• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

Informujemy, iż Gmina Chełmża zakwalifikowała się do realizacji programu w ramach  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  ,, UCZEŃ  NA  WSI – pomoc w zdobywaniu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie  oraz gminy miejsko – wiejskie ”.

 

O dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu może ubiegać się osoba niepełnosprawna, która: posiada ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, pobiera naukę w szkole podstawowej, gimnazjum lub w szkole ponadgimnazjalnej (z wyłączeniem szkoły policealnej), posiada stałe zameldowanie na terenie gminy wiejskiej. Uwaga! W przypadku niepełnosprawnych dzieci i młodzieży do lat 18 uprawnionym do ubiegania się o przyznanie dofinansowania kosztów nauki w ramach obszaru A programu jest rodzic lub opiekun prawny.

W ramach obszaru A możliwe jest otrzymanie dofinansowania za środków Funduszu na:

-            zakup przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę,

-            pokrycie kosztów uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej,

-            pokrycie wydatków związanych z dostępem do Internetu  ( instalacja, abonament ),

-            kursy doszkalające w zakresie programu nauczania oraz kursy językowe,

-            wyjazdy organizowane w ramach zajęć szkolnych,

-            pokrycie kosztów typ: czesne, zakwaterowanie i dojazd do szkoły uczniów uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych.

W związku z tym wnioskodawcy (tj. pełnoletni uczeń niepełnosprawny lub w przypadku dzieci i młodzieży do lat 18 jego rodzic lub opiekun prawny) mogą składać wnioski na dofinansowanie kosztów nauki w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chełmży w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2008 r.

 

Wszelkie informacje oraz formularze wniosków można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chełmży, ul. Paderewskiego 14 (dawny budynek po Telekomunikacji) , tel. 0-56 675-60-19.

Menu w stopce

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

Godziny urzędowania:

poniedziałek  od 7.00 -  do 15.00
wtorek           od 7.00 -  do 16.00
środa             od 7.00 -  do 15.00
czwartek        od 7.00 -  do 15.00
piątek            od 7.00 -  do 14.00

Kasa zamykana jest jedną godzinę wcześniej.

Stopka