• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

  • -

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHEŁMŻY
ZAPRASZA OSOBY Z TERENU GMINY CHEŁMŻA
KORZYSTAJĄCE ZE ŚWIADCZEŃ POMOCY SPOŁECZNEJ
DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PROJEKCIE
 

 „Zacznij od nowa – aktywne działanie”
realizowanym ze środków Unii Europejskiej
w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
Programu Operacyjnego
– KAPITAŁ LUDZKI
 
w okresie od stycznia do grudnia 2011 r.

CELEM PROJEKTU JEST:

        Zmniejszenie zjawiska wykluczenia społecznego, przeciwdziałanie marginalizacji osób korzystających z pomocy społecznej, wzrost ich kompetencji życiowych i aktywny powrót do życia społecznego i zawodowego poprzez stworzenie sprawnego systemu umożliwiającego osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, wykształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych, wzmocnienie ich aktywności i samodzielności życiowej.

Projekt skierowany jest do klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży:
- w wieku od 15 do 60 lat,
- wykształcenie: podstawowe, zawodowe, średnie.
 
- korzystające z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży

W ramach projektu przewiduje się realizację następujących działań:
- szkolenia z zakresu rozwoju osobowego, aktywizacji i reintegracji zawodowej,
- poradnictwo psychologiczne, 
- doradztwo zawodowe
- kursy i szkolenia zawodowe.

W ramach projektu przewiduje się zwrot kosztów ponoszonych przez osobę na dojazdy do miejsca szkolenia.

OSOBY ZAINTERESOWANE UDZIAŁEM W PROJEKCIE PROSZONE SĄ O ZGŁASZENIE SIĘ DO PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CHEŁMŻY PRZY UL. PADEREWSKIEGO 14 tel. (56) 675-60-19

 Udział w szkoleniach jest bezpłatny !!!

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Menu w stopce

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

Godziny urzędowania:

poniedziałek  od 7.00 -  do 15.00
wtorek           od 7.00 -  do 16.00
środa             od 7.00 -  do 15.00
czwartek        od 7.00 -  do 15.00
piątek            od 7.00 -  do 14.00

Kasa zamykana jest jedną godzinę wcześniej.

Stopka