• Gmina Chełmża
 • Gmina Chełmża
 • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

Świąt wypełnionych radością i miłością,
niosących spokój i odpoczynek,
Nowego Roku spełniającego wszelkie marzenia,
pełnego optymizmu, wiary,
szczęścia i powodzenia

życzy Mieszkańcom
Wójt Gminy Chełmża
Jacek Czarnecki

 • -

Życzę wszystkim Mieszkańcom Gminy Chełmża
ciepłych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz pomyślności w Nowym Roku 2009'

Przewodniczący RG Chełmża
Janusz Iwański


SPOTKANIE Z POSŁEM

Informujemy, że w dniu 15.12.2008 o godz. 19:00 w Sali Widowiskowej Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury ul. Bydgoska 7 odbędzie się spotkanie z POSŁEM RP - Tomaszem Lenz.


Zapraszamy do konsultacji

Zapraszamy do konsultacji

 

Poniżej zamieszczamy projekt programu współpracy w 2009 r. Gminy Chełmża z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi w celu zapoznania się z jego treścią i zgłoszenia uwag przez organizacje pozarządowe.

 

Zachęcamy  do uczestnictwa w konsultowaniu dokumentu  dla organizacji pozarządowych !

Uwagi do projektu programu współpracy na rok 2009 prosimy przesyłać na adres mailowy:  info@gminachelmza.pl do dnia 24 listopada 2008 r.

Projekt programu współpracy dostępny jest tutaj


Projekt programu wpsółpracy
 • -
Stypendia 2008”

W dniu 14 listopada br. w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pluskowęsach odbędzie się gminna uroczystość Stypendia 2008'.
    


 • -
Szukamy nazwy dla przedszkola

Ci wszyscy, którzy mają pomysł na ciekawą nazwę jaką powinno przyjąć niepubliczne przedszkole w Gminie Chełmża mogą zgłaszać swoje propozycje do konkursu , który potrwa  do 21 listopada br.

Konkurs ma na celu wyłonienie  nazwy, charakterystycznej i łatwo identyfikowalnej, stanowiącej wyróżnik dla wspomnianej placówki przedszkolnej. Organizatorami konkursu są wspólnie  Wójt Gminy Chełmża i organ prowadzący placówkę „Szkoły Toruń, Artur Wojciechowski”. Do udziału w konkursie organizatorzy zachęcają mieszkańców gminy, rodziny i rodziców maluchów uczęszczających do przedszkola oraz jego personel. A jest warto, bo dla pomysłodawcy najciekawszej nazwy Rada Gminy Chełmża funduje nagrodę.

Propozycję nazwy dla przedszkola  należy złożyć pisemnie  i przesłać lub osobiście przekazać na adres Urzędu Gminy Chełmża z dopiskiem na kopercie: „Konkurs na nazwę przedszkola niepublicznego Gminy Chełmża”.

Zgłoszone na konkurs  propozycje poddane zostaną ocenie przez Komisję Konkursową powołaną przez  organizatorów. Komisja oceni pomysłowość i oryginalność zgłoszonych nazw.

Szczegółowy regulamin znajduje się tutaj


Badania spirometryczne i radiologiczne

W dniu  15 listopada 2008r., od godz. 10.00 zostaną przeprowadzone bezpłatne badania spirometryczne i radiologiczne u osób palących po 40 roku życia.
Badania spirometryczne będą wykonywane  w Ośrodku Zdrowia w Zelgnie, natomiast zdjęcia rtg płuc w autopulmoskanie ustawionym przy Ośrodku.
Akcja zostanie przeprowadzona w ramach „Regionalnego Programu Profilaktyki Chorób Płuc” przez kadrę medyczną z Kujawsko – Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy.

Zapisu dokonać można za pośrednictwem:
- Urzędu Gminy w Chełmży (P. Anna Feeser-Bering,  pokój nr 16) – tel. 056 675 60 76 do 78 wew. 51
- Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Zelgnie    tel. 056 675 98 84
Planowana liczba osób do przebadania – 100 – decyduje kolejność zgłoszeń!

Należy zabrać ze sobą dowód osobisty.
Badania są finansowane przez Samorząd Gminy Chełmża.

 

Ulotka promocyjna
 • -
Dofinansowanie GOPS z PO-KL

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży przystąpił do realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Projektu VII
“ Promocja integracji społecznej” Działanie 7.1
“Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1
“Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”.
Realizacja programu zaplanowana jest do 2013 roku i współfinansowana jest z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach PO KL realizowane będą zadania mające na celu aktywizację osób bezrobotnych i biernych zawodowo, zapobieganie wykluczeniu społecznemu, oraz zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia.

Ulotka promocyjna

 • -
 • -

Ogłoszenie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży informuje, że rolnicy którzy zgłosili  do  Urzędu  Gminy w  Chełmży  straty  w  uprawach  spowodowane  suszą,  mogą  ubiegać  się o pomoc finansową u Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy  Społecznej.

Wnioski  o  pomoc  finanoswą  należy  złożyć  do dnia 10 październikia  2008 r.

Wnioski  po  terminie  pozostaną    bez  rozpatrzenia.

Druki  wniosków należy odebrać w  siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Paderewskiego  14.


Pomoc dla rolników

W dniu 26 września 2008r. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków  realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane przez suszę lub huragan w 2008r.

Rozporządzenie określa szczegółowe warunki udzielania pomocy społecznej rodzinom rolniczym.

Pomocy udziela się rodzinie rolniczej, jeżeli:

Ø co najmniej jedna osoba w tej rodzinie jest rolnikiem, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, który jest objęty tym ubezpieczeniem w pełnym zakresie

Ø szkody spowodowane przez suszę zostały oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę

Ø szkody w uprawach rolnych  spowodowane przez suszę wynoszą średnio powyżej 30% w gospodarstwie  rolnym – w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

 

Pomoc jest udzielana jednorazowo, w formie zasiłku celowego określonego na zasadach art. 40 ust.2 i 3 ustawy o pomocy społecznej. Pomocy udziela się na wniosek  osoby zainteresowanej złożony u kierownika ośrodka pomocy społecznej.

 

Pomoc przysługuje w wysokości:

 

500 zł  - w przypadku rodziny rolniczej prowadzącej gospodarstwo rolne o powierzchni do     5 ha użytków rolnych, w których powstały szkody spowodowane przez suszę,

 

1000 zł -  w przypadku rodziny rolniczej prowadzącej gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 5 ha użytków rolnych, w którym powstały szkody spowodowane przez suszę.

 

Wnioski o pomoc należy składać do dnia 10 października br.


Konkurs

KONKURS GMINNY
„LEGENDY, KTÓRE WARTO POZNAĆ”

I. Organizator.
Redakcja Gazety Gminy Chełmża „KURENDA”
Adres: Urząd Gminy, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża

II. Cele konkursu.
1/ Zainspirowanie dzieci i młodzieży do poszukiwania i ochrony legend z obszaru Gminy Chełmża.
2/ Zgromadzenie legend obszaru Gminy Chełmża.
3/ Aktywizacja młodego pokolenia w kierunku poznania dziedzictwa regionalnego.
4/ Wzmocnienie identyfikacji młodzieży z dziedzictwem kulturowym  miejsca zamieszkania, budowanie więzi lokalnych.
5/ Kształtowanie postaw patriotycznych u młodych ludzi poprzez możliwości indywidualnej wypowiedzi literackiej związanej z małą ojczyzną, regionem zamieszkania.
6/ Upowszechnianie wiedzy o dziedzictwie kulturowym wśród społeczności lokalnych poprzez prezentacje nagrodzonych prac.
7/ Popularyzowanie legend obszaru Gminy Chełmża.

Więcej informacji tutaj


Niepubliczne przedszkole "Małe przedszkole" w Chełmży

Niepubliczne przedszkole  informuje, że posiada jeszcze wolne miejsca dla dzieci w kategorii wiekowej 3 lata. Pierwszeństwo zapisu posaidają dzieci zameldowane na terenie Gminy Chełmża. Więcej informacji w przedszkolu - Chełmża, ul. Paderewskiego 11.


Festyn przyrodniczo – historyczny

Zaproszenie do Brąchnówka

Wójt Gminy Chełmża i Mieszkańcy Brąchnówka

zapraszają do udziału

w festynie przyrodniczo – historycznym,

                                           który odbędzie się 20 września 2008 r

w Brąchnówku na terenie zespołu pałacowo – parkowego.

 

W programie :

 

14.00 Uroczyste  oznaczenie drzew, którym Rada Gminy Chełmża nadała  status Pomników Przyrody, Podsumowanie akcji „Sprzątanie Świata 2008 ” w Gminie Chełmża         

15.00 Część festynowa:

- spotkanie z sokolnikami z Towarzystwa Miłośników Ptaków Drapieżnych i   

  Sokolnictwa- Polski Zakon Sokolników przy Zespole Szkół Leśnych w Tucholi 

- plener plastyczny

- zabawy terenowe  „Szukanie skarbu”

- quiz przyrodniczy z nagrodami

- poczęstunek

Organizatorzy zachęcają w tym dniu do pieszej wyprawy obszarem Gminy Chełmża. Finał wyprawy  to właśnie Brąchnówko ( zespół pałacowo – parkowy) z atrakcjami przyrodniczo – historycznymi.

Szczególnie organizatorzy kierują zaproszenie na sobotnią wyprawę dla zorganizowanych grup szkolnych. Każda taka grupa, która dotrze pieszo do Brąchnówka otrzyma przewodnik turystyczny z mapą tras turystycznych po obszarze Ziemi Gotyku i ciepły posiłek, a poza tym weźmie udział w festynie.

Druk wniosku budżetowego

W związku z trwającą procedurą przygotowania projektu budżetu na 2009 rok udostepniony zostaje druk wniosku budżetowego do publicznej wiadomości. Termin składania wniosku upływa 30 września 2008r.

Druk wniosku


 • -
Dożynki w Gminie Chełmża

Tegoroczne Dożynki w Gminie Chełmża obchodzono uroczyście w dniu 6 września w Nawrze.  Gospodarzami  tego wydarzenia byli mieszkańcy dwóch sołectw : Nawry i Bogusławek. Honory starostów pełnili tym razem mieszkańcy Nawry w osobach : pani Krystyna Cmiel i Adam Adamski, a role wicestarostów przypadły  pani Alinie Ziółkowskiej i Ryszardowi Zukierskiemu z Bogusławek. To najważniejsze święto w gminie swoją obecnością zaszczycili mieszkańcy gminy jak i przybyli goście. Udział we wspólnym Święcie Plonów w Nawrze wzięli przybyli  między innymi Senator RP Jan Wyrowiński, Poseł Janusz Dzięcioł i  Wicewojewoda Dariusz Kurzawa.

Uroczystości zainaugurowała msza św. dziękczynna odprawiona  pod przewodnictwem ks. Infułata Zygfryda Urbana. Wcześniej wszystkie delegacje dożynkowe, które przybyły aż z 25 sołectw w gminie,  złożyły przy scenie pięknie wykonane wieńce dożynkowe, chleby i kosze z darami z tegorocznych plonów. Za nim rozpoczęła się msza św.,  nad Nawrą przeleciało 1000 gołębi, a o  pokazowy lot ptaków zadbał Sołtys z Liznowa p. Andrzej Ośmiałowski.

Dalsza część artykułu dostępna jest tutaj


Dożynki Gminne - Nawra 2008

Wszystkich mieszkańców Gminy Chełmża zapraszamy na Święto Plonów - Dożynki, które odbędą się w Nawrze 6 września.


 Szczegółowy harmonogram:

godz. 12.30 – Otwarcie wystawy fotograficznej pt.” Nawra z tamtych lat” – Kościół   Parafialny pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Nawrze

godz. 13.30 –  Rozpoczęcie uroczystości dożynkowych Prezentacja delegacji z Sołectw Gminy Chełmża, Prezentacja Starostów Święta Plonów 2008’

godz. 14.00 - Uroczysta Msza Św.

godz. 15.15 - Podział chleba dożynkowego, wręczenie wyróżnień i podziękowań, wystąpienia Gości

godz. 16.30 - Rozstrzygnięcie  konkursu na „Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy 2008” Podsumowanie konkursu gminnego „Piękna Zagroda 2008”, Podsumowanie konkursu gminnego „Mój sklep, moją wizytówką”

godz. 17.00 - Festyn dożynkowy

Występy artystyczne

„Chemia miłości” – spektakl musicalowy

Podsumowanie konkursu „Smaki Tradycji”

Konkursy dla publiczności

 

godz. 20.00 Wspólna zabawa taneczna

Poza tym: pokaz lotu gołębi, loteria dożynkowa Gazety Gminy Chełmża KURENDA, poczęstunek, stoiska z produktami lokalnymi, konkursy rodeo, ogródki zabaw dla dzieci.

 


Sprzątanie Świata

W dniach  18-20 września 2008r. odbędzie się na terenie Gminy Chełmża akcja Sprzątania Świata. Tegoroczna akcja jest kolejną  edycja cyklicznie realizowanej przez Fundacje Nasza Ziemia powyższej akcji i  przebiegać będzie pod hasłem „ZIEMIA  W  TWOICH  RĘKACH” jako kampania na rzecz zrównoważonego rozwoju społecznego, politycznego i gospodarczego .

Celem Akcji Sprzątania Świata jest budowanie świadomości ekologicznej oraz inicjowanie działań na rzecz ochrony środowisk poczynając od uprzątania śmieci poprzez promocję selektywnej zbiórki odpadów.

Wzorem lat ubiegłych do włączenia się w tegoroczną akcję Sprzątania Świata zapraszamy mieszkańców gminy, uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz jednostki produkcyjne i usługowe.

Zapotrzebowanie na worki i rękawice należy zgłaszać do Urzędu Gminy Chełmża do dnia  10.09.2008r. Zebrane odpady stałe należy zworkować oraz  ustawić w miejscu wyznaczonym przez sołtysa wsi.


Dofinansowanie dla przedsiębiorców

W najbliższym czasie Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosi konkurs o dofinansowanie dla przedsiębiorców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Konkurs będzie miał charakter zamknięty, koniec naboru wniosków wstępnie szacowany jest na koniec października 2008 roku. Przedsiębiorcy mogą uzyskać dofinansowanie nawet do 8 milionów złotych.

Więcej informacji tutaj


Sprawozdania Wiejskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego

Wiejskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe  „Edukacja i Przyszłość”  i Mała Szkoła w Brąchnówku były organizatorem III edycji Przełajowych Biegów Niepodległości oraz Bezpiecznych Wakacji. W związku z zakończeniem tych imprez zapraszamy do przeczytania sprawozdań.

Sprawozdania dostępne są tutaj


Skorzystaj z pomocy

Informujemy, iż Gmina Chełmża zakwalifikowała się do realizacji programu w ramach  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  ,, UCZEŃ  NA  WSI – pomoc w zdobywaniu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie  oraz gminy miejsko – wiejskie ”.

 

O dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu może ubiegać się osoba niepełnosprawna, która: posiada ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, pobiera naukę w szkole podstawowej, gimnazjum lub w szkole ponadgimnazjalnej (z wyłączeniem szkoły policealnej), posiada stałe zameldowanie na terenie gminy wiejskiej. Uwaga! W przypadku niepełnosprawnych dzieci i młodzieży do lat 18 uprawnionym do ubiegania się o przyznanie dofinansowania kosztów nauki w ramach obszaru A programu jest rodzic lub opiekun prawny.

 

Więcej informacji tutaj


Wyprawka szkolna
W związku z informacją o przyjęciu w dniu 5 sierpnia 2008 r. przez Radę Ministrów uchwały w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2008r. „Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, naukę w klasach I-III szkoły podstawowej lub klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia – Wyprawka szkolna” oraz rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników – dla zapewnienia terminowości realizacji zadań związanych z wdrożeniem programu

prosimy

o złożenie wniosków o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników szkolnych

w terminie do dnia 15 września 2008 r.

 

Dofinansowanie z tytułu zakupu podręczników przysługuje dzieciom:

- rozpoczynającym roczne przygotowanie przedszkolne („zerówka”)

- rozpoczynającym naukę w klasach I, II, III szkoły podstawowej.

 

O pomoc mogą się ubiegać uczniowie z rodzin, gdzie dochód na osobę nie przekracza 351 zł netto.

 

Wnioski należy pobrać i złożyć u dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2008/2009 (druk wniosku dostępny jest tutaj)

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów netto za miesiąc sierpień 2008 r., bądź oświadczenia w przypadku braku dochodów.

Rolnicy dołączają odpowiednie zaświadczenie z Urzędu Gminy.

 

W celu uzyskania zwrotu kosztów zakupu podręczników, konieczne będzie złożenie u dyrektora szkoły imiennych rachunków  lub faktur po dokonaniu zakupu podręczników.

 


wyprawka szkolna
 • -
Zaproszenie na „Wakacyjną wyspę”

 

            „Wakacyjna Wyspa” to pomysł Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża na atrakcyjne i bezpieczne spędzenie wakacji przez dzieci i młodzież w Gminie Chełmża. Finansowo realizację tego przedsięwzięcia wspierają Gminny Ośrodek Pomocy Społeczne, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz  Rady Sołeckie.

Od przyszłego tygodnia tj. w terminie 18.08. – 22.08.br. organizatorzy kierują tym razem  zaproszenie do udziału w projekcie do dzieci i młodzieży z Zelgna i okolicy. Zajęcia będą odbywały się przy Bibliotece Samorządowej w Zelgnie. Do tej pory wakacyjnych wrażeń i atrakcji na „Wakacyjnej Wyspie” poszukiwali najmłodsi mieszkańcy z miejscowości Głuchowo, Mirakowo i Skąpe. Chcąc je  poznać  i obejrzeć zapraszamy do galerii zdjęć.

Galeria zdjęć


  

Rocznica Powstania Warszawskiego

W dniu 1 sierpnia br. o godz. 17:00 na terenie Gminy Chełmża na okoliczność rocznicy Powstania Warszawskiego zostaną uruchomione syreny alarmowe Ochotniczych Straży Pożarnych. Dźwięk syreny będzie miał charakter sygnału ciągłego trwającego 1 minutę.


„Małe Przedszkole” w Chełmży

Poniżej dostępne są listy dzieci przyjętych
do przedszkola - „Małe Przedszkole” w Chełmży
według wieku


Wiejskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe  „Edukacja i Przyszłość”  i Mała Szkoła w Brąchnówku - Gmina Chełmża serdecznie zapraszają na

„Bezpieczne i ekologiczne wakacje ” 
- Bezpieczny wypoczynek dzieci wiejskich podczas żniw 
od dnia 11.08.2008 do 16.08.2008r w godzinach 9.00 –16.00
na terenie zespołu parkowo-pałacowego w Brąchnówku. 

 oraz na

III Przełajowe Biegi Niepodległości
W dniu 14.08.2008 w godzinach 9.00-18.00

Więcej informacji tutajWykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.


Ogłoszenie o wolnych stanowiskach pracy

Urząd Gminy Chełmża poszukuje pracowników na stanowiska:

 • Zastępcy Głównego Księgowego
 • ds. księgowości
 • ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
 • ds. oświaty
 • inspektora ds. poboru należności - kasjer 

Przyjmowanie dokumentów upływa z dniem 18 lipca br.

Więcej informacji tutaj


Ogłoszenie o wolnych stanowiskach pracy

Urząd Gminy Chełmża poszukuje pracowników na stanowiska:

 • Zastępcy Głównego Księgowego
 • ds. księgowości
 • ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
 • ds. oświaty
 • inspektora ds. poboru należności - kasjer 

Przyjmowanie dokumentów upływa z dniem 18 lipca br.

Więcej informacji tutaj


Informacja o możliwościach uzyskania pomocy przez rolników ...

Informacja o możliwościach uzyskania pomocy przez rolników poszkodowanych wskutek niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, w tym suszy.

Rolnicy, poszkodowani wskutek niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, w tym suszy mogą ubiegać się:
1. W przypadku ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich o odszkodowanie, które od 1 lipca 2008 r. jest częściowo finansowane z budżetu państwa. Pierwsze wnioski o środki budżetowe mogą być składane przez zakłady ubezpieczeń, które podpisały umowy z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w terminie do dnia 30 września br. z tytułu odszkodowań wypłaconych poszkodowanym producentom rolnym za okres od początku roku do dnia 30 sierpnia 2008 r.

Więcej informacji tutaj


Turnieje sportowe

Zapraszamy Mieszkańców Gminy Chełmża do udziału w turniejach sportowych.

 • Gminna koszykówka uliczna - 05.07.2008 - Nawra
 • Piłkarskie mistrzostwa Gminy Chełmża - 06.07.2008 - Kończewice (stadion sportowy)

Bliższych informacji związanych z regulaminami turniejów udziela
Gminny Organizator Sportu
tel. 0 605 139 796


Nowy okres zasiłkowy 2008/2009

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Świadczenia Rodzinne, ul. Paderewskiego 14, informuje o zbliżającym się nowym okresie zasiłkowym od 01.09.2008 do 31.08.2009 r.

 • W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2008/2009 złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 lipca, świadczenia rodzinne przysługujące za miesiąc wrzesień  zostaną wypłacone do dnia 30 września br.
 • W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2008/2009 złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 30 września, świadczenia rodzinne przysługujące za miesiąc wrzesień wypłacone zostaną do dnia 31 października Br.

Więcej informacji tutaj


Szacowanie strat

Powołana została Gminna  Komisję do spraw szacowania strat powstałych w wyniku suszy.  Zgłoszenia szacunkowych strat należy dokonać do 11.07.2008r. u sołtysa danej miejscowości z wyszczególnieniem upraw ozimych i jarych. Powierzchnie upraw powinna być zgodna   z wnioskiem złożonym do ARiMR w sprawie dopłat obszarowych.  Na dzień dzisiejszy proponowaną forma pomocy jest uruchomienie preferencyjnych linii kredytowych.

Fundacja Ziemia Gotyku planuje dalsze działania

Zaprasza do udziału w warsztatach strategicznych  LGD Ziemia Gotyku
Trwają obecnie prace nad aktualizacją strategii rozwoju obszaru gmin Chełmża, Łubianka, Łysomice i Papowo Biskupie. Ze środków Programu LEADER będą w kolejnych latach finansowane przedsięwzięcia przyczyniające się do rozwoju społeczno-gospodarczego, kulturowego i aktywizacji mieszkańców obszaru Ziemi Gotyku. W związku z tym,  bardzo ważny jest udział przedstawicieli gmin partnerskich w tych spotkaniach: sołtysów i rad sołeckich, mieszkańców angażujących się w życie swoich wsi , przedstawicieli organizacji pozarządowych: OSP. KGW i innych stowarzyszeń.

W dniu 30 czerwca godz. 16.00 w Papowie Biskupim w Gminnym Ośrodku Kultury   odbędą się warsztaty, które dotyczyć będą tematu:

„WYBÓR NAJWAŻNIEJSZYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ DO REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2008-2015” – WARSZTAT 3
Zaplanowane warsztaty mają na celu wybór najważniejszych zadań ze strategii do realizacji w pierwszym okresie działalności LGD (2009/2010).

Pomysły na wspólne działania można zgłaszać za pomocą karty projektu z Banku Inicjatyw http://www.ziemiagotyku.com/content/view/166/63/ lub osobiście wziąć udział w spotkaniu.

Noc Świętojańska
 • -

Kliknij w baner(rysunek) aby przeczytać więcej


Międzynarodowe Targi Rolno-Przemysłowe

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Toruniu z siedzibą w Chełmży
w dniu 21.06.2007 roku (sobota)
organizuje wyjazd szkoleniowy dla rolników na
Międzynarodowe Targi Rolno-Przemysłowe
Agro-Tech w Minikowie

Koszt wyjazdu 10 zł
Godziny odjazdu autokaru:
Zelgno - przystanek autobusowy 8:00
Pluskowęsy - przystanek autobusowy 8:05
Nowa Chełmża- przystanek autobusowy 8:10
Chełmża -plac przy cukrowni 8:15
Kończewice- przystanek autobusowy 8:20
Bogusławki- przystanek autobusowy 8:22
Nawra- przystanek autobusowy 8:25

Zainteresowane wyjazdem osoby prosimy o kontakt z RZDR w Chełmży  
Teresa Krebs Tel. 056 675-22-60


Konkurs o dotację unijną dla przedsiębiorstw w regionie kujawsko–pomorskim

Pierwszy konkurs o dotację unijną dla przedsiębiorstw w regionie kujawsko–pomorskim. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów inwestycyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Podziałanie 5.2.1 Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw.

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziane są projekty przewidujące bezpośrednie inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa mające na celu zwiększenie zdolności wytwórczych, produkcyjnych, i usługowych poprzez:

 • nabycie nieruchomości przeznaczonej na działalność gospodarczą,
 • budowę, rozbudowę lub przebudowa budynków,
 • unowocześnienie, zakup nowych lub używanych urządzeń lub maszyn.

O wsparcie mogą się ubiegać wyłącznie mikroprzedsiębiorstwa mające siedzibę i prowadzące działalność na terenie województwa kujawsko- pomorskiego. Maksymalny poziom dofinansowania ich projektów wynosi 70% kosztów kwalifikowanych.
Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73 w dniach od 21.07.08 do 01.08.08 r. Termin rozstrzygnięcia konkursu przewiduje się na styczeń 2009 roku. Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie: www.fundusze.kujawsko-pomorskie.pl.


 • -
Piknik - Powitanie Lata

Zapraszamy Państwa na inaugurację sezonu turystycznego 2008' połączoną z podsumowaniem realizacji projektu pt. „Zagospodarowanie turystyczne rejonu Zalesia i stworzenie parku kulturowego nad Jeziorem Grodzieńskim" etap I która odbędzie się w dniu 15 czerwca br. o godz. 15.00 w ośrodku rekreacyjno-wypoczynkowym w Zalesiu nad Jeziorem Chełmżyńskim

Program Pikniku
Sobota 14 czerwiec 2008
9.00 - Międzynarodowy Turniej Siatkówki Plażowej
16.00 - Ogłoszenie wyników Turnieju i wręczenie nagród
Niedziela 15 czerwiec 2008
14.30 - III Przegląd twórczości Mieszkańców Gminy Chełmża - cz. I
15.00 - Uroczysta inauguracja sezonu turystycznego 2008' w Gminie Chełmża
15.30 - III Przegląd twórczości Mieszkańców Gminy Chełmża - cz. II
16.15 - Spektakl kabaretowy pt. „Wino, kobiety i śpiew" - pełen humoru kabaretowy spektakl złożony ze skeczy i piosenek znanych oraz takich, których nie usłyszy się nigdzie indziej, tylko w Zalesiu.
17.15 - Występy gościnne zespołów wokalnych
Zapraszamy do stoisk z Produktami Lokalnymi Ziemi Gotyku 
Patronat honorowy nad Piknikiem „Powitanie Lata" w Zalesiu objął
Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego


Składanie wniosków o dożywianie dzieci

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży informuje o konieczności złożenia wniosku dotyczącego dożywiania dzieci w szkole. Termin przyjmowania w/w wniosków upływa z dniem 31 lipca 2008 roku. Do wniosku należy dołączyć dochody za miesiąc czerwiec( w zależności od źródła utrzymania):

-zaświadczenie o zarobkach- netto,

-odcinek od renty-emerytury,

-zaświadczenie o ilości hektarów przeliczeniowych,

-ostatni odcinek potwierdzający opłacanie składek KRUS,

-zaświadczenie potwierdzające pobieranie stypendium,

-potwierdzenie o zarejestrowaniu w Powiatowym Urzędzie Pracy (osoby pozostające bez zatrudnienia).

Z w/w pomocy mogą skorzystać rodziny, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. 526,50 zł według Ustawy o Pomocy Społecznej z dnia 12 marca 2004 roku.

Informujemy jednocześnie, że nie złożenie wniosku w wyznaczonym terminie spowoduje, że wniosek zostanie rozpatrzony odmownie.

  


 • -
Święto Województwa

Województwo Kujawsko-Pomorskie ma swoje święto. Na konferencji prasowej 16 maja 2008 roku marszałek Piotr Całbecki ogłosił oficjalnie, że Święto Województwa Kujawsko-Pomorskiego będziemy co roku obchodzić 7 czerwca. Patronat honorowy nad tegorocznymi uroczystościami objęli metropolita gnieźnieński Henryk Muszyński, marszałek sejmu Bronisław Komorowski oraz eurodeputowany Jerzy Buzek, premier rządu, który wprowadził reformę administracyjną proklamującą powstanie naszego województwa.

Więcej informacji tutaj


Smukła figura-walka z nadwagą u kobiet dojrzałych

Samodzielny Publiczny Ośrodek Zdrowia w Zelgnie ogłasza nabór chętnych
pań do programu "Smukła figura-walka z nadwagą u kobiet dojrzałych".

Profilaktyka otyłości obejmować będzie:

 • zajęcia sportowe w rytm muzyki(aerobic, callanetics,siłownia,joga,
  fitness),
 • rejestr i kontrola masy ciała,
 • ustalenie diet,
 • opracowanie zestawów ćwiczeń wykonywanych w warunkach domowych.

Spotkanie organizacyjne odbędzie sie dnia 14 lipca 2008 roku o godzinie 19:00 w świetlicy wiejskiej w Zelgnie- budynek ośrodka zdrowia.
Kontakt telefoniczny pod numerem 0604647165


 • -
Wakacyjna wyspa

W Gminie Chełmża  rozpoczęły się zapisy chętnych dzieci do udziału w wakacyjnym projekcie „Wakacyjna wyspa”W okresie od 1 lipca 2008 r do 14 lipca 2008 r w godzinach 9.00 – 13.00 w miejscowościach Dziemiony ( świetlica wiejska) i Skąpe ( biblioteka) zostaną zorganizowane wakacyjne zajęcia dla dzieci, które na ten czas pozostaną w swoich domach. Pobyt na „Wakacyjnej wyspie” pozwoli dzieciom spędzić ten czas w sposób pożyteczny dla siebie i innych, atrakcyjny i bezpieczny.
Realizatorami projektu są Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża w Brąchnówku i Urząd Gminy w Chełmży ( Promocja).
W programie spotkań organizatorzy   zaplanowali  m.in. zajęcia plastyczne, cyrkowe, taneczne, konkursy i wspólne zabawy. Dla dzieci przewidziano nagrody i dyplomy za osiągnięcia w konkursach.
Jednocześnie informujemy, że ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Rodziców prosimy o zgłaszanie dzieci ( z terenu Gminy Chełmża) do udziału w projekcie w terminie do 13 czerwca br.
Zgłoszenia pisemne prosimy kierować na karcie zgłoszenia ( do pobrania ze strony www.gminachelmza.pl lub w GOPS) do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży, ul. Paderewskiego 14, tel. 056 675 60 19.
Realizatorzy zapraszają także do współpracy przy projekcie młode, kreatywne osoby, które zechcą podzielić się swoimi pomysłami na dobrą, wspólną wakacyjną zabawę i ofiarować swój wolny czas na rzecz dzieci z naszej Gminy.
Bliższych informacji dotyczących projektu „Wakacyjna wyspa” udzielają pracownicy GOPS.

Deklaracja udziału


 • -
Kwiaty dla MAMY

Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża

serdecznie zaprasza do udziału w akcji z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka. Kwiaty dla mamy to cykl warsztatów malarskich dla dzieci, młodzieży i mam  organizowanych w plenerze przy bibliotekach gminnych i świetlicach wiejskich. Podczas spotkania dzieci, młodzież wspólnie z mamami namalują obrazy na drewnie pt. Kwiaty dla mamy, tworząc piękną galerię. Wspólne malowanie będzie artystycznym wyrazem uczuć do swoich mam z okazji tego pięknego majowego święta-Dnia Matki połączonego z Dniem Dziecka.

Plener malarski pt. Kwiaty dla mamy  rozpocznie swoją podróż po Gminie Chełmża już 20 maja i potrwa do 5 czerwca.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!


Kolonie letnie na Pojezierzu Brodnickim

Ośrodek Wypoczynkowy dla Dzieci i Młodzieży w Cichem na Pojezierzu Brodnickim informuje, że istnieje  możliwość skorzystania z oferty kolonijnej przygotowanej na okres wakacji letnich.

- proponowane terminy kolonii:
23.06. –  06.07.2008 r.
07.07. – 20.07.2008 r.
04.08. – 17.08.2008 r.

- wiek uczestników:    dzieci i młodzież w wieku szkolnym (do ukończenia 18 roku życia)

- odpłatność:  400 zł

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie Kart kwalifikacyjnych uczestnika wypoczynku do dnia 30 maja 2008 r.  w Urzędzie  Gminy w Chełmży -  pokój 18 (karty do pobrania w sekretariatach szkół Gminy Chełmża).


 
Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne

W związku z coraz częściej występującym zjawiskiem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży informuje, że w przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych osoba uprawniona do świadczeń rodzinnych jest zobowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu wypłacającego świadczenia zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne podlegają zwrotowi wraz z ustawowymi odsetkami (art. 30 ustawy o świadczeniach rodzinnych).

Do powyższych zmian zalicza się między innymi: - uzyskanie dochodu, - zaprzestanie nauki, - zmiana szkoły, - ubycie członka rodziny - wyjazd członka rodziny za granicę itd. Zatajenie tych faktów spowoduje, iż wypłacane świadczenia staną się świadczeniami nienależnie pobranymi, a organ zażąda zwrotu tych świadczeń wraz z ustawowymi odsetkami.
 


Turnusy rehabilitacyjne dla osób chorych na Stwardnienie Rozsiane

Dom Pomocy Społecznej w Kowalu organizuje turnusy rehabilitacyjne dla osób chorych na Stwardnienie Rozsiane. Ośrodek istnieje od 1997 roku i do tej pory z turnusów skorzystały 2034 osoby z całej Polski. Przeciętnie w roku organizowanych jest 14 turnusów rehabilitacyjnych. Ośrodek wyposażony jest w specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny oraz oferuje usługi rehabilitacyjne tj. : kinezyterapia, ćwiczenia indywidualne i grupowe, masaże, wodolecznictwo, elektrolecznictwo, magnetoterapia, inhalacje, światłolecznictwo, zajęcia treningowe, gimnastyka korekcyjna i manualna.

Więcej informacji tutaj


Apel do mieszkańców gminy Chełmża

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży zwraca się z prośbą o przekazanie na rzecz potrzebujących używanego sprzętu, mogą to być:
1. łóżeczka dziecięce
2. wózki dziecięce
3. ubrania dziecięce
4. obuwie dziecięce
5. zabawki
6. sprzęt AGD

Wszystkie osoby, które są chętne do przekazania w/w przedmiotów na rzecz naszych podopiecznych, proszone są o kontakt osobisty bądź telefoniczny(056 6756019) z naszym ośrodkiem.


Ważna informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

W związku z obowiązkiem wymiany książeczkowych dowodów osobistych wszystkie osoby, które pobierają zasiłki rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne i zaliczkę alimentacyjną
i nie dostarczyły jeszcze kserokopii nowych dowodów osobistych proszone są o dostarczenie ww. dokumentu do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży, ul Paderewskiego 14 do Działu Świadczeń Rodzinnych


Zacznij od nowa – aktywne działanie

Od maja 2008 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży będzie realizował projekt systemowy „ Zacznij od nowa – aktywne działanie”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego „ Kapitał Ludzki”. Projekt realizowany będzie w zakresie  działania 7.1, poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Projekt skierowany jest do beneficjentów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży, długotrwale bezrobotnych kobiet ( zarejestrowanych w PUP) nie posiadających aktualnych kwalifikacji zawodowych.

Więcej informacji tutaj


Szkolenia dla grup beneficjentów - przedsiębiorców

Urząd Marszałkowski w Toruniu realizując założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013 organizuje szkolenia dla grup potencjalnych beneficjentów. Obecnie prowadzi je przede wszystkim dla przedsiębiorców. W środę 14 maja 2008 r. mamy przyjemność zaprosić przedsiębiorców z terenu powiatu toruńskiego na szkolenie dotyczące możliwości wsparcia, jakie przedsiębiorcom oferuje RPO. Odbędzie się ono w Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, sala nr 16, w godzinach 10-13.
Prosimy o jak najszersze rozpropagowanie tej informacji wśród działających na Państwa terenie przedsiębiorców i dokonanie zgłoszenia chętnych do udziału w szkoleniu pod nr tel.: (56) 660-83-00 w. 257, do dnia 13 maja 2008 r. osoba do kontaktu p. Artur Stankiewicz, Starostwo Powiatowe w Toruniu, Wydział Rozwoju i Projektów Europejskich.


"Zielone" dopłaty dla rolników

Pojawiła się możliwość uzyskania dopłat rolnośrodowiskowych za utrzymanie użytków zielonych skierowana głównie dla rolników. Termin składania wniosków upływa 15 maja.

Więcej informacji tutaj


Ankieta

Zapraszamy wszystkich Internautów do brania udziału w ankiecie dotyczącej elektronicznego załatwiania spraw w urzędzie. Prosimy o poważne głosowanie zgodne z Państwa oczekiwaniem. Treść ankiety jak i sama ankieta jest cały czas dostępna w lewej części tej strony internetowej.


Piątek - 2 maj 2008

Uprzejmie informujemy, że Urząd Gminy Chełmża w dniu 2 maja 2008 roku
będzie nieczynny.


Mistrzostwa w lekkiej atletyce

GMINNE ŚWIĘTO KRÓLOWEJ SPORTU
MISTRZOSTWA GMINY CHEŁMŻA W LEKKIEJ ATLETYCE

boisko przy Szkole Podstawowej w Zelgnie

Uczestnictwo: mieszkańcy Gminy Chełmża powyżej wieku gimnazjalnego.

Konkurencje:
-biegowe: na 60m; na 400m; sztafeta 2*200m;
-skok w dal
-pchnięcie kulą.

Więcej informacji tutaj


 • -
III Forum Organizacji Pozarządowych

Podążając śladami Błogosławionej Juty…

Gmina Chełmża 2008’

10 maja - III Forum Organizacji Pozarządowych(Gimnazjum w Głuchowie)
14.30 – 15.00 Uroczyste otwarcie III Forum.
15.00 – 15.45 Możliwości poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych – przedstawiciele instytucji i organizacji zajmujących się programami wsparcia dla osób niepełnosprawnych.
15.45 – 18.00 „Pomagamy osobom niepełnosprawnym” – prezentacja dobrych praktyk.
18.00 – Spotkanie integracyjne.

11 maja – Sanktuarium Bł. Juty w Bielczynach
9.00 – Msza św.
14.00 - Odpustowa Msza św. ku czci Bł. Juty

Więcej informacji tutaj


Uczymy się dbać o zdrowie

           W związku z realizacją profilaktycznego programu zdrowotnego p.n. „Regionalny Program Edukacji w Zakresie Profilaktyki Jelita Grubego i Prostaty w Województwie Kujawsko – Pomorskim” współfinansowanego przez Samorząd Województwa i Samorząd Gminy Chełmża w dniu 08 maja 2008r. o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy w Chełmży ul. Wodna 2 zaplanowane jest spotkanie edukacyjne skierowane do osób dorosłych.

Tematem spotkania będzie przybliżenie wiedzy związanej z chorobami nowotworowymi głównie rakiem piersi, szyjki macicy i jąder. Wiedzę tę mieszkańcom naszej gminy przekażą fachowcy z Centrum Onkologii w Bydgoszczy, którzy oprócz prezentacji multimedialnej udzielą wskazówek związanych z możliwością wczesnego wykrycia choroby poprzez ćwiczenia praktyczne na fantomach.

Więcej informacji tutaj


Akademia Młodych Ziemi Gotyku

Akademia Młodych Ziemi Gotyku

- START 19 KWIETNIA!

Młodzież z terenu Gminy Łubianka zaprasza do udziału w pierwszym spotkaniu Akademii Młodych.

Zaproszenie skierowane jest do młodzieży w wieku 16-24 lata mieszkającej na terenie 4 gmin: Chełmża, Łubianka, Łysomice i Papowo Biskupie.

Raz na kwartał tego typu spotkania będą obywać się na terenie jednej z gmin, a poza tym młodzież weźmie udział w wakacyjnym obozie integracyjnym i warsztatach dziennikarskich.

Czytaj więcej„DZIEŃ OTWARTY” w Drugim Urzędzie Skarbowym w Toruniu

 Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu zaprasza
dnia 19 kwietnia 2008 r. w godz. 900 – 1300 na

"Dzień otwarty"

W tym dniu będzie możliwość:

 • zapoznania się ze specyfiką pracy w naszym Urzędzie,

 • wzięcia udziału w konkursie promującym płacenie podatków (dla zwycięzcy przewidziana jest nagroda książkowa),

 • zaproponowania w formie ankiety ewentualnych zmian ułatwiających szybką i sprawną obsługę klientów,

 • złożenie zeznania rocznego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), jak i pobrania formularzy zeznań oraz innych deklaracji,

 • uzyskania wyczerpujących informacji w całym zakresie funkcjonowania Urzędu.

ZAPRASZAMY
Toruń, ul.Mazowiecka 63/65


Mieszkania do wynajęcia
 • Masz mieszkanie do wynajęcia ?
 • Szukasz mieszkania do wynajęcia ?
 • Słyszałeś o mieszkaniu do wynajęcia ?

przyjdź do pokoju nr 15  Urzędu Gminy do p. HALINY WOJCIECHOWSKIEJ

lub p. KRZYSZTOFA  MAKOWIECKIEGO. 
  Twoja informacja pomoże innym, poinformuj nas o tym.


 • -
Dobry pomysł na udane wakacje !

Między innymi organizacje kobiece -  Koła Gospodyń Wiejskich, Rady Sołeckie, Grupy Odnowy Wsi mogą swoje pomysły na organizację czasu wakacyjnego podczas tegorocznych wakacji dla najmłodszych mieszkańców swoich miejscowości przesłać na konkurs grantowy, którego organizatorem jest Fundacja Wspomagania Wsi.

W ramach konkursu „Pożyteczne wakacje 2008” finansowane będą najciekawsze i najlepiej przygotowane projekty pod hasłem „Nasza wieś najpiękniejsza” realizowane w czasie wakacji letnich 2008, których beneficjentami będą dzieci/młodzież ze wsi i miasteczek do 6.000 mieszkańców.

Celem konkursu jest umożliwienie dzieciom/młodzieży, które zostają na czas wakacji w swoich miejscowościach, spędzenia czasu w sposób pożyteczny, atrakcyjny  i bezpieczny dla siebie i innych.

Najlepsze ze zgłoszonych projektów zostaną nagrodzone dotacjami na ich realizację w wysokości do 3.000 zł. Łączna pula nagród wyniesie maksymalnie 500 tyś zł .

Regulamin dostępny jest tutaj


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

Wójt Gminy Chełmża podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem, stanowiących gminny zasób nieruchomości Gminy Chełmża (miejscowości Kończewice i Pluskowęsy) z przeznaczeniem na usługi handlowe.

Więcej informacji tutaj


 • -
Aktywny przedsiębiorco

Urząd Marszałkowski w Toruniu przygotowuje spotkania informacyjne dla przedsiębiorców zainteresowanych udziałem w tegorocznych konkursach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa kujawsko-pomorskiego.

Pierwszy taki konkurs zostanie ogłoszony w maju br.

Spotkania zaplanowane zostały na dzień 9, 10, 14, 15 i 16 kwietnia w godz. 10.00 – 13.00 w budynku Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Marii Curie – Skłodowskiej w Toruniu.

Zachęcamy Państwa do przeglądania strony www.kujawsko-pomorskie.pl  w zakładce „Fundusze unijne”.

GOPS poszukuje pracownika

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży poszukuje pracownika na stanowisko pracownika socjalnego. Termin składania dokumentów upływa 10 kwietnia br.

Więcej informacji tutaj

UWAGA, w powyższym ogłoszeniu dokonano zmian w dniu 26 marca około godziny 18:00. Wszyscy, którzy pobrali to ogłoszenie wcześniej proszeni są o ponowne przejrzenie ogłoszenia.
Za utrudnienia przepraszamy.


IZOLACJA - MATIZOL S.A. z siedzibą w Chełmży

POSZUKUJE PRACOWNIKÓW
NA STANOWISKA PRODUKCYJNE I MAGAZYNOWE
- PRACOWNIKÓW PRODUKCYJNYCH
- OPERATORÓW WÓZKÓW WIDŁOWYCH
- ELEKTROMONTERÓW DO 1 KV

Osoby zainteresowane podjęciem pracy zapraszamy do Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu Ośrodek Zamiejscowy w
Chełmży ul. Sw. Jana 18 w Chełmży
na giełdę pracy 03.04.2008 o godz. 10.00 w pok 14


Firma U-TEC POLAND z siedzibą w Ostaszewie

POSZUKUJE PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA PRODUKCYJNE
- OPERATOR MASZYN
- MONTER MODUŁÓW
PLANOWANE JEST ZATRUDNIENIE 90 OSÓB OD KWIETNIA 2008

Osoby zainteresowane podjęciem pracy zapraszamy do Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu Ośrodek Zamiejscowy w
Chełmży ul. Sw. Jana 18 w Chełmży
na giełdę pracy 27.03.2008 o godz. 10.00 w pok 14


 • -
PROJEKT NGO dla Ziemi Gotyku

Fundacja Ziemia Gotyku zaprasza do udziału w projekcie „Ziemia Gotyku - aktywność, działanie, pasja!”.
Zaproszenie kierowane jest  do trzech grup odbiorców:
• sołtysów i członków rad sołeckich
• młodzieży w wieku 16-24 lata
• przedstawicieli organizacji społecznych .
Projekt jest realizowany na obszarze działania LGD Ziemia Gotyku – gmin Chełmża, Łubianka, Łysomice i Papowo Biskupie.
Zapisy i zgłoszenia należy  kierować na:
TEL. 0 607 772 689, 0 607 774 315, (może być sms z podaniem imienia, nazwiska, adresu  tel. kontaktowego oraz maila) lub na e- mail: lgd@ziemiagotyku.com . Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć


Nabór uczestników projektu potrwa do 28.03.2008 roku do godz. 10.00.

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu realizacji projektu można znaleźć na stronie www.ziemiagotyku.com.


Podsumowanie sportu

Zapraszamy do udziału w spotkaniu podsumowującym

Sport w Gminie Chełmża za rok 2007,

które odbędzie się dnia 15 marca br. o godz. 11.00

w sali sportowej  Gimnazjum w Głuchowie.

 

Podczas spotkania rozegrany zostanie turniej sportowy

klas I-III  ”Jestem sprawny” ze szkół podstawowych w gminie

i

pokibicujemy młodym zawodnikom, poznamy najlepszą drużynę piłkarską w

Gminnej Lidze Piłki Nożnej w minionym sezonie  oraz najlepsze Sołectwa w Klasyfikacji Sportowej Sołectw Gminy Chełmża w roku 2007.


 

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego

Toruńskie Centrum Caritas serdecznie zachęca osoby zainteresowane do korzystania z wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego, znajdującego się w Przychodni Chełmżyńskiej S.C., ul. Kościuszki 4 w Chełmży. Głównym celem wypożyczenia sprzętu  jest pomoc w odzyskaniu maksymalnie pełnej sprawności osobom niepełnosprawnym.
Dzięki współfinansowaniu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wypożyczenie powyższego sprzętu jest bezpłatne. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość bezpłatnego dowiezienia sprzętu do pacjentów

Więcej informacji tutaj


Turnusy rehabilitacyjne

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa  w Grudziądzu uprzejmie informuje osoby zainteresowane, że w okresie wakacji 2008 roku organizowane są turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników:-     w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu dla dzieci z chorobami układu ruchu, w terminie od 23 lipca do 12 sierpnia,
-  
w Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej ,,Dukat” w Dąbkach dla dzieci z chorobami układu oddechowego, w terminie od 13 lipca do 02 sierpnia.

 

Więcej informacji tutaj


 • -
Nabór do przedszkola

W Gminie Chełmża rozpoczęły się zapisy do pełnowymiarowego przedszkola dla dzieci w wieku 3-5 lat, którego siedziba zlokalizowana będzie w Chełmży na ul. Paderewskiego  11. Udział w zajęciach przedszkolnych będzie częściowo odpłatny.
Deklarację zapisania swojego dziecka do przedszkola należy złożyć w terminie do 31 maja 2008 roku w Urzędzie Gminy Chełmża – ul. Wodna 2, pokój nr 18.
Przedszkole swoją działalność rozpocznie z dniem 1 września 2008 roku.

Wzór deklaracji


Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży informuje, iż osoby i rodziny będące w kryzysie, związanym np. z przemocą w rodzinie, uzależnieniami, współuzależnieniami, problemami wychowawczymi (inne sytuacje życiowe), mogą korzystać z  bezpłatnego  wsparcia psychologicznego w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu ul. Dekerta 24.

Poradnictwo psychologiczne udzielane jest w każdy piątek tygodnia, w godzinach od 11.00 do 12.00. Informacje w powyższej sprawie można również uzyskać pod numerem telefonu: 056- 6611731.

W sytuacjach nagłych, wymagających natychmiastowego wsparcia psychologicznego istnieje możliwość udzielenia pomocy w inny dzień tygodnia oraz godzinach, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu pod wskazany numer telefonu.


Zmiana godzin pracy bibliotek

W związku ze zmianami kadrowymi i przesunięciami pracowników w bibliotekach gminnych podajemy aktualny terminarz pracy bibliotek.

Godziny otwarcia bibliotek


Pobór 2008

W dniach  29 lutego i 3 - 4 marca 2008 roku w godzinach 8.00-14.00 w Toruniu przy ulicy Tuwima 9 ( Klub Kameleon),przeprowadzony zostanie przez Powiatową Komisję Poborową  i Lekarską pobór mężczyzn rocznika 1989 oraz mężczyzn urodzonych w latach 1988 ,1987, 1986,1985,1984, którzy dotychczas nie stawili się do poboru z terenu naszej gminy.

 

Więcej informacji tutaj


Informacja dla organizacji pozarządowych z Gminy Chełmża

W związku z bieżącą aktualizacją wykazu organizacji pozarządowych powstałych i działających w obszarze Gminy Chełmża, które do tej pory nie przedłożyły informacji o swoim powołaniu i działalności  prosimy o uzupełnienie załączonego druku z danymi organizacji i dostarczenie go lub przesłanie  pocztą do Urzędu Gminy w Chełmży lub na adres e-mail: prom_kate@op.pl w terminie do 22.02.2008 r.

Osoba do kontaktu:
Katarzyna Orłowska
Stanowisko ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
tel. 056 675 60 76

Druk do wypełnienia


Załączony plik - ogłoszenie o organizacjach
Zmiana terminu zebrania wiejskiego

Uwaga, uległ zmianie termin zebrania wiejskiego w Kończewicach, nowy termin to:

20 luty - miejsce zebrania pozostało bez zmian.

Aktualny terminarz zebrań wiejskich


 • -
Życzenia Wielkanocne

Na stole święcone, a obok baranek,
Koszyczek pełny barwnych pisanek
I tak znamienne w polskim krajobrazie
W bukiecie srebrzyste, wiosenne bazie.
Zielony barwinek, fiołki i żonkile
 Barwami stroją uroczyste chwile.
W dom polski wiosna wchodzi na spotkanie,
Gdy wielkanocne na stole śniadanie.
 

 

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
najserdeczniejsze życzenia składają

 

                        Przewodniczący RG Chełmża                            Wójt Gminy Chełmża

                                    Janusz Iwański                                              Jacek Czarnecki


Poszukiwany strażnik gminny oraz osoba na stanowisko ds. inwestycji i remontów

Urząd Gminy w Chełmży poszukuje osób na stanowiska

 1. strażnia gminnego (wymagane wykształcenie średnie lub wyższe)
 2. ds. inwestycji i remontów ( wymagane wykształcenie średnie lub wyższe o kierunku budownictwo)

Termin składania dokuemntów upływa 25 lutego br.

Więcej informacji tutaj


 • -
Indywidualne Mistrzostwa Gminy Chełmża w Tenisie

Zapraszamy Wszystkich Mieszkańców Gminy Chełmża, których pasją jest tenis stołowy do udziału w Indywidualnych Mistrzostwach Gminy Chełmża w Tenisie Stołowym, które odbędą się w najbliższą niedzielę tj. 10.02.br w sali sportowej SP Sławkowo. Początek turnieju godz 9:30.


Poszukiwani pracownicy do Urzędu Gminy oraz ZE-AS

Urząd Gminy w Chełmży poszukuje pracownika na stanowisko pracy ds. rady gminy. Wymagane między innymi to: wykształcenie wyższe.

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Chełmża poszukuje pracownika na stanowisko ds. płac, kontroli spełniania obowiązku nauki,dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Wymagane między innymi to: wykształcenie wyższe o kierunku ekonomicznym lub adminsitracyjnym.

Termin składania dokumentów dla powyższych ogłoszeń upływa 20 lutego br. 

Więcej informacji tutaj


Poszukiwany pracownik do CIK'u

Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża poszukuje pracownika na stanowisko instruktora. Wymagania to między innymi wykształcenie wyższe - preferowane  kierunki humanistyczne lub artystyczne.
Termin składania dokumentów upływa 18 lutego br.

Więcej informacji tutaj


Turniej Siatkówki o Mistrzostwo Gm. Chełmża

Zaproszenie
 
na Turniej Siatkówki o Mistrzostwo Gm. Chełmża
  w ramach rywalizacji sołectw Gminy Chełmża

Nagrodą główną w turnieju jest Puchar Wójta Gminy Chełmża

Termin: 3 luty 2008 godz. 9.30

Miejsce: Kończewice, Głuchowo

Rozpoczęcie zawodów w Kończewicach o godz. 9:30

Regulamin:

 • przepisy zgodne z postanowieniami PZPS
 • Szczegóły regulaminowe oraz system rozgrywek podane zostaną na miejscu w dniu turnieju

Drużyny, które chcą wziąć udział w turnieju powinny zgłosić się do dnia 1 lutego 2008 r do Gminnego Organizatora Sportu – Marcina Sadowskiego nr tel 507 835 797. Po tym terminie lista uczestników zostanie zamknięta.

Do zobaczenia na parkiecie


Straż Gminna

Uchwałą Rady Gminy  z dnia 31 maja 2007 roku utworzono Straż Gminną w Gminie Chełmża.

 • terenem działania Straży Gminnej jest obszar administracyjny Gminy Chełmża
 • siedzibą Straży Gminnej jest budynek Urzędu Gminy  w Chełmży przy ul. Wodnej 2,
 • utworzone zostaną dwa etaty / komendant , strażnik /;

Więcej informacji tutaj


Sprzedaż działek w Browinie

Urząd Gminy w Chełmży ogłasza przetarg ustny na sprzedaż trzech działek w Browinie. Wszystkich zainteresowanych terminami jak i szczegółami przetargu zapraszamy na stronę poniżej.

Więcej informacji tutaj


Zebrania wiejskie

Zakończono prace nad harmonogramem zebrań wiejskich, które odbywać się będą w I kwartale 2008 roku. Zainteresowanych terminem i miejscem zebrania w jego sołectwie zapraszamy pod poniższy adres.

Harmonogram zebrań wiejskich


Kurs chemizacyjny

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Chełmży organizuje dwudniowy kurs w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym.

Chętne osoby proszone są o zgłoszenie osobiste do biura PZTR   Chełmża ul. Bydgoska 7 lub telefoniczne nr (056) 6754594 lub 6752260.

Koszt kursu wynosi 50 zł/osoby.
Z
głaszający posiada z sobą nr NIP i PESEL.


Pracownicy do Gospodarstwa Pomocniczego i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Gminy w Chełmży poszukuje dwóch pracowników na stanowiska:

 • głównego księgowego
 • inspektora ds. wodno/kanalizacyjnych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Paderewskiego 14 poszukuje pracownika na stanowisko:

 • ds. świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych

Więcej informacji tutaj


Poszukiwana osoba na stanowisko ds. kadr, kancelaryjnych i archiwum

Urząd Gminy w Chełmży poszukuje pracownika na stanowisko ds. kadr, kancelaryjnych i archiwum. Termin składania dokumentów upływa 31 grudnia.

Więcej informacji tutaj


Obwieszczenie i zalecenia dotyczące ptasiej grypy

W związku z wystąpieniem grypy ptaków na terenie Rzeczpospolitej Polskiej wydano rozporządzenie w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem grypy ptaków. Poniżej znajduję się link do treści obwieszczenia oraz zaleceń dla hodowców drobiu.

Więcej informacji tutaj


Poszukiwana osoba na stanowisko pracownika socjalnego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży poszukuje pracownika na stanowisko pracownik socjalny. Termin składania dokumentów mija 14 grudnia 2007r.

Więcej informacji tutaj


 • -
Mistrzostwa Gminy Chełmża w Piłce Ręcznej

Serdecznie  zapraszamy  na
 

MISTRZOSTWA   GMINY CHEŁMŻA

W PIŁCE RĘCZNEJ, 


  które odbędą się  25.11.2007 roku

na sali sportowej w Pluskowęsach.
 

Rozpoczęcie turnieju o godzinie 9.30

Poszukiwana osoba na stanowisko ds. gospodarki mieszkaniowej i działalności gospodarczej

Urząd Gminy w Chełmży poszukuje pracownika z wykształceniem wyższym lub średnim na stanowisko ds. gospodarki mieszkaniowej i działalności gospodarczej. Termin składania dokumentów mija 28 listopada.

Szczegóły ogłoszenia


…W dniu odrodzenia Rzeczypospolitej chwilę
refleksji poświęćmy  słowu- patriotyzm…
  

Wójt Gminy Chełmża 

zaprasza

na apel z okazji

Narodowego Święta Niepodległości
który odbędzie się w dniu

11 listopada 2007 r o godz. 14.00

na terenie zespołu pałacowo-parkowego

w Brąchnówku
  

W program m.in.:

- referat okolicznościowy

- odśpiewanie pieśni patriotycznych

- przekazanie urn z ziemią na Budowę Kopca „Ziemia Polaków”


 • -
Święta Bożego Narodzenia

Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia
niosą ze sobą wiele radości
oraz refleksji dotyczących
minionego okresu i planów
na nadchodzący Nowy Rok.
W tych wyjątkowych dniach
chcemy wszystkim
Mieszkańcom
 Gminy Chełmża życzyć
wiele zadowolenia i sukcesów
z podjętych wyzwań.

Niech Święta Bożego Narodzenia
i Wigilijny wieczór upłyną Wam
w szczęściu i radości
przy staropolskich kolędach
i zapachu świerkowej gałązki.

Przewodniczący RG           Wójt Gminy Chełmża
Chełmża                                                     
Janusz Iwański                          Jacek Czarnecki


Zmiany godziny pracy KRUS

Poniżej przedstawiamy nowe godziny pracy Placówki Terenowej KRUS w Toruniu:

 • poniedziałek 7:00 - 15:00
 • wtorek         7:00 - 18:00
 • środa           7:00 - 15:00
 • czwartek      7:00 - 15:00
 • piątek          7:00 - 15:00


Poszukiwana osoba po szkole budowlanej

Urząd Gminy w Chełmży poszukuje pracownika z wykształceniem wyższym lub średnim po kierunku budownictwo. Termin składania dokumentów mija 8 listopada.

Szczegóły ogłoszenia


Wyniki głosowania

Poniżej przedstawiono wyniki głosowania do Sejmu i Senatu RP z terenu Gminy Chełmża przeprowadzonych 21 października 2007 roku.

Zestawienie Sejm
Zestawienie Senat


wyniki gloswoania 2007
 • -
Stypendia im. Jacka Luntkowskiego 2007/2008

Wójt Gminy Chełmża zaprasza na uroczystość "Stypendia 2007" która odbędzie się w dniu 27 października 2007 roku o godz. 11.00 w Szkole Podstawowej w Zelgnie.

Program uroczystości:

 • Powitanie Gości
 • Prezentacja SP Zelgno
 • Wręczenie Nagród Wójta Gminy Chełmża z okazji Dnia Edukacji Narodowej
 • Wyróżnienie Najlepszych Absolwentów
 • Rozdanie Stypendiów im. Jacka Luntkowskiego na rok szkolny 2007/2008
 • Podsumowanie Ogólnopolskiej Kampanii “Zachowaj Trzeźwy Umysł” 2007’

Prezentacje artystyczne uczniów SP Zelgno i wokalne Międzyszkolnego Chóru SP Zelgno i Gimnazjum w Pluskowęsach


Dotacje z urzędu pracy

Do 30 listopada urząd pracy przyjmuje wnioski od pracodawców na refudnację kosztów utworzenia lub doposażenia stanowiska pracy w kwocie 13.200 zł na 1 stanowisko pracy.
Również do 30 listopada przyjmuje wnioski od osób bezrobotnych na udzielenie bezzwrotnej dotacji, w kwocie 13.200 zł, na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

Więcej informacji tutaj


Konkurs dla animatorów społecznych

Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL już po raz drugi organizuje konkurs, którego głównym celem jest WYRÓŻNIENIE animatorów i animatorek społecznych – osób, które zarówno swoja postawą, jak i pracą w swoim środowisku przyczyniają się do rozwoju społeczności lokalnej.

W związku z tym zapraszamy Wszystkich Was, którzy zauważacie takich animatorów i animatorki w swoim środowisku oraz chcecie docenić ich pracę do  wzięcia udziału w Konkursie dla Animatorów im. Heleny Radlińskiej.


Informacja w sprawie obwodowych komisji wyborczych

Opublikowano zarządzenie Wójta Gminy Chełmża w sprawie składu i przypisania osób w obwodowych komisjach wyborczych na wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października.

Ogłoszenie dostępne jest tutaj


Rejestracja przedpoborowych rocznika 1989

W dniach 15-17 października br. w Urzędzie Gminy w Chełmży, pok.12 w godzinach 8.00 – 12.00  zostanie przeprowadzona rejestracja przedpoborowych.

 

 1. Obowiązkowi zgłoszenia się do rejestracji podlegają mężczyźni urodzeni w 1989 roku, zameldowani na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 2 miesiące na terenie gminy w miejscu i terminie podanym w wezwaniu.
 2.  Obowiązkowi zgłoszenia się do rejestracji podlegają również mężczyźni , którzy w 2007 roku kończą 24 lata i nie dokonali rejestracji we właściwym czasie. Nie dotyczy to mężczyzn, którzy stawali do poboru i którym wydano książeczkę wojskową

 ... więcej informacji tutaj


Okres ważności starych dowodów osobistych

Sejm wydłużył okres ważności starych dowodów osobistych. W przyjętej przez Sejm w dniu 7 września br. ustawie, wydłużono okres posługiwania się starymi, książeczkowymi dowodami osobistymi do dnia 31 marca 2008 roku. Przesunięcie wspomnianej daty wymiany dowodów osobistych na koniec marca 2008 r. podyktowane zostało problemami technicznymi związanymi z wyprodukowaniem w krótkim czasie dużej ilości nowych dokumentów.

MSWiA informuje, że wnioski o nowy dowód osobisty należy nadal składać do 31 grudnia 2007 roku! Natomiast do 31 marca 2008 roku w myśl nowej ustawy można posługiwać się książeczkowymi dowodami osobistymi, w celu poświadczenia tożsamości i obywatelstwa polskiego.


 • -
Zgłoszenia do obwodowych komisji wyborczych

Urząd Gminy w Chełmży rozpoczął przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych w Gminie Chełmża.

Termin przyjmowania zgłoszeń do dnia 21 września 2007 roku ( piątek) w godzinach pracy Urzędu.

 

Wymagania dotyczące kandydatów oraz informacje dodatkowe tutaj

Wzór wniosku o zgłoszenie kandydata tutaj


Wybory do Sejmu i Senatu

W związku z przyśpieszonymi wyborami do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej określono granice obwodów głosowania wraz z siedzibami obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Chełmża.

Treść obwieszczenia dostępna jest tutaj


 • -
Dożynki - Kuczwały 2007

Zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy na wspólne Święto Plonów które odbędzie się 22 września br. w Kuczwałach

Harmonogram uroczystości:
11.30 - Rozpoczęcie uroczystości dożynkowych
Prezentacja Starostów Święta Plonów 2007” i delegacji z Sołectw Gminy Chełmża
12.00  - Uroczysta Msza św. dziękczynna za plony
13.15 - Podział chleba dożynkowego, wręczenie wyróżnień i podziękowań, wystąpienia Gości
16.00 - Rozstrzygnięcie konkursu na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy 2007”
Podsumowanie konkursu gminnego „Piękna Zagroda 2007”
16.30  - Festyn dożynkowy
„Piosenki PRL-u”  występ kabaretowy
Występy artystyczne młodzieży
Loteria Dożynkowa Gazety Gminy Chełmża KURENDA
Konkursy dla publiczności
20.00 - Wspólna zabawa taneczna


Wnioski budżetowe na 2008 rok

Na podstawie uchwały Rady Gminy Chełmża Nr LV/434/06 z dnia 6 września 2006 roku Wójt Gminy Chełmża informuje, że przystępuje do opracowywania projektu budżetu na rok 2008. W związku z powyższym wnioski budżetowe na 2008 rok należy składać do 30 września 2007 roku. Wnioski złożone po tym terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

Wzór wniosku budżetowego


Regionalny Konkurs Grantowy

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza konkurs którego celem jest wspieranie inicjatyw społecznych służących wyrównywaniu szans edukacyjnych, a tym samym startu życiowego młodzieży z terenów wiejskicj i małych miast do 20 tyś mieszkańców.

Więcej informacji tutaj


Avans poszukuje pracowników

Avans Elektromarket poszukuje kandydatów do pracy w Salonie w Chełmży
na stanowisko:
SPRZEDAWCA

zgłoszenia (list motywacyjny oraz CV ze zdjęciem) należy przesyłać pocztą w terminie 7 dni od daty publikacji ogłoszenia na adres:
Domator Sp. z o.o. ul. Spółdzielców 5, 62-510 Konin
lub w formie elektronicznej na adres: praca@domator-avans.pl
UWAGA! w temacie wiadomości proszę wpisać „Chełmża-SPRZEDAWCA”

Kontakt: dział personalny tel.(63) 245-66-26 w. 313
Domator Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo odpowiedzi na wybrane oferty.


Poszukiwani pracownicy

Firmy z Chełmży i okolic poszukują pracowników. Poniżej przedstawiono nazwy firm wraz z terminem giełd pracy organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Chełmży ul. Św. Jana 18.

 • SHARP MANUFACTURING POLAND (giełda pracy 20.09.2007 godz. 10:00)
 • POLO MARKET (giełda pracy 11.09.2007 godz. 10:00)
 • POLAND TOKAI OKAYA MANUFACTURING (giełda pracy 25.09.2007 godz. 10:00)


Informacja o stypendium szkolnym ( socjalnym )

Informujemy, że wnioski o stypendium na rok szkolny 2007/2008 można składać do 15 września 2007 r.   
Druki wniosków wydawane są:
·  przez szkoły – w przypadku, gdy wniosek dotyczy ucznia danej placówki ( szkoły podstawowe i gimnazja ),
· przez Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół Gminy Chełmża ( pok. nr 18 ) – dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, kolegium oraz uczęszczających do szkół poza obwodem gminy Chełmża.

Wypełnione wnioski należy składać w miejscu ich pobrania. Wnioski złożone po terminie, tj. po dniu 15 września 2007 r., będą rozpatrywane negatywnie.

Przypominamy, że o stypendium szkolne ( socjalne ) mogą ubiegać się osoby, których wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie przekracza 351 zł. netto.
 
Do wniosków należy dołączyć zaświadczenia potwierdzające wysokość dochodu netto za miesiąc sierpień 2007 r.

Wniosek o stypendium można pobrać tutaj


Wolne miejsca pracy

ADPOL S.A. z siedzibą w Chełmży ul. Trakt 31 informuje, że posiada wolne miejsca pracy na niżej podane stanowiska:

Pracownicy produkcyjni - pracy w systemie trzyzmianowym

 • stolarz - 20 osób
 • pomocnika stolarza - 6 osób
 • lakiernik - 3 osoby
 • monter okuć - 8 osób
 • szklarz - 12 osób
 • operator centrum obróbczego CNC - 2 osoby
 • pomocnik - 10 osób

Miejsce pracy: Chełmża ul Trakt 31, informacje 0566752244 wew. .36


Zdjęcia z kolonii w Brodnicy

Zapraszamy do obejrzenia przeszło 400 zdjęć z pobytu dzieci na koloniach w Brodnicy.

Link do zdjęć tutaj

Zdjęcia udostępniała Pani Teresa Mika


"Wakacje marzeń" dobiegły końca

Uczestników "Wakacji marzeń" oraz II Przełajowych Biegów Niepodległości zapraszamy do obejrzenia zdjęć w Internecie.

Zdjęcia dostępne są tutaj


Nabór pracowników do urzędu

Urząd Gminy w Chełmży poszukuje pracowników na stanowiska:

Kliknij w link powyżej aby przeczytać więcej


Dofinansowanie z tytułu zakupu podręczników i stroju

Dofinansowanie z tytułu zakupu podręczników przysługuje dzieciom:
-
rozpoczynającym roczne przygotowanie przedszkolne („zerówka”)
- rozpoczynającym naukę w klasach I, II, III szkoły podstawowej. 
Dofinansowanie zakupu jednolitego stroju uczniom szkół podstawowych i gimnazjów.

Ostateczny termin składania wniosków przedłużono
do 30 sierpnia 2007 do godz. 10:00

O pomoc mogą się ubiegać uczniowie z rodzin, gdzie dochód na osobę nie przekracza 351 zł netto. Wnioski należy pobrać i złożyć w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2007/2008.
Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów netto za miesiąc lipiec 2007, bądź oświadczenia w przypadku braku dochodów.
Rolnicy dołączają odpowiednie zaświadczenie z Urzędu Gminy.

W celu uzyskania zwrotu kosztów zakupu podręczników, konieczne będzie złożenie w szkole rachunków lub faktur, po dokonaniu zakupu, nie później niż do dnia 30 sierpnia 2007 roku.


Poszukiwaniy pracownicy do pracy w cukrowni

Firma IMPEL Cleaning Sp. z o.o. z Bydgoszczy poszukuje pracowników wykonujących usługę porządkowo-czystościową do pracy w cukrowni w Chełmży. Firma jako zakład pracy chornionej może również zatrudniać osoby niepełnosprawne.

Kontakt:
Impel Cleaning Sp. z o. o.
ul. Toruńska 151
85 – 880 Bydgoszcz
tel. (052) 327 – 44 – 22
510 – 013 - 236

Konkurs - „Najciekawsze stoisko z produktem lokalnym Ziemi Gotyku”

Lokalna Grupa Działania „Ziemia Gotyku”

ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w konkursie:


„Najciekawsze stoisko z produktem lokalnym Ziemi Gotyku"


Festiwalu Produktów Lokalnych „Ziemi Gotyku”
Ośrodek Wypoczynkowy „Grodno”, Mirakowo, 31 sierpnia 2007 roku


Więcej informacji tutaj


„Wakacje Marzeń”

Wiejskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe  „Edukacja i Przyszłość”  i Mała Szkoła w Brąchnówku oraz Sołtys , Rada Sołecka i KGW w Browinie  i Brąchnówku Gmina Chełmża

serdecznie zapraszają 

dzieci w wieku 7-13 lat

na „Wakacje Marzeń”-Bezpieczny wypoczynek dzieci wiejskich podczas żniw  !

od dnia 06.08.2007 w godzinach 9.00 –16.00

na terenie zespołu parkowo-pałacowego w Brąchnówku.


Więcej informacji tutaj


Rejestracja pojazdów w Starostwie Powiatowym

Z uwagi na bardzo dużą ilość interesantów w wydziale komunikacji i transportu - rejestracja pojazdów w Starostwie Powiatowym w Toruniu wprowadza się wydawanie numerków z określoną datą i godziną załatwienia sprawy dla osób oczekujących w kolejce do rejestracji.
Numerki można rezerwować telefonicznie pod numerem telefonu (056)6608300 wew 258,259, 233 lub odbierać osobiście  w pokoju 166 V piętro.
Jednocześnie prosimy o punktualne stawianie się osób zarejestrowanych na wyznaczoną godzinę.


Poszukiwani pracownicy

Firmy działąjące na terenie Ostaszewa i Łysomic poszukują pracowników.

Aby przeczytać szczegóły oferty kliknij w nazwę firmy poniżej:


Służba zastępcza
Obywatele polscy, podlegający obowiązkowi służby wojskowej, którym przekonania religijne lub wyznawane zasady moralne nie pozwalają na pełnienie tej służby, mogą ubiegać się o przeznaczenie do służby zastępczej (Art. 85, ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej).

 • -
Wymiana dowodów osobistych

Uprzejmie przypominam, że na podstawie ustawy z dnia 12 września 2002r. zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz ustawy o działalności gospodarczej (Dz. U. Nr. 183, poz. 1522) dowody osobiste wydane przed dniem 1 stycznia 2001r. zachowują ważność do dnia 31 grudnia 2007 roku.
W związku z powyższym uprzejmie proszę o zgłaszanie się do tutejszego urzędu (pokój nr 15) celem złożenia dokumentów.

Wójt Gminy Chełmża
mgr inż. Jacek Czarnecki


 • -
 • -

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Zelgnie
zaprasza wszystkich na uroczystości obchodów
110-lecia istnienia OSP w Zelgnie
oraz Święta wsi p.n. "Bocianiec".

Uroczystość odbędzie się w dniu 23 czerwca 2007 roku o godz. 13:00 na boisku Szkoły Podstawowej w Zelgnie
Program uroczyśtości: rozpoczęcię o godz 13:00

 • Msza Święta
 • Uroczyste otwarcie
 • Ceremonia wręczenia odznaczeń
 • Część artystyczna
 • Wystąpienia gości
 • Poczęstunek
 • Festyn i zabawa


Wybory ławników

O g ł o s z e n i e

Wójta  gminy  chełmża

z  dnia  15  czerwca  2007 roku
w sprawie wyboru ławników

Prezes Sądu informuję, że do Sądu Okręgowego w Toruniu na kadencję 2008-2011 będzie wybierała trzech ławników do Sądu Okręgowego w Toruniu, w tym: 2 do orzekania w sprawach cywilnych i 1 do orzekania w sprawach karnych.

 

Więcej informacji tutaj


Zgłoszenia do Pięknej Zagrody

Zapraszamy mieszkańców Gminy Chełmża  do udziału już w siódmej  edycji konkursu „Piękna Zagroda”. Tegoroczną edycję poprowadzi Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie Oddział w Przysieku.
W swoich założeniach konkurs jest zachętą do dbania mieszkańców wsi o poprawę estetyki zabudowy  oraz warunków higieniczno-sanitarnych gospodarstw.
Konkurs jest organizowany w dwóch etapach :
I etap  gminny
II etap  powiatowy

i przeprowadzany w dwóch kategoriach:
- zagroda wiejska
- działka siedliskowa

Dodatkowo w etapie gminnym rozpatrywana jest kategoria - wspólnota mieszkaniowa.
Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie deklaracji do dnia 22 czerwca br. Karty zgłoszenia można pobrać u sołtysów lub w UG Chełmża pok. nr 16 p. Katarzyna Orłowska. 

Zdjęcia z Pięknej Zagrody 2006


Stypendia im. Jacka Luntkowskiego

Gminny Ośrodek Pomocy Społęcznej informuje, że druki na stypendia gminne im. Jacka Luntkowkiego można pobierać w siedzibie Ośrodka przy ul. Paderewskiego 14 (I piętro) w Chełmży.

Przypomina się jednocześnie, że termin skłądania wniosków o stypendia upływa z dniem  30 lipca 2007r.


Konkursy na stanowiska dyrektorów

Wójt Gminy Chełmża ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora:

 • Szkoły Podstawowej w Grzywnie
 • Szkoły Podstawowej w Kończewicach
 • Szkoły Podstawowej w Sławkowie
 • Szkoły Podstawowej w Zelgnie
 • Gimnazjum w Głuchowie 
 • Gimnazjum w Pluskowęsach

Więcej informacji na temat aplikacji na poszczególne stanowiska dostępnych jest tutaj


Poszukiwani pracownicy

Firma "Markit-Toruń" Spółka z o.o. w Toruniu poszukuje pracowników na stanowiska szwaczek/szwaczy do pracy w systemie jednozmianowym. Wynagrodzenie jest uzależnione od ilości i jakości wykonanej pracy. Frima wypłaca za pracę premię uznaniową oraz dodatek za staż pracy w Spółce.

Kontakt:
"Markit-Toruń" Spółka z o.o.
ul. M. Skłodowskiej 55
87-100 Toruń
tel. 056 659-85-42


Szkolenie dla osób z wykształceniem zawodowym

Zarząd Krajowy Związku Młodzieży Wiejskiej organizuje VI edycję kursu technik rolnik. Szkolenie pozwala na uzyskanie, osobom z wykształceniem zawodowym, wykształcenia średniego w zawodzie technik rolnik. Średnie wykształcenie rolnicze uprawnia do otrzymywania dotacji z Unii Europejskiej.

Ostateczny termin przyjmowania dokumentów upływa 31 maja 2007r. Uwaga liczba miejsc ograniczona.
Więcej informacji: (0-22) 331 32 85 lub www.zmw.pl


 • -
Doradztwo prawne

Darmowe porady prawne udzielane
przez studentów prawa
WTORKI od 16:00 do 17:00

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Dekerta 24 pok. 103
tel. 0-501-650-009
0-667-486-652


 • -
Piknik w Zalesiu

Zapraszamy na piknik

"Powitanie Lata 2007"
w
Zalesiu

Po szczegółowy program kliknij w plakat 


Gminne Zawody Strażackie

Zapraszamy wszystkich na Gminne Zawody Strażackie, które odbędą się 26 maja.
Miejsce: Boisko IHR Kończewice.

- 9:00 Msza Święta
- 10:00 Zawody Strażackie


 • -
 • -

Zaproszenie na  Międzynarodowy Turniej

w Siatkówce Rekreacyjno-Plażowej

 Zalesie, Gm. Chełmża

Organizator: UKS "Impet" Sławkowo, Urząd Gminy Chełmża

Termin: 16 czerwiec 2007 godz. 9.00

Miejsce:  Ośrodek rekreacyjno-wypoczynkowy w Zalesiu

Cel: Popularyzacja walorów turystyczno-rekreacyjnych Zalesia oraz zdrowego i aktywnego spędzania wolnego czasu

Regulamin:

- Drużyna składa się z 4 zawodników
- Mecz rozgrywany jest do 2 wygranych setów, sety rozgrywane są do 15 pkt.
- Boisko o nawierzchni piaszczystej o wymiarach  7x14 m
- Pozostałe przepisy zgodne z postanowieniami PZPS
- Szczegóły regulaminowe oraz system rozgrywek podane zostaną na miejscu w dniu turnieju.
Dla uczestników turnieju przewidziany jest poczęstunek oraz zimne napoje, a dla najlepszych drużyn atrakcyjne nagrody rzeczowe.
Drużyny, które chcą wziąć udział w turnieju powinny zgłosić się do dnia 11 czerwca 2007 r do Gminnego Organizatora Sportu  tel. 0 507 835 797.
 Po tym terminie lista uczestników zostanie zamknięta.
Zgłoszenia  po terminie będą uwzględnione tylko w przypadku rezygnacji którejś z drużyn zgłoszonej w terminie.

Do zobaczenia w Zalesiu!

Turniej finansowany ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Samorządu Gminnego


 • -
Szlakiem Kopernika

Lokalna Grupa Działania
Gminy:Chełmża, Łubianka, Łysomice i Papowo Biskupie

ZIEMIA GOTYKU

zaprasza na imprezę:
"Szlakiem Kopernika"

wiele atrakcji: wyjazdy do Obserwatorium w Piwnicach, konkursy, koncerty!
Park w Łysomicach 02.06.2007 godz. 15:00


 • -

Zapraszamy Mieszkańców Ziemi Gotyku
na
obchody 750-lecia wsi Głuchowo
”W gościnie u Lutolda Głuchego“
26.05.2007 r.

Organizatorzy: Fundacja „Ziemia Gotyku“ LGD, Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża, Stowarzyszenie „Sowa“ w Głuchowie, Rada Sołecka i  KGW Głuchowo.

Program obchodów:
13.00 Sesja naukowa poświęcona rycerstwu polskiemu, problematyce heraldycznej, sieci siedzib rycerzy polskich oraz ekspansji  krzyżackiej na terenie ziemi chełmińskiej z udziałem pracowników naukowych UMK w Toruniu – sala sportowa w gimnazjum
15.00 Powitanie gości i uczestników obchodów rocznicowych Głuchowa -inscenizacja historyczna, prezentująca odwiedziny biskupa chełmińskiego Heidenryka wraz z bł. Jutą, rycerzami i przybywającymi na te tereny krzyżowcami u właściela wsi, polskiego rycerza Lutolda Głuchego – dziedziniec szkoły
Uroczysty pochód gości i gospodarza wokół wsi
16.00  Festyn historyczny w osadzie Głuchowo
- degustacje średniowiecznego jadła
- stoisko średniowiecznego zespołu  - Grupa 
„TOTEM” z UMK w Toruniu
- pokazy  rycerskie.


 • -
Razem z Błogosławioną Jutą

Odpust ku czci  Bł. Juty w Bielczynach

12.05.2007 r  III Zjazd Wolontariuszy

10.15 – 10.45 Zjazd  Wolontariuszy - powitanie w Kontrkatedrze Chełmżyńskiej

11.00 –  Pielgrzymka do Sanktuarium w Bielczynach

12.30 – 13.30 Msza św.

13.30 – 14.30 Festyn , prezentacje produktów lokalnych „Ziemi Gotyku”

14.30 – 15.30 Koncert zespołu muzyki chrześcijańskiej TYMOTEUSZ

17.00 – 19.00 – Forum organizacji pozarządowych pomagających bliźniemu

 ( wiejska świetlica w Bielczynach)

 

13.05.2007 Obchody odpustowe ku czci Bł. Juty – Patronki Dzieł Miłosierdzia Diecezji Toruńskiej

   9.00 – Msza św.

14.00 – Odpustowa msza św. ku czci Bl. Juty

 

Prezentacje produktów lokalnych „Ziemi Gotyku”

Linki:
Strona internetowa o Bł. Jucie w Bielcznyach
Zdjęcia z odpustu w 2006 roku


 • -
Obchody Święta Narodowego 3 Maja

Zapraszamy Mieszkańców Gminy Chełmża
na  obchody Święta Narodowego 3 Maja
połączone 
z uroczystym  przekazaniem  ziem na budowę
  Kopca
„Ziemia Polaków”
i gminnym  Dniem Strażaka
które odbędą się w dniu 03.05.2007 r .

W programie obchodów:
13.15  Zbiórka pocztów sztandarowych, zaproszonych gości na placu przy Cukrowni w Chełmży ul. Bydgoska
- Przemarsz ulicami miasta Chełmża do Bazyliki Konkatedralnej Trójcy Świętej
13.45  Koncert Chóru Młodzieżowego  z Gimnazjum w Głuchowie
14.00 Uroczysta Msza Św. za Ojczyznę
15.00 Przejazd na miejsce Budowy Kopca „Ziemia Polaków”  m. Kończewice
- uroczyste przekazanie przez Ofiarodawców  ziem  z  miejsc ważnych historycznie dla Polaków na  Budowę Kopca „Ziemia Polaków”
- wystąpienia gości.

Organizatorzy obchodów:
Wójt Gminy Chełmża,
Stowarzyszenia Budowy Kopca “Ziemia Polaków”
Zarząd Oddz. Gminnego ZOSP


Święta Wielkanocne

Pełnych miłości, radości i zdrowia
Świąt Wielkiej Nocy
oraz bogatego zajączka
życzy

Wójt Gminy Chełmża oraz
pracownicy urzędu


Menu w stopce

 • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

piątki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

kasa zamykana jest 30 minut przed zamknięciem Urzędu Gminy

Stopka