• Gmina Chełmża
 • Gmina Chełmża
 • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

 • -

Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża zaprasza do udziału w projekcie pn. „Świetlica ze smakiem” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zajęcia będą prowadzone m.in. przez specjalistów z Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury. Szkolenie będzie trwało od czerwca do września 2011 roku ( 2 x w miesiącu)  i będzie obejmowało cykl warsztatów w ramach poszczególnych dziedzin: rękodzieła, zajęć wokalnych, warsztatów kulinarnych oraz warsztatów ogrodniczych. Zajęcia będą się odbywały w świetlicach wiejskich w: Głuchowie, Grzywnie i Dźwierznie. Uczestnicy projektu „Świetlica ze smakiem” nabędą umiejętności organizacji imprez lokalnych, dekoracji świetlic wiejskich, organizacji spotkań edukacyjno- kulturalnych w swoich wsiach itp. Na koniec projektu zostaną zorganizowane imprezy promocyjno- integracyjne w każdej ze wsi, zaś każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Uczestnicy w ramach projektu otrzymują bezpłatne materiały szkoleniowe oraz gadżety promocyjne.
Rekrutacja i zgłoszenia do końca maja 2011r. Projekt jest skierowany do mieszkańców Gminy Chełmża. Do udziału w projekcie zapraszamy KAŻDEGO, kto lubi działać w swoim środowisku i zmieniać świat na lepsze! Warsztaty będą się odbywały w świetlicach w Głuchowie, Grzywnie i Dźwierznie!

ZAPRASZAM!!!

 • Młodzież powyżej 18 roku życia: uczniów szkół ponadgminazjalnych i studentów
 • Panie z KGW
 • Członków organizacji lokalnych
 • Nauczycieli
 • Bibliotekarzy
 • Lokalnych artystów
 • itd………………..

Zadziałaj już dzisiaj !
ZGŁOŚ SIĘ DO PROJEKTU „ŚWIETLICA ZE SMAKIEM” !

Projekt jest współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX  Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5. „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”.

Menu w stopce

 • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

piątki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

kasa zamykana jest 30 minut przed zamknięciem Urzędu Gminy

Stopka