• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

  • -
Adaptacja lokalu na funkcje Biblioteki Samorządowej w Zelgnie

Zakończyła się realizacja projektu realizowanego przez Bibliotekę Samorządową w Zelgnie pn. Adaptacja lokalu na funkcje Biblioteki Samorządowej w Zelgnie.  Projekt został dofinansowany w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego- Infrastruktura Bibliotek 2010. Łączna wartość zadania wyniosła 52 tyś zł. Zadanie obejmowało adaptację lokalu w zabytkowej Pastorówce (piętro i strych)w Zelgnie, które  pozwali na utworzenie placówki bibliotecznej  w nowej lokalizacji. W ramach prac remontowych wykonano: roboty rozbiórkowe, przesklepienia, postawiono ściany działowe oraz zostały wymienione  istniejące i zamontowane  nowe stolarki drzwiowe. Na tym etapie lokal (piętro i strych) został przygotowany do dalszych prac remontowych. Na piętrze powstanie biblioteka. Na strychu planuje się utworzenie izby muzealnej „ Ziemi Chełmżyńskiej”. Budynek jest przystosowany do osób niepełnosprawnych.

W związku z otrzymaniem dotacji w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Kulturowego „Infrastruktura bibliotek” zostaliśmy zaproszeni  do udziału w warsztatach w ramach projektu pt. „SZTUKA KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI W BIBLIOTECE”- realizowanego przez Instytut Książki, Program Rozwoju Bibliotek oraz Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP). W ramach tego projektu biblioteka  uzyskała bezpłatną konsultację architektoniczną dotyczącą Biblioteki w nowej lokalizacji – Pastorówka ze wskazówkami i wytycznymi.

ZREALIZOWANO Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

Justyna Błaszczyk

  • -
  • -
  • -

Menu w stopce

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

piątki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

kasa zamykana jest 30 minut przed zamknięciem Urzędu Gminy

Stopka