• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

  • -
  • -
  • -

SERDECZNIE  ZAPRASZAMY !


Wiejskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe  „Edukacja i Przyszłość”  i Mała Szkoła w Brąchnówku oraz Sołtys , Rada Sołecka i KGW w Browinie  i Brąchnówku Gmina Chełmża

serdecznie zapraszają 

dzieci w wieku 7-13 lat na

„Wakacje Marzeń”  -Bezpieczny wypoczynek dzieci wiejskich podczas żniw  !

od dnia 06.08.2007 w godzinach 9.00 –16.00

na terenie zespołu parkowo-pałacowego w Brąchnówku .

Celem projektu dofinansowanego przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach programu BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA jest :

1.Zapewnienie dzieciom opieki i bezpiecznego wypoczynku w okresie natężenia prac żniwnych

2.Wdrażanie dzieci do zachowań zgodnych z przepisami przeciwpożarowymi i przepisami ruchu drogowego /spotkania ze strażakiem i policjantem/.

3.Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie rówieśniczej i pomocy koleżeńskiej młodszym .

4. Budzenie i kształtowanie świadomości ekologicznej oraz troski o środowisko naturalne i przyrodę , szczególnie w parku – pomniku przyrody .

5.Rozwijanie talentów muzycznych , plastycznych i sportowych podczas zajęć plenerowych .

6.Poznawanie historii najbliższej okolicy oraz regionu .

7.Wycieczka do Torunia – spotkanie z Gotykiem /lub Ciechocinka /

8.Spotkanie z policjantem –pogadanka nt.bezpieczeństwa nad wodą , zagrożeń w czasie wakacji , w tym narkomanią ;

9.Spotkanie ze strażakami z OSP i PSP w Chełmży pokaz sprzętu , zadania straży , pogadanka nt. bezpieczeństwa pożarowego w domu , w czasie prac żniwnych na polu , nad wodą ...

10.Spotkania z ciekawymi ludźmi .


Brąchnówko ma sposób na nudę i bezpieczeństwo Twoich pociech !

Do pomocy w przeprowadzeniu zajęć zapraszamy wolontariuszy – młodzież powyżej 18 lat i dorosłych .


Zapraszamy na Biegi !

W dniu 14.08.2007 w godzinach 9.00-18.00 odbędą się II Przełajowe Biegi Niepodległości dofinansowane przez: Województwo Kujawsko-Pomorskie i Powiat Toruński w ramach programu Upowszechnianie  i Rozwój Kultury Fizycznej i Sportu do udziału w zawodach zapraszamy dzieci od lat 7 do 13/dystans od 200do 1000m/ , młodzież od 13 do 18 lat/1000-2000m/

i dorosłych powyżej 18 lat-2000-3000m

  • -

Menu w stopce

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

Godziny urzędowania:

poniedziałek  od 7.00 -  do 15.00
wtorek           od 7.00 -  do 16.00
środa             od 7.00 -  do 15.00
czwartek        od 7.00 -  do 15.00
piątek            od 7.00 -  do 14.00

Kasa zamykana jest jedną godzinę wcześniej.

Stopka