• Gmina Chełmża
 • Gmina Chełmża
 • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

Zgłoszenia kandydatów do OKW

W związku z zarządzeniem na dzień 7 czerwca 2009 r. wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego informujemy iż trwa nabór kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych. Złogszenia należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Chełmża w terminie do dnia 8 maja 2009 roku.

Więcej informacji tutaj
Karta zgłoszeniowa 


Zaproszenie dla dzieci i nauczycieli

szkół podstawowych powiatu toruńskiego

do udziału w projekcie pn. „Ekologiczny styl życia”

 

 

Realizatorem projektu współfinansowanego przez Zarząd  Powiatu Toruńskiego jest

Stow. Homo homini z Gminy Chełmża.

Miejsce realizacji :zespół pałacowo-parkowy w Brąchnówku

Czas realizacji: do końca czerwca 2009 r. lub do wyczerpania środków finansowych

Forma zajęć: pozalekcyjne zajęcia w terenie i w pomieszczeniach pałacowych

„Ekologiczny styl życia” to projekt promujący zastosowanie haseł ekologicznych w życiu. Dobrze przemyślany przez nauczycieli prowadzących przyniesie plon jakiego oczekujemy. Nie chodzi tym razem o wiedzę książkową, bardzo teoretyczną, a wręcz jedynie o jej praktyczne stosowanie na co dzień. W projekcie dzieci doświadczą oszczędzania wody, energii, zastosują biodegradowalne opakowania w doświadczeniach, zaprojektują wzory na torby tkaninowe, poznają przepisy na zdrowe odżywianie się i korzystny dla zdrowia ruch.

 

                                                   Więcej informacji tutaj
 


Pracownia rękodzieła ludowego i artystycznego MALWA
 • -

ZACHOWAJMY  PIĘKNĄ  KULTURĘ  LUDOWĄ 

POMORZA I KUJAW

 

Zapraszamy do udziału  w projekcie finansowanym w ramach

 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

~Pracownia rękodzieła ludowego i artystycznego MALWA~

Realizatorem projektu jest Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża.

  

Więcej informacji tutaj

Karta zgłoszeniowa


Wiejska szkoła zdrowia - konferencja

Fundacja Ziemia Gotyku LGD w Brąchnówku
i
Stowarzyszenie Homo homini w Chełmżyzapraszają do udziału
w konferencji  inaugurującej  projekt
pn .”Wiejska szkoła zdrowia”, która odbędzie się
w dniu 30.04.2009 r , godz. 13.00 – 18.00
Restauracja IMPERIUM, ul. Mickiewicza 5 w Chełmży

Więcej informacji tutaj


Wiejska szkoła zdrowia

Chcesz poszerzyć swoją wiedzę z zakresu zdrowego stylu żywienia i doboru odpowiedniej diety dla konkretnego schorzenia:

 • Jesteś osobą cierpiąca na chorobę cywilizacyjną
 • Jesteś rodziną takiej osoby
 • Jesteś alergikiem z alergią pokarmową lub chemiczną lub masz kogoś takiego w rodzinie

Zapisz się do Wiejskiej Szkoły Zdrowia, której organizatorem jest Fundacja Ziemia Gotyku LGD w Brąchnówku w partnerstwie ze  Stowarzyszeniem Homo homini w Chełmży.

Więcej informacji tutaj


Życzenia radosnych Świąt Wielkanocnych
wypełnionych nadzieją i wiarą w sens życia,
pogody w sercu i radości
płynącej z faktu Zmartwychwstania Pańskiego
oraz smacznego Święconego w gronie najbliższych
 Mieszkańcom Gminy
składa 
Wójt Jacek Czarnecki
i Przewodniczący Rady Gminy Janusz Iwański 

 • -
Sześciolatku witaj w szkole
 • -

Zapraszamy do odwiedzania powyższej strony poświęconej szkolnictwu w szkole i przedszkolach.


Uniwersytet Trzech Gmin w Gimnazjum w Brąchnowie

Projekt Uniwersytet Trzech Gmin zapewni młodzieży i dorosłym z gmin Chełmża, Łubianka i Łysomice możliwość uczęszczania na dodatkowe zajęcia, które będą się odbywać w Gimnazjum w Brąchnowie. Młodzież będzie mogła uczęszczać na warsztaty teatralne, kurs języka angielskiego i tworzenia stron www. Dorośli zaś będą mieli szansę uczestniczyć w zajęciach konwersacyjnych języka angielskiego oraz warsztatach sportowych ponadto chętni min. przedsiębiorcy będą mogli stworzyć pod czujnym okiem informatyka stronę internetową swojej działalności lub zainteresowań.

Zapisy na zajęcia trwają do kwietnia 2009, zgłoszenie na zajęcia można dokonać:

 - telefonicznie u Julii Ziółkowskiej pod nr tel. 607-774-315

lub

 - mailowo na adres: uni.tg@wp.pl  

Bliższe informacje nt terminów i godzin zajęć znajdują się na stronie www.ziemiagotyku.com w zakładce nowości.

Więcej informacji tutaj


Wiejska Szkoła Animacji i Kultury

Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża zaprasza do udziału w projekcie finansowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zajęcia będą prowadzone m.in. przez specjalistów z Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury. Szkolenie będzie trwało od maja do października 2009 roku (1 lub  2 x  w miesiącu)  i będzie obejmowało cykl szkoleń z różnych dziedzin: komunikacja, pedagogika, zajęcia plastyczne/artystyczne , teatralne, grafika komputerowa, kurs pierwszej pomocy oraz BHP. Zajęcia będą się odbywały w Szkole Podstawowej w Kończewicach. Uczestnicy Wiejskiej Szkoły Animacji Kultury nabędą umiejętności organizacji imprez lokalnych, dekoracji świetlic wiejskich, organizacji spotkań edukacyjno- kulturalnych w swoich wsiach itp. Na koniec szkolenia każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu wystawione przez WOAK z Torunia. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Uczestnicy w ramach projektu otrzymują bezpłatne materiały szkoleniowe, gadżety promocyjne i wyżywienie.

Więcej informacji tutaj

Karta zgłoszeniowa

 • -
 • -
 • -


 • -
Szkolenie dla organizacji pozarządowych

Stowarzyszenie Homo homini zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych  do udziału w  szkoleniu organizowanym w ramach  projektu pn. ”VADEMECUM DLA NGO”.

Szkolenie odbędzie się w dniu 3 kwietnia br. o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy w Chełmży, sala nr 4.

Temat  szkolenia: „Podstawy funkcjonowania organizacji pozarządowej  ( podstawowa dokumentacja w organizacji, prowadzenie księgowości, małe granty).

Czas szkolenia – 3 godz.

Liczba miejsc na szkolenie ograniczona. Zapisy prosimy kierować pod nr tel. 056 675 60 76 do dnia  1.04.br.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy Mieszkańcom Gminy Chełmża serdeczne życzenia pokoju i radości z przeżywania najpiękniejszych w polskiej tradycji Świąt Narodzenia Pańskiego. Życzymy, by Wigilia, spotkania w kręgu rodziny i przyjaciół, przyniosły wiele pomyślności i spełnienie wszelkich marzeń w czasie Świąt i w całym Nowym Roku 2010.

Przewodniczący RG Chełmża                              Wójt Gminy Chełmża
Janusz Iwański                                                   Jacek Czarnecki 


 • -
 • -
"Bukiety na cztery pory roku"

W Bibliotece Samorządowej w Zelgnie rozstrzygnięto konkurs "Bukiety na cztery pory roku". Lista zwycięzców oraz zdjęcia z uroczystości w linku poniżej.

Więcej informacji tutaj


Sięgnij po poradę – VADEMECUM DLA NGO

Z miesiącem kwietnia br. działalność podejmuje punkt konsultacyjno- informacyjny dla organizacji pozarządowych z obszaru Ziemi Gotyku, którego organizatorem jest Stowarzyszenie Homo homini w Chełmży.

Organizacje pozarządowe, w celu podniesienia efektywności swoich działań, mogą zwracać się tutaj o wsparcie i bezpłatną poradę.

Wspomniany punkt konsultacyjny swoją działalność  rozpoczyna z dniem 14.04.br.

Punkt czynny będzie co drugi wtorek  w godz. 13.00 – 16.00 w UG Chełmża, sala nr 4 do października włącznie.

Konsultacje w punkcie prowadzone będą także telefonicznie pod nr telefonów: 056  675 60 76, 609807316 lub 697872898 i e-mailowo na adres: prom_kate@op.pl.

W ten sposób udzielone  konsultacje, porady i informacje  mają być odpowiedzią na rzeczywiste potrzeby zgłaszających się organizacji.

 • -

Działalność punktu konsultacyjno –informacyjnego realizowana jest w ramach projektu pn. ”VADEMECUM DLA NGO” współfinansowanego przez Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego.


„Serce do pracy”

Od 1 grudnia 2009r. rozpoczyna się rekrutacja do projektu „Serce do pracy” realizowanego w Toruniu, przez Fundację ALMA. Projekt, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego będzie trwał przez prawie pół roku, a skierowany jest do osób cierpiących z powodu chorób układu krążenia, które są nieaktywne zawodowo i mieszkają na terenie  powiatu toruńskiego

Więcej informacji tutaj


Konkursy na realizację zadań publicznych

W związku z ogłoszonym konkursem na realizację zadań publicznych przez Wójta Gminy Chełmża, prosimy organizacje składające wnioski o uzupełnienie następujących braków/uchybień:


"Zacznij od nowa - aktywne działanie”

W listopadzie br. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował konferencję podsumowującą projekt systemowy „ Zacznij od nowa - aktywne działanie” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.     W konferencji wzięli udział uczestnicy projektu, pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, przedstawiciele firmy szkolącej „ Info  biz” z Grudziądza oraz zastępca wójta Kazimierz Bober. Podczas konferencji Kierownik  GOPS - Anna Bykowska zaprezentowała informacje na temat głównych założeń projektu, działań podjętych w toku realizacji projektu oraz rezultatów i korzyści jakie przyniósł projekt.

Więcej informacji tutaj

Z PODWÓRKA NA STADION… REALU MADRYT!

Rozpoczęła się IX edycja Turnieju Piłki Nożnej „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku”. Jest to największa impreza sportowa w naszym kraju przeznaczona dla dzieci do lat 10. O skali popularności Turnieju świadczy rosnąca liczba uczestniczących w nim zawodników. W 2007 roku w rozgrywkach wzięło udział 16 tysięcy dzieci, a rok później było ich już ponad 23 tysiące. Patronat honorowy nad IX edycją Turnieju, objęli: Leo Beenhakker – Trener Reprezentacji Polski, UEFA – Program Grassroots, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Więcej informacji tutaj


 • -
Ogłoszenie o prace

Urząd Gminy Chełmża ogłosił nabór pracownika na stanowisko  podinspektora  ds. organizacyjnych. Wszyscy chętni proszeni są o składanie dokumentów do 27 marca br.

Więcej informacji tutajOgłoszenie ZE-AS

Kierownik Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Gminy Chełmża poszukuje pracownika na stanowisko podinspektora ds. płac, kontroli spełniania obowiązku nauki, dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Termin składania dokumentów upływa 27 marca br.

Więcej informacji tutaj


Przerwy w dostawie energii elektrycznej

W związku z prowadzonymi pracami przy urządzeniach elektrycznych  zostaną pozbawieni napięcia  niżej podani odbiorcy:

17.12.2009 godz. 7.30-16.00 Dźwierzno, Zelgno 3 Mleczarnia, Zelgno 6 PGR Świętosław, Zajączkowo, Januszewo


Fundusze unijne na innowacje w przedsiębiorstwach - konferencja

Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego wraz z Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza na konferencję pt. „Fundusze unijne na innowacje w przedsiębiorstwach”, która odbędzie się 24 marca b.r. w godz. 10 – 15 w Sali Kopernik Hotelu Filmar przy ul. Grudziądzkiej 45 w Toruniu.

Więcej informacji tutaj


Festiwalu Produktu Lokalnego "Ziemi Gotyku"
II Forum Inwestycyjne

Urząd Miasta Torunia, Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Targi Toruńskie oraz Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu zapraszają na II Forum Inwestycyjne otwierające Targi Od Działki Po Dom 2009 oraz Targi INVEST – TOR 2009. Forum odbędzie się w dniu 28.03.2009 r. w godz. 11.00 – 15.00 w Centrum Targowym „PARK” ul. Szosa Bydgoska 3 w Toruniu.

Więcej informacji tutaj


 • -
Spotkanie dla rolników

Kujawsko - Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie wspólnie z Fundacją „Ziemia Gotyku” Lokalna Grupa Działania zaprasza na spotkanie robocze w ramach projektu Pierwszy krok do reorientacji zawodowej rolników i członków ich rodzin z obszaru działania LGD Ziemia Gotyku” Spotkanie jest kontynuacją tematyki podjętej na konferencji inaugurującej projekt w dniu 30 stycznia na temat konieczności reorientacji zawodowej rolników gmin Chełmża, Łubianka, Łysomice   i Papowo Biskupie.

Spotkanie ma być jednocześnie okazją do powołania zespołu ds. reorientacji złożonego z przedstawicieli rolników, organizacji rolniczych, samorządów, instytucji rynku pracy  i przedsiębiorców, którego zadaniem będzie wypracowanie wspólnych projektów ukierunkowanych na tworzenie miejsc pracy w obszarach nie związanych z rolnictwem.

Szczegóły zaproszenia


Mieszkańcy Ziemi Gotyku będą mięli okazję spotkać się 12 grudnia w Oberży „Kuźnia” w Łysomicach w przedświątecznej atmosferze, przy dźwiękach kolęd i pastorałek oraz w zapachach regionalnych potraw, aby poznać tradycyjne produkty kulinarne oraz prace rękodzielników z terenu LGD „Ziemia Gotyku”.

Koła Gospodyń Wiejskich, pszczelarze, rzeźbiarze, malarze, wszyscy, którzy chcieliby zaprezentować polskie tradycje kulinarne i rękodzielnicze mogą podczas spotkania zaprezentować swoje produkty.

W celu wzięcia udziału w prezentacji stoiska z produktami należy złożyć kartę zgłoszenia na organizację stoiska na Festiwalu Produktu Lokalnego "Ziemi Gotyku". Na stoiskach będzie można degustować produkty, a także zakupić produkty do domu. A dzieła rękodzielników mogą stanowić doskonały pomysł na bożonarodzeniowy prezent.
Festiwal będzie miał charakter ludowy i regionalny. Podczas festiwalu będzie kilka konkursów m.in. konkurs plastyczny dla dzieci pt. Święta Bożego Narodzenia (każde dziecko dostanie drobny gadżet), konkurs wiedzy o tradycjach bożonarodzeniowych dla dorosłych (gadżety), stoiska będą oceniane przez zwiedzających w formie plebiscytu. Na Festiwalu zostanie rozstrzygnięty Konkurs na Znak Promocyjny "Ziemi Gotyku".

III GMINNY DZIEŃ KOBIET – KUCZWAŁY 8 MARCA 2009’

Tegoroczny Dzień  Kobiet pt. „Kobieta – Portret niezwykły” mieszkanki gminy wspólnie świętowały 8 marca w świetlicy wiejskiej w  Kuczwałach.
Było trochę o paniach, trochę dla pań, czyli niespodzianki od panów i   trochę od pań dla panów – kabaret, satyry o kobietach.
Do wspólnego świętowania Dnia Kobiet w Gminie Chełmża  dołączyły  panie ze Stowarzyszenia „Kobiety - Kwiaty Kociewia”, które przybyły z Powiatu Starogardzkiego.A jak przebiegał program spotkania i jak bawiły się panie zapraszam do galerii zdjęć z tego wyjątkowego raz do roku Święta Kobiet.

Galeria zdjęć


Wędrująca wystawa MALWY
Czytelnik miesiąca !!!!

KONKURS !!!
Lubisz czytać?- zostań
 CZYTELNIKIEM MIESIĄCA !!!!
Zapraszamy do udziału w wielkiej akcji propagującej 
czytelnictwo wśród  mieszkańców Gminy Chełmża,
zachęcając ich do większej aktywności poprzez
ogłoszenie konkursu:

 • -
 • -

Wędrująca wystawa jest dalszą realizacją projektu „Pracownia rękodzieła ludowego i artystycznego MALWA” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 9.5. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Wystawa promuje zebrane prace uczestników warsztatów: obrazy, rzeźby, gliniane garnki, haft oraz prace rękodzielnicze np. kwiaty z bibuły. Podczas wystawy prezentowany jest również film opowiadający o MALWIE pn. Spotkanie z rękodziełem. Wraz z wystawą wędruje „Księga zwiedzających” do której wpisują się uczestnicy wystaw. Do tej pory MALWA odwiedziła: Zelgno (tutaj rozpoczęto wędrówkę festynem folklorystycznym pn. W  cieniu Malwy i tradycji), Brąchnówko, Kończewice, Nawrę, Grzywnę, Papowo Biskupie, Grzegorz, Pluskowęsy, Sławkowo. Obecnie gości w bibliotece gminnej w  Łysomicach (24.11-27.11.),potem wyruszy do  Łubianki (30.11-03.12), Skąpego (07.12-09.12), Głuchowa (10.12-11.12). Wystawa w Głuchowie, zamknie etap projektu „Wędrującej wystawy” na terenie gminy oraz będzie uroczystym zakończeniem projektu.

Galeria zdjęć


Animator kultury dla Twojej wsi
 • -
 • -
 • -
Oferta dla miłośników nordic walking

Stowarzyszenie Homo homini w Chełmży zaprasza wszystkich chętnych do udziału we wspólnej wędrówce z kijkami szlakiem Ziemi Gotyku. Nordic walking  to forma rekreacji polegająca na marszach ze specjalnymi kijami.

Wspomniana impreza o charakterze sportowo-rekreacyjnym odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2009 r. Wymarsz zaplanowano z Barbarki – zbiórka przy Zielonej Szkole o godz. 10.00. Trasa wędrówki planowana jest następująco: Barbarka ( miejsce wymarszu), Olek – Zamek Bierzgłowski – Leszcz – Olek – Barbarka ( powrót).Chętni do udziału w imprezie z Chełmży i okolic do Torunia mogą skorzystać z dojazdu  autokarem z Chełmży do Torunia ( zbiórka przy markecie Tesco wyjazd  godz.9.00).Planowany powrót do Chełmży godz. 15.00. W trakcie trasy organizator zaplanowł także konkurs  z nagrodami pn. „Wędrujemy i poznajemy Ziemię Gotyku”.

   Celem wyprawy szlakiem Ziemi Gotyku jest zapoznanie uczestników z wieloma ciekawymi miejscami i zakątkami Ziemi Gotyku. Poza popularyzacją walorów krajoznawczych i rekreacyjnych wspomnianego obszaru projekt jednocześnie popularyzuje nową na obszarach wiejskich, dyscyplinę sportu jaką jest nordic walking.

Zapisy osób chętnych przyjmowane są  do  dnia 31 marca 2009 r. Ilość miejsc jest ograniczona. Zgłoszenia udziału w imprezie należy kierować do  koordynatora  projektu  Katarzyny Orłowskiej pod nr  tel. 056 675 60 76 lub na e-mail: prom_kate@op.pl.

Wspomniana impreza zrealizowana zostanie w ramach projektu „Nordic walking na szlaku Ziemi Gotyku” współfinansowanego   przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko—Pomorskiego.

Impreza promocyjna „Animator kultury dla twojej wsi ”podsumowała i zakończyła ponad półroczną działalność Wiejskiej Szkoły Animacji Kultury prowadzonej przez Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża w Brąchnówku. Z zaproszenia do udziału w szkole skorzystała grupa 20 osób, w tym młodzież szkół ponadgminazjalnych,  studentów, członkowie organizacji lokalnych, nauczyciele, bibliotekarze. Wspomniana impreza była wielką rewią i barwnym pokazem zdobytych przez słuchaczy szkoły umiejętności artystycznych w tym krótkim czasie i sprawdzianem dla zdobytej przez nich wiedzy w zakresie aktywizowania kulturalnego mieszkańców wsi.

Na zakończenie Szkoły Animacji Kultury  każdy ze słuchaczy   otrzymał specjalne  zaświadczenie o ukończeniu kursu wystawione przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu i Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża.  

Projekt „Wiejska Szkoła Animacji Kultury” współfinansowany jest  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 9.5. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Galeria zdjęć


 • -
 • -
Zwrot części podatku akcyzowego

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29.10.2009r. Nr WFB.I.3011-64/09 zmniejszono plan dotacji przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W związku z tym wypłata w/w zwrotu będzie następowała według kolejności złożonych i zatwierdzonych wniosków. Kolejne płatności będą realizowane w terminie późniejszym.


Zaproszenie dla organizacji pozarządowych

„Vademecum dla ngo” jest propozycją dzielenia się doświadczeniem, skierowaną do młodych organizacji pozarządowych z obszaru Ziemi Gotyku.

Projekt został częściowo sfinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego. Jego realizacja polega na organizacji trzech spotkań poświęconych problemom ważnym dla każdej  małej organizacji oraz na utworzeniu punktu konsultacyjnego dla tychże organizacji. W ramach spotkań omawiane będą zasady prowadzenia właściwej dokumentacji ( również księgowej), będą poruszane zagadnienia budowania partnerstwa, problemy aplikowania o granty, wskazówki do pisania poprawnych wniosków, itp. Punkt konsultacyjny będzie funkcjonował od kwietnia do października 2009 roku w wyznaczone dni. Możliwe będą również konsultacje telefoniczne i e-mailowe. Stowarzyszenie Homo homini zaprasza do współpracy zainteresowane organizacje z terenu Ziemi Gotyku. Zgłoszenia udziału w projekcie prosimy dokonywać bezpośrednio u  K. Orłowskiej w UG w Chełmży lub telefonicznie pod numerem 606 367 393 u E. Czarneckiej. Zgłoszenia przyjmowane będą do 15 kwietnia  br. Ilość miejsc jest ograniczona.

Przedstawiciele organizacji zaangażowanych w projekt na jego zakończenie wezmą udział we wspólnym wyjeździe, którego celem będzie poznanie działalności  małych organizacji wiejskich oraz wymiana doświadczeń.

Projekt współfinansowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

ŚWIETLICA „PRZYSTAŃ” ZAPRASZA

Zapraszamy dzieci i młodzież na zajęcia świetlicowe do „Przystani” przy bibliotece w Zelgnie w każdy wtorek i czwartek od godz. 14.00 – 17.00. Spotkania przewidziane są do końca grudnia br. Proponujemy ciekawe i pożyteczne spędzanie czasu wolnego przy wspólnej zabawie i pracy. W ostatnim czasie robiliśmy jesienne stroiki, których głównym elementem były róże wykonane z naturalnych liści. Rozwiązujemy krzyżówki, łamigłówki, zagadki, wykonujemy prace plastyczne, a także jesteśmy otwarci na pomysły uczestników. ZAPRASZAMY!!!

Zwrot podatku akcyzowego

Wójt Gminy Chełmża informuje, że w roku 2009 będzie można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego w  następujących terminach:

I  TERMIN
01.03.2009 do 31.03.2009 r.  
do wniosku należy dołączyć faktury potwierdzające zakup oleju napędowego w terminie od 01.09.2008 r. do dnia 28.02.2009 r.,

II  TERMIN
01.09.2009 r. - 30.09.2009 r. do wniosku należy dołączyć faktury potwierdzające zakup oleju napędowego w terminie od 01.03.2009 r. do dnia 31.08.2009 r.

Druk wniosku dostępny jest tutaj


 • -
Ogłoszenie Gospodarstwa Pomocnicznego przy Urzędzie Gminy

Gospodarstwo Pomocniczne przy Urzędzie Gminy w Chełmży ponownie poszukuje pracownika na stanowisko podinspektora ds. wodno-kanalizacyjnych.

Więcej informacji tutaj


Przerwy w dostawie energii elektrycznej

Rejon Dystrybucji Energa Operator Toruń informuje o przerwach w dostawie energii elektrycznej w dniach:

1.        16.11.2009 w godz. 7.30 – 16.00  w miejscowościach: Głuchowo, Kończewice, Windak;
2.
      
17.11.2009 w godz. 7.30 – 11.30  w miejscowościach: Głuchowo, Parowa Falęcka, Nawra, Bogusławki;
3.        18.11.2009 w godz. 7.30 – 14.00  w miejscowościach: Grzywna, Kuczwały, Sławkowo;  
4.       19.11.2009 w godz. 7.30 – 11.30  w miejscowościach: Brąchnówko, Browina;

Przepraszamy za utrudnienia spowodowane koniecznością wykonywania prac eksploatacyjnych przy urządzeniach energetycznych .
Ogłoszenie ZE-AS

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół przy Urzędzie Gminy poszukuje pracownika na stanowisko ds. płac, kontroli spełniania obowiązku nauki, dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Termin składania dokumentów upłwa 2 marca br.

Więcej informacji tutaj


Obchody Święta Niepodległości
 • -
Konkursy na realizację zadań publicznych

Wójt Gminy Chełmża ogłosił dwa konkursy na realizację zadań związanych z realizacją zadań Gminy Chełmża w roku 2009 w zakresie:

 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
 • upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Więcej informacji tutaj

Informacje o przyznanych dotacjach:


INFORMACJA

Rejon Dystrybucji Energa Operator Toruń informuje o przerwach w dostawie energii elektrycznej w dniu 10.11.2009 w godz. 9.00 – 13.00   w miejscowościach: Bielczyny, Skąpe, Kończewice (w pobliżu masarni  p. Kalinowskiego).
Przepraszamy za utrudnienia spowodowane koniecznością wykonywania prac eksploatacyjnych przy urządzeniach energetycznych .


SZPITAL POWIATOWY SP. Z O.O. W CHEŁMŻY - ważny komunikat

Informujemy, że od 14 stycznia bieżącego roku obowiązuje nowy system telefonicznego powiadamiania służb ratunkowych. Dotychczasowy numer alarmowy 999 jest obecnie obsługiwany przez Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Toruniu. Numeru tego należy używać tylko w stanach nagłego zagrożenia życia, wypadków oraz porodów. W przypadku innych zachorowań nie zagrażających życiu, wymagających wizyty lekarskiej w domu pacjenta, należy postąpić w następujący sposób:

- jeżeli trzeba wezwać lekarza w godzinach pracy przychodni, do której pacjent należy, a więc od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18, dzwonimy pod numer telefonu swojego lekarza rodzinnego,

- jeżeli trzeba wezwać lekarza od poniedziałku do piątku po godzinie 18 oraz w weekend-bez względu na porę dnia i nocy, wówczas należy dzwonić pod numer telefonu (056) 675 26 09.
Telefon ten obsługiwany jest przez lekarza POZ w Szpitalu Powiatowym w Chełmży i służy również do zlecania transportów.


„ANIMATOR KULTURY DLA TWOJEJ WSI”

Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża
Wiejska Szkoła Animacji Kultury
ZAPROSZAJĄ  NA IMPREZĘ PROMOCYJNĄ
„ANIMATOR KULTURY DLA TWOJEJ WSI”
13.11.2009r. Szkoła Podstawowa w Kończewicach –
sala gimnastyczna; godzina 16.00.
W programie: pokazy cyrkowe, pokazy taneczne, pokazy teatralne oraz dużo wspólnej zabawy w gronie animatorów.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

Projekt pn. „Wiejska Szkoła Animacji Kultury” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu 9, Działania 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zmiany w ustawie o ewidencji ludności i dowodach osobistych.

W związku  z wejściem w życie z dnien 1 stycznia 2009r. niektórych przepisów dotyczących zmian w ustawie o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.) informuję, że posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wymienić ten dokument w następujących przypadkach:
• zmiany danych, które zamieszcza się w dowodzie osobistym tj.
zmiany imienia, nazwiska, daty urodzenia, imion rodziców, miejsca zamieszkania – w ciągu 14 dni.
Niedokonanie wymiany dowodu osobistego w w/w terminie skutkuje unieważnieniem z urzędu tego dokumentu po upływie 3 miesięcy.
• uszkodzenia dowodu osobistego lub zaistnienia innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości osoby – niezwłocznie.
• upływu terminu ważności dokumentu – nie później niż na 30 dni przed upływem terminu ważności dokumentu.


 • -
Oferta pracy dla księgowej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej poszukuje pracownika na stanowisko Głównego Księgowego( 1/2 etatu). Czas składania dokumentów upływa w dniu 9 luty 2009 roku.

Więcej informacji tutaj • -
Stypendia 2009'

Tegoroczna uroczystość gminna STYPENDIA 2009’ odbędzie się
w dniu 21.11.2009 r w Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Sławkowie.
Rozpoczęcie uroczystości godz. 11.00.

W programie:
- rozdanie Stypendiów na rok szkolny 2009/2010
- wręczenie wyróżnionym nauczycielom Nagród Wójta Gminy Chełmża
- wyróżnienie Najlepszych Absolwentów ze szkół w gminie w roku szkolnym 2008/2009
- koncert w wykonaniu Orkiestry „Campanella”.


Mistrzostwa Gminy Chełmża

Zaproszenie na Mistrzostwa Gminy Chełmża w piłce siatkowej

CEL: Popularyzacja sportu i aktywności fizycznej wśród  mieszkańców naszej gminy, integracja lokalnej społeczności.

TERMIN:  8 luty 2009 r  rozpoczęcie o godz. 9.30
 (impreza przełożona z dnia 1 luty 2009)

MIEJSCE: KOŃCZEWICE  (miejsce zbiórki drużyn) i Głuchowo

REGULAMIN: 
· Oparty o ogólne zasady uczestnictwa w sporcie Gminy Chełmża (wiek powyżej 18 lat, miejsce zamieszkania to dane sołectwo z terenu Gminy Chełmża)
· Przepisy gry oraz system rozgrywek podane zostaną na otwarciu zawodów

INFORMACJE: Kontakt z Gminnym Organizatorem Sportu – Marcin Sadowski 605 139 796

Serdecznie Zapraszamy


Kopiec „Ziemia Polaków”

Stowarzyszenie Budowy Kopca „Ziemia Polaków” zaprasza Mieszkańców Gminy i Miasta Chełmża w dniu 15 listopada br. na godz. 15.00  do Kończewic na uroczystość otwarcia miejsca pamięci narodowej Kopiec „Ziemia Polaków”.


Zebrania wiejskie

Początek roku to czas zebrań wiejskich w sołectwach.  Poniżej przedstawiamy tabelkę z rozpiską(miejscem i terminem) zebrania w każdym sołectwie gminy.

Terminarz zebrań


Uwaga miłośnicy tenisa stołowego !

Od dnia 6 listopada br. rozpoczynają się rozgrywki w Gminnej Lidze Tenisa Stołowego. Rogrywki tenisowe odbywać się będą w każdy piątek od godz. 16.30 w sali sportowej SP w Kończewicach przez okres do końca marca 2010 r.
Zapisy na miejscu w dniu rozpoczęcia rozgrywek.
Wyniki każdego turnieju będą podstawą do klasyfikacji ogolnej i przyznania wyróżnień.


Własny biznes - postaw na siebie

Pomorsko - Kujawskie Centrum Demokracji Lokalnej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Bydgoszczy w partnerstwie z Gminą Miasto Włocławkiem przystąpiło do realizacji projektu „Własny Biznes - postaw na siebie" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Uczestnikami projektu mogą być:
 • osoby fizyczne zameldowane na terenie województwa kujawsko - pomorskiego zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą na terenie województwa kujawsko - pomorskiego, z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność w okresie 12 miesięcy przed złożeniem formularza zgłoszeniowego,
 • osoby, które ukończyły 18 rok życia, nie były karane za przestępstwo skarbowe oraz korzystają z pełni praw publicznych i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.

Więcej informacji tutaj


Klasyfikacje PKD

Przedsiębiorco !

Informuję, że zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (Dz.U. z 2007 r. Nr 251, poz. 1885, z późn.zm.)  do dnia 31 grudnia 2009 r. należy   dokonać   przeklasyfikowania  według PKD 2007 działalności podmiotów   wpisanych   do   tut.  ewidencji przedsiębiorców przed dniem 31 grudnia 2007 r.

 

Formularze wniosków EDG-1 można pobierać:

1)                  strona internetowa  www.bip.gminachelmza.pl;

2)                  lub w Referacie Spraw Obywatelskich , pokój nr 15;

 

Informacje na temat Polskiej Klasyfikacji Działalności można uzyskać na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego www.stat.gov.pl   -  klasyfikacje „  lub telefonicznie pod nr nr: (56) 611 71 34 ;(56) 675 60 76/8 wew. 44


Równać Szanse 2009

Zapraszamy stowarzyszenia do wzięcia udziału w programie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Równać Szanse 2009”. W konkursie o dotacje do 50 000 zł na projekty trwające 18 miesięcy mogą się ubiegać organizacje pozarządowe zarejestrowane w formie stowarzyszeń i fundacji z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców. Działania realizowane w ramach projektu powinny być adresowane do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimanzjalnej (13-19 lat) ze wsi i miast do 20 tysięcy mieszkańców.

Udział w Ogólnopolskim Konkursie Grantowym może być dla lokalnych organizacji szansą na realizację efektywnego projektu ukierunkowanego na zwiększenie szans młodzieży na udany start w dorosłe życie, a także szansą dla organizacji na zdobycie cennych doświadczeń i umiejętności oraz rozwój potencjału całego środowiska.

Więcej informacji tutaj


NAUKA PRZEZ ZABAWĘ

Od początku września w Sławkowie i Grzywnie, w ramach programu „English Teaching Small Grants 2009” najmłodsi mieszkańcy naszej gminy uczą się języka angielskiego.

Dzieci w wieku od 3 do 5 lat wraz z rodzicami dwa razy w tygodniu uczestniczą w godzinnych zajęciach, w czasie których, w formie zabawy, gier, śpiewania piosenek i ćwiczeń ruchowych uczą się podstaw języka. Zajęcia te świetnie przygotowują maluchy do dalszej nauki języka angielskiego w następnych etapach edukacji. W każdej grup jest po 15 dzieci.

Lekcje języka prowadzą nauczyciele  specjaliści od nauczania dzieci języków obcych – w Sławkowie p. Przmysław Baniewicz, a w Grzywnie p. Monika Sobiechowska.

Program ten jest finansowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności oraz Fundację Nida, a realizowany przez Stowarzyszenie Homo Homini.

Realizatorzy projektu mają nadzieję na kontynuowanie podobnych zajęć w następnych latach.

 • -
Praca w Urzędzie Gminy

Urząd Gminy Chełmża ogłosił konkrusy na wolne stanowiska pracy:

 • kasjera
 • ds wodno-kanalizacyjnych
 • Głównego Księgowego(ZE-AS)
 • Kierownika Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół
 • Głównego Księgowego(GOPS 1/2etatu)

Więcej informacji tutaj


 • -
 • -
„Vademecum dla ngo”

Program wyjazdu w Bory Tucholskie w dniach 10-11 październik 2009

w ramach projektu „Vademecum dla ngo” Stow. Homo homini

 

Sobota  

6.45-wyjazd z ul. Paderewskiego w Chełmży

8.30-13.00 –grzybobranie lub spacery po lesie (z kijami lub bez)

13.00-14.15-obiad w gospodzie „Klonowianka” w Klonowie

14.15- przejazd do Nogawicy, zakwaterowanie, czyszczenie grzybków i odpoczynek

17.00-spotkanie z gośćmi z organizacji pozarządowych Borów Tucholskich z panią Magdaleną Kurpinowicz- prezesem LGD „Bory Tucholskie”, z panią Marią Ollick prezesem Borowiackiego Towarzystwa Kultury w Tucholi, panią Justyna Wilkiewicz z Towarzystwa Miłośników Ziemi Cekcyńskiej oraz Lokalnej Grupy Grantowej, panem Markiem Świtała prezesem Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Burchat” lub wiceprezesem Markiem Sass. Obejrzenie prezentacji, wymiana doświadczeń, wspólne ognisko.

 

Niedziela

8.00-śniadanie w Nogawicy

9.00-wykwaterowanie

9.30- 13.00- grzybobranie

13.15-14.30 –obiad w „Klonowiance”

14.30- powrót do Chełmży (ok.16.00-16.30)

 

35 zł-opłata dla uczestnika projektu (nocleg w pokojach 2-3 os. z łazienką), ubezpieczenie

50 zł- dla gości chętnych na wyjazd ( j.w. + dokładka do autokaru)

 

Stowarzyszenie Homo homini z projektu opłaca większość kosztów transportu oraz funduje ognisko ( bez napojów wyskokowych).Uczestnicy sami wg uznania organizują sobie wyżywienie (1 śniadanie i 2 obiady).

Stanowisko pracy dla bibliotekarza

Biblioteka Samorządowa w Zelgnie  poszukuje kandydata na stanowisko bibliotekarza do pracy w bibliotekach  Głuchowo  i Skąpe.

Wymagania: wykształcenie średnie lub wyższe. Preferowany  kierunek bibliotekarski lub przygotowanie bibliotekarskie.

Umiejętności: znajomość obsługi komputera, umiejętności organizacyjne, komunikatywność, dyspozycyjność, kreatywność, innowacyjność, zainteresowania czytelnicze.

Podanie i CV należy składać osobiście lub pocztą do 13.02.2009 roku na adres:

Biblioteka Samorządowa w Zelgnie, Zelgno 16, 87-140 Chełmża lub pocztą elektroniczną: cik@gminachelmza.pl 
Informacje pod numerem tel. 056 637 71 29.


Zajęcia w Wiejskiej Szkole Animacji Kultury
GOPS – posiada Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży informuje, iż w dniu 22 grudnia 2008 roku na Sesji Rady Gminy Chełmża została uchwalona Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2008 – 20015, stanowiąca uzupełnienie Lokalnego Programu  Pomocy Społecznej na lata 2006- 2013.

Podstawą opracowania Strategii stanowiły dokumenty i materiały sprawozdawcze oraz analizy z lat 2005 – 2007 GOPS i Urzędu Gminy. Dodatkowo zostały wykorzystane informacyjne uzyskane z Głównego Urzędu Statystycznego w Toruniu pochodzące z ostatniego Spisu Powszechnego na terenie Gminy.

Więcej informacji tutaj


 • -
Nabór w GOPS do nowego projektu systemowego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży, ogłasza nabór do nowego projektu systemowego, współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zainteresowane osoby prosimy o zgłoszenie się do swoich pracowników socjalnych.

 Na bieżąco odbywają się warsztaty realizowane przez CIK Gminy Chełmża w ramach projektu pn. „Wiejska Szkoła Animacji Kultury”. Poprzez aktywny udział w szkoleniu uczestnicy projektu – mieszkańcy Gminy Chełmża zdobywają coraz to nowsze umiejętności. Na przełomie lipca, sierpnia oraz września odbyły się warsztaty taneczne, gdzie uczono się samodzielnego tworzenia układów tanecznych, warsztaty plastyczne omawiające różne techniki plastyczne, zasady komponowania. Uczestnicy wzięli także udział w warsztatach z zakresu cyrku dziecięcego, które będą mogli wykorzystać później. Nabyli umiejętności udzielania pierwszej pomocy oraz BHP. Na zakończenie projektu odbędzie się impreza promocyjna „Animator kultury dla Twojej wsi”, która będzie stanowiła podsumowanie i prezentację zdobytych umiejętności przez absolwentów.Partnerem projektu jest Stowarzyszenie Homo homini.W/w projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Galeria zdjęć


 • -
 • -
Impreza plenerowa „W cieniu malwy i tradycji”

 • -
Debata o przyszłości wsi

Organizatorzy 

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich
Fundacja Ziemia Gotyku Lokalna Grupa Działania

zapraszają na

DEBATĘ O PRZYSZŁOŚCI WSI  
13.01.2009 r godz. 12.00-16.00

  
Zamek Bierzgłowski (gm. Łubianka), Sala Rycerska
Zgłoszenia należy  kierować do dnia 9 stycznia 2009 r. na adres Biura LGD Ziemia Gotyku e-mail:biuro@ziemiagotyku.com 

 
PROGRAM DEBATY 
 
12.00-12.30  Przywitanie. Wprowadzenie - Prezentacja założeń debaty oraz pytań FAOW
12.30 – 13.40 - Panel dyskusyjny z pt. „Głos środowisk lokalnych w debacie na rzecz wsi”
13.40 – 13.50 – Przerwa kawowa
13.50 – 15.15 – Dyskusje w małych grupach
15.15 - 15.45 – Podsumowanie dyskusji w małych grupach
15.45 – 16.00 – Zakończenie spotkania
 
Debata jest finansowana ze środków Fundacji Wspomagania Wsi i Funduszu Partnerstwa


Na podsumowanie zajęć warsztatowych w „Pracowni rękodzieła ludowego i artystycznego MALWA” została zorganizowana impreza plenerowa pn. „W cieniu malwy i tradycji”, gdzie przy dźwiękach muzyki ludowej z udziałem kapeli ludowej KRUSZYNIOKI z  Kruszyna, zostały pokazane prace wykonane przez uczestników pracowni MALWA. „Wędrująca wystawa” rozpoczyna swą wędrówkę zawita m.in. do szkół, świetlic wiejskich oraz  bibliotek gminnych. Podczas imprezy uczestnicy mieli okazję  spróbować potraw tradycyjnych przygotowanych przez uczestniczki MALWY oraz wziąć udział w konkursie pt. „Poznajemy sztukę ludową”. Zwycięzcą została pani Irena Muszyńska – kierownik zespołu KRUSZYNIOKI. Nagrodą był rzeźbiony kogut z drewna. Uczestnicy i goście otrzymali film opowiadający o MALWIE.

 

Organizatorem i pomysłodawcą przedsięwzięcia  jest Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża. Partnerem projektu jest Stowarzyszenie Homo homini. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Pracownia rękodzieła ludowego i artystycznego MALWA kontynuuje swoją działalność. Warsztaty z rękodzieła prowadzone przez instruktora CIK- panią Małgorzatę Górecką odbywają się w każdy piątek w godzinach od 15.00-18.00. Serdecznie zapraszamy !

Galeria zdjęć


"W cieniu maly i tradycji"
 • -

Kliknij w plakat, aby przeczytać więcej


"Święto Latawca" w Pluskowęsach
 • -

Kliknij w plakat, aby przeczytać więcej


Tradycyjne Dożynki Gminne
 • -

Mimo deszczowej i chłodnej pogody, mieszkańcy Gminy Chełmża i zaproszeni goście licznie przybyli do Brąchnówka na wspólne Święto Plonów. Podczas uroczystej Mszy Dziękczynnej pod przewodnictwem proboszcza tutejszej parafii ks. Kanonika Wiesława Roczniaka uczestnicy dożynek podziękowali za tegoroczne zbiory i plony. Brąchnówko,  to jedna z wyróżniających się w Gminie Chełmża miejscowości o bogatych tradycjach patriotycznych, kulturalnych, społecznych i tej współczesnej, tworzonej przez obecnych mieszkańców. Tutaj urodził się Stefan Łaszewski,  pierwszy w historii II RP wojewoda pomorski i w bieżącym roku mija rocznica 90-lecia objęcia przez Łaszewskiego wspomnianego urzędu państwowego. W dowód uznania za zasługi dla Ojczyzny, samorząd  gminy ufundował z tej okazji pamiątkową tablicę, która stanęła  na terenie miejscowego zespołu pałacowo-parkowego. Uroczystego odsłonięcia obelisku  dokonali Wójt Gminy Chełmża Jacek Czarnecki w obecności  gości w osobach Senatora RP Jana Wyrowińskiego i Podsekretarza Stanu MSWiA Zbigniewa  Sosnowskiego oraz Sołtysa tutejszej wsi Andrzeja Kudlińskiego.

Więcej informacji tutaj

Galeria zdjęć


Druk wniosku budżetowego

W związku z trwającą procedurą przygotowania projektu budżetu na 2010 rok udostepniony zostaje druk wniosku budżetowego do publicznej wiadomości. Termin składania wniosku upływa 30 września 2009r.

Druk wniosku


Wycieczka do Gdańska c.d……

W wycieczce do Gdańska udział wzięły oprócz Przystani z Zelgna również dzieci z: Dziemion, Bielczyn, Grzegorza, Mirakowa, Nowej Chełmży aktywnie uczestniczące w wakacyjnym programie w świetlicach wiejskich  Fabryka Marzeń. W sumie w wyjeździe udział wzięło ponad 90 dzieci z terenu Gminy Chełmża. Organizatorem przedsięwzięcia było Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża. Wyjazd został sfinansowany przez: Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z Chełmży, GOPS, Urząd Gminy w Chełmży, CIK Gminy Chełmża.

Galeria zdjęć


Wycieczka „Ścieżkami Ziemi Gotyku”

Ojczyzna to kraj dzieciństwa
miejsce urodzenia
to jest ta mała najbliższa
ojczyzna...

 Tadeusz Różewicz

Biblioteka Samorządowa w Zelgnie była organizatorem wycieczki pn „Ścieżkami Ziemi Gotyku”. W wycieczce udział wzięły dzieci i młodzież z bibliotek gminnych: Zelgno, Skąpe, Głuchowo, Grzywna. Celem wyjazdu  było zapoznanie młodych ludzi z historią i genezą ciekawych miejsc znajdujących się na terenie Ziemi Gotyku w tym poznanie cennych obiektów przyrodniczych i zabytków kultury z terenu  4 gmin: Papowo Biskupie, Łubianka, Chełmża, Łysomice.  Zwiedziliśmy m.in. Sanktuarium Bł. Juty w Bielczynach- poznając historię miejsca i legendę o Błogosławionej. Z Bielczyn ścieżka wiodła do ruin krzyżackiego zamku w Papowie Biskupim. Tam  też poznaliśmy historię średniowiecznego kościoła p.w. św. Mikołaja opowiedzianą przez Proboszcza Parafii ks. Stanisława Szucę. Z Papowa historia zaprowadziła nas  do Nawry, zwiedziliśmy kościół, pałac- dawną siedzibę rodu Kruszyńskich a następnie Szczanieckich. Przewodnikiem po Nawrze była pani sołtys Alicja Glaszka. Z Nawry powędrowaliśmy do Łubianki odwiedzając tam bibliotekę gminną, a potem dotarliśmy do Zamku Bierzgłowskiego. Ostatnim punktem wędrówki były Piwnice w Gminie Łysomice- Obserwatoriom Astronomiczne- ogromne teleskopy  wzbudzające zachwyt wycieczkowiczów. I tak z powrotem dotarliśmy do Gminy Chełmża. Wycieczka pn. Ścieżkami Ziemi Gotyku była krótką -żywą lekcją historii  kształtującą poczucie przynależności i więzi do regionu.

Galeria zdjęć


Dożynki 2009
 • -
„Przystań” z Zelgna odwiedziła Gdańsk – Oliwę”

W dniu 24-go sierpnia br. dzieci i młodzież ze świetlicy socjoterapeutycznej „PRZYSTAŃ” w Zelgnie wzięły udział w wycieczce do Gdańska – Oliwy. Wyjazd był zorganizowany ze środków Wojewódzkiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. W Gdańsku na naszą grupę czekał przewodnik, który pokazał nam najciekawsze zakątki miasta i zapoznał z ich historią. Mieliśmy okazję zobaczyć, m.in. Muzeum Bursztynu, Fontannę Neptuna, kościół Mariacki, Most Zielony i inne zabytki. Z Gdańska udaliśmy się do ZOO w Oliwie, gdzie uczestnicy wycieczki mieli okazję zobaczyć różne gatunki zwierząt, m. in. żyrafy, słonie, hipopotamy, małpy, zebry,… Pełni wrażeń, zmęczeni, a jednocześnie zadowoleni z wyjazdu wróciliśmy wieczorem do domów.

 • -
 • -
Wakacje Marzeń 2009 w Brąchnówku

Tradycyjnie już od 2000r  Stowarzyszenie „Edukacja i Przyszłość”   w Brachnówku , w sierpniu w okresie prac polowych organizuje  dla dzieci w wieku 7-13 lat z Browiny i Brąchnówka i okolic półkolonie pod hasłem „Wakacje Marzeń  czyli bezpieczny wypoczynek dzieci wiejskich podczas żniw „ . W tym roku zajęcia rozpoczęły się 10.08 i trwały do piątku, w godz.9.-16 , w ramach zajęć dzieci otrzymywały dwukrotnie suchy prowiant, napoje, owoce i słodycze , a także nagrody w ramach różnych konkursów plastycznych, sportowych ,wiedzy ekologiczno-przyrodniczej  pod hasłem „Żyj z przyrodą w zgodzie” . Zajęcia odbywały się w pięknej scenerii  zespołu parkowo-pałacowego w Brąchnówku, a także w Barbarce oraz na wycieczce w Toruniu. 

 
  Więcej informacji tutaj


„Przedszkole otwiera świat III”

Fundacja Ziemia Gotyku Lokalna Grupa Działania ogłasza nabór dzieci     w wieku 3–5 lat do przedszkoli prowadzonych w ramach projektu „Przedszkole otwiera świat III”. Każdy ośrodek przedszkolny będzie funkcjonował od poniedziałku do piątku w wymiarze 4 godzin zegarowych dziennie. Maksymalna liczba dzieci w jednym oddziale wynosi 15 osób.

Na terenie gminy Chełmża ośrodki będą otwarte w miejscowościach:

Głuchowo, Grzywna, Kończewice, Sławkowo, Nawra, Skąpe , Zelgno.

O przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje kolejność zgłoszeń, przy czym zapewnione mają miejsce dzieci związane z projektem „Przedszkole otwiera świat III”, o ile rodzice wyrażą chęć posłania dziecka do przedszkola. Przedszkole jest bezpłatne. W przypadku zbyt małej liczby dzieci zapisanych do ośrodka, tzn. poniżej 10 osób ośrodek zostanie przeniesiony do miejscowości w której jest duże zainteresowanie oferowanym przez Fundację Ziemia Gotyku Lokalna Grupa Działania  wsparciem.

Zgłoszenia dzieci do proponowanych ośrodków w poszczególnych miejscowościach należy  kierować telefonicznie do koordynatora gminnego p. Krystyny Kadukowskiej pod nr tel. 056 675 40 36 lub 056  675 60 76 wew. 44.

 • -

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


„Zacznij od nowa – aktywne działanie”

Projekt „ Zacznij od nowa – aktywne działanie” zakończony sukcesem

Od maja do sierpnia br. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował projekt systemowy pt. „ Zacznij od nowa – aktywne działanie” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Instytucją pośredniczącą w tym przedsięwzięciu jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego , natomiast Instytucją pośredniczącą II stopnia jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.
W projekcie udział brało 10 Pań z naszej gminy. W ramach projektu nasze beneficjentki odbyły szkolenie na opiekunki dziecięce oraz szkolenie na florystyki – bukieciarki. Dodatkowo uczestniczyły w takich zajęciach jak: trening kompetencji społecznych, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, konsultacje z doradcą zawodowym oraz warsztaty wizażu. Po zakończonym szkoleniu bukieciarki odbyły praktyki zawodowe w kwiaciarniach w Chełmży, natomiast opiekunki dziecięce w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Głuchowie. Łącznie  Panie odbyły 250 godzin szkolenia !

Galeria zdjęć

 • -

Wakacje z biblioteką

WAKACJE Z BIBLIOTEKĄ

BIBLIOTEKA SAMORZĄDOWA W ZELGNIE
 
jest organizatorem akcji

pn. Wakacje z biblioteką

Z myślą o najmłodszych czytelnikach spędzających wakacje na wsi biblioteki gminne zorganizowały letni cykl zajęć świetlicowo-plenerowych. 

Do tej pory akcję przeprowadziły biblioteki w : Głuchowie, Skąpem, Zelgnie. W ostatnim tygodniu sierpnia akcję przeprowadzi Biblioteka w Grzywnie. 
 

Więcej informacji tutaj


"Wakacyjna Fabryka Marzeń" - CIK

Po raz kolejny CIK Gminy Chełmża przy współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chełmży są organizatorami zajęć świetlicowych dla dzieci i młodzieży w świetlicach wiejskich: Bielczyny, Nowa Chełmża, Mirakowo i Dziemiony.

Wakacyjna Fabryka Marzeń to program zajęć świetlicowych dla dzieci i młodzieży realizowany w świetlicach wiejskich. Jest kontynuacją zajęć realizowanych w czasie roku szkolnego. Do świetlic uczęszczają dzieci i młodzież, którzy w gronie przyjaciół spędzają wolny czas. W ramach zajęć kulinarnych brały czynny udział w przygotowywaniu potraw. Prowadzone były zajęcia techniczne, plastyczne, zabawy integracyjne, rozwijające zainteresowania oraz poczucie własnej wartości. Znalazł się również czas na wspólne śpiewanie i zajęcia sportowe. Wycieczki piesze to również propozycje świetlic.  Dzieci ze świetlicy z Dziemion odwiedziły Pracownię Rękodzieła Ludowego i Artystycznego MALWA w Zelgnie i brały udział w warsztatach garncarskich. Dzieci ze świetlicy w Mirakowie pieszymi wędrówkami odwiedzają Zalesie. Systematyczne zajęcia odbywają się również w świetlicy socjoterapeutycznej „Przystań” w Zelgnie. Zajęcia prowadzą instruktorzy zatrudnieni przez CIK i GKRPA. Zajęcia są organizowane przy współpracy Rad Sołeckich miejscowości biorących udział w programie: Rada Sołecka i KGW z Bielczyn; Rada Sołecka Dziemiony; Rada Sołecka Nowa Chełmża; Rada Sołecka Mirakowo.

Na zakończenie wakacji aktywni uczestnicy Wakacyjnej Fabryki Marzeń wezmą udział w wycieczce do stolicy bursztynu- Gdańska.  W programie zwiedzanie Gdańska i jego zabytków: Fontanna Neptuna, Ulica Mariacka, Wieża Mariacka, Brama Mariacka, Żuraw- najstarszy zachowany dźwig portowy w Europie, zwiedzanie Muzeum Bursztynu oraz   zwiedzanie ZOO Gdańsk- Oliwa. Wycieczka jest współfinansowana przez GKRPA, GOPS oraz CIK Gminy Chełmża.

Galeria zdjęć


 • -
"Pracownia rękodzieła ludowego i artystycznego MALWA” - CIK

W miesiącu sierpniu w ramach projektu pn. Pracownia rękodzieła ludowego i artystycznego MALWA” odbyły się trzydniowe warsztaty garncarskie. W warsztatach wzięli udział uczestnicy projektu, którzy pod okiem zawodowego garncarza uczyli się sztuki rzemieślniczej. Uczestnicy najpierw musieli zobaczyć w jaki sposób surową glinę należy przerobić tak by była elastyczna i poddawała się woli garncarza. Po obróbce gliny przystąpiono do pracy z kołem garncarskim. Kręcenie na kole pod przewodnictwem fachowca było doskonałą okazją do odpoczynku i odreagowania stresów dnia codziennego, a także możliwością zrobienia czegoś niecodziennego. Organizatorem i pomysłodawcą warsztatów jest Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża. Warsztaty odbyły się dzięki pozyskanym środkom unijnym. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Galeria zdjęć


 • -

WSK-O „Edukacja i Przyszłość”, Sołtys, Rada Sołecka, KGW i Mała Szkoła w Brąchnówku

zaprasza

do udziału

w konkursie  fotograficznym zorganizowanych w ramach

realizacji zadania publicznego w dziedzinie

„KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI”

dofinansowanego przez Wójta Gminy Chełmża

pod tytułem

Naszej Gminy ciekawe zakątki

 

Konkurs polega na prezentacji najciekawszych zakątków Gminy Chełmża w postaci pojedynczych fotografii formatu 24-30 lub większych , a także albumu fotograficznego – kilka fotografii z opisem umieszczonych w antyramie , na sztaludze bądź innej ciekawej formie prezentacji podczas wystawy dożynkowej w dniu 05.09.2009r  .

W konkursie mogą brać udział fotografie i reprodukcje przedstawiające naszą wieś na starej fotografii .

Albumy należy wykonać i dostarczyć organizatorom do 03.09.2009r do CIK lub  Małej Szkoły w Brąchnówku , bądź  do biura Rady Gminy w Chełmży.

Najciekawsze prace fotograficzne otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe podczas gminnych dożynek w Brąchnówku.


 • -

SERDECZNIE  ZAPRASZAMY !

 

            WSK-O „Edukacja i Przyszłość” , Sołtys , Rada Sołecka , KGW i Mała Szkoła w Brąchnówku ,  Gmina Chełmża

 

serdecznie zapraszają 

na imprezę środowiskową„Od Kołodzieja do Farmera” 

w dniu 05.09.2009 r   na godzinę 12.00

na terenie zespołu parkowo-pałacowego w Brąchnówku .

 

Celem projektu dofinansowanego przez :

 

Wójta Gminy Chełmża w ramach programu rozwoju kultury i dziedzictwa narodowego jest prezentacja narzędzi i maszyn rolniczych od  motyki  do wielofunkcyjnych agregatów rolniczych zakupionych w ramach pomocy UE dla polskiego rolnictwa .  Wystawie towarzyszyć będzie promocja swojskich potraw i nalewek . Każdy uczestnik prezentujący maszyny lub swojskie potrawy i nalewki otrzyma nagrodę wręczoną w trakcie Dożynek Gminnych w Brąchnówku . Udział w programie należy zgłosić do 03.09.2009r w CIK , Małej Szkole lub u Sołtysa w Brąchnówku , a także e-mail : iwanekto@poczta.onet.pl

 


Brąchnówko zaprasza !

 • -

Zwrot podatku akcyzowego

Wójt Gminy Chełmża informuje, że w roku 2009 będzie można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego w  następujących terminach:

 

I  TERMIN

01.03.2009 do 31.03.2009 r.

do wniosku należy dołączyć faktury potwierdzające zakup oleju napędowego w terminie od 01.09.2008 r. do dnia 28.02.2009 r.,

 

II  TERMIN

01.09.2009 r. - 30.09.2009 r.

do wniosku należy dołączyć faktury potwierdzające zakup oleju napędowego w terminie od 01.03.2009 r. do dnia 31.08.2009 r.

 

Druki wniosków dostępne są w:

 • Urzędzie Gminy Chełmża biuro nr 6
 • Stronie internetowej - tutaj


Informacja o Regionalnym Konkursie Grantowym

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Regionalny Konkurs Grantowy w ramach Programu „Równać Szanse 2009”  Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

 

O dotacje do 7 000 zł na projekty rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 stycznia 2010 r. i trwające nie dłużej niż do 30 czerwca 2010 r. mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, gminne domy kultury i gminne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych, które chcą założyć organizację pozarządową, z terenów wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców.

 

Celem projektów realizowanych w ramach Programu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży w wieku 13-19 lat z małych miejscowości.

 

Termin składania wniosków upływa 10 października 2009 r.

Informacje o konkursie znajdują się na stronie: www.rownacszanse.pl


Wyniki badań

Osoby, które dnia 12.07.  br. 

przeprowadziły badania spirometryczne

i RTG  płuc w kierunku chorób płuc,

proszone są o odbiór wyników badań,

w Urzędzie Gminy Chełmża, pokój nr 16.


 • -
 • -
"Wakacje marzeń" - Bezpieczny wypoczynek dzieci wiejskich podczas żniw

Wiejskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe  „Edukacja i Przyszłość”

i Mała Szkoła w Brąchnówku   Gmina Chełmża

serdecznie zapraszają 

dzieci w wieku 7-13 lat

na  „Wakacje Marzeń ” 

Bezpieczny wypoczynek dzieci wiejskich podczas żniw  

od dnia 10.08.2009  w godzinach 9.00 –16.00

na terenie zespołu parkowo-pałacowego w Brąchnówku .

 

Półkolonie zostały  dofinansowane przez

Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach programu :

Organizacja Czasu Wolnego Dzieci i Młodzieży ,

Starostę Toruńskiego  w ramach programu  „Edukacja Ekologiczna”

oraz Wójta Gminy Chełmża  .

 W programie zajęcia plastyczne , muzyczne , sportowe ,ekologiczne , komputerowe , wycieczki , konkursy , wspólne ognisko ... uczestnikom zapewniamy skromny posiłek ,

a także wiele atrakcji : 10.08 – zajęcia w Muzeum Piernika w Toruniu  , 12-13 pobyt

z noclegiem w Barbarce , 14.08 dzień konkursowy i sportowy  

Zapisy w sklepie w Browinie u p. Jalanty Sadowskiej lub w Małej Szkole w Brąchnówku w dniu 6  sierpnia 2009 r w godzinach 10-12 tel. 056 675 71 03.

Prosimy o dostarczenie nr Pesel oraz  zgody rodziców lub opiekunów na udział w półkoloniach , w tym wyjazd w dniu 10.08 do Torunia , 12-13.08. pobyt w Barbarce!

Liczba miejsc ograniczona ( 30) –pierwszeństwo dla dzieci z Browiny i Brąchnówka .

Osoby zapisane w czerwcu prosimy o potwierdzenie udziału oraz Pesel i zgodę rodziców .

             W dniu 14.08.2009r już po raz IV odbędzie się Przełajowy Bieg Niepodległości dla dzieci , młodzieży i dorosłych oraz Dożynkowy Turniej Piątek Piłkarskich

 dla młodzieży i dorosłych , Pań i Panów z atrakcyjnymi nagrodami  w ramach konkursu Wójta Gminy Chełmża i Starosty Toruńskiego :

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu .

Zapisy w Szkole w Brąchnówku , w sklepie w Browinie lub pod tel. 605 305 271 e-mail : iwanekto@poczta.onet.pl  do 13.08.2009r

SERDECZNIE  ZAPRASZAMY !


„Uczeń na wsi” w Gminie Chełmża pomoc dla dzieci niepełnosprawnych

„Uczeń na wsi” w Gminie Chełmża
pomoc dla dzieci niepełnosprawnych

Celem programu jest wyrównanie szans w zdobyciu wykształcenia przez uczniów, będących osobami niepełnosprawnymi, mieszających na terenie: gminy wiejskiej lub obszaru wiejskiego w gminie miejsko-wiejskiej oraz miasta do5 tys. mieszkańców w gminie miejsko-wiejskiej. 
Program realizowany jest od dnia 1 września 2009 r. do 18 czerwca 2010 r.

Więcej informacji tutaj


„Wyprawka szkolna”

W związku z przyjęciem przez Radę Ministrów uchwały w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 roku – „Wyprawka szkolna” oraz rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników – w celu zapewnienia terminowości realizacji zadań związanych z wdrożeniem programu

prosimy
o złożenie wniosków o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników szkolnych
w terminie do dnia 4 września 2009 r.

Dofinansowanie zakupu podręczników przysługuje:
- uczniom pochodzącym z rodzin spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728),  tj. 351 zł,
- uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  (np. ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,  alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej).

Pomoc przeznaczona jest dla uczniów rozpoczynająch w roku szkolnym 2009/2010 naukę w:
-  klasach I, II, III szkoły podstawowej,
-  klasie I gimnazjum.

 Wnioski należy pobrać i złożyć u dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał (wnioski dostępne są poniżej).

Zwrot kosztów zakupu nastąpi po uprzednim złożeniu u dyrektora szkoły imiennych rachunków lub faktur potwierdzających dokonanie zakupu.

Wniosek dla osób spełniających kryterium dochodowe

Wnisoek dla osób przekraczających kryterium dochodowe


Zmiana godzin pracy Agencji Pocztowej

Centrum Poczty Oddział Rejonowy w Toruniu uprzejmie informuje iż z dniem 1 sierpnia 2009r. Agencja Pocztowa w miejscowości Kończewice będzie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 12:00.


Pracownia rękodzieła ludowego i artystycznego MALWA
 • -

Pracownia rękodzieła ludowego i artystycznego MALWA  od marca br finansowana jest przez  Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzięki pozyskanym przez Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy  Chełmża środkom unijnym z programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przeprowadzony już został cykl  warsztatów z zakresu rękodzieła. Uczestniczki    warsztatów wykonywały ozdoby z bibuły, wianki świętojańskie, haftowały i poznały techniki  plecionkarstwa. Przeprowadzone zostały także  warsztaty z malowania na   szkle i drewnie. Natomiast w miesiącu czerwcu odbyły się warsztaty rzeźbiarskie, gdzie dzięki obecności rzeźbiarza można było  poznać i spróbować różnych technik rzeźbiarskich. Na początek wykonano rekwizyty obrzędowe  takie jak ptaszki, anioły, figury. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć!! 

Galeria zdjęć


„Wiejska Szkoła Animacji i Kultury”
 • -

Zajęcia w „Wiejskiej Szkole Animacji Kultury”  trwają.  W szkoleniach uczestniczy grupa 20 osób- mieszkańców Gminy Chełmża. Słuchaczami jest  młodzież, nauczyciele, panie bibliotekarki z bibliotek gminnych oraz osoby zainteresowane działalnością kulturalną w lokalnym środowisku. W czerwcu odbyły się warsztaty z  komunikacji i  pedagogiki zabawy, warsztaty teatralne. Uczestnicy warsztatów uczyli się  także grafiki komputerowej, znajomość której będą mogli wykorzystać później. Odbyli także kurs bhp oraz kurs udzielania pierwszej pomocy. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć!!

W/w projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


 

Galeria zdjęć 


 • -
Zaproszenie

ZAPRASZAMY DZIECI I MŁODZIEŻ NA ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE, KTÓRE TRWAJĄ OD 1 KWIETNIA DO KOŃCA WAKACJI

PRZY BIBLIOTECE SAMORZADOWEJ W ZELGNIE W GODZ. OD 12.00-17.00(OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU) ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE OBEJMOWAC BĘDĄ  MIN.– ZAJĘCIA PLASTYCZNE, GRY, ZABAWY, ZABAWY RUCHOWE NA ŚWIEŻYM POWIETRZU, WYCIECZKĘ, ZAJĘCIA KULINARNE, WYJAZD INTEGRACYJNY DO BRĄCHNÓWKA –(25.06)

 

PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ 
ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO –POMORSKIEGO

Kilkinij tutaj aby obejrzeć nasze zdjęcia

 • -

Oferta pracy w biurze LGD

Fundacja Ziemia Gotyku Lokalna Grupa Działania
 
z siedzibą w Brąchnówku (gm. Chełmża)
poszukuje osoby na stanowisko

 

Pracownik Administracyjny Biura LGD

Od kandydata oczekujemy:

 Wymagania konieczne
 
- wykształcenie min. średnie (preferowani studenci studiów zaocznych lub osoby z wykształceniem licencjackim)
- min. roczne doświadczenie pracy biurowej i administracyjnej,
- biegła znajomość obsługi komputera, w tym: programy : Word, Excel, Power Point, Internet Explorer,
- znajomość jez. angielskiego na poziomie komunikacyjnym,
- niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie
- prawo jazdy kat. B i własny samochód.

Wymagania dodatkowe
- doświadczenie w pracy o podobnych charakterze,
- udokumentowana znajomość problematyki rozwoju obszarów wiejskich, w szczególności podejścia Leader,
- możliwość wykorzystania samochodu prywatnego do celów służbowych
- mile widziane doświadczenie w sektorze pozarządowym i umiejętność tworzenia projektów unijnych
- komunikatywność, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy pracę w pełnym wymiarze godzin na umowę o pracę.

Zainteresowane osoby prosimy o kierowanie swojego CV i listu motywacyjnego na adres e- mail: lgd@ziemiagotyku.comTen adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć  do dnia  30 czerwca 2009 roku do godz. 10.00.

 • -
Zaproszenie na festyn w Grzywnie

Organizatorzy: Rada Sołecka Wsi Grzywna i miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich zapraszają na festyn rodzinny, który odbędzie się w dniu 27 czerwca br. w Grzywnie. Rozpoczęcie festynu godz. 14.00.

W programie festynu wiele ciekawych atrakcji : przejażdżki konne, motolotnia, kłady, pokazy sprzętu wojskowego i strażackiego, zjeżdżalnie dla dzieci. 
  


 
Dożywianie dzieci

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży informuję, że do dnia 31 lipca 2009 roku będą przyjmowane wnioski na dożywianie dzieci w szkole. Wnioski przyjęte po tym terminie będą rozpatrywane negatywnie. Kryterium kwalifikujące do przyznania w/w pomocy według Ustawy o Pomocy Społecznej tj. 526,50 zł. Do wniosku należy dołączyć:

- zaświadczenie o zarobkach (netto) za poprzedni miesiąc

- zaświadczenie z Urzędu Pracy, że jest się osobą bezrobotną

- odcinek renty/emerytury

- zaświadczenie z UG o hektarach przeliczeniowych z gospodarstwa rolnego

- ostatni  opłacony odcinek KRUS

- zaświadczenie o innych uzyskanych dochodach w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku

Noc Świętojańska w Zalesiu

 • -

Kliknij na plakat aby powiększyć


 • -
Życzenia

Szanowni Państwo, 
Dyrektorzy szkół gminnych
 
Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie
 
Pracownicy Administracji i Obsługi 
  

Mijający rok szkolny  był pełen pracy, nowych doświadczeń, osiągnięć i sukcesów. Teraz przyszedł czas na zasłużony wakacyjny wypoczynek.

Dyrektorom placówek  serdecznie dziękuję za dobre zarządzanie szkołą. Słowa wdzięczności kieruję także  do wszystkich Nauczycieli, dziękując za wielki wysiłek dydaktyczny i wychowawczy.

Dzieciom i młodzieży gratuluję osiągnięć. Cieszę się z Waszego rozwoju intelektualnego i fizycznego.

Gorąco dziękuję także Rodzicom za coroczny trud, troskę  i poświęcenie na rzecz edukacji swoich dzieci, a wdzięczność Waszych dzieci niech będzie nagrodą i radością na długie lata.

Wszystkim życzę wesołych, słonecznych i bezpiecznych wakacji, odwiedzenia wielu ciekawych i przepięknych miejsc, bogatych wrażeń i miłych wspomnień wakacyjnych.  Ponadto życzę szerokiej drogi, wesołego towarzystwa, wielkiej przygody, miłego wypoczynku, niewyczerpanych pokładów energii i uśmiechu na co dzień oraz szczęśliwego powrotu do szkoły.

   Z pozdrowieniem 
Wójt Gminy Chełmża 
 
Jacek Czarnecki


 • -
Programy profilaktyczne

Dnia 12 lipca 2009 r. (niedziela)

 w Urzędzie Gminy Chełmża

w godz. 9.00 – 15.00

odbędą się badania układu oddechowego – spirometria i RTG płuc w ramach Regionalnego Programu Profilaktyki

Chorób Płuc  

w Województwie Kujawsko – Pomorskim.

 

Badaniem objęte są osoby po 40 roku życia.

 

Zapisy prowadzi  Urząd Gminy Chełmża

 p. Anna Feeser – Bering (pok.16),

tel. 056 675 60 76 do 78

 

Przewidywalna liczba osób do przebadania – 100.

Decyduje kolejność zgłoszenia.

 

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA

Z  BEZPŁATNYCH BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH.
 

Program współfinansowany przez Samorząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego i Samorząd Gminy Chełmża.
Organizator: Urząd Gminy Chełmża


 • -
Programy profilaktyczne - nowotwory

Dnia 29 sierpnia 2009 r. (sobota)

 w Ośrodku Zdrowia w Zelgnie

od godz. 9.30

odbędą się badania na czerniaka skóry i inne nowotwory skóry przeprowadzone w ramach Regionalnego Programu Wczesnego Wykrywania Nowotworów Skóry  

w województwie kujawsko – pomorskim.

 

Zapisy prowadzi Ośrodek  Zdrowia w Zelgnie

oraz  Urząd Gminy Chełmża

 p. Anna Feeser – Bering (pok.16), do dnia 21.08.br.

 

Przewidywalna liczba osób do przebadania – 100.

Decyduje kolejność zgłoszenia.

 

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z  BEZPŁATNYCH BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH.
 

Program współfinansowany przez Samorząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego i Samorząd Gminy Chełmża.
Organizator: Urząd Gminy Chełmża


 • -
Programy profilaktyczne - nowotwory

Informujemy, że dnia 14 czerwca 2009 roku w kościołach

Parafii pw. Św. Andrzeja Boboli 

w Grzegorzu

 po Mszy Św. o godz. 8.30

 i  Parafii pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Nawrze

po Mszy Św. o godz. 11.15

odbędzie się prelekcja edukacyjna dotycząca chorób raka piersi, szyjki macicy, jelita grubego, jąder  i  prostaty, przeprowadzona   w ramach Regionalnego Programu Edukacyjnego w zakresie profilaktyki raka jelita grubego i prostaty  w  województwie

 kujawsko – pomorskim.
 

Program współfinansowany przez Samorząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego i Samorząd Gminy Chełmża.
Organizator: Urząd Gminy Chełmża


 • -
„FABRYKA MARZEŃ”

Fabryka marzeń to  kolejny już w Gminie Chełmża program zajęć dla dzieci i młodzieży  realizowany w świetlicach wiejskich Gminy Chełmża.  Świetlice, które przyłączyły się do programu, tętnią życiem, a dzieci i młodzież mogą realizować swoje pasje i zainteresowania przy fachowym wsparciu osób dorosłych.
W każdej z świetlic  mają miejsce  przeróżne wydarzenia prowadzone przez instruktorów  zatrudnionych przez Centrum Inicjatyw Kulturalnych  Gminy Chełmża, którzy  realizują tygodniowe  stałe zajęcia z dziećmi i młodzieżą. Realizacja programu odbywa się przy współpracy z Radami Sołeckimi i  Kołami Gospodyń Wiejskich z  miejscowości biorących udział w programie. „Fabryka Marzeń” działa świetlicach  takich miejscowości jak Mirakowo, Grzegorz, Bielczyny. Do udziału przygotowuje się Nowa Chełmża.

Więcej informacji tutaj


Powitanie Lata - Piknik w Zalesiu 2009
 • -

Kliknij w plakat aby przeczytać więcej


Wybory do Parlamentu Europejskiego

Poniżej przedstawiamy pliki z wynikami frekewncji i ilości oddanych głosów na listy wyboorcze w Gminie Chełmża

Frekwencja w Gminie Chełmża w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego  Wyniki głosowania w Gminie Chełmża w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego
Pierwszy taki turniej w Gminie Chełmża
 • -

I Turniej Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Chełmża, który odbył się w Kończewicach  był istną eksplozją pomysłów, dużą dozą komizmu, świadczących  o ogromnym poczuciu humoru pań  i trzeźwej ocenie sytuacji życiowych, którymi żyje społeczność wiejska. W szranki stanęło osiem Kół z Brąchnówka, Głuchowa, Grzegorza, Grzywny, Januszewa – Dźwierzna, Kiełbasina, Kończewic i Nawry. Organizatorem turnieju był Wójt Gminy Chełmża.

Więcej informacji tutaj


Przetarg Browina
 • -
 • -
Zaproszenie na Turniej w Siatkówce Rekreacyjno-Plażowej

Zaproszenie na Turniej

w Siatkówce Rekreacyjno-Plażowej

 

Zalesie, Gm. Chełmża

 

Organizator: Urząd Gminy Chełmża

Termin: 13 czerwiec 2009 godz. 9.00

Miejsce: Ośrodek rekreacyjno-wypoczynkowy w Zalesiu

Cel: Popularyzacja walorów turystyczno-rekreacyjnych Zalesia oraz   

        zdrowego i aktywnego spędzania wolnego czasu.

Regulamin:

Ø   Drużyna składa się z 4 zawodników

Ø   Mecz rozgrywany jest do 2 wygranych setów, sety rozgrywane są do 15 pkt.

Ø   Boisko o nawierzchni piaszczystej o wymiarach  8x16 m

Ø   Pozostałe przepisy zgodne z postanowieniami PZPS

Ø   Szczegóły regulaminowe oraz system rozgrywek podane zostaną na miejscu w dniu turnieju.

 

Dla uczestników turnieju przewidziany jest poczęstunek oraz zimne napoje, a dla najlepszych drużyn atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Zgłoszenia drużyn do turnieju do dnia 9 czerwca 2009 r

do Urzędu Gminy w Chełmży pod nr tel. 056 675 60 76  wew. 32  lub przesłać zgłoszenie na adres  e-mail: info@gminachelmza.pl

Po tym terminie lista uczestników zostanie zamknięta, a możliwość uczestnictwa będzie możliwa tylko w przypadku rezygnacji którejś z drużyn zgłoszonej terminowo.

Obowiązuje wpisowe w wys. 20 zł od drużyny płatne na miejscu zawodów.  

 

Do zobaczenia w Zalesiu!


„Wiejska Szkoła Animacji Kultury” działa…..

W miesiącu maju rozpoczęły się zajęcia w „Wiejskiej Szkole Animacji Kultury”.  Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet 9. Działanie 9.5. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W szkoleniach uczestniczy grupa 20 osób- mieszkańców Gminy Chełmża. Są to m.in. młodzież, panie bibliotekarki z bibliotek gminnych, nauczyciele oraz osoby zainteresowane działalnością kulturalną w lokalnym środowisku. Zajęcia obejmują następującą tematykę: komunikacja, pedagogika zabawy, zajęcia plastyczne/artystyczne, zajęcia teatralne, grafika komputerowa, kurs udzielania pierwszej pomocy. Animatorzy spotykają się dwa razy w miesiącu w Szkole Podstawowej w Kończewicach. Uczniowie WSzAK zdobywają umiejętności organizacji imprez lokalnych, dekoracji świetlic wiejskich, organizacji spotkań edukacyjno-kulturalnych w swoich wsiach itp. – „Kształcenie na animatora kultury daje szansę uczestnikom projektu zdobycia nowych kwalifikacji i wykorzystania ich w lokalnej społeczności”- podkreśla koordynator projektu Justyna Błaszczyk.

Galeria zdjęć

 • -
Pracownia rękodzieła ludowego i artystycznego MALWA

Pracownia rękodzieła ludowego i artystycznego MALWA to projekt realizowany przez Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża, współfinansowany  przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu 9, Działania 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach projektu  prowadzone są warsztaty  przez artystów ludowych z zakresu rękodzieła ( ozdoby z bibuły, wianki świętojańskie, hafciarstwo, plecionkarstwo), garncarstwa (  wykonywanie naczyń ceramicznych i formowania naczyń na kole garncarskim, dobór wzorów malarskich), rzeźby (wykonywanie rekwizytów obrzędowych, zabawek ludowych z drewna) oraz warsztatów malowania na szkle i drewnie.  Projekt ma na celu zachowanie unikalnych umiejętności sztuki ludowej. Warsztaty odbywają się od cyklicznie 1 raz w tygodniu  w każdy piątek w godzinach od 15.00-18.00. w pracowni działającej przy Bibliotece Samorządowej w Zelgnie. Podczas warsztatów uczestnicy otrzymują bezpłatne materiały szkoleniowe, nabywają umiejętności rękodzielniczej sztuki ludowej.

Udział w warsztatach jest bezpłatny. ZAPRASZAMY !!!

Galeria zdjęć

 • -

Wiosenny Turniej Piłki Siatkowej

Kliknij na plakat aby powiększyć

 • -

Kursy dla nauczycieli
 • -

Gmina Chełmża jako jedna z sześciu gmin powiatu toruńskiego  bierze udział w realizacji projektu partnerskiego powstałego w kooperacji Urzędu Marszałkowskiego i Starostwa Powiatowego „Nauczyciel uczący się – podniesienie kwalifikacji kadr systemu oświaty z terenu byłego województwa toruńskiego w latach 2008 i 2009”. Koordynatorem przedsięwzięcia jest powiat toruński. Realizowane jest ono przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty”. Celem projektu jest podniesienie kompetencji nauczycieli i pracowników administracyjnych systemu oświaty poprzez objęcie ich doskonaleniem zawodowym w 2009 roku. Z możliwości udziału w szkoleniach  skorzysta 26 pracowników szkół naszej Gminy, w większości  nauczycieli. Dla uczestników programu  przygotowana została oferta 11 kursów obejmujących przede wszystkim krótkie formy doskonalące trwające co najmniej 40 godzin. Udział w szkoleniach jest bezpłatny. Wartość przedsięwzięcia w skali Gminy to 31.270 zł, z czego 26.580 zł pochodzi z  Europejskiego Funduszu Społecznego, zaś 4.690 zł stanowią środki własne Gminy Chełmża. Realizacja programu potrwa do 2 października br.

www.efs.gov.pl


Bocianiec - zaproszenie

Kliknij na ulotkę aby przeczytać więcej

 • -

Sesja Rady Gminy

Serdecznie zapraszam
Mieszkańców Gminy Chełmża
do udziału w Uroczystej Sesji Rady Gminy Chełmża
z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego
w dniu 22.05.2009 
godz. 13:00 w Gimnazjum w Pluskowęsach

Przewodniczący Rady Gminy
Janusz Iwański


Nabór do Wiejskiej szkoły zdrowia trwa
 • -

Mieszkańcy z obszaru Ziemi Gotyku cały czas mogą  zapisywać się do  Wiejskiej Szkoły Zdrowia, której organizatorem jest Fundacja Ziemia Gotyku LGD w Brąchnówku w partnerstwie ze  Stowarzyszeniem Homo homini w Chełmży. Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy, który można pobrać ze strony www.ziemiagotyku.com lub www.homohomini.gminachelmza.pl  i przesłać go lub dostarczyć osobiście do siedziby Stowarzyszenia Homo homini w Chełmży. Zapisane osoby wezmą udział w warsztatach dietetycznych dotyczących zdrowego żywienia. Pierwsze takie warsztaty odbędą się już w  najbliższym tygodniu w dniach 21 – 23.05.br w świetlicy w Nawrze. Listy uczestników na ten termin i już kolejny 28-30.05. są już zamknięta. Nabór trwa na kolejne grupy szkoleniowe, które wezmą udział w zajęciach realizowanych w miesiącach wrzesień i październik br. Wszelkie zapytania związane z projektem można kierować telefonicznie do koordynatora pod nr tel. 609807316.
Utworzenie "Wiejskiej szkoły zdrowia" jest projektem wyrastającym z potrzeb lokalnego środowiska. Mieszkańcy wsi mają ograniczony dostęp do poradnictwa specjalistycznego, a ponadto nie radzą sobie z dostosowywaniem diet do konkretnych schorzeń. Brak przestrzegania zaleceń lekarskich wypływa również z uwarunkowań mentalnych, przyzwyczajeń oraz zbyt małej wiedzy o wpływie diety na zahamowanie bądź rozwój choroby. Problemy te dotyczą zarówno osób dorosłych, jak i dzieci. Szkoła stawia za cel główny edukację prozdrowotną osób dorosłych odpowiedzialnych za zdrowie własne, ale również zdrowie dzieci. Realizacja projektu poszerzy wiedzę i wykształci umiejętności praktyczne związane z przygotowywaniem pożywienia według właściwych diet, a tym samym podniesie świadomość w zakresie korzyści płynących z edukacji zdrowotnej.

Formularz zgłoszeniowy


Nawra z tamtych lat
 • -

Obchody Odpustowe ku czci Bł. Juty 2009’

Zaproszenie do udziału

w

Obchodach Odpustowych ku czci  Bł. Juty 2009’

w Sanktuarium Bł. Juty w Bielczynach

 

9.05.2009 r

IV Zlot Wolontariuszy Szkolnych Kół Caritas Diecezji Toruńskiej

„Wspieraj w trudach codzienności jak Bł. Juta”

 

           

11.00 – 12.00            Piesza pielgrzymka z Chełmży do Bielczyn

12.30 – 13.30                 Msza św.

14.00 – 14.30            Inscenizacja  o Bł. Jucie

14.30 – 15.15            Festyn

15.15 – 16.00                 Koncert Muzyki Chrześcijańskiej – 

                                          występ zespołu CZAQU

 

 

10.05.2009 r

14.00 – Uroczysta Msza Św. odpustowa

 

 • -
 • -
Szkolenie - „VADEMECUM DLA NGO”

Harmonogram szkolenia

w dniu 06.05.2009 r,

godz.13.00, sala nr 4 Urzędu Gminy w Chełmży

 

w ramach projektu „VADEMECUM DLA NGO”

Dotyczy konkursu  ofert nr 12/2009

 

Realizator szkolenia: Stowarzyszenie Homo homini w Chełmży, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża

Program spotkania:

1.                    Sprawdzenie listy obecności wg wcześniej dokonanych zgłoszeń.

2.                    Wprowadzenie do projektu „Vademecum dla ngo” dla nowych uczestników spotkania. Skrót informacji z poprzedniego szkolenia.

3.                    Omówienie problemów związanych z prowadzeniem księgowości w organizacjach pozarządowych. Spotkanie z panią Anną Tomicką, której biuro rozlicza organizacje pozarządowe.

4.                    Czym  jest partnerstwo? Jak je realizować, by korzyści dominowały nad trudnościami? O doświadczeniach opowie Ewa Czarnecka, członek Zarządu Stow. Homo homini.

5.                    Praca w grupach – przygotowywanie wniosku do wybranego konkursu ze szczególnym uwzględnieniem partnerstwa (forma warsztatowa)

6.                    Termin  kolejnego szkolenia02.06.2009 r, godz. 13.00, UG Chełmża

Projekt pn. ’VADEMECUM DLA NGO” współfinansowany
przez Samorząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego
      

Zaproszenie do rokowań
 • -
 
  
  
 
  
Swieto Krolowej Sportu

Menu w stopce

 • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

Godziny urzędowania:

poniedziałek  od 7.00 -  do 15.00
wtorek           od 7.00 -  do 16.00
środa             od 7.00 -  do 15.00
czwartek        od 7.00 -  do 15.00
piątek            od 7.00 -  do 14.00

Kasa zamykana jest jedną godzinę wcześniej.

Stopka