• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego

informuje o możliwości składania za pośrednictwem

Lokalnej Grupy Działania (LGD)
- Fundacja „Ziemia Gotyku” Lokalna Grupa Działania

wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”

w zakresie małych projektów  tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy  w ramach Osi 3 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi


 

Termin składania wniosków:

1 marca 2010 r. – 15 marca 2010 r.


 

Miejsce składania wniosków:

Biuro Fundacji „Ziemia Gotyku” Lokalna Grupa Działania, Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża; od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.

Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu
w wersji papierowej
.

  

Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

L
imit środków dostępnych w konkursie:  400 000,00 zł.

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:

  • wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy
  • wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD
  • wzory formularzy niezbędnych do wyboru operacji przez LGD
  • kryteria wyboru operacji przez LGD, określone w Lokalnej Strategii Rozwoju

znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących instytucji:
·       Lokalnej Grupy Działania - Fundacji „Ziemia Gotyku” Lokalna Grupa Działania – www.ziemiagotyku.com 
·       Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego – www.fundusze.kujawsko-pomorskie.pl
 
Informacje udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania – Fundacji „Ziemia Gotyku” Lokalna Grupa Działania w Brąchnówku 18. Pytania należy kierować na adres email: biuro@ziemiagotyku.com  lub telefonicznie: 607 745 091 i 607 772 689.

Menu w stopce

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

Godziny urzędowania:

poniedziałek  od 7.00 -  do 15.00
wtorek           od 7.00 -  do 16.00
środa             od 7.00 -  do 15.00
czwartek        od 7.00 -  do 15.00
piątek            od 7.00 -  do 14.00

Kasa zamykana jest jedną godzinę wcześniej.

Stopka