• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

Wnioski budżetowe na 2019 rok

          Wójt Gminy Chełmża informuje mieszkańców, że zgodnie z uchwałą Nr LX/432/10 Rady Gminy Chełmża z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej przystępuje do opracowania projektu budżetu gminy Chełmża  na 2019 r. W związku z tym radni, sołtysi, mieszkańcy gminy oraz organizacje pozarządowe  mogą składać wnioski do projektu budżetu gminy Chełmża do 28 września 2018 r. Wnioski można przesłać na adres :Urząd Gminy w Chełmży, ul. Wodna 2,87-140 Chełmża bądź złożyć osobiście  w sekretariacie Urzędu Gminy (pokój nr 19). Złożone przez Państwa wnioski zostaną poddane analizie, a następnie od możliwości finansowych i prawnych zostaną ujęte w budżecie. Sposób załatwienia wniosku budżetowego nie wymaga udzielenia odpowiedzi pisemnej. Druk wniosku poniżej w załączniku.

KO

 

Wstecz

Menu w stopce

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

piątki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

kasa zamykana jest 30 minut przed zamknięciem Urzędu Gminy

Stopka