZĄD  GMINY  CHEŁMŻA JEST CZYNNY
W  NASTĘPUJĄCE  DNI
30 KWIETNIA, 02 MAJA, 04 MAJA  2012 ROKU.


Zakład Usług Komunalnych - WODKAN

W związku z przejęciem od Gminy Chełmża części obowiązków w szczególności zadań wodno-kanalizacyjnych przez Zakład Usług Komunalnych - WODKAN Sp. z o.o., uprzejmie informujemy, iż bezpośredni numer telefonu biura spółki to: 56 6756657. Pozostałe numery telefonów do Urzędu Gminy Chełmża dostępne są tutaj.


 • -
Zakończenie projektu socjalnego -,,Wspierajmy się”

W kwietniu 2012 roku został zakończony projekt socjalny pod nazwą ,,Wspierajmy  się”, którego głównym celem było zwiększenie  świadomości  wśród młodzieży w wieku 15 lati ich rodziców na temat uzależnień czyhających we współczesnym świecie. Projekt skierowany był do młodzieży(uczniów klas II z Gimnazjum w Pluskowęsach) i ich rodziców. W ramach projektu odbywały się zajęcia z tematyki uzależnień,które będą procentowały  w dalszym życiu nastolatków i ich rodziców.Realizację projektu zakończono integracyjnym wyjazdem młodzieży do Jednostki Wojskowej w Toruniu,gdzie mogli zwiedzić koszary i obejrzeć sprzęt wojskowy. Projekt  został zakończony sukcesem  i przyniósł pozytywne rezultaty.

Więcej informacji tutaj


 • -
Zaproszenie do projektu współpracy

LGD „Ziemia Gotyku” (gminy Chełmża, Łubianka, Łysomice i Papowo Biskupie)  wraz z LGD „Zakole Dolnej Wisły” (gminy Dąbrowa Chełmińska, Kijewo Królewskie, Pruszcz oraz Unisław)  rozpoczyna projekt współpracy pod nazwą „Szlak Tradycji i Smaku”.

Wspomniany szlak powstanie w oparciu o przekazane do Fundacji w nieprzekraczalnym terminie do 5 kwietnia br. oferty ciekawych miejsc i atrakcji znajdujących się na obszarze Ziemi Gotyku. Szczególnie do udziału w projekcie zachęcamy producentów produktów lokalnych, rzemieślników, przedsiębiorców branży turystycznej czy właścicieli gospodarstw agroturystycznych.

Wszystkie nadesłane oferty  będą brane pod uwagę w planowanym projekcie. Jednak ostateczna weryfikacja zostanie dokonana na podstawie opracowanych w ramach projektów kryteriów jakości i dostępności usług i produktów. Poniżej można pobrać ankietę będącą zgłoszeniem do projektu.

Załączniki:


WODKAN rozpoczyna działalność

Usługi związane w Gminie Chełmża z gospodarką komunalną z dniem 01 kwietnia br. wykonywać będzie spółka gminna – Zakład Usług Komunalnych WODKAN Spółka z o.o., z siedzibą w Nowej Chełmży. 
Nowo powstała spółka przejmuje zadania własne Gminy Chełmża w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i i zbiorowego odprowadzania  i oczyszczania ścieków, a także zadania z zakresu utrzymywania gminnych dróg, ulic i placów, zieleni gminnej oraz czystości i porządku. 
W związku z powyższym, wszystkie wpłaty za  usługi z dniem 01.04.br  należy kierować na  konto w/w  spółki: 68 2030 0045 1110 0000 0226 2570.


 • -
Mistrzostwa Gminy Chełmża w Piłce Siatkowej

Dnia 25 marca br odbędą się Mistrzostwa Gminy Chełmża w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Chełmża. Turniej przeznaczony jest dla mieszkańców (pań i panów) Gminy Chełmża reprezentujących poszczególne sołectwa.
Początek o godz 9.30 w SP Kończewice (uwaga zmiana czasu na letni). Zgłoszenia do gminnego organizatora sportu – M. Sadowskiego – 605 139 796


 • -
Zaproszenie na warsztaty

Fundacja „Ziemia Gotyku” Lokalna Grupa Działania

zaprasza na spotkanie informacyjne nt. „małych projektów”
finansowanych ze środków Programu LEADER
Siedziba Fundacji „Ziemia Gotyku” w Brąchnówku
(pałac I piętro)
27 marca 2012 r.  godz. 15.00

Więcej informacji tutaj


Spotkajmy się na palmach - warsztaty
 • -

Inwestuj w Gminie Chełmża

Zapoznaj się z ofertą sprzedaży gruntów na rok 2012. Treść oferty dostępna jest tutaj.


 • -
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. Świadczeń Rodzinnych i Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego. Termin składania dokumentów upływa 26 marca br. o godzinie 15:00. Wymagania, warunki pracy oraz zakres obowiązków opisane zostały tutaj.

  


Ogłoszenie Lokalna Grupa Rybacka „Rybak”

Masz działkę nad jeziorem ale brak ci pomysłu na jej zagospodarowanie?

Chcesz założyć lub rozwinąć firmę?

Chcesz zainwestować w turystykę w gminie?

Lokalna Grupa Rybacka „Rybak”
 
zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości pozyskania unijnych funduszy z Programu Operacyjnego Ryby.

Spotkanie odbędzie się 
16 marca 2012 o godzinie 12.00
w Urzędzie Gminy w Chełmży (sala nr 4).

PROGRAM SPOTKANIA

 • Wszystko, co powinieneś wiedzieć o LGR – charakterystyka naszego stowarzyszenia.
 • Założenia programu PO RYBY.
 • Na jakie działania można pozyskać fundusze? Przykładowe projekty.
 • Jak wypełniać wniosek o dofinansowanie – warsztaty.

Przyjdź. Posłuchaj. Zapytaj. Pomożemy Ci zrealizować Twój pomysł!

Serdecznie zapraszamy!


Żłobki w internecie

Wydział Polityki Społecznej Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy informuje, iż został zakończony pierwszy etap prac nad stroną internetową zawierającą informacje na temat form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (www.zlobki.mpips.gov.pl). Strona ta skierowana jest do rodziców małych dzieci, którzy chcieliby skorzystać z usług żłobków i klubów dziecięcych, do gmin, które prowadzą żłobki lub kluby dziecięce lub też chciałyby je utworzyć, a także do podmiotów, które zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą w ww. formach (przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe). Ponadto, na stronie znajdują się informacje skierowane do osób, które chciałyby zawodowo zająć się opieką nad małymi dziećmi, tzn. zostać nianią, opiekunem dziennym lub opiekunem w żłobku.


Stypendium szkolne o charakterze socjalnym

Rodzice uczniów, którzy otrzymali decyzje przyznające stypendium szkolne na okres od IX/2011r. do VI/2012r. proszeni są o zgłoszenie się do dnia 31.03.2012r.do Urzędu Gminy Chełmża – biuro nr 15 w celu odbioru oświadczeń dotyczących przeliczenia dochodów.


 • -
Żałoba narodowa

Po katastrofie kolejowej, do której doszło w sobotę w okolicach Szczekocin o północy z 4 na 5 marca rozpoczęła się dwudniowa żałoba narodowa, ogłoszona przez prezydenta Bronisława Komorowskiego. Według dotychczasowych danych zginęło w niej 16 osób.


 • -
UWAGA PODATNIKU - WAŻNY TERMIN

Do 30 marca 2012 r. należy złożyć informację o posiadanej powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego w gospodarstwie rolnym.

 • FORMULARZ dostępny jest tutaj lub w UG Chełmża pokój Nr 11(księgowość).
 • DRUK DEKLARACJI: informację  na stronie pierwszej wypełniamy w zakresie danych osobowych ze wskazaniem Nr PESEL ( to ważne !). Pozycję G.2 na drugiej stronie formularza ( patrz obok) należy wypełnić zgodnie ze wskazanym przykładem.
 • UWAGA: Dotyczy poz. G.2.pkt. 1. Dla kondygnacji o wysokości od 1,40 m do 2,20 m należy wpisać wartość całkowitej powierzchni, a nie 50% powierzchni – to organ podatkowy dokona zaliczenia 50% powierzchni.
 • WYJAŚNIAMY Jeżeli masz nadal wątpliwości jak wypełnić  „ informację w sprawie podatku od nieruchomości ” zadzwoń do UG Chełmża pod nr  tel. 56 675 60 76 wew.39 lub zgłoś  się osobiście (pok.11).
 • PODATNIKU ! SKŁADAJĄC  W/W INFORMACJĘ UNIKNIESZ KONTROLI W przeciwnym razie po 30 marca 2012 r poddany zostaniesz  kontroli podatkowej w oparciu o przepisy ustawy – Ordynacja podatkowa.

Formularz deklaracji dostępny jest tutaj


Informacja na temat nowego wirusa Schmallenberg

W listopadzie 2011 r. na terytorium Niemiec, Holandii oraz Belgii wykryto nieznany wcześniej wirus z rodzaju Orthobunyavirus (wstępna nazwa „WIRUS SCHMALLENBERG") powodujący zachorowania przeżuwaczy tj. bydła, owiec i kóz.
Wirusy tego typu występują głównie u przeżuwaczy w Azji, Australii oraz w Afryce oraz są przenoszone przez owady (komary i kuczmany). Nie przenoszą się poprzez bezpośredni kontakt miedzy zwierzętami. Z uwagi na fakt, iż okres aktywności kuczmanów i komarów przypada na sezon wiosenno-letni, w chwili obecnej istnieje małe prawdopodobieństwo pojawienia się choroby. Ryzyko wystąpienia choroby będzie wzrastało w okresie wiosenno-letnim. Istnieje możliwość przywleczenia choroby do Polski, poprzez przesyłki zwierząt z krajów, w których wystąpiła choroba.

Więcej informacji tutaj


Wakacyjne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników

W okresie wakacji 2012 roku KRUS zorganizuje turnusy rehabilitacyjne dla 1216 dzieci rolników uprawnionych do świadczeń Kasy.

W województwie kujawsko-pomorskim z rehabilitacji będzie mogło skorzystać 74 dzieci z chorobami układu oddechowego i układu ruchu, urodzonych w latach 1997 – 2005. Turnusy rehabilitacyjne będą zorganizowane w Centrach Rehabilitacji Rolników w: Szklarskiej Porębie (w okresie od 11 do 31 lipca dla dzieci ze schorzeniami układu oddechowego) i Jedlcu (w okresie od 18 lipca do 7 sierpnia dla dzieci ze schorzeniami układu ruchu).

Więcej informacji tutaj


Oferta pracy - animator kultury

Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża poszukuje młodych, kreatywnych i twórczych osób do działań kulturalnych na terenie Gminy Chełmża. Preferowane są umiejętności artystyczne, muzyczne, wokalne, teatralne, sportowe.   Wykształcenie minimum średnie. Mile widziane są osoby z terenu Gminy Chełmża ( w tym studenci).  

Osoby zainteresowane proszone są  o przesyłanie CV na adres: 
cik@gminachelmza.pl


Ogłoszenie

Oferta pracy dla kierownika wypoczynku dzieci i młodzieży. Kontakt: Justyna Błaszczyk, CIK Gminy Chełmża, tel. 691 774 376.


Projekt socjalny - ,,Wspierajmy się”

Od miesiąca  lutego do miesiąca czerwca 2012r. rusza projekt socjalny pod nazwą ,,Wspierajmy się”. Głównym celem  projektu jest zwiększenie świadomości wśród grupy młodzieży w wieku 15 lat i ich rodziców,mieszkańców Gminy Chełmżana temat uzależnień czyhających na nich we współczesnym świecie.
Projekt skierowany jest do młodzieży (uczniów klas II  z Gimnazjum w Pluskowęsach) oraz ich rodziców. W ramach projektu odbędą się zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień.
Realizatorem projektu jest Marzenna Jeziorska (specjalista pracy socjalnej z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży oraz partnerzy tj. eksperci nauczyciele oraz pedagog szkolny z Gimnazjum z Pluskowęsach, dzielnicowy z Komisariatu w Chełmży, lekarz rodzinny z Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Zelgnie, Przewodnicząca Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień wraz terapeutą Punktu Konsultacyjno – Terapeutycznego w Chełmży, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Urząd Gminy Chełmża.


Ogłoszenie o prace

Urząd Gminy Chełmża ogłosił nabór pracownika na stanowisko  strażnika gminnego. Wszyscy chętni proszeni są o składanie dokumentów do 10 lutego br.

Więcej informacji tutaj


Informacja w sprawie podatku akcyzowego na olej napędowy

Uprzejmie informujemy, iż w 2012 r. producenci rolni będą mogli  składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w terminach:
1. od 1 lutego2012 r. do 29 lutego 2012 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem) dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 września 2011r. do 31 stycznia 2012r.
2. od 1 sierpnia 2012 r do 31 sierpnia 2012 r. . wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem) dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2012r.do 31 lipca 2012r.
Wypłata zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w 2012 r. w terminach:
1.2-30 kwietnia 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym  terminie;
2. 1-31 pażdziernika 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie.
Wypłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.
Informują ponadto że kwota zwrotu na podatek akcyzowy uległa zmianie i będzie wynosiła 0,95 zł za litr oleju napędowego.
Blankiety wniosków dostępne są  w Urzędzie Gminy.

Harmonogram składania wniosków

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do prodkucji rolnej


Brąchnówko – Mała wieś z Wielkim Polakiem

Stefan Łaszewski to pierwszy wojewoda pomorski w II Rzeczypospolitej – urodził się 150 lat temu w Brąchnówku. Z tej okazji dokładnie 22 stycznia przypomniano o zasługach tej ważnej dla regionu i Polski postaci.  W Grzywnie i Brąchnówku miały miejsce obchody rocznicowe. Udział w wydarzeniu wzięli  : Wicemarszałek Senatu RP Jan Wyrowiński, Poseł na Sejm RP Janusz Dzięcioł, Wicewojewoda Kujawsko – Pomorski Zbigniew Ostrowski, Sekretarz Województwa Marek Smoczyk i Prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski. Przybyła również delegacja radnych i sołtysów z gminy Pelplin. Swoją obecnością  także nie zawiedli mieszkańcy Gminy Chełmża.

Dalsza treść artykułu


 • -
Życzenia

Z okazji zbliżającej się Wielkanocy
– świąt zadumy i nadziei –
pogody i radości z rodzinnych spotkań,
 obfitości smaków na stole,
dużo wiosennego optymizmu
oraz świątecznego nastroju
 Mieszkańcom  Gminy Chełmża

                                                    życzą 
            Przewodniczący RG                                    Wójt Gminy 
               Janusz Iwański                                     Jacek Czarnecki


Brąchnówko. Zaproszenie na 150 urodziny
 • -

              Dokładnie 08 stycznia 2012 roku minęła 150 rocznica urodzin dr Stefana Łaszewskiego – pierwszego po odzyskaniu niepodległości  po latach zaborów  Wojewody Pomorskiego, który urodził się  w Brąchnówku  w Gminie Chełmża. 
 
            Władze samorządowe Gminy Chełmża podjęły inicjatywę uroczystego uczczenia urodzin tak ważnej postaci dla naszego Regionu i Polski.  Patronat nad uroczystością w Brąchnówku  objął Wicemarszałek Senatu RP Jan Wyrowiński, Wojewoda Kujawsko-Pomorski Ewa Mes  i  Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki.
 
            Zaplanowaną na dzień 22 stycznia 2012 roku uroczystość rocznicową rozpocznie msza św. w intencji Pierwszego Wojewody Pomorskiego, która odprawiona zostanie w kościele parafialnym w Grzywnie o godz. 13.15. Następnie o godz. 14.15 na terenie miejscowego zespołu pałacowo – parkowego w Brąchnówku odbędzie się apel pamięci w asyście wart honorowych i  orkiestry reprezentacyjnej Garnizonu Toruń.  
 
            Z kolei na dzień 18 stycznia br. na Rynku Staromiejskim zaplanowane zostały centralne obchody 92 rocznicy powrotu Torunia do wolnej Polski.   
         
  Organizatorzy  uroczystości : Wójt Gminy Chełmża,  Urząd Miasta Torunia i Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego zapraszają mieszkańców gminy do udziału w obchodach rocznicowych.
 
            Słynna jest  odezwa Stefana Łaszewskiego do mieszkańców województwa pomorskiego z 18 stycznia 1920 roku, której fragment warto zacytować:  „Rodacy! Nadeszła chwila uroczysta – wyzwolenia naszego z półtorawiekowej niewoli i złączenia z Macierzą. Sprawdziły się słowa pełnego wiary kaznodziei krakowskiego Szymona Starowolskiego: „Los zmienny, a Bóg cudowny”. Tą wiarą ożywieni przetrwaliśmy ciężkie i straszne ciosy, ale nie wynarodowiliśmy się. Polska „zawsze wierna” dziś wolną się stała. Polska wolna! Iskra Boża wstrząsa na tę myśl istotą naszą. Ze zdwojoną siłą płonie w nas ogień miłości Ojczyzny, szczęście pierś nam rozpiera. Wolni jesteśmy, zjednoczeni – Polacy znad Dniestru, Dźwiny, Warty i Wisły. Jednakże wolność, to znaczy u nas spełnienie obowiązku wobec Ojczyzny(...)”.

Czas zebrań wiejskich

W terminie od 30 stycznia do 07 marca br. zaplanowany został cykl spotkań przedstawicieli samorządu z mieszkańcami gminy. Łącznie odbędzie się 28 zebrań, czyli tyle ile jest sołectw  w Gminie Chełmża. Zebraniom przewodniczyć będą sołtysi. W załączeniu podajemy szczegółowy terminarz zebrań.

KO


Zaproszenie na szkolenie

Uprzejmie informujemy, że  w dniach 21 i 28 stycznia 2012 r. (sobota) w godz. 10.00 – 15.00 odbędzie się szkolenie w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie. Zapraszamy do udziału:
- nauczycieli
- pedagogów szkolnych
- pracowników GOPS
- bibliotekarzy
- liderów wiejskich (radnych, sołtysów, rady sołeckie, KGW, OSP)
oraz inne osoby zainteresowane wymienioną problematyką.

Odbycie szkolenia ułatwi pozyskanie środków finansowych z budżetu gminy na realizację projektów w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomani w 2012 r.

Szkolenie odbędzie się w Urzędzie Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, sala nr 4. Zgłoszenia chętnych do dnia 19 stycznia br. pod nr tel: Stanisława Stasieczek 606 113 779, 609 807 316 lub st.stasieczek@op.pl

Przewodnicząca GKRPAiPN
Stanisława Stasieczek


Telefony wewnętrzne

W związku z uruchomieniem możliwości bezpośredniego telefonicznego łączenia się do pracowników urzędu informujemy, że wykaz numerów wewnętrznych obowiązujących w Urzędzie Gminy Chełmża dostępny jest tutaj.


Informacja w sprawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od stycznia do marca 2012 r.

Rada Ministrów, w dniu 27 grudnia 2011 r., przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od stycznia do marca 2012 r. Uchwała i rozporządzenie przewiduje, że niektóre osoby, tj. matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny dziecka, to osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o jego przysposobienie), mające w styczniu, lutym lub marcu 2012 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992,  z późn. zm.), otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie. Pomoc będzie przyznawana na wniosek ww. osób.

Inne niż wyżej wymienione osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, nie są objęte rządowym programem wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.


Zmiana numeru Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

W związku ze zmianą siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży z ul. Paderewskiego 14 na ul. Paderewskiego 11, tymczasowo ulega zmianie telefon kontaktowy. Nowy numer telefonu pod którym należy się kontaktować z GOPS'em to 695297682. Numer telefonu nie jest ostateczny i może ulec zmianie.


Menu w stopce

 • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

Godziny urzędowania:

poniedziałek  od 7.00 -  do 15.00
wtorek           od 7.00 -  do 16.00
środa             od 7.00 -  do 15.00
czwartek        od 7.00 -  do 15.00
piątek            od 7.00 -  do 14.00

Kasa zamykana jest jedną godzinę wcześniej.

Stopka