• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

TABLETKI JODKU POTASU - dystrybucja w gminie - zastosowanie

W związku z potencjalnym zagrożeniem skażenia radiacyjnego, podjęte zostały działania mające na celu opracowanie procedur wydawania tabletek jodku potasu mieszkańcom. Preparat ten należy zażywać WYŁĄCZNIE w razie ryzyka narażenia na promieniowanie jądrowe. Przyjęcie właściwej dawki  jodku potasu nasyca tarczycę jodem i blokując wychwyt radioaktywnych izotopów  jodu, zapobiega nowotworowi tarczycy.  

Przeprowadzenie profilaktyki jodowej

Za optymalny okres podania tabletek jodku potasu należy uznać:

  • Czas krótszy niż 24 godziny przed przewidzianym początkiem ekspozycji na napromieniowanie,
  • Lek należy przyjąć tak szybko jak to jest możliwe, w ciągu 2 godzin po rozpoczęciu napromieniowania,
  • Jeśli tabletki zostaną przyjęte w ciągu 4-6 godzin po wystawieniu na działanie radioaktywne, ochrona wynosi ok. 50%,
  • Czas do 8 godzin od początku ekspozycji przynosi także efekty korzystne!

UWAGA ! Po upływie 12 godzin od skażenia, przyjęcie tabletek mija się z celem.

Biorąc powyższe pod uwagę, Wójt Gminy Chełmża wydał zarządzenie  Nr 89/2022 Wójta Gminy Chełmża z dnia 27 września 2022 r. w sprawie dystrybucji tabletek jodku potasu w przypadku zdarzeń radiacyjnych na terenie Gminy Chełmża i wyznaczył Punkty Dystrybucji ww. preparatu w poszczególnych sołectwach Gminy, których wykaz zostaje załączony poniżej.

Należy podkreślić, że wydawanie tabletek jodku potasu rozpocznie się wyłącznie na polecenie uprawnionego organu, a informacja ta będzie rozpowszechniania poprzez media.
Na obszarze Gminy Chełmża mieszkańcy dodatkowo informowani będą przez strażaków jednostek OSP, którzy wykorzystując urządzenia pojazdów pożarniczych  przekazywać będą komunikaty mieszkańcom bez względu na porę dnia !

Poniżej w załącznikach: informacja dla mieszkańca, wykaz Sołeckich Punktów Dystrybucji tabletek jodku potasu.

 

M. Baranowski

insp. ds. zarządzania kryzysowego

 

 

 

Menu w stopce

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

Godziny urzędowania:

poniedziałek  od 7.00 -  do 15.00
wtorek           od 7.00 -  do 16.00
środa             od 7.00 -  do 15.00
czwartek        od 7.00 -  do 15.00
piątek            od 7.00 -  do 14.00

Kasa zamykana jest jedną godzinę wcześniej.

Stopka