• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

MIĘDZYPOKOLENIOWO W MIRAKOWIE

       Na terenie zrewitalizowanym w miejscowości Mirakowo rusza projekt związany z rewitalizacją i udziałem w nim mieszkańców tej  miejscowości. Projekt grantowy pt. ”Lokalne ośrodki włączenia społecznego Ziemi Gotyku” realizowany jest w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Chełmża na lata 2017-2023. Założeniem wspomnianego Programu jest m.in. przywrócenie dawnej świetności szczególnie zdegradowanym miejscowościom na terenie gminy, które docelowo mają być atrakcyjnymi terenami do spędzania wolnego czasu dla ich mieszkańców. Realizacja wspomnianego projektu na wyżej wymienionym obszarze realizowana będzie od marca  do lipca 2021 r.
     W programie spotkań wiele ciekawych inicjatyw z wykorzystaniem walorów tej miejscowości m.in.: cykl zajęć nastawionych na poprawę poziomu bezpieczeństwa - zajęcia z samoobrony, zajęcia aktywizacyjne i animacyjne, zajęcia z rękodzieła, zajęcia fotograficzne, zajęcia kulinarne, indywidualne i grupowe doradztwo psychologiczne, wycieczki wyjazdowe (w plenerze) i piknik. Biuro rekrutacji, informacji i zapisy prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży - nr tel. do kontaktu: 56 675 60 19 lub 535432538. Partnerem projektu jest Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża.

      Biorąc jednak pod uwagę dynamiczne zmiany sytuacji związane ze stanem zagrożenia epidemiologicznego COVID-19 i jednocześnie  bezpieczeństwo potencjalnych uczestników, obecnie  prowadzona jest wstępna rekrutacja telefoniczna, po której będą ustalane dalsze szczegóły uczestnictwa, celem wypełnienia dokumentów rekrutacyjnych i klauzuli informacyjnej. Dokumentacja związana z rekrutacją do projektu poniżej w załącznikach.

                      Koordynator Agnieszka Grajkowska

 

Wstecz

Menu w stopce

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:30 do godz. 16:30

piątki
od godz. 7:00 do godz. 14:00

kasa zamykana jest 30 minut przed zamknięciem Urzędu Gminy

Stopka

baner toplayer
Narodowy Spis Powszechny