• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży - Świadczenia Rodzinne informuje o składaniu wniosków na nowy okres zasiłkowy 2008/2009.

         Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Świadczenia Rodzinne, ul. Paderewskiego 14, informuje o zbliżającym się nowym okresie zasiłkowym od 01.09.2008 do 31.08.2009 r.

·          W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2008/2009 złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 lipca, świadczenia rodzinne przysługujące za miesiąc wrzesień  zostaną wypłacone do dnia 30 września br.

·          W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2008/2009 złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 30 września, świadczenia rodzinne przysługujące za miesiąc wrzesień wypłacone zostaną do dnia 31 października Br.

Wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych wydawane będą po 1 lipca

Do złożenia wniosku niezbędne będą następujące dokumenty:

·           Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach za 2007 r. małżonków oraz dzieci pełnoletnich powyżej 18 roku życia pozostających na utrzymaniu rodziców do 25 roku życia.

·          Zaświadczenie o ilości ha/przeliczeniowego w 2007 r., lub ksero nakazu płatniczego za podatek rolny w 2007 r.

·          Zaświadczenia o wysokości pobieranego stypendium przez dzieci, na które rodzice pobierają zasiłek rodzinny oraz dzieci wpisanych do członków rodziny do ukończenia 25 roku życia.

·          Zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły ponadgimnazjalnej na rok szkolny 2008/2009 (należy dostarczyć po 1 września)

·          Zaświadczenie z internatu potwierdzające tymczasowe zameldowanie na pobyt czasowy ucznia (należy dostarczyć po 1 września).

·          Zaświadczenia od komornika o stanie egzekucji za 2007 r. składają osoby pobierające zaliczkę alimentacyjną, oraz osoby, które mają zasądzone alimenty, a płacone są one w niższej wysokości niż alimenty zasądzone wyrokiem sądowym lub nie są płacone.

·          Osoby przebywające na urlopach wychowawczych zaświadczenie od pracodawcy  o kontynuacji urlopu wychowawczego.

·          Inne dokumenty w zależności od sytuacji rodzinnej w tym:
Zaświadczenia o wynagrodzeniu netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o zasiłek rodzinny składają osoby, które w 2008 r. uzyskały dochód, którego nie miały w 2007 r.   np. podjęły zatrudnienie, a poprzednio były bezrobotne, otrzymały rentę rodzinną, otrzymały wyrok o zasądzonych alimentach itp.

·          Dokumenty, które zostały złożone w poprzednich okresach zasiłkowych np. akty urodzenia dzieci, ksero dowodów osobistych, aktualne orzeczenia o niepełnosprawności nie muszą być ponownie składane, chyba, że nastąpiła zmiana np. dowodu osobistego.

 

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy świadczeń rodzinnych  w tut. Ośrodku.

Menu w stopce

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

Godziny urzędowania:

poniedziałek  od 7.00 -  do 15.00
wtorek           od 7.00 -  do 16.00
środa             od 7.00 -  do 15.00
czwartek        od 7.00 -  do 15.00
piątek            od 7.00 -  do 14.00

Kasa zamykana jest jedną godzinę wcześniej.

Stopka