• Gmina Chełmża
 • Gmina Chełmża
 • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

 • -

TERMIN UCIEKA - wnioski do Studium do końca marca !

     Do 31 marca br. mieszkańcy Gminy Chełmża mają czas na składanie wniosków dotyczących zmiany ,,Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Chełmża”.
Wnioski przyjmowane są w sekretariacie  Urzędu Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża. Sprawę prowadzi Romualda Jagielska - Referat PIR, tel. 566756076 w. 47.

KO

 • Świetlica wiejska w Dźwierznie.

Świetlice wiejskie z regulaminem

         Na spotkanie informacyjne w dniu 13.03.br  przybyli do Urzędu Gminy w Chełmży opiekunowie świetlic wiejskich w celu zapoznania się z zasadami funkcjonowania tych placówek. Z regulaminem świetlic wiejskich w Gminie Chełmża, który obowiązywać zaczął od 4 lutego br. zapoznała przybyłych na  spotkanie opiekunów Sekretarz Gminy Ewa Pudo. Na terenie gminy w każdym z sołectw, oprócz Bogusławek funkcjonuje świetlica wiejska. Mimo tego, że świetlice nie są wszystkie jednakowe i różnią się standardem przystosowania do użytkowania i wyposażeniem, to w każdym z tych obiektów obowiązują jednakowe zasady korzystania z nich.  Reguluje to jeden i ten sam dokument – Regulamin świetlicy wiejskiej. 

 • Folder "Szlak Tradycji i Smaku"

Ziemia Gotyku – Szlakiem Tradycji i Smaku

          Nowością wydawniczą dla nas mieszkańców Ziemi Gotyku jest wydany w ostatnich dniach folder promocyjny pt. ”Szlak Tradycji i Smaku” w komplecie z mapą turystyczną. Publikację wydały wspólnie w ramach realizowanego od 2012 roku projektu partnerskiego  Lokalne Grupy Działania  Ziemia Gotyku  i Zakole Dolnej Wisły.  Folder prezentuje nam przygotowany, kompleksowy produkt turystyczny jakim jest Szlak Tradycji i Smaku stanowiący ciekawą i bogatą ofertę kulturową i turystyczną. 

 • Przedstawiciele Sołectwa Grzywna z Dyrektorem SHARPA.

TELEWIZORY W PREZENCIE

       Dzięki nawiązanej współpracy mieszkańców Grzywny z Zarządem Sharpa świetlica wiejska w Grzywnie wzbogaciła się o dodatkowy sprzęt jakim jest przekazany w dniu 11.03.br  telewizor. Jest to kolejny już odbiornik telewizyjny pozyskany dla Gminy Chełmża od SHARPA. 

 • Gminny Dzień Kobiet 2013'

MUZYCZNIE Z TULIPANAMI

      Tradycyjnie 8 marca w gminie obchodzony był Gminny Dzień Kobiet. Udział w spotkaniu wzięły licznie przybyłe do Sławkowa panie z Kół Gospodyń Wiejskich, panie urzędniczki, dyrektorki i nauczycielki ze szkół gminnych, radne i sołtyski, lekarki i pielęgniarki, strażaczki, panie z gminnych instytucji kultury, panie ze stowarzyszeń i przyjaciółki gminy. Organizatorem Święta Kobiet był Wójt Gminy Jacek Czarnecki. Nad całością przebiegu spotkania czuwało Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża przy zaangażowaniu Dyrekcji i pracowników gospodarza święta, tym razem SP w Sławkowie.

PODZIĘKOWANIE


          Pragnę podziękować wszystkim firmom, które wyraziły zainteresowanie i przystąpiły do gminnego programu KARTA Rabatowa Młodego Rolnika. Dzięki udziałowi 15 firm we wspomnianym  programie mógł powstać nowy produkt dla Młodych Rolników z Gminy Chełmża. Dziękując za dotychczasową przychylność pragnę wyrazić nadzieję na dalszą współpracę w przyszłych przedsięwzięciach.


Wójt Gminy Chełmża 
/-/ Jacek Czarnecki

 

 • Laureaci "Chełmżyńskiego Konkursu Wiedzowego"

KONKURS ROLNICZY z Bayer CropScience podsumowany

        Firma Bayer CropScience podsumowała "Chełmżyński Konkurs Wiedzy" dla rolników z Gminy Chełmża. Każdy z uczestników biorący w nim udział musiał zalogować się na specjalnej stronie internetowej ,wypełnić ankietę konkursową i przystąpić do testu wiedzowego. Najlepiej test rozwiązało dziesięciu rolników z gminy. Podsumowania konkursu podczas spotkania z młodymi rolnikami z gminy w dniu 07.03.br dokonał przedstawiciel organizatora konkursu Marian Romanowski wspólnie z Franciszkiem Krutelewiczem właścicielem PHP FRANK w Chełmży i współorganizatorem.

UŁATWIAMY START MŁODYM ROLNIKOM

          Czy w gminie  znajdą się młodzi rolnicy, którzy zdecydują się na grupowy zakup energii lub zechcą wspólnie przystąpić do zakupu ubezpieczeń rolnych w formie grupowej– to zagadnienia do których próbowano przekonać młodych gospodarzy  podczas spotkania w Grzywnie. Młodzi rolnicy, którzy zdecydują się na  utworzenie którejś z grup zakupowych nie poniosą z tego tytułu żadnych kosztów.Chętni rolnicy do utworzenia grupy zakupowej w w/w obszarze  proszeni są o kontakt z UG Chełmża, pok. nr 7 lub pod nr telefonu 56 675 60 76 wew. 43 w terminie do 15 kwietnia. 

 • Karta Rabatowa Młodego Rolnika

Karta Rabatowa Młodego Rolnika

         Karta Rabatowa Młodego Rolnika – to nic innego jak  zespół ulg na zakupy, usługi i doradztwo dla młodych rolników z Gminy Chełmża w wieku do 40 roku życia włącznie . Stanowi ona przywilej i udogodnienie dla odbiorców tego produktu. Pierwsze takie karty wydane zostały rolnikom obecnym na spotkaniu szkoleniowo - informacyjnym w dniu 07.03.br w Grzywnie. 

 • Rowery z loterii przekazane przez firmę BIOETANOL AEG w Chełmży trafiły do Młodych Rolników z gminy

MŁODZI ROLNICY PO SZKOLENIU

       Karta rabatowa i tworzenie grup zakupowych – to dwa nowe produkty, które zostały przygotowane i zaprezentowane młodym rolnikom z gminy przez organizatorów  spotkania szkoleniowo – informacyjnego w dniu 07.08.br w Grzywnie. Rolnicy uczestniczący w spotkaniu mieli okazję  również wysłuchać półtoragodzinnego wykładu  na temat wiosennego nawożenia zbóż i rzepaku ozimego, który poprowadził prof. dr hab. Witold Grzebisz z Uniwersytet Przyrodniczego w Poznaniu. Spotkanie z uwagi na prezentację ofert kilku firm miało również charakter informacyjno-handlowy.  

 • -

Biblioteka Samorządowa z grantem na Internet

          Biblioteka Samorządowa w Zelgnie  przystąpiła do programu  Fundacji Orange pod nazwą „Akademia Orange dla Bibliotek”. Na podstawie złożonego wniosku w 2012 roku biblioteka otrzymała dotację w wysokości 6 575,74 zł. Uzyskana dotacja zostanie  przeznaczona na pokrycie kosztów dostępu do Internetu w 4 placówkach bibliotecznych ( Zelgno, Grzywna, Skąpe, Głuchowo) oraz na doskonalenie umiejętności korzystania z możliwości i zasobów Internetu.

 • -

GMINNY DZIEŃ KOBIET

            Wójt Gminy Chełmża Jacek Czarnecki serdecznie zaprasza aktywne mieszkanki działające w organizacjach społecznych, panie angażujące się na rzecz samorządu gminnego i jego mieszkańców oraz swoich wsi do udziału w Gminnym Spotkaniu Pań, które odbędzie się w piątek 8 marca br. o godz. 17.00 w sali sportowej SP w Sławkowie.

 • -

Waloryzacja emerytur i rent rolnych

          Od 1 marca 2013 r. świadczenia emerytalno-rentowe przysługujące do 28 lutego 2013 r. podlegają waloryzacji wskaźnikiem waloryzacyjnym wynikającym z ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 153, poz. 1227 z późn. zm.), wynoszącym 104,0%. W KRUS waloryzacja obejmie około 1,3 mln świadczeń.
         Od dnia 1 marca 2013 r. najniższe świadczenia zostaną podwyższone o 4,0%. Kwota najniższej emerytury pracowniczej wzrasta zatem od dnia 1 marca 2013 r. o 4% i wynosi 831 zł 15 gr miesięcznie (brutto). 

 • -

KRUS - dzieciom rolników

        W okresie wakacji 2013 roku KRUS zorganizuje turnusy rehabilitacyjne dla 1200 dzieci rolników uprawnionych do świadczeń Kasy. W województwie kujawsko-pomorskim z rehabilitacji będzie mogło skorzystać 68 dzieci z chorobami układu oddechowego i układu ruchu urodzonych w latach 1998 – 2006. Turnusy rehabilitacyjne zostaną zorganizowane w Centrach Rehabilitacji Rolników w: Świnoujściu (w okresie od 11 do 31 sierpnia, dot. dzieci ze schorzeniami układu oddechowego) i Jedlcu ( w okresie od 8 do 28 lipca, dot. dzieci ze schorzeniami układu ruchu).
 

 • -

Skład Rady Gminy uzupełniony

        W niedzielę 3 marca br.  mieszkańcy  sołectw Mirakowo i Kiełbasin wzięli udział w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Chełmża w okręgu wyborczym nr 9 ( granice okręgu: Mirakowo, Kiełbasin). Udział w wyborach na 523 wyborców uprawnionych do głosowania  wzięło 268.
        Największą liczbę głosów ważnych wyborcy oddali na kandydaturę Kopik Magdaleny ( Lista nr 2 – KWW „WSZYSCY RAZEM”). 

 • -

Konkursy na dyrektorów

Wójt Gminy Chełmża ogłasza konkrus na dyrektorów szkół Gminy Chełmża.  Termin składania dokumentów upływa 20 marca 2013 r. godz. 15:00. Miejsce składania dokumentów Urząd Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża (sekretariat – biuro nr 19).

Więcej informacji tutaj


 

 • Turniej Jestem Sprawny 2013'

TURNIEJ SPRAWNOŚCI I RADOŚCI - MIŚ DLA ZELGNA

        Mali sportowcy i wielkie emocje były uczestnikami VI już cyklicznego turnieju „Jestem Sprawny” dla uczniów klas I-III ze szkół podstawowych w gminie.  Turniej rozegrany został tradycyjnie w głuchowskiej sali sportowej, a poprowadził go szkolny koordynator sportu Wojciech Rosiński. Cenne trofeum turnieju, jakim jest  MIŚ ufundowany przez Wójta Gminy Jacka Czarneckiego tym razem  trafiło do reprezentantów SP w Zelgnie. Drugie miejsce w turnieju przypadło SP w Grzywnie, a trzecie miejsce zajęli mali sportowcy z SP Sławkowo. Zwycięzcy nagrodzeni zostali pamiątkowymi statuetkami i medalami. 

 • Wyróżnieni sportowców

Sesja Rady Gminy - Honory dla gości

         Gośćmi XXX sesji Rady Gminy Chełmża w dniu 28 lutego br. byli wyróżniający się sportowcy ze szkół w gminie i klubów sportowych. Specjalny list gratulacyjny za 15 lat pracy na rzecz Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów otrzymał przybyły na sesję pan Jerzy Więckowski.

 • Jarmark wielkanocny

Tradycyjne produkty na tradycyjne polskie święta

          Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża zaprasza do udziału w wyjeździe  na Jarmark Wielkanocny  do Przysieka w dniu  23.03.br./sobota/. Koszt przejazdu wynosi 13 zł/osoba. Zapisy na wyjazd należy zgłaszać do CIK-u pod nr tel. 56 637 71 29, 691 774 376. Trasa przejazdu zostanie opracowana na podstawie zgłoszeń.
         W programie Jarmarku m.in.: kiermasze, żywnościowe produkty tradycyjne, wyroby rękodzieła ludowego i artystycznego,  produkty rolnictwa ekologicznego,miody i produkty pszczelarskie, nasiona, rośliny ozdobne i szkółkarskie, konkurs Pisanek Wielkanocnych i pokazy i warsztaty, wystepy zespołów ludowych.

KO

 

 • Krajobrazy

Zimą pora na szkolenie

         Wójt Gminy Chełmża, Komisja Rady Gminy ds.  Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska i PHP „Frank” w Chełmży w dniu 7 marca br. będą organizatorami spotkania   szkoleniowo – informacyjnego dla Młodych Rolników z gminy. Spotkanie odbędzie się w Grzywnie – dom weselny „BORYNA”. Rozpoczęcie spotkania godz. 11.00. Do udział w spotkaniu zapraszamy również wszystkich chętnych rolników, którzy nie uczestniczyli w poprzednim jakie odbyło się 7 lutego br. W tym celu należy zapisywać się na listę zgłoszeń kontaktując się z UG Chełmża pok. nr 1 osobiście lub telefonicznie pod nr tel. 56 675 60 76 wew. 46. 

 • ORLIK Pluskowęsy

Inwestycja zakończona – czas na jej otwarcie

          Późną jesienią ubiegłego roku  w Pluskowęsach zakończona została  budowa kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” . Uroczyste otwarcie obiektu  odbędzie się  wiosną i zaplanowane zostało na 28 kwietnia br. Obiekt ten,  to zaplecze sportowe dla mieszkańców Pluskowęs i okolicznych miejscowości.Kompleks obejmuje boisko piłkarskie, boisko wielofunkcyjne oraz budynek socjalno-szatniowy. Obiekt wyposażony jest w oświetlenie.
 

 • Konkurs Młodzież zapobiega pożarom

Młodzież zapobiega pożarom

            Konkurs  „Młodzież zapobiega pożarom” to już tradycja dla Gimnazjum w Pluskowęsach. Do szkoły co roku przybywa młodzież  na eliminacje  etapu gminnego konkursu wiedzowego  w ramach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Tym razem do eliminacji stanęli uczniowie  szkół podstawowych z  Kończewic i Zelgna, z gimnazjów  w Głuchowie i w Pluskowęsach oraz  uczniowie szkół ponadgimnazjalnych reprezentujący jednostki   OSP z Kończewic, Zelgna, Kuczwał, Zajączkowa i Szerokopasu.

 • Rekreacja

Kije lub rower i w drogę !

       Już niebawem  ruszy w gminie realizacja II edycji projektu  z zakresu promocji zdrowia. Projekt pod nazwą „ Sport i rekreacja dla wszystkich – zdrowie dla każdego” już zdążył zyskać grono stałych uczestników dla których rower i kijki to alternatywa na  aktywny i zdrowy wypoczynek. Mieszkańców gminy zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy na wyjazd  rekreacyjny  inaugurującym tegoroczną edycję. Wyjazd z noclegiem odbędzie się w terminie 20-21.04.br do Piły w Gminie Gostycyn w powiecie tucholskim. 

 • LGR Rybak

INICJATYWY Z RYBAKIEM

         Rajd rowerowy, warsztaty kulinarne z filetowania ryb i konkurs wędkarski – to inicjatywy, które naszym mieszkańcom na ten  rok zaproponowała i sfinansuje  Lokalna Grupa Rybacka RYBAK.  

 • Rękodzieło CIK

WĘDRUJĄCE WARSZTATY – CIK ZAPRASZA

         W marcu Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża zaprasza na warsztaty wielkanocne. Pisanki, kraszanki, palmy, zajączki, baranki i żółte kurczątka – to nieodłączne symbole zbliżających się świąt. Wędrujące warsztaty rękodzielnicze o tematyce wielkanocnej pn. „Tradycja i pisanki” adresowane są do dzieci i młodzieży ze szkół gminnych.
W ramach tegorocznych spotkań przewidziano warsztaty artystyczne malowania jaj wielkanocnych wykonanych z drewna lub przygotowywanie palm wielkanocnych.
 

 • ZOSP

SKĄPE - Przygotowania do 140 urodzin

         Na dzień 19 maja br. zaplanowane zostały gminne obchody jubileuszowe powołania najstarszej jednostki OSP Skąpe. Przygotowania do wspomnianych obchodów już trwają. Dla 140-letniej OSP zagrają  orkiestry dęte, które  przybędą  z województwa do Skąpego na Festiwal Orkiestr Dętych.  Powołany został  Komitet Honorowy obchodów pod patronatem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Ewy Mes i Marszałka Województwa Piotra Całbeckiego. Przebiegiem przygotowań do uroczystości zajmuje się Komitet Organizacyjny Obchodów Jubileuszowych.     Jednostka OSP Skąpe  w województwie kujawsko – pomorskim jest jedną z sześciu  najstarszych jednostek OSP. W minioną sobotę tj. 23.02. odbyło się spotkanie Komitetu Organizacyjnego z przedstawicielami Zarządu Wojewódzkiego i Powiatowego ZOSP podczas którego omówiony został plan przyszłych obchodów. Uroczystość zainauguruje o godz. 12.00 Msza św. Atrakcjami towarzyszącymi obchodom będą występy młodzieży z SP Zelgno, pokazy sprzętu ratowniczo - gaśniczego PSP w Toruniu i wspólny festyn.
KO
 

 • Drużyna SP Grzywna Mistrzem Turnieju "Jestem Sprawny" 2012'

Głuchowo – MIŚ dla najlepszych

       Już po raz szósty w sali sportowej gimnazjum w Głuchowie  rozegrany zostanie turniej klas I – III szkół podstawowych „Jestem Sprawny”. Nagroda główna – okazały miś, którego  fundatorem jest Wójt Gminy Chełmża Jacek Czarnecki trafi do zwycięskiej drużyny. Czy SP Grzywna da sobie odebrać ubiegłorocznego  Mistrza Turnieju - to się okaże już w najbliższą sobotę 02 marca br.  Rozpoczęcie turnieju godz. 10.00.

 • Uczestnicy Forum ZG

FORUM PARTNERÓW ZIEMI GOTYKU

        Partnerzy i współpracownicy Fundacji „Ziemia Gotyku” LGD spotkali się w dniu 22 lutego br. w gminie Papowo Biskupie na Forum Partnerów, które było okazją do podsumowania minionego roku, wymiany doświadczeń i wiedzy oraz wskazania kierunków rozwoju i działań dla LGD Ziemia Gotyku. W trakcie Forum została również przeprowadzona procedura wyboru nowego składu Komisji Rewizyjnej. Obrady poprowadził Przewodniczący Forum Jacek Czarnecki. Obecnie Fundacja ma 84 partnerów reprezentujących sektory: publiczny, społeczny i prywatny. 

Konkurs na bałwany rozstrzygnięty

          Spośród nadesłanych bałwanów na konkurs „My się zimy nie boimy… Bałwana ulepimy” Redakcja Kurendy postanowiła nagrodzić rodzinkę bałwanków z Liznowa, których wykonawcą jest Zosia Pawella. 
 

Czas zebrań w sołectwach

         W gminie  4 lutego br. w Kończewicach zapoczątkowany został  cykl zebrań wiejskich, które potrwają do 7 marca br. i zakończy je zebranie w Skąpem. W tym czasie we wszystkich 28 sołectwach odbywają się spotkania mieszkańców  z władzami Sołectw  i z  przedstawicielami władz gminnych.        
        Zebrania są podsumowaniem działalności poszczególnych sołectw w 2012 roku. Sprawozdania składają zarówno Sołtysi, jak również przedstawiciele działających miejscowych organizacji – KGW, OSP, stowarzyszeń . Wójt lub Zastępca Wójta przedstawiają podsumowanie budżetu i działalności gminy w  roku 2012. W dalszej części omawiane są plany i zamierzenia budżetowe na 2013 rok. Mieszkańcy są również informowani o ważniejszych wydarzeniach planowanych  w gminie i w sołectwach w roku bieżącym.

 • Wybory w PZERiI
  Wójt Gminy Jacek Czarnecki podziękował ustępującemu Przewodniczącemu PZERiI Jerzemu Więckowskiemu za lata współpracy

Związek po wyborach

          Po 15 latach pracy w Polskim Związku Emerytów i Rencistów w Chełmży z funkcji Przewodniczącego ustąpił Jerzy Więckowski, którego zastąpi nowo wybrany Przewodniczący Eugeniusz Sulencki. Dotychczasowy Zarząd Związku podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Członków Oddziału w dniu 18 lutego br.  podsumował i rozliczył statutowo minioną pięcioletnią kadencję za okres 2008-2013, z której może być dumny i zadowolony. Członkowie Związku jednogłośnie udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi, a w dowód zasług Posiedzenie Plenarne PZERiI uhonorowało Jerzego Więckowskiego tytułem Honorowego Przewodniczącego PZERiI w Chełmży.
„- Jako osoby starsze, niepełnosprawne borykamy się na co dzień z wieloma trudnymi przeciwnościami. Mimo to, ten Związek   daje nam wiarę w siłę emerytów, rencistów i inwalidów” – tak znaczenie organizacji podsumował Jerzy Więckowski.
 

 • -

Udostępnienie spisu wyborców

Uprzejmie informujemy, iż w związku z wyborami uzupełniającymi w okręgu wyborczym Nr 9 został udostępniony spis wyborców do wglądu wyborcom w Urzędzie Gminy Chełmża ul. Wodna   2  /  pokój  nr 15  /.

Terminy udostępnienia spisu


 

Ostrzeżenie Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego

Zjawisko: Intensywne opady śniegu
Stopień zagrożenia: 1
Obszar: województwo kujawsko-pomorskie
Ważność:  od godz. 20:00 dnia 18.02.2013 do godz. 12:00 dnia 19.02.2013
Przebieg:  Na obszarze województwa prognozowane są intensywne opady śniegu, powodujące przyrost pokrywy śnieżnej od 10 do 15 cm. Opady śniegu w pierwszej połowie nocy wystąpią na północy województwa i będą się przemieszczały w kierunku południowym. Do rana opady śniegu spodziewane są już w całym województwie. Po południu dnia 19.02 opady osłabną. Nad ranem wzrośnie prędkość wiatru do umiarkowanego i dość silnego, okresami porywistego, osiągającego prędkość około 50 km/h. Wiatr może powodować zawieje i zamiecie śnieżne.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%

Bogdan Bosiacki
Dyżurny TCZK 

 • -

Zmiany systemu gospodarki odpadami

          Z dniem 01 stycznia 2012r. weszła w życie  znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.   Wysokość opłaty za wywóz  i zagospodarowanie odpadów komunalnych ustalają właściciele nieruchomości na podstawie składanych deklaracji, które należy dostarczyć w terminie do dnia 15 marca 2013 r  do Urzędu Gminy Chełmża Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, ul. Wodna 2. Druk deklaracji dostępny jest na stronie internetowej www.gminachelmza.pl,  w sekretariacie,   u sołtysów i w bibliotekach gminnych.

 

Szansa dla pustostanów

      Jeżeli na terenie Gminy Chełmża pozostają niezagospodarowane wolne pomieszczenia lub budynki, które pełnią dzisiaj już tylko funkcję pustostanu  jak nieużytkowane stodoły, obory lub garaże i są ciężarem dla swoich właścicieli, to można je zgłosić do przygotowywanego przez UG rejestru pustostanów.
     Właściciele zainteresowani wpisaniem obiektu do rejestru pustostanów w Gminie Chełmża proszeni są o kontakt z UG Chełmża pok. nr 7 lub 16, ewentualnie pod nr tel. 56 6756076 w.43 lub 47.
     Sporządzony rejestr   posłuży za  informację dla  potencjalnych inwestorów  poszukujących obiektów i  pomieszczeń do prowadzenia działalności gospodarczej.
 

 • Inwestycje gminne - SOLARY I DROGI

Inwestycje gminne - SOLARY I DROGI

        Modernizacja i remonty dróg gminnych oraz montaż instalacji solarnych to jedne z największych zadań inwestycyjnych, jakie mają być realizowane w roku bieżącym w Gminie Chełmża. To inwestycje, na które z niecierpliwością czekają mieszkańcy. Obecnie gmina ma ogłoszone przetargi, które w najbliższym czasie mają wyłonić wykonawców na wymienione zadania.

 • Ziemia Gotyku

Pieniądze spłyną na Ziemię Gotyku

         Fundacja „Ziemia Gotyku” Lokalna Grupa Działania na realizację  nowych zadań w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju  otrzyma na wydatkowanie dodatkowe 1.980.000 zł. W związku z tym, jeszcze wiosną bieżącego roku ogłoszone zostaną przez LGD „Ziemia Gotyku” kolejne konkursy na nabór wniosków. Przygotowane przez beneficjentów projekty wpisać się będą musiały w realizację dwóch przedsięwzięć: „ZAKORZENIENI W ZIEMIĘ GOTYKU” i „EKOLOGICZNE CENTRA WSI ZIEMI GOTYKU”. Ponadto w 2013 roku (kwiecień – maj) zostanie ogłoszony nabór na działanie „Tworzenie i mikroprzedsiębiorstw” wspierający zakup maszyn i urządzeń dla podmiotów podejmujących i prowadzących działalność gospodarczą na terenie LGD.

 • Zajęcia z Tai Chi w Zelgnie
  Zajęcia z Tai Chi w Zelgnie

Seniorzy w działaniu

           W gminie trwa realizacja ciekawego projektu z udziałem seniorów i towarzyszącej im młodzieży pn. „Dłużej żyjemy bo więzi budujemy”. Inicjatorem projektu jest Stowarzyszenie Health is Trendy, które do udziału w projekcie zaprosiło Samorządy Gmin Powiatu Toruńskiego. W naszej gminie na potrzeby projektu powstały dwie 20 – osobowe grupy uczestników, dla których zajęcia prowadzone są w miejscowości Nawra i Zelgno. W ramach projektu prowadzone są blogi przez uczestników z poszczególnych gmin, na których zapisywane są wydarzenia z realizacji projektu. Zachęcamy do odwiedzin bloga uczestników projektu z naszej gminy pod adresem chelmzadluzej.wordpress.com.

 • LGD „Ziemia Gotyku” - FORUM PARTNERÓW

LGD „Ziemia Gotyku” - FORUM PARTNERÓW

         W dniu 22 lutego br. o godz. 16.00 odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w Papowie Biskupim Forum Programowe Partnerów Fundacji „Ziemia Gotyku” Lokalna Grupa Działania. Forum przewodniczyć będzie jego Przewodniczący Jacek Czarnecki. To coroczne spotkanie w gronie Partnerów i Współpracowników Fundacji „Ziemia Gotyku” LGD jest okazją do podsumowania minionego roku, wymiany doświadczeń i wiedzy oraz wskazania kierunków rozwoju i działań na kolejny rok.

KO

Konkurs KRUS - Ocenią gospodarstwa

       Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłosiła  XI edycję konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”. Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. W konkursie mogą wziąć udział osoby, które w terminie do 8 marca 2013 roku zgłoszą chęć uczestnictwa na formularzu dostępnym w każdej jednostce organizacyjnej KRUS oraz w siedzibach współorganizatorów. Formularz zgłoszenia i regulamin konkursu oraz szczegółowe informacje są dostępne nastronie www.krus.gov.pl.

KO

 • -

WSZYSTKO O NAWOŻENIU I NIE TYLKO - ROLNICY SIĘ SZKOLĄ

Grupa 120 rolników z gminy wzięła udział w spotkaniu szkoleniowo – informacyjnym, które odbyło się w minionym tygodniu w Grzywnie. Organizatorami spotkania byli Wójt Gminy Jacek Czarnecki, Komisja Rady Gminy ds. Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska i PHP "FRANK" z Chełmży. Jednym z głównych punktów spotkania był wykład na temat wiosennego nawożenia zbóż i rzepaku ozimego, który poprowadził prof. dr hab. Witold Grzebisz z Uniwersytet Przyrodniczego w Poznaniu.

Więcej informacji tutaj


 

Prośba o pomoc

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży zwraca się z prośbą o pomoc dla rodziny z naszej gminy, która znalazła się w trudnej sytuacji życiowej. 
Potrzebujemy: mebli kuchennych, mebli do pokoju, lodówki i wersalki oraz innych przedmiotów codziennego użytku.

Jeśli chcesz pomóc prosimy o kontakt pod nr telefonu 56 675-60-19
 


 

 • -

Zmiany studium

Informujemy mieszkańców Gminy Chełmża, o możliwości  składania wniosków dotyczących zmiany  ,,Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Chełmża”. Zainteresowani mogą składać wnioski na piśmie  do końca marca 2013 roku.

Wnioski przyjmowane będą w sekretariacie  Urzędu Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża. Sprawę prowadzi Romualda Jagielska. Telefon 566756076 w. 47.


 

 • -

Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informujemy, że  do dnia  15 marca 2013r. należy złożyć w Urzędzie Gminy Chełmża do referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  Deklarację o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Deklaracje  dostępne są w Urzędzie Gminy Chełmża, u sołtysów oraz poniżej.

Druk deklaracji


 

 • -

Wybory uzupełniające

W związku z powołaniem Gminnej Komisji Wyborczej do publicznej wiadomości przekazana zostaje informacja o  składzie, siedzibie i dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej w Chełmży  powołanej w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy  Chełmża zarządzonych na dzień  3 marca 2012 roku .

Więcej informacji tutaj


 

Ostrzeżenie Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dotyczy: niebezpiecznej żywności
Data i godzina wydania: 21.01.2012 - godz. 15:10
Nazwa biura:  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu
OSTRZEŻENIE Nr:   NHŻ-074-2/13
Zjawisko: żywność z zawartością substancji niebezpiecznej dla zdrowia
Obszar: Całego kraju
Produkt: Wafelki MAX mleczne w czekoladzie mlecznej, numer partii 2-0782-270813
Producent: Magnolia Sp. z o.o. ul. Transportowa 3, 68-300 Lubsko
Opis: Część z w/w partii została zatrzymana na terenie wspomnianej hurtowni, ustalono listę odbiorców i aktualnie są oni informowani o konieczności wycofania w/w produktów z obrotu. Przekazano  listę odbiorców do WSSE w Bydgoszczy. Użyto surowca – mleka w proszku, w którym stwierdzono obecność fragmentu opakowania z adresem e-mail www.dezer.pl oraz granulatu przypominającego trutkę na gryzonie. Firma Magnolia Sp. z o.o. rozpoczęła procedurę wycofywania wszystkich produktów, do których użyto przedmiotowe mleko. 

Informacja o wyrobach zawierających azbest

Informujemy, że  do dnia  28 lutego 2013r. należy złożyć w Urzędzie Gminy Chełmża do referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  Informację o wyrobach zawierających azbest.
Ankiety dostępne są w Urzędzie Gminy Chełmża oraz u sołtysów.

Druk deklaracji
 


 

Zwrot podatku akcyzowego

Wójt Gminy Chełmża informuje, że wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej należy składać w terminie od 01.02.2013 r. do 28.02.2013 r. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT dokumentujące zakup oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 stycznia 2013 r.

Wnioski przyjmowane będą zgodnie z harmonogramem


 

 • -

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Chełmży
organizuje na terenie powiatu toruńskiego  
dwudniowy
kurs w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym
(kurs chemizacyjny)

 

Jednocześnie przypominamy, że zaświadczenie z takiego kursu jest ważne przez 5 lat. Chętne osoby proszone są o kontakt pod numerem telefonu w celu rezerwacji miejsca  723 692 550,    (56) 675-22-60. Zapisy dokonywane są również w biurze Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Chełmży ul. Bydgoska 7

 

Zapraszamy!!

 


 

 • -

Tenis w Kończewicach

W dniu 27 stycznia br. zapraszamy sympatyków tenisa stołowego do sali sportowej w Kończewicach na Otwarte Indywidualne Mistrzostwa Gminy Chełmża w Tenisie Stołowym. Godzina rozpoczęcia imprezy  9.30. Najbliższy turniej zainauguruje tegoroczny sezon sportowy 2013’ w Gminie Chełmża. Zgłoszenia do udziału w mistrzostwach można wcześniej zgłaszać do Gminnego Organizatora Sportu pod nr. tel.605139796.


 

Czas zebrań wiejskich

Luty i marzec w Gminie Chełmża będą miesiącami zebrań wiejskich. W 28 sołectwach gminy odbędą się zebrania sprawozdawcze. Pierwsze zebranie już 04 lutego w Kończewicach, a ostatnie odbędzie się 07 marca br. W programie każdego z zebrań przedstawienie sprawozdania z działalności finansowej i rzeczowej Sołectwa, sprawozdania z wykonania budżetu gminy w 2012 roku. Mieszkańcom przedstawione zostaną informacje o planie budżetu gminy na rok 2013.

Szczegółowy harmonogram zebrań


 

 • -

PODZIĘKOWANIA DLA SPONSORÓW 21 FINAŁU WOŚP

W zorganizowanie 21 finału WOŚP w gminie Chełmża włączyło się szerokie grono sponsorów, którym organizatorzy pragną podziękować. Szefowie poszczególnych sztabów dziękują.

 

 • -

XXI Finał WOŚP

Jest taki jeden dzień w roku, kiedy cała Polska jednoczy się w pomaganiu w ramach jednej akcji. Tą akcją jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Z tegorocznego grania zebrane środki trafią na sprzęt medyczny dla dzieci i – po raz pierwszy – dla seniorów.
Bilans zorganizowanej akcji WOŚP na terenie gminy: Gimnazjum Głuchowo – 15.894,02 zł; SP Zelgno - 3873,17 zł; SP Kończewice - 5.500,00 zł. Są to jeszcze niepełne dane, ponieważ zawartość puszek liczą jeszcze wolontariusze z Pluskowęs.
 • -

Zimowe wakacje

Na ten czas uczniowie czekali od... zakończenia przerwy świątecznej. W dniach od 14.01 – 25.01. br. potrwają ferie zimowe. Apelujemy o ostrożną jazdę na lodowiskach i ostrożne zabawy na śniegu . Dzieciom  życzymy udanej zabawy na nartach, sankach, łyżwach, a do tego  masy śniegu!

         My się zimy nie boimy… Bałwana ulepimy

           Zachęcamy mieszkańców Gminy Chełmża tych małych jak i tych dużych do udziału w zimowym konkursie na lepienie bałwana. Lepić można różnie: indywidualnie i zbiorowo. Ulep bałwana, sfotografuj go i prześlij nam zdjęcie z opisem na adres: kurenda@gminachelmza.pl. Na zgłoszenia najładniejszych, najsympatyczniejszych i największych bałwanów czekamy  do 15 lutego br. Najciekawsze z nich nagrodzimy.

KO

 

 

Pomoc dla Rafała

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych  „Pomocna Dłoń” z Chełmży prosi o przekazanie 1% dla swojego podopiecznego Rafała Kwaśniaka - mieszkańca Nawry,  cierpiącego na Mózgowe Porażenie Dziecięce.

 

Zebrane środki pieniężne przeznaczone zostaną na budowę podjazdu, który w bardzo dużym stopniu ułatwi Rafałowi funkcjonowanie w środowisku, gdyż chłopiec porusza się na wózku inwalidzkim. 1% podatku prosimy przekazywać wpisując w rozliczeniu podatkowym numer KRS 0000184300 z dopiskiem „dla Rafała Kwaśniaka”.

 

 

Uczą się z historii regionu

Dzisiaj 11.01.br w Chełmżyńskim Ośrodku Kultury w Chełmży o godz. 16.00 odbędzie się uroczyste podsumowanie projektu „Bocień – oblicza nazistowskiego okrucieństwa”. Realizatorami wspomnianego projektu było Stowarzyszenie „Horyzont” przy Gimnazjum w Pluskowęsach wspólnie z Unisławskim Towarzystwem Historycznym przy Liceum Ogólnokształcącym w Unisławiu.

Efektem końcowym  projektu edukacyjnego  jest powstanie filmu dokumentalnego  nawiązującego  do dramatu kobiet żydowskim w jednym z podobozów pracy  KL Stutthof  znajdującego się na terenie miejscowości Bocień w Gminie Chełmża. W sceny opisujące życie w takim obozie wcielili się sami uczestnicy projektu – młodzież ze szkół w Pluskowęsach i w Unisławiu. W programie spotkania: konferencja prasowa, projekcja filmu dokumentalnego i panel dyskusyjny „Jak to było po ludzku możliwe?”.

Wspomniany projekt jest doskonałym przykładem na to, jak współczesna młodzież zgłębia i upowszechnia  historię, rozwija wrażliwości na odmienność kulturową, etniczną i religijną. Pomysł na projekt zyskał uznanie Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

KO

 • -

Zagrają dla dzieci i seniorów

W roku bieżącym finał WOŚP zaplanowany jest w Głuchowie, Kończewicach i w Zelgnie. Kwestować będą również wolontariusze z Gimnazjum w Pluskowęsach. Łącznie w teren gminy wyruszy z puszkami 21 Finału WOŚP 73 wolontariuszy . Tym razem pieniądze będziemy zbierać dla ratowania życia dzieci i godnej opieki medycznej seniorów. 
 

Na zdj. Szefowa głuchowskiego sztabu WOŚP Maria Bulińska, która już po raz kolejny koordynować będzie wielkie granie z WOŚP w Głuchowie. W ubiegłym roku tutejszy sztab zagrał na kwotę aż 18,5 tys. zł. Przygotowania w lokalnych sztabach WOŚP już trwają.

Ferie ZIMOWY PRZYSTANEK

Ferie to czas wolny od szkoły i rannego wstawania. Dla tych, co lubią aktywny wypoczynek, świetlice w Dźwierznie i w Nawrze przy współpracy z CIK-em  organizują  czas wolny dla dzieci w drugim tygodniu ferii w dniach 21-25.01.2013r. pod hasłem: Zimowy przystanek. W ramach Zimowego Przestanku odbędą się różne, ciekawe formy spędzania czasu wolnego.

pliki do pobrania

Biblioteki zapraszają

 • -

Sport gminny w 2013 roku

W roku bieżącym dla mieszkańców Gminy Chełmża zaplanowane zostało łącznie sześć turniejów sportowych. W sezonie sportowym 2013 z dyscyplin sportowych propagowane będą takie jak   tenis stołowy, piłka siatkowa i piłka nożna.

Najbliższy turniej, który zainauguruje tegoroczny sezon sportowy to są Otwarte Indywidualne Mistrzostwa Gminy Chełmża w Tenisie Stołowym, które odbędą się już w dniu 27 stycznia br. w sali sportowej SP w Kończewicach. Tradycyjnie już harmonogram gminnych imprez sportowych zamyka Mikołajkowy Turniej Piłki Halowej w Głuchowie, który zaplanowany został na  01 grudnia br. Organizacją i przeprowadzeniem wspomnianych imprez zajmie się Gminny Organizator Sportu p. Marcin Sadowski, który dostępny jest pod nr telefonu 605 139 796. Coroczne gminne imprezy sportowe  finansowane  są  ze środków samorządu gminnego. Organizację niektórych z nich wspierają również prywatni sponsorzy. Dodatkową ofertę spotkań sportowych  w roku 2013 w sezonie wiosna – lato – jesień zaproponują mieszkańcom gminy również animatorzy sportu w obiektach sportowych ORLIK 2012’ w Grzywnie i w Pluskowęsach.

KO

 • -

Rok 2012 w gminie podsumowany

W Szkole Podstawowej w Zelgnie samorządowcy podczas uroczystej Sesji Rady Gminy podsumowali miniony rok w Gminie Chełmża.

Obrady z udziałem przybyłych gości i mieszkańców poprowadził Przewodniczący Rady Gminy Janusz Iwański i Wójt Gminy Jacek Czarnecki. Były życzenia na nowy rok i podziękowania wszystkim za dotychczasową pracę na rzecz gminy. Udział w sesji z obecnych gości wziął Wicemarszałek Senatu RP Jan Wyrowiński, który swoją obecność zaznaczył wręczeniem władzom samorządowym gminy odznaki – symbolu Senatu RP. W obradach podsumowujących miniony 2012 rok w gminie wzięli również między innymi Poseł na Sejm RP Janusz Dzięcioł, ppłk Edward Kaniecki z Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia im. Gen. J. Bema w Toruniu, Komendant Komisariatu Policji w Chełmży Mariusz Sobiecki, Dowódca JRG PSP w Chełmży Wojciech Wojciechowski. Nie zabrakło mieszkańców z gminy, przedstawicieli organizacji społecznych i sportowych.

Menu w stopce

 • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

piątki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

kasa zamykana jest 30 minut przed zamknięciem Urzędu Gminy

Stopka