• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

REKRUTACJA DZIECI DO PUNKTU OPIEKI DZIENNEJ ROZPOCZĘTA

Od 1 do 30 czerwca br. potrwa rekrutacja dzieci w wieku do 3 lat do Gminnego Punktu Opieki Dziennej w Zelgnie. Dzieci zakwalifikowane zostaną objęte opieką u dziennego opiekuna od dnia 01.09.br. Funkcjonowanie Gminnego Punktu Opieki Dziennej w Zelgnie przewiduje się tylko w przypadku zrekrutowania odpowiedniej liczby dzieci.

  • Planowana odpłatność od 01.09.2022 r. to 400 zł miesięcznie + 8 zł dzienna stawka żywieniowa.
  • Dzienni opiekunowie sprawują opiekę nad dziećmi w dni robocze w godzinach od 6.30 do 16.30.
  • Do Punktów Opieki Dziennej będą również przyjmowane dzieci, które nie są mieszkańcami gminy Chełmża.
  • Kryteria punktowe:

Kryterium

Wartość punktowa

Dziecko będące mieszkańcem gminy Chełmża

50

Dziecko niebędące mieszkańcem gminy Chełmża

10

Dziecko, którego oboje rodzice/prawni opiekunowie pracują, studiują w trybie dziennym, prowadzą działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne

20

Dziecko, którego jedno z rodziców/prawnych opiekunów pracuje, studiuje w trybie dziennym, prowadzi działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne

10

Rodzic/prawny opiekun jest osobą samotnie wychowującą dziecko do lat 3

30

Dziecko należy do rodziny wielodzietnej

5

Dziecko jest rodzeństwem dziecka objętego opieką dziennego opiekuna w Gminnym Punkcie Opieki Dziennej

30

*w przypadku uzyskania przez rodziców takiej samej liczby punktów o przyjęciu dziecka decyduje kolejność zgłoszeń

Formularze zgłoszenia dziecka do objęcia opieką u dziennego opiekuna należy wrzucać do SKRZYNKI PODAWCZEJ umieszczonej na I piętrze budynku Urzędu Gminy w Chełmży przy ul. Paderewskiego 11a w Chełmży.

Dodatkowych informacji udziela Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Chełmża, ul. Paderewskiego 11a, II piętro lub telefonicznie pod numerem 663 533 500.

 

UWAGA:

Przewiduje się dalsze funkcjonowanie Gminnego Punktu Opieki Dziennej w Zelgnie po 31.10.2022 r. tj. po trwałości projektu „Gminne Punkty Opieki Dziennej – wsparcie dla rodziców małego dziecka” tylko w przypadku zrekrutowania odpowiedniej liczby dzieci.

 Formularz zgłoszenia dziecka w poniższym załączniku.

Menu w stopce

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

Godziny urzędowania:

poniedziałek  od 7.00 -  do 15.00
wtorek           od 7.00 -  do 16.00
środa             od 7.00 -  do 15.00
czwartek        od 7.00 -  do 15.00
piątek            od 7.00 -  do 14.00

Kasa zamykana jest jedną godzinę wcześniej.

Stopka