Urząd Gminy Chełmża

Menu pomocnicze

Rekrutacja do Punktu Przedszkolnego w Skąpem!

          1 września 2018 r. zostanie otwarty nowy Punkt Przedszkolny dla 25 dzieci w miejscowości Skąpe w ramach projektu „Przedszkole Akademia Milusińskich – remont oraz przebudowa części budynku starej szkoły w miejscowości Skąpe w celu przystosowania do potrzeb punktu przedszkolnego”. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja Działania 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT Poddziałania 10.1.1 Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT.

W ramach projektu wykonany został kompleksowy remont budynku starej szkoły w Skąpem wraz z wymianą instalacji elektrycznych, sanitarnych oraz termomodernizacją. Po remoncie Punkt Przedszkolny będzie miał do dyspozycji dwie nowe sale zajęć, sanitariaty, zaplecze kuchenne, pomieszczenie administracyjne oraz pokój nauczycielski.

Punk Przedszkolny będzie funkcjonował od poniedziałku do piątku po 5 godzin dziennie (od 8.00 do 13.00). Funkcjonowanie punktu przedszkolnego w ramach projektu obejmuje okres od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r. W ramach zapewnienia trwałości projektu przewiduje się dalsze funkcjonowanie punktu w latach 2019-2021.

Dzieki uzyskanemu dofiansowaniu zatrudniony zostanie nauczyciel oraz pomoc nauczyciela. Prowadzone będą zajęcia z logopedą, język angielski oraz rytmika. Poza tym kupione zostaną zabawki, pomoce dydaktyczne i plastyczne. W punkcie przedszkolnym organizowane będą spektakle teatralne i koncerty muzyczne, a także wyjazdy dzieci na wycieczki.

W dnia 13.08.-27.08.2018 r. prowadzona będzie rekrutacja dzieci

do Punktu Przedszkolnego!

Formularze rekrutacji wraz z załącznikami dostępne są na stronie internetowej Gminy Chełmża, a także w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół Gminy Chełmża, ul. Paderewskiego 11a, 87-140 Chełmża, II piętro.

Wypełnione formularze należy składać w biurze projektu, które znajduje się w ZEAS-ie Gminy Chełmża.

wstecz

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.