• Gmina Chełmża
 • Gmina Chełmża
 • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej

Gminna Komisja Wyborcza w Chełmży
 pełni dyżur w siedzibie Urzędu Gminy Chełmża      
ul. Wodna 2 ,  biuro nr 2
 w następujących terminach:

 • 20.11.2010 r.  od  godz.10:00  do  godz. 11:00    
 • 21.11.2010 r.  od  godz.8:00  do  godz. 22:00


 • -
Idźmy do wyborów! Pieniądze na place zabaw czekają

Nagrodzimy lokalne społeczności, które najbardziej serio potraktują udział w wyborach samorządowych 21 listopada. W obwodach o największej frekwencji głosowania wiosną przyszłego roku stanie pięć ufundowanych przez samorząd województwa placów zabaw.

To już się raz udało. Pierwszy konkurs, w którym nagrodami były sfinansowane przez województwo place zabaw w gminach, w których osiągnięto najwyższą frekwencję wyborczą, zorganizowaliśmy rok temu, przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. - Dzięki temu, że do urn poszliśmy naprawdę tłumnie, wykazując się wielką obywatelską odpowiedzialnością, w obecnej kadencji nasz region reprezentują w PE aż trzej deputowani. Chcemy, by także w tych wyborach padały frekwencyjne rekordy. Wybieramy przecież tych, którzy będą rządzić w naszych miastach, gminach i powiatach, a także naszym regionem przez najbliższe cztery lata – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

Więcej informacji tutaj


Oświadczenie Wójta Gminy Chełmża
 • -

Kliknij na oświadczenie aby powiększyć


Narodowe Święto Niepodległości
 • -

Kliknij na plakat aby powiększyć


Otwarcie stadionu w Kończewicach
 • -

Kliknij na plakat aby powiększyć


Konkurs plastyczny

Regulamin Gminnego Konkursu Plastycznego
 pn.  "Anioły i aniołki Bożego Narodzenia”

ORGANIZATORZY KONKURSU:
Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża
Biblioteka Samorządowa w Zelgnie


CELE KONKURSU:

♦  wspieranie działań i możliwości twórczych dzieci i dorosłych,
♦  uwrażliwienie na piękno sztuki,
♦  umiejętność wykorzystania zdolności twórczych i ich prezentacji,
♦  propagowanie tradycji świątecznych – bożonarodzeniowych,
♦  promowanie twórczości artystycznej mieszkańców Gminy Chełmża.

Więcej informacji tutaj


Informacja Gminnej Komisji Wyborczej

Gminna Komisja Wyborcza podaje do publicznej informację o składach obwowdowych komisji wyborczych.

Treść informacji
 Pozostałe dokumenty wyborcze


Obwieszczenia Wójta Gminy Chełmża

W związku z zarządzonymi na dzień 21 listopada wyborami Wójt Gminy Chełmża podaje do publicznej wiadomości informacje o:


Uroczystość wręczenia stypendiów
 • -
„Z Małgosią po naukę…”

Od maja 2010r trwały przygotowania do złożenia wniosku o kolejne środki. W czasie wakacji Powiat Toruński wystąpił o kolejne fundusze unijne na realizację programów edukacyjnych i już z końcem października zakończył się nabór uczestników na nową edycją projektu mającego na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszeniu różnic w jakości usług edukacyjnych – „Z Małgosią po naukę…”. Zajęcia rozpoczęły się od 2 listopada 2010r. tym razem we wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjach naszej gminy.


 
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej

Gminna Komisj Wyborcza informuje, iż w dniu 02.11.2010 r. o godz. 18:30  w siedzibie Komisji: Urząd Gminy Chełmża ul. Wodna 2  ( biuro nr 2)  zostanie przeprowadzone publiczne losowanie składu obwodowej komisji wyborczej.

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest tutaj


Informacja Gminnej Komisji Wyborczej

Gminna Komisj Wyborcza informuje, iż w dniu 02.11.2010 r. o godz. 18:00  w siedzibie Komisji: Urząd Gminy Chełmża ul. Wodna 2  ( biuro nr 2)  zostaną przyznane, w drodze losowania, numery w/w listom komitetów wyborczych.

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest tutaj


Przerwy w dostawie energii elektrycznej

Rejon Dystrybucji Energa Operator Toruń informuje o przerwach  w dostawie energii elektrycznej w dniach:
1.  2.11.2010  w godz. 7.30 – 15.00  w miejscowościach:   Zelgno (POM), Zelgno-Bezdół, Szerokopas, Liznowo, Grzegorz;
2. 04.11.2010 w godz. 7.30 – 15.00  w miejscowościach: Brąchnówko, Browina.

Przepraszamy za utrudnienia spowodowane koniecznością wykonywania prac eksploatacyjnych przy urządzeniach energetycznych


Utrudnienia w obsłudze interesantów

W związku z zapowiedzianą przez firmę Energa na dzień  28.10.2010 przerwą w dostawie energii elektrycznej na ulicy Wodnej, obsługa interesantów w tym dniu będzie znacznie ograniczona.

W związku z brakeim dostępu do systemów teleinformatycznych zamknięta będzie m.in. kasa urzędu oraz wyłączone zostaną telefony stacjnorane Urzędu Gminy Chełmża.


Zgłoszenia kandydatów do składów obwowdowych komisji wyborczych

Wójt Gminy Chełmża podaje do publicznej wiadomości informacje na temat składania list kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.

Informacja Wójta Gminy Chełmża

Pozostałe dokumenty wyborcze


Informacja o dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej

Gminna Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości daty i godziny dyżurów w któych można składać listy kandydatów na radnych oraz kandydatów na wójta.

Treść ogłoszenia dostępna jest tutaj


 • -
Pomoc w ramach „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
informuje o możliwości składania za pośrednictwem
Lokalnej Grupy Działania (LGD) 
- Fundacja „Ziemia Gotyku” Lokalna Grupa Działania

wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania
 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
 lub
 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” 
 objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Termin składania wniosków: 26 października 2010 r. – 15 listopada 2010 r.

Miejsce składania wniosków: Biuro Fundacji „Ziemia Gotyku” Lokalna Grupa Działania, Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża; od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.

Tryb składania wniosków:
Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej.
 
Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
Limit środków dostępnych w każdym z konkursów:  500 000,00 zł.

Więcej informacji tutaj


Odbiór wyników

Osoby, które miały wykonywane zdjęcie płuc w autopulmoskanie przy Urzędzie Gminy w Chełmża w dniu 19.09 br. proszone są o odbiór wyników w pokoju nr 16 Urzędu Gminy.


Ogłoszenie w sprawie przyzagrodowych oczyszczalni ścieków

W związku z zamiarem przygotowania przez Gminę Chełmża wniosku aplikacyjnego obejmującego budowę przyzagrodowych oczyszczalni ścieków w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w ramach PROW 2007-13 ogłasza się nabór zgłoszeń osób chętnych do uczestniczenia w inwestycji. 

Przewiduje się, że złożenie przez Gminę wniosku nastąpi w 2011 roku. Zgromadzone wnioski zainteresowanych mieszkańców będą poddane weryfikacji. Zlecone zostanie opracowanie stosownej dokumentacji technicznej dla każdego zakwalifikowanego gospodarstwa domowego. Zakłada się udział własny wnioskodawcy w wysokości ok. 3-4 tys zł. Ilość wybranych wniosków do budowy oczyszczalni zależeć będzie od kryteriów umieszczonych w ogłoszeniu Urzędu Marszałkowskiego o naborze wniosków.

Nabór wniosków w UG będzie trwał od dnia 18 do 29 października br  – pokój  nr  6.

Rejestrowane będą tylko wnioski poprawnie wypełnione na aktualnym druku przygotowanym przez Urząd Gminy. Wnioski nieprawidłowo wypełnione będą zwracane bez rejestracji kolejności wpływu. Realizacja zadania będzie możliwa pod warunkiem uzyskania przez Gminę  Chełmża decyzji o dofinansowaniu środkami PROW.

Nie będą przyjmowane do realizacji wnioski z terenów, na których w najbliższym czasie przewidywana jest budowa kanalizacji sieciowej (część Nowej Chełmży, Pluskowęs, Zelgna, Nawry, Bogusławek, Kończewic oraz  Zalesia). Szczegółowe zasady realizacji projektu określi regulamin.

Wójt Gminy Chełmża

Druk wniosku


Punkt informacyjny

W związku z zapytaniami mieszkańców Urząd Gminy uruchamia na stronie internetowej zakładkę - Punkt informacyjny, w której będziemy zamieszczać treści dokumentów dotyczących często poruszanych zagadnień. Materiały te będą systematycznie uzupełniane.
Jako pierwsze zamieszczamy dokumenty  dotyczące  sprzedaży gruntów przejętych od ANR w Zalesiu.
Informuję  jednocześnie, że z dokumentami można zapoznać się w Urzędzie Gminy- biuro nr 1.

Ewa Pudo
Sekretarz Gminy


Dofinansowanie w ramach działania 9.1 NFOŚiGW

W terminie od 27.09.2010 r. do 29.10.2010 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jako Instytucja Wdrażająca, działając na podstawie Umowy z Ministrem Gospodarki przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów w ramach działania 9.1 Wysokosprawne wytwarzanie energii, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Kto może składać wnioski:
Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty wskazane w punkcie 17.a Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, tzn.:
1. Przedsiębiorcy,
2. Jednostki samorządu terytorialnego oraz ich grupy - związki, stowarzyszenia i porozumienia JST,
3. Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego.

Procent dofinansowania projektu: Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu określany będzie zgodnie z maksymalnym dopuszczalnym pułapem pomocy publicznej określonym w programie pomocowym
Maksymalna kwota dofinansowania projektu: 30,0 mln PLN
Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 58,0 mln PLN

Więcej informacji tutaj


Wymiana dowodów osobistych - ważne informacje

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. niektórych przepisów dotyczących zmian w ustawie o ewidencji ludności i dowodach osobistych przypominam, że posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wymienić ten dokument w następujących przypadkach :

 1. zmiany danych, które zamieszcza się w dowodzie osobistym tj. zmiany imienia , nazwiska, daty urodzenia, imion rodziców, miejsca zamieszkania – w ciągu 14 dni należy złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego,  a w  przypadku obywateli polskich przebywających za granicą w ciągu 3 miesięcy.
  Niedokonanie wymiany dowodu osobistego w ww. terminie skutkuje unieważnieniem z urzędu tego dokumentu po upływie 3 miesięcy, a w przypadku obywateli polskich przebywających za granicą po upływie 4 miesięcy .
 2. uszkodzenia dowodu osobistego lub zaistnienia innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości osoby – niezwłocznie.
 3. upływu terminu ważności dokumentu – nie później niż na 30 dni przed upływem terminu ważności dokumentu.

Osoby, które dotychczas nie wymieniły dowodu osobistego powinny dokonać czynności tej niezwłocznie.

Wnioski budżetowe na 2011 rok

Na podstawie § 1 uchwały Rady Gminy Chełmża Nr LX/432/10 z dnia 30 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Wójt Gminy Chełmża informuje o rozpoczęciu prac nad projektem uchwały budżetowej na 2011r. W związku z powyższym wnioski budżetowe na 2011r. składać należy do 30 września 2010 roku.
Wnioski budżetowe złożone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.
Sposób załatwienia wniosku budżetowego nie wymaga udzielenia odpowiedzi pisemnej i nie stanowi podstawy do obowiązkowego ujęcia w projekcie budżetu.

Wzór wniosku


"Święto latwca" przy Gimnazjum w Pluskowęsach
 • -
Dożynki Głuchowo 2010
 • -
Nabór wniosków o ustalenie uprawnień do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży informuje, iż od dnia 01.08.2010 r. rozpoczął przyjmowanie wniosków o ustalenie uprawnień do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy trwający od dnia 01.10.2010 r. do dnia 30.09.2011r. 
Wnioski o ustalenie uprawnień do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy trwający od dnia 01.11.2010 r. do 31.10.2011 r. będą przyjmowane od dnia 01.09.2010r.  W przypadku dziecka uczącego się w szkole ponadgimnazjalnej konieczne jest dostarczenie do dnia 08.09.2010 r., zaświadczenia szkolnego.
Jest ono niezbędne do wypłaty dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego oraz dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

Więcej informacji tutaj


Festyn w Mirakowie

Kliknij w plakat aby powiększyć

 • -

Zwrot podatku akcyzowego

Uprzejmie przypominamy iż zbliża się drugi termin naboru wniosków o zwrot podatku akcyzowego:

II   TERMIN
01.09.2010 r. - 30.09.2010 r.
do wniosku należy dołączyć faktury potwierdzające zakup oleju napędowego w terminie od 01.03.2010 r. do dnia 31.08.2010 r.

Druki wniosków dostępne są w Urzędzie Gminy Chełmża biuro nr 6 oraz poniżej


Regionalny Program Profilaktyki Chorób Płuc

Dnia 19 września 2010 r. (niedziela)
 w Urzędzie Gminy Chełmża
w godz. 9.00 – 13.00

odbędą się badania układu oddechowego – spirometria i RTG płuc w ramach Regionalnego Programu Profilaktyki Chorób Płuc.

Badania kierowane są do mieszkańców Gminy Chełmża
Zapisy prowadzi  Urząd Gminy Chełmża   p. Anna Feeser – Bering (pok.16),
tel. 056 675 60 76 do 78

Przewidywalna liczba osób do przebadania – 100.
Decyduje kolejność zgłoszenia.

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA 
Z  BEZPŁATNYCH BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH.

Program współfinansowany przez Samorząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego i Samorząd Gminy Chełmża.

Organizator: Urząd Gminy Chełmża


Regionalny Program Wczesnego Wykrywania Nowotworów Skóry

Dnia 23 września 2010 r. (czwartek)
 w Ośrodku Zdrowia w Zelgnie 
od godz. 16.00 do 18.30

odbędą się badania na czerniaka skóry i inne nowotwory skóry przeprowadzone w ramach Regionalnego Programu Wczesnego Wykrywania Nowotworów Skóry  

Zapisy prowadzi Ośrodek  Zdrowia w Zelgnie 
oraz  Urząd Gminy Chełmża 
p. Anna Feeser – Bering (pok.16), do dnia 17.09.br.

Przewidywalna liczba osób do przebadania – 100.
Decyduje kolejność zgłoszenia.

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA 
Z  BEZPŁATNYCH BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH.

Program współfinansowany przez Samorząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego i Samorząd Gminy Chełmża.

Organizator: Urząd Gminy Chełmża


 • -
Sportowe lato w Zalesiu

W weekend na przełomie lipca i sierpnia w Zalesiu odbędą się dwie sportowe imprezy w Gminie Chełmża.
31 lipca 2010 od godziny 9.30 rywalizację rozpoczną miłośnicy piłki nożnej, którzy rozegrają turniej o Mistrzostwo Gminy Chełmża w Futbolu na Plaży.
Dzień później tj. 1 sierpnia 2010 także od godziny 9.30 do sportowych zmagań staną siatkarskie pary. Tegoroczny Turniej Siatkówki Plażowej o Mistrzostwo Gminy Chełmża zostanie rozegrany w dwóch kategoriach. W pierwszej kategorii tradycyjnie zagrają mężczyźni. Nowością tegorocznego turnieju jest kategoria kobiet, która będzie zarazem eliminacją do Mistrzostw Województwa Ludowych Zespołów Sportowych. Najlepsza siatkarska para wśród pań zagra na tym turnieju reprezentując Gminę Chełmża. A finały wojewódzkie zaplanowane są na 8 sierpnia 2010 w naszym pięknym Zalesiu.

Szczegółowych informacji dotyczących imprez sportowych w Gminie Chełmża udziela Marcin Sadowski pod numerem telefonu 605139796.

Gorąco zapraszam do aktywnego spędzania wakacji.

 • -
Konkursy WSK-O „Edukacja i Przyszłość” w Brąchnówku

Wiejskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe
„Edukacja i Przyszłość” w Brąchnówku
zaprasza
do udziału
w dwóch  konkursach zorganizowanych w ramach
realizacji zadania publicznego w dziedzinie
„KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI”  
pod tytułem :
„ I LOKALNY FESTIWAL SMAKU PYZA 2010” 

oraz

Naszej Gminy ciekawe zakątki - dokonania Samorządu Gminy Chełmża w minionym XX-leciu

Więcej informacji tutaj


Mieszkańcy Gminy Chełmża dla powodzian

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do przeczytania sprawozdania o udzielonej pomocy powodzianom. Sprawozdanie zawiera informację na temat ilości przekazanych darów oraz fotografie dokumentujące poszczególne etapy przekazania darów.

Sprawozdanie o udzielonej pomocy


Letnie Marzenia 2010 w Brąchnówku

  Tradycyjnie już od 2000r  Stowarzyszenie „Edukacja i Przyszłość”   w Brachnówku ,  organizuje  w okresie wakacji półkolonie dla dzieci w wieku 7-13 lat z Browiny i Brąchnówka i okolic tym razem  pod hasłem „Letnie Marzenia czyli Ja też mogę pomóc środowisku„ . W tym roku zajęcia rozpoczęły się 28.06 i trwały do piątku 02.07.2010r, w godz.9.-16, w ramach zajęć dzieci otrzymywały suchy prowiant ,napoje, owoce i słodycze, a także nagrody w ramach różnych konkursów plastycznych, sportowych, wiedzy ekologiczno-przyrodniczej  pod hasłem „Żyj z przyrodą w zgodzie” dofinansowane przez Powiat Toruński, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Toruniu.  Zajęcia odbywały się w pięknej scenerii  zespołu parkowo-pałacowego w Brąchnówku , a także w Barbarce oraz podczas wycieczek po okolicy. 

Więcej informacji tutaj

Fotoreportaż

„Ekologiczne Wakacje”
 • -

Godziny pracy UG i GOPS

Od dnia 26 lipca 2010 Urząd Gminy Chełmża oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pracują w stałych godzinach pracy tj.

poniedziałek 7.00 – 15.00
wtorek 7.30 – 15.30
środa – piątek 7.00 – 15.00


Godziny pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

W związku z wysokimi temperaturami wprowadzam zmiany czasu pracy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży przy ul. Paderewskiego 14, od dnia 14 lipca 2010 roku do odwołania  pracować będzie  w następujący sposób:

 • poniedziałek od 6.00 do 14.00
 • wtorek od 6.00 do 14.00
 • środa od 6.00 do 14.00
 • czwartek od 6.00 do 14.00
 • piątek od 6.00 do 14.00


Zmiany godzin pracy Urzędu Gminy

Od dnia 15 lipca 2010 Urząd Gminy
czynny będzie w godz. 6.00 – 13.00.

Urząd Gminy będzie zapewniał dyżur
w sekretariacie oraz biurze ewidencji ludności do godz. 15.00.


Dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2010/2011 „Wyprawka szkolna” - wypełnione wnioski składamy do szkół

Uprzejmie informujemy, iż ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w ramach "Wyprawki szkolnej". Termin skłdania dokumentów 20 sierpnia 2010r.

Uczniowie uprawnieni do skorzystania z dofinansowania:
- uczniowie rozpoczynający w roku szkolnym 2010/2011 naukę w klasach I- III szkoły podstawowej,
- uczniowie rozpoczynający w roku szkolnym 2010/2011 naukę w klasie II gimnazjum;
- uczniowie słabo widzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty realizujący w roku szkolnym 2010/2011 obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w szkołach dla dzieci i młodzieży.

Więcej infromacji oraz wnioski dostępne są tutaj

Wypełnione wnioski składamy do szkół


"Przedszkole otwiera świat III" w okresie wakacyjnym

Fundacja "Ziemia Gotyku" LGD zaprasza wszystkie chętne dzieci do swoich punktów przedszkolnych "Przedszkole otwiera świat III" w okresie wakacyjnym, Zapraszamy dzieci które są starsze aniżeli przedszkolacy zainteresowane wspólną zabawą.


Zapraszamy do galerii

Miesiące maj – czerwiec obfitowały  w wiele wydarzeń gminnych i w ciekawe imprezy plenerowe.  Jednym z najważniejszych wydarzeń była uroczysta Sesja RG Chełmża podsumowująca okres 20-letniej działalności naszego samorządu gminnego, która odbyła się w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pluskowęsach.
Z kolei młodzież ze szkół gminnych cały swój roczny dorobek artystyczny zaprezentowała podczas jubileuszowej X edycji BOCIANISKA, którego organizatorem była SP w Zelgnie.
Zespoły KGW już po raz drugi wzięły udział w Gminnym Turnieju KGW, który odbył się w Kończewicach. Panie oprócz talentów artystycznych jak  wokal i taniec zaprezentowały także tym razem swoje umiejętności kulinarne w konkurencji o miano najsmaczniejszego wypieku pod nazwą „MAKUCHA 2010”.
Lato w gminie mamy już od 13 czerwca, kiedy to Marszałek Województwa Piotr Całbecki przeciął w Zalesiu w obecności mieszkańców błękitną wstęgę i tym samym zainaugurował tegoroczny sezon LATO 2010.

Wszystkie wspomniane wydarzenia i imprezy uwiecznione zostały na zdjęciach, które poniżej prezentujemy w specjalnej galerii.


Wyniki głosowania - II tura

Wyniki głosowania w wyborach Prezydenta RP na terenie Gminy Chełmża - ponowne głosowanie z dnia 4 lipca 2010r. dostępne są tutaj.


 • -
Powszechny Spis Rolny

Powszechny Spis Rolny 2010 będzie pierwszym spisem realizowanym od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, w tym samym terminie i w tym samym zakresie tematycznym, co w innych państwach członkowskich UE.
Dane zebrane w spisie rolnym:

 • pozwolą na analizę zmian polskiego rolnictwa przed i po przystąpieniu do UE oraz na porównanie ich z danymi gospodarstw w innych państwach członkowskich,
 • pozwolą na kreowanie przez Komisję Europejską Wspólnej Polityki Rolnej i wytyczenie jej nowych ram po 2013 r.
 • dostarczą szczegółowych informacji o jednostkach funkcjonujących w rolnictwie, sytuacji społeczno-demograficznej i ekonomicznej rolników oraz o prowadzonej produkcji rolnej,
 • w połączeniu z informacjami zebranymi w badaniu metod produkcji rolnej i Narodowym Spisie Powszechnym w 2011 r. dadzą odpowiedź na wiele pytań dotyczących m.in. starzenia się ludności wiejskiej i problemu następców, zatrudnienia w rolnictwie, obszarów wiejskich oraz wpływu rolnictwa na środowisko.

Więcej informacji tutaj

Zobacz przykładowe pytania zadawane podczas spisu


NOC ŚWIĘTOJAŃSKA w Zalesiu
 • -
Profilaktyki raka jelita grubego i prostaty

Informujemy, że dnia 11 lipca 2010 roku
w Kościołach Parafialnych
w Dźwierznie
 
po Mszy Św. o godz. 8:30
w Grzywnie
po Mszy Św. o godz. 13:15
 w Kiełbasinie
po Mszy Św. o godz. 11:00

odbędzie się prelekcja edukacyjna dotycząca chorób raka piersi, szyjki macicy, jelita grubego, jąder  i  prostaty, przeprowadzona   w ramach Regionalnego Programu Edukacyjnego w zakresie profilaktyki raka jelita grubego i prostaty  w  województwie kujawsko – pomorskim.

Program współfinansowany przez Samorząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego i Samorząd Gminy Chełmża.


Bezpłatne badania

Informujemy, że dnia 19 lipca 2010r. zostanie zorganizowany bezpłatny wyjazd do Centrum Onkologii w Bydgoszczy  na bezpłatne badania mammograficzne piersi, cytologię,  badanie ginekologiczne oraz edukację z zakresu chorób nowotworowych.

1) Z badania mammograficznego mogą skorzystać kobiety w wieku 50-69 lat , u których w ciągu ostatnich 24 miesięcy nie było ono wykonywane (decyduje miesiąc, w którym wykonane było badanie),
2) Z badania cytologicznego mogą skorzystać kobiety
w wieku 25-59 lat, u których w ciągu ostatnich 36 miesięcy nie było ono wykonywane (decyduje miesiąc, w którym wykonane było badanie).

Zapisu dokonać można:
- w Urzędzie Gminy w Chełmży (P. Anna Feeser-Bering, pokój nr 16) – tel. 675-60-76 do 78 wew. 51
- u Sołtysa Wsi
do dnia 09 lipca 2010r. wraz z wypełnieniem ankiety

Na badania należy zabrać ze sobą:
- dowód osobisty,
- dokument ubezpieczeniowy (książeczkę zdrowia lub odcinek z KRUS-u z numerem ubezpieczenia )

Wyjazd finansowany jest przez Samorząd Gminy Chełmża


Godziny pracy ARiMR

Od dnia 1 lipca 2010r. w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ulegają zmianie godziny pracy. W związku z powyższym Biuro Powiatowe w Toruniu będzie czynne w godzinach od 7:30 do 15:30.


Wyniki głosowania

Wyniki głosowania w wyborach Prezydenta RP na terenie Gminy Chełmża z dnia 20 czerwca 2010r. dostępne są tutaj.


Wnioski na dożywianie dzieci w szkole

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży informuję, że do dnia 31 lipca 2010 roku będą przyjmowane wnioski na dożywianie dzieci w szkole. Wnioski przyjęte po tym terminie będą rozpatrywane negatywnie. Kryterium kwalifikujące do przyznania w/w pomocy według Ustawy o Pomocy Społecznej tj. 526,50 zł. Do wniosku należy dołączyć:

 • zaświadczenie o zarobkach (netto) za poprzedni miesiąc
 • zaświadczenie z Urzędu Pracy, że jest się osobą bezrobotną
 • odcinek renty/emerytury
 • zaświadczenie z UG o hektarach przeliczeniowych z gospodarstwa rolnego
 • ostatni  opłacony odcinek KRUS
 • zaświadczenie o innych uzyskanych dochodach w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku

Powitanie lata

 • -

 • -
Zaproszenie na turniej siatkówki rekreacyjno-plażowej

Zaproszenie na turniej siatkówki rekreacyjno-plażowej Zalesie, Gm. Chełmża
             
Termin: 20 czerwiec 2010, godz. 9.00
Miejsce: Ośrodek rekreacyjno-wypoczynkowy w Zalesiu
Regulamin:

 • Drużyna składa się z 4 zawodników
 • Mecz rozgrywany jest do 2 wygranych setów, sety rozgrywane są do 15 pkt.
 • Boisko o nawierzchni piaszczystej o wymiarach  8x16 m
 • Pozostałe przepisy wg zasad siatkówki „halowej”
 • Szczegóły regulaminowe oraz system rozgrywek podane zostaną na miejscu w dniu turnieju.

Dla uczestników turnieju przewidziany jest poczęstunek,  zimne napoje, a dla najlepszych  - nagrody rzeczowe.
Zgłoszenia drużyn do turnieju do dnia 16 czerwca 2010 r. do Urzędu Gminy w Chełmży pod nr tel. 56 675 60 76  wew. 32  lub na adres  e-mail: info@gminachelmza.pl
Po terminie zgłoszeń lista uczestników zostanie zamknięta, a możliwość uczestnictwa będzie możliwa tylko w przypadku rezygnacji którejś z drużyn zgłoszonej terminowo.
W dniu turnieju należy być w Zalesiu o 8.30 pod rygorem wykluczenia z udziału.
Obowiązuje wpisowe w wys. 20 zł od drużyny płatne na miejscu zawodów. 
Do zobaczenia w Zalesiu!


Powszechny Spis Rolny - nabór kandydatów na rachmistrzów

Gminny Komisarz Spisowy w Gminie Chełmża ogłasza nabór kandydatów  na rachmistrzów spisowych przy Powszechnym Spisie Rolnym 2010, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie Gminy Chełmża.

Wymagania stawiane kandydatom na rachmistrza spisowego:

- ukończone 18 lat i posiadanie co najmniej średniego wykształcenia (preferowani są studenci uczelni rolniczych, geodezyjnych lub ekonomicznych);
- znajomość obsługi komputera;
-
pełna sprawność fizyczna, umiejętność łatwego komunikowania się z respondentami, wzbudzanie zaufania u osób, z którymi będą przeprowadzane wywiady, asertywność, umiejętność zachowania spokoju, uprzejmość i cierpliwość podczas przeprowadzania wywiadu;
- dyspozycyjność; odpowiedzialność, rzetelność  oraz umiejętność organizacji pracy własnej;
- posiadanie znajomości zagadnień z zakresu rolnictwa w podstawowym zakresie;
- preferowane będą osoby, które zamieszkują lub pracują na terenie Gminy Chełmża.

Więcej infromacji tutaj


 • -
Projekt „Czego Jaś się nie nauczy …”

Z początkiem listopada bieżącego roku szkolnego w trzech szkołach  Gminy Chełmża Kończewicach, Grzywnie, Sławkowie rozpoczęła się realizacja projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. Czego Jaś się nie nauczy... – wzbogacanie oferty edukacyjnej szkół realizujących kształcenie ogólne z terenu powiatu toruńskiego w roku szkolnym 2009/2010. Projekt jest koordynowany przez powiat toruński. Jego celem jest wyrównanie szans edukacyjnych i zwiększenie konkurencyjności uczniów na rynku pracy. Projekt jest finansowany w 85% z Europejskiego Funduszu społecznego a w 15% z budżetu państwa.


"Moje Boisko ORLIK 2012"

Harmonogram planowanych godzin pracy animatora „Moje Boisko ORLIK 2012”  w Grzywnie w miesiącu czerwcu 2010 dostępny jest tutaj


Pomoc dla powodzian

 • -

Kliknij w ogłoszenie aby powiększyć


 • -
SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA TURNIEJ PIŁKARSKI !

            WSK-O „Edukacja i Przyszłość” , Sołtys , Rada Sołecka , KGW Browina i Brąchnówko i Mała Szkoła w Brąchnówku uprzejmie informuje , że w dniu 26.06.2010r w godzinach 10-15 na ORLIKU w Grzywnie odbędzie się tradycyjny Świętojański Turniej Piątek Piłkarskich o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Chełmża  dofinansowany przez Wójta Gminy Chełmża p. Jacka Czarneckiego w ramach konkursu Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w roku 2010

Zgłoszenia drużyn przyjmowane będą do 10.06.2010r u p.Zenona Sadowskiego na Orliku lub telefonicznie 605305271, a także w Biurze Rady Gminy w Chełmży u p.Beaty Kozłowskiej. Turniej zostanie przeprowadzony przy współpracy z Sołtysem i Radą Sołecką Grzywny oraz P.Bogdanem Kondejem – radnym z Grzywny. Duchowy Patronat nad turniejem sprawował będzie ks.Proboszcz Wiesław Roczniak

Także 26.06  jako impreza towarzysząca już po raz V odbędzie się Przełajowy Bieg Niepodległości dla dzieci, młodzieży i dorosłych z nagrodami w ramach konkursu Wójta Gminy Chełmża: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Zapisy jak wyżej  oraz  e-mail : iwanekto@poczta.onet.pl  do 19.06.2010r Kategorie wiekowe : rocznik 2003-2002, 2001-2000, 1999-1998, 1997-1996, 1995 – 1994, 1993-1992, kategoria open pań i panów.

Serdecznie zapraszamy.

Piątek - 4 czerwca

Uprzejmie informujemy, że w piątek, 4 czerwca, Urząd Gminy Chełmża będzie nieczynny.


 • -
Zaproszenie na II Turniej Kół Gospodyń Wiejskich

Zaproszeniena II Turniej Kół Gospodyń Wiejskich
w Gminie Chełmża

„Najsmaczniejsze ciacho” – konkurencja o miano MAKUTRY 2010’   , Taniec – twist i polka, konkurencja sprawnościowa „Jak w bajce”, scenka kabaretowa ”Kobieta na bezludnej wyspie”, prezentacja wybranej piosenki z repertuaru Maryli Rodowicz to konkurencje podczas  których  w dniu 29 maja br. w sali sportowej w SP w Kończewicach  zaprezentuje się kolejno pięć zespołów z Kół Gospodyń Wiejskich z Gminy. W turnieju wystąpią panie z KGW: Brąchnówko, Głuchowo, Kiełbasin, Kończewice i Szerokopas.

Rozpoczęcie turnieju godz. 11.00. Imprezę uświetnią stoiska wystawiennicze przygotowane przez występujące Koła, degustacja ciast konkursowych oraz dla wszystkich przygrywać będzie kapela ludowa „KRUSZYNIOKI” z Kruszyna. Organizatorem turnieju jest Wójt Gminy, który funduje nagrodę GRAND PRIX dla najlepszego KGW. Zapraszamy  mieszkańców Gminy do wzięciu  udziału w imprezie i do  kibicowania swoim faworytkom.


Godziny pracy urzędu w dniu 24.05.2010

W ZWIĄZKU Z UROCZYSTĄ SESJĄ RADY GMINY
w dn. 24.05.10 r. (pon.)
W GIMNAZJUM W PLUSKOWĘSACH
Z OKAZJI 20-LECIA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
URZĄD GMINY CHEŁMŻA W DN. 24.05.10 r.
CZYNNY BĘDZIE DO GODZINY 12.00

W GODZINACH 12.00-15.00 PEŁNIONY
BĘDZIE DYŻUR PRZEZ PRACOWNIKÓW W REFERATACH.
W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG BĘDZIE OGRANICZONY.


 • -
Gminny konkurs kronik

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU KRONIK
„XX LAT SAMORZĄDU GMINY CHEŁMŻA”

1. Cel konkursu
- ochrona dziedzictwa kulturowego
- kształtowanie poczucia przynależności do swojego regionu
- wydobywanie wielorakich wartości (moralnych, kulturowych, patriotycznych)     
  tkwiących w  przekazywanych z pokolenia na pokolenie tradycjach
     - umiejętność dokumentacji działalności
     - popularyzacja ruchu kronikarskiego w lokalnym środowisku.
2. Organizatorzy konkursu

Organizatorem Konkursu jest  Przewodniczący Rady Gminy Chełmża.

Więcej informacji tutaj

Karta zgłoszenia


Przerwy w dostawie energii

Rejon Dystrybucji Energa Operator Toruń informuje o przerwach w dostawie energii elektrycznej w dniu 10.05.2010 w godz.:

 1. 7.30 – 12.00  w miejscowościach: Zelgno, Świętosław, Januszewo, Zajączkowo ;
 2. 7.30 – 16.00  w miejscowości: Dźwierzno

Przepraszamy za utrudnienia spowodowane koniecznością wykonywania prac eksploatacyjnych przy urządzeniach energetycznych.


Podążając śladami Błogosławionej Juty…

Podążając śladami Błogosławionej Juty…
w 750  rocznicę śmierci Błogosławionej

 • -
 • -
Regionalny Program Profilaktyki Chrób Płuc

Zapraszamy do udziału w Regionalnym Programie Profilaktyki Chorób Płuc realizowanym przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy.

 • -
Słoneczna gmina

W dniu 13.05.2010 r  o godz. 10.00 w SP w Sławkowie dla zainteresowanych udziałem w  projekcie odbędzie się spotkanie, na którym zostaną zaprezentowane i omówione szczegóły programu „ Słoneczna Gmina”. Podczas spotkania będzie również możliwość wypełnienia i złożenia wniosku o wstępne zakwalifikowanie do realizacji projektu. Udział w spotkaniu należy potwierdzić osobiście lub telefonicznie w UG Chełmża u p. K.Orłowskiej pok. nr 16 lub nr tel. 56 675 60 76-78  do dnia 07.05.br.

Pozostałe informacje tutaj


 • -
Zaproszenie na rajd rowerowy

ZAPROSZENIE 
NA
RAJD ROWEROWY
PO GMINIE CHEŁMŻA

Spędź majówkę na sportowo! Doskonałą okazją do aktywnego spędzenia majowego weekendu jest organizowany przez Gminę Chełmża rajd rowerowy.

Co, gdzie, kiedy?
Początek rajdu zaplanowano na 3 maja 2010r. o godzinie 9.30. na boisku piłkarskim „Cyklonu” w Kończewicach. Tam po informacjach organizacyjnych ruszamy w trasę.

Więcej informacji tutaj


15 maja - płatność podatku

Urząd Gminy Chełmża przypomina, że dnia 15 maja mija termin płatności drugiej raty podatku rolnego i od nieruchomości. W związku z tym, że 15 maja przypada w wolną sobotę, podatek można zapłacić bez odsetek w nieprzekraczalnym terminie 17 maja(poniedziałek).

Podatek można wpłacić u sołtysa, w kasie lub na konto Urzędu Gminy PKO BP o/Chełmża: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543.


"Moje Boisko ORLIK 2012"

Harmonogram planowanych godzin pracy animatora „Moje Boisko ORLIK 2012”  w Grzywnie w miesiącu maju 2010 dostępny jest tutaj


Zdjęcia

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przeglądanie zaktualizowanych zdjęć z naszych galerii dotyczących:

Niedziela Palmowa na Kurpiach - CIK 2010 Warsztaty wykonywania palm wielkanocnych - CIK 2010 Wielkanocne zwyczaje - zajęcia w bibliotekach 2010 Wspomnienia ze starej fotografii - Biblioteka w Zelgnie 2010Pozostałe zdjęcia


Zestawy solarne

Kontynuując dotychczasowe zamierzenia w zakresie ochrony środowiska Gmina Chełmża podjęła starania  zmierzające do realizacji projektu polegającego na wykorzystaniu zestawów solarnych do ogrzewania wody. 
Wszystkich mieszkańców zainteresowanych uczestnictwem w realizacji projektu prosimy o zapoznanie się z informacjami dostępnymi na stronie  www.gminachelmza.pl, zakładka – Zestawy solarne. Wypełnione druki  wniosków,  należy złożyć w Urzędzie Gminy Chełmża ul. Wodna 2 w biurze nr 6  w terminie do dnia 14 maja  2010 r.Podstawowe informacje dotyczące projektu:
1. Zakłada się dofinansowanie realizacji projektu z Funduszy Europejskich.
2. Orientacyjny koszt zakupu i instalacji zestawu solarnego 10.000-13.000 zł ( koszt jest uzależniony od wielkości zestawu).
3. Przewidywany  udział osób zainteresowanych realizacją projektu max. 30% kosztów zadania.
4. Przewidywany termin ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektu oraz jego wdrożenie 2011-2012.

UWAGA w Kurendzie kwietniowej podano termin składania wniosku do 30 czerwca - jest to błędny termin. Nieodwołalny termin składania wniosków to 14 maja 2010r.

Więcej informacji tutaj


Inwestycje na ulicy Wodnej

W związku z pracami inwestycyjnymi prowadzonymi na ulicy Wodnej w Chełmży ulica ta zostaje zamknięta dla ruchu. Możliwe będzie dojście do Urząd Gminy Chełmża od ulicy Sądowej poprzez Bulwar 1000-lecia dalej ulicą Wodną(patrz rysunek poniżej). Dojazd pojazdami kołowymi poniżej wyrysowną trasą będzie niemożliwy.

 • -
 • -
Szkolenia z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza na kurs !

Jeśli korzystasz z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Chciałabyś uczestniczyć w kursie, pozyskać wiedzę i nowe umiejętności.
Spotkać ciekawych ludzi.
Ta oferta jest dla Ciebie!
Przyjdź do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i wypełnij ankietę !
Oferujemy następujące kursy:
1) ogrodnik terenów zielonych
2) opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Paderewskiego 14
87-140 Chełmża
Tel. 675-60-19

 • -

Pomoc dla mieszkańca naszej Gminy…

W dniu 04.03.2010 roku młody mieszkaniec naszej gminy uległ tragicznemu w skutkach wpadkowi, w wyniku którego stracił prawą górną kończynę. Pan Tomasz Nadstawny zamieszkuje w Kuczwałach, jest jedynym żywicielem trzy osobowej rodziny. W chwili obecnej zbierane są fundusze na protezę ręki. Osoby chcące pomóc i którym los Pana Tomasza nie jest obojętny proszeni są o pomoc w postaci wpłat na specjalnie utworzone na cen cel konto:
BS Brodnica o/Chełmża 10 9484 1017 2600 0227 1936 0001

Mieszkańcy Powiatu Toruńskiego oddają hołd ofiarom tragicznej katastrofy pod Smoleńskiem

 Z dniem dzisiejszym wędrówkę po naszym  powiecie rozpoczyna Księga Kondolencyjna poświęcona osobom, które zginęły w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem w dniu 10 kwietnia 2010 r. W tej tragicznej  katastrofie zginął Prezydent Lech Kaczyński, jego małżonka Maria i ponad 90 innych osób z polskiej delegacji. 
Jeszcze dzisiaj wspomniana Księga wyłożona zostanie w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece w Chełmży. Mieszkańcy Miasta i Gminy Chełmża,  pragnący  wyrazić swój żal i hołd dla ofiar katastrofy samolotu prezydenckiego będą mogli dokonać wpisów. Księga Kondolencyjna udostępniona będzie od dnia dzisiejszego tj. 12.04. br w godz. 14.00 – 18.00 i jutro 13.04.br od godz. 9.00 – 13.00.  Następnie Księga w okresie żałoby narodowej powędruje do mieszkańców kolejnych gmin z obszaru Powiatu Toruńskiego.

 • -

10 kwietnia 2010 r. w katastrofie lotniczej w Smoleńsku zginął Prezydent Polski Lech Kaczyński wspólnie z małżonką  Marią Kaczyńską, a także ostatni Prezydent RP na Uchodźstwie Ryszard Kaczorowski i liczni przedstawiciele polskich elit społecznych i politycznych.
 Na pokładzie było 96 osób. Nikt nie przeżył katastrofy. Polska pogrążyła się w żałobie. Lech Kaczyński leciał do Smoleńska na uroczystości upamiętniające ofiary zbrodni NKWD sprzed 70 lat. Trudno opisać, jak wielka to strata dla naszej Ojczyzny.
Ten dzień zapisał kolejną bolesną kartę w dziejach naszej Ojczyzny, a tragedia w Katyniu sprzed 70 lat nabrała nowego wymiaru: Katyń pochłonął nowe ofiary. Nie ma osoby, która nie zadawałaby sobie pytania: dlaczego to tragiczne wydarzenie dla naszego narodu miało miejsce w dniu, kiedy mięliśmy wspólnie przeżywać doniosłe jubileuszowe wydarzenia w Katyniu ? W chwili tragedii w Lesie Katyńskim odbywały się ostatnie przygotowania do ważnych dla nas wszystkich uroczystości.
Mieszkańcy Gminy Chełmża łączą się w smutku i żałobie z wszystkimi Polakami.


Zakaz wypalania traw

W okresie wiosennym wypalanie traw na łąkach, przydrożnych rowach, skarpach, nieużytkach, poboczach kolejowych powoduje niekontrolowane pożary, skutkujące dużymi stratami materialnymi, zagrożeniem przemieszczania się ognia na zabudowania oraz tereny leśne.

Szczególnie niekorzystny jest przerzut pożarów na torfowiska, które w wyniku pożarów mogą ulec całkowitemu unicestwieniu, ponieważ tląc się pod powierzchnią są bardzo trudne do ugaszenia, stanowią też zagrożenie dla przebywających na nich ludzi i zwierząt.

Więcej informacji tutaj


 • -
Rok Fryderyka Chopina w Filharmonii Pomorskiej

Włączając się w obchody 200 rocznicy urodzin kompozytora Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża zaprasza wszystkie zainteresowane osoby na koncert Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy w wykonaniu Wojciecha Rajskiego dyrygent-a oraz Katarzyny Popowa-Zydroń, fortepian ( wyróżnionej w Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina w Warszawie (1975)).

Koncert odbędzie się  9 kwietnia 2010r.  o godz. 19.00  w  Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy.

Wyjazd odbędzie się 9 kwietnia autokarem z Chełmży. Koszt 1 osoba/16 zł.
Zapisy i wpłaty UG Chełmża, pok. nr 16 do dnia 08.04.2010r. do godziny 10.00.
Informacje: CIK  Brąchnówko  Tel. 56 637 71 29

Organizator wyjazdu: Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża Wyjazd jest współfinansowany przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w Chełmży


Życzenia Wielkanocone

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych,
składamy Mieszkańcom Gminy
 najserdeczniejsze życzenia
dobrego zdrowia, radości,
oraz wiosennego optymizmu

                           Wójt Gminy                                               Przewodniczący RG Chełmża
                        Jacek Czarnecki                                                 Janusz Iwański


„Moje Boisko ORLIK 2012”

Harmonogram planowanych godzin pracy animatora „Moje Boisko ORLIK 2012”  w Grzywnie w miesiącu kwietniu dostępny jest tutaj


UWAGA - zmiana godzin pracy Kasy Urzędu Gminy

W miesiącu kwietniu Kasa Urzędu Gminy będzie czynna:

 • wtorek od godz. 7:30 do godz. 12:00
 • poniedziałek - piątek od godz. 7:00 do godz. 12:00


Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy

Urząd Gminy Chełmża ogłosił konkurs na wolne stanowisko pracy - kasjera. Termin składania dokumentów upływa 26 marca.

Więcej informacji tutaj


Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy

Dyrektor Biblioteki Samorządowej w Zelgnie i Centrum Inicjatyw kulturalnych Gminy Chełmża ogłasza nabór na stanowisko pracy
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO w  wymiarze 1/4  etatu

Więcej informacji tutaj


 • -
Piesza wycieczka

W dniu   27 marca 2010 r  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii organizuje  pieszą wycieczkę trasą Chełmża-Bielczyny-Papowo Biskupie-Skąpe-Chełmża. Amatorów pieszych wycieczek i sportu nordik walking (marszu z kijkami),zapraszamy na wspólny wypad. Zbiórka przy sklepie TESCO w Chełmży godz.10.00. 
Zgłoszenia do udziału we wspólnej wyprawie należy kierować pod nr tel. 605037265 lub 609 807 316.


Ogłoszenie - Agencja Pocztowa Kończewice

Centrum Poczty Oddział Rejonowy w Toruniu poszukuje kandydatów do prowadzenia Agnecji Pocztowej w miejscowości Kończewice. Agent Pocztowy musi spełniać następujące warunki:

 • prowadzić działalność gospodarczą
 • posiadać lokal, który przystosowany jest do obsługi osób niepełnosprawnych
 • przedstawić zaświadczenie o niekaralności

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 056 6527868


Program rolnośrodowiskowy

Od 15 marca rusza nabór wniosków na realizację przedsięwzięć rolnośrodowiskowych. Rolnicy zainteresowani uczestnictwem w programie powinni skontaktować się z certyfikowanym doradcą, który stwierdzi czy w gospodarstwie spełnione są wszystkie kryteria dostępu do programu, zaproponuje, jakie pakiety można realizować oraz pomoże sporządzić pięcioletni plan działań rolnośrodowiskowych dla gospodarstwa.
Wniosek na realizację Programu rolnośrodowiskowego należy złożyć w Powiatowym biurze ARiMR w terminie od 15 marca do 15 maja.

Więcej informacji tutaj


Otwarte konkursy na wykonanie zadań publicznych

Wójt Gminy Chełmża ogłosił otwarte konkursy ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Chełmża w roku 2010 w zakresie:
1) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
2) upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Oferty należy składać do dnia 08 kwietnia 2010 r. do godz. 15.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Chełmża, pok. nr 19 ul. Wodna 2,  87-140 Chełmża.
Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie internetowej Gminy Chełmża(tutaj) lub w Urzędzie Gminy Chełmża ul. Wodna 2 p. nr 16.


„Młodzi i aktywni działają razem!”

Zaproszenie do projektu
„Młodzi i aktywni działają razem!”

Jesteś młody? Chcesz rozwijać swoje pasje?
Zapraszamy Cię na warsztaty dla młodzieży!

*taniec nowoczesny (zajęcia 1 w tygodniu)
*gra na instrumentach perkusyjnych (zajęcia 1 w tygodniu)
*warsztaty muzyczno-filmowe (zajęcia 1 na dwa tygodnie)
*warsztaty teatralne (zajęcia 1 na dwa tygodnie)

Zajęcia będą dostosowane do potrzeb grupy. Taniec i gra na instrumentach muzycznych - 1,5 godz. raz z tygodniu po godz. 18.00
Warsztaty muzyczno-filmowe i teatralne 3 godz. raz na dwa tygodnie (np. w soboty)
Wszyscy uczestnicy otrzymają atrakcyjne zestawy gadżetów oraz certyfikat uczestnictwa w projekcie unijnym,  co może być znaczącym atutem w dalszej edukacji i pracy zawodowej. 

Osoby w wieku 15-25 lat, uczące się i zamieszkujące na terenie gmin Chełmża, Łubianka, Łysomice i Papowo Biskupie,zainteresowane udziałem w warsztatach młodzieżowych są proszone o zgłoszenie telefoniczne lub mailowe do biura Fundacji „Ziemia Gotyku” LGD: tel. 607 745 091, e-mail:biuro@ziemiagotyku.com

Zgłoszenie do dnia 15 marca 2010 roku. Liczba miejsc jest ograniczona.

Zgłoszenie wymaga wypełnienia i dostarczenia do Fundacji KARTY ZGŁOSZENIA. Zajęcia będą odbywały się w okresie od marca do połowy czerwca 2010 roku.Udział w projekcie jest bezpłatny!

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Przekaż te informację swoim znajomym którzy mogliby być zainteresowani
udziałem w warsztatach młodzieżowych!


Zwrot podatku akcyzowego

Wójt Gminy Chełmża informuje, że w roku 2010 będzie można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego w  następujących terminach:

I  TERMIN
01.03.2010 do 31.03.2010 r.
do wniosku należy dołączyć faktury potwierdzające zakup oleju napędowego w terminie od 01.09.2009 r. do dnia 28.02.2010 r.,

II  TERMIN
01.09.2010 r. - 30.09.2010 r.
do wniosku należy dołączyć faktury potwierdzające zakup oleju napędowego w terminie od 01.03.2010 r. do dnia 31.08.2010 r.

Druki wniosków dostępne są w Urzędzie Gminy Chełmża biuro nr 6 oraz poniżej


 • -
Międzynarodowy Rok Fryderyka Chopina

Rok 2010 na całym świecie obchodzony jest jako Międzynarodowy Rok Fryderyka Chopina. Włączając się w obchody 200 rocznicy urodzin kompozytora zapraszamy na koncert chopinowski  w  wykonaniu pianisty z Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej Pana Roberta  Matusiaka. Koncert odbędzie się 1 marca 2010r.  o godzinie 13.00  w Gimnazjum w Pluskowęsach.Projekt „Chopin 200 na 200”- symultaniczny koncert chopinowski 1 marca 2010 r. w dwustu miejscach w regionie w dwusetną rocznicę urodzin Fryderyka Chopina-200 miejsc w województwie kujawsko-pomorskim.
Organizator: Toruńska Orkiestra Symfoniczna; Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Zapraszają
Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża
Gimnazjum w Pluskowęsach


Kurpiowska Niedziela Palmowa

Zapraszamy do  udziału w  Kurpiowskiej Niedzieli Palmowej !
   
W niedzielę palmową miejscowość Łyse na Kurpiach staje się jedną z najbarwniejszych w kraju. Wyjazd odbędzie się  28 marca 2010 roku autokarem z Chełmży.  Koszt przejazdu wynosi 20 zł.

Więcej informacji tutaj


Fundacja „Ziemia Gotyku”

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego

informuje o możliwości składania za pośrednictwem

Lokalnej Grupy Działania (LGD)
- Fundacja „Ziemia Gotyku” Lokalna Grupa Działania
 

wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”

w zakresie małych projektów  tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy  w ramach Osi 3 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi
 

Termin składania wniosków:

1 marca 2010 r. – 15 marca 2010 r.
  

Miejsce składania wniosków:

Biuro Fundacji „Ziemia Gotyku” Lokalna Grupa Działania, 
Brąchnówko 18,  87-140 Chełmża; 
od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.
 

Więcej informacji tutaj


GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ OGŁASZA ZBIÓRKĘ…

W związku z zaistniałym zdarzeniem losowym, pożarem budynku mieszkalnego w miejscowości Bielczyny, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży zawraca się z ogromną prośbą do wszystkich ludzi chcących pomóc o wsparcie w postaci sprzętu AGD, mebli kuchennych oraz pokojowych, odzieży i przyborów szkolnych dla dzieci w wieku 8 lat dziewczynka i 13 lat chłopiec.

Prosimy osoby chcące pomóc o kontakt z pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży, przy ulicy Paderewskiego 14, w godzinach od 7.00 do 15.00 lub pod numer telefonu (56) 675 60 19

 • -
Wspomnienia ze starej fotografii

Biblioteka Samorządowa w Zelgnie zaprasza do udziału w konkursie pt. „Wspomnienia ze starej fotografii”. W rodzinnych archiwach często znajdują się stare, nieco tajemnicze fotografie przedstawiające Waszych – mniej lub bardziej znanych przodków. Czy nie jesteście ciekawi, jaka opowieść wiąże się z tymi postaciami lub samymi zdjęciami? Może warto w te zimowe wieczory sięgnąć do starego albumu i odtworzyć  historię zdjęć zapomnianych….

Jeśli jesteście skłonni opowiedzieć nam Waszą niezwykłą –piękną, smutną, zaskakującą historię rodzinną ilustrowaną starą fotografią , to zapraszamy do udziału w naszym konkursie.

Regulamin konkursu:

1.            Konkurs pt. „ Wspomnienia ze starej fotografii”  polega na przesłaniana  na adres Biblioteki  lub  osobistym dostarczeniu do bibliotek ( Głuchowo, Grzywna, Skąpe) czytelnej kopii  starej rodzinnej fotografii wraz z opisem historii, która się z nim wiąże.
2.            W konkursie nie ma ograniczeń wiekowych uczestników.
3.            Każdy uczestnik może dostarczyć tylko 1 zdjęcie wraz z opisem.
4.            Zdjęcia (kopie) wraz z opisem należy dostarczyć do  19 marca 2010 r. pocztą na adres: Biblioteka Samorządowa w Zelgnie, Zelgno 16, 87-140 Chełmża lub osobiście do bibliotek gminnych w Głuchowie, Grzywnie, Skąpem lub pocztą elektroniczną na adres: biblioteka.zelgno@gminachelmza.pl .
5.            Nagrodzone zostaną  osoby- których zdjęcia   oceni jury jako najciekawsze  a historie najpiękniej opisane.
6.            Każda nadesłane zdjęcie powinno zawierać : imię i nazwisko uczestnika, adres, wiek, nazwę szkoły lub biblioteki  oraz w przypadku osób niepełnoletnich  dane rodzica lub opiekuna.
7.            Z nadesłanych prac zostanie zorganizowana wystawa w Bibliotece Samorządowej w Zelgnie, która powędruje kolejno do bibliotek gminnych ( Głuchowo, Grzywna, Skąpe).

Zapraszamy do udziału w konkursie !!!

Zaproszenie na galę sportową w Głuchowie

Zapraszam na GALĘ SPORTOWĄ podsumowującą sport gminny i szkolny
za rok 2009 w Gminie Chełmża
która odbędzie się w dniu 20 lutego 2010 r.w sali sportowej Gimnazjum w Głuchowie.

Wójt Gminy Chełmża
Jacek Czarnecki

W programie spotkania
11.00 - Turniej “Jestem sprawny” dla kl. I-III  szkół  podstawowych
13.00 – Część uroczysta GALI SPORTOWEJ
- Podsumowanie osiągnięć w sporcie szkolnym i gminnym za rok 2009 w Gminie Chełmża
- Wręczenie nagród i pamiątkowych dyplomów najlepszym  zawodnikom i drużynom sportowym


Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin
Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin czynny jest w okresie od 1 lutego do 31 marca 2010 r. w każdą środę w godzinach 15:00-19:00.  Od 1 kwietnia  2010 r. mogą ulec zmianie godziny pracy Punktu ( zwiększona ilość godzin). Punkt prowadzi terapeuta uzależnień Pani  mgr Danuta Janowska.
Wszelkie pytania prosimy kierować na nr tel. 0 609 807 316 – Stanisława Stasieczek.

 Zapraszamy !


Harmonogram zebrań wiejskich

Poniżej dostępny jest dokument z rozpiską zebrań wiejskich jakie odbędą się w 2010 roku w Gminie Chełmża.

Harmonogram zebrań wiejskich w 2010 roku


Bezpośredni telefon do Straży Gminnej

Uprzejmie informujemy iż został uruchomiony bezpośredni telefon do Straży Gminnej - 0566752598. Telefon komórkowy do Strażnika Gminego to: 609807315.


Czego Jaś się nie nauczy…

W trzech szkołach z terenu Gminy Chełmża SP W Grzywnie, SP im. Mikołaja Kopernika w Sławkowie oraz SP im. Ks. Leona Poeplau w Kończewicach od października trwają zajęcia realizowane w ramach projektu finansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W programie pod tytułem, „Czego Jaś się nie nauczy… wzbogacanie oferty edukacyjnej szkół realizujących kształcenie ogólne z terenu powiatu toruńskiego w roku szkolnym 2009/10” uczestnicy biorą udział zajęciach pozalekcyjnych rozwijających kompetencje: informatyczne, porozumiewanie się w języku angielskim, matematyczno-przyrodnicze oraz ekspresję kulturalną. W ramach projektu realizowane są również zajęcia
logopedyczne, wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, ortograficzne oraz prowadzone są zajęcia opieka psychologiczno-pedagogiczna.  Program będzie realizowany do końca maja 2010r. i jest koordynowany przez Starostwo Powiatu Toruńskiego.  

 • -
 • -

 • -
„Ziemia nasz wspólny dom”

Szkoła Podstawowa w Sławkowie jako jedyna  z Polski bierze udział w międzynarodowym  Programie „ Uczenie się przez całe życie” Comenius  „Ziemia nasz wspólny dom” .  Do projektu przystąpiły kraje Słowenia, Bułgaria, Finlandia, Węgry, Turcja, Rumunia i Polska . Koordynatorem projektu jest Bułgaria . Program  ma na celu  edukację ekologiczną oraz propagowanie selektywnej zbiórki  odpadów.  W ramach projektu nauczyciele  szkoły w dniach 2-7 listopada 2009 uczestniczyli w wyjazdowym spotkaniu w Bułgarii  - Gornej Oryahotsy. Podczas pobytu  partnerzy zaprezentowali swoje placówki  i ich działalność, systemy oświaty w poszczególnych krajach. W kolejne dni odbywały się obserwacje zajęć, omawianie i dyskusje. Podczas ostatniego dnia  uczestnicy wypracowali zagadnienia  na kolejne trzy miesiące do kolejnego  spotkania w marcu w Rumunii. Partnerzy odwiedzą nasz kraj i szkołę na przełomie września i października 2010r.

 • -

Ogłoszenie

Przypomina się o trwającym naborze wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na wspieranie rozwoju sportu kwalifikowanego w 2010 roku.

Zlecenie zadania i udzielenie dotacji nastąpi z zastosowaniem przepisów uchwały Nr  XXV / 150 / 08 RADY GMINY CHEŁMŻA z dnia 15 kwietnia 2008 r w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego.

Wnioski należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs wniosków na wspieranie rozwoju sportu kwalifikowanego na rok 2010” w sekretariacie Urzędu Gminy w Chełmży (pokój nr, 18) w terminie do dnia 18 stycznia 2010r do godz 15.00 lub za pośrednictwem poczty na adres Urząd Gminy w Chełmży, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża. O dochowaniu terminu decyduje data wpływu wniosku do Urzędu Gminy.

W załączeniu:
  

Uchwała Nr  XXV / 150 / 08 RADY GMINY CHEŁMŻA z dnia 15 kwietnia 2008 r w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego.
  

Druk wniosku na realizację.


"Bukiety na cztery pory roku"

W Bibliotece Samorządowej w Zelgnie rozstrzygnięto konkurs "Bukiety na cztery pory roku". Lista zwycięzców oraz zdjęcia z uroczystości w linku poniżej.

Więcej informacji tutaj


„Serce do pracy”

Od 1 grudnia 2009r. rozpoczyna się rekrutacja do projektu „Serce do pracy” realizowanego w Toruniu, przez Fundację ALMA. Projekt, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego będzie trwał przez prawie pół roku, a skierowany jest do osób cierpiących z powodu chorób układu krążenia, które są nieaktywne zawodowo i mieszkają na terenie  powiatu toruńskiego

Więcej informacji tutaj


Menu w stopce

 • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

Godziny urzędowania:

poniedziałek  od 7.00 -  do 15.00
wtorek           od 7.00 -  do 16.00
środa             od 7.00 -  do 15.00
czwartek        od 7.00 -  do 15.00
piątek            od 7.00 -  do 14.00

Kasa zamykana jest jedną godzinę wcześniej.

Stopka