• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

INFORMACJA   Z  GMINNEGO  OŚRODKA  POMOCY  SPOŁECZNEJ

 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa  w Grudziądzu uprzejmie informuje osoby zainteresowane, że w okresie wakacji 2008 roku organizowane są turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników:

-                      w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu dla dzieci z chorobami układu ruchu, w terminie od 23 lipca do 12 sierpnia,

-                      w Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej ,,Dukat” w Dąbkach dla dzieci z chorobami układu oddechowego, w terminie od 13 lipca do 02 sierpnia.

 

ZASADY KIEROWANIA I KWALIFIKACJI DZIECI NA TURNUSY REHABILITACYJNE

 

-                      podstawą skierowania jest wniosek kwalifikacyjny wystawiony przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę w leczeniu, którego pozostaje dziecko, pozytywnie zaopiniowany i przyjęty do realizacji przez Lekarza Inspektora Placówki Terenowej KRUS,

-                      przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy,

-                      wiek dziecka od 7 do 15 lat (nieukończone 16 lat),

-                      rodzice ponoszą odpłatność za pobyt dziecka w kwocie 200 zł,

-                      koszt podróży dziecka odpowiadający równowartości ceny biletów PKS i PKP 2 kl. (w obie strony) pokrywają rodzice (opiekunowie prawni),

-                      dzieci uczestniczące w turnusach rehabilitacyjnych ubezpieczone są od nieszczęśliwych wypadków na kwotę min. 5.000 zł przez Centralę KRUS. Ubezpieczenie obejmuje pobyt dzieci na turnusie wraz z dojazdem do ośrodka w dniu rozpoczęcia turnusu i z powrotem.

Osoby zainteresowane wyjazdem swoich dzieci na turnus rehabilitacyjny prosimy o skontaktowanie się z Placówką Terenową KRUS w Grudziądzu (tel. 056 4621241 wew. 305) do 30.03.2008r. Jednocześnie informujemy, iż ilość miejsc na turnus rehabilitacyjny  jest ograniczona.

Menu w stopce

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

Godziny urzędowania:

poniedziałek  od 7.00 -  do 15.00
wtorek           od 7.00 -  do 16.00
środa             od 7.00 -  do 15.00
czwartek        od 7.00 -  do 15.00
piątek            od 7.00 -  do 14.00

Kasa zamykana jest jedną godzinę wcześniej.

Stopka