• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

K O M U N I K A T

Gminny Komisarz Spisowy w Gminie Chełmża ogłasza nabór kandydatów  na rachmistrzów spisowych przy Powszechnym Spisie Rolnym 2010, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie Gminy Chełmża.

Wymagania stawiane kandydatom na rachmistrza spisowego:

 - ukończone 18 lat i posiadanie co najmniej średniego wykształcenia (preferowani są studenci uczelni rolniczych, geodezyjnych lub ekonomicznych);
- znajomość obsługi komputera;
-
pełna sprawność fizyczna, umiejętność łatwego komunikowania się z respondentami, wzbudzanie zaufania u osób, z którymi będą przeprowadzane wywiady, asertywność, umiejętność zachowania spokoju, uprzejmość i cierpliwość podczas przeprowadzania wywiadu;
- dyspozycyjność; odpowiedzialność, rzetelność  oraz umiejętność organizacji pracy własnej;
- posiadanie znajomości zagadnień z zakresu rolnictwa w podstawowym zakresie;
- preferowane będą osoby, które zamieszkują lub pracują na terenie Gminy Chełmża.

Kandydaci na rachmistrzów zobligowani będą do wzięcia udziału w teście oraz szkoleniu z zakresu metodologii i organizacji spisu oraz w warsztatach na temat posługiwania się urządzeniami typu hend - held i zainstalowanymi na nich aplikacjami. Test odbędzie się o godz. 900 w dniu 15 czerwca 2010 r. w sali nr 4 Urzędu Gminy Chełmża. Szkolenia rachmistrzów odbędą się  w miesiącu lipcu br. - dokładny termin zostanie podany w późniejszym okresie.

W okresie od 9 - 23 sierpnia br. rachmistrze spisowi będą zobowiązani do przeprowadzenia obchodu przedspisowego. Spis rolny przeprowadzony zostanie od 8 września br. do 31 października br.

Pisemne zgłoszenia należy składać w dniach od 08.06.2010 r. do 14.06.2010 r. w siedzibie Urzędu Gminy Chełmża ul. Wodna, pok. nr 19 (sekretariat).

W zgłoszeniu swojej kandydatury należy podać:

- imię i nazwisko
 
- adres zamieszkania
 
- telefon i adres e-mail
 
- datę urodzenia
 
- miejsce zatrudnienia
- nazwa i adres zakładu pracy,
w przypadku studentów  - nazwę szkoły,  
w przypadku pobierania renty lub emerytury - numer emerytury lub renty, w przypadku braku pracy - określenie bezrobotny,

Do zgłoszenia należy dołączyć:

- kserokopię dokumentu poświadczającego  wykształcenie średnie,
 
- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw  publicznych,
 
- oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w tym przestępstwa skarbowe),
 
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Gminy Chełmża po 14 czerwca br. lub będą niekompletne, nie zostaną rozpatrzone.

Gminny Komisarz Spisowy
Jacek Czarnecki

Menu w stopce

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

piątki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

kasa zamykana jest 30 minut przed zamknięciem Urzędu Gminy

Stopka