• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

  • -

Konferencja  uwieńczająca projekt 
 „ Zacznij od nowa - aktywne działanie”

 W listopadzie br. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował konferencję podsumowującą projekt systemowy „ Zacznij od nowa - aktywne działanie” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.     W konferencji wzięli udział uczestnicy projektu, pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, przedstawiciele firmy szkolącej „ Info  biz” z Grudziądza oraz zastępca wójta Kazimierz Bober. Podczas konferencji Kierownik  GOPS - Anna Bykowska zaprezentowała informacje na temat głównych założeń projektu, działań podjętych w toku realizacji projektu oraz rezultatów i korzyści jakie przyniósł projekt.
Po prezentacji multimedialnej  głos zabrali Pani Mariola Wiśniewska dyrektor    „ Info - biz”  z Grudziądza oraz zastępca wójta Kazimierz Bober, którzy zgodnie podkreślili wartość jaką przyniosła realizacja naszego przedsięwzięcia. Po części oficjalnej zaprosiliśmy wszystkich zebranych na poczęstunek.
 Projekt GOPS realizowany był w okresie od 1 stycznia 2009 r. do             31 grudnia 2009 r.   W projekcie wzięło udział 12 osób w tym 10 pań i 2 panów, klientów GOPS w Chełmży. Celem głównym projektu było zaktywizowanie społeczno  zawodowe klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz poprawa funkcjonowania Ośrodka. Cel projektu został osiągnięty poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych i umiejętności społecznych oraz podniesienie kompetencji życiowych i umiejętności interpersonalnych u klientów GOPS. W toku realizacji projektu 10 Pań z naszej gminy odbyło następujące zajęcia  trening kompetencji społecznych, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, warsztaty wizażu, jak również konsultacje z doradcą zawodowym. Po ukończeniu w/wym. szkoleń pierwsza grupa 5 Pań odbyła szkolenie na bukieciarki   florystyki, natomiast druga grupa 5 Pań na opiekunki dziecięce. Z kolei 2 Panów uczestniczących w projekcie ukończyło szkolenia na spawacza.
 Mamy nadzieję, że nasz projekt wprowadzi korzystne zmiany w życie uczestników projektu i sprawi, iż uwierzą w siebie i  swoje możliwości oraz podejmą działania aby zaistnieć na rynku pracy a tym samym poprawić swoja sytuację życiową.
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Instytucja pośredniczącą w realizacji projektu pierwszego stopnia jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego, natomiast instytucja pośredniczącą drugiego stopnia jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.

Menu w stopce

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

piątki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

kasa zamykana jest 30 minut przed zamknięciem Urzędu Gminy

Stopka