Urząd Gminy Chełmża

Menu pomocnicze

Sonda internetowa

Czy często odwiedzasz stronę internetową Gminy Chełmża ?
aby zagłosować kliknij odpowiedź
oddane głosy: 2537
  • Aktualności    /   

GOPS w Chełmży poszukuje partnera do realizacji projektu "Profesjonaliści na start"

         Gmina Chełmża / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży na podstawie art. 33 Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 -2020 (Dz. U. 2014 poz. 1146) ogłasza otwarty nabór partnera do realizacji projektu na lata 2016 – 2018 p.n. „Dwa kroki do zatrudnienia” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9, Solidarne społeczeństwo Działanie 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne.

wstecz

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.