• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

SENIORZE - WARTO SKORZYSTAĆ!

       SENIORZE z Gminy Chełmża, JEŚLI JESTEŚ ZAINTERESOWANY POPRAWĄ SWOJEGO STANU ZDROWIA WEŹ UDZIAŁ W PROGRAMIE zapobiegania upadkom . Do uczestnictwa  zachęcamy seniorów powyżej 60 r.ż. zamieszkałych na terenie Gminy Chełmża, którzy wezmą udział w bezpłatnych spotkaniach. Głównym celem programu jest zmniejszenie liczby upadków i urazów wśród osób po 60 r.ż. uczestniczących w programie. Ponadto program zakłada:
- poprawę sprawności fizycznej oraz wykształcenie nawyków systematycznych ćwiczeń,
- zwiększenie wiedzy uczestników programu dotyczącej wpływu aktywności fizycznej na zdrowie,
- zwiększenie liczby trenerów przygotowanych do pracy z osobami pow. 60 r.ż.
         Mając to wszystko na uwadze, Gmina Chełmża w ramach umowy partnerskiej, przystąpiła do w/w programu polityki zdrowotnej realizowanego przez Samorząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Zapisy do programu prowadzi p. Anna Feeser-Bering w Urzędzie Gminy w Chełmży, ul. Wodna 2 pok. nr 7 lub telefonicznie pod nr tel. 56 675 60 76/77 wew. 43 lub kom. 509 140 442. Decyduje kolejność zgłoszenia.

           Upadki osób starszych stanowią poważny problem geriatryczny, społeczny i ekonomiczny. Do upadków dochodzi w każdej grupie wiekowej. Jednak te,  które dotyczą osób starszych stanowią problem ze względu na fakt, że w tej grupie wiekowej występuje statystycznie zwiększona podatność na urazy oraz to, że ich następstwem jest zazwyczaj pogorszenie funkcji organizmu, zwiększenie chorobowości i śmiertelności.

           Gmina dokona naboru trenera zajęć aktywności fizycznej, przeprowadzi nabór uczestników programu do grup ćwiczeniowych, zapewni salę na szkolenie edukacyjne oraz na badanie uczestników. Z kolei  Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego dokona wyboru koordynatora programu, który przeszkoli trenera, przeprowadzi szkolenie edukacyjne i badanie przez lekarza specjalistę uczestników programu, przygotuje materiały edukacyjne i promocyjne na potrzeby  programu.

Seniorzy  powyżej 60 r.ż. zamieszkali na terenie Gminy Chełmża przystępujący do wspomnianego programu wezmą udział w bezpłatnych:

1.  zajęciach aktywności fizycznej - planuje się że, zajęcia prowadzone będą w okresie wrzesień – grudzień 2018r., 3 razy w tygodniu po 45 min. w Szkole Podstawowej w Kończewicach (lub innej szkole na terenie Gminy Chełmża), w grupie ćwiczeniowej max. 25 osób, w godzinach popołudniowych,

2. szkoleniu edukacyjnym – planowane w miejscu prowadzenia zajęć,

3. badaniu  kwalifikacyjnym tj. badania ogólnolekarskie, testy sprawnościowe, testy psychologiczne, skład ciała, EKG wykonanego przez lekarza specjalistę wyznaczonego przez realizatora programu – planowane w miejscu prowadzenia zajęć.

Dojazd na zajęcia na koszt uczestnika.

Program finansowany przez Samorząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego i Samorząd Gminy Chełmża.

A. Feeser - Bering

Wstecz

Menu w stopce

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

piątki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

kasa zamykana jest 30 minut przed zamknięciem Urzędu Gminy

Stopka